AZƏrbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiNİn təŞKİlati strukturu rektorYüklə 51,25 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix14.04.2017
ölçüsü51,25 Kb.

 

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİNİN  

TƏŞKİLATİ STRUKTURU 

 

 

REKTOR 

Rektorun müşavirləri 

Rektorun köməkçiləri 

 

ADPU Elmi Şurası 

Elmi katib 

 

1.

 

ADPU Ağcabədi Filialı 

2.

 

ADPU Cəlilabad Filialı 

3.

 

ADPU Quba Filialı 

4.

 

ADPU Şamaxı Filialı 

5.

 

ADPU Şəki Filialı 

6.

 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci 

7.

 

ADPU-nun baza məktəbi  

 

8.

 

İnsan resursları şöbəsi 

 

9.

 

Plan-maliyyə şöbəsi 

 

10.

 

Mühasibat şöbəsi 

 

9.

 

Baş hüquqşünas  

 

10.

 

Ümumi şöbə

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I.

 

TƏDRİS VƏ TƏLİM STRATEGİYASI ÜZRƏ PROREKTOR 

 

Tədris-Metodiki Şura 

 

1.1.

 

Tədrisin idarə olunması və tədris texnologiyaları mərkəzi 

1.1.1.


 

Davamlı təhsil və təlim şöbəsi 

1.1.2.

 

İmtahan, monitorinq və qiymətləndirmə şöbəsi 1.1.3.

 

Tədrisin planlaşdırılması və proqnozlaşdırılması bölməsi 1.1.4.

 

Tədris prosesinin metodiki təminatı və akreditasiya bölməsi 1.1.5.

 

Tədrisin keyfiyyətinin idarə olunması və monitorinqi bölməsi 1.1.6.

 

Dövlət nümunəvi sənədlərlə və tələbələrlə iş bölməsi  

1.2.

 

Sabah mərkəzi 

 

1.3. 

FAKÜLTƏLƏR 

 

1.3.1.


 

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

 

1.3.1.1.


 

İngilis dili və onun tədrisi metodikası kafedrası 

1.3.1.2.

 

İngilis dili kafedrası  1.3.1.3.

 

Xarici dillər və onların tədrisi metodikası kafedrası  1.3.1.4.

 

Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası 1.3.1.5.

 

Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası  1.3.1.6.

 

Azərbaycan dilçiliyi kafedrası  1.3.1.7.

 

Müasir Azərbaycan dili kafedrası  1.3.1.8.

 

Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası  

1.3.2.


 

KİMYA VƏ BİOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

 

1.3.2.1.


 

Zoologiya kafedrası 

1.3.2.2.

 

Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları kafedrası 1.3.2.3.

 

Botanika kafedrası 1.3.2.4.

 

İnsan və heyvan fiziologiyası kafedrası 1.3.2.5.

 

Biologiyanın tədrisi metodikası kafedrası 1.3.2.6.

 

Analitik və fiziki kimya kafedrası 1.3.2.7.

 

Ümumi kimya və kimyanın tədrisi metodikası kafedrası 1.3.2.8.

 

Üzvi kimya və kimya texnologiyası kafedrası  

1.3.3.


 

FİZİKA VƏ TEXNOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

 

1.3.3.1.


 

Fizikanın tədrisi metodikası kafedrası 

1.3.3.2.

 

Ümumi fizika kafedrası 1.3.3.3.

 

Texnologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası  

1.3.4.


 

TARİX VƏ COĞRAFİYA FAKÜLTƏSİ

 

1.3.4.1.


 

İqtisadi coğrafiya və  coğrafiyanın tədrisi metodikası kafedrası 

1.3.4.2.

 

Ümumi coğrafiya kafedrası 1.3.4.3.

 

Azərbaycan tarixi kafedrası 1.3.4.4.

 

Ümumi pedaqogika kafedrası 1.3.4.5.

 

Fəlsəfə və sosial fənlər kafedrası 1.3.4.6.

 

Ümumi tarix kafedrası 1.3.4.7.

 

Türk və şərqi avropa xalqları tarixi və tarixin tədrisi metodikası kafedrası 

 

1.3.5. 

RİYAZİYYAT VƏ İNFORMATİKA FAKÜLTƏSİ

 

1.3.5.1.


 

Hesablama riyaziyyatı və informatika kafedrası 

1.3.5.2.

 

Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrası 1.3.5.3.

 

Cəbr və həndəsə kafedrası 1.3.5.4.

 

Riyazi analiz kafedrası  

 

1.3.6.


 

İBTİDAİ TƏHSİL FAKÜLTƏSİ

 

1.3.6.1.


 

İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrası 

1.3.6.2.

 

Riyaziyyat və onun  ibtidai kursunun tədrisi  metodikası kafedrası  

1.3.7.


 

MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL, PSİXOLOJİ XİDMƏT VƏ KORREKSİYAEDİCİ 

TƏLİM FAKÜLTƏSİ

 

1.3.7.1.


 

Ümumi psixologiya kafedrası 

1.3.7.2.

 

Yaş və pedaqoji psixologiya kafedrası 1.3.7.3.

 

Məktəbəqədər pedaqogika kafedrası 1.3.7.4.

 

Korreksiyaedici təlim kafedrası  

1.3.8.


 

MUSİQİ, TƏSVİRİ İNCƏSƏNƏT, FİZİKİ TƏRBİYƏ VƏ ÇAĞIRIŞAQƏDƏR 

HAZIRLIQ FAKÜLƏSİ

 

1.3.8.1.


 

Fiziki tərbiyə və çağrışaqədər hazırlıq kafedrası 

1.3.8.2.

 

Təsviri incəsənət və onun tədrisi metodikası kafedrası 1.3.8.3.

 

Musiqi fənləri və onun tədrisi metodikası kafedrası 1.3.8.4.

 

Musiqi alətləri fənlərinin tədrisi metodikası kafedrası  

 

 II.

 

ELM VƏ İNNOVASİYALAR ÜZRƏ PROREKTOR 

 

2.1.

 

Elm və innovasiya şöbəsi 

 

2.2.

 

Magistratura və doktorantura şöbəsi 

 

2.3.

 

Elmi tədqiqat laboratoriyaları 

2.3.1.


 

Pedaqoji təhsilin problemləri ETL 

2.3.2.

 

Nadir torpaq metal materiallarının fızikası ETL 2.3.3.

 

Koordinasion birləşmələr ETL 2.3.4.

 

Yeni bioloji aktiv birləşmələr ETL 2.3.5.

 

Türk araşdırmaları ETL 2.3.6.

 

Bioinformatika ETL 2.3.7.

 

Dədə Qorqud elmi-tədqiqat mərkəzi  

2.4.

 

Kitabxana informasiya şöbəsi 

 

2.5.

 

Nəşriyyat şöbəsi 

 

2.6.

 

Elmi jurnalların redaksiyaları 

 

2.7.

 

Dissertasiya şuraları 

 

2.8.

 

Tələbə Elmi Cəmiyyəti 

 

 

 

III.

 

BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR  

 

3.1.

 

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi  

 

3.2.

 

Əcnəbi tələbələrlə iş üzrə şöbə 

 

3.3.

 

Tədqiqat və inkişaf şöbəsi 

 

 

 

IV.

 

İNZİBATİ İDARƏETMƏ VƏ TƏLƏBƏLƏRLƏ İŞ ÜZRƏ PROREKTOR 

 

4.1.

 

Heydər Əliyev Mərkəzi 

 

4.2.

 

Humanitar və sosial məsələlər şöbəsi 

Sosial iş xidməti 

Gənclər siyasətinin təşkili xidməti 

Təlim və tərbiyə işinin təşkili 

Tədbirlərin təşkili xidməti 

Tələbə klubları və özfəaliyyət dərnəkləri  

4.3.

 

ADPU Muzeyləri 

Heydər Əliyev Muzeyi 

Zoologiya Muzeyi 

 

4.4. 

Gender mərkəzi 

 

4.5.

 

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi 

İctimaiyyətlə əlaqələr və reklam xidməti 

ADPU rəsmi saytı və sosial şəbəkələr 

"Gənc müəllim" qəzeti 

ADPU “Qaynar xətt” xidməti 

 

 

V.

 

İQTİSADİ VƏ TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ PROREKTOR 

 

5.1.

 

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası şöbəsi 

Əməyin mühafizəsi işinin təşkili xidməti 

Mühafizə və təhlükəsizlik xidməti

 

 5.2.

 

Təsərrüfat xidməti şöbəsi 

Təsərrüfat və texniki ixtismar xidməti 

Tədris binalarına xidmətin təşkili 

Nəqliyyat, logistika və anbar xidməti İaşə xidməti 

 

5.3.

 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları mərkəzi 

 

 

 

VI.

 

ÜMUMİ İŞLƏR ÜZRƏ PROREKTOR 

 

6.1.

 

Hərbi səfərbərlik və xüsusi şöbə 

 

6.2.

 

Mülki müdafiə qərargahı 

 

6.3.

 

Arxiv 

 

 

MÜSTƏQİL FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN QURUMLAR 

 

1.

 

ADPU Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 

 

2.

 

ADPU Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi 

 

3.

 

ADPU Tələbə Gənclər Təşkilatı 

 

4.

 

Tibbi xidmət 

Kataloq: gen -> html -> azl -> universitet
azl -> Müəllim: Yavər Cəfər qızı Qasımova, Kəmalə Osman qızı İsgəndərova Fakültə: Kimya İxtisas
azl -> D Ə d ə qorqudara ş d ı rmalar ı •Folklor, Etnoqrafiya və Mifologiya •Onomastika, Dialektologiya və Etimologiya
azl -> Fakültə: Pedaqogika və psixologiya İxtisas: Məktəbəqədər təlim və tərbiyə Tədris ili, sessiya
azl -> Bakı 2014 Aptek biznesi: kiçik sahibkarlar üçün bələdçi
azl -> ##book id= 939//book name= İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası
azl -> ##book id= 549//book name= Asperger sindromunun pedaqoji psixoloji xüsusiyyə
azl -> Təhsil pilləsi: bakalavr Şöbə: əyani Kurs
azl -> Fakültə: Biologiya İxtisas: Biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
azl -> Fakültə: Kimya İxtisas: Kimya / Kimya-biologiya müəllimliyi Tədris ili, sessiya
universitet -> Adpu, Böyük akt zalı, 19 oktyabr 2013, saat 1000

Yüklə 51,25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə