Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya texnologiyalari institutu



Yüklə 187,15 Kb.
tarix13.04.2017
ölçüsü187,15 Kb.




Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI İNSTİTUTU

2003-cü il üçün respublika üzrə aspirant və dissertantlara “İnformatika”

fənninin tədrisi və namizədlik imtahanının qəbulunun nəticələri haqqında

Y E K U N H E S A B A T

Respublika üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada aspirant və dissertantlardan “İnformatika” fənnindən namizədlik imtahanının qəbul edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası (AAK) kollegiyasının 25 oktyabr 2002-ci il tarixli 06 saylı , 16 dekabr 2002-ci il tarixli 17 saylı və AMEA Rəyasət heyətinin (RH) 15 yanvar 2003-cü il tarixli 2/5 saylı qərarlarına uyğun olaraq AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris mərkəzində aspirant və dissertantlara “İnformatika” fənninin tədrisi və namizədlik imtahanının qəbul edilməsi üzrə 2003 – cü ildə 697 aspirant və dissertant “İnformatika” fənni üzrə tədris prosesində iştirak etmiş və imtahan vermişdir. “İnformatika” fənninin tədrisi və namizədlik imtahanının qəbulu aspirant və dissertantların elmi işlərinə uyğun olaraq 4 istiqamət üzrə aparılmışdır:



  1. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri

  2. Kimya, biologiya və tibb elmləri

  3. Yer, kənd təsərrüfatı və coğrafiya elmləri

  4. İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi və humanitar elmlər

“İnformatika” fənnindən imtahan İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu tərəfindən yaradılmış komissiya tərəfindən qəbul olunmuşdur. İmtahan prosesində mühüm dövlət orqanlarının nümayəndələri iştirak etmişdilər. İmtahanların gedişatı AzTV 1, Lider TV-də və digər KİV-də işıqlandırılmışdır.

2003-cü il üçün “İnformatika” fənninin tədrisi və namizədlik imtahanının qəbulu ilə əlaqədar statistik məlumatlar Cədvəl 1-4 və Şəkil 1-4–də, ayrı-ayrı elmi istiqamətlər üzrə statistik məlumatlar isə Əlavə 1-4-də verilmişdir.



1/14

Cədvəl 1

«İnformatika» fənni üzrə 2003 – cü ildə namizədlik imtahanı vermiş aspirant və dissertantların

аid olduqları elm və ya tədris müəssisələri üzrə paylanması



Elm və ya tədris müəssisəsinin adı

Aspirantların sayı

Dissertantların sayı

Cəmi

1

2

3

4

5

1.

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

2

4

6

2.

“Azərgeofizika” ET İnstitutu

1

2

3

3.

“Dənizneftqazlayihə” Dövlət ET və Layihə İnstitutu

2

11

13

4.

“Neftqazavtomat” Elm-İstehsalat Birliyi

3

1

4

5.

AMEA Kimya Problemləri İnstitutu

5

10

15

6.

AMEA Mikrobiologiya İnstitutu

1

-

1

7.

AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutu

3

-

3

8.

AMEA Botanika İnstitutu

3

2

5

9.

AMEA Coğrafiya İnstitutu

6

-

6

10.

AMEA Dilçilik İnstitutu

6

10

16

11.

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu

7

9

16

12.

AMEA Əlyazmalar İnstitutu

1

4

5

13.

AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu

3

20

23

14.

AMEA Fizika İnstitutu

8

2

10

15.

AMEA Fiziologiya İnstitutu

5

-

5

16.

AMEA Folklor İnstitutu

-

1

1


2/14


1

2

3

4

5

17.

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

1

1

2

18.

AMEA Geologiya İnstitutu

9

7

16

19.

AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

5

9

14

20.

AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu

1

3

4

21.

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu

3

4

7

22.

AMEA Kibernetika İnstitutu

7

7

14

23.

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

3

5

8

24.

AMEA Milli Onkologiya Mərkəzi

1

-

1

25.

AMEA Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

4

3

7

26.

AMEA Polimer Materialları İnstitutu

8

2

10

27.

AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu

4

4

8

28.

AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

9

12

21

29.

AMEA Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

1

-

1

30.

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

3

-

3

31.

AMEA Tarix İnstitutu

2

2

4

32.

AMEA Zoologiya İnstitutu

2

-

2

33.

Az. ET Hidrotexnika və Meliorasiya İnstitutu

2

-

2

34.

Az. ET Energetika və Enerjilayihə İnstitutu

5

2

7

35.

Az. ET və Layihə Qaz İnstitutu

-

1

1

3/14




1

2

3

4

5

36.

Azərbaycan Dillər Universiteti

7

17

24

37.

Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası

-

2

2

38.

Azərbaycan Dövlət ET “Olefin” İnstitutu

1

-

1

39.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

21

27

48

40.

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

19

15

34

41.

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

6

17

23

42.

Azərbaycan Əkinçilik İnstitutu

6

-

6

43.

Azərbaycan ET Göz Xəstəlikləri İnstitutu

1

1

2

44.

Azərbaycan ET KT İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu

1

3

4

45.

Azərbaycan ET Məhkəmə Ekspertizası, KKP İnstitutu

3

8

11

46.

Azərbaycan Geofizika İnstitutu

1

-

1

47.

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası

-

1

1

48.

Azərbaycan Kooperasiya İnstitutu

2

3

5

49.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

1

5

6

50.

Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyi

4

1

5

51.

Azərbaycan Neft – Qaz Sənayesi Dövlət ET və Layihə İnstitutu

1

-

1

52.

Azərbaycan Su Problemləri ET İnstitutu

1

1

2

53.

Azərbaycan Texniki Universiteti

7

9

16

54.

Azərbaycan Tibb Universiteti

19

24

43


4/14


1

2

3

4

5

55.

Bakı Dövlət Universiteti

23

19

42

56.

Bakı Musiqi Akademiyası

1

13

14

57.

Bakı Slavyan Universiteti

2

17

19

58.

BDU Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu

-

1

1

59.

Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası

-

1

1

60.

Dövlət İdarəçilik Akademiyası

4

6

10

61.

Elektronika və İnformatika İnstitutu

1

-

1

62.

Elmi – Tədqiqat Eroziya və Suvarma İnstitutu

-

1

1

63.

Elmi – Tədqiqat Kliniki Təbabət İnstitutu

1

2

3

64.

Elmi – Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu

-

5

5

65.

Elmi – Tədqiqat Pambıqçılıq İnstitutu

-

1

1

66.

Elmi – Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutu

-

2

2

67.

Elmi – Tədqiqat Yemçilik, Çəmənçilik və Otlaqlar İnstitutu

-

1

1

68.

Əmək və Sosial Problemlər Üzrə ET və Tədris Mərkəzi

2

1

3

69.

ET Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu

-

6

6

69.

Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

5

8

13

70.

Hüquq Tədris Mərkəzi

-

2

2

71.

İqtisadi İslahatlar Mərkəzi

2

1

3


5/14





1

2

3

4

5

72.

Lənkəran Dövlət Universiteti

-

1

1

73.

Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti

7

9

16

74.

Mərkəzi Nəbatat Bağı

1

-

1

75.

Milli Aviasiya Akademiyası

-

3

3

76.

Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

1

-

1

77.

Naxçıvan Dövlət Universiteti

-

1

1

78.

Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya ET İnstitutu

2

5

7

79.

Qafqaz Universiteti

-

4

4

80.

Sumqayıt Dövlət Universiteti

1

5

6

81.

Təhsil Problemləri İnstitutu

4

24

28

82.

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

1

1

2


Cəmi … 285 412 697


6/14

aspirantlar

285 (41%)



dissertantlar

412 (59%)




Şəkil 1. Aspirant və dissertantlara görə paylanma qrafiki


7/14



Cədvəl 2
Aspirant və dissertantların imtahan verdikləri semestrlər

üzrə paylanması


Semestrlər

Aspirant və dissertantların sayı

Yaz

270

Payız

417

Ekstern

10


ekstern

1%


payız

39%


yaz

39%


Şəkil 2. Aspirant və dissertantların semestrlər üzrə

paylanması qrafiki


8/14



Cədvəl 3

Aspirant və dissertantların iştirak etdikləri tədrisin

növünə görə paylanması

Tədrisin növü

Aspirant və dissertantların sayı

Əyani

211

Qiyabi

388

Intensiv

98


əyani

30 %


intensiv

14 %


qiyabi

56 %



Şəkil 3. Aspirant və dissertantların tədrisin növünə görə

paylanması qrafiki

9/14



Cədvəl 4

Aspirant və dissertantların aldıqları qiymətlərə

gorə paylanması


Aspirant və dissertantların «İnformatika» fənnindən aldıqları qiymət

Aspirant və dissertantların sayı

əla

311

yaxşı

333

kafi

29

q/kafi

24



əla

45%


yaxşı

48%


kafi

4%


q/kafi

3%



Səkil 4. Aspirant və dissertantların aldıqları qiymətlərə


10/14


gorə paylanması qrafiki


Az 1141, Bakı şəh., F.Ağayev кüç., 9 Tel: 390167 Fax: 396121 secretary@iit.ab.az www.ab.az



Yüklə 187,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə