4. DÖNem grup a ders kümesi IYüklə 73,16 Kb.
tarix09.03.2017
ölçüsü73,16 Kb.

4. DÖNEM
GRUP A - DERS KÜMESi I


KARDİYOLOJİ

04 Eylül 2006 Pazartesi


İstanbul Tıp Fakültesi

Dördüncü Yıl Derslerinin Başlayışı05 Eylül 2006 Salı


13.00-13.50 Kard 1. Kalp hastalıklarında etyolojik tanı, fizyolojik tanı ve fonksiyonel kapasite

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

14.00-14.50 Kard 2. Ateroskleroz ve fizyopatolojsi

Nevres Koylan, Zehra Buğra

15.00-15.50 Kard 3. Aterosklerozun önlenmesi ve koroner kalp hastalığının profilaksisi

Nevres Koylan, Zehra Buğra12 Eylül 2006 Salı


13.00-13.50 Kard 5. Akut koroner sendrom: Fizyopatoloji, epidemiyoloji ve tanı

Berrin Umman, Ercüment Yılmaz

14.00-14.50 Kard 6. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Kliniği ve tedavisi

Mehmet Meriç, Fehmi Mercanoğlu

15.00-15.50 Kard 7. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Trombolitik ve girişimsel tedavi

Mehmet Meriç, Fehmi Mercanoğlu
14 Eylül 2006 Perşembe


15.00-15.50 Kard 8. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Erken ve geç komplikasyonlar

Berrin Umman, Fehmi Mercanoğlu19 Eylül 2006 Salı


        1. Kard 9. Kararsız anginapektoris ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 10. Kronik iskemik sendromlar: Klinik ve tedavi

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

15.00-15.50 Kard 11. Koroner kalp hastalığının medikal tedavisi

Berrin Umman, Mustafa Özcan

21 Eylül 2006 Perşembe


13.00-13.50 Kard 12. Koroner kalp hastalığının girişimsel tedavisi

Aytaç Öncül, Mustafa Özcan

14.00-14.50 Kard 13. Akut ateşli romatizma

Dursun Atılgan, Hüseyin Oflaz26 Eylül 2006 Salı


13.00-13.50 Kard 14.Mitral kapak hastalıkları

Ercüment Yılmaz, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 15. Aort kapak hastalıkları

Ercüment Yılmaz, Berrin Umman

15.00-15.50 Kard 16. Pulmoner ve triküspid kapak hastalıkları

Dursun Atılgan, Mustafa Özcan


28 Eylül 2006 Perşembe


13.00-13.50 Kard 17. Ekokardiyografinin kalp hastalıklarındaki yeri ve önemi I

Faruk Erzengin, Zehra Buğra

14.00-14.50 Kard 18. Ekokardiyografinin kalp hastalıklarındaki yeri ve önemi II

Faruk Erzengin, Zehra Buğra03 Ekim 2006 Salı


14.00-14.50 Kard 19. Klinik elektrokardiyogram I

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz

15.00-15.50 Kard 20. Klinik elektrokardiyogram II

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz
05 Ekim 2006 Perşembe


13.00-13.50 Kard 21. Klinik elektrokardiyogram III

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz

14.00-14.50 Kard 22. Aritmogenezis, aritmi mekanizmaları

Kamil Adalet, Aytaç Öncül10 Ekim 2006 Salı


14.00-14.50 Kard 23. Supraventriküler aritmiler ve tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

15.00-15.50 Kard 24. Ventriküler aritmiler ve tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül12 Ekim 2006 Perşembe


13.00-13.50 Kard 25. Acil aritmi tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

14.00-14.50 Kard 26. Aritmilerin non-farmakolojik tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül
17 Ekim 2006 Salı


14.00-14.50 Kard 27. Hasta sinüs sendromu ve atriyoventriküler ileti bozuklukları

Yılmaz Nişancı, Fehmi Mercanoğlu

15.00-15.50 Kard 28. Bradi-aritmilerin kalp pili ile tedavisi

Aytaç Öncül, Yılmaz Nişancı
19 Ekim 2006 Perşembe


13.00-13.50 Kard 29. Akut sol kalp yetersizliği ve kardiyojenik şok

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 30. Kronik konjestif kalp yetersizliği

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman23 – 25 Ekim 2006


Ramazan Bayramı


26 Ekim 2006 Perşembe


13.00-13.50 Kard 31. Kronik konjestif kalp yetersizliğinin tedavisi

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 32. Akut pulmoner emboli

Mustafa Özcan, Dursun Atılgan
31 Ekim 2006 Salı


14.00-14.50 Kard 33. Kronik kor pulmonale

Mustafa Özcan, Dursun Atılgan

15.00-15.50 Kard 34. Perikard hastalıkları

Özen Güven, Mustafa Özcan


02 Kasım 2006 Perşembe

13.00-13.50 Kard 35. Aort hastalıkları

Taner Gören, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 36. İnfektif endokardit ve diğer endokard hastalıkları

Taner Gören, Zehra Buğra


07 Kasım 2006 Salı


14.00-14.50 Kard 37. Kardiyomiyopatiler ve diğer miyokard hastalıkları I

Sabahattin Umman, Taner Gören

15.00-15.50 Kard 38. Kardiyomiyopatiler ve diğer miyokard hastalıkları II

Sabahattin Umman, Taner Gören


09 Kasım 2006 Perşembe


13.00-13.50 Kard 39. Sistemik hipertansiyonun tanısı ve epidemiyolojisi

Zehra Buğra, Nevres Koylan

14.00-14.50 Kard 40. Sistemik hipertansiyon komplikasyonları ve risk sınıflaması

Zehra Buğra, Nevres Koylan14 Kasım 2006 Salı


14.00-14.50 Kard 41. Sistemik hipertansiyon tedavisi I

Nevres Koylan, Zehra Buğra

15.00-15.50 Kard 42. Sistemik hipertansiyon tedavisi II

Nevres Koylan, Zehra Buğra


16 Kasım 2006 Perşembe


13.00-13.50 Kard 43. Senkop

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz        1. Kard 44. Ani ölüm ve resüsitasyon

Fehmi Mercanoğlu, Berrin Umman

21 Kasım 2006 Salı


14.00-14.50 Kard 45. Gebelik ve kalp

Zehra Buğra, Berrin Umman

15.00-15.50 Kard 46. Non-kardiyak hastalıklarda kardiyoloji konsültasyonu

Dursun Atılgan, Mustafa Özcan04 Aralık 2006 Pazartesi

09.00: Kardiyoloji Sınavı (Yazılı)
05 Aralık 2006 Salı

09.00: Kardiyoloji Sınavı (Sözlü)


GRUP B - DERS KÜMESİ I

KARDİYOLOJİ

12 Aralık 2006 Salı


13.00-13.50 Kard 1. Kalp hastalıklarında etyolojik tanı, fizyolojik tanı ve fonksiyonel kapasite

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

14.00-14.50 Kard 2. Ateroskleroz ve fizyopatolojsi

Nevres Koylan, Zehra Buğra14 Aralık 2006 Perşembe


14.00-14.50 Kard 3. Aterosklerozun önlenmesi ve koroner kalp hastalığının profilaksisi

Nevres Koylan, Zehra Buğra19 Aralık 2006 Salı


13.00-13.50 Kard 4. Koroner kalp hastalığının fizyopatoloji ve tanısı

Mehmet Meriç, Fehmi Mercanoğlu

14.00-14.50 Kard 5. Akut koroner sendrom: Fizyopatoloji, epidemiyoloji ve tanı

Berrin Umman, Ercüment Yılmaz


21 Aralık 2006 Perşembe


14.00-14.50 Kard 6. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Kliniği ve tedavisi

Mehmet Meriç, Fehmi Mercanoğlu26 Aralık 2006 Salı


13.00-13.50 Kard 7. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Trombolitik ve girişimsel tedavi

Mehmet Meriç, Fehmi Mercanoğlu

14.00-14.50 Kard 8. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Erken ve geç komplikasyonlar

Berrin Umman, Fehmi Mercanoğlu28 Aralık 2006 Perşembe


14.00-14.50 Kard 9. Kararsız anginapektoris ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

15.00-15.50 Kard 10. Kronik iskemik sendromlar: Klinik ve tedavi

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman
01 – 03 Ocak 2007


Kurban Bayramı

04 Ocak 2007 Perşembe


14.00-14.50 Kard 11. Koroner kalp hastalığının medikal tedavisi

Berrin Umman, Mustafa Özcan

15.00-15.50 Kard 12. Koroner kalp hastalığının girişimsel tedavisi

Aytaç Öncül, Mustafa Özcan09 Ocak 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 13. Akut ateşli romatizma

Dursun Atılgan, Hüseyin Oflaz

14.00-14.50 Kard 14.Mitral kapak hastalıkları

Ercüment Yılmaz, Berrin Umman
11 Ocak 2007 Perşembe


14.00-14.50 Kard 15. Aort kapak hastalıkları

Ercüment Yılmaz, Berrin Umman

15.00-15.50 Kard 16. Pulmoner ve triküspid kapak hastalıkları

Dursun Atılgan, Mustafa Özcan16 Ocak 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 17. Ekokardiyografinin kalp hastalıklarındaki yeri ve önemi I

Faruk Erzengin, Zehra Buğra

14.00-14.50 Kard 18. Ekokardiyografinin kalp hastalıklarındaki yeri ve önemi II

Faruk Erzengin, Zehra Buğra18 Ocak 2007 Perşembe


14.00-14.50 Kard 19. Klinik elektrokardiyogram I

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz

15.00-15.50 Kard 20. Klinik elektrokardiyogram II

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz


23 Ocak 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 21. Klinik elektrokardiyogram III

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz

14.00-14.50 Kard 22. Aritmogenezis, aritmi mekanizmaları

Kamil Adalet, Aytaç Öncül
25 Ocak 2007 Perşembe


14.00-14.50 Kard 23. Supraventriküler aritmiler ve tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

15.00-15.50 Kard 24. Ventriküler aritmiler ve tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül


30 Ocak 2007 Salı

13.00-13.50 Kard 25. Acil aritmi tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

14.00-14.50 Kard 26. Aritmilerin non-farmakolojik tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

01 Şubat 2007 Perşembe


14.00-14.50 Kard 27. Hasta sinüs sendromu ve atriyoventriküler ileti bozuklukları

Yılmaz Nişancı, Fehmi Mercanoğlu

15.00-15.50 Kard 28. Bradi-aritmilerin kalp pili ile tedavisi

Aytaç Öncül, Yılmaz Nişancı


06 Şubat 2007 Salı


11.00-11.50 Kard 29. Akut sol kalp yetersizliği ve kardiyojenik şok

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

12.00-13.00 Öğle Tatili

13.00-13.50 Kard 30. Kronik konjestif kalp yetersizliği

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

08 Şubat 2007 Perşembe

14.00-14.50 Kard 31. Kronik konjestif kalp yetersizliğinin tedavisi

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

15.00-15.50 Kard 32. Akut pulmoner emboli

Mustafa Özcan, Dursun Atılgan

13 Şubat 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 34. Perikard hastalıkları

Özen Güven, Mustafa Özcan

14.00-14.50 Kard 35. Aort hastalıkları

Taner Gören, Berrin Umman


15 Şubat 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 36. İnfektif endokardit ve diğer endokard hastalıkları

Taner Gören, Zehra Buğra

14.00-14.50 Kard 37. Kardiyomiyopatiler ve diğer miyokard hastalıkları I

Sabahattin Umman, Taner Gören20 Şubat 2007 Salı


11.0-11.50 Kard 38. Kardiyomiyopatiler ve diğer miyokard hastalıkları II

Sabahattin Umman, Taner Gören

12.00-13.00 Öğle tatili

13.00-13.50 Kard 39. Sistemik hipertansiyonun tanısı ve epidemiyolojisi

Zehra Buğra, Nevres Koylan

14.00-14.50 Kard 40. Sistemik hipertansiyon komplikasyonları ve risk sınıflaması

Zehra Buğra, Nevres Koylan

22 Şubat 2007 Perşembe


14.00-14.50 Kard 41. Sistemik hipertansiyon tedavisi I

Nevres Koylan, Zehra Buğra

15.00-15.50 Kard 42. Sistemik hipertansiyon tedavisi II

Nevres Koylan, Zehra Buğra


27 Şubat 2007 Salı


11.00-11.50 Kard 43. Senkop

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz

12.00-13.00 Öğle tatili

13.00-13.50 Kard 44. Ani ölüm ve resüsitasyon

Fehmi Mercanoğlu, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 45. Gebelik ve kalp

Zehra Buğra, Berrin Umman

16.00-16.50 Kard 46. Non-kardiyak hastalıklarda kardiyoloji konsültasyonu

Dursun Atılgan, Mustafa Özcan

12 Mart 2007 Pazartesi

09.00: Kardiyoloji Sınavı (Yazılı)
13 Mart 2007 Salı

09.00: Kardiyoloji Sınavı (Sözlü)


GRUP C - DERS KÜMESİ I

KARDİYOLOJİ

20 Mart 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 1. Kalp hastalıklarında etyolojik tanı, fizyolojik tanı ve fonksiyonel kapasite

Kamil Adalet. Aytaç Öncül

14.00-14.50 Kard 2. Ateroskleroz ve fizyopatolojsi

Nevres Koylan, Zehra Buğra27 Mart 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 4. Koroner kalp hastalığının fizyopatoloji ve tanısı

Mehmet Meriç, Fehmi Mercanoğlu

14.00-14.50 Kard 5. Akut koroner sendrom: Fizyopatoloji, epidemiyoloji ve tanı

Berrin Umman, Ercüment Yılmaz29 Mart 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 6. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Kliniği ve tedavisi

Mehmet Meriç, Fehmi Mercanoğlu03 Nisan 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 7. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Trombolitik ve girişimsel tedavi

Mehmet Meriç, Fehmi Mercanoğlu

14.00-14.50 Kard 8. ST yükselmeli miyokard infarktüsü: Erken ve geç komplikasyonlar

Berrin Umman, Fehmi Mercanoğlu05 Nisan 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 9. Kararsız anginapektoris ve ST yükselmesiz miyokard infarktüsü

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 10. Kronik iskemik sendromlar: Klinik ve tedavi

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman10 Nisan 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 11. Koroner kalp hastalığının medikal tedavisi

Berrin Umman, Mustafa Özcan

14.00-14.50 Kard 12. Koroner kalp hastalığının girişimsel tedavisi

Aytaç Öncül, Mustafa Özcan12 Nisan 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 13. Akut ateşli romatizma

Dursun Atılgan, Hüseyin Oflaz

14.00-14.50 Kard 14.Mitral kapak hastalıkları

Ercüment Yılmaz, Berrin Umman17 Nisan 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 15. Aort kapak hastalıkları

Ercüment Yılmaz, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 16. Pulmoner ve triküspid kapak hastalıkları

Dursun Atılgan, Mustafa Özcan19 Nisan 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 17. Ekokardiyografinin kalp hastalıklarındaki yeri ve önemi I

Faruk Erzengin, Zehra Buğra

14.00-14.50 Kard 18. Ekokardiyografinin kalp hastalıklarındaki yeri ve önemi II

Faruk Erzengin, Zehra Buğra23 Nisan 2007 Pazartesi


Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

24 Nisan 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 19. Klinik elektrokardiyogram I

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz

14.00-14.50 Kard 20. Klinik elektrokardiyogram II

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz26 Nisan 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 21. Klinik elektrokardiyogram III

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz

14.00-14.50 Kard 22. Aritmogenezis, aritmi mekanizmaları

Kamil Adalet, Aytaç Öncül


01 Mayıs 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 23. Supraventriküler aritmiler ve tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

14.00-14.50 Kard 24. Ventriküler aritmiler ve tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül03 Mayıs 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 25. Acil aritmi tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül

14.00-14.50 Kard 26. Aritmilerin non-farmakolojik tedavisi

Kamil Adalet, Aytaç Öncül


08 Mayıs 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 27. Hasta sinüs sendromu ve atriyoventriküler ileti bozuklukları

Yılmaz Nişancı, Fehmi Mercanoğlu

15.00-15.50 Kard 28. Bradi-aritmilerin kalp pili ile tedavisi

Aytaç Öncül, Yılmaz Nişancı10 Mayıs 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 29. Akut sol kalp yetersizliği ve kardiyojenik şok

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 30. Kronik konjestif kalp yetersizliği

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman


15 Mayıs 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 31. Kronik konjestif kalp yetersizliğinin tedavisi

Yılmaz Nişancı, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 32. Akut pulmoner emboli

Mustafa Özcan, Dursun Atılgan


17 Mayıs 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 33. Kronik kor pulmonale

Mustafa Özcan, Dursun Atılgan

14.00-14.50 Kard 34. Perikard hastalıkları

Özen Güven, Mustafa Özcan22 Mayıs 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 35. Aort hastalıkları

Taner Gören, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 36. İnfektif endokardit ve diğer endokard hastalıkları

Taner Gören, Zehra Buğra24 Mayıs 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 37. Kardiyomiyopatiler ve diğer miyokard hastalıkları I

Sabahattin Umman, Taner Gören

14.00-14.50 Kard 38. Kardiyomiyopatiler ve diğer miyokard hastalıkları II

Sabahattin Umman, Taner Gören29 Mayıs 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 39. Sistemik hipertansiyonun tanısı ve epidemiyolojisi

Zehra Buğra, Nevres Koylan

14.00-14.50 Kard 40. Sistemik hipertansiyon komplikasyonları ve risk sınıflaması

Zehra Buğra, Nevres Koylan31 Mayıs 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 41. Sistemik hipertansiyon tedavisi I

Nevres Koylan, Zehra Buğra

14.00-14.50 Kard 42. Sistemik hipertansiyon tedavisi II

Nevres Koylan, Zehra Buğra05 Haziran 2007 Salı


13.00-13.50 Kard 43. Senkop

Fehmi Mercanoğlu, Ercüment Yılmaz

14.00-14.50 Kard 44. Ani ölüm ve resüsitasyon

Fehmi Mercanoğlu, Berrin Umman07 Haziran 2007 Perşembe


13.00-13.50 Kard 45. Gebelik ve kalp

Zehra Buğra, Berrin Umman

14.00-14.50 Kard 46. Non-kardiyak hastalıklarda kardiyoloji konsültasyonu

Dursun Atılgan, Mustafa Özcan
18 Haziran 2007 Pazartesi

09.00: Kardiyoloji Sınavı (Yazılı)
19 Haziran 2007 Salı

09.00: Kardiyoloji Sınavı (Sözlü)

Yüklə 73,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə