5n zz//M; Till minne av Arvid KarlssonYüklə 182,42 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.01.2017
ölçüsü182,42 Kb.
#3990

5N ZZ//M; 

Till minne av 

Arvid Karlsson 

Spel-Arvid Karlsson är bor-

ta. Sörmlands Spelmansför-

bund har mist en av sina för-

nämsta spelmän och stora le-

dargestalter. 

Jag vill tacka Dig, Arvid, för 

vad Du betytt för den sörm-

ländska folkmusiken och för 

den inspiration Du givit dess 

medlemmar. Det skulle ta allt-

för stor plats att här redogöra 

för allt vad Du uträttat under 

Dina år, men jag vill ändå ta 

upp några saker: 

- Du var Södermanlands 

Spelmansförbunds vice ordfö-

rande i många år. 

- Du var med 1952 och bilda-

de Nyköpingshus Spelmans-

gille, vars musikaliske ledare 

Du sen var under flera år. 

- Du är Sörmlands i särklass 

främste låtkompositör, med en 

produktion på flera hundra lå-

tar. Du har också arrangerat 

minst lika många till. 

Du var en av Sörmlands 

skickligaste låtspelare och Du 

var på toppen av Din spel-

manskarriär då Du råkade ut 

för den värsta olycka, som kan 

drabba en fiolspelman; du mis-

te ett av Dina vänstra fingrar. 

Vem som helst skulle ha gett 

upp och Jagt fiolen på hyllan 

för gott, men inte Du, spel-Ar- I 

vid! Du visade upp en enorm . 

psykisk styrka och kom igen. 

Du fortsatte spelandet - nu I 

som stämspelare av högsta

 tklass och låtkompositör. 

Även jag har haft förmånen 

att få spela med Dig. Under 

min tid i Kommunala Musik-, 

skolan i Nyköping var Du en 

förebild för mig. En bild som . 

ständigt återkommer i mitt. 

minne är från en spelkväll, 

som Spelmansgillet bjudit in 

till på biblioteket i Nyköping. 

Vad vi spelade minns jag inte, 

men bilden av spelmannen 

längst bak, som spelade stäm-

mor till allting, finns kvar. Du 

gjorde ett stort intryck på en 

ung spelmansnybörjare! 

Så småningom blev även jag 

medlem i Nyköpingshus Spel-' 

mansgille och fick följa med på 

deras resor. Det blev mycket 

spel i bussar och på hotellrum. 

Jag studerade "nogsamt Ditt 

sätt att spela stämmor till lå-

tarna och Du delade generöst 

med Dig av Dina kunskaper. 

Då var jag en ung spelman i 

början av min karriär. Nu är 

jag fiollärare och ordförande i 

Södermanlands Spelmansför-

bund, men minnena av mina ' 

spelstunder med Dig, Spel-Ar-

vid, bär jag alltid med mig! 

Södermanlands Spelmans-

förbund har blivit lite fattigare 

och Änglarnas Spelmän har 

fått en fin förstärkning! 

Tack, Spel-Arvid! 

Leif Johansson, Huddinge 

Ordförande i Södermanlands 

Spelmansförbund 

JW MlHå-ör^ 

Min käre Far 

Svärfar och Farfar Arvid Karlsson 

* 21 december 1908 

har i dag lämnat oss. 

1

 Nyköping 2 oktober 1991 Gtinnar och Gun 

Barnbarn 

Barnbarnsbarn 

Övrig släkt ocjj vänner Ett strävsamt liv liar 

slocknat ut * 

en flitig hand har domnat 

Din arbetsdag har nått sitt 

slut 

Ditt trötta huvud somnat. 

Jordfästningen sker i 

kretsen av de närmaste. Arvid Karlsson 

I en ålder av 82 år har f snick-

aren riksspelmannen  A r v i d 

Karlsson, Nyköping, avlidit. 

Han var lödd vid Svärta gård. 

Arvid Karlsson kom i unga år 

först till Oxelösund, senare till 

till Tystberga. Efter att ha till-

bingat uppväxtåren på, sist-

nämnda ort, bodde han i Åkers-

berga och Bettna, innan han 

1952 kom till Nyköping och en 

anställning på  N K , som varade 

fram till pensioneringen. Karls-

son bosatte sig då i Trosa. 

Arvid Karlsson började redan 

vid tolv års ålder att spela fiol 

och blev 1952 riksspelman. År 

1975 tilldelades han kommunens 

kulturstipendium för sin gärning 

inom folkmusiken. 

Närmast sörjande är son och 

sonhustru, barnbarn och barn-

barns barn. 

Aryid Karlsson. Riksspel-

manhen och förre snickaren 

Arvid Karlsson, Nyköping, 

har avlidit i en ålder av 82 år. 

Arvid Karlsson var född vid 

Svärta gård, där fadern var 

statare, men flyttade tidigt till 

Oxelösund och så småningom 

Tystberga, där han växte upp. 

Efter några år i Åkersberga 

och Bettna kom han till Nykö-

ping 1952, där han arbetade på 

NK fram till sin pensionering 

1974. Då flyttade han till Trosa. 

Arvid Karlsson började 

spela fiol redan vid 12-årsål-

dern och blev riksspelman 

1952. År 1975 fick han kommu-

nens kulturstipendium för 

sina insatser på folkmusikens 

område. Närmaste anhöriga är 

sonen Gunnar med hustrun 

Gun samt barnbarn och barn-barnsbarn. 
Yüklə 182,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə