50mq kapsullar ™ k-alma ™ TərkibiYüklə 196,19 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.12.2016
ölçüsü196,19 Kb.

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat 

(xəstələr üçün) 

 

 

K-ALMA      50mq kapsullarK-ALMA


 

 Tərkibi 

Təsiredici maddələr: hər kapsulda 50 mq tramadol hidroxlorid vardır. 

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, natrium nişasta qlikolyatı, kolloidli silisium 4-oksid, maqnezium 

stearat, talk. 

 

Farmakoterapevtik qrupu 

Analgetik. Opioid. 

 

Farmakoloji xassələri 

Baş  və onurğa beynində, o cümlədən MBT-də nosiseptiv  sistemin afferent liflərinin pre- və postsinaptik 

membranlarında opioid reseptorları (mü-, delta- və kappa-) aktivləşdirir, kalium və kalsium kanallarının 

açılmasına  şərait yaradır, membran hiperpolyarizasiyasını yaradır və sinir impulslarının ötürülməsini 

tormozlayır. Katexolaminlərin parçalanmasını  ləngidir və MSS-də onların miqdarını stabilləşdirir. Analgetik 

təsiri orqanizmin nosiseptiv sisteminin aktivliyinin aşağı düşməsi və antinosiseptiv sisteminin aktivliyinin 

yüksəlməsi ilə bağlıdır. Daxilə  qəbulundan sonra tez və tam sorulur (90%). HEB-i və digər histohematik 

baryerləri, o cümlədən plasentar baryeri keçir, südə ifraz olunur. Biotransformasiya qaraciyərdə CYP2D6 və 

CYP3A4 izofermentlərinin iştirakı ilə N- və О-demetilləşmə yolu ilə baş verir. Əsasən böyrəklər (90%, onun 

da 30%-i dəyişilməmiş halda) və

 

bağısaqlarla (10%-ə yaxın) xaric olunur.  

İstifadəsinə göstərişlər 

Tramadol yüngül və güclü, kəskin və xroniki ağrıların müalicəsi üçün məsləhətlidir.  

Əks göstərişlər 

Məsləhət görülmür: 

- tramadola və ya preparatın hər hansı komponentinə qarşı hiperhəssaslıq; 

- mərkəzi sinir sisteminin digər depressantlarla kəskin intoksikasiyası (etanol, yuxugətiricilər, analgetiklər və 

digər psixotrop maddələr); 

- opioid abstinent sindrom

- huşun məlum olmayan mənşəli pozulmaları; 

- ağır tənəffüs çatışmazlığı və ya tənəffüs mərkəzinin zəifləməsi; 

- monoaminoksidaza (MAO) ingibitorları ilə paralel və ya yaxın zamanda (14 gündən az) aparılmış müalicə; 

- ağır qaraciyər çatışmazlığı; 

- 12 yaşa qədər uşaqlarda. 

 

Xüsusi göstərişlər 

Xroniki ağrıların uzunmüddətli müalicəsi zamanı ehtiyatlı olmaq məsləhətdir. Tramadolla müalicə vaxtaşırı 

olaraq dayandırıla və digər analgetiklər məsləhət oluna bilər. 

Qıcolma və epilepsiyası  məlum olan pasientlərdə ehtiyatla istifadə olunmalıdır. Tramadol məsləhət olunan 

dozadan (400 mq/gün) yüksək dozada və  qıcolma həddini aşağı salan dərmanlarla eyni vaxtda  təyin 

olunarsa qıcolma riskini artıra bilər. 

Qarın nahiyəsində diaqnoz olunmayan kəskin ağrıları olan pasientlərə ehtiyatla qəbul etmək məsləhətdir 

(tramadolla müalicə diaqnoz üçün lazım olan simptomları aradan qaldıra bilər). 

Kəllədaxili hipertenziya və  kəllə-beyin travmaları xüsusi diqqət tələb edir, çünki tramadol diaqnostika və 

kliniki inkişafı qiymətləndirmək üçün vacib əhəmiyyətli müəyyən simptomları gizlədə bilər. 

 

Uşaqlar 

12 yaşında olan uşaqlar üçün tramadolun təhlükəsizliyi bu günə kimi lazımı dərəcədə öyrənilməmişdir. 

Yaşlı insanlar 

Qaraciyər və böyrək funksiyası normal olan yaşlı pasientlərda (75 yaşdan yuxarı) dozanın tənzimlənməsinə 

ehtiyac yoxdur. 75 yaşdan yuxarı olan  yaşlı pasientlərda yarımparçalanma dövrü arta bilər, ona görə  də 

dozalar arasındakı intervalı artırmaq lazımdır. 

 

Qaraciyər və böyrək çatışmazlığı 

Tramadolu ağır qaraciyər və böyrək çatışmazlığı olan pasientlərə  təyin etmək lazım deyil. Orta ağırlıqlı 

qaraciyər və böyrək çatışmazlığı olan pasientlərdə dozalar arasındakı intervalı artırmaq lazımdır. 


 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi 

Tramadol plasentadan keçir. Bu günə kimi hamilə qadınlarda tramadolla müalicənin təhlükəsizliyi barədə 

tədqiqatlar aparılmayıb, ona görə hamiləlik zamanı istifadəsindən boyun qaçırmaq lazımdır. 

Tramadol az miqdarda südə ifraz olunur. Körpələrə  təsiri kifayət qədər öyrənilmədiyi üçün döşlə 

qidalandırma zamanı məsləhət deyil. 

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri 

Reflektor reaksiyalar azaldığına görə preparat nəqliyyat vasitələri və maşın idarə edən  şəxslərdə istifadə 

olunmamalıdır.  

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 

MAO ingibitorları ilə paralel istifadəsinə yol verməmək lazımdır (serotoninergik sindrom təhlükəsini yüksəldir). 

Yuxugətiricilər, sakitləşdirici vasitələr, trankvilizatorlar, digər analgetik opioidlər, öskürəkəleyhinə preparatlar 

və sedativ  H

1

-antihistamin maddələrlə eyni zamanda daxilə qəbulu MSS-nin zəifləməsi təhlükəsini artırır. Belə ki, opioidlərin aqonist-antaqonistləri (buprenorfin, nalbufin, pentazosin) tramadolun ağrıkəsici təsirini 

azaltdığından eyni zamanda istifadə olunmaları məsləhət deyil. 

Karbamazepin və digər fermentativ induktorlar tramadolun metabolizmini artırır, müvafiq olaraq ağrıkəsici 

təsirinin intensivliyini və davam etmə müddətini qısaldırlar. 

Qıcolma həddini aşağı salan digər preparatlarla (neyroleptiklər, antidepressantlar, mərkəzi təsirli digər 

analgetiklər, yerli anestetiklər) assosiasiyası qıcolma təhlükəsini artıra bilər. 

Farmakokinetik tədqiqatlar göstərdi ki, simetidinin (fermentativ ingibitor) yanaşı və ya öncədən təyini kliniki 

əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb olmur. 

Ketokonazol və eritromisin (CVP3A4 ingibitorları) tramadol (N-demetilləşmə) və aktiv metabolitin (O-

desmetiltramadol) metabolizmini ingibə edə bilər. Bu qarşılıqlı təsirin kliniki əhəmiyyəti məlum deyil. 

Etanol opioidlərin sakitləşdirici təsirini artırdığı üçün tramadolla müalicə zamanı alkoqol içkilərindən istifadə 

olunmamalıdır. 

 

Xəbərdarlıqlar 

Tramadol morfin və digər opioidlərdən asılı olan pasientlərə əvəzedici kimi məsləhət deyil, belə ki, abstinent 

sindromun qarşısı alınmaya bilər. 

Risk aşağı olsa da uzun müddət istifadəsi fiziki və psixoloji asılılığa gətirib çıxara bilər. Öncədən narkotik 

asılılığı olan pasientlərə tramadolu qısa müddətə və ciddi nəzarət altında təyin etmək lazımdır. 

 

İstifadə qaydası və dozası Böyüklər və 12 yaşdan yuxarı olan uşaqlar: 

Adətən məsləhət görülən doza gündə iki dəfə, səhər və axşam olmaqla 100 mq (2 kapsul K-Almatramadol təşkil edir. Ehtiyac olarsa doza artırıla bilər,  lakin sutkada 400 mq tramadoldan (8 kapsul K-Almaartıq olmamalıdır. Kapsulları  qəbul olunan qidadan asılı olmayaraq kifayət qədər maye ilə udmaq lazımdır. Tramadolun 

dozalanması ağrının ağırlığından və terapevtik təsirdən asılı olaraq fərdiləşdirilmiş olmalıdır. Ən aşağı faydalı 

dozalar təyin olunmalıdır. 

 

Əlavə təsirləri 

Tramadolla müalicə zamanı ən çox rast gələn (10%-dən yuxarı hallarda) qusma və başgicəllənmə olub. 

Bəzən (1%-dən 10%-ə  qədər): qusma, qəbizlik, tərləmə, ağızda quruluq, huşun qaralması.

 

Nadir hallarda (1%-dən aşağı): ürəkdöyünmə, taxikardiya, ortostatik arterial hipotenziya kimi ürək-damar reaksiyaları olur. 

Həmçinin gəyirmə, meteorizm, dəri reaksiyaları (qaşınma, səpgi, övrə) da qeyd olunur. 

Çox nadir hallarda (0.1%-dən aşağı)  əzələ  zəifliyi, iştahanın dəyişməsi, sidik ifrazının pozulması olur. 

Müxtəlif intensivlikli və tipli arzu olunmayan psixoloji reaksiyalar (pasientin həssaslığı  və müalicə 

müddətindən asılı olaraq); əhvalın dəyişməsi (eyforiya, bəzən disforiya), koqnitiv və sensor funksiyaların 

dəyişməsi (məs: qərar qəbul etmək qabiliyyəti, qavrayış pozulmaları)

 

baş verə bilər. Nadir hallarda təngənəfəslik, bronxospazm, xırıltılar, angionevrotik ödem, anafilaktik şok kimi allergik reaksiyalar  qeydə 

alınmışdır. 

Çox nadir hallarda xüsusən tramadolun yüksək dozalarda qəbul edilməsi və ya qıcolma həddini aşağı salan 

və ya qıcolma yaradan (məs: antidepressentlar və ya antipsixotik preparatlar) dərmanlarla eyni vaxtda 

istifadə edilməsi zamanı qıcolmalar müşahidə oluna bilər. 

Çox nadir hallarda arterial təzyiqin enməsi və taxikardiya müşahidə oluna bilər. 

Bronxial astmanın kəskinləşməsi kimi hallar da qeydə alınmışdır, lakin tramadolun qəbulu və bu hadisə 

arasında əlaqəli səbəb aşkar olunmamışdır. 

Həmçinin yuxarı dozalarda və eyni vaxtda MMS-nin digər depressantları ilə  qəbulu zamanı  tənəffüsün 

zəifləməsi də müşahidə olunmuşdur. Həmçinin asılılıq və abstinent sindrom (narahatlıq, həyəcan,  əsəbilik, yuxusuzluq, hiperkinezlər, tremor, 

mədə-bağırsaq pozulmaları) da baş verə bilər. 

 

Doza həddinin aşılması 

Simptomları: mioz, qusma, arterial hipotenziya, tənəfffüs dayanana qədər tənəffüsün zəifləməsi, qıcolmalar, 

koma. 

Doza həddinin aşılması hallarında  tramadolla müalicə dayandırılmalı, simptomatk və  dəstəkləyici müalicə başlanmalıdır. 

Dializ əhəmiyyət daşımır.

 

Buraxılış forması 

Bir blisterdə 10 kapsul. 2 blister içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır. 

 

Saxlanma şəraiti 

25ºС-dən aşağı temperaturda, orijinal qablaşdırmada və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 

 

Yararlılıq müddəti 

3 il. 


Qablaşdırıldığı qutunun üzərində göstərilən yararlılıq tarixi bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz. 

 

Aptekdən buraxılma şərti 

Rеsеpt əsasında buraxılır.  

 

İstehsalçı 

Antibiotice SA 

1, Valea Lupului, 707410 Iasi, Rumıniya, AŞ  - ticarət nişanı 

 

                          Azərbaycanda rəsmi distribyutor                           «TETRADA» MMC-dir. 

AZ1102, 20Yanvar küçəsi,14; Bakı, Azərbaycan 

Теl.: (+994 12) 431-59-24, 431-05-41 

Faks: (+994 12) 430-80-51 

                          Е-mail: info@tetrada-az.com 

                          www.tetrada-az.com  

Document Outline

  • Farmakoloji xassələri 
  • Əlavə təsirləri 
  • Buraxılış forması 
    • Saxlanma şəraiti 


Yüklə 196,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə