Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazir yi li li 10 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdirYüklə 7,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix18.12.2016
ölçüsü7,17 Mb.
  1   2

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazir yi 

li

li 

                  10 saylı qərarı ilə təsdiq edilmişdir

 

kollegiyasının 4 aprel 2009-cu il tarix

 

 

 

 

C VİRUS HEPATİTİNİN MÜALİCƏSİ ÜZRƏ  

KLİNİK PROTOKOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

Bakı - 2009 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

54.13 


C 11 

 

  

 

  

 

  

 

 C 11   C virus hepatitinin müalicəsi üzrə klinik protokol – 35 səh.  

 

2Klinik protokol Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 

Nazirliyinin səhiyyə islahatları  çərçivəsində ictimai 

səhiyyə kadrlarının hazırlanması üzrə  Tədbirlər proqramı 

əsasında tərtib və çap edilmişdir. 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

3

 Klinik protokolun redaktoru: 

C.Məmmədov – Səhiyyə Nazirliyi İctimai Səhiyyə və 

İslahatlar Mərkəzinin direktoru 

 

Klinik protokolun tərtibçilər heyəti: 

N.Əliyev – SN baş infeksionisti, ET Tibbi Profilaktika 

İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, Rusiya TEA 

akademiki 

T.Eyvazov – Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin Yoluxucu xəstəliklər 

kafedrasının dosenti, t.e.n. 

E.Məmmədbəyov – Avropa Qastroenteroloqlar Assosiasiyasının 

üzvü, “Evromed” klinikasının baş həkimi, t.e.n. 

Y.Alxasov – Avropa Qara Ciyər Xəstəlikləri Tədqiqatları 

Assosiasiyasının (EASL) üzvü, “Evromed” klinikası, həkim-

infeksionist 

G.Ağayeva – Avropa Qara Ciyər Xəstəlikləri Tədqiqatları 

Assosiasiyasının (EASL) üzvü, Asiya - Sakit Okean Qara 

Ciyər Xəstəlikləri Tədqiqatları Assosiasiyasının (APASL) 

üzvü, Bakı Tibb Mərkəzi, həkim-terapevt 

Ş.İsmayılova – İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzi tibb 

işçilərinin peşəkar hazırlığı şöbəsinin həkim-metodisti  

 

Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi yardımın təşkili şöbəsi tərəfindən rəy verilmişdir. 

 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 

Sübutların etibarlılıq dərəcəsi və elmi tədqiqatların tipləri

 

 Sübutların 

etibarlılıq 

dərəcəsi 

Sübutların mənbələri  

(elmi tədqiqatların tipləri) 

Ia 

Sübutlar meta-analiz, sistematik icmal və ya 

randomizasiya olunmuş klinik tədqiqatlardan (RKT) 

alınmışdır Ib 

Sübutlar ən azı bir RKT-dən alınmışdır IIa 

Sübutlar  ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış, nəzarət 

edilən, randomizasiya olunmamış 

tədqiqatdan 

alınmışdır 

IIb 

Sübutlar  ən azı bir yaxşı planlaşdırılmış kvazi-

eksperimental tədqiqatdan alınmışdır 

III 

Sübutlar təsviri tədqiqatdan (məsələn, müqayisəli, 

korrelyasion tədqiqatlar, ayrı-ayrı halların öyrənilməsi) 

alınmışdır IV 

Sübutlar ekspertlərin rəyinə  və ya klinik təcrübəyə 

əsaslanmışdır 

 

4Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

5

Tövsiyələrin etibarlılıq səviyyəsi şkalası Tövsiyənin 

etibarlılıq 

səviyyəsi 

Tövsiyənin əsaslandığı sübutların  

etibarlılıq dərəcəsi 

 RKT-lərin yüksək keyfiyyətli meta-analizi, 

sistematik icmalı və ya nəticələri uyğun 

populyasiyaya şamil edilə bilən, sistematik səhv 

ehtimalı çox aşağı olan (++) irimiqyaslı RKT. 

 

Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ia.  Kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli tədqiqatların 

yüksək keyfiyyətli (++) sistematik icmalı, yaxud 

 

Sistematik səhv riski çox aşağı olan (++) yüksək keyfiyyətli kohort və ya klinik hal - nəzarət tipli 

tədqiqat, yaxud  

 

Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən, sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) RKT. 

 Sübutların etibarlılıq dərəcəsi Ib və IIa. 

 Nəticələri uyğun populyasiyaya şamil edilə bilən, 

sistematik səhv riski yüksək olmayan (+) kohort və 

ya klinik hal - nəzarət tipli və ya nəzarət edilən, 

randomizasiya olunmamış tədqiqat, yaxud  

 

Nəticələri uyğun populyasiyaya bilavasitə şamil edilə bilməyən, sistematik səhv riski çox aşağı olan 

və ya yüksək olmayan (++ və ya +) RKT. 

 

Sübutların etibarlılıq dərəcəsi IIb.  Klinik hallar seriyasının təsviri, yaxud  

 Nəzarət edilməyən tədqiqat, yaxud  

 Ekspertlərin rəyi.  

 Yüksək səviyyəli sübutların mövcud olmamasının 

göstəricisidir. 

 

Sübutların etibarlılıq dərəcəsi III və IV. Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

6

İxtisarların siyahısı: ALT  

– alaninaminotransferaza AST  

– aspartataminotransfraza DVC  – 

davamlı virusoloji cavab EKQ  

– elektrokardioqrafiya EVC  

– erkən virusoloji cavab HbA1С   – qlikolizə olunmuş hemoqlobin 

HC  

– hepatit C HCV  

– hepatit C virusu HSK  

– hepatosellyulyar karsinoma XBÇ  

– xroniki böyrək çatışmazlığı XBT-10  – 

Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı (10-cu baxış) XCH  

– xroniki C hepatiti İFA  

– immunoferment analizi İİV  

– insan immun çatışmazlığı virusu KCH  

– kəskin C hepatiti QF  

– qələvi fosfataza QQT  

– qamma-qlütamintransferaza Q-6 FDH – qlükoza-6 fosfatdehidrogenaza 

LVC  

– ləngimiş virusoloji cavab RNT  

– ribonuklein turşusu RW  

– Vasserman reaksiyası SVC  – 

sürətli virusoloji cavab TTH  

– tireotrop hormon ÜST  

– Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı VƏT  

– virus əleyhinə terapiya 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

7

Protokol ilkin səhiyyə xidmətləri səviyyəsində  və stasionarlarda çalışan terapevtlər, infeksionistlər, ailə  həkimləri üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 

Pasiyent qrupu: C virus hepatiti xəstəliyi olan böyük yaşlı şəxslər 

və uşaqlar. 

 

Protokolun məqsədləri:  

 

Müasir diaqnostika və müalicə metodlarını tətbiq etməklə C virus hepatitinin diaqnostika və müalicəsinin təkmilləşdirilməsi 

 C virus hepatiti ilə  xəstələnmə, onun fəsadlaşmaları  və ölüm 

hallarının azaldılması  

ÜMUMİ MÜDDƏALAR 

C virus hepatiti – RNT tərkibli virus tərəfindən törədilən və 

əsasən xroniki gedişli antroponoz infeksion xəstəlikdir. Törədici 

hepatotrop təsirli olsa da, virusun qaraciyərdən kənar lokalizasiyası 

da sübuta yetirilib.  

Hepatit C virusu (HCV) 1989-cu ildə  kəşf edilib. Bu, Flaviviridae ailəsindən ölçücə çox kiçik, 30-38 nm diametrli, 

təkzəncirli RNT-si olan virusdur.  

Yoluxma mexanizmi parenteraldır. Yoluxdurma dozası kifayət 

qədər böyük – tərkibində virus olan 10

-2

-10


-4

 ml qan qədərdir. 

İnfeksiyanın mənbəyi C virus hepatitli və ilk növbədə simptomsuz 

gedişli xroniki xəstələrdir.  

ÜST-nin (2004-cü il) araşdırmalarına  əsasən, dünyada C 

hepatitinə yoluxmuş insanların sayı 170 milyondan artıqdır. 

Onlardan 5 milyondan çoxu Avropa sakinidir.  

Hazırda bu virusun 10 genotipi aşkarlanıb və onlardan ilk 6-sı 

klinik cəhətdən daha çox öyrənilib. Avropa və Asiya ölkələrində 1-

ci, 2-ci və 3-cü genotiplərə daha çox rast gəlinir. Azərbaycanda 

yayılmasına görə 1-ci genotip üstünlük təşkil edir.  

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 


 8

XBT-10 üzrə təsnifatı 

B17 Digər kəskin virus hepatitləri  

B17.1 Kəskin C hepatiti B18 

Xroniki virus hepatiti  

B18.2 


Xroniki virus mənşəli C hepatit

i  


Skrininq və risk qrupları 

C hepatitinə (HCV) yoluxma ehtimalı  aşağı olan simptomsuz 

böyük yaşlı şəxslərin adi skrininqi tövsiyə edilmir.  

Seroloji müayinəyə  aşağıdakı risk qruplarına aid olan şəxslər 

namizəddir:  

 

qan və qan preparatları köçürülmüş şəxslər;  

qanın laxtalanma faktorları köçürülmüş hemofiliyalı xəstələr; 

 

hemodializdə olan xroniki böyrək çatışmazlıqlı xəstələr;   

B (B+D) hepatitli, İİV, zöhrəvi xəstəliklər, vərəmə yoluxmuş, 

həmçinin onkoloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən şəxslər; 

 

xroniki C hepatitli xəstələrin həyat yoldaşları və uşaqları;  

cərrahi və invaziv tibbi müdaxiləyə məruz qalmış şəxslər; 

 

xroniki qaraciyər xəstəliyinin biokimyəvi  əlamətləri olan şəxslər, hətta klinik simptomlar olmadıqda belə; 

 

inyeksion narkomanlar;  

riskli seksual davranışa malik şəxslər; 

 

tatuajlı  və ya salonlarda tatuaj, manikür, pedikür etdirən şəxslər; 

 

tibbi heyət, xilasetmə xidmətlərinin  əməkdaşları, polislər və yanğınsöndürənlər – alətlərlə yaralanma/xəsarət alma, dəri və 

selikli qişanın qana bulaşması hallarında; 

 

dəri örtüyü tez-tez zədələnən şəxslər;  

endoskopik müayinə  və müalicə metodlarından yararlanmış 

şəxslər; 

 

transplantasiya edilmiş orqanların donor və resipiyentləri;  

HCV infeksiyası daha çox yayılmış ölkələrdən gəlmiş 

immiqrantlar. 

Skrininq zamanı hepatit C virusuna qarşı anticisimlərin aşkara 

çıxarılması  məqsədilə immunoferment analiz (İFA) metodundan 

istifadə olunur.  

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  9

DİAQNOSTİKA 

C virus hepatitinin son diaqnozu yalnız qanda törədicinin 

RNT-si aşkar olunduqdan sonra qoyula bilər.  

Müalicəyə 

qədər bütün pasiyentlər nəzərdə tutulan 

müayinələrdən keçməlidirlər (C)

 

C virus hepatitli pasiyentlərin müalicəyə qədər müayinəsinin 

tövsiyə edilən həcmi: 

 Qaraciyər xəstəliyinin ağırlaşmaları, həyatın keyfiyyətini poza 

bilən hepatitin qaraciyərdən kənar  əlamətləri və XCH 

simptomlarının mövcudluğu da daxil olmaqla tibbi anamnez

psixiatrik anamnez, depressiya və alkoqol qəbulunu aşkar etmək 

üçün müayinə, virus əleyhinə əvvəllər aparılmış terapiya və onun 

effektivliyi.  

 

HCV RNT-nin qanda miqdarının və genotipinin təyin edilməsi.   

Qaraciyər zədələnməsinin biokimyəvi markerləri və qaraciyər funksiyasının dəyərləndirilməsi: ALT, AST, QQT, QF 

səviyyəsinin müəyyən edilməsi, ümumi zülalın və bilirubin 

fraksiyalarının təyin olunması (koaquloqram daxil olmaqla). 

 Qanın ümumi analizi (leykoformula və trombosit sayı daxil 

olmaqla). 

 

Fibrozun dərəcəsi və histoloji aktivliyin qeyri-invaziv metodlarla (fibroksan, fibrotest) müəyyənləşdirilməsi, zərurət yaranarsa, 

qaraciyərin punksion biopsiyası. 

 

Qalxanabənzər vəzin funksiyasının müəyyən edilməsi.   

Qanda kreatinin, Fe, ferritin, zərdabın dəmirlə doyması qabiliyyətinin təyini. 

 Antinuklear anticisimlər, krioqlobulinlərin aşkar olunması.  

 İnsulin rezistentliyi indeksi (НОМА-IR). 

 Şəkərli diabetli pasiyentlərdə qlikolizə olunmuş hemoqlobin 

(HbA1С).  

 

Hamiləlik testi (fertil dövrdə olan qadınlarda).  

İİV infeksiyasına test, RW 

HBsAg, anti-HBc, anti-HBs, anti-HAV (summar).  

EKQ  

Döş qəfəsi orqanlarının rentgenoloji müayinəsi. Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  

10

Bundan başqa, məqsədyönlü şəkildə yerinə yetirilməlidir:   

Şəkərli diabet və arterial hipertenziyalı pasiyentlərdə retinopatiyanı aşkar etmək məqsədilə göz dibinin müayinəsi.  

 Genetik qan xəstəliklərinin (talassemiya, hemofiliya, Q-6-FDH 

aktivliyinin defisiti) müəyyən edilməsi. 

 

Zərurət yaranarsa, digər genetik (Vilson-Konovalov xəstəliyi və s.) və autoimmun xəstəliklərin istisna olunması. 

 Opiat, kokain və amfetaminlərin aşkara çıxarılması üçün sidiyin 

toksikoloji tədqiqi. MÜALİCƏ 

 KCH və XCH-li bütün pasiyentlər virus əleyhinə müalicəyə 

potensial namizəd kimi dəyərləndirilməlidirlər (D).  

 

Əsas müayinə  və  VƏT aparılmazdan  əvvəl pasiyentdən yazılı formada məlumatlı razılıq alınması tövsiyə edilir.  

 

Virus əleyhinə terapiyanın aparılmasına əks-göstərişlər: 

 Klinik  əhəmiyyətli yanaşı  xəstəliklər (bəzi bədxassəli  şişlər, 

qeyri-stabil stenokardiya, ağ ciyərlərin ağır obstruktiv xəstəliyi) 

 

Qaraciyərin klinik dekompensasiya olunmuş xəstəliyi*  

Nəzarət oluna bilməyən autoimmun xəstəliklər   

Hamilə olan və ya hamiləliyi planlaşdıran pasiyent, yaxud pasiyentin cinsi partnyoru, ya da hamiləliyin baş verməməsi üçün 

adekvat nəzarətdən boyun qaçırma 

 

Pasiyentin  əvvəlki müalicənin  şərtlərinə  əməl etməməsi barədə rəsmi sənədin olması  və ya təyin olunmuş müayinənin başa 

çatdırılmasının mümkün olmaması 

 

Preparatın müstəqil yeridilməsinin və ya parenteral yeridilmənin təşkilinin, həmçinin müntəzəm tibbi nəzarətin mümkünsüzlüyü 

 İdarə edilməyən ağır psixiatrik xəstəliklər, xüsusən, intihar riski 

olan depressiyalar  

 

Hal-hazırda inyeksion narkotiklərdən istifadə  

Hal-hazırda alkoqoldan sui-istifadə** * Müalicəyə klinik dekompensasiyalı qaraciyər xəstəliyi olan ayrı-ayrı 

pasiyentlər namizəd ola bilərlər. 

** Müalicə dövründə alkoqoldan mütəmadi istifadə terapiyaya mənfi təsir 

göstərir. 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 


 11

Virus əleyhinə müalicə aparılması ehtimal olunan        

pasiyentlərlə bağlı tövsiyələr 

 Virus  əleyhinə müalicə orta dərəcəli və ya ağır portal fibrozu 

olan xəstələrə, o cümlədən  əks-göstərişlər olmadığı  təqdirdə, 

kompensasiya olunmuş sirrozlu xəstələrə təklif olunmalıdır (D).  

 Əks-göstərişlər olduğu halda, virus əleyhinə müalicə 

aparılmamalıdır (D)

 

Virus  əleyhinə terapiyaya qədər pasiyentlərə davamlı virusoloji cavabın (DVC) əldə edilmə ehtimalı haqqında məlumat 

verilməlidir (D)

Histoloji aktivlik və fibrozun olmadığı  və ya aşağı  səviyyədə 

olduğu (0-1 METAVIR) təqdirdə  VƏT xəstənin təkidi ilə aparıla 

bilər.  

 

Müalicənin şərtlərinə əməl edilməsi 

Təyin olunmuş virus əleyhinə terapiya rejiminə riayət 

edilməsinin vacibliyi barədə pasiyentlərlə mütləq müzakirə 

aparılmalıdır. VƏT zamanı  təyin olunmuş rejim və qaydalara 

əvvəllər riayət edilməməsi, həmçinin bu qaydaların psixi pozuntu və 

ya narkotik asılılıq səbəbindən pozulması hazırda aparılan HCV 

müalicəsinə  də etinasız yanaşma faktını proqnozlaşdırmağa imkan 

verir. Zərurət yaranarsa, terapiya təxirə salınaraq, müalicəyə 

münasibətin ciddiləşməsi istiqamətində  tədbirlər görülə bilər. 

Alkoqol qəbulu və narkotik maddələrin istifadəsindən imtina 

olunması müalicənin  şərtlərinə daha ciddi əməl ediləcəyinə  zəmin 

yaradır. Xroniki C hepatitli xəstələrin alkoqoldan istifadə etməsi 

hepatosellyulyar karsinomanın (HSK) inkişafı  və ölüm təhlükəsinin 

yaranması baxımından arzuolunmaz faktor kimi dəyərləndirilir. 

 

Autoimmun xəstəliklər zamanı VƏT 

İnterferonoterapiya autoimmun xəstəliklərin kəskinləşməsinə 

səbəb ola bilər. Stabilləşmiş  şəkərli diabeti və qalxanabənzər vəzin 

autoimmun xəstəliyi olan pasiyentlərin VƏT alması  təhlükəsizdir. 

Ağır autoimmun xəstəliklərdən (məsələn, psoriaz, Kron xəstəliyi

revmatoidli artrit) əziyyət çəkənlər həmin xəstəliyin stabilləşməsinə 

və XCH-nin proqressivləşməsinə  qədər virus əleyhinə müalicə 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır.  12

almamalıdırlar. Autoimmun xəstəlikli pasiyentlərə  VƏT müvafiq 

mütəxəssislərlə (məsələn, revmatoloq, endokrinoloq) sıx əməkdaşlıq 

şəraitində  təyin edilməlidir. Autoimmun xəstəlik simptomlarının 

pisləşməsi ilə bağlı pasiyentlərin diqqətli monitorinqi aparılmalıdır.  

 

VƏT və hamiləlik 

Virus  əleyhinə müalicədən  əvvəl fertil dövrdə olan bütün 

qadınlar hamiləlik testindən keçməlidirlər. Əgər qadın hamilədirsə və 

ya hamilə qalmağa hazırlaşırsa, virus əleyhinə müalicəni başlamaq 

lazım deyil. Belə ki, ribavirin teratogen təsirə malikdir. Qadının 

partnyoru HCV-yə yoluxduğu və virus əleyhinə terapiya aldığı halda 

da hamiləlikdən daşınmaq lazımdır. Müalicə dövründə  və müalicə 

bitdikdən sonra 6 ay müddətində hər iki partnyorun ən azı bir baryer 

metodu vasitəsilə kontrasepsiyadan istifadə etməsi zəruridir. 

Ribavirin təyini fonunda hamiləlik baş verərsə, preparatın qəbulunun 

dərhal dayandırılması lazımdır.  

 

Gözlərin müayinəsi 

Tor qişanın zədələnməsi ilə bağlı risk faktorları olmayan 

pasiyentlərin müalicəyə  qədər oftalmoloji müayinədən keçməsi 

məsləhətdir. Gözlərin təkrar müayinəsi müalicə dövründə 

retinopatiya baş verdikdə  və ya onun ağırlaşması hallarında aparıla 

bilər.  


Tor qişanın zədələnməsi ilə bağlı risk faktoru olan (məsələn, 

arterial hipertenziya, şəkərli diabet) pasiyentlər, interferonoterapiya 

zamanı  xəstəliyin proqressivləşməsini aşkara çıxarmaq üçün həm 

müalicəyə  qədər, həm də müalicə vaxtı oftalmoloji müayinədən 

keçməlidirlər.  

 

C hepatitinin qaraciyərdən kənar təzahürləri 

HCV infeksiyası leykositoklastik vaskulit, membranoproliferativ 

qlomerulonefrit və dərinin gecikmiş porfiriyası da daxil olmaqla, bir 

sıra qaraciyərdən kənar təzahürlərin inkişafı ilə assosiasiya təşkil 

edir. Qaraciyərdən kənar təzahürlərin müalicə olunması  nəzərdə 

tutulmuş pasiyentlərdə krioqlobulinlərin ilkin səviyyəsi, kreatininin 

Klinik protokol Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 

İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzində hazırlanmışdır. 


 13

sutkalıq klirensi, sidikdə zülalın sutkalıq miqdarı  təyin edilməli, 

sidiyin ümumi analizi aparılmalıdır.  

 

İİV-nin təyin olunması üçün test 

İİV/HCV ko-infeksiyası qaraciyərin HCV tərəfindən zədələnmə 

riskini artırır, HCV infeksiyasının terapiya müddətinin uzanmasına 

və davamlı virusoloji cavaba nail olma ehtimalının aşağı düşməsinə 

təsir edə bilir. Virus əleyhinə terapiyanın aparılması  nəzərdə 

tutulmuş bütün XCH-li xəstələr  İİV-nin təyini testindən 

keçməlidirlər.  

 Yüklə 7,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə