Ankara üNİversitesi tip faküLtesi hastaliklar / kliNİk problemler liStesiYüklə 26,6 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü26,6 Kb.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HASTALIKLAR / KLİNİK PROBLEMLER LİSTESİ
ÖĞRENME DÜZEYİ

AÇIKLAMA

A

Acil durumu tanıyarak acil tedavisini yapabilmeli, gerektiğinde uzmana yönlendirebilmeli

ÖnT

Ön tanı koyarak gerekli ön işlemleri yapıp uzmana yönlendirebilmeli

T

Tanı koyabilmeli ve tedavi hakkında bilgi sahibi olmalı, gerekli ön işlemleri yaparak uzmana yönlendirmeli

TT

Tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli

İ

Birinci basamak koşullarında uzun süreli izlem ve kontrolünü yapabilmeli

K

Korunma önlemlerini (birincil, ikincil, üçüncül korunmadan uygun olan/ olanları) uygulayabilmeliHASTALIK / KLİNİK PROBLEM

ÖĞRENME DÜZEYİ

Abortus

ÖnT

Adenoid hipertrofi

ÖnT

Adrenokortikal yetmezlik

T-A

AIDS ve HIV

ÖnT-K

Ailevi akdeniz ateşi

ÖnT

Akalazya

ÖnT

Akciğer kanseri

ÖnT-K

Akciğer ödemi

A

Akne rozasea

TT-K-İ

Akne vulgaris

TT-İ

Akut arter tıkanıklığı

ÖnT

Akut bel ağrısı

TT-K

Akut böbrek yetmezliği

T-A-K

Akut glomerulonefrit

T-A

Akut hepatitler

T-K

Akut karın

T-A

Akut koroner sendrom

T-A-K

Akut pankreatit

ÖnT

Akut romatizmal ateş

T-K

Alkol ve madde kullanımıyla ilgili sorunlar

T-A-K

Allerjik reaksiyon

T-A

Allerjik rinit

TT-K

Alt gastrointestinal kanama

T-A

Alt solunum yolu enfeksiyonları

TT-K

Amiloidoz

ÖnT-K

Amniyotik sıvı patolojileri

ÖnT

Anafilaksi

A-K

Anal fissür

TT

Ani ölüm

T-A

Angina pektoris

T-A-K

Aort anevrizması/rüptürü

ÖnT

Aort disseksiyonu

ÖnT

Apandisit

ÖnT

Aplastik anemi

ÖnT

ARDS

A

Arter ve ven yaralanmaları

A

Artrit

T

Asit

T

Asit‐baz denge bozuklukları

A

Astım

TT-A-K-İ

Ataksik bozukluklar

ÖnT

Avitaminoz

ÖnT-K

Bası yaraları

TT-K-İ

Baş‐boyun kanserleri

ÖnT-K

Bebek bezi dermatiti (Pişik)

TT-K

Bedensel belirti bozukluğu (somatizasyon)

ÖnT

Behçet hastalığı

ÖnT

Benign pozisyonel vertigo

TT

Benign prostat hipertrofisi

ÖnT

Besin aşırı duyarlılık reaksiyonları

ÖnT-K

Besin zehirlenmesi

A-K

Beyin ödemi

A

Bipolar bozukluk

T-A

Boğmaca

TT-A-K

Boğulma / boğulayazma

A

Böbreğin kistik hastalıkları

ÖnT

Böbrek anomalileri

ÖnT

Böbrek tümörleri

ÖnT

Bronşiektaziler

ÖnT-K-İ

Bronşiolit

T-A

Bruselloz

TT-K

Cinsel işlev bozuklukları

ÖnT

Cinsel yönelim sorunları

ÖnT

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

TT-K

Crush yaralanması

T-A-K

Cushing sendromu / hastalığı

ÖnT

Çıkık

T-A-K

Çoklu sistem travması

A

Davranım bozuklukları

ÖnT

Dehidratasyon

TT-A-K

Dekompresyon hastalığı

A

Demir eksikliği anemisi

TT-K

Depresyon

TT-A-K-İ

Deri tümörleri

ÖnT-K

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, apseleri

TT

Deri yaralanmaları

A

Derin ven trombozu

ÖnT-K

Derinin paraziter hastalıkları

TT-K

Dermatit (atopik, kontakt, seboreik)

T-İ

Dışaatım bozuklukları (Enürezis, enkoprezis)

ÖnT

Diabetes insipitus

ÖnT

Diabetes mellitus

TT-K-İ

Diafragma hernileri

ÖnT

Difteri

TT-K

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

ÖnT

Disk hernisi

ÖnT-K

Dislipidemi

T-K-İ

Disosiyatif bozukluklar

ÖnT

Divertiküler hastalıklar

ÖnT

Diyabetik anne bebeği

T-K

Diyabetik nefropati

T-K-İ

Diyabetin akut komplikasyonları

T-A

Doğumda asfiksi

A-K

Doğumda fetal distres

A-K

Doğum travması

T-K

Doğuştan metabolik hastalıklar

ÖnT-K

Doğuştan yapısal anomaliler

T-K

Donmalar

T-A

Döküntülü hastalıklar

TT-K

Eklampsi, preeklampsi, HELLP sendromu

T-A

Ekstremite travması

T-A

Ekstremitede varis

ÖnT-K

Ektopik gebelik

ÖnT

Endokardit

ÖnT-K

Endometriyozis

ÖnT

Epilepsi

ÖnT-İ

Erken ve geç doğum eylemi

ÖnT-K

Esansiyel hipertansiyon

TT-A-K-İ

Fasial paralizi

T

Febril konvülsiyon

TT-A-K

Feokromositoma

ÖnT

Fibromiyalji

T

Fimosis ve parafimosis

T

Fobik bozukluklar

T

Gastroenteritler

TT-A-K

Gastrointestinal sistem kanserleri

ÖnT-K

Gastrointestinal sistem motilite bozuklukları

ÖnT

Gastrointestinal sistem parazitozları

TT-K

Gastro‐özefageal reflü

TT-K-İ

Gazlı gangren

ÖnT

Gebelikte kanama (Plasenta previa, plasenta dekolmanı vb)

T-A

Geçici iskemik atak

ÖnT

Gelişimsel kalça displazisi (kalça çıkığı)

ÖnT-K

Genital enfeksiyonlar

T-K

Genital organların yer ve şekil değişiklikleri

ÖnT

Genito‐üriner sistem travması

A

Gerilim tipi başağrısı

TT

Gestasyonel diyabet

T-İ

Glokom

ÖnT

Göz travması

A

Göz tümörleri

ÖnT

Guatr

TT-K-İ

Guillain‐Barré sendromu

ÖnT

Gut hastalığı

ÖnT-K

Hemoglobinopatiler

ÖnT-K

Hemokromatoz

ÖnT

Hemolitik anemi

ÖnT

Hemolitik üremik sendrom / Trombotik trombositopenik purpura

ÖnT

Hemoroid

TT-K

Henoch‐Schönlein purpurası

T

Hepatik koma

A

Hepatosteatoz

ÖnT-İ

Herediter böbrek hastalıkları (Alport sendromu, Fabry hastalığı)

ÖnT

Hızlı ilerleyen glomerülonefritler

ÖnT

Hidrosefali

ÖnT

Hidrosel

T

Hiperemezis gravidarum

TT

Hiperkoagulabilite

ÖnT

Hiperparatiroidizm

ÖnT

Hipertiroidizm

ÖnT

Hipofiz bozuklukları

ÖnT

Hipoglisemi

A

Hipokondriyazis

ÖnT

Hipoparatiroidizm

ÖnT

Hipospadiasis, epispadiasis

T

Hipotiroidizm

TT-İ

Hipotonik bebek

ÖnT

IgA nefropatisi

ÖnT

İhmal, istismar

ÖnT-K-İ

İlaç yan etkileri

TT-A-K-İ

İleus

T

İnflamatuar barsak hastalığı

ÖnT

İnfluenza

TT-K

İnme

T-A-K-İ

İnterstisyel akciğer hastalıkları

ÖnT

İntestinal poliposis

ÖnT

İntihar, kendine zarar verme

A-K

İntrakraniyal enfeksiyonlar

A

İntrauterin büyüme geriliği

T-K

İntrauterin enfeksiyonlar

ÖnT-K

İnvajinasyon

A

İrritabl barsak hastalığı

ÖnT-K-İ

Jüvenil idiyopatik artrit

ÖnT

K vitamini yetersizliği

TT-A-K

Kabakulak

TT-K

Kafa içi basınç artması sendromu (KİBAS; akut SVO)

A

Kafa içi yer kaplayan lezyonlar

ÖnT

Kafa travması

A

Kalp kapak hastalıkları

ÖnT-K

Kalp ritm bozuklukları

ÖnT

Kalp yetersizliği

T-A-K-İ

Kanama diyatezi ve Hemofililer

ÖnT

Kan ve ürünleri transfüzyon komplikasyonları

ÖnT

Karaciğer sirozu

ÖnT-K

Kardiyo‐pulmoner arrest

A

Karın duvarı / Kasık hernileri

T-A

Karın travmaları

A

Karotis arter hastalığı

ÖnT

Karşı olma, karşı gelme bozukluğu

ÖnT

Kas hastalıkları (miyopatiler)

ÖnT

Katarakt

ÖnT

Katılma nöbeti

T-A

Kazalar (ev‐iş‐trafik, elektrik çarpması, düşme, boğulmalar)

A-K

Keratit

ÖnT

Kemik ve yumuşak doku sarkomları

ÖnT

Kırıklar (ekstremite, vertebra, pelvis, kosta)

A

Kırım‐Kongo kanamalı ateşi

A-K

Kırma kusurları

ÖnT

Kist hidatik hastalığı

ÖnT-K

Kistik fibroz

ÖnT

Kişilik bozuklukları

ÖnT

Kognitif bozukluklar (Demans, deliryum)

T-A-K-İ

Kolesistit, kolelitiazis

ÖnT

Kolorektal kanserler

ÖnT-K

Koma

A

Kompartman sendromu

T-A-K

Konjenital adrenal hiperplazi

ÖnT

Konjenital hipotiroidizm

TT

Konjenital kalp hastalıkları

ÖnT

Konjonktivit

TT-K

Konversiyon bozukluğu

ÖnT

Konuşma bozuklukları

T

Koroner arter hastalığı

ÖnT-K

Kromozom hastalıkları (sık görülen)

ÖnT

Kronik böbrek yetmezliği

T-A-K-İ

Kronik glomerulonefrit

ÖnT

Kronik hepatit

ÖnT

Kronik kor pulmonale

T-A-K-İ

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

TT-A-K-İ

Kronik pankreatit

ÖnT

Kronik venöz yetmezlik

ÖnT

Kuduz

ÖnT-K

Kulak zarı perforasyonu

T

Küme baş ağrısı

ÖnT-İ

Laringeal obstrüksiyon

A

Leishmaniasis

ÖnT-K

Lenfomalar

ÖnT

Lenfödem

ÖnT

Lösemiler

ÖnT

Makrozomi

ÖnT-K

Maksillo-fasial travma

A

Malabsorbsiyon

ÖnT

Malnutrisyon

TT-K-İ

Megaloblastik anemi

TT-K-İ

Meme hastalıkları ve tümörleri

ÖnT-K

Menapoz

T-K-İ

Menenjit / Meningokoksemi

A-K

Meniere hastalığı

ÖnT

Mental retardasyon

Ön-K-İ

Mesane kanseri

ÖnT-K

Mesleksel akciğer hastalıkları

ÖnT-K-İ

Mesleksel allerjik hastalıklar

ÖnT-K-İ

Metabolik sendrom

T-K-İ

Migren

T-A-K-İ

Miyeloproliferatif hastalıklar

ÖnT

Miyokardit / kardiyomiyopati

ÖnT

Miyoma uteri

ÖnT

Moniliyazis

TT-K

Mononöropatiler ve tuzak nöropatiler

ÖnT

Motor nöron hastalıkları ve siringomiyeli

ÖnT

Multipl skleroz

ÖnT

Myastenia gravis ve kolinerjik kriz

T-A

Nazal obstrüksiyon

A

Nefrotik sendrom

T

Nekrotizan fasiit

ÖnT

Normal doğum eylemi

T-A-İ

Nöral tüp defektleri

T-K

Normal gebelik

TT-K-İ

Nöroblastoma

ÖnT

Nörokutanöz hastalıklar

ÖnT

Obezite (endojen‐ekzojen)

T-K-İ

Obsesif‐kompulsif bozukluk

T

Obstrüktif üropati

T-A

Omurga şekil bozuklukları

T-K

Omurga yaralanmaları

A

Onkolojik aciller

A

Optik nevrit

ÖnT

Osteoartrit

TT-K-İ

Osteomalasi

ÖnT-K

Osteomiyelit

ÖnT

Osteoporoz

ÖnT-K

Otitis eksterna

TT

Otitis media

TT

Otoimmün büllöz dermatozlar (pemfigus, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis)

ÖnT

Otoskleroz

ÖnT

Over kanseri

ÖnT

Öğrenme bozukluğu

ÖnT

Ölü fetüs sendromu

T

Özefagus atrezisi

T

Palmar-aksiller hiperhidrozis

ÖnT

Panik bozukluk

T-A

Paraneoplastik sendromlar

ÖnT

Parkinson hastalığı

ÖnT

Pelvik kitle

ÖnT

Peptik hastalık (ülser)

TT-K-İ

Perianal abse

ÖnT

Periferik arter hastalığı

T-A

Periferik nöropati

ÖnT

Perikardiyal efüzyon / tamponad / konstriksiyon

ÖnT

Peritonit

ÖnT

Pilor stenozu

ÖnT

Plazma hücre hastalıkları

ÖnT

Plevral efüzyon, ampiyem

ÖnT

Pnömoniler

TT-K

Pnömotoraks

T-A

Polikistik over sendromu

ÖnT-İ

Polimiyozit ve dermatomiyozit

ÖnT

Poliomyelit

ÖnT-K

Polisitemi

T

Portal hipertansiyon

ÖnT

Prematürelik

T-K

Premenstrüel sendrom

TT-K

Primer immün yetmezlikler

ÖnT

Prostat kanseri

ÖnT-K

Psöriasis, liken planus, pityriasis rosea

T

Puerperal enfeksiyonlar

T-A

Pulmoner emboli

ÖnT-K

Pulmoner hipertansiyon

ÖnT

Reaktif dermatozlar (Eritema nodosum, eritema multiforme)

T

Raşitizm, nutrisyonel

TT-K

Retina hastalıkları (dekolman, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, diabetik retinopati vb)

ÖnT

Reynaud Hastalığı

ÖnT

Riskli gebelik

T-K

Romatoid artrit

ÖnT

Sağlık hizmetleri ilişkili enfeksiyonlar

K

Salmonella enfeksiyonları

TT-K

Sarkoidoz

ÖnT

Sarkopeni

ÖnT-K-İ

Sekonder hipertansiyon

ÖnT-İ

Sepsis

T-A

Septum deviasyonu

T

Serebral palsi

T

Serviks kanseri

ÖnT-K

Sıcak çarpması

T-A-İ

Sıtma

T-K

Sıvı ve elektrolit (Na, K, Ca, Mg, P) denge bozuklukları

T-A-K

Sikatrisyel ve nonsikatrisyel alopesiler

T

Sinüzit

TT

Sistemik lupus eritematosus

ÖnT

Sjögren Sendromu

ÖnT

Skleroderma

ÖnT

Solunum yetmezliği

A

Sorunlu doğum eylemi

A

Spinal kord bası sendromu

ÖnT

Spondiloartropatiler (ankilozan spondilit)

ÖnT

Spor yaralanmaları

ÖnT-K

Subaraknoid kanama

ÖnT

Şistozomiyazis

TT-K

Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar

T-A

Şok

T-A

Taşıt tutması

TT-K

Tenosinovitler

TT

Testis torsiyonu

A

Testis tümörü

ÖnT-K

Tetanoz

T-A-K

Tik bozuklukları

T-İ

Tiroglossal kist

ÖnT

Tiroid kanseri

ÖnT-K

Tiroiditler

ÖnT

Toksik gaz inhalasyonları

T-A-K

Toraks travmaları

A

Torasik outlet sendromu

ÖnT

Tortikolis

T

Travma sonrası stres bozukluğu

T-A

Trofoblastik hastalıklar

ÖnT

Tromboflebit

T

Tüberküloz

TT-K-İ

Tübülointerstisyel hastalıklar

ÖnT

Uygunsuz ADH salımı

ÖnT

Uyku bozuklukları

ÖnT

Uyku‐apne sendromu

ÖnT

Üriner sistem enfeksiyonları

TT-K

Üriner sistem taş hastalığı

T-A

Ürtiker ve anjioödem

TT-A

Üst gastrointestinal kanama

T-A

Üst solunum yolu enfeksiyonları

TT-K

Üveitler

ÖnT

Varikosel

ÖnT

Vasküler malformasyon

ÖnT

Vaskülit

ÖnT

Vestibuler nörit

ÖnT

Vitiligo

T

Wilms tümörü

ÖnT

Wilson hastalığı

ÖnT

Yabancı cisim / aspirasyonu

T-A

Yanmalar

TT-A

Yarık damak‐dudak

T

Yaygın anksiyete bozukluğu

ÖnT

Yaygın damar içi pıhtılaşma

ÖnT

Yaygın gelişimsel bozukluk, otizm

ÖnT

Yeme bozuklukları

ÖnT-K-İ

Yenidoğan sarılığı

T-K

Yenidoğanda intestinal obstrüksiyon

A

Yenidoğanda konjonktivit

TT-K

Yenidoğanda konvulsiyon

A

Yenidoğanda metabolik bozukluklar

T-A-K

Yenidoğanda nekrotizan enterokolit

ÖnT

Yenidoğanda prematüre retinopatisi

ÖnT-K

Yenidoğanda sepsis ve menenjit

A

Yenidoğanda solunum güçlüğü

A


Yüklə 26,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə