6- sinf 1- variant Quyonsuyak qaysi oilaga mansub o`simlik hisoblanadi?Yüklə 0,79 Mb.
səhifə1/6
tarix25.03.2017
ölçüsü0,79 Mb.
  1   2   3   4   5   6
6- sinf 1- variant
1.Quyonsuyak qaysi oilaga mansub o`simlik hisoblanadi?

A) Burchoqdoshlar oilasi B) Ra`nodoshlar oilasi

C) Tokdoshlar oilasi D) Ituzumdoshlar oilasi

2. Parxesh yo`li bilan ko`payadigan o`simliklarni ko`rsating.

A) Tok,atirgul,qoraqat B) Tok,begoniya,terak

C) Ituzum,binafsha,qoraqat D) Piyoz,qizilmiya,gladiolus

3.Jingalaklari orqali ko`payish qaysi o`simlik uchun xos?

A) Qulupnay B) Ituzum

C) No`xat D) Burchoq

4.O`simliklarning suv bug`latishi qaysi hujayralar orqali amalga oshadi ?

A) Yasmiqchalar B) Mexanik to`qima

C) Ildiz po`stlogi hujayralari D) Barg og`izchalari

5.Zig`irning hayotiy shaklini aniqlang.

A) chala buta B) buta C) ko`p yillik o`t D) bir yillik o`t6.Kartoshkaning tugunagidagi ko`zchalarida nima joylashadi?

A) poyalar B) kurtaklar C) yasmiqchalar D) ildizchalar7. Loviya o`simligi urug`ida asosan qanday modda to`planadi?

A) oqsil B) kraxmal C) moy D) efir8.Bir necha meva barglarining birikib o`sishidan hosil bo`lgan ko`p urug`li quruq mevali o`simliklarni aniqlang

A) mingdevona,bo’shnoch B) bo’ritaroq,singirtak

C) bangidevona, lola D) shirinmiya,sho`ra

9.Qaysi o’simlikning guli boshqa o’simlikning po’stlog’i orasiga kirib, uning shirasi hisobiga yashaydi?


  1. suv qaroqchisi B) Raffleziya Arnoldi C) baobab D) keyreuk

10.Hozirga kelib yer yuzida hukmronlik qilayotgan o`simliklar guruhini aniqlang?

A) yo`sinlar B) qirqquloqlar C) yopiq urug`lilar D) qirqbo`gimlar11.Olga sorbariyasi o’simligi qaysi oilaga mansub?

A) ra’nodoshlar B) loladoshlar

C) tokdoshlar D) burchoqdoshlar

12 O`simlik bargidagi nay tolali boylamlarni …..lar hosil qiladi ?

A) naychalar , elaksimon naychalar va tolalar

B) faqat naychalar

C) faqat elaksimon naychalar va tolalar

D) naychalar , elaksimon naychalar va tukchalar

13.Murakkab bargli o’simliklar berilgan to`gri javobni aniqlang :

1-akatsiya 2-beda 3-yantoq 4-g’oza 5-nok 6-qulupnay

A) 1,3,4 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

14.Qaysi o`simliklarning urug`i suv o`tkazmaydigan qalin qobiqqa ega bo`lganligi uchun suv orqali uzoqlarga tarqaladi? 1.zarpechak 2.qo`ypechak 3.qurttana 4.chinor 5.saksovul

A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,515.Quyidagi qaysi o`simliklar popuk ildiz tizim hosil qiladi: 1. g`o`za 2.lola 3. bangidevona 4.chuchmoma 5.olgi 6. xolmon 7. bo`ritaroq 8.kanop

A) 4.5.6 B) 3.4.6 C) 1.7.6 D) 7.8


16. Noto’gri gullarni ko’rsating

1-suvyig’ar 2-g’o’za 3- parpi 4- mavrak

A)1.3 B) 2.4 C) 2.3 D)3.4

17.Quyidagi qaysi o`simliklarning changchilari gultojibargning qo`shilishidan hosil bo`lgan nayga o`rnashgan: 1.Bangidevona 2. Bo`ritaroq 3. Kanop 4. G`o`za 5. Keyreuk 6.o`sma 7.tamaki

A) 2.3. B) 1.7. C) 4.5. D) 3.618.Urug’lari suv yordamida tarqaladigan o’simliklarni aniqlang

1-zarang 2-qog’a 3- nilufar 4-machin 5- qo’ypechak 6. Xina

А)1.5 В)4.5 С)3.6 Д)2.4

19.Ildiz tukchalari qancha kun yashaydi?
20.Barg og`izchalari nechta hujayralardan iborat?
21.Qaysi o`simlikning urug`i yashovchanlik qobiliyatini 100 yilgacha saqlab qolishi mumkinligi aniqlangan?
22.Poyaning lub tolali qavati qanday ataladi?
23.O`simliklarga qizil rangni berib turuvchi hujayra organoidi qanday ataladi?
24.Qaysi o`simlikning barg hujayralarida sitoplazmaning harakatini aniq ko`rish mumkin?
25. Lavlagi mevasining turini aniqlang?

Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви»

6 класс I – вариант
1.К какому семейству относиться растение-копейечник?

А) cемействе бобовые В) cемействе розоцветных

С) cемействе виноградные D) cемействе пасленовые

2.Определите растения, которые размножающая отводками?

А) виноград, роза, смородина В) виноград,бегония,тополь

С) паслен,фиалка,смородина D) лук,солодка,гладиолус

3.Какое растения размножающая усиками?

А) клубника В) паслен

С) горох D) фасоль

4.Определите клетки растений, которые испаривают воду?

А) чечевички В) механическая ткань

С) клетки кожицы корня D) устьицы листьев

5.Определите жизненную форму растения – лен?

А) полукустарник В) кустарник С) многолетнее растения D) однолетние растения6.Что размешается на « глазках» картофелья?

А) стебель В) почки С) чечевички D) корневище7.Какое вещество накапливает семена растения фасоль?

А) белок В) крахмал С) масло D) эфир8.Определите растения, у которого плод образовалось из сросшихся плодолистников?

А) дурман,ромашка В) хлопчатник,клевер

С) дурман,тюльпан D) солодка, марь белая

9.Определите растения, которое внедряесь в кожицу другого растения питается ее соком?

А) непентес В) рафлезия С) баобаб D) кейреук10.Господствующая группа растений на Земле в настоящее время-……..

А) мхи В) папоротники С) покрытосеменные D) хвощи11.К какой семействе относиться растения Сорбария Ольги?

А) розоцветные В) лилейные С) виноградные D) бобовые12.Что образуют сосудисто-волокнистые пучки у листьев растений ?

A) сосуды.ситовидные трубочки и волокна

B) только сосуды

C) только ситовидные сосуды и волокна

D) сосуды,ситовидные сосуды и волосок

13.Определите растения с сложными листями?

1.акация 2.клевер 3.верблюжья колюшка 4.хлопчатник 5.груша 6.клубника

А) 1,3,4 В) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

14. У каких растений благодаря водонепронецаемой оболочке семена уносящая водой и не тонут в течении нескольких дней? 1. Повелика. 2.Вьюнок 3.Гулявник Лезеля 4.Клен 5.Саксаул

А) 1,2,3 В)3,4,5 С)2,4,5 D)1,2,5


15.Определите растения ,которые имеют мочкаватый корень?

1.хлопчатник 2.тюльпан 3.дурман .4.подснежник 5. рис 6.ячмень 7.мальва 8.кенаф

А) 4.5.6 В) 3.4.6 С) 1.7.6 D) 7.8

16.Укажите не правильные цветы.

1.водосбор 2.хлопчатник 3.дельфиниум 4.шалфей

А)1.3 В)2.4 С)2.3 Д)3.4

17.Определите растения, у которых венчик образован из 5 сросшихся с другом до половины или до верхушки лепестков.

1.дурман. 2.баклажан 3.кенаф 4.хлопчатник 5.марь белая 6.усьма 7.табак

А) 2.3. В) 1.7. С) 4.5. D) 3.6
18.Определите растения которые распространяют семена с помощью воды?

1.клен 2.рогоз 3.кувшинка 4.щирица 5.повилика 6.бальзамин

А)1.5 В)4.5 С)3.6 Д)2.4
19. Сколько дней живут корневые волоски?
20.Сколько клеток необходимо для образования листьевых устьиц?
21.Растение, семена которого сохраняют способность роста до ста лет?
22. Как называется лубяной слой стебля?
23.Какой органоид клетки растений определяет красный цвет растений?
24.В клетках листьев, какого растения можно ясно рассмотреть движение цитоплазмы под микроскопом?
25. Укажите вид плода свеклы?

6- sinf 2-variant
1. Qaysi o’simliklar ildizmeva hosil qiladi?

A) karam,pomidor,g’o’za B) kartoshka,sholg’om

C) sarimsoq,piyoz,sholgom D) rediska,sabzi

2. Qaysi o’simliklarning barglari to kech kuzgacha ham o’z yashil rangini yo’qotmaydi?

A) yong’oq, terak, chinor B) nastarin, atirgul, ligustrum

C) olma, olcha, tog’olcha D) eman, zirk, qayrag’och

3.Apreldan dekabr oyigacha cho’lda qurimasdan o’sib turadigan o’simliklar qaysi oilaga mansub?

A) sho’radoshlar B) ituzumdoshlar

C) ra`nodoshlar D) gulxayridoshlar

4.Kollenxima bu-……….

A) mexanik to’qimaning o’lik hujayralari

B) o’tkazuvchi to’qimaning o’lik hujayralari

C) mexanik to’qimaning tirik hujayralari

D) asosiy to’qimaning tirik hujayralari

5. Yog’ochlik --….

A) suv va unda erigan mineral tuzlarni poya bo’ylab pastga o’tkazadi B) shakli va kattaligi jihatidan turli hujayralardan iborat

C) floemadan hosil bo’ladi

D) o’z hujayralarida organik moddalarni to`playdi


6..noto’gri gullarni ko’rsating

1-suvyeg’ar 2-g’o’za 3- parpi 4- mavrak

A)1.3 B) 2.4 C) 2.3 D)3.4
7.Quyidagi qaysi o’simlikning savatchasidagi gullari tilsimon shaklda bo’ladi?

A) kungaboqar B) ituzum C) partenossisus D) ukrop8. Lola o’simligining meva turini aniqlang?

A) dukkak B) ko’sak C) yong’oqcha D) qanotchali9.O’rik,olcha,shaftolining mevasini aniqlang?

A) ho’l,soxta B) ho’l,rezavor C) soxta, bir urug’li D) ho’l,chin10.Qiyshiq gulga ega bo`lgan o`simliklarni aniqlang:

A) mosh,gladiolus B) karam,oq sho`ra

C) gilos,qovoq D) kanop,g`o`za

11.Qaysi o`simlik urug`i tarkibida zaharli moddalar ko`p bo`ladi?

A) mastak B) chinnigul C) loviya D) shivit12.Ismaloq qaysi oila vakili hisoblanadi?

A) Karamdoshlar oilasi B) Ra`nodoshlar oilasi

C) Sho`radoshlar oilasi D) Ituzumdoshlar oilasi

13.Murakkab bargli o’simliklar berilgan to`gri javobni aniqlang :

1-akatsiya 2-beda 3-yantoq 4-g’oza 5-nok 6-qulupnay

A) 1,3,4 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6
14. O’simliklar hayotida muhim ahamiyatga ega bo’lgan elementlarni aniqlang?1.temir 2.mis 3.kaliy 4.marganes 5.azot 6.oltingugurt 7.fosfor

A)1.3.5. B)2.3.4. C)4.5.6. D)3.5.715.Quyidagi qaysi o’simliklarning ildizida tugunakli bakteriyalar bo’ladi?1.sachratqi 2.ligustrum 3.Yapon saforasi 4.sebarga 5. bodom 6.chinor

A)1.3. B)3.4. C)4.5.6. D)4.2.16.Ituzum turkumiga mansub o’simliklarni aniqlang? 1.bangidevona 2.ituzum 3.mingdevona 4.kartoshka 5.baqlajon 6.tamaki

A)4.1. B)5.4. C)2.3. D)2.6.17.Quyidagi qaysi o’simliklarning guli ostkosachabargga ega? 1.kungaboqar 2.lola 3.tugmachagul 4.kanop 5.g’o’za 6.sachratqi

A)1.6. B)5.2. C)3.4. D)3.4.6.18. Asosiy to’qima o’simlikning qaysi qismida uchraydi: 1) barg 2) ildiz qinchasi 3)yosh novda 4) meva 5)havo ildizi 6)kambiy 7) lub tolalari 8)yog’ochlik 9)o’zak

A)1.3.4.5. B) 2.4.6. C) 3.5.7.8 D) 7.8.9.


19. Ildiz tukchalari qancha kun yashaydi?
20. Oloy xiyoli qaysi oila vakili hisoblanadi?
21.Qoqio’t o’simligining hayotiy shakli?
22. O’zbekiston «Botanika» ilmiy institutida qancha nusxa gerbariy saqlanmoqda?
23. Tokdoshlar oilasining gul formulasini belgilang?
24. Lavlagi mevasining turini aniqlang?
25. Saksovul qaysi oila vakili hisoblanadi?
Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви»

6 класс 2 – вариант.

1.Какие растения образуют корнеплоды?

А) капуста, томаты, хлопчатник В) картофель, редька,

С) чеснок, луковица, редька D) редиска, морьков

2. У каких растений листья остаются зелеными до поздней осени?

А) орех, тополь, клен В) сирень, роза, лигуструм

С) яблоня, вишня, алыча, D) каштан,дуб,барбарис

3.Определите к какой семействе относяться растения пустыньи,которые цветут с апреля месяца до декабря?

А) маревые В) пасленовые С) розоцветные D) мальвовые4. Колленхима это—……..

А) мертвые клетки механической ткани

В) мертвые клетки проводяшей ткани

С) живые клетки механической ткани

D) живые клетки ассимиляционной ткани

5.Древисина -

А) проводит воду и минеральные соли вниз по стеблю

В) состоит из разных по форме и величине клеток

С) образуется из флоэмы

D) запасает в своих клетках органические вещества

6.Укажите не правильные цветы.

1.водосбор 2.хлопчаиник 3.дельфиниум 4.шалфей

А)1.3 В)2.4 С)2.3 Д)3.4

7.Укажите растение, в соцветии которого имеются цветки в виде язычков?

А) подсолнечник В) паслён С) портеноциссус D) укроп8.Какой плод характерен для растения тюльпан?

А) боб В) коробочка С) орех D) крылатка9.Какие плоды у урюка,вишни,персика?

А) сочные,ложные В) сочные,ягода

С) ложные, односеменные D) сочные,истинные

10.Определите растения, у которых цветки считаются неправильными?

А) маш,гладиолус В) капуста,марь белая С) черешня,тыква D) кенаф,хлопчатник11.В составе которой семени содержатся ядовитое вещество?

А) плевел В) гвоздика С) фасоль D) укроп12.К какому семейству относиться шпинат ?

А) капустные В) розоцветные C) марьвые D) пасленовые13.Определите растения с сложными листями?

1.акация 2.клевер 3.верблюжья колюшка 4.хлопчатник 5.груша 6.клубника

А) 1,3,4 В) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6
14.Какие соли являются самыми важными для жизни растения?

1.железа 2.медь 3.калий 4.марганец 5.азот 6.сера 7.фосфор

А)1.3.5 В) 2.3.4 С) 4.5.6 D) 3.5.7

15.Определите растения, на корнях которых бывают клубеньки с бактериями?

1.цикорий 2.лигуструм 3.сафора японская 4.клевер 5.миндаль 6.клен

А)1.3. В)3.4. С)4.5.6. D)4.2.

16.Выделите растения из рода паслен:

1.дурман 2.паслен красный 3.белена 4.картофель 5.баклажан 6.табак

А)4.1. В)5.4. С)2.3. D)2.6.

17.Определите растения ,у которых в цветке двуслойная чашечка и много подчаший ?

1.подсолнечник 2.тюльпан 3.мальва 4.кенаф 5.хлопчатник 6.цикорий

А) 1.6. В) 5.2. С) 3.4. D) 3.4.6.

18. В какой части растений имеется образовательная ткань: 1.лист 2.корневой чехлик 3.молодые побеги 4.плод 5.воздушные корни 6.камбий 7.лубяные волокна 8.древисина 9.сердцевина

А) 1.3.4.5 В) 2.4.6 С) 3.5.7.8 D) 7.8.9


19. Сколько дней живут корневые волоски?
20.К какому семейству относится дурман?
21.Жизненная форма растения одуванчик?
22.Количество видов растений в коллекции научном институте «Ботаника» Республики Узбекистан?
23.Укажите формулу семейства виноградных?
24.Укажите вид плода свеклы?
25.К какой семействе относиться растения саксаул?

6- sinf 3- variant
1.O`simliklarning suv bug`latishi qaysi hujayralar orqali amalga oshadi ?

A) Yasmiqchalar B) Mexanik to`qima

C) Ildiz po`stlogi hujayralari D) Barg og`izchalari

2.Zig`irning hayotiy shaklini aniqlang.

A) chala buta B) buta C) ko`p yillik o`t D) bir yillik o`t3.Kartoshkaning tugunagidagi ko`zchalarida nima joylashadi?

A) poyalar B) kurtaklar C) yasmiqchalar D) ildizchalar4. Loviya o`simligi urug`ida asosan qanday modda to`planadi?

A) oqsil B) kraxmal C) moy D) efir5.Bir necha meva barglarining birikib o`sishidan hosil bo`lgan ko`p urug`li quruq mevali o`simliklarni aniqlang

A) mingdevona,bo’shnoch B) bo’ritaroq,singirtak

C) bangidevona, lola D) shirinmiya,sho`ra

6.Qaysi o’simlikning guli boshqa o’simlikning po’stlog’i orasiga kirib, uning shirasi hisobiga yashaydi?


  1. suv qaroqchisi B) Raffleziya Arnoldi C) baobab D) keyreuk

7.Hozirga kelib yer yuzida hukmronlik qilayotgan o`simliklar guruhini aniqlang?

A) yo`sinlar B) qirqquloqlar C) yopiq urug`lilar D) qirqbo`gimlar8.Olga sorbariyasi o’simligi qaysi oilaga mansub?

A) ra’nodoshlar B) loladoshlar

C) tokdoshlar D) burchoqdoshlar
9.Urug’lari suv yordamida tarqaladigan o’simliklarni aniqlang

1-zarang 2-qog’a 3- nilufar 4-machin 5- qo’ypechak 6. Xina

А)1.5 В)4.5 С)3.6 Д)2.4

10. Qaysi o’simliklarning barglari to kech kuzgacha ham o’z yashil rangini yo’qotmaydi?

A) yong’oq, terak, chinor B) nastarin, atirgul, ligustrum

C) olma, olcha, tog’olcha D) eman, zirk, qayrag’och

11.Apreldan dekabr oyigacha cho’lda qurimasdan o’sib turadigan o’simliklar qaysi oilaga mansub?

A) sho’radoshlar B) ituzumdoshlar

C) ra`nodoshlar D) gulxayridoshlar

12.Murakkab bargli o’simliklar berilgan to`gri javobni aniqlang :

1-akatsiya 2-beda 3-yantoq 4-g’oza 5-nok 6-qulupnay

A) 1,3,4 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6
13.Qaysi o`simliklarning urug`i suv o`tkazmaydigan qalin qobiqqa ega bo`lganligi uchun suv orqali uzoqlarga tarqaladi? 1.zarpechak 2.qo`ypechak 3.qurttana 4.chinor 5.saksovul

A) 1,2,3 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,514.Quyidagi qaysi o`simliklar popuk ildiz tizim hosil qiladi: 1. g`o`za 2.lola 3. bangidevona 4.chuchmoma 5.olgi 6. xolmon 7. bo`ritaroq 8.kanop

A) 4.5.6 B) 3.4.6 C) 1.7.6 D) 7.815.Ituzum turkumiga mansub o’simliklarni aniqlang? 1.bangidevona 2.ituzum 3.mingdevona 4.kartoshka 5.baqlajon 6.tamaki

A)4.1. B)5.4. C)2.3. D)2.6.16.Quyidagi qaysi o’simliklarning guli ostkosachabargga ega? 1.kungaboqar 2.lola 3.tugmachagul 4.kanop 5.g’o’za 6.sachratqi

A)1.6. B)5.2. C)3.4. D)3.4.6.17. Asosiy to’qima o’simlikning qaysi qismida uchraydi: 1) barg 2) ildiz qinchasi 3)yosh novda 4) meva 5)havo ildizi 6)kambiy 7) lub tolalari 8)yog’ochlik 9)o’zak

A)1.3.4.5. B) 2.4.6. C) 3.5.7.8 D) 7.8.9.18. Kollenxima bu-……….

A) mexanik to’qimaning o’lik hujayralari

B) o’tkazuvchi to’qimaning o’lik hujayralari

C) mexanik to’qimaning tirik hujayralari

D) asosiy to’qimaning tirik hujayralari
19. O`simliklarga qizil rangni berib turuvchi hujayra organoidi qanday ataladi?
20. Qaysi o`simlikning barg hujayralarida sitoplazmaning harakatini aniq ko`rish mumkin?
21. Ildiz tukchalari qancha kun yashaydi?
22. Oloy xiyoli qaysi oila vakili hisoblanadi?
23. Qoqio’t o’simligining hayotiy shakli?
24. O’zbekiston «Botanika» ilmiy institutida qancha nusxa gerbariy saflanmoqda?
25. Saksovul qaysi oila vakili hisoblanadi?
Материалы по биологии для районного тура конкурса «Билимлар беллашуви»

6 класс 3– вариант
1.Определите клетки растений, которые испаривают воду?

А) чечевички В) механическая ткань

С) клетки кожицы корня D) устьицы листьев

2.Определите жизненную форму растения – лен?

А) полукустарник В) кустарник С) многолетнее растения D) однолетние растения3.Что размешается на « глазках» картофелья?

А) стебель В) почки С) чечевички D) корневище4.Какое вещество накапливает семена растения фасоль?

А) белок В) крахмал С) масло D) эфир5.Определите растения, у которого плод образовалось из сросшихся плодолистников?

А) дурман,ромашка В) хлопчатник,клевер

С) дурман,тюльпан D) солодка, марь белая

6.Определите растения, которое внедряесь в кожицу другого растения питается ее соком?

А) непентес В) рафлезия С) баобаб D) кейреук7.Господствующая группа растений на Земле в настоящее время-……..

А) мхи В) папоротники С) покрытосеменные D) хвощи8.К какой семействе относиться растения Сорбария Ольги?

А) розоцветные В) лилейные С) виноградные D) бобовые


9.Определите растения которые распространяют семена с помощью воды?

1.клен 2.рогоз 3.кувшинка 4.щирица 5.повилика 6.бальзамин

А)1.5 В)4.5 С)3.6 Д)2.4
10. У каких растений листья остаются зелеными до поздней осени?

А) орех,тополь ,клен В) сирень ,роза,лигуструм

С) яблоня,вишня ,алыча, D) каштан,дуб,барбарис

11.Определите к какой семействе относиться растения пустыни, которые цветут с апреля месяца до декабря?

А) маревые В) пасленовые С) розоцветные D) мальвовые12.Определите растения с сложными листьями?

1.акация 2.клевер 3.верблюжья колюшка 4.хлопчатник 5.груша 6.клубника

А) 1,3,4 В) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

13. У каких растений благодаря водонепроницаемой оболочке семена уносящая водой и не тонут в течении нескольких дней? 1. Повилика. 2.Вьюнок 3.Гулявник Лезеля 4.Клен 5.Саксаул

А) 1,2,3 В)3,4,5 С)2,4,5 D)1,2,514.Определите растения ,которые имеют мочковатый корень?

1.хлопчатник 2.тюльпан 3.дурман .4.подснежник 5. рис 6.ячмень 7.мальва 8.кенаф

А) 4.5.6 В) 3.4.6 С) 1.7.6 D) 7.8

15.Выделите растения из рода паслен:

1.дурман 2.паслен красный 3.белена 4.картофель 5.баклажан 6.табак

А)4.1. В)5.4. С)2.3. D)2.6.

16.Определите растения ,у которых в цветке двуслойная чашечка и много подчаший ?

1.подсолнечник 2.тюльпан 3.мальва 4.кенаф 5.хлопчатник 6.цикорий

А) 1.6. В) 5.2. С) 3.4. D) 3.4.6.

17. В какой части растений имеется образовательная ткань: 1.лист 2.корневой чехлик 3.молодые побеги 4.плод 5.воздушные корни 6.камбий 7.лубяные волокна 8.древисина 9.сердцевина

А) 1.3.4.5 В) 2.4.6 С) 3.5.7.8 D) 7.8.918. Колленхима это—……..

А) мертвые клетки механической ткани

В) мертвые клетки проводящей ткани

С) живые клетки механической ткани

D) живые клетки ассимиляционной ткани
19.Какой органоид клетки растений определяет красный цвет растений?
20.В клетках листьев, какого растения можно ясно рассмотреть движение цитоплазмы под микроскопом?
21. Сколько дней живут корневые волоски?
22.К какому семейству относится дурман?
23.Жизненная форма растения одуванчик?
24.Количество видов растений в коллекции научном институте «Ботаника» Республики Узбекистан?
25. К какой семействе относиться растения саксаул?

7- sinf 1- variant
1.O`simliklarning suv bug`latishi qaysi hujayralar orqali amalga oshadi ?

A) yasmiqchalar B) mexanik to`qima

C) ildiz po`stlog`i hujayralari D) barg og`izchalari

2.Murakkab bargli o’simliklar berilgan to`gri javobni aniqlang:

1-akatsiya 2-beda 3-yantoq 4-g’oza 5-nok 6-qulipnay

A) 1,3,4 B) 3,4,5 C) 2,4,5 D) 1,2,6

3.Qaysi o’simliklarda lub tolasi yaxshi rivojlangan?

1-saksovul, 2-kanop, 3-tut ,4-yong’oq, 5-tol, 6-jiyda, 7-o’rik, 8-zig’ir ,

A)1,3,7,8 B)4,6,7,8 C)1,3,4,5 D) 2,3,8

4.Gulning asosiy qismlarini aniqlang.

1-gul bandi 2-gul o’rni 3-tojibarg 4-kosachabarg 5-urug’chi 6-changchi 7-oddiy gulqo’rg’on 8-murakkab gulqo`rgon

A)7,8 B)1,7,6,5 C)2,4,5,7 D)5,3,4,6

5.Qirqbo`g`imning qaysi qismida sporali boshoq hosil bo`ladi?

A) bahorgi poyaning uchki qismida B) yozgi poyaning uchki qismida

C) ildizpoyada D) yozgi poyaning asosiy poyasida

6. Quyidagilardan qaysi biri chuchuk suv o’ti emas?

A) spirogira B)kladofora C) xara D) ulva
Yüklə 0,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə