Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya va tibbiy genetika kafedrasi «tasdiqlayman»Yüklə 148 Kb.
tarix07.01.2017
ölçüsü148 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

NEVROLOGIYA VA TIBBIY GENETIKA KAFEDRASI«TASDIQLAYMAN»
O’quv ishlari bo’yicha prorektor,

prof._______B.A.HIDOYATOV

«______»___________2010 y.

1. Kafedra yig’ilishining bayonnomasi №1

__________________________________

«______»____________________ 2010 y.

2. Markaziy uslubiy komissiya yig’ilishi-

ning bayonnomasi №____________

«______»___________________ 2010 y.
3. Fanlararo uslubiy komissiya yig’ilishi-

lishining bayonnomasi №____________

«______»___________________ 2010 y.
NEVROLOGIYA FANI BO’YICHA 4-KURS

STOMATOLOGIYA FAKULTETLARI TALABALARI UCHUN

MA’RUZA VA AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAQVIMIY REJASI

2010-2011 o’quv yili
(o’zbek va rus tillarida)

Buxoro – 2010 y.

NEVROLOGIYA FANIDAN 2010-2011 O’QUV YILIDA

MA’RUZALARNING TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

Guruh

Sana

O’tkaziladigan xona

Ko’rgazmali jihozlar

Foydalaniladigan adabiyotlar

1

Kirish. Asab tizimining funksional diagnostik usullari. Asab tizimining anatomo -funksional xususiyati va uning topik tashxislashda ahamiyati

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

2-xona

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

4. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.

5.«Актуальные вопросы в неврологии» А.Л.Леонович, Минск, 1990.

6.Болезни нервной системы. Н.Н.Яхно и др.,Москва,1995, 1-2-часть.2

Ekstrapiramida sistemasi va miyachaning patologiyasida topik diagnostika asoslari. Organizm faoliyatini nazorat qilishda po’stloqning o’rni. Sezgi sohasi bo’yicha ma’lumot.

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

2-xona

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

4. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.

5.Лицевые болевые синдромы. Методическая рекомендация, 1990.


3

Asab tizimi kasalliklarida bosh miya nervlari ahamiyati va o’rni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII (V, VII, IX ,X nervlarga alohida e’tibor berish kerak). Neyrostomatologik kasalliklar bosh miya nervlarining zararlanishlari.

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

2-xona

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко.,1981.

5. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.

6.Клиническаяанатомия черепных нервов. С.В.Леонов, Л.Е.Котович. Методическое пособие. Минск. «Высшая школа», 1990, 88с.

7.Лицевые болевые синдромы. Методическая рекомендация, 1990.

8.Болезни периферической нервной системы. Я.Ю.Попелянский, М., 1989.4

Bosh miyaning tomirli kasalliklari.

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

2-xona

Multimediya

1.«Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3.«Актуальные вопросы в неврологии» А.Л.Леонович, Минск, 1990.

4.Болезни периферической нервной системы. Я.Ю.Попелянский, М., 1989.5

Neyrostomatologik kasalliklar

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

2-xona

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко.,1981.

5.Клиническаяанатомия черепных нервов. С.В.Леонов, Л.Е.Котович. Методическое пособие. Минск. «Высшая школа», 1990, 88с.

6.Лицевые болевые синдромы. Методическая рекомендация, 1990.J a m i :


10 soat
NEVROLOGIYA FANIDAN 2010-2011 O’QUV YILIDA

AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

Guruh

Sana

O’tkazila-digan xona

Ko’rgazmali jihozlar

Foydalaniladigan adabiyotlar

1

Harakat sohasi

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.

4.«Актуальные вопросы в неврологии» А.Л.Леонович, Минск, 1990.2

Ekstrapiramida sistemasi va miyacha

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.

4.«Актуальные вопросы в неврологии» А.Л.Леонович, Минск, 1990.3

Sezgi sohasi

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1.«Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.

4.«Актуальные вопросы в неврологии» А.Л.Леонович, Минск, 1990.

5.Болезни периферической нервной системы. Я.Ю.Попелянский, М., 1989.


4

I-VI juft bosh miya nervlari (BMN)

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1.«Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.

4.Клиническаяанатомия черепных нервов. С.В.Леонов, Л.Е.Котович. Методическое пособие. Минск. «Высшая школа», 1990, 88с.

5.Болезни периферической нервной системы. Я.Ю.Попелянский, М., 1989.

6.Болезни нервной системы. Н.Н.Яхно и др.,Москва,1995, 1-2-часть.5

VII-XII juft bosh miya nervlari (BMN)

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

4.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

5. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.

6.Клиническаяанатомия черепных нервов. С.В.Леонов, Л.Е.Котович. Методическое пособие. Минск. «Высшая школа», 1990, 88с.

7.Лицевые болевые синдромы. Методическая рекомендация, 1990.


6

Oliy po’stloq faoliyati

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

4. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.7

Vegetativ nerv sistemasi

Ko’rsatilgan mavzu bo’yicha bemorlar ko’rsatish.2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.«Нервные болезни» Е.И.Гусев, В.С.Гречко, Г.С.Бурденко. «Медицина» Москва, 1988.

3.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

4. Umumiy nevrologiya. N.M.Madjidov. 1995, Toshkent.8

Nevrologik tekshirish usullarini bayon qilish.

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.9

Uch shoxli nerv patologiyasi

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.10

Nevrogen keratit. Trizm. Yuzda o’rab oluvchi temiratki. Qanot -tanglay tuguni kasalliklari. Til va halqum nervlari kasalliklari Ba’zi tish kasalliklari (karies, parodontoz va boshqa)ning nevrogen patogenezi.

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.11

Yuz nervining nevriti

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.12

Bel-dumg’aza radikuliti (etiologiyasi, patogenezi, klinikasi, tashxis, davolash). Har xil genezdagi polinevritlar.


2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1.«Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.13

Epidemik ensefalit

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.14

Kichik xoreya. Kojevnikov tutqanog’i. O’choqli (Jekson) tutqanog’i.

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.15

Tarqoq skleroz


2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.16

Meningitlar

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.17

Serebral araxnoidit

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.18

Miyada qon aylanishi buzilishining har xil turlari

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1. «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.19

Bosh miya va orqa miya o’smasi

2

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

1, 3, 4, 5

Multimediya

1 «Нервные болезни». М.Н.Пузин, А.В.Степанченко, А.Г.Турбина, А.И.Туников, Г.М.Нестеренко. «Медицина» Москва, 1997.

2.Б.А.Карлов. Москва «Терапия нервных болезней» Медицина, 1987.

3.Неотложная помощь в нейростоматологии. В.С.Гречко, 1981. «Медицина».

4.Невропатия тройничного нерва. Н.М.Маджидов, В.С.Гречко., 1981.


Jami:

38 soat


MUSTAQIL ISHLAR TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

1

Nerv to’qimasi

2

2

Markaziy nerv tizimining funksional anatomiyasi (bosh va orqa miya)

2

3

Periferik asab tizimining funksional anatomiyasi

2

4

Vegetativ nerv tizimining anatomiya va fiziologiyasi

1

5

Vegetativ nerv tizimining tekshirish usullari

1

6

Vegetativ nerv tizimining zararlanish simptomlari

1

7

Po’stloq, po’stloq osti tuguni va miyachaning funksional anatomiyasi

2

8

Kichik xoreyada ekstrapiramidal o’zgarishlar

1

9

Parkinsonizmda ekstrapiramidal o’zgarishlar

1

10

Tarqoq sklerozda miyacha belgilari

1

11

Bosh miya nervlarining anatomo-fiziologik xususiyatlari

2

12

Miya ustunining patologiyasida bosh miya nervlarining zararlanishi

2

13

Orqa miyaning qon bilan ta’minlanishi

2

14

Spinal insult, etiopatogenez, klinika, davolash va profilaktika

2

15

Insultlarda shoshilinch yordam

2

16

Tish-jag’ sistemasidagi nevrologik sindromlar (pulpit, peridontit, galvanizm, patologik prikuslar va b.)

2

17

Ichki kasalliklarda neyrostomatologik sindromlar

2
Jami

28 soat


Kafedra mudiri, dots.: M.B. O’rinov

Kataloq: olderfiles
olderfiles -> İmam Pirindəki hovuz üstündə Teyyub Mikayıl oğlu
olderfiles -> KƏnd xəSTƏxanasi
olderfiles -> Вторичного синтеза
olderfiles -> Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya va tibbiy genetika kafedrasi «tasdiqlayman»
olderfiles -> Orta kənd məHƏLLƏSİ
olderfiles -> Аскаридоз. Симптомы аскаридоза. Диагностика. Профилактика
olderfiles -> Medical firmware the diagnostic complex for determining the changes the electrophysical reactions of the man
olderfiles -> Применение Трансфер Факторов, это не частичная, поверхностная иммунокоррекция
olderfiles -> Buxoro davlat tibbiyot instituti
olderfiles -> Тромбоз прижизненное свертывание крови, связанное с образованием в просвете сосуда или полости сердца сгустка крови, называемого тромбом

Yüklə 148 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə