Aneroksiya nervoza Giri şYüklə 69,9 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix09.02.2017
ölçüsü69,9 Kb.

 

 

Page 1 of 3  

Anorexia nervosa | Turkish | Translated 04/08 

 

© Queen’s Printer and Controller of HMSO 2008  Aneroksiya nervoza 

 

Giri

ş

 

 

Anoreksiya  nervoza  genellikle  genç  kadınları  etkileyen  bir  yeme  bozukluğudur. Anoreksiyal

ı

 insanlarda kilo alma ve vücut ş

ekillerinin kontrolünü kaybetmeye kar

şı

 

çok ş

iddetli bir korku vard

ı

r. 


 

Yetersiz beslenme fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olaca

ğı

ndan, anoreksiya mümkün olan en k

ı

sa sürede tedavi edilmelidir.  

Anoreksiya nervoza genellikle 15-

25  yaş  arasında  görülse  de,  10  yaşa  kadar 

çocuklarda  ve  yaşlılarda  da  görülebilir.  Anoreksiya  olguları

n

ı

n %90’ı

  kad


ı

nd

ıancak anoreksiya erkekleri de etkileyebilir. 

 

Anoreksiyanı

n ne kadar yayg

ı

n oldu


ğ

unu tahmin etmek zordur ancak anketler genç 

k

ı

zlarda  (15-25 yaş

  aras


ı

) %1'lik oran

ı

nda bu hastalığı

n oldu


ğ

unu tahmin 

etmektedir. 

 

Belirtiler 

 

Anoreksiyanın  en  belirgin  fiziksel  belirtisi  az  miktarda  gıda  alımına  bağlı  olarak gelişen  kilo  kaybıdır.  Anoreksiyalı

  çocuklar kilo alabilmekle birlikte, bu ya

şı

tlar


ı

na 


k

ı

yasla daha azdı

r.  


 

Di

ğer belirtiler aras

ı

nda mide ağ

r

ılar

ı

, kabı

zl

ık veya ishal; bayg

ı

nlı

k veya ba

ş

 

dönmeleri; kuru, sertleş

mi

ş  veya solgun cilt; saçlarda incelmeler, k

ı

rı

lmalar ve 

dökülmeler; sürekli kusma s

ı

rası

nda mideden gelen asit nedeniyle çürüyen di

ş

 

minesinden kaynaklanan diş

 sa


ğ

l

ığı sorunlar

ı

; uykusuzluk ve yorgunluk sayı

labilir. 

 

Anoreksiyalı  kadınların  çoğunda  adet  kanamaları  da  kesilir.  Çocuklarda  ve  ilk gençlik ça

ğı

ndaki bireylerde ergenliğ

i geciktirebilir ve fiziksel 

gelişmelerinde 

sorunlara neden olabilir.  

 

Anoreksiya kiş

ilik ve davran

ış

larda da değ

i

şikliklere neden olabilir.  

Anoreksiyal

ı

  hasta kilo almaktan çok yoğ

un 


ş

ekilde korkar ve kendi vücut 

ş

ekli 


alg

ı

sı

  da bozulmu

ş

tur  –  normal, sağ

l

ıkl

ı

  vücut ağı

rl

ığı  kendisini gergin ve 

paniklemi

ş

 hissetmesine neden olabilir.   

Bu hastalar depresif, d

ış

a dönük veya huzursuz hissedebilir; ruh hallerinde de

ğ

iş

imler ya


ş

ayabilir, normal günlük aktivitelerine olan ilgilerini kaybedebilir, a

şı

r

ı 

egzersiz yapabilir, gizli gizli kusmaya veya müshil ya da i

ş

tah bast


ı

r

ıc

ı

  veya idrar söktürücü ilaçlar kullanmaya ba

ş

layabilirler.  

Nedenleri 

 

Anoreksiya  nervozanın  gerçek  nedeni  kesin  olarak bilinmemektedir. Büyük 

ihtimalle birden fazla biyolojik ve sosyal faktörün kombinasyonundan meydana  

 

Page 2 of 3  

Anorexia nervosa | Turkish | Translated 04/08 

 

© Queen’s Printer and Controller of HMSO 2008  gelen  karmaşık  bir  hastalıktır.  Bu  faktörler  arasında  şunlar  sayılabilir:  Cinsel 

yönden çekici olabilmek için zay

ı

f olmak gerektiğ

i yönündeki sosyal bask

ı

, aile 


geçmi

ş

i (genetik), kiş

ilik türü ve aile ili

ş

kileri. 


 

Ara


ş

t

ırmalar stres, zor deneyimler atlatmak ve cinsel anlamda büyüyor olman

ıgetirdi

ğ

i kafa karışı

kl

ığın

ı

n da anoreksiyayı

 tetikleyebildi

ğ

ini göstermiş

tir. 


 

Tan

ı

 

 

Anoreksiyalı

 hasta genellikle boyu ve ya

şı

n

ın gerektirdi

ğ

i normal kilodan %15 daha zay

ı

ftı

r. 


 

Hem  fiziksel  hem  de  psikolojik  etmenler  değerlendirilerek  tanı  konur.  Bu 

de

ğ

erlendirme kapsamı

nda kiloya, yiyeceklere, beslenmeye ve vücut görünümüne 

kar

şı

 olan tavı

r da incelenebilir. 

 

Bu  hastalığa  sahip  kişilerin  çoğu  hasta  olduklarını  inkâr  ettiklerinden  ve  bir  aile bireyi  tarafından  tedavi  olmak  üzere  getirildiklerinden,  anoreksiya  nervoza  tanısı 

koymak  zor  olabilir.  Ayrıca  anoreksiyanın  şiddeti  de  kişiden  kişiye  değişiklik 

gösterir. Anoreksiyal

ı

 bir hasta kesilen adet kanamaları

, kar


ı

n a


ğ

r

ıs

ış

i

şkinlik veya 

k

abızlık 

ş

ikâyetleriyle GP'yi ziyaret edebilir.  

Tedavi 

 

Anoreksiya ciddi ve karmaşı

k bir hastal

ı

kt

ır ve genelde  uzman  hekimlerce  tedavi 

gerektirir. 

 

Tedavi genellikle hastanede ve  ayakta  tedavi  şeklindedir.  Amaç  kişinin  kilo 

almasını  sağlamak,  sağlıklı  yeme  alışkanlıklarını geri  kazandırmak  ve  yiyecekler, 

kilo  ve  vücut  görünümüne  ilişkin  oluşmuş  yanlış  yargıları  gidermektir.  Genellikle 

bilişsel  davranışçı  terapi  (BDT)  gibi  psikolo

jik tedaviler de önerilir. Destek ve 

tavsiye vermek üzere yeme bozuklu

ğ

una ili


ş

kin uzman yard

ı

m hatlar


ı

 mevcuttur. 

  

Bazen


, anoreksiyalı kişi hastaneye yatırılmasını gerektirecek kadar zayıflamış olur. 

Bu durumda, ki

ş

inin g


ı

da ve s


ı

v

ı al

ı

mı

n

ı hastane düzenler.  

 

Anoreksiya  nervoza  sonucu  meydana  gelen diğer  hastalıklar için de ilaç  tedavisi gerekebilir. Baz

ı

 durumlarda antidepresan ilaç kullanı

m

ı da önerilebilir. 

 

Komplikasyonlar 

 

Anoreksiyalı

 kad


ı

nlar


ı

n gebe kalma ihtimali daha dü

ş

üktür ve hamile kaldı

klar


ı

nda 


da prematüre veya zay

ı

f bebekler doğ

urma olas

ı

l

ıklar

ı

 yüksektir.   

Ergenlik ça

ğı

  öncesinde veya sı

ras


ı

nda anoreksiya geçirenlerde, ergenli

ğ

in 


getirdi

ğ

i bazı

 fiziksel de

ğ

i

şiklikler geç görülebilir ve bu da yetersiz büyümeye neden 

olabilir.  

 


 

 

Page 3 of 3  

Anorexia nervosa | Turkish | Translated 04/08 

 

© Queen’s Printer and Controller of HMSO 2008  Anoreksiy

ali  hastaların  yaşamlarının  ileri  dönemlerinde  osteoporoza  (kırılgan 

kemik) yakalanma riski daha yüksektir. Ayr

ı

ca anoreksiya kalp kası

 da dâhil olmak 

üzere kaslar

ı

n güç kaybetmesine neden olarak ileride kalp krizi geçirme riskini de art

ı

rmaktadı

r. 


 

 

Güvenilir çeviri hizmeti  

NHS Direct telefon ettiğinizde sadece birkaç dakika içinde pek çok dilde size 

güvenilir 

çevirmenler sağlayabilir.

  

 

3 adımlık kılavuzumuzu takip edin: 

 

Adım 1 NHS Direct’i  0845 4647 numaralı telefondan arayın

 

Ad

ım 2 – Araman

ı

z yanı

tland


ığı

nda, kullanmak istedi

ğ

iniz dili Ingilizce olarak belirtin. NHS Direct’in size ihtiyaç duydu

ğ

unuz bilgi ve tavsiyeyi vermesine yard

ı

mcı

 olacak çevirmene ba

ğ

lanana kadar hattan ayrı

lmay


ı

n.  


Adım 3 

– 

Veya, bir arkadaşınızdan ya da yakınınızdan sizin yerinize arama yapmasını rica edebilirsiniz. Neden aradığı

n

ız

ı

 açı

klamak üzere bir 

çevirmene ba

ğ

lanana kadar hattan ayrı

lmay


ı

n. 


Yüklə 69,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə