Adrenerjik nöroefektör yapıları doğrudan yada dolaylı yollardan etkileyerek Sempatik Sinir Sisteminin uyarılmasına benzeyen veyaYüklə 445 b.
tarix03.04.2017
ölçüsü445 b.
#13451Adrenerjik nöroefektör yapıları doğrudan yada dolaylı yollardan etkileyerek Sempatik Sinir Sisteminin uyarılmasına benzeyen veya

 • Adrenerjik nöroefektör yapıları doğrudan yada dolaylı yollardan etkileyerek Sempatik Sinir Sisteminin uyarılmasına benzeyen veya

 • Adrenalin veya NA etkilerini andıran etkiler oluşturan maddelere sempatomimetik (adrenerjik) ilaçlar adı verilir.Bu ilaçların çoğu nöro-efektör yapıda ayrım gözetmeksizin hem , hem de -reseptörleri uyarırken;

 • Bu ilaçların çoğu nöro-efektör yapıda ayrım gözetmeksizin hem , hem de -reseptörleri uyarırken;

 • Bazıları seçici olarak reseptör tipine, hatta alt tipine etkilidir ve oluşturduğu etki seçicidir.

 • Reseptör düzeyinde

  • Bazılarının etkileri doğrudan (adrenalin, NA gibi)
  • Bazılarının etkileri dolaylı (efedrin, amfetamin gibi) olarak ortaya çıkar.


Başlıca

 • Başlıca

  • Katekolaminler (adrenalin, NA, isoproterenol, dopamin, dobutamin, etil-NA) ve
  • Katekolamin olmayanlar (sempatomimetik aminler) olarak ikiye ayrılırlar.
   • -mimetikler: efedrin, fenilefrin, metoksamin
   • -mimetikler: terbutalin, protokilol, salbutamol, nilidrin
   • MSS’yi uyaranlar: amfetamin, metilamfetamin, fentermin


Bu grupta başlıca

 • Bu grupta başlıca

  • Adrenalin
  • Noradrenalin (NA)
  • İzoproterenol (İPT)
  • Dobutamin
  • Dopamin
  • Epinin
  • Norefedrin (-metil-NA)
  • Etil NA gibi maddeler bulunur.


Bunlardan

 • Bunlardan

  • -reseptör agonisti olan NA,
  • -reseptör agonisti olan İPT ve
  • Her iki reseptöre etkiyen adrenalin katekolaminlerin temsilcileri sayılır.


Adrenalin, NA, İPT

 • Adrenalin, NA, İPT

  • Adrenalin ve NA vücutta doğal olarak bulunurken İPT bulunmaz ve sentetik olarak hazırlanır.
  • Adrenalin ve NA ağızdan verildikten sonra sindirimden emilip karaciğerde MAO ve KOMT tarafından hızla metabolize olduklarından bu yolla etkisizdir.
  • Aerosol, püskürtme veya paranteral yollarla hızla emilirler.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Damar düz kasları: Diğer düz kas yapılarında olduğu gibi damar düz kaslarında da
   • -reseptörlerin uyarılması kasılmaya,
   • -reseptörlerin uyarılması gevşemeye sebep olur.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Damar düz kasları:
  • Adrenalin her iki reseptörü uyardığından damar yapılarında -reseptörler yoğunsa kasılmaya, -reseptörler yoğunsa gevşemeye sebep olur.
   • Sadece -reseptör içeren deri ve mukoza damarlarında kasılmaya sebep olur.
   • -reseptör bulunmadığından İPT deri ve mukoza damarlarında etkisizdir.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Damar düz kasları:
   • Böbrek damarlarında -reseptör fazladır ve adrenalin ve NA böbrek damarlarını kasarak glomeruler süzülmenin azalmasına yol açarlar.
   • Adrenalin ve NA -reseptörler ile mesenterik damarları daraltır.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Damar düz kasları:
   • İskelet kaslarında hem , hem de -reseptörler bulunur.
   • NA -reseptörler ile bu damarları daraltır.
   • Buradaki -reseptörler adrenaline daha duyarlı olduklarından düşük dozlarda adrenalin iskelet kası damarlarında gevşeme yapar.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Damar düz kasları:
   • İPT, adrenalin ve NA sırasını izleyerek katekolaminler koroner (kalp) damarları genişletirler.
   • -reseptör oranı az olduğu için beyin damarlarında da genellikle genişleme yaparlar.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Kan basıncı:
   • NA Dİ yolla sistolik ve diyastolik basıncı yükseltir.
   • Adrenalin de Dİ kan basıncını yükseltir.
   • İPT tüm damarları genişlettiği için kan basıncını düşürür.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Kalp:
   • Hepsi de kalp uyarıcılarıdır.
   • Kalp kasının kasılma gücünü, atım sayısını ve oksijen tüketimini artırırlar.
   • Kalbin atış hacmini de artırırlar.
   • Adrenalin ve İPT etkin olmayan odakları uyarıp atım düzensizliklerine sebep olurlar.
   • Adrenalin ve İPT vagal uyarı ve kalp bloğunu (AV blok) önleyebilirler.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Solunum:
   • IPT ve adrenalin -reseptörlerle solunum yolu düz kaslarını gevşetirler.
   • Saf 2-reseptör agonisti salbutamol ve terbutalin gibi ilaçların etkinliği yukarıdakilere göre daha iyidir.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Mide bağırsak:
   • Katekolaminler sindirim kanalındaki düz kasları gevşetir ve
   • Sindirim hareketlerini azaltırlar.
   • -reseptörler aracılığı ile tüm büzgeçleri kasarlar.
   • Koyu kıvamlı tükürük salgısına neden olurlar.
   • Pankreastan insülin salgısını -reseptörler aracılığı ile azaltırlar.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Uterus:
   • Saf 2-reseptör agonistleri (ritodrin, bametan, salbutamol) uterusu gevşetmek ve erken doğum veya abortusu engellemek için kullanılırlar.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Dalak:
   • Adrenalin ve NA -reseptörler ile dalak kapsülünün kasılması ve içindeki kanın dolaşıma boşalmasına neden olur.
  • Göz:
   • -reseptörler aracılığı ile iristeki radial düz kasları kasar ve pupillayı genişletirler.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • MSS:
   • İnsanlarda uyanıklık, korku, huzursuzluk ve endişeye sebep olurlar.
  • Pilomotor düz kaslar:
   • Adrenalin ve NA -reseptörler aracılığı ile pilomotor kasları kasıp piloereksiyon yapar


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Ter bezleri:
   • -reseptörler vasıtası ile ekrin bezlerde yerel olarak terleme yaparlar.
   • Kıllı bölgelerde pilomotor kaslar kasıldığında apokrin bezler salgılarını kıl folliküllerine boşaltır.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Metabolik etkileri:
   • Oksijen tüketimini % 20-30 oranında artırıp, metabolizmayı hızlandırırlar.
   • Karaciğer, kalp ve kaslarda glikojenin glikoza çevrilmesi hızlanır.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Diğer etkileri
   • Adrenalin pıhtılaşmada görevli faktör V’i etkinleştirerek pıhtılaşmayı kolaylaştırır.
   • Kalsiyumun trombositlere girişini artırarak, kümeleşmelerini kolaylaştırır.
   • Adrenalin ve NA kapiller damarlardan kan sıvısının hücreler arasına sızmasına yol açarak kan hacmini azaltırlar.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • İstenmeyen etkileri:
   • Adrenalin insanlarda endişe, korku, halsizlik, terleme, çarpıntı, taşikardi, baş ağrısı ve dönmesi, beyin kanaması ve kalpte atım düzensizliklerine sebep olabilir.
   • NA etkileri şiddeti az da olsa adrenaline benzer.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • İstenmeyen etkileri:
   • İPT taşikardi, ektopik atışlar, baş dönmesi, baş ağrısı, terleme, tremor ve deride kızarmaya sebep olur.
   • Koroner damar yetmezliği olanlarda göğüs ağrısı nöbetlerine (anjina pektoris) sebep olabilir.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • Kullanılmamaları gereken durumlar:
   • Kalp enfarktüsü de dahil koroner damar yetmezliği,
   • Konjestif kalp yetmezliği
   • Kan basıncının yüksekliği (hipertansiyon)
   • Tiroid görevinin arttığı durumlar
   • Kalpte atım düzensizlikleri
   • Halojenli hidrokarbon genel anestezisinde adrenalin ve NA kullanılmamalıdır.


Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

 • Adrenalin, NA, İPT’ün etkileri

  • İlaç Etkileşimleri:
   • Trisiklik antidepresanlar (imipiramin, desipiramin)
   • Kokain
   • MAO inhibitörleri (klorjilin, deprenil, pargilin)
   • Adrenerjik nöron blokörleri (rezerpin, guanetidin)
   • Glukokortikoidler nöro-efektör yapılarda katekolaminlere duyarlılığı artırırlar.
   • Asidoz ve adrenal korteks yetmezliği durumunda adrenerjik reseptörlerin duyarlılığı azalır.


Dopamin

 • Dopamin

  • Adrenalin ve NA’nın ön maddesi, levodopanın ise metabolitidir.
  • Ağız yoluyla verildiğinde karaciğerde büyük oranda metabolize olur (ilk geçiş etkisi)
  • MSS’de bazal ganglionlarda uyarı geçişini sağlamakla görevli bir nörotransmitterdir.
  • Bazı damar yataklarında (böbrek, mesenterik, koroner, beyin içi) dopaminerjik reseptörleri uyararak genişlemeye sebep olur.


Dopamin

 • Dopamin

  • Kan beyin engellini aşamadığından beyin düzeyinde etki etmesi istendiğinde (parkinson hastalığı) ön madde olan levodopa kullanılır.
  • Kalp kasının kasılma gücünü artırır.
  • Adrenerjik sinir uçlarından NA salıverilmesini sağlar.
  • Düşük dozlarda böbreklerden kan akımı, glomeruler süzülme ve sodyum atılımını artırır (dolaşım şokunun tedavisi).
  • Büyük dozlarda yukarıdaki damarlar hariç diğerlerini daraltır.


Dopamin

 • Dopamin

  • Kalpte aritmiye yol açması istenmeyen etkileri arasında sayılır.
  • Buna ek olarak dopamin infüzyonu sırasında bulantı, baş ağrısı, kusma, kan basıncında yükselme meydana gelebilir.
  • Çeşitli şok tiplerinin tedavisinde (kalp, septik, kan kaybı) ve kronik refraktör konjestif kalp yetmezliğinde İV infüzyon şeklinde kullanılır.


Dobutamin

 • Dobutamin

  • Özel 1-reseptör uyarıcısıdır.
  • Sadece parenteral (tercihen İV infüzyon) kullanılır.
  • Kalp kasının kasılabilirliğini artırır.
  • Konjestif kalp yetmezliğinde 1-reseptörlerle kalp kasının kasılma gücünü artırır.
  • Venülleri dilate ederek kalbe venöz kan dönüşünü artırır.
  • Adrenalin ve İPT gibi kalpte ciddi aritmi yapabilir.
  • Bulantı, kusma, baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve solunumun durmasına neden olabilir.


Yapılarında katekol çekirdeği içermeyen bu maddeler adrenerjik reseptörlere

 • Yapılarında katekol çekirdeği içermeyen bu maddeler adrenerjik reseptörlere

  • Doğrudan,
  • Dolaylı veya her iki şekilde etkirler.


Buna göre sınıflandırma yapıldığında

 • Buna göre sınıflandırma yapıldığında

  • Doğrudan:
   • -reseptör agonistlerinin çoğu (fenilefrin, metoksamin) ile
   • -reseptör agonistleri (terbutalin, protokilol, salbutamol)
  • Karma: Yukarıdaki -reseptör agonistleri dışındakiler (efedrin, amfetamin) ve
  • Dolaylı: Tiramin


Farmakokinetikleri

 • Farmakokinetikleri

  • Ağızdan verildiklerinde de etkilidirler ve etki süreleri uzundur.
  • Bazıları (fenilizopropilaminler) kan beyin engelini kolayca geçerek MSS’de güçlü etki oluştururlar.
  • Bu ilaçlarla,
   • MAO enzim etkinliğini engelleyen ilaçlar ile
   • tiramin içeren besinlerin yenilmesi (peynir, bira mayası, kırmızı şarap) durumunda ciddi etkileşmeler meydana gelebilir.


Sınıflandırılmaları

 • Sınıflandırılmaları

  • -mimetikler
  • -mimetikler
  • MSS’yi uyaranlar
  • Kan basıncını düşürenler
  • Yerel ve sistemik kan kesiciler


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Saf -reseptör agonistleri: (Mefentermin, Metoksamin, Metaraminol, Klonidin, -metildopa)
  • Hem -, hem -reseptörleri uyaranlar: (Efedrin, hidroksiamfetamin, etilefrin, -metil-NA, pseudo efedrin) olarak ikiye ayrılırlar.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Saf -mimetik olanlar doğrudan etkilidirler.
  • Diğerleri hem doğrudan -reseptörleri uyarır, hem de sinir ucundan NA salıverilmesine yol açarak etkirler.
  • Klonidin, guanfasin, guanabenz ve -metildopa sadece 2-reseptörleri etkileyerek sempatolitik benzeri etkirler.


-mimetikler

 • -mimetikler-mimetikler

 • -mimetikler

  • Efedrin
   • Vücutta N-metilasyon’la fenilpropilamin (norefedrin)’e çevrilir.
   • - ve -reseptörler üzerine hem doğrudan, hem de dolaylı etkinlik gösterir.
   • Etkileri adrenaline benzer, ancak MSS’yi daha fazla uyarır.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Efedrin
   • Kan basıncını artırır.
   • Kalbi hızlandırır.
   • Kalp debisini artırır.
   • Böbrek, deri ve mezenter kan damarlarını daraltır.
   • Koroner, beyin ve çizgili kaslardaki damarları genişletir.
   • Etkileri adrenalinden zayıf olmasına karşın, etki süresi daha uzundur.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Efedrin
   • Solunum yollarını genişletir.
   • Adrenalinin aksine uterus düz kaslarını gevşetir.
   • MSS’de medulla ve beyin kabuğunu uyarır.
   • Büyük dozlarda endişe ve tremorlara sebep olur.
   • Sürekli kullanılması uykusuzluğa yol açabilir.
   • Barbitüratlarda doz aşımı, solunumun baskılanması durumlarında kullanılabilir.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Efedrin
   • Yerel damar daraltıcı ve kanamayı önleyici olarak kullanılır.
   • Öksürük kesici ilaçlarda, ödemi giderici ve solunum yolarını genişletmek amacı ile katılır.
   • MSS uyarıcısı (analeptiği), pupil genişletici ve çocuklarda enürezis noktürnanın önlenmesi amacı ile de kullanılır.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Metoksamin
   • Doğrudan etkili 1-reseptör agonistidir.
   • Etkileri NA’e benzer.
   • Çevre damarları daraltarak kan basıncını yükseltir.
   • Beyin, mezenterik, böbrek ve çizgili kaslardan geçen kan miktarını azaltır.
   • Adrenalinin tersine AV iletimi yavaşlatır.
   • Bu nedenle sinüs ve kulakçık kaynaklı taşikardi sağaltımında kullanılabilir.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Metaraminol
   • Etkileri NA’ya benzer. Etkisi zayıf fakat uzun sürelidir.
   • Doğrudan ve dolaylı etkili güçlü bir -reseptör agonistidir.
   • Damarları daraltıp, kan basıncını yükseltir.
   • Böbrek ve beyinde kan akımını azaltır.
   • Kalp (koroner) damarlarında kan akımını artırır.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Mefentermin
   • Kan basıncının düştüğü durumlarda kullanılan en güçlü damar daraltıcı ilaçlardan birisidir.
   • Adrenerjik reseptörleri doğrudan ve dolaylı olarak etkiler.
   • Etki süresi uzundur.
   • Kalp kasını güçlendirir.
   • Koroner kan akımını artırırken, çizgili kaslardakini azaltır.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Fenilefrin
   • Ağız yoluyla biyoyaralanımı ilk geçiş etkisi nedeni ile düşüktür.
   • Etkisi NA’e benzer. Güçlü bir -reseptör agonistidir. Doğrudan ve dolaylı etkir.
   • Kan basıncını yükseltir.
   • Refleks yolu ile kalbi yavaşlattığı için sinüs ve kulakçık kaynaklı taşikardilerin sağaltımında kullanılır.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • -metildopa
   • Ağız yolu ile biyoyaralanımı düşüktür.
   • Saf bir 2-reseptör agonistidir.
   • Vücuda girdikten sonra katekolamin sentezine katılıp -metil-NA’e çevrilir.
   • Bu madde yalancı nörotransmitter gibi davranır.
   • Klonidine benzer etki ile medulladaki kalp-damar merkezini baskılar.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • -metildopa
   • MSS’den dışarı sempatik uyarı akışını azaltır.
   • Vagus motor çekirdeğini de uyararak yukarıda sayılan diğer etkileri ile birlikte kan basıncını düşürür.
   • İstenmeyen etkileri arasında uyuşukluk, yorgunluk ve kan basıncının düşmesi sayılabilir.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Klonidin
   • Ağızdan verildikten sonra tam emilir.
   • Adrenerjik sinaps ve sinir ucunda bulunan 2-reseptörleri özel olarak uyarır ve bu yerlerde NA salıverilmesini engelller.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Klonidin
   • Bu etki ile
    • Kan basıncında uzun süreli düşme,
    • Damarlarda genişleme,
    • Kalp hızında yavaşlama ve
    • Kalp debisinde azalma yapar.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Klonidin
   • İlaç kvs ve N.tractus soliteri’deki nöronlarda sinaps sonrası zardaki 2-reseptörleri (çevre sinirlerin tersi durum) uyararak kalp damar merkezini baskı altına alıp MSS’den çevreye sempatik uyarı akışını azaltır.
   • Bu etkiye klonidin benzeri etki adı verilir.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Klonidin
   • İlaç ayrıca vagus çekirdeğini de uyararak kalp hızını yavaşlatır.
   • İlaç kan basıncının düşürülmesinde kullanılır.


Diğer -mimetikler

 • Diğer -mimetikler

  • İmidazolin türevleri
   • Nafazolin
   • Tetrahidrozolin
   • Ksilometazin
   • Oksimetazolin
  • Alifatik aminler
   • Metilheksamin
   • Siklopentamin
   • Propilhekseridin
   • Tiaminoheptan


Diğer -mimetikler

 • Diğer -mimetikler

  • İmidazolin türevlerinin güçlü -adrenerjik etkileri vardır. Özellikle 2-reseptöre etkilidirler.
  • Alifatik aminler ise dolaylı etkili ilaçlardandır.
   • Nezle ve üst solunum yolları hastalıkları ile seyreden burun mukozası ödemi,
   • Akıntının azaltılması,
   • Tıkanıklığın giderilmesi ve
   • Sinüslerin açılarak boşaltılmasının sağlanması amacı ile kullanılırlar.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Başlıcaları
   • Klenbuterol
   • Salbutamol
   • Terbutalin
   • Orsiprenalin
   • Ritodrin
   • Nilidrin
   • Bametan
  • Çoğu 2-reseptör alt tipine etkilidir.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • 2-reseptöre kısmen seçici etkili olmaları nedeni ile solunum yolları ve uterus düz kaslarını gevşetirler.
  • Uterus kaslarını gevşettiği için abortusun önlenmesi için kullanılırlar.
  • Nilidrin ve Bametan damar düz kaslarını;
  • Ritodrin uterus düz kaslarını
  • Diğerleri ise solunum yolu düz kaslarını genişletmek için kullanılırlar.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • İV infüzyon veya inhaler tarzında uygulanırlar.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Metaproterenol (Orsiprenalin)
   • Oldukça seçici bir 2-agonisti’dir.
   • İnhaler tarzında kullanıldığında birkaç saat süre ile solunum yollarını genişletir.
   • Kullanılması sırasında kalp hızında artış, çarpıntı, tremor, sinirlilik, bulantı, kusma gibi istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir.
   • Akut solunum yolu spazmı ve astım tedavisinde solunum yolu genişleticisi olarak kullanılır.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Terbutalin
   • Ağızdan verildikten sonra ilk geçiş etkisi nedeni ile biyoyaralanımı iyi değildir.
   • Son derece özel bir 2-agonisti’dir.
   • Akut solunum yolu spazmı ve astımda kullanılır.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Ritodrin
   • Ağızdan verildikten sonra ilk geçiş etkisi nedeni ile biyoyaralanımı iyi değildir.
   • Uterusta bulunan 2-reseptörleri seçici olarak uyarır.
   • Erken doğum ve abortus olaylarını engellemek amacı ile kullanılır.


-mimetikler

 • -mimetikler

  • Nilidrin
   • Damar düz kaslarındaki 2-reseptörleri seçici olarak uyarır.
   • Ayrıca damarlara doğrudan etkiyerek genişlemelerini sağlar.
   • Özellikle iskelet kaslarındaki damarlarda genişlemeye yol açar.


Amfetaminler

 • Amfetaminler

  • Amfetamin,
  • Metamfetamin,
  • Dekstroamfetamin,
  • Hidroksiamfetamin
 • Amfetamin benzeri maddeler

  • Fenfluramin,
  • Fentermin,
  • Klorfentermin
  • Metilfenidat


Amfetamin vb maddeler

 • Amfetamin vb maddeler

  • Amfetaminin L-izomeri damarlar üzerine,
  • D-izomeri MSS üzerine daha etkilidir.
  • Tüm uygulama yollarından iyi emilir. Yağda çözünürlülüğü iyi olduğu için MSS’ne kolay girer.
  • Amfetamin ve benzeri maddeler adrenerjik ve dopaminerjik sinir uçlarına girerek buradaki katekolaminlerin salıverilmesini sağlarlar.
  • Bu etkilerine ek olarak NA ve dopaminin sinir ucuna geri alınmasını da engellerler.


Amfetamin vb maddeler

 • Amfetamin vb maddeler

  • MSS’yi doğrudan uyarırlar.
  • 1 ve 1-reseptör agonisti olarak etkirler.
  • Etkileri NA’e benzer.
  • Ağızdan verildikten sonra kan basıncını yükseltirler.
  • Mesane sfinkterini kuvvetli şekilde daraltır ve çocuklarda gece işemelerinin tedavisinde kullanılırlar.
  • Bağırsak hareketleri fazla ise gevşemeye, yavaş ise tersi etkiye sebep olur.


Amfetamin vb maddeler

 • Amfetamin vb maddeler

  • Uterusun tonusunu genellikle artırırlar.
  • Amfetaminler özellikle beyin kökü, kabuğu ve omurilik olmak üzere tüm beyin kısımlarını uyarırlar.
  • Motor faaliyetlerde artış, tremor, huzursuzluk ve uykusuzluğa sebep olurlar.
  • Retiküler etkinleştirici sistemin uyarılması ile genel uyarı hali, uyku ve yorgunluğun hissedilmemesi ve kendini iyi hissetme (öfori)’ye sebep olurlar.


Amfetamin vb maddeler

 • Amfetamin vb maddeler

  • Zihinden hesap yapma, bir konuya yoğunlaşma (konsantre olma), konular arasında bağlantı kurma yeteneğini artırırlar.
  • Kişinin kendine güvenini artırlar.
  • Bu maddeleri peş peşe alanlarda aşırı uyarı sonucu aşırı yorgunluk ve beklenmedik yerde uykuya dalma gözlenir.
  • Anestezide oluşan solunum baskısını azaltırlar.


Amfetamin vb maddeler

 • Amfetamin vb maddeler

  • Solunumun hızını ve derinliğini artırıp canlanmaya sebep olurlar (reanimasyon).
  • Omurilikte tüm sinapslarda sinir iletimini kolaylaştırırlar.
  • Hipotalamustaki tokluk merkezini etkilyerek iştahın kesilmesine neden olurlar.
  • Fiziki faaliyetlerin artmasına ve zayıflamaya sebep olurlar.


Amfetamin vb maddeler

 • Amfetamin vb maddeler

  • Doz aşımı hallerinde,
   • Konvülzyonlar,
   • Akciğer ödemi,
   • Kalp hızında artma ve atım düzensizlikleri,
   • Kan basıncında yükselme ve kalp-damar şokuna neden olurlar.
Metamfetamin

 • Metamfetamin

  • Küçük dozlarda MSS’de,
  • Doz arttıkça çevresel sempatik etkiye sebep olur.
  • Doz arttıkça kan basıncını yükseltir.
  • Refleks etki ile kalp hızını yavaşlatsa da kalp debisini artırır.
  • Böbrek ve çizgili kaslarda kan akımını artırır.
  • Başlıca MSS uyarıcısı olarak kullanılır.


Fenfluramin

 • Fenfluramin

  • İlacın bağımlılık yapma gücü azdır.
  • MSS’ni genel baskı altına alır.
  • İştahı azaltır.
  • Amfetaminin tersine, glikozun hücrelere girişini artırarak kan şekerini düşürür.
  • Yüksek dozlarda öforiye sebep olur.
  • İştah azaltıcı olarak kullanılır.


Başlıca kullanım alanları

 • Başlıca kullanım alanları

  • Damar daraltılması
   • Kanama durdurucu
   • Kanlanma giderici
   • Kan basıncının yükseltilmesi
   • Şokun tedavisi
   • Yerel anesteziklerin etki sürelerinin uzatılması


Başlıca kullanım alanları

 • Başlıca kullanım alanları

  • Düz kasların gevşetilmesi
   • Erken doğumun önlenmesi
   • Şokun sağaltılması
   • Çevre damar rahatsızlıkları
   • Solunum yollarının genişletilmesi


Başlıca kullanım alanları

 • Başlıca kullanım alanları

  • Alerjik hastalıkların tedavisi
   • Astım
   • Şok
   • Saman nezlesi


Başlıca kullanım alanları

 • Başlıca kullanım alanları

  • Tam kalp bloğunun önlenmesi
  • Pupillerin genişletilmesi
  • MSS’nin uyarılması
  • İştahın azaltılması
  • Kalbin uyarılması


Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon) halleri

 • Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon) halleri

  • Genel anestezi, spinal anestezi ile çeşitli ilaçların kullanılması (ganglion blokörleri, kan basıncını düşürenler) ile oluşan kan basıncının düşmesi hallerinde 1-reseptör agonistleri kullanılır.
  • Başlıcaları
   • Efedrin
   • Fenilefrin
   • NA


Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon) halleri

 • Kan basıncının düşmesi (hipotansiyon) halleri

  • Bu ilaçlar özellikle anafilaktik şokla seyreden kan basıncının düşmesinde oldukça etkilidirler.
  • Ancak hipovolemik şokta temel sebebin giderilmesinden sonra, destek tedavide kullanılmaları daha faydalı olur.


Kanama durdurucu

 • Kanama durdurucu

  • -reseptör agonistleri sistemik yada yerel olarak bu amaçla kullanılabilirler.
  • Adrenalin hasarlı bölgeye püskürtülerek, yada tampon şeklinde uygulanabilir.
  • Burun kanaması ve diş çekimlerindeki yerel kanamada da kullanılabilirler.
  • Ameliyat sırasında bölgenin daha iyi görülebilmesi için yerel kanama önleyici olarak kullanılırlar.


Dekonjestan

 • Dekonjestan

  • İmidazol türevleri (nafazolin, tetrahidrozolin, ksilometazin) ve alifatik aminler (metilheksamin, siklopentamin, propilheksedrin) nezle ve üst solunum yolu hastalıklarında burun mukozasının şişmesi ve akıntıların azaltılması için semptomatik tedavide yerel olarak kullanılırlar.
  • Aynı amaçla fenilpropanolamin insanlarda ağızdan kullanılır.


Astım

 • Astım

  • 2-reseptör agonistleri (İPT, adrenalin, salbutamol, terbutalin, oksiprenalin, salmeterol) bu amaçla kullanılırlar.
  • Alerjik ve anafilaktik tepkimelerde karşılaşılan akut solunum yolu daralmalarında da adrenalin parenteral yollarla verilir.


Erken doğumun önlenmesi

 • Erken doğumun önlenmesi

  • Uterusta 2-reseptörlerin özel agonisti olan ritodrin bu amaçla parenteral kullanılır.
 • Gözde kullanma

  • Yerel olarak pupilleri genişletmek ve göz muayenesini kolaylaştırmak için kullanılırlar.
  • Bu amaçla efedrin, fenilefrin, amfetamin ve adrenalin kullanılabilir.


Gözde kullanma

 • Gözde kullanma

  • Bu ilaçlar ayrıca
   • Katarakt,
   • Retina ameliyatlarında pupilleri genişletmek,
   • İrisin lense yapışmasının önlenmesi,
   • Konjuktivada kanlanma ve kızarıklığın giderilmesi,
   • Geniş açılı glokomun tedavisinde kullanılırlar.


MSS ile ilgili bozukluklar

 • MSS ile ilgili bozukluklar

  • MSS uyarıcısı olarak (efedrin, amfetamin, dekstroamfetamin, metamfetamin)
  • Parkinson hastalığında (Dekstroamfetamin, levodopa)
  • İştahın azaltılması ve şişmanlığın sağaltımı (fenfluarmin)


Kan basıncının yükselmesi (Hipertansiyon)

 • Kan basıncının yükselmesi (Hipertansiyon)

  • Bu amaçla
   • -metildopa
   • Klonidin kullanılır.
 • Narkolepsi

  • Yersiz ve zamansız uykuya dalma ve uyuklama durumunu sağaltımında
   • Amfetamin, dekstroamfetamin, metamfetamin, metilfenidat gibi MSS’ni uyaran ilaçlar kullanılır.


Enürezis noktürna

 • Enürezis noktürna

  • Bu amaçla
   • Efedrin
   • Amfetamin kullanılır.


Şok tedavisi

 • Şok tedavisi

  • Kardiyojenik şokta (kalp kasının kanı pompalama gücünün azaldığı durumlarda),
   • Kalbi fazla uyarmadan kalp (koroner) damarlarında kan akımını artıran NA İV infüzyonla verilir.


Şokun sağaltımı

 • Şokun sağaltımı

  • Hipovolemik şokta (kan veya plazma hacminin azalması)
   • Eksilen maddenin yerine konmasına yönelik tedavi uygulanır.
   • Uygulama sonucu kan basıncı yeterince yükselmezse kısa bir süre için adrenalin veya dobutamin kullanılabilir.


Şokun sağaltımı

 • Şokun sağaltımı

  • Vaskulojenik yada septik şokta (bakteriyel endotoksinlerin damar direncini değiştirmesi ile ortaya çıkan şok)
   • kemoterapiye destek olarak dopamin İV infüzyonla verilir.


Şokun sağaltımı

 • Şokun sağaltımı

  • Anafilaktik şokta (penisilin gibi ilaç alerjisi sonucu meydan gelen)
   • ani olarak başlayan solunum yollarında daralma, damarlarda genişleme ve kan basıncında düşme ile seyreden durumu düzeltmek için
   • Adrenalin hayat kurtarıcıdır.
   • SC veya iv yolla verildiğinde şokun belirtilerini ortadan kaldırır.


Kalple ilgili durumlarda kullanma

 • Kalple ilgili durumlarda kullanma

  • Kalp durması,
  • Kısmi veya tam AV blok ve
  • Stokes – Adams sendromu gibi kalple ilgili bozuklukların tedavisinde kullanılır.


Kalple ilgili durumlarda kullanma

 • Kalple ilgili durumlarda kullanma

  • Kalp durması durumunda masaj ve elektroşokla kalp atımı sağlanmaya çalışılır.
  • Kalp çalıştıktan sonra İV adrenalin veya İPT verilerek kalp atımları ve debisi artırılır.
  • Kalp atımı başlatılmamışsa adrenalin, NA veya İPT doğrudan kalp içine verilir.


Kalple ilgili durumlarda kullanma

 • Kalple ilgili durumlarda kullanma

  • Kalp bloğunda İV yolla İPT kullanılır.
  • Bu uygulama kalp hızını % 50 artırabilir.
  • Tam kalp bloğu belirtilerini engellemek için İPT ağızdan verilebilir.


Kalple ilgili durumlarda kullanma

 • Kalple ilgili durumlarda kullanma

  • Akut myokard enfarktüsü (kalp krizi) sırasında oluşan konjestif kalp yetmezliği ve kalp glikozidlerine dirençli kronik kalp yetmezliğinde dopamin ve dobutamin kullanılır.
  • Kalp kasının oksijen tüketimini artırdıkları için diğer katekolaminler kullanılmaz.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə