Aycan RespublikaYüklə 358,21 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü358,21 Kb.

 

İş № 2(107)-176/2016                                                                                                

Surət

 

 

 

Azərb

aycan Respublika

sı 

a

dınd

an 

 Ə R A R D A D

 

 

16 sentyabr 2016-cı

 il                                                                                  

Şəki şəhərində

 

 Şəki Apelly

asiya 

Məhkəməsinin Mülki Kollegiy

a 

 

Hakimlər Məcidov Ələddin Tofiq oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Qasımov Vidadi Kamal 

oğlu


 

və  Əsədli  Mahir  Abdulla  oğlundan  ibarət  tərkibdə

Rəcəbov  Səbuhi  Tapdıq 

oğlunu


katibliyi, 

ilk iddia üzrə  cavabdeh, qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçı Vahidova Aytən Akif qızının

 

və onun vəkili Bayramov Mahir Qədim oğlunun iştirakı

 

ilə, 

İlk iddia üzrə iddiaçı, qarşılıqlı iddia üzrə cavabdeh Vahidov Rüstəm Mehman oğlunun 

ilk iddia üzrə cavabdeh, qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçı Vahidova Aytən Akif qızına qarşı «nikahın 

pozulması»  tələbinə  dair  iddiası  və  ilk  iddia  üzrə  cavabdeh,  qarşılıqlı  iddia  üzrə  iddiaçı 

Vahidova  Aytən  Akif  qızının  ilk  iddia  üzrə  iddiaçı,  qarşılıqlı  iddia  üzrə  cavabdeh  Va

hidov 


Rüstəm Mehman oğluna qаrşı «uşaq və aliment» tələbinə dair qаrşılıqlı iddiаsı ilə bağlı

 

mülki iş üzrə Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin 07 avqust

 2015-


ci il tаrixli, 

2(051)-842/2015 

nömrəli 

qətnaməsindən ilk iddia üzrə iddiaçı, qarşılıqlı iddia üzrə cavabdeh Vahidov Rüstəm Mehman 

oğlu  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikаyət

üzrə  Şəki  Apellyasiya  Məhkəməsinin  01  fevral 2016-

cı  il  tarixli,  2(107)

-

176/2016  nömrəli  qətnaməsindən  ilk  iddia  üzrə  cavabdeh,  qarşılıqlı iddia  üzrə  iddiaçı  Vahidova  Aytən  Akif  qızı

 

və  onun  vəkili  Bayramov  Mahir  Qədim  oğlu tərəfindən  verilmiş  kassasiya  şikayətinin  Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual 

Məcəlləsinin  407

-408-

ci  maddələrinin  tələblərinə  uyğunluğu  məsələsinə 

Şəki  Apellyasiya 

Məhkəməsinin inzibati binasında, açıq məhkəmə

 

iclasında 

iş materialları ilə birlikdə

 baxaraq  

 Ü

 

Ə Y Y Ə N   T D İ:

 

 

Mingəçevir  Şəhər  Məhkəməsinin  07  avqust  2015-

ci  il  tаrixli, 

2(051)-842/2015 

nömrəli


 

qətnaməsi ilə (hakim Hüseyn Mirzəliyev) Vahidov Rüstəm Mehman oğlunun Vahidova Aytən 

Akif  qızına

 

qarşı  iddiası  nikahın  pozulması  tələbinə  dair  hissədə  təmin  edilmiş,  Vahidov Rüstəm Mehman oğlu ilə Vahidova Aytən Akif qızının аrаsındа оlаn, 30 dekabr 2008

-

ci ildə Mingəçevir  şəhəri  Qeydiyyat  şöbəsində  bаğlаnmış  546  sаylı  nikаh  qeydinin  pоzulması, 

Vahid


ov Rüstəm Mehman oğlunun Vahidova Aytən Akif qızına qarşı iddiasının 11 iyul 2006

-

cı  il  təvəllüdlü  İslam  və  30  aprel  2011-

ci  il  təvəllüdlü  Hüseyn  adlı  uşaqların  yaşayış  yerinin 

onun  yanında  müəyyən  edilməsinə  dair  hissədə  təmin  olunmaması,  iddiа  tələbinin  qаlаn 

hissədə  təmin  edilməməsi,  Vahidova  Aytən  Akif  qızının  Vahidov  Rüstəm  Mehman  oğluna 

qarşı olan qarşılıqlı iddiasının qismən təmin edilməsi, birgə nikаhdаn dоğulmuş 11 iyul 2006

-

cı il təvəllüdlü Vahidli İslam Rüstəm oğlunun və 30 aprel 2011-

ci il təvəllüdlü Vahidli Hüseyn 

Rüstəm oğlunun ataları Vahidov Rüstəm Mehman оğlundаn məcburi qaydada аlınıb anaları 

Vahidova Aytən Akif qızına verilməsi, Vahidov Rüstəm Mehman oğlundan 11 iyul 2006

-

cı il 


təvəllüdlü  Vahidli  İslam  Rüstəm  oğlunun  və  30  aprel  2011

-ci  il 


təvəllüdlü  Vahidli  Hüseyn 

Rüstəm  oğlunun  yetkinlik  yaşına  çatanadək  saxlanması  üçün  hər  ay  hər  uşağa  75  (yetmiş 

beş) manat, cəmi 150 (bir yüz əlli) manat məbləğində alimentin tutulub Vahidova Aytən Akif 

qızına verilməsi, alimentin 11 iyul 2006

-

cı il təvəllüdlü İslam və 30 aprel 2011-

ci il təvəllüdlü 

Hüseyn  uşaqlar  Vahidov  Rüstəm  Mehman  оğlundаn  məcburi  qaydada  аlınıb  anaları 


 

  

Vahidova  Aytən  Akif  qızına  verildiyi  gündən  tutulması,  iddiа  tələbinin  qаlаn  hissədə  təmin 

edilməməsi qət edilmişdir. 

 

Həmin qətnаmədən ilk 

iddia üzrə iddiaçı, qarşılıqlı iddia üzrə cavabdeh Vahidov Rüstəm 

Mehman oğlu

 

tərəfindən аpellyаsiyа şikаyəti verilmişdir. 

Şəki  Apellyasiya  Məhkəməsinin  01  fevral  2016

-

cı  il  tarixli,  2(107)-

176/2016  nömrəli 

qətnaməsi ilə 

ilk 


iddia üzrə iddiaçı, qarşılıqlı iddia üzrə cavabdeh Vahidov Rüstəm Mehman 

oğlu  tərəfindən verilmiş аpellyasiya şikayəti  təmin  edilmiş,  Mingəçevir Şəhər Məhkəməsinin 

07  avqust  2015-

ci  il  tаrixli, 

2(051)-842/2015 

nömrəli


 

qətnaməsi  qismən

-

Vahidov  Rüstəm Mehman  oğlunun  Vahidova  Aytən  Akif  qızına  qarşı  iddiasının  11  iyul  2006

-

cı  il  təvəllüdlü İslam  və  30  aprel  2011

-

ci  il  təvəllüdlü  Hüseyn  adlı  uşaqların  yaşayış  yerinin  onun  yanında müəyyən  edilməsinə  dair  hissədə  təmin  olunmaması,  Vahidova  Aytən  Akif  qızının  Vahidov 

Rüstəm  Mehman  oğluna

 

qarşı  olan  qarşılıqlı  iddiasının  qismən  təmin  edilməsi,  birgə nikаhdаn  dоğulmuş  11  iyul  2006

-

cı  il  təvəllüdlü  Vahidli  İslam  Rüstəm  oğlunun  və  30  aprel 2011-

ci  il  təvəllüdlü  Vahidli  Hüseyn  Rüstəm  oğlunun  ataları  Vahidov  Rüstəm  Mehman 

оğlundаn  məcburi  qaydada  аlınıb  anaları  Vahidova  Aytən  Akif  qızına  verilməsi,  Vahidov 

Rüstəm Mehman oğlundan 11 iyul 2006

-

cı il təvəllüdlü Vahidli İslam Rüstəm oğlunun və 30 aprel  2011-

ci  il  təvəllüdlü  Vahidli  Hüseyn  Rüstəm  oğlunun  yetkinlik  yaşına  çatanadək 

saxlanması  üçün  hər

 

ay  hər  uşağa  75  (yetmiş  beş)  manat,  cəmi  150  (bir  yüz  əlli)  manat məbləğində alimentin tutulub Vahidova Aytən Akif qızına verilməsi, alimentin 11 iyul 2006

-

cı il təvəllüdlü  İslam  və  30  aprel  2011

-

ci  il  təvəllüdlü  Hüseyn  adlı  uşaqlar  Vahidov  Rüstəm Mehman 

оğlundаn  məcburi  qaydada  аlınıb  anaları  Vahidova  Aytən  Akif  qızına  verildiyi 

gündən tutulması hissəsində ləğv edilmiş, iş üzrə həmin hissədə yeni qətnamə qəbul edilmiş, 

yeni  qətnamə  ilə  Vahidov  Rüstəm  Mehman  oğlunun  Vahidova  Aytən  Akif  qızına  qarşı 

iddiasının  təmin  olunmamış  hissəsi  təmin  edilmiş,  11  iyul  2006

-

cı  ildə  andan  olmuş  Vahidli İslam  Rüstəm  oğlunun  və  30  aprel  2011

-

ci  ildə  anadan  olmuş  Vahidli  Hüseyn  Rüstəm oğlunun  ataları  Vahidov  Rüstəm  Mehman  oğlunun  himayəsində  saxlanılmaqla  onların 

yaşayış yerinin Vahidov Rüstəm Mehman oğlunun yaşayış yeri müəyyən edilməsi, Vahidova 

Aytən  Akif  qızının  Vahidov  Rüstəm  Mehman  oğluna  qarşı  30  aprel  2011

-

ci  il  təvəllüdlü Hüseyn  adlı  uşağın  Rüstəm  Vahidovdan  məcburi  qaydada  alınıb  ona  verilməsi,  Vahidov 

Rüstəm Mehman oğlundan 11 iyul 2006

-

cı il təvəllüdlü İslam və 30 aprel 2011-

ci il təvəllüdlü 

Hüseyn  adlı  uşaqların  yetkinlik  yaşına  çatana  kimi  saxlanması  üçün  hər  ay  hər  uşağa  100 

manat, cəmi 200 manat miqarında aliment tutulub ona verilməsi, 11.07.2006

-

cı il il təvəllüdlü İslam və 30.04.2011

-

ci il təvəllüdlü Hüseyn adlı uşaqların onun himayəsində qalması tələbinə dair  qarşılıqlı  iddiasının  rədd  edilməsi  və  qətnamənin  qalan  hissəsinin  dəyişdirilmədən 

saxlanılması qət edilmişdir.

 

Şəki  Apellyasiya  Məhkəməsinin  01  fevral  2016-

cı  il  tarixli,  2(107)

-

176/2016  nömrəli qətnaməsindən iddia üzrə cavabdeh, qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçı Vahidova Aytən Akif qızı

 

və onun  vəkili  Bayramov  Mahir  Qədim  oğlu

 

tərəfindən  verilmiş  kassasiya  şikayəti 22  avqust 

2016-


cı  ildə  Şəki  Apellyasiya

 

Məhkəməsinə  daxil  olmuşdurKassasiya  şikayəti  öyrənilən 

zaman  müəyyən  olunmuşdur  ki,  Şəki  Apellyasiya  Məhkəməsinin  hazırki  kassasiya  şikayəti 

verilən  qətnaməsi  01  fevral  2016

-

cı  ildə  qəbul  edilib,  03  fevral  2016-

cı  ildə  tərəflərə 

göndərilsə də, kassasiya şikayəti qətnamə qəbul ediləndən təxminən 6 (altı) ay sonra yəni

-22 


avqust 2016-

cı ildə verilmişdir.

 

Ona  görə  də,  Şəki  Apellyasiya  Məhkəməsinin  01  fevral  2016-

cı  il  tarixli,  2(107)

-

176/2016  nömrəli  qətnaməsindən ilk 

iddia  üzrə  cavabdeh,  qarşılıqlı  iddia  üzrə  iddiaçı 

Vahidova  Aytən  Akif  qızı

 

və  onun  vəkili  Bayramov  Mahir  Qədim  oğlu 

tərəfindən  verilmiş 

kassasiya  şikayəti

nin 


Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  407

-408-ci 


maddələrinin tələblərinə uyğunluğu məsələsinə baxılması üçün

 

məhkəmə iclası 16 sentyabr 

2016-


cı il tarixə saat 1

0:30-a 


Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin binasın

təyin edilmişdir.  

Məhkəmə  kollegiyasının  iclasında  ilk  iddia  üzrə  cavabdeh,  qarşılıqlı  iddia  üzrə  iddiaçı 

Vahidova 

Aytən  Akif  qızı

 

və  onun  vəkili  Bayramov  Mahir  Qədim  oğlu 

kassasiya  şikayəti

nin 

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 407-408-

ci maddələrinin tələblərinə 

uyğun  tərtib  edildiyini  bildirdilər

 

və  kassasiya  şikayətinin  baxılması  üçün  Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə göndərilməsini xahiş etdilər 

  

Məhkəmə  kollegiyasının  araşdırmaları  zamanı  müəyyən  edilmişdir  ki,

 

ilk  iddia  üzrə cavabdeh,  qarşılıqlı  iddia  üzrə  iddiaçı  Vahidova  Aytən  Akif  qızı  kassasiya  şikayətində

 

Şəki Apellyasiya Məhkəməsini

n 01 fevral 2016-

cı il tarixli, 2(107)

-

176/2016 nömrəli qətnaməsinin surətinin ona göndərilmədiyini qeyd etmişdir. Mülki işin 153

-

cü vərəqində olan məktubdan və 156-

cı vərəqində olan reyestrdən görünür ki, qətnamənin surəti 03 fevral 2016

-

cı ildə proses iştirakçılarına,  o  cümlədən  ilk  iddia  üzrə  cavabdeh,  qarşılıqlı  iddia  üzrə  iddiaçı  Vahidova 

Aytən  Akif  qızına  göndərilmişdir.

 

Vahidova  Aytən  Akif  qızına  məktubların  göndərilməsi  və həmin məktubların onun tərəfindən alınması Azərbaycan Respublikasının Rabitə  və Yüksək 

Texnologiyalar 

Nazirliyi  “Azərpoçt”  MMC  Mingəçevir  Poçt  filialının  rəisi  tərəfindən  verilmiş 

məktub və həmin məktuba əlavə edilmiş çatdırma vərəqi ilə də təsdiq edilir. Həmçinin ilk iddia 

üzrə  cavabdeh,  qarşılıqlı  iddia  üzrə  iddiaçı  Vahidova  Aytən  Akif  qızına  məhkəmə 

kollegiyasının  bu  günki  iclasının  keçirilməsinin  yeri  və  vaxtı  barədə  məlumat  verilməsi  əks 

olunmuş məktub da əvvəlki məktubların göndərildiyi Mingəçevir şəhəri, Təbriz küçəsi ev 21, 

mənzil 7 ünvanında Vahidova Aytən Akif qızının əvvəlki “Kərimova” soyadı ilə qəbul edilmiş 

xəbərnaməyə  imza  edilərək  xəbərnamə  məhkəməyə  qaytarılmışdır. 

Lakin, 


mülki  işin 

materiallarında  ilk  iddia  üzrə  cavabdeh,  qarşılıqlı  iddia  üzrə  iddiaçı  Vahidova  Aytən  Akif 

qızının həmin qətnaməni nə vaxt almasını təsdiq edən xəbərnamə aşkar edilməmişdir.

 

Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 135.1-

ci maddəsinə əsasən Bu 

Məcəllənin 134

-

cü maddəsində sadalanan məhkəmə sənədləri “Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş sifarişli poçt göndərişi (məktubu) ilə çatdırılır. 

 

Həmin  Məcəllənin  135.2-

ci  maddəsinə  əsasən  məhkəmə  sənədləri  məhkəməyə 

qaytarılmalı  olan,  forması  müvafiq  qaydada  təsdiq  edilmiş  qəbzə  və  ya  sənədin  kötüyünə 

imza etdirilməklə, ünvan sahibinə rabitə orqanları, yaxud məhkəmə sənədlərinin çatdırılması 

tapşırılmış şəxslər tərəfindən şəxsən verilir. 

 

Məhkəmə  kollegiyası  iş  materiallarını  araşdıraraq  hesab  edir  ki,  Şəki  Apellyasiya Məhkəməsinin  01  fevral  2016

-

cı  il  tarixli,  2(107)-

176/2016  nömrəli  qətnaməsindən 

ilk  iddia 

üzrə cavabdeh, qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçı Vahidova Aytən Akif qızı

 

və onun vəkili Bayramov Mahir  Qədim  oğlu

 

tərəfindən  verilmiş 

kassasiya  şikayəti

 

Azərbaycan  Respublikası  Mülki Prosessual Məcəlləsinin  407

-

ci maddəsinin tələblərinə əməl edilməklə  və həmin  Məcəllənin tələblərinə  uyğun  verildiyindən,  kassasiya  şikayətinin  geri  qaytarılması  üçün  Azərbaycan 

Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin  408

-

ci  maddəsində  göstərilən  əsaslar  mövcud olmadığından baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə göndərilməlidir.

 

Şərh  olunanlara  əsasən  və  Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Prosessual  Məcəlləsinin 263-

264, 400 və 409

-

cu maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə kollegiyası 

 

qərara aldı: 

 

Şəki  Apellyasiya  Məhkəməsinin  01  fevral  2016

-

cı  il  tarixli,  2(107)-17

6/2016  nömrəli 

qətnaməsindən ilk iddia üzrə cavabdeh, qarşılıqlı iddia üzrə iddiaçı Vahidova Aytən Akif qızı

 

və onun vəkili Bayramov Mahir Qədim oğlu 

tərəfindən verilmiş kassasiya şikayəti Azərbaycan 

Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsinin 407

-408-ci ma

ddələrinin tələblərinə uyğun hesab 

edilsin və baxılması üçün Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə göndərilsin.

 

Qərаrdаd qəbul edildiyi аndаn qаnuni qüvvəyə minir. 

 

 Sədrlik edən

imza Hаkimlər

imzalar Düzdür

  

 

Hakim:                                            

Ələddin Məcidov

 


Yüklə 358,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə