2015–2016 EĞİTİM-ÖĞretim yili çankiri gazi mesleki ve teknik anadolu acil tip teknisyenliĞİ BÖLÜMÜ travmalarda acil yardim dersi beceri EĞİTİMİ planiYüklə 48,01 Kb.
tarix01.01.2017
ölçüsü48,01 Kb.

2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ TRAVMALARDA ACİL YARDIM DERSİ BECERİ EĞİTİMİ PLANI


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

EYLÜL 2015

28-EYLÜL 02 EKİM

8

1- Müfredatın tanıtılması

2- Olay yerini değerlendirerek gerekli güvenlik önlemlerini almak

3- Yaralıyı sırtüstü yatırmak

4- Yaralının bilincini ve ABC’sini değerlendirmek

5- Kanama bölgesini değerlendirmek


A. DIŞ KANAMALAR

1. Kanama ÇeşitleriUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

EKİM

05-09 EKİM

8

6- Kanayan bölge üzerine streil gazlı bez tampon ile direk olarak bası uygulamak

7- İkinci tamponu birincisinin üzerine koyarak baskıya devam etmek

8- Kol ya da bacaktaki kanamalarda kanayan bölgeyi uygunsa yükseltmek

9- Kanayan yerin yukarı tarafında arteriyel bası noktasına bası uygulamak2. Dış kanama kontrolü

a. Direk bası

b. Kanayan bölgeyi yukarıya kaldırma

c. Arteriyel basınç noktalarına basıUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.
AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

EKİM 2015

05-09 EKİM

8

10- Diğer yöntemlerle kanam kontrol edilemiyorsa turnike uygulamak

11- Yaralıya oksijen tedavisi uygulamak

12- Yaralıya şok pozisyonu vermek

13- Yaşamsal bulgularını almak

14- Yaralının solunum ve dolaşım monitörizasyonunu sağlamak

15- En az iki geniş damar yolu açmak

16- İntravenöz solüsyonları (%0,9 NaCl, Ringer Laktat vb.) takmak

17- Yaralının üzerini örterek vucut ısısını korumak

18- Yapılan tüm işlemleri vaka kayıt formuna kaydetmek

19- Kopan uzuv parçası varsa yaralı ile beraber aynı sağlık kuruluşuna naklini sağlamak

20- Yaralının uygun sağlık kuruluşuna naklini sağlamak


d. Turnike (Boğucu sargı) Uygulaması

e. Kanama durdurucu ajanların kullanımı

3. Uzuv kopması

4. Dış kanamalarda acil yardım

a. Burun kanamalarında acil yardım

b. Kulak yolundan kaynaklanan kanamalarında acil yardımUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

11-16 EKİM

8
4- Görünen bütün dış kanamaları kontrol altına almak

5- Hasta veya yaralının üzerini örterek durumu uygunsa şok pozisyonu vermek

6- Kusma ihtimaline karşı baş ve omurga yaralanması yoksa hastanın başını yan çevirmek

7- Ağızdan yiyecek, içecek hiçbir şey vermemek

8- Oksijen tedavisine başlamak

9- Yaşamsal bulguları alarak sık sık aralıklarla değerlendirmek

10- Yaralının solunum, dolaşım mönitarizasyonunu sağlamak


B. İÇ KANAMALAR

1. İç kanamalı hastada belirti ve bulgular

a. İç kanam ile ilgili kavramlar

2. İç kanamalarda acil yardımUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

19-23 EKİM

8

1- Kan ve kan ürünlerini sıralamak

2- Kan transfüzyonunun amaçlarını ve endikasyonlarını sıralamak

3- Kan transfüzyonunun temel ilkelerini sıralamak

4- Hasta veya yaralıya damar yolu açmak

5- Açılan damar yolundan uygunluk testleri için kan almak

6- IV solüsyon ile intrevenöz sıvı infüzyonuna başlamakC. KAN TRANSFÜZYONU

1. Kan ve kan ürünleri

a. Tam kan

b. Eritrosit süspansiyonu c. Plazma

d. Taze donmuş plazma

e. Kriyopresipitat
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.
AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

EKİM

26-30 EKİM

8

7- Kan bankasında gelen kan veya kan ürünü torbasını kontrol etmek

8- Hasta veya yakınlarına transfüzyon hakkında bilgi vererek Kan Transfüzyonu bilgilendirilmiş onam formunu imzalattırmak

9- Hasta başında hasta kimlik bilgileri ile kan torbası üzerindeki uyumluluk etiketini karşılaştırarak kontrol etmek


2. Kan transfüzyonunun açmaları ve endikasyonları

3. Kan transfüzyonunda temel ilkelerUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak. Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin önemi

KASIM 2015

02 – 06 KASIM

8

10-Elleri yıkamak ve eldiven giymek

11- Kan transfüzyonu için kullanılacak malzemeleri hazırlamak
4. Kan Transfüzyonu uygulaması

a. Acil kan istemi

b. Kan torbasının kontrolü

c. Hasta veya yakınlarının bilgilendirilmesi ve onay alınması

UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.

10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk’ün Kişiliği


09 -13 KASIM

8

12- Hekim istemi ile hastaya ait bilgileri kontrol etmek

13- Hastanın vital bulgularını kontrol etmek

14- Kan veya kan ürünü torbasının ağız kısmına kullanım için hazırlanan filtreli kan setini takmak

15- İnfüzyonu, ilk 10-15 dakika boyunca yavaş olacak şekilde başlatmakd. Hasta kimlik bilgileri ile kan torbasının kontrolü


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak

16 -20 KASIM

8

16- 15. dakika sonunda reaksiyon gelişmezse infüzyon hzını ayarlamak

17- Hastanın vital bulgularını n15’er dakikalık aralarla takip etmek

e. Kan transfüzyonuna başlanması ve hastanın takibiUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.


23 – 27 KASIM

8

18- Herhangi bir reaksiyon bulgusunda transfüzyonu hemen durdurarak hekime haber vermek

19- Kan ve kan ürünleri transfüzyonu izlem formu’nu

doldurmak


5. Kan Transfüzyonu komplikasyonları

a. Akut transfüzyon reaksiyonları

b. Gecikmiş transfüzyon reaksiyonları

6- Kan bağışçılığının önemiUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.
AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

2015 ARALIK

30-4 ARALIK

8

1- Şokun tanımı ayırt etmek

2- Şokun çeşitlerini ayırt etmek

3- Şokun genel belirtilerini ayırt etmek

4- Şokun genel değerlendirmesini yapmak2. MODÜL: ŞOK

A.ŞOK FİZYOLOJİSİ

1. Şok


a. Şok çeşitleri

b. Şokun genel belirti ve bulguları

c. Şokun genel değerlendirilmesi


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

07- 11 ARALIK

1+1

5- Hekim istemi ile hastaya ait bilgileri kontrol etmek

6- Hastanın vital bulgularını kontrol etmek

7- Kan veya kan ürünü torbasının ağız kısmına kullanım için hazırlanan filtreli kan setini takmak

.


B. HİPOVOLEMİK ŞOK

1. Hipovolemik şokun nedenleri

2. Hipovolemik şokta belirti ve bulgular

3. Hipovolemik şokta acil yardım
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.

14- 18 ARALIK

1+1

8- İnfüzyonu, ilk 10-15 dakika boyunca yavaş olacak şekilde başlatmak

9- 15. dakika sonunda reaksiyon gelişmezse infüzyon hzını ayarlamak

10- Hastanın vital bulgularını n15’er dakikalık aralarla takip etmek


C. KARDİYOJENİK ŞOK

1. Kardiyojenik şok nedenleri

2. Kardiyojenik şok belirti ve bulguları


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

21-25 ARALIK11. Kardiyojenik şokun belirti ve bulgularını değerlendirir

12. Kardiyojenik şokta en kısa sürede acil yardım uygular.


3. Kardiyojenik şokta acil yardım

a. Yetişkinde kardiyojenik şokta acil yardım

b. Çocukta kardiyojenik şokta acil yardım


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.

28- 31 ARALIK

1+1

13-Anafilaktik şokta belirti ve bulguları değerlendirmek

14- Anafilaktik şokta en kısa sürede acil yardım uygulamak
D. VAZOJENİK ŞOK

1. Anafilaktik şok

a. Anafilaktik şokta acil yardım


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.
AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

OCAK 2016

04-08 OCAK

8

15- Nörojenik şokta belirti ve bulguları değerlendirimek

16- Nörojenik şokta en kısa sürede acil yardım uygulamak


2. Norojenik şok

a. Norojenik şokta acil yardım
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

11-15 OCAK

8

17- Septik şokta belirti ve bulguları değerlendirir.

18- Septik şokta en kısa sürede acil yardım uygular.


3. Septik şok

a. Septik şokta acil yardım
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak.

18 – 22 OCAK

8

17- Septik şokta belirti ve bulguları değerlendirir.

18- Septik şokta en kısa sürede acil yardım uygular.
a. Septik şokta acil yardım


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

I. DONEMİN SONA ERMESİ

(22.01. 2015)

ŞUBAT 2016

08–12 ŞUBAT

8

1- Yaralıyı tanımlamak

2- Yara çeşitlerini ayırt etmek
3. MODÜL: TRAVMALAR 1

A. TRAVMA VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a. Yara


b. Yara çeşitleri

1. Yaranın görünümüne göre

2. Yaranın oluş şekline göre

3. Yaranın patojen mikroorganizmalarla kirlenme durumuna göre

4. Yaranın oluş zamanına göre

5. Bası yaralanmalarıUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

II. DONEMİN BAŞLANGICI

(08.02. 2014)

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT 2016

15 –19 ŞUBAT

8

3- Kırığı değerlendirmek


c. Kırık (Fraktür)

a. Kırıkların sınıflandırılması

a. Dış ortamla ilişkisine göre kırıklar

i. Kırık uçların durumuna göre kırıklar
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

22 – 26 ŞUBAT

8

4- Kırık çeşitlerini ayırt etmek


ii. Kemik dokusunun özelliğine göre kırıklar

iii. Yaşa göre kırıklar

b. Kırık belirtileri

c. Kırık komplikasyonları
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak

24 – 28 ŞUBAT

8

5- Çıkık ve burkulmaları ayırt etmek

6- Travmayı tanımlamak

7- Travma skor ölçeğini uygulamak

8- Adli delilleri saklamakDamar yolunu açmak
d. Çıkık (Diskolasyon)

a. Çıkık belirtileri

e. Burkulma

a. Burkulma belirtileri


F. Travmanın değerlendirilmesi
g. Yaralanmaların adli boyutu


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacakAY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

MART 2016

29 –4 MART

8

1. Atel kullanım endikasyonlarını açıklar.

2. Atelleme ilkelerini açıklar.

3. Servical atelleri ayırt eder.

4. Yaralıya tekniğine uygun nelson tip servical atel takar.

5. Yaralıya tekniğine uygun philedelphia tip servical atel takar.

6. Sert atelleri tekniğine uygun kullanır.

7. Yaralıya tekniğine uygun vakum atel takar.

8. Yaralıya tekniğine uygun şişme atel takar.

9. Yaralıya tekniğine uygun traksiyon ateli takar.


C. ATELLER

1. Boyun ateli

a. Nelson boyun ateli

b.Philadelphia boyun ateli

2. Sert atel

3. Vakum atel

4. Şişme atel

5. Traksiyon ateliUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak

7 – 11 MART

8

1. Kafatası kırıklarını açıklar.

2. Beyin kanamasını açıklar


D. KAFA TRAVMALARI

1. Skalp yaralanması

2. Kafatası kırıkları

3. Beyin yaralanması
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak

14 – 18 MART

8

3. Yüz kemikleri kırıklarını açıklar.

4. Yüz yaralanmalarını açıklar.

5. Göz travmalarında acil bakım uygular.

6. Kulak travmalarında acil bakım uygular.

7. Kafa travmalarında tekniğine uygun sabitleme yapar.

8. Kafa travmalarında acil yardım uygular.
4. Kafaiçi kanamalar

5. Yüz travmaları

6. Göz travmaları

7. Kulak travmaları
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

18 M art Çanakkale Zaferi ve önemi

Dosya kontrolleri yapılacak21-25 MART

8

1. Omurga travmalarında acil yardım uygular.

2. Yaralıyı tekniğine uygun omurga tahtası üzerine alır.

3. Omurga travmalarında tekniğine uygun sabitleme yapar.

4. Yüzüstü yatan yaralıyı tekniğine uygun sırtüstüne çevirir.

5. Yaralının kaskını tekniğe uygun çıkarır..

6. Hasta hakları gereğince hasta ya da yaralının mahremiyetine saygı gösterir.

7. Hasta ya da yaralıya, uygun pozisyon verir.

8. Temiz ve düzenli çalışır.E. OMURGA TRAVMALARI

10. Omurga kırıkları

11. Omurilik yaralanması

12. Omurga travmalarında acil yardım

a. Omurga tahtası

b. Yüzüstü yatan yaralının çevrilmesi

c. Kaskın çıkarılması


UYGULAMA


Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.
AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

NİSAN 2016

28 MART-1 NİSAN

8

1. Açık göğüs travmalarını tanılar

2. Kapalı göğüs travmalarını tanılar.

3. Göğüs travmalarının genel belirti ve bulgularını sayar.MODÜL 4. TRAVMALAR 2

A. GÖĞÜS TRAVMALARI

1. Açık göğüs travmaları

2. Kapalı göğüs travmaları

3. Göğüs yaralanmalarının belirti ve bulguları

4. Göğüs travmalı hastanın değerlendirilmesi


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak

4 –8 NİSAN

8

4. Subkutan anfizemde acil bakım uygular.

5. Kaburga kırıklarında acil bakım uygular.

6. Yelken göğüste acil bakım uygular.

7. Sternum kırıklarında acil bakım uygular.
5. Spesifik göğüs travmaları

a. Subkutan amfizem

b. Kaburga kırıkları

c. Yelken göğüs

d. Sternum kırığı


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak8. Hemotoraks acil bakım uygular.

9. Pnömotoraksta acil bakım uygulare. Hemotoraks

f. Pnömotoraks

g. Kardiyak tamponat


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak

11 – 15 NİSAN

8

18 – 22 NİSAN

8

1. Karın travmalı hastayı değerlendirir.
B. BATIN TRAVMALARI

1. Karın travmasına ait belirti ve bulgular
UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

25NİSAN – 29 NİSAN

1+1

2. Penetran karın travmalarında acil bakım uygular.

3. Künt karın travmalarında acil bakım uygular
2. Karın travmalı hastanın değerlendirilmesi

a. Penetran karın travmaları

b. Künt karın travmaları

3. Genitoüriner sistem travmalarıUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Zümre Öğretmenleriyle İşbirliği Yapılacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

MAYIS 2016

2– 6 MAYIS

1+1

1. Clavicula kırığında tekniğine uygun sabitleme yapar.

2. Omuz çıkığında tekniğine uygun sabitleme yapar.

3. Humerus kırığında tekniğine uygun atel takarak sabitleme yapar.C. ÜST EKSTREMİTE TRAVMALARI

1. Clavicula Kırığı

2. Omuz Çıkığı

3. Humerus Kırığı

UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak

09 – 13 MAYIS

1+1

4. Dirsek, radius, ulna, el ve el bileği kırık ve çıkıklarında tekniğine uygun atell uygular

4. Dirsek Travması

5. Radius ve Ulna Kırığı

6. El ve El Bileği Travmaları

7. Üst Ekstremite Travmalarında Acil Yardım


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

12- 18 Mayıs Hemşireler Haftası

16– 20 MAYIS

1+1

1. Pelvis kırıklarında acil yardım uygular.

2. Femur kırığında tekniğine uygun traksiyon ateli uygular.


D. ALT EKSTREMİTE TRA TRAVMALARI

1. Pelvis kırıkları

2. Kalça çıkığı


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı


23 – 27 MAYIS

1+1

3. Patella kırığında tekniğine uygun atel uygular.


3. Femur kırığı

4. Patella kırığı

UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak
AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)


KONULAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

DEĞERLENDİRME

HAZİRAN 2016

30 MAYIS - 3 HAZİRAN

8

4. Tibia ve fibula kırıklarında tekniğine uygun atel takar.

5. Ayak ve ayak bileği kırık ve çıkıklarında tekniğine uygun atel uygular.
-Menisküs

- Tibia ve fibula kırığı

-Ayak ve ayak bileği kırık ve çıkıklarıUYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak

6-10 HAZİRAN

8

2. Çoklu travmalı yaralıya acil yardım uygular.

3. Hasta ya da yaralıya, uygun pozisyon verir.
2. Çoklu travmalı hastaya yaklaşım


UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak
13-17 HAZİRAN

8

Beceri sınavı

Beceri sınavı

UYGULAMA

Hastanedeki Acil Bakımı İçin Gerekli Tüm Araç-Gereçler

Dosya kontrolleri yapılacak

NOT: Bu Yıllık Plan 2488 ve 2457 sayılı tebliğler dergileri doğrultusunda 2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki plan tekniğine uygun olarak ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde yapılmıştır. Yıllık planın amacı: ilgili müfredatın işlenmesinde Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde ATATÜRK İlke ve İnkılapları ışığında öğrencilere milli ahlakı benimseyen çağdaş medeniyet seviyesindeki bilgilerle donatılmış bir Atatürk Gençliği yetiştirmektir.Ders Öğretmeni

Ersin AYDINDers Öğretmeni

Kıymet KARABACAKUYGUNDUR


…./09/2015

Bayram DEMİRCİ
Okul Müdürü


Yüklə 48,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə