4 nömrəli əlavə razilaşdirilmişdir razilaşdirilmişdirYüklə 157,5 Kb.
tarix27.06.2017
ölçüsü157,5 Kb.


Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı

ilə daşınmasıQaydalarına4 nömrəli əlavə
RAZILAŞDIRILMIŞDIR RAZILAŞDIRILMIŞDIR

Azərbaycan Respublikası

Fövqəladə Hallar Nazirliyi

Təhlükəli Yüklərin Daşınmasına Nəzarət edən _________________________________________ müfəttişliyin rəisi

(orqanın adı)

_______________________________________

DYP rəisi _______________________________________________________________________

(rütbəsi, soyadı, adı, möhür) (adı, atasının adı, soyadı, möhür)


“______”___________________200.... il “______”___________________200.... il
Etibarlıdır: Etibarlıdır:

“______”____________200.... ildən “______”_____________200.... ildən

“______”____________200.... ilədək “______”_____________200....ilədək

TƏHLÜKƏLİ YÜKÜN DAŞINMA MARŞRUTU
Yükün texniki adı _________________________________________________________________

Təhlükəli yükün Avropa sazişi üzrə sinfi və yarımsinfi ____________________________________

Təcili tədbirlər kodu _______________________________________________________________

Təhlükəli yükün BMT-nin (Avropa Sazişinin) siyahısı üzrə qeydiyyat №-si____________________

Bir nəqliyyat vasitəsində daşınan yükün çəkisi________________________________________ton.

Təhlükəli yükü eyni vaxta daşıyan nəqliyyat vasitələrinin sayı______________________avtomaşın

Təhlükəsiz daşınma şərtləri hansı təşkilat tərəfindən və nə vaxt təsdiq edilmişdir_____________________________________
Nəqliyyat vasitələri hərəkətinin xüsusi şərtləri:
1 -İcazə verilən sürət həddi __________________________________________________________

2 -Müşayiət olunma (bütün marşrut boyu, marşrutun müəyyən hissəsində, yaxud ehtiyac yoxdur)_________________________________________________________________________3 -Görünmə məhdud olduqda hərəkət (icazə verilir, icazə verilmir) __________________________

________________________________________________________________________________

4 - Gecə vaxtı hərəkət (icazə verilir, icazə verilmir) ______________________________________

________________________________________________________________________________

(Təhlükəli yükün daşınma marşrutu blankının arxa tərəfi)
Hərəkət marşrutu

________________________________________________________________________________

1. Yükü göndərənin ünvanı və telefonu ________________________________________________

2. Yükü qəbul edənin ünvanı və telefonu _______________________________________________

3. Nəqliyyat vasitəsinin keçdiyi yaşayış məntəqələrinin və küçələrin adı ______________________

________________________________________________________________________________

4. Nəqliyyat vasitəsinin keçdiyi yaşayış məntəqələrindən kənar yolların adı ___________________

5. - Zəruri hallarda yükün təhvil verilə biləcəyi aralıq məntəqələrinin adı______________________

6. Dayanma (o cümlədən gecələmə) yeri _______________________________________________

7. Yanacaq doldurma yeri ___________________________________________________________


Daşınma marşrutunun dəyişdirilməsi


Dəyişdirilmə vaxtı

Marşrutdan çıxarılmış sahə

Hərəkətə icazə verilən sahə

Dəyişdirilmənin etibarlılıq müddəti

Dəyişiklik edən əməkdaşın vəzifəsi və soyadı

İmza, möhür


“____”_______________200.... il Avtonəqliyyat müəssisəsinin və ya sənaye müəssisəsinin avtonəqliyyat təsərrüfatının direktoru ____________________________________________

(soyadı, adı, möhür)
Marşrutun etibarlılıq müddəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təhlükəli

yüklərin daşınmasına nəzarət müfəttişliyinin rəisi

“_____”____________200....

ilədək artırılmışdır. ____________________________________________

(soyadı, adı, möhür) DYP rəisi ____________________________________

(soyadı, adı, möhür)


Marşrutun etibarlılıq müddəti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təhlükəli yüklərin daşınmasına nəzarət müfəttişliyinin rəisi

“_____”____________200....

ilədək artırılmışdır. ____________________________________________

(soyadı, adı, möhür) DYP rəisi ____________________________________

(soyadı, adı, möhür)

___________________

Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına5 nömrəli əlavə
Nəqliyyat vasitəsinin təhlükəli yüklərin daşınmasına buraxılması haqqında
Ş Ə H A D Ə T N A M Ə

1. Bu Şəhadətnamə aşağıda göstərilən nəqliyyat vasitəsinin Yol hərəkəti qaydalarının, təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı ilə daşınmasında təhlükəsizliyin təmin edilməsi barədə bu Qaydaların və onun 8-ci bəndində göstərilən təhlükəli yüklərin daşınması şərtlərinin tələblərinə cavab verdiyini və daşınmaya buraxıldığını təsdiq edir.

2. Şəhadətnamə “_____”______________200.... ilədək etibarlıdır.

3. Şəhadətnamə, onun etibarlılıq müddəti qurtardıqda, göstərilən nəqliyyat vasitəsi istismardan çıxarıldıqda, sahibi dəyişdikdə və ya yenidən avadanlıqlaşdırıldıqda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin onu vermiş müfəttişliyinə qaytarılmalıdır.

4. Nəqliyyat vasitəsinin (avtomobilin, qoşqunun, yarımqoşqunun) markası və modeli__________________________________________________________________________

5. Nəqliyyat vasitəsinin tipi: bağlı, açıq, sisternalı, qoşqulu, qoşqusuz, yarımqoşulu bağlı, açıq (lazım olanının altından xətt çəkməli)______________________________________________

6. Nəqliyyat vasitəsinin (avtomobilin, qoşqunun, yarımqoşqunun) dövlət nömrə nişanı___________________________________________________________________________

7. Avtonəqliyyat müəssisəsinin və ya sənaye müəssisəsinin avtonəqliyyat təsərrüfatının adı, ünvanı __________________________________________________________________________

8. Nəqliyyat vasitəsinə “____”______________200... ildə (DYP tərəfindən) baxış keçirilib və təhlükəli yükün______________________________________daşınmasına buraxılır.

(adı və sinfi göstərilir)

_________________ Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Təhlükəli yüklərin daşınmasına nəzarət müfəttişliyinin rəisi _________________________________________________________

(soyadı, adı, möhür, imza)

9. Şəhadətnamənin etibarlılıq müddəti “_____”__________200..ilədək uzadılmışdır.

________________________________ Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Təhlükəli yüklərin daşınmasına nəzarət müfəttişliyinin rəisi _______________________________________________

(soyadı,adı, möhür, imza)

“_____”_______________200...il

10. Şəhadətnamənin etibarlılıq müddəti “_____”______________200... ilədək uzadılmışdır.

________________________________ Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Təhlükəli yüklərin daşınmasına nəzarət müfəttişliyinin rəisi _______________________________________________

(soyadı, adı, möhür, imza)

“_____”______________200... il

__________________________

Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına

6 nömrəli əlavə


Təhlükəli yükün daşınma marşrutunun təsdiq edilməsi üçün avtonəqliyyat

müəssisələri tərəfindən Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Dövlət Yol

Polisinə göndərilən məlumatların
S İ Y A H I S I

1. Təhlükəli yükün texniki adı.

2. Təhlükəli yükün sinfi, sinifaltı.

3. Alışma və partlama xьsusiyyətləri. Canlı orqanizm üçün təhlükəliliyi.

4. Təcili tədbirlər kodu. BMT siyahısı üzrə qeydiyyat nцmrəsi.

5. Daşınma müddəti “____”________200... ildən “____”___________200... ilədək.

6. Bir nəqliyyat vasitəsində daşınacaq yükün çəkisi, təhlükəli yükləri eyni vaxtda daşıyan nəqliyyat vasitələrinin sayı.

7. Marşrutun başlanğıcındakı, sonundakı və onların arasındakı yaşayış məntəqələri.

8. Hərəkətin icazə verilmiş son sürət həddi.

9. Mühafizə və ehtiyat avtomaşınları.

10. Çətin yol şəraitində və ya sutkanın geçə vaxtı hərəkət (icazə verilir, icazə verilmir).

11. Nəzərdə tutulan dayanma, gözləmə və yanacaq doldurma yerləri.
Təhlükəli yükün Dövlət Yol Polisi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

təhlükəli yüklərin daşınmasına nəzarət müfəttişliyi tərəfindən təsdiq

edilən daşınma marşrutunda göstərilən məlumatların
S İ Y A H I S I

1. Təhlükəli yükləri daşıyan nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə icazə verilən yaşayış məntəqələrinin, kьзələrin adı.

2. Təhlükəli yükü daşıyan nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə icazə verilən yaşayış məntəqələrindən kənar yolların adı.

3. Hərəkət sürətinin məhdudlaşdırılması.

4. Dayanma və gözləmə üzrə məhdudiyyətlər.

5. Hərəkətin digər şərtləri.

6. Daşınma marşrutunun qüvvədə olma müddəti.

________________________


Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına7 nömrəli əlavə

Sürücünün təhlükəli yükün daşınmasına buraxılması haqqında
Ş Ə H Ə D Ə T N Ə M Ə
Verilir nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü _________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı)

ondan ötrü ki, həqiqətən o, __________________________________________________________

(müəyyən növ və qrup təhlükəli yükün adı)

təhlükəsiz daşınma şərtləri ilə tanış edilmiş, müvafiq hazırlıq keçmiş, təlimatlandırılmış və göstərilən yükün daşınmasına buraxılmışdır.
Hazırlıq keçib “_____”_______________200 ildə
Təlimatlandırılıb “_____”_______________200 ildə
Tibbi müayinədən keçib “_____”_______________200 ildə
Şəhadətnamə “_____”_______________200 ilədək etibarlıdır.

Avtonəqliyyat müəssisəsinin, yaxud sənaye müəssisəsinin avtonəqliyyat təsərrüfatının direktoru __________________________

(soyadı, adı, atasının adı, imza, möhür)

“_____”_______________200 il

_________________________

Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına

8 nömrəli əlavə

Təhlükə barədə xəbərdarlıq sisteminin qəza
V Ə R Ə Q Ə S İ

Təhlükəli məmulatın adı____________________________________________________________

Digər adları (sinonimi) _____________________________________________________________

Təhlükəli məmulatın sinfi və yarım sinfi _______________________________________________

Təcili tədbirlər kodu _______________________________________________________________

BMT siyahısı üzrə qeydiyyat №-si ____________________________________________________

Bir nəqliyyat vasitəsində daşınan məmulatın qabla birlikdə maksimum çəkisi və ya bir qablamanın və qabın maksimum sayı____________________________________________________________

Bir nəqliyyat vasitəsində məhdud miqdarda təhlükəsiz yük kimi daşınan məmulatın qabla birlikdə зəkisi və qabların sayı ______________________________________________________________

Məmulatın partlama xüsusiyyəti _____________________________________________________

Məmulatın alışma xüsusiyyəti _______________________________________________________

Canlı orqanizmlər üçün təhlükəliliyi___________________________________________________

Yanğın zamanı istifadə olunması tövsiyə edilən yanğınsöndürmə vəsaitləri ____________________

________________________________________________________________________________

Fərdi mühafizə vəsaitləri:

nəfəs orqanları üçün _______________________________________________________________

göz üçün ________________________________________________________________________

dəri üçün ________________________________________________________________________

İlk yardım tədbirləri:

nəfəs alma çətinləşdikdə ____________________________________________________________

boğulduqda ______________________________________________________________________

təhlükəli məmulat gözə və ya dəriyə düşdükdə __________________________________________

udulduqda _______________________________________________________________________

Qab (bağlama) zədələndikdə və ya digər qəza hadisələri zamanı

görüləcək tədbirlər_________________________________________________________________

Zərərsizləşdirmə tədbirləri və vəsaitləri ________________________________________________

________________________________________________________________________________

Yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı görülən tədbirlər _________________________________________

________________________________________________________________________________

Nəqliyyat vasitəsi xarab olduqda görülən tədbirlər________________________________________

________________________________________________________________________________

Daşınmaya məsul təşkilat ___________________________________________________________

(tam adı)

Daşınmaya məsul şəxs _____________________________________________________________

(vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, imza, möhür)


“_____”__________________200 il

________________________


Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına9 nömrəli əlavə

Nəqliyyat vasitələrinə vurulan təhlükəlilik məlumat nişanı


33


--------------------- 30 sm -------------------


1088

-------------------------------------- 40 sm ---------------------------------------

Təhlükəli yüklərin avtomobil nəqliyyatı

ilə daşınması Qaydalarına

10 nömrəli əlavə

Təhlükə barədə xəbərdarlıq sisteminin məlumat
V Ə R Ə Q Ə S İ

Təhlükəli yüklərin daşınması

Təhlükə barədə xəbərdarlıq sistemi

Nəqliyyat vasitələrinə nişanların vurulmasıX

XX

1. Sudan istifadə etməmək, quru odsöndürən maddələr tətbiq etmək

2. Su şırnağı tətbiq etmək

3. Toz halında yayılan su tətbiq etmək

4. Köpük və ya xladon qarışığını tətbiq etmək

5. Təhlükəli məmulatın axar suya və su anbarına düşməsinin qarşısını almaq


N - nəfəs cihazının və qoruyucu əlcəyin olması zəruridir

Ə - yalnız yanğın zamanı nəfəs cihazı və qoruyucu əlcək zəruridir

D - tam mühafizə geyim dəstinin və nəfəs cihazının olması zəruridir

K - əhalinin köçürülməsi zəruridir


X - yanğın və sızma vaxtı təcili tədbirlər kodu

XX - müvafiq dövlət standartları üzrə təhlükəlilik nişanı

XXX - BMT siyahısı üzrə qeydiyyat №-si
_______________________

(Təhlükə barədə xəbərdarlıq sisteminin məlumat vərəqəsinin arxa tərəfi)
Beynəlxalq (BMT) standartlar üzrə təhlükə nişanları

Beynəlxalq (BMT) standartlar üzrə təhlükə nişanları

(davamı)Təhlükə nişanlarının rəngi və onlardakı yazılarSiniflər və

sinifaltılar


Cizgi


Nişanın fonu

Təhlükəli yükləri xarakterizə edən yazılar və nişanlara yazılan sinifaltıların №-si

1

2

3

4

1-ci sinif

1.1-ci sinifaltı

1.2-ci sinifaltı

1.3-cü sinifaltı1a

narıncı

partlayıcı

1.1. B, D, F

1.2. G

1.3. G,G


1.4-cü sinifaltı (1.4S-dən başqa)
narıncı

1.4. D, G

1.5-ci sinifaltı

1.6-cı sinifaltı

partlayış təhlükəli


1v

1c

1gnarıncı
narıncı

1.5.G
yüksək partlayış təhlükəli

2-ci sinif

2.1-ci sinifaltı
2

2a


yaşıl


yaşıl

alışmayan

qaz 2.1


qaz konteyneri

2.2.-ci sinifaltı


6azəhərləyici qaz 2.2.

2.3-cü sinifaltı


3

qırmızı

tezalışan qaz 2.3.

2.4-cü sinifaltı


3

6a


qırmızıtezalışan qaz 2.4.

zəhərləyici qaz 2.4.3-cü sinif

3

qırmızı

tezalışan mayelər 3.1, 3.2.

yaxud 3.34-cü sinif

4.1-ci sinifaltı4a

üfüqi zolaqlarla dəyişən qırmızı və ağ

alışır 4.1.4.2.-ci sinifaltı


4b

yuxarı hissəsi ağ, aşağı

hissəsi qırmızıöz-özünə alışan 4.2

4.3-cü sinifaltı

4v
4c

göy, yuxarıda qara alov

göy ,yuxarıda ağ alovsuya qarışarkən alışan 4.3

(qara rənglə)

qazın ayrılması və suya qarışarkən alışan təhlükəsi (ağ rəngli alov)(Təhlükə nişanlarının rəngi və onlardakı yazıların arxa tərəfi)


1

2

3

4

5-ci sinif

5.1-ci sinifaltı

5.2-ci sinifaltı


5

5a

5bsarı

oksidləşdirici 5.1 yaxud üzvi peroksid 5.2

6-cı sinif

təhlükəlilik dərəcəsi

1 və 2


6azəhər 6.1 yaxud zəhər 6.2

6-cı sinif

təhlükəlilik dərəcəsi 36bzərərlidir, ərzaq məhsul-larından aralı saxlamalı 6.1 yaxud 6.2

7-ci sinif

7.1-ci sinifaltı

qablaşdırma dərəcəsi I


7Aradioaktiv..............

tərkibində..............

aktivliyi.................

7.1


7.1-ci sinifaltı qablaşdırma dərəcəsi II

7B

yuxarı hissəsi ağ haşiyə ilə sarı, aşağı hissəsi ağ

radioaktiv.................

tərkibində................

aktivliyi....................

nəqliyyat indeksi...............

7.1


7.1-ci sinifaltı qablaşdırma dərəcəsi III

alternativ7c
7D

yuxarı hissəsi ağ haşiyə ilə sarı, aşağı hissəsi ağ

radioaktiv.................

tərkibində................

aktivliyi....................

nəqliyyat indeksi...............

7.1


8-ci sinif

8

yuxarı hissəsi ağ, aşağı hissəsi ağ haşiyə ilə qara

aşındırıcı maddələr 8.1,8.2. yaxud 8.3 (ağ rənglə)

9-cu sinif

9

yuxarı hissəsi qara şaquli xətlərlə ağ, aşağı hissəsi ağ

daşınan zaman təhlükə yaradan, digər siniflərdə nəzərdə tutulmayan təhlükəli müxtəlif maddələr

_________________________ DYP ilə razılaşdırılması tələb olunmayan daşınma marşrutları blankında bu qeyd göstərilmir.

 Zəruri olduğu hallarda DYP əməkdaşları tərəfindən təhlükəli yükün daşınması prosesində doldurulur.Kataloq: LDB -> LegalDB.nsf -> ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df
ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
LegalDB.nsf -> Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2015-ci il 30 dekabr tarixli 412 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri Zona 1
LegalDB.nsf -> Təsdiq edilmişdir 1 nömrəli əlavə Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinədən keçməli olduğu xəstəliklərin
ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı
ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df -> Təsdiq edilmişdir Gömrük yığımlarının məbləğləri Ümumi müddəalar
ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df -> 1 nömrəli əlavə Cəzaçəkmə müəssisələrində saxlanılan məhkumların
ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df -> Yaşıllıqlara dəymiş ziyanın hesablanması və ödənilməsi Qaydası
ee953d6e191aa54ac4256e390055c6df -> Təsdiq edilmişdir Ali və orta ixtisas təhsili istiqamətlərinin və ixtisaslarının siyahısı

Yüklə 157,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə