Anestezi sonrası derlenmenin gerçekleştiği ünitedir. B) Derlenme odası pacu (post anesthesia care unit) olarak adlandırılırYüklə 55,27 Kb.
tarix11.12.2016
ölçüsü55,27 Kb.
1. Aşağıda derlenme odası ile ilgili verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Anestezi sonrası derlenmenin gerçekleştiği ünitedir.

B) Derlenme odası PACU (post anesthesia care unit) olarak adlandırılır.

C) Yoğun bakımdan taburcu edilen hastalar servise gönderilmeden önce bir sure derlenme odasında takip edilmelidir.

D) Derlenme dönemi, potansiyel olarak hayatı tehdit eden ciddi solunum ve dolaşım komplikasyonlarının ortaya çıkabileceği bir dönemdir.

E) Derlenme odalarının yaygınlaşması, sorunların erken fark edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamış ve postoperatif ölüm sayılarını minimuma indirmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi uyandırma odası çalışanlarından değildir ?

A) Anestezi Uzmanı

B) Anestezi Teknikeri

C) Hemşire

D)Tıbbi Laborant

E) Anestezi Teknisyeni

3. Aşağıdakilerden hangisi, derlenme odasında bulunması gerekli araç gereçlerden değildir?

A) Pulse oksimetre

B) Defibrilatör

C) Hastabaşı monitör

D) Aspiratör

E) Enteral beslenme pompası

4. Hangisi, derlenme dönemi sorunlarından değildir?

A) Üst havayolu obstrüksiyonu

B) Alt solunum yolu enfeksiyonu

C) Hipoventilasyon

D) Hipotermi

E) Uyanmanın gecikmesi

5. Aldrete derlenme skorunda hangisinin değerlendirilmesi yapılmaz ?

A) Solunum

B) Dolaşım

C) Aktivite

D) Kusma

E) Cilt Rengi

6. Aşağıdakilerden hangisi derlenme odasında en yaygın görülen komplikasyonlardan değildir ?

A) Bulantı kusma

B) Postoperatif ağrı

C) Hipertermi

D) Sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesizlikleri

E) Solunum Yetmezliği

7) Aşağıdakilerden hangisi hipertiroidi belirtilerinden değildir ?

A) Kilo kaybı

B) Çift görme

C) Çarpıntı

D) Ses kısıklığı

E) Terleme

8) Aşağıdakilerden hangisi hipertiroidi risk belirtilerinden değildir?

A. Genetik

B. Kadın cinsiyet

C. Diyabet

D. Gebelik

E. Radyoaktif madde maruziyeti

9) Hangisi tiroid fırtınası belirtilerinden değildir?

A) Yüksek ateş

B) İshal

C) Taşikardi

D) Hipotansiyon

E) CO2 üretiminde artış

10) Tedavi edilmemiş veya eksik tedavi edilmiş hipertiroidi sonucu hangi tablo ortaya çıkar?

A) Tiroid fırtınası

B) Kretenizm

C) Miksödem

D) Hipotroidi

E) Diabetik Ketoasidoz

11) Tiroid bezinden hangi hormonlar salgılanır?

A) TSH - TRH

B) İnsülin

C) Glukagon

D) T3 - T4

E) Epinefrin

12 ) Hipertiroidi bayan hastalarda aşağıdakilerden hangisi görülmez ?

A) Adet kanamasında azalma

B) Cinsel istekte düşüş

C) Yumurta sayısında düşüş

D) Memelerde büyüme ve süt gelmemesi

E) Saç dökülmesi

13) Aşağıdakilerden hangisi spinal anestezinin temel amaçlarından değildir?

A) Sempatik blok oluşturmak

B) Sensoryal blok oluşturmak

C) Derin blok oluşturmak

D) Derin sedasyon oluşturmak

E) Etkin analjezi sağlamak

14) Aşağıdakilerden hangisi spinal anestezide görülen komplikasyonlardan değildir?

 1. Spinal hemotom

 2. Yetersiz spinal

 3. Sırt ağrısı

 4. Solunum devresinde ferkedilmeyen kaçak

 5. Hipotansiyon

15) Spinal anestezi aşğıdaki hastalardan hangisine uygulanır?

 1. Pıhtılaşma sorunu yaşayan hastalarda

 2. Panik atak hastalarda

 3. Spinalin uygulanacağı yerde enfeksiyonu olan hastada

 4. Oldukça sakin ve ek hastalığı olmayan hastada

 5. Fetal distres olan gebelerde

16) Aşağıdaki ameliyat türlerinden hangisi spinal anestezi ile ameliyat olamaz?

 1. Bacak kırıkları

 2. Kask fıtığı

 3. Dizde protes ameliyatı

 4. Sezeryan

 5. Beyin ameliyatı

17) Aşağıdakilerden hangisi spinal blokta kullanılan anestezik ilaçlardan değildir?

 1. Lidokain

 2. Prilokain

 3. Bupivakain

 4. Pentothalsodium

 5. Petidin

18) Aşağıdakilerden hangisi spinal anestezinin uygulama tekniği değildir ?

 1. Oturur pozisyonda

 2. Sol yan yatar pozisyonda

 3. Yüz aşağı pozisyonda

 4. Supin pozisyonda

 5. Sağ yan yatar pozisyon

19) Aşağıdakilerden hangisi spinal anestezinin kontrendikasyonlarından değildir?

 1. Hastanın girişimi kabul etmemesi

 2. Sistemik enfeksiyonlar

 3. Lokal enfeksiyonlar

 4. Operasyon süresinin belirsiz olması

 5. Elektif Sezeryan

20) Aşağıdakilerden hangisi renal tanısal testidir

 1. Ferritin

 2. T3-T4-TSH

 3. Hepatit testi

 4. Kan Üre Nitrojeni (BUN)

 5. Hemoglobin

21) SDBY hastalarında elektif cerrahiden kaç gün önce diyaliz planlanmalıdır?

A- 1 gün

B- 5 gün

C- 2 gün

D- 4 gün

E- Ameliyattan hemen önce

22) Propofol renal fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkisi yoktur ancak uzun süreli infüzyon sonucu ortaya çıkan eti hangisidir?

A- Damar irritasyonu

B- Alerjik reaksiyon

C- İdrardaki fenoller sebebiyle yeşil renkte idrar

D- Hipotansiyon

E) Hipertermi

23) KBH da morfin dozu azaltılarak kullanılmalıdır nedeni hangi seçenekte verilmiştir?

A- Yarı ömrü 2 saatten 27 saate kadar uzar

B- İstenilen analjeziyi sağlamaz

C- Çok fazla alerjik reaksiyon gösterir

D- İskemiye sebep olur

E- Kaşıntıya yol açar

24) Aşağıda verilenlerden hangileri hasta sorumlulukları arasında yer almaz?

A) Sağlık çalışanlarını bilgilendirme

B) Hastane kurallarına uyma

C) Tedavisi ile ilgili önerilere uyma

D) Ziyaret ve refakatçi bulundurma

E) Sosyal güvenlik durumunu bildirme

25) ASA risk değerlendirmesi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) ASA 1, normal sağlıklı kişiyi ifade eder.

B) ASA 2, hafif bir sistemik bozukluğu olan kişileri ifade eder.

C) ASA 3, aktivitesini sınırlayan, ancak güçsüz bırakmayan hastalığı olan kişileri

ifade eder.

D) ASA 4, gücünü tamamen yitirmesine neden olup hayatına sürekli bir tehdit

oluşturan bir hastalığı olan kişileri ifade eder.

E) ASA 5, beyin ölümü gelişmiş hastaları ifade etmektedir.

26) Genel anestezi uygulamasından önce kesilmesi gereken ilaçlar ve kesilme zamanları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, doğru olarak verilmiştir?

A) Trisiklik antidepresanlar, 5 hafta öncesinden

B) MAO inhibitörleri, 1 hafta öncesinden

C) Levadopa, 2 hafta öncesinden

D) Lityum, 2 hafta öncesinden

E) Antikolinesterazlar, 6 hafta öncesinden

27) Aşağıdakilerden hangisi, sigaranın solunum sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?

A) Kan basıncını arttırır

B) Nabzı arttırır

C) Oksijen tüketimini azaltır.

D) İmmun mekanizmayı inhibe eder.

E) Mide sekresyonunu arttırdığından aspirasyon riskini arttırır.

28) Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi premedikasyon uygulamasında kullanılmaz?

A) Hipnotik ve sedatifler

B) Antiemetikler

C) Opioidler

D) Non steroid antiinflamatuarlar

E) Antikolinerjikler

29) Aşağıdaki mallampati skorlarından hangisi yanlıştır?

A) Sınıf 1: Uvula, yumuşak damak, tonsil yatağı, ön ve arka plikalar rahatlıkla görülüyor. Bu sınıftaki hastalarda larengoskopi sırasında vokal kordlar rahatlıkla görülebilir.

B) Sınıf 2: Uvula ve yumuşak damak görülüyor.

C) Sınıf 3: Uvula tabanı ve yumuşak damak görülüyor.

D) Sınıf 4: Uvula dil kökü tarafından tamamen kapatılmış, farenks duvarı görülmüyor. Bu sınıftaki hastalarda larengoskopi sırasında vokal kordlar görülmez.

E) Sınıf 5:Larengoskopi uygulanamaz hasta

30) Aşağıdakilerdan hangisi zor entübasyon nedenlerinden değildir?

A) Kısa, kaslı boyun

B) Küçük alt çene

C) Çıkık üst kesici işler

D) Uzun boyun

D) Temporamandibular eklemde hareket kısıtlılığı

31) Asağıdakilerden hangisi güç entübasyonu belirlemek için kullanılan testlerden biri değildir?

A) Mallampati sınıflaması

B) Tiromental mesafe

C) Sternomental mesafe

D) Atlanto-oksipital ekstansiyon

E) ASA sınıflaması

32) Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde elektif cerrahi uygulanacak her yaşta sağlıklı bireyler için açlık süresi hakkında bilgi yanlış olan bilgi verilmiştir ?

A) Berrak sıvılar cerrahiden 2 saat önceye kadar alınabilir.

B) Anne sütü cerrahiden 4 saat öncesine kadar verilebilir.

C) Gece yarısından sonra sakız ve seker tüketilebilir.

D) Yağlı, et içeren ağır yiyecekler cerrahiden 8 saat önce kesilmeli

E) Formül mamalar, anne sütü dışındaki sütler ve hafif yiyecekler cerrahiden 6 saat önce kesilmeli

33) Aşağıdakilerden hangisi analjezi gereksinimini etkileyen etmenlerden değildir?

A) Cinsiyet

B) Kültürel ve kişilik özellikleri

C) Hastanın yaşadığı çevre

D) Operasyonun yeri ve büyüklüğü

E) Yandaş hastalıklar

34) Aşağıdakilerden hangisi ilaçları intra muskuler uygulamanın dezavantajlarından değildir?

A) Ağrılıdır

B) Kararlı bir plazma düzeyi sürdürmek zordur.

C) İstem ile uygulama arasında gecikme vardır.

D) Opioidler için solunum depresyonu ve yüksek doz riski yoktur.

E) Enjeksiyon yerinde ödem oluşur.

35) Postoperatif ağrı tedavisinde ilaç uygulama yolları ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Postoperatif ağrı tedavisinde opioidlerin aralıklı intramusküler uygulaması hala en çok kullanılan yöntemdir.

B) Erken postoperatif devrede çabuk bir analjezi oluşturulmak istendiğinde iV yol tercih edilir.

C) Hasta kontrollü analjezi (PCA) hastalar tarafından kabul görmez.

D) Erken postoperatif devrede opioidlerin oral yolla verilmesi uygun değildir.

E) Rektal yol, iM enjeksiyonu istemeyen çocuklarda kullanılabilir.

36)Aşağıdakilerden hangisi el cerrahisinde  kullanılan anesteziler arasında yer  almaz?

A) Genel anestezi  B) Rejyonal anestezi  C) Lokal anestezi  D) Spinal anestezi E) RIVA

37) Aşağıdakilerden hangisi total omuz artroplastisinde kullanılan anestezi türüdür?

A) Spinal anestezi B) Rejyonel anestezi C) Aksiller blok D) Brakial pleksus blokajı E) İnterskalen blok

38) Aşağıdakilerden hangisi hasta takibi ve idamesi için yapılması gerekenler arasında yer almaz?

A) Kan basıncı kontrolü B) Nabız kontrolü C) Vücut ısısı kontrolü

D) Kan grubu kontrolü E) Vücut ısısı takibi

39) Aşağıdakilerden hangisi ortopedik girişimler  arasında yer almaz?A) Total kalça artroplastisi B) Kalça kırıklarının onarılması C) Protez yerleştirme D) Rinoplasti E ) Amputasyon

40) Opioidin hangi yolla verilmesi etki başlangıcının en hızlı olmasını sağlar?

A) IV

B) Oral

C) Rektal

D) IM

E) Transdermal

41) Aşağıdakilerden hangisi bölgesel ağrılardan değildir?

A) Baş ağrısı

B) Yüz ağrısı

C) Kanser ağrısı

D) Bel ağrısı

E) Amputasyon ağrısı

42) Aşağıdakilerden hangisi bir opioid analjezik değildir?

A) Morfin

B) Kodein

C) Fentanil

D) Etomidat

E) Meperidin

43) Aşağıdakilerden hangisi opioid analjeziklerin yan etkilerinden değildir?

A) Süresi kısalmış doğum eylemi

B) Miyozis

C) Solunum depresyonu

D) Bulantı kusma

E) Göğüs rijiditesi

44) Aşağıdakilerden hangisi ağrı reseptörlerinden değildir?

A) Mekanoreseptör

B) Nosiseptör

C) Hepareseptör

D) Termoreseptör

E) Mü reseptörleri

45) Aşağıdakilerden hangisi, O2 tedavisinin temel amacıdır?

A) Kanamayı durdurmak.

B) Mikroorganizmaları yok etmek.

C) Hastanın ateşini düşürmek.

D) Doku oksijenasyonunu sağlamak.

E) Hasta veya yaralının bilinç düzeyini belirlemek.

46) Aşağıdakilerden hangisi, oksijen tedavisinin prensiplerinden değildir?

A) Mutlaka güvenli bir hava yolu sağlanması.

B) Oksijenin ilaç olarak düşünülmesi.

C) Oksijen verebilmek için solunumun mutlaka durmuş olması.

D) Oksijen tedavisinde kullanılacak aracın hastaya uygun olması.

E) Oksijenin mutlaka nemlendirilerek verilmesi.

47) Aşağıdakilerden hangisi, hipoksi nedenlerinden değildir?

A) Akciğere ulaşan kanın yetersiz olması.

B) Oksijenin akciğerden kana geçiriminin yetersiz olması.

C) Oksijen taşınmasında bozukluk.

D) Doku oksijenlenmesinin fazla olması.

E) Doku ödemi, karbonmonoksit zehirlenmesi vb. durumlar.

48) Aşağıdakilerden hangisi, hipoksinin erken belirtisidir?

A) Aritmi, soğuk soluk ve nemli cilt.

B) Taşikardi, sinirlilik

C) Perikardit ağrı

D) Burun kanadı solunumu

E) İnterkostal kaslarda çekilme

49) Aşağıdakilerden hangisinde, periferik oksijen saturasyonu normal değeri doğru verilmiştir?

A) % 95–100

B) % 80–90

C) % 85–90

D) % 75–90

E) % 75–85

50) Aşağıdakilerden hangisi, O2 tüpü kullanırken dikkat edilecek noktalardan değildir?

A) Oksijen tüpleri yağlanmamalı ve yağlı ellerle tutulmamalıdır.

B) Tüpler sarsılmadan, özel taşıyıcılarda taşınmalıdır.

C) Silindirlerin yedekleri daima dolu olmalıdır.

D) Silindire ateşle yaklaşılmamalıdır.

E) Oksijen tüpünün kullanıldığı odanın radyatörü kesinlikle kapatılmalıdır.

51) Aşağıdakilerden hangisinde, oksijen kaynağı ekipmanları doğru verilmiştir?

A) Flowmetre–ventüri maske.

B) Regulatör–flowmetre–venturi maske.

C) Humidifer–regulatör balon-valf-maske.

D) Regulatör–flowmetre–humidifer.

E) Regulatör–humidifer–venturi maske

52) Aşağıdakilerden hangisi, solunumu olan hastada kullanılan oksijen uygulama yöntemi değildir?

A) Geri dönüşümsüz maske.

B) Basit yüz maskesi

C) Nazal kanül

D) Balon valf maske

E) Kısmi geri dönüşümlü maske

53) Aşağıdakilerden hangisi, O2 uygulamada dikkat edilecek noktalardan değildir?

A) Hastanın solunum yollarının açık olup olmadığı kontrol edilir.

B) Çocuklarda ve yetişkinlerde koyu renkli yüz maskeleri tercih edilir

C) Mukoza kuruluğu için 3-4 saatte bir ağız bakımı yapılır.

D) Oksijen, nemlendirilerek verilir.

E) Her iki saatte bir kanül ve maskenin ciltle temas ettiği noktalar gözlenir

54) Aşağıdakilerden hangisi, oksijen tüpleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A) Oksijen tüpü, basınçlı oksijen ile doldurulmuş bir araçtır.

B) Oksijen tüpü tam dolu olduğunda, içerisindeki basınç 500 kg/cm2’dir.

C) Acil tedavide en sık kullanılan O2 tüpü, E ve M tipidir.

D) E tipi oksijen tüpünde 660 litre oksijen vardır.

E) M tipi oksijen tüpünde 3000 litre oksijen vardır

55) Aşağıdakilerden hangisi obezitenin gelişiminde etkili olan faktörler arasında yer almaz ?

A) Psikolojik bozukluk

B) Genetik faktörler

C) Nörolojik faktörler

D) Önceden geçirilmiş cerrahi operasyon

E) Beslenme alışkanlıkları

56) Aşağıdakilerden hangisi vücut kitle indeksine eşlik eden durumlardan değildir ?

A) Hipertansiyon

B) Hipotansiyon

C) Koroner arter hastalığı

D) Üreme sorunları

E) Diyabet

57) Aşağıdakilerden hangisi obezitede solunumsal değişikliklerden değildir ?

A) Rezidüel volüm genellikle korunur

B) Obez hastalarda preoksijenasyonun etkisi fazladır

C) Metabolik gereksinim nedeniyle solunum iş yükü artar

D) Ekspiratuvar rezerv volüm azalır (ERV)

E) Akciğer volümleri azalır ve solunum sayısı artar

58) Aşağıdakilerden hangisi obezite anestezisinde ameliyat hazırlığında yapılan testlerden değildir ?

A) EKG

B) Manyetik Rezonans görüntüleme

C) Kan gazları

D) Akciğer grafisi

E) Biyokimya testleri

59) Aşağıdakilerden hangisi obez hastaların ameliyat sonrası yapması gerekenlerden değildir ?

A) Fizyoterapi

B) Egzersizler

C) Solunum desteği

D) Pron pozisyonunda kalmalı

E) Mobilizasyon

60) Aşağıdakilerden hangisinde, hastaya iki ayrı tip kas gevşetici verildiğinde görülen blok tipidir?

A) Asetilkolinesteraz blok

B) Non asetilkolin blok

C) Karışık (mixt) blok

D) Dual (bifazik) blok

E) Antikolinesteraz blok

61) Aşağıdakilerden hangisi, non depolarizan blokta antikolinesteraz ilaçların yaptığı etkidir?

A) Bloğu geri çevirir.

B) Bloğu etkilemez.

C) Bloğun artırır.

D) Blok tipini değiştirir.

E) Bloğun geri dönüşü süresini uzatır.

62) Aşağıdakilerden hangisi süksinilkolinin endikasyonlarından değildir?

A) Hızlı entübasyon gereken hastalarda.

B) Elektrokonvülsif cerrahide.

C) Endoskopi işleminde.

D) İntraoküler cerrahi.

E) Obstetrik cerrahi.

63) Aşağıdakilerden hangisi sinir kas bloğunu etkileyen ilaçlardan değildir?

A) Antibiyotikler

B) İnhalasyon anestezikleri

C) Lokal anestezikler

D) Analjezikler

E) Magnezyum

64) Kas gevşeticiler etki mekanizmalarına göre kaç gruba ayrılır?

A) 3

B) 5

C) 2

D) 4

E) 6

65) Aşağıdakilerden hangisi, süksünilkolinin yan etkilerinden biri değildir?

A) Hipokalemi

B) Uzamış apne

C) Kas ağrısı

D) Malign hipertermi

E) Hipertansiyon

66) Aşağıdakilerden hangisi , kısa etkili bir kas gevşeticidir?

A) Mivakuryum

B) Atrakuryum

C) Vekuronyum

D) Pankuronyum

E) Sisatrakuryum

67) Aşağıdakilerden hangisi, nöromüsküler iletimin yeterince geri geldiğini gösteren kriterlerden biri değildir?

A) Etkili bir şekilde öksürebilmek

B) Yeterli tidal volüm

C) Tek seğirmenin kontrol yüksekliğine gelmesi.

D) Dörtlü uyarı oranının %75 in altına düşmesi.

E) Başı, en az 5 saniye süre ile yukarıda tutabilmek.

68) Nondepolarizan kas gevşeticiler uygulandığında, en son hangi kas paralizi olur ?

A) Yüz ve gözdeki kısa hızlı kasılan kaslar

B) Diyafram

C) Parmak kasları

D) Kol ve bacaktaki kaslar

E) Boyun kasları

69) Aşağıdakilerden hangisi, monitörizasyonun amaçlarından değildir ?

A) Hastadaki klinik değişiklikleri erkenden fark etmek

B) Tedavide kullanılan ilaçların etkilerini gözlemlemek

C) Tedaviye verilen cevabı değerlendirmek

D) Hastanın fizyolojik parametrelerini izlemek

E) İlaçların kontrendikasyonlarını belirlemek

70) Kardiyak monitörizasyon ile kalp fonksiyonlarından aşağıdakilerden hangisi izlenemez ?

A) Kalp hızı

B) Kalbin pompalama gücü

C) Kalp ritmi

D) Kalbin elektriksel aktivitesi

E) Kan basıncı

71) Puls oksimetre ile aşağıdakilerden hangisi ölçülebilir?

A) pH B) PaCO2 C) PaO2 D) SpO2 E) PO2

72) Aşağıdakilerden hangisi, kapnometrenin sağladığı yararlardan değildir ?

A) Trakeal entübasyonun doğrulanması

B) CPR etkinliğinin izlenmesi

C) PaCO2 izlenmesi

D) ETCO2 ölçümü

E) Doku perfüzyonunu göstermesi

73) Aşağıdakilerden hangisi, ideal monitörün özelliklerinden değildir?

A) Bağlantı için hastada bir girişim gerektirmemelidir

B) Güvenilir olmalı, veriler kolay görülebilmeli ve yorumlanabilmelidir

C) Hastanın psikolojik ve fizyolojik yapısında değişiklik yapmamalıdır

D) Hasta ile ilgili veya hasta üzerinde yapılacak işlemleri zorlaştırmamalıdır

E) Teknik bilgisi fazla olup kalibrasyonu uzmanlık gerektirmelidir.

74) Aşağıdakilerden hangisi, hasta başı monitörlerinin standart göstergelerinden değildir?

A) Noromüsküler monitörizasyon

B) NIBP

C) IBP

D) Oksijen satürasyonu

E) EKG

75) Kalp kasındaki elektriksel değişiklikleri değerlendirmek için kardiyak kasılmaya ilişkin elektromekanik olayların kaydedilmesi ile elde edilen grafiğe ne denir?

A) Ekografi

B) Elektrokardiyogram

C) Elektrokardiyoskop

D) Elektrokonvülzon

E) Ossiloskop

76) Periferik arteriyel kandaki oksijen satürasyonunu noninvaziv olarak ölçen cihaza ne denir?

A) Arteriyal tonometre

B) Pulseoksimetre

C) Prob

D) Termometre

E) Termistör

77) Aşağıdakilerden hangisi EKG elektrotu yapıştırılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

A) Monitör göstergeleri kontrol edilir

B) İşlemler bitmeden elektrik bağlantısı yapılmaz

C) Hasta bilgilendirilir

D) Deforme olmuş malzeme kullanılmaz

E) Elektrot bağlantıları kontrol edilir

78) Aşağıdakilerden hangisi, lokal anestezi çeşitlerinden biri değildir?

A) Topikal (Yüzeysel) anestezi

B) İnfiltrasyon anestezisi

C) Geniş alan bloğu

D) Arterial sinir bloğu

E) Rejyonel intravenöz anestezi

79) Aşağıdakilerden hangisi, ester yapılı lokal anestezik ilaçlardan biridir?

A) Tetrakain

B) Kartikain

C) Prilokain

D) Dibukain

E) Lidokain

80) Aşağıdakilerden hangisi methemoglobinemiye sebep olur? A)Lidocain B)Prilokain C)Tetrakain D)Etidokain E)Mepivakain

81) Aşağıdakilerden hangisi lokal anestezik ajanlarda aranan özelliklerdendir?

A) Etkisi geriye döndürülebilmeli B) Hoş kokulu olmalı C) Etki süresi kısa olmalı D) İrritan olmalı E) Etki başlama süresi yavaş olmalı

82) Aşağıdakilerden hangisi lokal anesteziklerin klinik kullanımlarından değildir?

A) Topikal B) Spinal C) Oral D) Epidural E) İnfiltrasyon

83) Aşağıdaki bloklardan hangisi beyin omurilik sıvısı içerisine lokal anestezik verilmesiyle olur?

A) Epidural B) Topikal C) Spinal D) İnhalasyon E) Genel

84) Aşağıdakilerden hangisi lokal anestezi yaparken hazır tutulması gereken donanımlardan değildir?

A)Aspirasyon cihazı ve kateterleri B) Entübasyon için komple set ( laringoskop, tüp) veya maske-airway

C) Kısa etkili bir barbitürat ve kas gevşetici D) Bir sempatomimetik ilaç E) Diüretik ilaç

85) Hangisi kronik ağrıda en çok kullanılan lokal anestezik ilaçtır? A) Lidokain B) Prilokain C) Mepivakain D) Etidokain E) Kokain

86) Aşağıdakilerden hangisi lokal anesteziklerin yan etkilerinden değildir?

A) Gangren B) Taşiflaksi C) Laringospazm D) Enjekte edilen yerde hematom E) Görme bozukluğu

87) Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik laparaskopi cerrahisi için doğru bir ifade değildir?

A) Girişimler çoğu zaman trendelenburg veya litotomi pozisyonları ile gerçekleştirilir.

B) Bu girişimler batın içerisine karbondioksit insüflasyonu gerektirir.

C) En önemli komplikasyonu girişim süresince meydana gelebilecek hipotansiyondur.

D) İndüksiyonda antiemetik özelliğinden dolayı propofol tercih edilir.

E) İndüksiyon sonrası midenin nazogastrik sonda ile boşatılması batın içi basıncın artışını önler.

88) Aşağıdakilerden hangisi batın içine insufle edilen gazlardan değildir?

A) CO2 B) N2O C) Hava D) Sevofluran E) Helyum

89) Aşağıdakilerden hangisi rejyonel anestezinin dezavantajlarından değildir?

A) Baş ağrısı

B) Hipotansiyon

C) Enfeksiyon

D) Pozisyonel sinir hasarı

E) Pnomoperitona bağlı vagal etki

90) Aşağıdakilerden hangisi laparoskopinin komplikasyonlarından değildir?

A) Trokar girişimine bağlı komplikasyonlar

B) Pnömoperitonuma bağlı komplikasyonlar

C) Ani kardiyovasküler kollaps

D) Operatif komplikasyonlar

E) Pulmoner aspirasyon

91) Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin avantajlarından değildir?

A) Rahatlık ve konfor

B) Kontrole ventilasyon

C) Kas gevşemesi

D) Aspirasyondan kaçınma

E) Pozisyon vermede güçlük

92) Aşağıdakilerden hangisi, kalp akciğer makinasının bölümlerinden biri değildir?

A) Oksijenatör

B) Arteriyel filtre

C) Kondonsatör

D) Isı değiştirici

E) Venöz rezervuar

93) Aşağıdakilerden hangisi, kardiak cerrahide hastayı Kalp Akciğer Makinesinden ayırmak için geçerli kurallardan biridir?

A) Santral vücut sıcaklığı en azından 35oC olmalıdır

B) Stabil bir ritm tercihen sinüs ritmi olmalıdır

C) % 100 oksijen ile yeterli ventilasyon tamamlanmış olmalıdır

D) Kalp hızı bradikardi sınırlarında olmalıdır.

E) Hct, %10-11 arasında olmalıdır

94) Aşağıdakilerden hangisi, kardiyopulmoner bypass tekniği için yanlış bir ifadedir?

A) Fizyolojik değildir, nonpulsatiftir

B) Aorta kros klemp konmadan heparinizasyon sağlanır

C) 200–250 saniyeden uzun bir ACT emniyetli kabul edilir

D) CPB’nin başlamasını takiben, yeterli akım ve venöz dönüş garantilendiğinde pozitif basınçlı ventilasyon sonlandırılır

E) CPB başlamadan kalp akciğer makinesi priming solüsyonu ile yıkanmalı, sistem içindeki hava kabarcıkları mutlaka çıkarılmalıdır

95) Aşağıdakilerden hangisi, cerrahi girişim sırasında kardiyak komplikasyonları artıran risk faktörlerinden biri değildir?

A) Son 6 ay içerisinde geçirilmiş myokard infarktüsü

B) Konjestif kalp yetmezliği

C) Şiddetli anjino pectoris

D) Myokard iskemisi

E) Bir dakikada 10'dan fazla görülen prematür atrial veya ventriküler atımlar

96) ) Aşağıdakilerden hangisi myokard enfarktüsü geçirmiş hasta anestezisi için yanlış bir ifadedir?

A) Elektif cerrahi, infarktüsü takip eden 3. aydan sonra yapılabilir

B) Myokard infarktüsü geçiren hastalar, ani kan basıncı değişikliklerini iyi tolere eder

C) Anestezi süresince kan basıncı normal ya da normalin biraz altında tutulmalıdır

D) Girişim süresince kalp hızı 70 atım/dakika dolayında tutulmalıdır

E) Hipertansif ve taşikardik hastada pankuronium tercih edilmez

97) Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasındaki tanılardandır ?

A) Ani bilinç kaybı.

B) Anemi

C) Koah

D) Hipertansiyon

E) Taşikardi

98) Aşağıdakilerden hangisi İleri yaşam desteği uygulamalarındandır?

I) Defibrilasyon

II) Ambu-maske ve ventilatörle yapay solunum

III) Damar yolu açılması ve ilaç uygulaması

IV) Endotrakeal entübasyon

A) Hepsi B)I Ve II C)I Ve III D)Yalnız I E) I – II ve III

99) Aşağıdakilerden hangisi LMA uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalardan değildir?

A) Uygulama için hastanın midesinin dolu olması gerekir .

B) 1 saati aşan uzun süreli uygulamalarda kaf basıncının izlenmesi gerekir.

C) LMA çıkarmadan aspirasyon uygulanmamalıdır.

D) Hasta, komuta üzerine ağzını açmadıkça kaf söndürülmemelidir.

E) Hastanın tüpü ısırmasına engel olmak için gazlı bez kıvrılarak hastanın dişlerinin arasına yerleştirilmelidir.

100) Aşağıdakilerden hangisi LMA’nın komplikasyonlarından biri değildir ?

A) Regürjitasyon

B) Mukoza hasarı

C) Ses kısıklığı

D) Özofageal entübasyon

E) Boğaz kuruluğu

Başarılar…

Yüklə 55,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə