Akut romatizmal ateşin ilk atağını geçiren ve karditi olan 10 yaşındaki bir kız çocukta, aşağıdaki dinleme bulgularından hangisinin ortaya çıkması olasılığı en yüksektir?Yüklə 445 b.
tarix18.04.2017
ölçüsü445 b.
#1454814 yaşındaki genç kız 20 gün önce kriptik tonsillit öyküsü ve sonrasında gelişen önce sağ dizde sonra sol ayak bileğinde artrit ile başvuruyor. Fizik muayenede vücut sıcaklığı 37 C, nabız 74/dak., sol ayak bileğinde şişlik ve duyarlılık, sağ dizde sıvı varlığı saptanıyor. EKG ve kardiyovasküler sistem muayenesi doğal. Yapılan tetkiklerde ESR: 60/saat, ASO: 400, Todd/U bulunuyor. En uygun tedavi şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzatin penisilin + aspirin verilip 21 yaşına kadar benzatin penisilin profilaksisine devam edilmesi B) Prokain penisilin + aspirin verilip takiben 19 yaşına kadar benzatin penisilin verilmesi C) Prokain penisilin ve prednizolon verilip takiben benzatin penisilin ile ömürboyu profilaksi verilmesi D) Prokain penisilin ve sulfosalazin verilmesi E) Prokain penisilin, aspirin ve prednizolon verilmesi

 • 14 yaşındaki genç kız 20 gün önce kriptik tonsillit öyküsü ve sonrasında gelişen önce sağ dizde sonra sol ayak bileğinde artrit ile başvuruyor. Fizik muayenede vücut sıcaklığı 37 C, nabız 74/dak., sol ayak bileğinde şişlik ve duyarlılık, sağ dizde sıvı varlığı saptanıyor. EKG ve kardiyovasküler sistem muayenesi doğal. Yapılan tetkiklerde ESR: 60/saat, ASO: 400, Todd/U bulunuyor. En uygun tedavi şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzatin penisilin + aspirin verilip 21 yaşına kadar benzatin penisilin profilaksisine devam edilmesi B) Prokain penisilin + aspirin verilip takiben 19 yaşına kadar benzatin penisilin verilmesi C) Prokain penisilin ve prednizolon verilip takiben benzatin penisilin ile ömürboyu profilaksi verilmesi D) Prokain penisilin ve sulfosalazin verilmesi E) Prokain penisilin, aspirin ve prednizolon verilmesiAkut romatizmal ateşin ilk atağını geçiren ve karditi olan 10 yaşındaki bir kız çocukta, aşağıdaki dinleme bulgularından hangisinin ortaya çıkması olasılığı en yüksektir?  

 • Akut romatizmal ateşin ilk atağını geçiren ve karditi olan 10 yaşındaki bir kız çocukta, aşağıdaki dinleme bulgularından hangisinin ortaya çıkması olasılığı en yüksektir?  

 • A) Apekste pansistolik üfürüm

 • B) Sternum sol alt kenarda pansistolik üfürüm

 • C) Sternum sol kenannda erken diastolik üfürüm

 • D) Apekste diastolik rulman

 • E) Apekste erken diastolik üfürümAkut romatizmal ateşte kalp dokusunda görülen granülom şeklindeki yapılara ne ad verilir?

 • Akut romatizmal ateşte kalp dokusunda görülen granülom şeklindeki yapılara ne ad verilir?

 • A) Councilman cisimcikleri

 • B) Aschoff cisimciği

 • C) Mallory cisimciği

 • D) Asteroid cisimcik

 • E) Apopitotik cisimcikAşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde pansistolik üfürüm duyulur?

 • Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde pansistolik üfürüm duyulur?

 • A) Atrial septal defekt

 • B) Ventriküler septal defekt

 • C) Patent duktus arteriozus

 • D) Aort stenozu

 • E) Pulmonerstenoz

Birinci kalp sesi ile başlayan ve tüm sistol boyunca devam eden üfürüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birinci kalp sesi ile başlayan ve tüm sistol boyunca devam eden üfürüm aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pansistolik üfürüm B) Sistolik ejeksiyon üfürümü C) Devamlı üfürüm D) Diyastolik üfürüm E) “To-and-fro” üfürümüAşağıdakilerin hangisi geniş atrial septal defektin bulgularından biri değildir? A) İkinci kalp sesinde sabit çiftleşme B) Sol sternal kenarda sistolik ejeksiyon üfürümü C) Sol alt sternal kenarda middiyastolik üfürüm D) EKG’de sağ ventriküler kondüksiyon gecikmesi E) Pulmoner konüste çöküklük

 • Aşağıdakilerin hangisi geniş atrial septal defektin bulgularından biri değildir? A) İkinci kalp sesinde sabit çiftleşme B) Sol sternal kenarda sistolik ejeksiyon üfürümü C) Sol alt sternal kenarda middiyastolik üfürüm D) EKG’de sağ ventriküler kondüksiyon gecikmesi E) Pulmoner konüste çöküklükAşağıdaki bulgulardan hangisi perikard tamponadında görülmez? A) Santral venöz basıncın artması B) Kalp seslerinin derinden gelmesi C) Taşikardi D) Hipotansiyon E) EKG’de amplitüdün artması

 • Aşağıdaki bulgulardan hangisi perikard tamponadında görülmez? A) Santral venöz basıncın artması B) Kalp seslerinin derinden gelmesi C) Taşikardi D) Hipotansiyon E) EKG’de amplitüdün artmasıPulmoner kan akımında azalma gözlenen siyanotik kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ventriküler septal defekt B) Atrial septal defekt C) Fallot tetralojisi D) Büyük arter transpozisyonu E) Patent duktus arteriozus

 • Pulmoner kan akımında azalma gözlenen siyanotik kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Ventriküler septal defekt B) Atrial septal defekt C) Fallot tetralojisi D) Büyük arter transpozisyonu E) Patent duktus arteriozusPrematüre doğan 2 günlük bebeğin fizik muayenesinde siyanoz bulunmuyor ve oskültasyonda sol subklaviküler bölgede devamlı üfürüm duyuluyor. Nabız basıncı artmış bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Prematüre doğan 2 günlük bebeğin fizik muayenesinde siyanoz bulunmuyor ve oskültasyonda sol subklaviküler bölgede devamlı üfürüm duyuluyor. Nabız basıncı artmış bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Atrial septal defekt B) Aort koarktasyonu C) Ventriküler septal defekt D) Fallot tetralojisi E) Patent duktus arteriozusPDA’lı bebeklerin tedavisinde tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • PDA’lı bebeklerin tedavisinde tercih edilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Digoksin B) İndometasin C) ACE inhibitörü D) Beta blokörü E) AmiodaronAşağıdaki konjenital kalp hastalıklarından hangisi trizomi 21 saptanan hastalarda en sık görülür?

 • Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarından hangisi trizomi 21 saptanan hastalarda en sık görülür?

 • A) Patent duktus arteriozus

 • B) Atrioventriküler septal defekt

 • C) Büyük damarların transpozisyonu

 • D) Fallot tetralojisi

 • E) Trunkus arteriozus

Aşağıdaki kalp hastalıklarının hangisinde enfektif endokardit profilaksisine gerek yoktur?

 • Aşağıdaki kalp hastalıklarının hangisinde enfektif endokardit profilaksisine gerek yoktur?

 • A) Fallot tetralojisi

 • B) Ventriküler septal defekt

 • C) İzole sekundum atrial septal defekt

 • D) Pulmoner valvüler stenoz

 • E) Büyük damarların transpozisyonuBeş yaşında bir çocuk egzersiz sonrası olan bacak ağrıları yakınmaları ile getiriliyor. Fizik muayenede kan basıncı 130/85 mmHg olarak bulunuyor ve femoral nabızlar zayıf alınıyor.

 • Beş yaşında bir çocuk egzersiz sonrası olan bacak ağrıları yakınmaları ile getiriliyor. Fizik muayenede kan basıncı 130/85 mmHg olarak bulunuyor ve femoral nabızlar zayıf alınıyor.

 •       Bu çocuk için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Atrial septal defekt

 • B) Patent duktus arteriozus

 • C) Fallot tetralojisi

 • D) Aort koarktasyonu

 • E) Pulmoner stenoz

Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojili çocuklarda görülen siyanotik nöbetlerin tedavisinde uygun değildir?

 • Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojili çocuklarda görülen siyanotik nöbetlerin tedavisinde uygun değildir?

 • A) Morfin

 • B) Propranolol

 • C) Çocuğa diz-göğüs pozisyonu verilmesi

 • D) Digoksin

 • E) Periferal direnci artıran epinefrin türevi ajanlarVentriküler septal defekt bulunan bir hastada aşağıdakilerden hangisi Eisenmenger sendromu tanısı koydurur?

 • Ventriküler septal defekt bulunan bir hastada aşağıdakilerden hangisi Eisenmenger sendromu tanısı koydurur?

 • A) Sağdan sola şant

 • B) Soldan sağa şant

 • C) Pulmoner arter basıncının yükselmesi ve sistemik kan basıncını aşması

 • D) Pulmoner kapak darlığı

 • E) Devamlı üfürümKonjenital rubella sendromunda aşağıdaki kalp anomalilerinden hangisi en sık görülür? A) Patent duktus arteriozus B) Büyük damarların transpozisyonu C) Ventriküler septal defekt D) Atrioventriküler blok E) Atrial septal defekt

 • Konjenital rubella sendromunda aşağıdaki kalp anomalilerinden hangisi en sık görülür? A) Patent duktus arteriozus B) Büyük damarların transpozisyonu C) Ventriküler septal defekt D) Atrioventriküler blok E) Atrial septal defektAkut romatizmal ateşe bağlı aktif karditte en sık görülen kapak lezyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner darlığı B) Mitral yetmezliği C) Aort yetmezliği D) Triküspid yetmezliği E) Aort darlığı

 • Akut romatizmal ateşe bağlı aktif karditte en sık görülen kapak lezyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner darlığı B) Mitral yetmezliği C) Aort yetmezliği D) Triküspid yetmezliği E) Aort darlığıAkut romatizmal ateş profilaksisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 haftada bir intramusküler yoldan benzatin penisilin G uygulanması B) Her gün trimetoprim-sulfametoksazol verilmesi C) Her gün tek doz rifampisin verilmesi D) 4 haftada bir bir intramusküler yoldan benzatin penisilin G uygulanması E) Her gün oral yoldan ampisilin verilmesi

 • Akut romatizmal ateş profilaksisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 haftada bir intramusküler yoldan benzatin penisilin G uygulanması B) Her gün trimetoprim-sulfametoksazol verilmesi C) Her gün tek doz rifampisin verilmesi D) 4 haftada bir bir intramusküler yoldan benzatin penisilin G uygulanması E) Her gün oral yoldan ampisilin verilmesiAşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde teleradyografide karakteristik olarak pulmoner damar gölgeleri azalmıştır?

 • Aşağıdaki konjenital kalp hastalıklarının hangisinde teleradyografide karakteristik olarak pulmoner damar gölgeleri azalmıştır?

 • A) Fallot tetralojisi

 • B) Ventriküler septal defekt

 • C) Patent duktus arteriozus

 • D) Atrial septal defekt

 • E) Büyük arterlerin transpozisyonuAşağıdaki doğumsal kalphastalıklarından hangisinde balonvalvüloplasti en en çok tercih edilen tedavi yöntemidir?

 • Aşağıdaki doğumsal kalphastalıklarından hangisinde balonvalvüloplasti en en çok tercih edilen tedavi yöntemidir?

 • a) Valvüler Aort Stenozu

 • b) Subvalvüler Aort Stenozu

 • c) supravalvüler Aort Stenozu

 • d) Fallot Tetralojisi

 • e) Subvalvüler Pulmoner StenozAşağıdakilerden hangisi küçük ventriküler septal defektin komplikasyonlarından biridir?

 • Aşağıdakilerden hangisi küçük ventriküler septal defektin komplikasyonlarından biridir?

 • A) Pulmoner hipertansiyon

 • B) Bakteriyel endokardit

 • C) Persistan kalp yetmezliği

 • D) Serebral tromboz

 • E) Aort kapak prolapsusuna ikincil aort yetmezliğiBebeklik çağında siyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve aritmiler gelişir. Doppler EKO da triküspit kapağınının septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışıktır ve sağ ventrikülün bir kısmı atrializedir.

 • Bebeklik çağında siyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve aritmiler gelişir. Doppler EKO da triküspit kapağınının septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışıktır ve sağ ventrikülün bir kısmı atrializedir.

 • Yukarıda tanımlanan konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Pulmoner atrezi

 • B) Trunkus arteriozus

 • C) Univentriküler kalp

 • D) Büyük arterlerin transpozisyonu

 • E) Ebstein anomalisiİki aylık siyanotik bir bebek hipoksik nöbet nedeniyle acil servise getiriliyor. Çekilen elektrokardiyografide sol aks sapması ve sol ventriküler hipertrofi saptanıyor.

 • İki aylık siyanotik bir bebek hipoksik nöbet nedeniyle acil servise getiriliyor. Çekilen elektrokardiyografide sol aks sapması ve sol ventriküler hipertrofi saptanıyor.

 • Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir

 • A) Trunkus arteriozus

 • B) Triküspit atrezisi

 • C) Total anormal pulmoner venöz dönüş

 • D) Fallot tetralojisi

 • E) Büyük damarların transpozisyonuAşağıdakilerden hangisi, fallot tetralojisinin bulgularından biri değildir?

 • Aşağıdakilerden hangisi, fallot tetralojisinin bulgularından biri değildir?

 • A) Aort dekstropozisyonu

 • B) Pulmoner stenoz

 • C) Triküspit darlığı

 • D) Ventriküler septal defekt

 • E) Sağ ventriküler hipertrofiElektrokardiyografide, P dalgaları görülmüyor, R-R mesafeleri düzenli, hız 60/dakika ise en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Elektrokardiyografide, P dalgaları görülmüyor, R-R mesafeleri düzenli, hız 60/dakika ise en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Atrium fibrilasyonu

 • B) Wolff-Parkinson-White sendromu

 • C) AV tam blok

 • D) Atrial faltter

 • E) Nodal ritm. Bir aylık Fallot tetralojisi tanısı olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi hipoksik spell sırasında beklenmez? A) Pulmoner odakda üfürme şiddetinde artma B) Hiperpne C) Siyanoz D) Bayılma E) Huzursuzluk

 • . Bir aylık Fallot tetralojisi tanısı olan bir hastada aşağıdakilerden hangisi hipoksik spell sırasında beklenmez? A) Pulmoner odakda üfürme şiddetinde artma B) Hiperpne C) Siyanoz D) Bayılma E) HuzursuzlukDaha önce yakınması olmayan 6 yaşındaki çocukta fizik incelemede sternum sol kenarı 2’nci İKA’da 3/6 sistolik ejeksiyon üfürümü ve sternum sol alt kenarında midayastolik üfürüm duyuluyor. Telerontgenramda pulmoner vasküler bölgeler artmış olarak saptanıyor EKG’de de ve 1’de rSR’ paterni saptanıyor bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) VSD B) Fallot tetralojisi C) Pulmoner Artrezi D) ASD E) Aort stenozu

 • Daha önce yakınması olmayan 6 yaşındaki çocukta fizik incelemede sternum sol kenarı 2’nci İKA’da 3/6 sistolik ejeksiyon üfürümü ve sternum sol alt kenarında midayastolik üfürüm duyuluyor. Telerontgenramda pulmoner vasküler bölgeler artmış olarak saptanıyor EKG’de de ve 1’de rSR’ paterni saptanıyor bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) VSD B) Fallot tetralojisi C) Pulmoner Artrezi D) ASD E) Aort stenozuCiddi Aort koarktasyonu olan bir yenidoğan bir bebekte operasyon öncesi aşağıdakilerden hangisinin uygulanması uygundur? A) Propranolol B) Etamsilat C) Prostagrandil E1 D) İndometazin E) Dobutamin

 • Ciddi Aort koarktasyonu olan bir yenidoğan bir bebekte operasyon öncesi aşağıdakilerden hangisinin uygulanması uygundur? A) Propranolol B) Etamsilat C) Prostagrandil E1 D) İndometazin E) DobutaminAşağıdaki kalp seslerinden hangisi sistolde duyulur? A) Üçüncü kalp sesi B) Dördüncü kalp sesi C) Mitral açılma sesi D) Ejeksiyon sesi E) Perikardiyal vuru (knock)

 • Aşağıdaki kalp seslerinden hangisi sistolde duyulur? A) Üçüncü kalp sesi B) Dördüncü kalp sesi C) Mitral açılma sesi D) Ejeksiyon sesi E) Perikardiyal vuru (knock)25 mm/sn hızla çekilen bir elektrokardiyografide eşit aralıklarla gelen iki QRS kompleksi arasında 15 küçük kare bulunmaktadır. Bu elektrokardiyografiye göre dakikadaki kalp hızı kaçtır? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 300

 • 25 mm/sn hızla çekilen bir elektrokardiyografide eşit aralıklarla gelen iki QRS kompleksi arasında 15 küçük kare bulunmaktadır. Bu elektrokardiyografiye göre dakikadaki kalp hızı kaçtır? A) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) 300Çocukluk çağında en sık görülen konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çocukluk çağında en sık görülen konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • a. Atrial septal defekt

 • b. Ventriküler septal defekt

 • c. Aort koorktasyonu

 • d. Pulmoner darlık

 • e. Aort darlığıHer Stajer Doktorun Hedefi, iyi bir hekim olmak ve TUS’u kazanıp Uzman Hekim olmalıdır.

 • Her Stajer Doktorun Hedefi, iyi bir hekim olmak ve TUS’u kazanıp Uzman Hekim olmalıdır.Bundan on yıl sonra bugün bildiğimiz tıbbi bilgilerin yarısnın yanlış olduğudur. Sorun şu ki hangi yarısı yanlış onu bilmiyoruz.

 • Bundan on yıl sonra bugün bildiğimiz tıbbi bilgilerin yarısnın yanlış olduğudur. Sorun şu ki hangi yarısı yanlış onu bilmiyoruz.

 • Prof. Dr. Şinasi Özsoylu


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə