4 yaş, 2/12 ay erkek hastaYüklə 445 b.
tarix10.04.2017
ölçüsü445 b.
#13786

4 yaş, 2/12 ay erkek hasta

 • 4 yaş, 2/12 ay erkek hasta

 • Şikayeti: Uyku hali, dengesizlik, yürüyememeYaklaşık 10 gün önce ateş yüksekliği gelişen hasta, özel bir sağlık kuruluşuna başvurmuş. ÜSYE tanısı ile hastaya başlanan antibiyoterapi (amoksisilin) sonrasında hastanın ateşi 2 gün içinde düşmüş.

 • Yaklaşık 10 gün önce ateş yüksekliği gelişen hasta, özel bir sağlık kuruluşuna başvurmuş. ÜSYE tanısı ile hastaya başlanan antibiyoterapi (amoksisilin) sonrasında hastanın ateşi 2 gün içinde düşmüş.

 • Ancak daha sonra; hastanın uyku hali, yürüyememe, aşırı halsizlik ve idrar kaçırma şikayetleri ortaya çıkmış. Bunun üzerine tekrar hastaneye başvuran hasta 1 gün süre ile yatırılmış ve hastaya farklı bir antibiyoterapi (sefprozil) başlanmış.Ateşi düşmesine rağmen uyku hali devam eden ve denge kaybı belirginleşen hasta, ileri tetkik ve tedavi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne yönlendirilmiş.

 • Ateşi düşmesine rağmen uyku hali devam eden ve denge kaybı belirginleşen hasta, ileri tetkik ve tedavi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne yönlendirilmiş.Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü var. Takiplerinde bir patoloji saptanmamış. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok.

 • Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli doktor kontrolü var. Takiplerinde bir patoloji saptanmamış. Gebelik sırasında sigara, alkol, madde kullanımı, radyasyon maruziyeti, idrar yolu enfeksiyonu, döküntülü veya ateşli hastalık geçirme öyküsü yok.

 • Natal: Özel Konak Hastanesinde,38 haftalık term, C/S ile, 2690 gram olarak doğmuş.

 • Postnatal: Doğar doğmaz ağlamış. Küvöz bakımı almamış. İkter, siyanoz öyküsü yok.Beslenme: 16 ay anne sütü almış, 8. ayda ek gıdaya geçmiş. D vit ve Fe kullanmış.

 • Beslenme: 16 ay anne sütü almış, 8. ayda ek gıdaya geçmiş. D vit ve Fe kullanmış.

 • Büyüme-gelişme: 2 aylıkken başını tutmuş, 6 aylıkken desteksiz oturmuş,1 yaşında yürümüş, ilk kelimelerini 14 aylıkken söylemiş, cümle kurması 2 yaşında.

 • Aşılar: Aşıları tam

 • Geçirdiği hastalıklar: 25 günlükken rotavirüs enfeksiyonu nedeni ile hastanede yatarak tedavi görmüş. Beta talasemi minör tanısı mevcut.

 • Alerji: Özellik yok.Anne: 33 yaşında, SS.

 • Anne: 33 yaşında, SS.

 • Baba: 34 yaşında, SS, Beta Talasemi minör.

 • Anne ve baba arasında akrabalık ilişkisi yok.

 • 1. çocuk: 27 haftalıkken intrauterin exitus(?)

 • 2. çocuk: Hastamız.

 • 3. çocuk: 2 yaşında kız, SS.

 • Dede: Koroner arter hastalığıVital bulgular:

 • Vital bulgular:

 • Ateş: 36.2°C

 • Tansiyon: 90/60 mm Hg

 • Nabız:96/dak

 • DSS: 20/dak

 • Antropometrik ölçümler:

 • Boy: 98 cm (10-25 p.)

 • Ağırlık: 16 kg (25-50 p.)

 • Baş Çevresi: 49 cm ( 25-50 p.)Genel durum: Orta-kötü.

 • Genel durum: Orta-kötü.

 • Cilt: Turgor, tonus doğal.İkter, siyanoz, peteşi, purpura, ödem yok.

 • Baş boyun: Saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok.

 • Gözler: Işık refleksi bilateral mevcut. Pupiller izokorik. Konjonktivalar ve skleralar doğal.

 • Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller doğal

 • Kardiyovasküler: S1 S2 doğal, S3 yok, üfürüm yok, KTA 5.interkostal aralıkta

 • Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Solunum sesleri doğal,ral yok, ronküs, ekspiryum uzunluğu yok.

 • Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte.Barsak sesleri normoaktif. Defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali yok. Traube alanı açık.

 • Genitoüriner sistem: Haricen erkek, testisler bilateral skrotumda.Nörolojik muayene:

 • Nörolojik muayene:

 • Bilinci açık, ancak uykuya meyilli (Glasgow:13), kooperasyonu zayıf, orientasyonu tam olarak değerlendirilemedi.

 • Trunkal ataksi:(+), ataksik yürüyüşü mevcut.

 • Kranyal sinir muayenesi intakt, nistagmus yok,

 • Derin tendon refleksleri artmış, klonus yok, plantar yanıtı bilateral fleksör,

 • Dismetri ve disdiyadokinezi değerlendirilemedi.

 • Kas gücü muayenesi net olarak değerlendirilemedi.

 • Gag refleksi:(+)

 • Ense sertliği:(+).WBC: 9.39x103/uL

 • WBC: 9.39x103/uL

 • NEU: 5.02x103/uL

 • RBC:5.5x106/uL

 • HGB: 9.68 g/dL

 • HCT: % 30.6

 • MCV: 55.6 fL

 • PLT: 457x103/uL

 • CRP:0.03 mg/dl

 • Sedimentasyon:19 mm/h

Göz dibi muayenesi: Normal

 • Göz dibi muayenesi: Normal

 • BOS İncelemesi:

 • BOS basıncı normal, rengi berrak

 • BOS protein:49.6 mg/dl

 • BOS glukozu:54 mg/dl (eş zamanlı kan şekeri:89 mg/dl)

 • Direkt bakıda:4 lökosit, 7-8 adet eritrosit

 • Gram boyamada: Her alanda 1-2 lökosit ve eritrosit

 • BOS kültürü, BOS herpes ve enterovirüs PCR çalışılması için tetkik gönderildi.Yaklaşık 10 gün önce başlayan ateşli bir enfeksiyon öyküsü.

 • Yaklaşık 10 gün önce başlayan ateşli bir enfeksiyon öyküsü.

 • Ateşi düştükten sonra yaklaşık bir hafta süren iyilik halini takiben ortaya çıkan uyku hali ve dengesizlik.

 • FM’sinde; konfüzyon, ense sertliği, ataksi.Ön tanı: ???

 • Ön tanı: ???Meningoensefalit

 • Meningoensefalit

 • İntoksikasyon

 • ADEM

 • Metabolik nedenli ensefalopati

 • Otoimmun ensefalitKranyal MR (kontrastlı) : Normal

 • Kranyal MR (kontrastlı) : Normal

 • Spinal MR (kontrastlı): NormalHasta Ç. Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ile konsülte edilerek, hastaya seftriakson ve asiklovir tedavisi başlandı.

 • Hasta Ç. Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ile konsülte edilerek, hastaya seftriakson ve asiklovir tedavisi başlandı.

 • BOS kültürü ve BOS herpes-enterovirüs PCR sonuçları çıkana kadar, antibiyoterapiye devam edilmesine karar verildi.B12:524 pg/ml

 • B12:524 pg/ml

 • Folat:3.93 ng/ml

 • Ferritin:55.6

 • Serbest T4:0.6 ng/dL (0.6-1.2)

 • TSH:0.68 mIU/L (0.34-4.53)

 • Anti-TPO:22.3 IU/ml (0-9)

 • Anti-TG:25.2 IU/ml (0-4)

 • ANA: Negatif

 • Anti-ds-DNA: NegatifUyanıklık EEG: Uyanıklık zemin aktivitesi 2-3 Hz, yüksek amplitütlü, delta frekansında yavaş dalgalar izlendi.

 • Uyanıklık EEG: Uyanıklık zemin aktivitesi 2-3 Hz, yüksek amplitütlü, delta frekansında yavaş dalgalar izlendi.

 • Hastanın kol ve ellerinde istemsiz hareketleri başladı.

 • Mutizm gelişti.Başka bir ön tanı: ???

 • Başka bir ön tanı: ???İ. Ü. İTF DETAE Sinirbilim AD’na paraneoplastik ve otoimmun ensefalit paneli gönderildi.

 • İ. Ü. İTF DETAE Sinirbilim AD’na paraneoplastik ve otoimmun ensefalit paneli gönderildi.

 • IVIG: 0.4 gram/kg/doz (5 gün)

 • Pulse steroid: 30 mg/kg/doz (5 gün)

 • Kurşun düzeyi (kan): 5.7 mcg/dl (normal)Hastanın gag refleksi yeterli olmadığı için, hasta nazogastrik sonda ile beslenmeye başlandı.

 • Hastanın gag refleksi yeterli olmadığı için, hasta nazogastrik sonda ile beslenmeye başlandı.

 • Hasta sol kolda ve sol ağız kenarında kasılma şeklinde fokal nöbet geçirdi. Karbamazepin başlandı.Paraneoplastik sendromlar açısından hasta Ç. Onkoloji Bilim Dalı ile konsülte edildi.

 • Paraneoplastik sendromlar açısından hasta Ç. Onkoloji Bilim Dalı ile konsülte edildi.

 • Periferik yayması: Atipik hücre görülmedi.

 • PA Akciğer grafisi: Normal

 • Batın USG: Sağ surrenalde şüpheli kitle?

 • Batın MR: Sağ surrenal lojunda yaklaşık 1 cm’lik kitle

 • NSE:12.4 µg/L (0-16.5) VMA:5.46 mg/g cr(0-13)

 • MIBG sintigrafisi planlandı.Hastanın BOS kültüründe üreme olmaması, herpes ve enterovirüs PCR testleri negatif gelmesi üzerine; seftriakson ve asiklovir tedavisi kesildi.

 • Hastanın BOS kültüründe üreme olmaması, herpes ve enterovirüs PCR testleri negatif gelmesi üzerine; seftriakson ve asiklovir tedavisi kesildi.

 • Hastanın diskinetik hareketleri ve mutizmi devam etti.

 • Takipte nöbeti tekrarlamadı.Pulse steroid tedavisinden sonra 2 mg/kg/günden prednizolon başlandı, tedavinin 4 haftaya tamamlanması planlandı.

 • Pulse steroid tedavisinden sonra 2 mg/kg/günden prednizolon başlandı, tedavinin 4 haftaya tamamlanması planlandı.

 • Hastanın diskinetik hareketleri devam etti.

 • Uyanıklığı biraz daha arttı, ancak boş ve anlamsız bakıyordu.Hastanın EEG’si:

 • Hastanın EEG’si:

 • Yetersiz uyku değişiklikleri, 3-5 Hz düşük ampilitütlü, delta-teta frekansında yavaş dalga aktivitesi gözlendi.Hastanın IVIG ve pulse steroid tedavisi sonrasında kliniğinde kısmen düzelme olmakla birlikte; iyileşme sürecini hızlandırmak için plazmaferez yapılmasına karar verildi.

 • Hastanın IVIG ve pulse steroid tedavisi sonrasında kliniğinde kısmen düzelme olmakla birlikte; iyileşme sürecini hızlandırmak için plazmaferez yapılmasına karar verildi.

 • Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım’a sevk edilen hastaya 5 gün süre ile plazmaferez uygulandı.Plazmaferez sonrasında hastanın uyanıklığı ve spontan hareketliliği belirgin olarak arttı.

 • Plazmaferez sonrasında hastanın uyanıklığı ve spontan hareketliliği belirgin olarak arttı.

 • Yutma disfonksiyonu ortadan kalktı.

 • Diskinetik hareketleri azaldı, anlamsız sesler çıkarmaya başladı.

 • MIBG sintigrafi: . Üst batın sol paravertebral alanda fokal artmış aktivite tutululumuSol surrenale yönelik ince kesit batın BT: Sol surrenal gland lojunda volüm artışı ve kalınlaşma (Fizyolojik büyüme?)

 • Sol surrenale yönelik ince kesit batın BT: Sol surrenal gland lojunda volüm artışı ve kalınlaşma (Fizyolojik büyüme?)

 • Pediatrik Tümör Konseyi:

 • 3 ay sonra sol surrenale yönelik batın MR’ı çekilecek,

 • Sonuçlarla tekrar P.T.K.’nde değerlendirilecek.Anti-NMDA-R Ab: Negatif

 • Anti-NMDA-R Ab: Negatif

 • AMPA-R1 Ab: Negatif

 • AMPA-R2 Ab: Negatif

 • CASPR2 Ab (VGKC): Negatif

 • LGI1 Ab (VGKC): Negatif

 • GABA-R Ab:NegatifAnti-Hu: Negatif

 • Anti-Hu: Negatif

 • Anti-Yo: Negatif

 • Anti-Ri: Negatif

 • Anti-amphiphysin: Negatif

 • Anti-Tr: Negatif

 • Anti-PCA-2: Negatif

 • Anti-Ma: Negatif

 • Anti-CV2-1: Negatif

 • Anti-ANNA-3: NegatifIVIG: 6 ay boyunca, ayda bir kez 0.4 gram/kg/doz

 • IVIG: 6 ay boyunca, ayda bir kez 0.4 gram/kg/doz

 • Prednizolon:2 hafta:2 mg/kg/gün

 • 2 hafta:1 mg/kg/gün

 • 4 mg gün aşırı (1 yıl)Merkezi ve periferik sinir sistemi otoantikorların hedefi olabilmektedir.

 • Merkezi ve periferik sinir sistemi otoantikorların hedefi olabilmektedir.

 • Enfeksiyöz etkenlerin saptanamadığı ensefalit olguların yaklaşık %60’ını oluşturmaktadır.

 • Son yıllarda sinir sisteminin inflamasyon ile giden süreçlerin etyolojisinde bazı antikorlar kan ve BOS’ta gösterildi. İmmun tedavilerin verilmesi, bu klinik tablolarda düzelmeyi sağladı.Antinöronal antikorlar; sinaptik geçiş ve uyarılabilirlikle ilgili hücre dışı reseptörler ve iyon kanalları gibi yüzey proteinlerine bağlanarak sinir sisteminin fokal ya da daha yaygın tutulumu ile giden klinik tablolara neden olabilmektedir..

 • Antinöronal antikorlar; sinaptik geçiş ve uyarılabilirlikle ilgili hücre dışı reseptörler ve iyon kanalları gibi yüzey proteinlerine bağlanarak sinir sisteminin fokal ya da daha yaygın tutulumu ile giden klinik tablolara neden olabilmektedir..Otoimmun ensefalit; nöral antijenlere karşı gelişen immun reaksiyon sonucunda ortaya çıkan klinik bir tablodur.

 • Otoimmun ensefalit; nöral antijenlere karşı gelişen immun reaksiyon sonucunda ortaya çıkan klinik bir tablodur.

 • Davranış değişiklikleri,

 • Kognitif fonksiyonlarda bozulma,

 • Nöbet

 • Hareket bozuklukları,

 • Otonomik disregülasyonAnti-NMDA reseptör ensefaliti

 • Anti-NMDA reseptör ensefaliti

 • Limbik ensefalit

 • Hashimato ensefaliti

 • Rasmussen ensefalitiHastaların bir çoğunda; ateş, baş ağrısı, halsizlik vb. bulgularla seyreden bir prodromal dönem (viral enfeksiyon benzeri bir süreç) mevcut.

 • Hastaların bir çoğunda; ateş, baş ağrısı, halsizlik vb. bulgularla seyreden bir prodromal dönem (viral enfeksiyon benzeri bir süreç) mevcut.

 • Takip eden günlerde, karakteristik özellikler taşıyan klinik bir tablo gelişmektedir.Psikiyatrik bulgular (anksiyete, ajitasyon, bizar davranışlar, halüsinasyon, delüzyon, dizorganize düşünce içeriği)

 • Psikiyatrik bulgular (anksiyete, ajitasyon, bizar davranışlar, halüsinasyon, delüzyon, dizorganize düşünce içeriği)

 • Bellek sorunları

 • Nöbet

 • Bilinç kaybı, stupor, katatoni

 • Diskinezi (orofasyal, koreatetoid hareketler, distoni, rijidite,opistotonus

 • Otonomik insitabilite (hipertermi, kan basıncında fluktuasyon, taşikardi, bradikardi, hipoventilasyon

 • Dil disfonksiyonu (mutizm, ekolali)İngiltere’de yapılan multisentrik bir çalışmada; anti-NMDA reseptör ensefalit, ADEM’den sonra %4 oranı ile 2. sıklıkta görülen immun ilişkili ensefalit olarak bildirilmiş.

 • İngiltere’de yapılan multisentrik bir çalışmada; anti-NMDA reseptör ensefalit, ADEM’den sonra %4 oranı ile 2. sıklıkta görülen immun ilişkili ensefalit olarak bildirilmiş.

 • Granerod J, Ambrose HE, Davies NW, et al. Causes of encephalitis and differences in their clinical presentations in England; a multicentre, population-based prospective study. Lancet Infect Dis. 2010;10;:835-844Kaliforniya Ensefalit Projesi’nde; anti-NMDA reseptör ensefaliti sıklığının tanımlanmış viral ensefalit oranını geçtiği belirtilmiş.

 • Kaliforniya Ensefalit Projesi’nde; anti-NMDA reseptör ensefaliti sıklığının tanımlanmış viral ensefalit oranını geçtiği belirtilmiş.

 • Gable MS, Sheriff H, Dalmau J, Tilley DH, Glaser CA. The frequency of autoimmune NMDA receptor encephalitis surpasses that of individual viral etiologies in young individuals enrolled in the California Encephalitis Project. Clin Infect Dis. 2012;54;899-904Başka bir çalışmada;18 yaş altı otoimmun ensefalit tanısı alan hastaların %40’ını Anti-NMDA reseptör ensefaliti olgularının oluşturduğu bildirilmiş.

 • Başka bir çalışmada;18 yaş altı otoimmun ensefalit tanısı alan hastaların %40’ını Anti-NMDA reseptör ensefaliti olgularının oluşturduğu bildirilmiş.

 • Dalmau J, Lancaster E, Martinez-Hernandez E, Rosenfeld MR, Balice-Gordon R. Clinical experience and laboratory investigations in patients with anti-NMDAR encephalitis. Lancet Neurology. 2011;10:63-74Diskinezi ile birliktelik gösteren idyopatik ensefalitli 20 hastanın serum veya BOS örnekleri incelenmiş.10 tanesinde (%50) anti-NMDAR antikorları gösterilmiş.

 • Diskinezi ile birliktelik gösteren idyopatik ensefalitli 20 hastanın serum veya BOS örnekleri incelenmiş.10 tanesinde (%50) anti-NMDAR antikorları gösterilmiş.

 • Dale RC, Irani SR, Brilot F, et al. N-Methyl-D-aspartate receptor antibodies in pediatric dsykinetic encephalitis letherjica. Ann Neurol 2009;10:759BOS’ta lenfositik pleositoz varlığında veya oligoklonal band (OKB) pozitifliğinde (başlangıçta BOS normal de olabilir)

 • BOS’ta lenfositik pleositoz varlığında veya oligoklonal band (OKB) pozitifliğinde (başlangıçta BOS normal de olabilir)

 • EEG’de sık olmayarak epileptik aktivite görülmesi, fakat sıklıkla zemin aktivitesinin yavaş olması ve dizorganize aktivitenin sıklıkla anormal hareketlerle korele olmaması

 • Beyin MR’ının sıklıkla normal olması veya geçici olarak FLAİR sekanslarında anormalliklerin saptanması veya kortikal-subkortikal alanlarda kontrast tutulumu olmasıÇocuklarda kranyal görüntüleme anormallikleri erişkinlere göre daha az sıklıkta bildirilmektedir.

 • Çocuklarda kranyal görüntüleme anormallikleri erişkinlere göre daha az sıklıkta bildirilmektedir.

 • 32 hastadan oluşan ve otoimmün ensefalit tanısı alan bir seride; olguların %31’inin kranyal MR’ında anormallik tespit edilmiş.

 • Luca N, Daengsuwan T, Dalmau J, et al. Anti-NMDA receptor encephalitis: a newly recognized inflammatory brain disease in children. Arthritis Rheum. 2011;63:2516-2522Rutin önerilmese de; PET’in karakteristik değişiklikleri gösterebildiği ve serebral glukoz metabolizmasının frontooksipital gradyentinde artmayı saptamakta rol oynayabileceği bildirilmektedir.

 • Rutin önerilmese de; PET’in karakteristik değişiklikleri gösterebildiği ve serebral glukoz metabolizmasının frontooksipital gradyentinde artmayı saptamakta rol oynayabileceği bildirilmektedir.

 • Leypoldt F, Buchert R, Kleiter I, et al. Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in N-Methyl-D-Aspartate receptor encephelitis: distinct pattern of disease . J Neurol Neurosurg Psychiatry 2012BOS veya serumda NMDA reseptörlerine karşı gelişmiş olan antikorların gösterilmesi ile tanı konulabilir.

 • BOS veya serumda NMDA reseptörlerine karşı gelişmiş olan antikorların gösterilmesi ile tanı konulabilir.

 • Başvuru anında; serum veya BOS değerlendirmesi çoğunlukla pozitiftir. Hastaların çoğunda antikorlar intratekal sentezlenmektedir.Tedaviden sonra veya hastalığın ileri evrelerinde BOS otoantikorları sıklıkla yüksek kalırken, serum otoantikorları tedaviyle birlikte azalma göstermektedir.

 • Tedaviden sonra veya hastalığın ileri evrelerinde BOS otoantikorları sıklıkla yüksek kalırken, serum otoantikorları tedaviyle birlikte azalma göstermektedir.

 • BOS otoantikorlarının titresi, klinik sonuçlarla daha yakından ilişkili gibi gözükmektedir.Otoimmün ensefalitin paraneoplastik bir sendrom olarak görüldüğü 18 yaş üstü kadın hastaların %50’sinde unilateral veya bilateral over teratomu saptanmış.

 • Otoimmün ensefalitin paraneoplastik bir sendrom olarak görüldüğü 18 yaş üstü kadın hastaların %50’sinde unilateral veya bilateral over teratomu saptanmış.

 • Aynı klinikle takip edilen 14 yaş altı kız hastaların ise sadece % 9’unda teratom tespit edilmiş.

 • Prüss H, Dalmau J, Harms L, et al. Retrospective analysis of NMDA receptor antibodies in encephalitis of unknown origin. Neurology 2010;75:1735Erkek hastalarda ise eşlik eden bir tümörün (testiküler germ hücreli tümör, mediasten yerleşimli teratom, hodgkin lenfoma vb.) saptanması oldukça nadir olarak gösterilmiş.

 • Erkek hastalarda ise eşlik eden bir tümörün (testiküler germ hücreli tümör, mediasten yerleşimli teratom, hodgkin lenfoma vb.) saptanması oldukça nadir olarak gösterilmiş.Mycoplazma, varisella zoster, herpes simplex gibi enfeksiyöz etkenlerin, non-paraneoplastik otoimmün anti-NMDA reseptör ensefaliti vakalarında rol oynayabileceklerinden şüphelenilmekte.

 • Mycoplazma, varisella zoster, herpes simplex gibi enfeksiyöz etkenlerin, non-paraneoplastik otoimmün anti-NMDA reseptör ensefaliti vakalarında rol oynayabileceklerinden şüphelenilmekte.

 • Herpes simplex ensefalitli 44 hastalık bir serinin % 33’ünde bu antikorlar saptanmış.

 • Prüss H, Finke C, Höltje M, et al. N-Methyl-D-Aspartate receptor antibodies in hepes simplex encephalitis. Ann Neurol 2012; 72:902Tümör saptanırsa rezeksiyon,

 • Tümör saptanırsa rezeksiyon,

 • IVIG

 • Glukokortikoid

 • Plazmaferez

 • Rituksimab/siklofosfamid (tedavi süresi:?)

Erken tanı ve tedavideki gecikme; kognitif hasarın daha sık ve ağır olmasına neden olmaktadır.

 • Erken tanı ve tedavideki gecikme; kognitif hasarın daha sık ve ağır olmasına neden olmaktadır.

 • Bu hastalarda relaps riski mevcut olup, uzun süreli immunsupresif tedaviye ihtiyaç duymaktadırlar.

 • Özellikle başlangıçta immunoterapi almamış hastalarda relaps riski daha yüksek.Tedavisiz kalan hastalarda ilerleyici nörolojik kötüleşme ve hatta ölüm bildirilmiş.

 • Tedavisiz kalan hastalarda ilerleyici nörolojik kötüleşme ve hatta ölüm bildirilmiş.

 • Ciddi seyreden birkaç hastada, aylar sonra görülen spontan iyileşmeden de bahsedilmekteBirçok hasta uzun bir süre yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyabilmekte ve multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir.

 • Birçok hasta uzun bir süre yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyabilmekte ve multidisipliner yaklaşım gerektirmektedir.

 • Takipte özellikle frontal lob disfonksiyonundan kaynaklanan bulgular (zayıf dikkat, planlama yeteneğinde azalma, impulsivite) ortaya çıkabilir.

Aydınlatılamayan etyoloji,

 • Aydınlatılamayan etyoloji,

 • Semptomların hızlı gelişmesi (birkaç gün veya hafta),

 • Davranış değişikliği, bellek problemleri, konuşma bozukluğu, hareket bozukluğu, nöbet varlığında,

 • BOS’ta inflamasyonun gösterilmesi,

 • Hastanın kranyal görüntülemesinde ensefaliti destekleyen bulguların olmaması,

 • OTOİMMUN ENSEFALİT DÜŞÜN!!!Erken tanı ve tedavideki gecikmenin, kognitif hasarın daha sık ve ağır olmasına neden olabileceği unutulmamalıdır.

 • Erken tanı ve tedavideki gecikmenin, kognitif hasarın daha sık ve ağır olmasına neden olabileceği unutulmamalıdır. • KATILIMINIZ İÇİN

 • TEŞEKKÜRLER… TEŞEKKÜRLER

 • tYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin