AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi məRKƏZİ elmi KİtabxanaYüklə 1,07 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix25.12.2016
ölçüsü1,07 Mb.
  1   2   3   4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AZƏRBAYCAN  MİLLİ  ELMLƏR AKADEMİYASI 

 

MƏRKƏZİ  ELMİ  KİTABXANA 

 

 

H E S A B A T 

 

 

27 sentyabr 2015 – 27 sentyabr 2016 

 

 

 

 

 

 

Bakı - 2016 

 

 

 

 STRATEJİ  HƏDƏFLƏR  

Yaxın  tarixə ekskurs: 2015-ci ilin sentyabr ayında MEK-in açılış tədbirində iştirakçıların diqqətinə 

MEK-in 9 ay ərzində atdığı addımlar və əldə etdiyi nəticələr yığcam tezis formasında çatdırıldı: 

Cəmi  7  aya  kitabxana  fondları  əsas  binadan  yeni  binaya  köçürüldü  və  3  aya  istifadəçilərin 

xidmətinə hazırlandı; sentyabr ayının 30-u MEK kitabxana 

xidmətinə

 başladı; yeni Nizamnamə və 

Struktur  hazırlandı;  Kitabxana-Xidmət  şöbəsinin  Əsasnaməsi  və  Vəzifə  öhdəlikləri  hazırlandı  və 

tətbiqinə  başlanıldı;  MEK  tərkibində  İnformasiya  Resursları  Mərkəzi  yaradıldı;  işə  qəbul  üzrə  test 

sistemi  hazırlandı  və  tətbiq  olundu;  Milli  Rəqəmsal  Yaddaş  (MRY)  layihəsi  başlandı;  Vahid 

İdarəetmə Sisteminin (VİS) “Kitab” və “İstifadəçilər” komponentlərinin birinci qeydiyyat modulları 

istifadəyə  verildi;  daxil  olan  informasiya  vahidlərinin  konveyer  üsulu  ilə  emalı  başlandı;  yeni 

konsepsiyalı 2 dilli dinamik sayt yaradıldı; daim yenilənən Facebook səhifəsi yaradıldı; özündə elmi 

mənbələri  cəm  edən  böyük  sayda  xarici  e-resurslar  açıq  istifadəyə  verildi;  MEK  fondları  müxtəlif 

kolleksiyalar və çağdaş ədəbiyyat ilə zənginləşdirildi; könüllülər qrupu Vikipediyada 2000-dən artıq 

redaktə gedişatı etdi; sosial yönümlü proqramlar həyata keçirildi. 

 

2015-ci  ilin  oktyabr  ayında  Mərkəzi  Elmi  Kitabxananın  İdarə  Heyəti  növbəti    dörd  il  üçün 

(2016 – 2019) məram  və 5 əsas hədəf müəyyən etdi:    

MEK-in 

məramı 

Azərbaycanın  qədim  tarixinin  və  zəngin  mədəniyyətinin,  Azərbaycan 

Respublikasının  müstəqillik  illərində  qazanılmış  siyasi,  iqtisadi,  sosial  və  mədəni  nailiyyətlərinin 

təbliğ 


edilməsi, 

Azərbaycan 

dilinin 

informasiya 

resurslarında 

istifadə 

imkanlarının 

genişləndirilməsi, 

müasir 

elmi 


araşdırmaların 

aparılması 

üçün 

informasiya təminatının 

yaxşılaşdırılması,  Azərbaycanın  milli-tarixi  irsini  təşkil  edən  və  yeni  yaranan  bütün  növ  mövcud 

informasiya 

vahidlərinin 

toplanılıb  saxlanılması,  eləcə  də  dünya  tarixi  və  mədəniyyətinin 

istifadəçilərə  təqdim  olunması  yolu  ilə  oxucu  icmasını  formalaşdırmaq  və  akademik  icmanın 

mərkəzinə  çevrilməkdır. 

Strateji  hədəflər: 

1.

VİS (Vahid  İdarəetmə  Sistemi)  platformasının  bütün  komponentlərinin  (kitab,  oxucu,  yazışma, sənədləşmə,  maliyyə,  insan  resursları)  tam  hazırlanıb  istifadəyə  verilməsi.   

2. 


Milli  Rəqəmsal  Yaddaşın  qeydiyyat,  rəqəmsallaşdırma 

və qorunub  saxlanılma  proseslərinin  işlək  səviyyəyə 

gətirilməsi.   

3.

Peşəkar heyətin  formalaşması.    

4.

Beynəlxalq  əməkdaşlığın  və ictimaiyyətlə  əlaqələrin qurulması.   

5. 


İnformasiya  təhlükəsizliyinin  təmin  olunması.   

Uğursuz  kitabxanalar kitab 

fondlarını zənginləşdirir, yaxşı ki- 

tabxanalar  xidmətlər sistemi 

qurur, möhtəşəm kitabxanalar  isə 

icmanı formalaşdırır. 

R.David Lankes 

 


 

 Müəyyən  edilmiş  hədəflərə  mərhələ-mərhələ  addımlar  atılır,  paralel  olaraq  yeni  ideya  və  təşəbbüslər 

formalaşır  və  MEK  heyəti  onları  da  həyata  keçirir.  Hesabatda  əksini  tapmış  “İş  prinsipləri”,  “Əldə 

edilmiş  nəticələr”,  “Təşəbbüslər”,  “Çətinliklər”,  “MEK  rəqəmlərdə  və  faktlarda”  məhz  bu  hədəflərə 

aid  olan,  hesabat  üçün  qruplaşdırılmış  və  MEK  əməkdaşlarının  nöqteyi-nəzərindən  əhəmiyyət  kəsb 

edən məlumatlardır. 

 

İŞ PRİNSİPLƏRİ 1.MEK  AMEA-nın  bir  hissəsidir,  AMEA-ya  uyğun  olaraq 

formalaşır  və  formalaşdırır.  Hazırda  kitabxananın  inkişaf 

sürəti  və  istiqaməti  kitab  fondlarının,  oxucu  sayının  və  ya 

yerləşdiyi  məkanın  sahəsinin  artırılmasına  (“

A

”  səviyyəsi) 

deyil, 

addım-addım  oxucuların  diqqət  mərkəzinə  gətirə biləcəyi 

xüsusi 


xidmətlərə, 

müxtəlif  meyarlara  əsasən 

formalaşdırılmış  sənəd  toplularına  (“

B

”  səviyyəsi)  və  nəhayət,  oxucu  icmasının  formalaşmasına 

yönəldilib  (“

C

”  səviyyəsi).  Bu  prinsiplə  çalışmaq  üçün  MEK  oxucu  zövqünün  formalaşması, 

cəmiyyətdə  mütaliə  meylinin  artırılması,  MEK-də  saxlanılan  mənbələrin  araşdırılması  meyllərinin 

artması  kimi  təsir  imkanları  üzərində  çalışır,  oxucu  auditoriyasından  könüllü  tərəfdaşlar 

(vikipediyaçılar,  açıq  mütaliə  tərəfdarları,  kitab  fondlarının  formalaşmasında  iştirak  edən  ziyalılar, 

araşdırıcılar  və  s.) formalaşdırır.

 

2.İnformasiyanın  və  xidmətlərin  bütün  istifadəçilər  üçün  əlçatar  olması.  MEK  bir  il  ərzində 

fəaliyyətini  mandatına  uyğun  olaraq  akademik  ictimaiyyət  də  daxil  olmaqla  bütün  kitabxana 

istifadəçiləri  ilə  interaktiv  qarşılıqlı  anlaşma  əsasında  qurub,  oxucuların  tələblərinə  və    ehtiyaclarına 

köklənmiş  müasir  şəkildə,  AMEA  Rəyasət  Heyətindən  başlayaraq  tələbə  istifadəçilərə  qədər  bütün 

sorğuları  dərhal  araşdırıb  və  cavablandırıb.  MEK  18  yaşına  çatmış  bütün  Azərbaycan  vətəndaşları 

üçün  açıqdır. 3.Şəffaflıq  və  hesabatlılıq.  Kitabxanaya  daxil  olan  hər  bir  sənəd  dərhal  aktlaşdırılır,  MEK  saytında 

yerləşdirilir,  MEK  barəsində  bütün  məlumatlar  saytda,  sosial  şəbəkələrdə,  sosial  kanallarda  açılmış 

səhifədə  və mediada  əks olunur. 

4.Peşəkarlıq  və  operativlik.  İstifadəçilərə  daha  operativ  və  yüksək  keyfiyətli  xidmətin  təmin 

edilməsi  məqsədilə  MEK  əməkdaşları  informasiya  təminatının  müasir  metodlarını  və  istiqamətlərini 

daim  araşdırır,  eyni  zamanda  peşəkarlıqlarını  həm  fərdi,  həm  də  ümumi  komanda  şəklində 

mütəmadi  olaraq  artırırlar.   5.Qənaətçillik.   

 

  

 

Ağıllı insanlar planlara, müdrik insanlar isə prinsiplərə 

dayaqlanır.  

                          Raheel Farooq

 


 

  

ƏLDƏ EDİLMİŞ NƏTİCƏLƏR 

1.VİS proqramının  kitabxana  üçün  ilk növbədə əhəmiyyətli komponentləri  hazırlanıb 

istifadəyə verilib.   

VİS  –  müəssisənin  bütün  mümkün  proseslərinin  avtomatlaşdırılması,  inteqrasiyası,  nəzarətdə 

saxlanılması  və  mərkəzləşdirilmiş  şəkildə  idarəedilməsi  sistemidir.  VİS  ilk  dəfə  məhz  MEK-in 

proqram  və  texniki  tələblərinə  uyğun  olaraq  yerli  proqram  mühəndislərinin  iştirakı  ilə  hazırlanmış 

platformadır. 

VİS-LİB  –  MEK  Kitabxana  xidmətlərinin  avtomatlaşdırılmış  idarəetmə  və  nəzarət  platformasıdır  və 

aşağıdakı  modulları  istifadəyə  verilib:    “Komplektləşdirmə  modulu”,  “Kataloqlaşdırma  modulu”, 

“Fondlarda  resursların  yerləşdirilməsi  modulu”,  “İstifadəçilərin  qeydiyyatı  modulu”,  “Sifarişlərin 

verilməsi  modulu”,  “Resursların  axtarışı  modulu”,  ”Proseslərə  nəzarət  modulu”,  “Hesabatların 

hazırlanması  modulu”.  VİS-HR  MEK-in  strukturunda  olan  bütün  işçi  heyətin  nəzarət  və 

idarəedilməsi  platformasıdır,    “Təşkilati  strukturun  idarə  edilməsi  modulu”  və  “Davamiyyət, 

icazələrin  alınması  və  nizam-intizam  modulu”  hazırlanıb  və istifadəyə  verilib. 

Bu  modulların  sınaq  prosesi  Milli  Rəqəmsal  Yaddaş  şöbəsi,  Proqramçılar  bölməsi,  Kitabxana-

Xidmət  şöbəsi  və  İnsan  resursları  bölməsi  əməkdaşlarının  sıx  və  qarşılıqlı  məsləhətləşmələri 

rejimində  sınaqdan  keçirilir.  MEK-ə  daxil  olan  istənilən  subyekt  və  obyekt  VİS-in  aidiyyatlı 

modulunda  əks olunur.  Qalan  modulların  hazırlanması  prosesinə  başlanılıb.   2.Milli  Rəqəmsal  Yaddaş  üzrə  praktik  fəaliyyət  başlayıb

.  Müasirləşmiş  kitabxanamızın  proqram 

və  informasiya  təminatı  üzərində  çalışdığı  layihələrdən  biri  MRY  layihəsidir.  Layihənin  məqsədi 

Azərbaycanda  və  Azərbaycanın  hüdudlarından  kənarda  Azərbaycana  aid  olan  informasiyanı 

toplayıb,  sistemləşdirib,  rəqəmsallaşdırıb  yaddaşa  salmaq,  mühafizə  etmək,  araşdırıcı,  oxucu, 

internet  istifadəçisi  üçün  əlçatan  etmək,  təhrif  olunmasının  qarşısını  almaqdır.  Geosiyasi  məkanda 

daim  təcavüzlərə  məruz  qalan,  tarixi,  mədəni  irsi  “pozulmaq”  təhlükəsi  ilə  sıx  üzləşməsi  səbəbindən 

MRY  layihəsi  Azərbaycan  üçün  çox  önəmlidir.  Bu  kateqoriyaya  aid  olan  əhəmiyyətli  sayda 

mənbələrin  qeydiyyata  salınması  və   rəqəmsallaşdırılması  standartlar  əsasında  həyata  keçirilir.   

3.Daxil  olan  informasiya  vahidlərinin  (sənədlərin)  konveyer  üsulu  ilə  emalı  sistemi  qurulub,  

nəticədə  daxil  olan  istənilən  sənəd  VİS  proqramının  yeni  yaradılmış  MEK  Kitabxana  xidmətlərinin 

avtomatlaşdırılmış  idarəetmə  və  nəzarət  platformasında  qısa  müddət  ərzində  tam  elektron  təsvirini 

alır,  xüsusi  kateqoriyaya  aiddirsə  daxil  olan  kimi  rəqəmsallaşdırılır,  MRY-a  və  ya  başqa  bazaya  aid 

edilir,  qeydiyyat  yolunu  keçib  əsas  fonda,  yardımçı  fondlara  və  ya  Sərgi  salonuna  yerləşdirilir  və 

oxucuların  istifadəsinə  verilir.   4.  Geniş  çeşiddə  və  yeni  keyfiyyətdə  e-resurslar  yaradılıb  və  istifadəyə  verilib. 

Bu  resurslara 

MEK-in  elektron  kataloqu,  MEK-in  rəqəmsallaşdırdığı  Nadir  Kitab  Fondu,  Şərq  Ədəbiyyatı  Fondu, 

elm  və  incəsənət  xadimlərinin  MEK-də  mühafizə  olunan  kolleksiyaları,  müəllif  müqaviləsinə  əsasən 

əldə  etdiyimiz  rəqəmsal  əsərlər,  Azərbaycanda  ən  qədim  kitabların  kolleksiyası,  MEK  saytı  və 

Facebook  səhifəsi,  eləcə  də  MEK-in  abunə  olduğu  xarici  elektron  resurslar  -  EBSCO  Premier,  

 BioOne,  Edward  Elgar  Journals  &  Development  Studies  E-Books,  IOPSCIENCE,  Oxford  English 

Dictionary,  Oxford  Reference  Online,  Royal  Society  Journals  Collection,  Landesbibliotek  və 

başqaları  – aiddir.  Elektron  resurslara  MEK oxu  zallarından  çıxış  təmin  olunub.   

5.İctimaiyyətlə  əlaqələrin  və  beynəlxalq  əməkdaşlığın  yeni  sistemi  qurulub. 

MEK  beynəlxalq  və 

ictimaiyyətlə  əlaqələrin  qurulmasını  və  inkişafını  önəmli  hesab  edir.  MEK  haqqında  məlumat 

əlçatan,  dolğun  və  obyektivdir.  2016-cı  ildən  başlayaraq  3  dildə  (Azərbaycan,  rus,  ingilis),  çevik  və 

interaktiv  rəsmi  internet  səhifəmiz 

www.mek.az

www.csl.az  yaradılıb, 

mek.az 


domain-i  alınıb  sayta 

və  korporativ  yazışmaya  istifadəyə  verilib,  Facebook,  Twitter,  VK,  İnstaqram  kimi  sosial 

şəbəkələrdə  səhifələr  açılıb,  Youtube-da  rəsmi  sosial  kanal  açılıb,  Facebook  səhifəmizdə  təkcə  MEK 

haqqında  deyil,  dünya  və  Azərbaycan  kitabxanaları  haqqında  maraq  doğuran  məlumatlar 

yerləşdirilir,  media  nümayəndələri  ilə  sıx  əməkdaşlıq  qurulur,  MEK  əməkdaşları  AzTV,  Lider, 

CBC,  İctimai  və  s.  telekanallarda  çıxış  edir,  elmi  mənbələrin  çıxış  imkanları  barədə  məlumat  verir, 

media  şirkətləri  tərəfindən  MEK-də  ictimaiyyətin  marağına  səbəb  olan  verilişlər  çəkilir,  MEK 

əməkdaşları  müntəzəm  olaraq  kitabxana  fondları  barədə  yeni  məlumatları  ictimaiyyətin  diqqətinə 

çatdırır,   MEK-in  məkanı  informasiya  ötürücüsü  kimi  aktiv  şəkildə  istismar  olunur.   

6.Kitabxana  fondlarının  bir  hissəsi  rəqəmsal  formata  keçirilib.

 

MEK  fondlarında  saxlanılan sənədlərin  mühafizəsi  və  bir  sənədin  eyni  vaxtda  bir  neçə  istifadəçi  tərəfindən  oxunma  imkanının 

təmin  edilməsi  məqsədilə  Rəqəmsallaşdırma  bölməsi  əməkdaşları  tərəfindən  intensiv  rejimdə  və 

müəyyən  edilmiş  ardıcıllıq  əsasında  –  Nadir  Kitab  Fondu,  Şərq  Ədəbiyyatı  Fondu,  MEK-ə  daxil 

olan  unikal  nüsxələr,  oxu  zalına  sifariş  verilən  unikal  nüsxələr,  kolleksiyalar,  yubileyi  keçirilən 

mütəfəkkirlər,  tək  nüsxədə  olan  və  MEK  ərazisindən  rəsmi  qurumların  sorğusuna  əsasən  çıxarılan 

sənədlər  –  rəqəmsallaşdırılır  və  yaddaş  bazasında  sistemli  şəkildə  saxlanılır.  Rəqəmsallaşdırma 

elektron  vərəqləmə  daxil  olmaqla  müxtəlif  formatlarda  həyata  keçirilir.   

7.  Ali  təhsil  müəssisələrin  tələbələri  və  AMEA  institutlarının  əməkdaşları  ilə  təlim  və  təcrübə 

mübadiləsi  həyata  keçirilib. 

MEK-də  formalaşmış  müasir  təcrübənin  tək  kitabxanaçılıq  sahəsində 

deyil,  informasiya  texnologiyaları  sahəsində  də  tətbiq  imkanları  akademik  müəssisələrin  rəhbərləri 

tərəfindən  qiymətləndirilmişdir.  MEK-ə  ünvanlanmış  müraciətə  əsasən  adı  çəkilən  sahələrdə  təhsil 

alan  tələbələr,  AMEA  institutlarının  kitabxana  rəhbərləri  və  elmi  işçilər  üçün  müxtəlif  mövzularda 

təlim  və  təcrübə  proqramı  həyata  keçirilmişdir.  Əgər  ilk  mərhələdə  tələbələr  ilə  təcrübə  işinin  əsas 

sahəsi  MEK-in  köçürülməsi  zamanı  kitabların  üzərinə  barkodların  və  e-çiplərin  vurulması,  siyahıya 

alınması,  qablaşdırılması  idisə,  hazırda  təcrübə  proqramında  “VİS-LİB”  daxil  olan  resursların  email 

modulları  üzərində  təcrübə,  “Müasir  rəqəmsallaşdırma”,  “Elmi-intellektual  bazanın  yaradılması”, 

“Vikipediya”,  “Vahid  Qeydiyyat  Sistemi”  kimi  mövzular  daxil  edilib.  Təlim  və  məşğələlərin  əsas 

fərqi  real  rejimdə  olması,  iş  yerlərində  təcrübənin  keçirilməsi,  təlimdən  sonrakı  nəzarət,  təlim 

iştirakçılarının  elmi  sahələrinə  uyğun  çalışmalar  və  sərbəst  elektron  resurslarda  real  yerləşdirmələrin 

olmasıdır.   

MEK  tərəfindən  AMEA-nın  21  institutunun  əməkdaşlarına  hər  institut  ilə  1  həftəlik  təlim  proqramı 

keçmək  şərtilə  (cəmi  140  iştirakçı)  “Vikipediya”  mövzusunda  təlim  keçirilmişdir.  AMEA-nın  15 

müəssisəsinin  kitabxana  və  ya  fond  rəhbərlərinə  ayrı-ayrılıqda  (cəmi  236  iştirakçı)  “Vahid  

 Qeydiyyat  Sistemi”  mövzusunda  təlim  keçirilmişdir.  Bütün  mövzular  üzrə    646  nəfər  iştirak  etməklə 

63 təlim  keçirilmişdir. 8. MEK-in  fəaliyyəti beynəlxalq  və yerli standartlara  uyğun  qurulub.   

 

Bütün 


kitabxana-informasiya 

prosesləri 

sənədlərin 

daxil 


olunmasından 

və 


qeydiyyatdan 

keçməsindən  başlayaraq  oxucuların  istifadəsinə  verilməsinə  qədər  beynəlxalq  və  yerli  standartlara 

uyğun  olaraq  həyata  keçirilir.  İlk  dəfə  olaraq  elektron  resursların  istifadəsinə  icazə  verən  müəllif 

hüquqları  müqaviləsi  tətbiq  olunub.   9.  MEK  fondlarının  zənginləşməsi 

əsas  hissəsində  büdcə  xərcləmələrinin  hesabına  yox,  məcburi 

nüsxələrin,  hədiyyələrin  və mübadilə  olunan  mənbələrin  hesabına  baş vermişdi.   

10. Elektron  kargüzarlıq  qaydaları  tam  tətbiq  olunmuşdur.    

 

T Ə Ş Ə B B Ü S L Ə R 1.  “Heydər  Əliyev  irsi”  guşəsinin  yaradılması.

  Ümumilli  lider  Heydər  Əliyev  irsinə  aid  olan  və 

fondlarda  saxlanılan  ədəbiyyat  Sərgi  salonunda  və  Akademiklərin  zalında  yerləşdirilmişdir. 

Materiallar  rəqəmsallaşdırılmış,  elektron  kataloqa,  Milli  Rəqəmsal  Yaddaşa  və  video-təqdimat 

formatına  salınmış  və nümayiş  etdirilmişdır.     

2.  Prezident  Sərəncamının  icrası. 

Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  2015-ci  il  23  dekabr 

tarixli  Sərəncamı  ilə  təsdiq  edilmiş  “Azərbaycan  Respublikasında  qeyri-infeksion  xəstəliklərlə 

mübarizəyə  dair  2015  –  2020-ci  illər  üçün  Strategiya”nın  həyata  keçirilməsi  üzrə  Səhiyyə 

Nazirliyinin  Fəaliyyət  planının  AMEA-ya  aid  9.4.2.  bəndinin  Qeyri-infeksion  xəstəliklərə  dair 

prioritetlər  üzrə  aparılan  araşdırmaların  nəticələrinin  geniş  müzakirəsi,  tətbiqi  və  bu  istiqamətdə  e-

resursların  istifadəsi  məqsədilə  məlumatlandırma  aparılmışdır.   

 

3.  Prezident  Sərəncamının  icrasına  dəstək.  Şəki  şəhərində  Bəxtiyar  Vahabzadənin  ev-muzeyinin 

yaradılması  və  yaşadığı  binaya  xatirə  lövhəsinin  vurulması  haqqında  Azərbaycan  Respublikası 

Prezidentinin  27  oktyabr  2015-ci  il  tarixli  1475  saylı  Sərəncamının  icrası  ilə  bağlı  Şəki  şəhərində 

şairin  yaşadığı  evdə  muzeyin  təşkili  məqsədilə  MEK  tərəfindən  Mədəniyyət  və  Turizm  Nazirliyinə 

rəqəmsallaşdırılmış   kitablar  (51  sayda,  PDF  formatda),  kitabların  xüsusi  rəqəmsal  formatda 

işlənilmiş  üz  qabıqları  (42  kitab,  JPEG  formatda)  və    kitabların  video-təqdimatı  (3  dəqiqə,  22 

saniyə)  təhvil  verilmişdir.   

 

4.  Qanunvericiliyə  islahat  yönümlü  təkliflər  verilib. 

12  aprel  2016-cı  il  tarixində  AMEA  Mərkəzi 

Elmi 


Kitabxanasında 

“Kitabxana 

işi 

haqqında” Azərbaycan  Respublikasının  Qanununda 

dəyişikliklər  edilməsi  barədə”  Azərbaycan  Respublikasının  2016-cı  il  4  mart  tarixli  174-VQD 

nömrəli  Qanununun  tətbiqi  haqqında  Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Sərəncamının  icrasını 

təmin  etmək  məqsədilə  MEK  tərəfindən  irəli  sürülmüş  təkliflərə  həsr  olunmuş  konfrans  keçirildi. 

Konfransda  mövcud  qanuna  MEK  tərəfindən  irəli  sürülmüş  əlavə  və  dəyişikliklərlə  bağlı  təkliflər 

səsləndirildi.  Təkliflər  ümumi  müddəalarda  yer  alan  əsas  anlayışlara  verilən  təriflərə  düzəlişlər,  

 kitabxana  işi  haqqında  dövlət  siyasətinin  əsas  prinsipləri  və  vəzifələri  haqqında  maddələrə  yeni 

ifadələrin  əlavə  olunması,  “Kitabxana  sistemi”  fəslində  bəzi  kitabxanaların  statusunda  dəyişikliyə 

dair,  “Kitabxana  fondu”  adlı  fəsildə  yer  alan  maddələrə,  eləcə  də  kitabxanaya  vurulmuş  zərərə  görə 

məsuliyyət  kateqoriyasına,  kitabxana  işçilərinin  sosial  müdafiəsi  ilə  bağlı  maddəyə  dəyişiklik, 

“Nəşriyyat  işi  haqqında  qanun”a  əlavə  və  dəyişiklikləri  özündə  ehtiva  edir.  Diqqət  çəkən  təkliflər 

sırasında  “Nəşriyyat  işi  haqqında”  Qanunun  18-ci  maddəsinə  kitabın  buraxılış  məlumatına  dair 

Vahid  Elektron  Qeydiyyat-axtarış  kataloqunun  hazırlanması  və  tətbiqi  məqsədi  ilə  biblioqrafik 

təsvirin  mərkəzləşdirilmiş  şəkildə  təsnifat  indeksləri  daxil  olmaqla  universal  standartlara  uyğun 

olaraq  verilməsi,  təsvirin  Azərbaycan,  beynəlxalq  və  MARC  21  standartlarını  özündə  cəm  etməsi, 

mərkəzi  nəşriyyat  portalında  yerləşdirilməsi,  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  fəaliyyət  göstərən 

kitabxanaların  mərkəzi  nəşriyyat  portalına  çıxışının  olması  və  portal  vasitəsilə  vahid  elektron 

biblioqrafik  təsvirin  eksport  imkanının  olması  oldu.  Təsvirin  verilməsində  müəllifin  və  ya  tərtibçinin 

iştirakının  zəruriliyi  vurğulandı,  təkliflər  paketinə  salındı  və  AMEA  rəhbərliyinə  təqdim  olundu. 

Bunlarla  yanaşı,  Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Komissiyası 

Heyətinin  “Dissertasiyaların  AAK-a  təqdim  edilməsi  qaydaları  haqqında”  16.11.2007-cı  il  tarixli 

(protokol  №  17-R)  qərarına  əlavələrin  edilməsi,  “Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  yanında 

Ali  Attestasiya  Komissiyasının  fəaliyyətini  tənzimləyən  bəzi  normativ  hüquqi  aktların  təsdiq 

edilməsi 

haqqında”  Fərmanın  “Dissertasiyaların  təqdim  olunması  və  müdafiəsi  haqqında” 

maddəsinə  dəyişikliklərin  edilməsi  ilə  bağlı  təkliflər  də səsləndirilib. 

 

5. 


Əməkdaşların  peşə  inkişafına  sistemli  yanaşma  tətbiq  olunub. 

Mərkəzi  Elmi  Kitabxana 

əməkdaşların  hərtərəfli  peşə  inkişafını  diqqət  mərkəzində  saxlayır.  İnformasiya  Texnologiyaları, 

Beynəlxalq  və  İctimai  Əlaqələr,  İnsan  resursları  və  İnzibati  şöbələr  üçün  “Əsasnamə  və  vəzifə 

öhdəlikləri”  hazırlanmış  və  istifadəyə  verilmişdir,  Kitabxana-Xidmət  şöbəsinin  bir  il  öncə 

hazırlanmış  eyni  adlı  sənədlərinə  yenidən  baxılmış,  cari  proseslərə  uyğun  olaraq  əlavə  və  düzəlişlər 

edilmiş,  şöbə  və  bölmələrin  əməkdaşları  əsasnamə  və  vəzifə  öhdəlikləri  üzrə  təlimatlandırılmış  və 

sənədlər  istifadəyə  verilmişdir.  Əməkdaşların  müntəzəm  olaraq  qiymətləndirilməsi  aparılır,  əməyin 

ödənilməsi  dərəcələrinə  və  maaşlara  korreksiya  verilir,  əməkdaşlar  kitabxana  həyatında  və 

kitabxananın  inkişaf  prosesində  iştirakına  və  əldə  etdikləri  nailiyyətlərə  görə  mükafatlandırılırlar. 

Əməkdaşların  peşə  inkişafı  üçün  əldə  edilmiş  bilik  və  bacarıqlar  “Vikipediya”,  “Mülki  müdafiə”, 

“Vahid  Qeydiyyat  Sistemi”,  “Elektron  resurslardan  (EBSCO,  Thomson  Reuters  Web  of  Science, 

OCLC,  Royal  Chemistry  Society)  istifadə  qaydaları”,  “Elmi-intellektual  bazanın  yaradılması” 

mövzularında  MEK  əməkdaşları  tərəfindən  kənar  təşkilatlara  və  MEK  əməkdaşları  tərəfindən 

həmkarlarına  keçirilmiş  təlimlər  böyük  əhəmiyyət  kəsb  edir,  təlim  komandası  Kitabxana-Xidmət 

şöbəsi,  Proqramçılar  bölməsi,  Sərbəst  elektron  resurslar  bölməsi  əməkdaşlarından  formalaşır.  MEK 

əməkdaşlarına  cəmi  224  iştirakçısı  olan  “Vikipediya”  və  “Elektron  Qeydiyyat  Sistemi” 

mövzularında  8  təlim,  əməkdaşlarımıza  xarici  təşkilatlar  tərəfindən  beynəlxalq  elektron  resursların 

istifadəsinə  dair  cəmi  101  iştirakçının  cəlb  edilməsi  ilə  9  təlim  keçirilmiş  və  çox  sayda  təlimatlar 

aparılmışdır.    Kataloq: images
images -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на стоматологическое эндодонтическое лечение
images -> Задачами модуля являются
images -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на проведение ортодонтического лечения
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на пародонтологическое лечение
images -> Yazılım Eleştirisi

Yüklə 1,07 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə