Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Maliyyə Aləti -azaffYüklə 2,58 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix07.07.2017
ölçüsü2,58 Mb.

Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı 

Maliyyə Aləti -AZAFF 

Bakı – 6 Oktyabr, 2016-ci il 

This is initiative of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) with technical assistance funds provided by the European 

Union Neighbourhood Investment Facility. Technical assistance services are delivered by Frankfurt School of Finance & Management. 

 
Maliyyə layihələri üçün böyük dəstək və 

təcrübə 

 

KT üzrə yetərli sayda peşəkar ekspertlər

 

Yüksək dəyərli ərzaq və KT 

maliyyələşməsi üçün artan daxili tələbat 

 

 

Xidmətlər və avadanlıqlara çıxışın 

hökumət tərəfindən idarə olunması və 

qeyri-

adekvat çıxış 

 

KT və maliyyə strategiyalarının regional 

fərqlilikləri

 

nəzərə almaması

  

Kənd ərazilərində aşağı maliyyə 

əhatəliliyi və savadlılığı 

 

Zəif dəyər zəncirləri və bazar 

inteqrasiyası

 

KT və KT maliyyəsinə hökumət və 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstək 

 

Maliyyə qurumlarının KT maliyyəsinə 

artan marağı

 

İnfrastrukturun, xüsusilə irriqasiyanın 

inkişafı 

 

Yüksək səviyyəli məhsullar və 

heyvanlar üçün idxal dəstəyi

 

Kənd ərazilərində qeyri

-

rəsmi gəlirlər

 

KT və KT maliyyəsi fəaliyyətlərində 

korrupsiya  

Quraqlıq və iqlim dəyişkənliyi

 

Neftdən asılı həssas iqtisadiyyat

 

AZN devalvasiyası ilə əlaqədar 

infilyasiya 

 

Azərbaycanda Kənd təsərrüfatı maliyyəsinin öyrənilməsi 

 2015-ci ilin Dekabr və 2016-ci ilin May aylarında müsahibə götürülmüş 270 fermer 

respondentin təhlili  

Dağlıq Şirvan, Aran, Lənkəran-Astara, Quba-Xaçmaz, Şəkil-Zaqatala, Gəncə-Qazax, Yuxarı Qarabağda fermerlər ilə üzbəüz müsahibələr  

Fermerlərin 64 %-i kənd təsərrüfatı istehsallarını maliyyələşdirmək üçün maliyyə qurumlarından başqa digər mənbələrə etibar edirlər. .  

35.8% 


40.4% 

19.3% 


4.3%  0.2% 

Kənd təsərrüfatı istehsal sahələrinin 

maliyyələşmə mənbələri 

Financial Institutions

Own savings / funds

Debt from family

Debt from friends

MoneylendersBəli 

58% 


Xeyir 

42% 


Bank xidmətlərindən 

istifadə 

79.7% 


13.7% 

5.9%  0.7% Fermerlər tərəfindən istifadə 

olunan bank məhsulları  

Installment loan

Current Account

Commercial loan

(revolving loan, spot

loan etc.)

Personal Credit Card

Azərbaycanda Kənd təsərrüfatı maliyyəsinin öyrənilməsi 

Müsahibə edilmiş fermerlərin əksəriyyəti (58%)-i bank xidmətlərindən istifadə edirlər.   Majority of farmers interviewed (58%) use banking services. 

Fermerlər arasında ən çox istifadə olunan bank məhsulu aylıq ödənişli kreditlərdir. Onlardan heç biri yığım məhsullarından istifadə etmir.  

Nəzərə alınmalı olan məqamlar:  Fermerlər bank sektoru tərəfindən təklif edilən bütün məhsul və xidmətlər haqqında yaxşı məlumatlıdırlarmı? Bu məhsullar və xidmətlər fermerlərə də təklif edilirmi?  

Azərbaycan Kənd təsərrüfatı sektorunun öyrənilməsi 

Respondentlərin 71%-i son üç ildə maliyyə qurumundan kredit 

götürdüklərini qeyd etmişdilər. (çıxışlar 

bəs nə qədər?)

  Müsahibə alınmış fermerləri 

dəstəkləyən ən qabaqcıl üç təşkilar 

Access Bank (18.3%), AzərKredit (9.8%) 

və FINCA Azərbaycan (9.3%) olmuşdur. 

Bu rəqəmlər sorğu aparılan regionlarda 

həmin qurumların filial şəbəkəsinin 

yerləşməsi amili nəzərə alınmaqla təfsir 

olunmalıdır. Azərbaycan Kənd təsərrüfatı sektorunun öyrənilməsi 

Münasib şərtlərlə təklif edilərsə, fermerlərin böyük əksəriyyəti (94%-i) 

kreditə müraciət etmək istəyərlər  

Təxminən  65%-i 10,000 AZN-dən daha az kredit götürmək istəyər. 

85%-i  kredit müddətinin 24 aydan  çox olmasını istəyər. 

Onlardan 50.5% -i illik 6 % maraq faizi ödəmək istəyər 

Respondentlərin 62.5%-i güzəşt müddətinin olmasını da tələb etmək 

istəyər. 

 

Bəli 


94% 

Xeyir 


6% 

Kreditə tələbat 

Arzu olunan kredit şərtləri 

Tələb edilən orta kredit məbləği 

AZN 20,344 Tələb edilən orta kredit müddəti 

56 ay 


Tələb edilən orta kredit maraq faizi  

7% 


Kredit valyutası 

100% AZN Azərbaycan Kənd təsərrüfatı sektorunun öyrənilməsi 

Müsahibə edilmiş fermerlərin 51%-i ən azı bir girov növü təqdim etmək istəyər   Yalnız 3.2 % fermer tamam  girovsuz kredit götürmək istəyər  

Bu respondentlər arasında üstünlük verilən üç əsas girov növü  daşınmaz əmlak  (51.9%), torpaq (34.1%) və avtomobil (14.7%)  olmuşdur.   

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Real estate

Teserrüfat

Land

AutomobileAnimals

Guarantor

Agricultural machinery & equipment

Other business income

Gold

Təqdim edilən girov Azərbaycan Kənd təsərrüfatı sektorunun öyrənilməsi 

0.0%


20.0%

40.0%


60.0%

80.0%


Repayment schedule is not in line with our

production cycle

High interest rates

Lack of collateral

Lack of income for repayment

Financial institutions are too slow to respond our

demands

Lack of financial documentsOthers

Maliyyə qurumları ilə işləyən Azərbaycan fermerləri üçün 

ən mühüm maneələr  


 AZAFF  Komponentləri 10 

11 

AZAFF-ın 3 B prinsipi Better Finance Daha yaxşı maliyyə

 

Better Farming -

Daha yaxşı fermer 

təsərrüfatları

 

Better Markets- Daha yaxşı bazarlar

 Maliyyə təşkilatlarına kənd təsərrüfatı maliyyəsinin uğurlu və mənfəətli biznes 

seqmentinə çevirməkdə yardımçı olmaq  

Kənd təsərrüfatı kreditləşməsi üçün siyasətlər, prosedurlar və təşkilatlar yaratmaq  Yeni kredit məhsulları və alətlər yaratmaq  

Peşəkar risk və dəyər menecmenti  Fermerlər üçün maliyyə savadlılığı 

Daha yaxşı fermer təsərrüfatları üçün seminarlar, sahədə təlimlər  

Məhsuldarlıq və effektivlik üzrə fermerlərə texniki yardım  Dəyər zəncirlərini n qurulması üçün model və 

məhsulların işlənməsi  

Bazar araşdırmaları, Öyrənmə səfərləri, konfranslar, yarmarkalar 

AzALES maliyyə qurumları və kənd təsərrüfatı müəssisələri, fermerlər arasında faydalı əlaqə yaradır.  

Maliyyə Bazarları 

(Banklar, MMİ-lər, digər) 

Fermerlər, 

KT müəssisələri 

Azərbaycan KT Kreditlərinin qiymətləndirmə sistemi – AzALES  

12 

AzALES 

AzALES 


Kənd təsərrüfatı texniki kartların 

yaradılması və regional məlumatların 

toplanması  

Texniki kart və məlumat toplanması formatları məhsul 

istehsalı, iri maldarlıq, keçi, qoyunçuluq,  südçülük, arıçılıq 

və broyler təsərrüfatları üçün hazırlanmışdır.   

FSFM aqronomları regionlara mütəmadi səfərlər edərək, aqronom məlumatları toplayırlar.  

Bu səfərlər zamanı icra edilən metodologiya istehsalçılar ilə görüşərək hər bir məhsulun, məhsul və region üzrə 

hər hektar üçün spesifik tələb olunan işçi kapitalı, 

gözlənilən satış qiymətləri və orta gəlir marjasının əsas 

dəyər determinantları haqqında müzakirələrin 

aparılmasıdır.  

Hər regionda hər kənd təsərrüfatı məhsulu üzrə müsahibə aparılmalı olan kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının minimum sayı birinci mövsüm üçün 3, 

növbəti mövsümlər üçün 2 müsahib müəyyən edilmişdir. 

 Yerli və beynəlxalq bazarlarda baş verən dəyişiklər və gözləntilərə əsasən məlumat bazası mütəmadi olaraq  

yenilənəcək. 

13 


Kənd təsərrüfatı texniki kartların 

yaradılması və regional məlumatların 

toplanması  

Azərbaycan 9 regiona bölünmüşdür Aqronom məlumatları 7 regiondan toplanmışdır.  

525 fermer müsahibələri keçirilmişdir. 173 texniki kartlar yaradılmış və AzALES -ə təqdim 

edilmişdir  

49 kənd təsərrüfatı məhsulları (əkin və heyvandarlıq məhsulları) AzALES-ə təqdim edilmişdir. 

 

 14 

KT kreditləşməsi alətinin hazırlanması: AzALES 

 Gəlir və xərclər kalkulyatoru hazırlanmışdır;  

Tex-kartlar inteqrasiya edilmişdir;  Kreditləşmə modulları hazırlanmışdır;  

Məhsuldarlıq və keyfiyyət sualları üçün parametrlər təqdim edilmişdir ; 

Hər məhsul üzrə kredit müddətləri müəyyən edilmişdir; 

Kredit məhsulları inteqrasiya edilmişdir;  Excel əsaslı tərtibat tamamlanmışdır;  

Azərbaycan dilinə tərcümə yekunlaşmışdır;  İş Kapitalı tələbi 

 

Gross/Net 

mənfəət 

 

(ümumi və hər fəaliyyət üzrə) 

Fermer skorinqi  

Təsdiq edilmiş kredit limiti, 

müddəti 

 

Agri and 

Non-Agri 

Financials 

Keyfiyyət 

və 


Məhsuldarlı

q sorğusu 

 

Regional Tex-kartlar 

və məlumat

 


KT Məhsul ları üzrə Hesabatlar və Bazar Araşdırması  

Kənd təsərrüfatı məhsulları hesabatı 

 

 

  

Davam edən KT Sektoru üzrə bazar 

araşdırması 

 


Dəyər zəncirlərinin gücləndirilməsi  

AZAFF ekspertləri strateji investorlar ilə Azərbaycanda müfəssəl üç dəyər-zənciri yaratmışlar:   

Istixana tərəvəzləri,  Ətçilik və südçülük 

Meyvəçilik (alma)  

VCF – T

ürkiyə

 

VCF – Tacikistan  

VCF – 

Əlcəzair 

 

Fermerlər / KT müəssisələri üçün qeyri-maliyyə xidmətləri  

Maliyyə savadlılığı təlimləri 

• Təlim ehtiyaclarının öyrənilməsi. Potensial partnyor təşkilatların müəyyənləşdirilməsi  

• Təlim Modulları və materialları 

• Azərbaycanın  ilkin və ikinci dərəcəli regionlarında ən azı 10 təlim  

• Yerli partnyor təşkilatalara  növbəti bacarıqların artırılması təlimləri üçün  

materialların verilməsi  Təkmil fermer təsərrüfatları bacarıqları  üzrə təlimlər 

• Ehtiyacların öyrənilməsi.  

• Seminar strukturlarının , o cümlədən fermer nümayişlərinin işlənməsi  

• region üçün spesifik olan KT fəaliyyətlərini əhatə edən ən azı iki spesifik sub-sektor 

üzrə 2 təlim  

• Öyrənmə və mübadilə səfərlərinin (yerli və beynəlxalq) təşkili : KT istehsalının davamlılığının təminatı üçün Frankfurt Məktəbinin «Maliyyə 

çıxışı + Bacarıqlara çıxışı və Bazara çıxış» yanaşması  

18 


Təkmilləşdirilmiş Fermer təsərrüfatı bacarıqları təlmləri 

KT Nazirliyinin Fermerlər Evi ilə birlikdə Qubada 22 fermerə 3 təlim keçirilmişdir.  

Bu təlimlər spesifik modullar üzrə  sahə səfərləri də olmaqla (bostanların qiymətləndirilməsi) otaq tipli 

təlimlər və sahə təlimləri formasında aparılmışdır.  

İyulun ortalarında eyni yanaşma ilə AZAFF yerli və beynəlxalq ekspertləri  tərəfindən KT Nazirliyi vasitəsilə 

Aran və Gence regionlarda pilot süd toplama 

mərkəzləri ilə işləyən maldarlar üçün  ətçilik və 

südçülük üzrə praktiki və nəzəri təlim keçirilmişdir.   Fermerlər üçün Maliyyə savadlılığı təlimləri   

Məqsəd: Fermerlərin maliyyə savadlılığının artırılması. 

 

Əsas mövzular:  Planlaşdırmanın əhəmiyyəti, fermer təsərrüfatı üçün mühasibatlıq və uçotun aparılması, yığımlar və kredit məhsullarının əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri, maliyyə 

qurumlarının rolları və iş prinsipləri, fermerlər üçün alternativ maliyyələşmə imkanları, 

maliyyə qurumları ilə uzun müddətli və davamlı münasibətlərin qurulması üçün ip ucları, 

maliyyə proqnozları, xarici maliyyələşmə və müddət üçün ehtiyac, gələcək nağd pul hərəkəti 

və mənfəətliliyin hesablanması (ümumi və hər fəaliyyət üzrə).  

Materiallar:  

- Fermerlər üçün büdcə və maliyyələşmə imkanları üzrə 

təqdimat  

- İstinad üçün iştirakçılara paylanılan iş dəftəri  

- Aylıq gəlir və xərclərin, o cümlədən hər KT məhsulu üzrə 

məhsuldarlığın hesablanması üçün nümunə büdcə 

formatları  

- Potensial təlimçi namizədlər üçün sessiya təlimatları 

İştirak haqqında sertifikat Fermerlər üçün aşağıdakı 

ərazilərdə 8 maliyyə 

savadlılığı təlimi:   

Quba 


Lənkaran 

Samux 


Salyan 


Masallı 


Beyləqan  

Qobustan  Ümumilikdə 250 iştirakçı T

əşəkkür edirik! 

Erdal Koçoglu 

Frankfurt 

Maliyyə və 

Menecment Məktəbi

 

Sonnemannstraße 9-11 60314 Frankfurt am Main 

e.kocoglu@int.fs.de 

This is initiative of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) with technical assistance funds provided by the European 

Union Neighbourhood Investment Facility. Technical assistance services are delivered by Frankfurt School of Finance & Management.  

Document Outline

 • Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Maliyyə Aləti -AZAFF
 • Slide Number 2
 • Slide Number 3
 • Slide Number 4
 • Slide Number 5
 • Slide Number 6
 • Slide Number 7
 • Slide Number 8
 •  AZAFF  Komponentləri
 • Slide Number 10
 • AZAFF-ın 3 B prinsipi
 • Slide Number 12
 • Slide Number 13
 • Slide Number 14
 • KT kreditləşməsi alətinin hazırlanması: AzALES
 • KT Məhsul ları üzrə Hesabatlar və Bazar Araşdırması 
 • Dəyər zəncirlərinin gücləndirilməsi 
 • Slide Number 18
 • Təkmilləşdirilmiş Fermer təsərrüfatı bacarıqları təlmləri
 • Fermerlər üçün Maliyyə savadlılığı təlimləri  
 • Slide Number 21
 • Slide Number 22


Yüklə 2,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə