20 yanvar faciəsi düşünülmüş və xüsusi hazırlıq prosesindən keçmiş, bir plan idi. Belə ki, 1988-ci ildən başlanan xalq hərəkatını dağıtmaq və demokratik hərəkatı boğmaq üçün müvafiq vaxt yetişirdi. Keçmiş ssri-ninYüklə 9,72 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/4
tarix23.12.2016
ölçüsü9,72 Mb.
1   2   3   4

Aida TƏHMƏZoVA,

tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Eldar İSMAYIL

20 yanvar şəhidlərinə.

Bakı tufan içində,

Bakı al-qan içində.

Yanır divar, yanır daş,

Tüstü, duman içində.

Küçələri çığnayıb

Tanklar şığıyıb keçir.

Döngələrdə, səkidə

Avtomatlar qan içir.

Günahsız insan qanı

Axır asfalt üstündə.

Cəlladsifət əsgərlər

Qoca-cavan qəsdində.

Güllə ilə vurulan

Tankla tapdanır bir də.

Bu günahsız qadınlar

Güllələnir evində.

Qonşuya gedən yerdə.

Meyitlər döşənibdir

Küçə boyu yan-yana.

Axıb çay tək qarışır

Torpaq üstə qan-qana.

Qalxıb göyə yüksəlir

Fəryad səsi, ah səsi.

Dolu kimi tökülür

Qarbaçovun gülləsi!

Divarlar deşik-deşik,

Səkilər qazım-qazım.

Dərd üstündə əsirəm,

Bu dərdi necə yazım?

Ağlayır ata-ana,

Ağlayır oğul-uşaq.

Yaralılar, meyitlər

Üst-üstə, qalaq-qalaq,

Allah, bu nə zülümdü,

Zülüm özü ölümdü!

Belə zülüm görməmiş

Tarix özü heç zaman.

Vəhşi faşist ordusu

Vermir millətə aman.

Yaralını götürən

Həkimlər güllələnir.

Pəncərədən boylanan

Sakinlər güllələnir.

Şümşad boylu körpələr

Qızıl qana boyanır!

Üz tutaraq göylərə

Yana-yana deyirəm:

Allah əli olmayan

Bu taxt-taca min lənət!

Milləti məlul qoyan

Bu hərraca min lənət!

Nələr gördün canım Bakım,

Nələr çəkdin bəyaz qarım?

O günahsız insanların 

Al qanına sən boyandın.

Necə dözdün  bu dərdlərə,

Tank altında sızıldayan 

Şəhidlərin o zülmünə?

Necə dözdün anaların

Naləsinə, canım Bakım?

Səhidləri torpağına dəfn edəndə,

cəsədləri dolu idi 

düşmənin atəş açdığı 

zəhərli güllələr ilə.

Onların ağ kəfənləri

bulanmışdı al qan ilə.

Dağ dözməzdi,

Necə dözdün bu dərdlərə?

Darıxma sən, canım Bakım,

Alacağıq qisasını

nahaq yerə axıdılan 

hər damla şəhid qanının!Jalə ƏLIYEVA, 

Elmi-Tədqiqat Mamalıq-

Ginekologiya İnstitutunun 

əməkdaşı

BAKI AL-QAN 

İÇİNDƏ

Xalqımızın başına gətirilən 20 yanvar faciəsindən artıq 24 il keçir

XALQIN QAN YADDAŞI- 20 YANVAR

Necə dözdün bu dərdlərə

http://www.amu.edu.az

15 yanvar 2013-ъц ил

42013-cü  ilin  sonun-da  ATU-nun    Tədris 

Cərrahiyyə 

Klinika-

sında  təhsildə  yeni 

istiqamət  olan  rezi-

denturanın  uğurları  və 

problemləri  ilə  bağlı 

toplantı keçirilib. Artıq 

3 ilin arxada qaldığını, 

bu  il  birinci  buraxılı-

şın  olduğunu  deyən 

universitetin  rektoru, 

millət vəkili, akademik 

Əhliman  Əmiraslanov 

bu  sahədə  narahat-

lıq  doğuran  bir  çox 

məsələlərin  mövcud-

luğunu,  ona  görə  də 

açıq  söhbətə  ehtiyac 

yarandığını  vurğulayıb: 

“İstəməzdim  ki,  burada 

təkcə  biz  danışaq,  yal-

nız rezidentura şöbəsinin 

müdirini  dinləyək.  Qoy 

müəllimlərimiz,  profes-

sorlarımız,  rezidentlərin 

rəhbərləri  çıxış  etsinlər, 

təkliflərini 

versinlər. 

İndiyə  qədər  diplom-

dan  sonrakı  hazırlıq 

bizi  qane  etmirdi.  Hər 

birimiz  deyirdik  ki,  1 

il  ərzində  mütəxəssis 

yetişdirmək 

mümkün 

deyil. 

Rezidenturaya 

ümidlərimiz  çox  böyük-

dür.  Qarşımıza  müəyyən 

çətinliklərin 

çıxması-

na,  hətta  tələbələrin  ilk 

vaxtlar  buna  qarşı  eti-

raz  mitinqi  keçirməsinə 

baxmayaraq 

praktiki 

mütəxəssis  hazırlamaq 

üçün  bu  yolu  seçdik. 

Təəssüf  ki,  rezidentlərin 

bilik    səviyyəsi  imtahan 

götürən  mütəxəssisləri 

də,  elə  mənim  özümü  də 

razı  salmır.  Görünür,  ilk 

növbədə rezidentlərin ha-

zırlığına  münasibətimizi 

dəyişməli, 

nəzarəti 

gücləndirməliyik”.

Rezidentura 

şöbəsinin 

müdiri, 

dosent 

Rizvan 

Məmmədov 

2011-ci  ildən  re-

zidenturaya  qəbul  aparıldığını 

bildirərək  qeyd  edib  ki,  hal-

hazırda  ATU  üzrə  rezidentura-

nın I kursunda 143 nəfər, II kur-

sunda  132  nəfər,  III  kursunda 

isə 118 nəfər olmaqla 35 ixtisas 

üzrə 393 nəfər təhsil alır. 

2013-2014-cü  tədris  ilində 

müxtəlif  səbəblərdən  16  nəfər 

rezidenturadan  xaric  edil-

miş,  15  nəfər  sosial  (analıq) 

məzuniyyətinə  çıxmış,  4  nəfər 

akademik  məzuniyyət  götür-

müşdür.  Cari  tədris  ilində  po-

tasiya  keçmək  üçün  1  nəfər 

Almaniyaya,  9  nəfər  Türkiyəyə 

göndərilmişdir.  Ümumiyyətlə, 

indiyədək 38 nəfər rezidentimiz 

müxtəlif  ixtisaslar  üzrə  xarici 

ölkələrdə rotasiya keçmişlər.

Rezidentura 

şöbəsinin 

əvvəlki  illərdə  ən  böyük 

probleminin  fərdi  iş  planı  və 

gündəliklərlə  bağlı  olduğunu 

deyən  R.Məmmədov  diqqətə 

çatdırıb  ki,  artıq  cərrahi  yö-

nümlü  və  stomatoloji  ixti-

saslar  üzrə  fərdi  iş  planları 

gündəliklərlə  birlikdə  60-70 

səhifə  həcmində  çap  edilərək 

rezidentlərə  paylanır.  Terapi-

ya  yönümlü  fərdi  iş  planları  və 

gündəliklər  isə  yaxın  günlərdə 

rezidentlərə  veriləcəkdir.  O, 

bəzi  problemlərin  hələ  də 

qaldığına  diqqət  yönəldərək 

bildirib  ki,  rezidentlər  bəzən 

klinikalarda  xəstələrin  azlı-

ğından,  potasiya  keçdikdən 

sonra  onlara  sonuncu  gün 

xasiyyətnamə verilməməsindən 

və  ya  gecikdirilməsindən  şika-

yətlənirlər.  Bazalarda  təmir 

işləri  ilə  əlaqədar  yaranan 

problemlərə  də  toxunan  şöbə 

müdiri  artıq  Tədris  Cərrahiyyə 

Klinikasının fəaliyyətə başlama-

sı  ilə  bu  problemin  də  aradan 

qaldırıldığını deyib. ATU-nun  Tədris  Terapevtik 

Klinikasının 

direktoru, 

professor  Surxay  Musayev

 

rəhbərlik  etdiyi  klinikada  138 nəfər  rezident  üçün    vahid 

bir  mexanizmin  işlənib  ha-

zırlandığını 

bildirib: 

“Belə 

demək  mümkündürsə,  re-zidenturanın  texniki,  kliniki 

məsələlərini “rezidentura özünü  

idarəetmə sistemi”  ilə qururuq. 

Hacəttəpə 

Universitetindən 

gələn  mütəxəssislər  də  bunu 

bəyənirlər. Bu sistemi ixtisaslar, 

şöbələr  üzrə  də  tətbiq  etmişik 

və özünü doğruldur. Yəni bizdə 

3  kurs  rezident  var,  Türkiyədə 

buna  “daha  irəlidə    olan  rezi-

dent”  deyirlər.  III  kursdan  eyni 

ixtisas üzrə rəhbərlik bir nəfərə 

tapşırılır, köməkçi II kursdan, ic-

raçı isə I kursdan təyin olunur.  

İstər  növbələrə  qalan  zaman, 

istərsə  də  gündəlik  iş  zamanı 

ümumi  rəhbərliyi  rezidentlərin 

rəhbərləri, qalan məsələləri isə 

rezidentlər  özləri  həll  edirlər. 

Əgər  birinci  il  valideynlər  öv-

ladlarının  növbəyə  qalması-

nı  istəmirdilərsə,  artıq  belə 

söhbətlər yoxdur”.

III  kurs  rezidentlərinə  xəstə 

qəbul etməyə icazə verdiklərini 

söyləyən  klinikanın  direkto-

ru  qeyd  edib  ki,  bizim  klini-

ka  elektron  klinika  tipində 

fə aliyyət  göstərir.  Sirr  de-

yil  ki,  yaşlı  nəsil,  orta  nəslin 

də  bir  qismi  bu  sistemdən 

yetərincə  istifadə  edə  bilmirlər. 

Rezidentlər bu baxımdan nəinki 

klinikaya, 

professor-müəllim 

heyətinə də yaxından köməklik 

edirlər.  Rezidentlərimizin  nə-

zəri  biliklərinin  daha  da  güc-

ləndirilməsi  məqsədilə  həf-

tə nin  III  günü  rezidentlərin 

rəh bərlərinin,  həmin  şöbənin, 

kafedranın  professor-müəllim 

heyətinin  də  qatıldığı  semi-

narlarda  hər  dəfə  2  rezidentin 

məruzəsi  dinlənilir və məruzələr 

klinikanın  saytında  oturdulur. 

Mayda  ATU-nun  Tədris  Tera-

pevtik Klinikasında Azərbaycan 

Tibb Universiteti rezidentlərinin 

I elmi-təcrübi konfransının keçi-

rildiyini  söyləyən  S.Musayev  II 

konfransa  hazırlaşdıqlarını  da 

diqqətə çatdırıb. Psixiatriya 

kafedrasının 

müdiri, 

professor 

Gəray 

Gəraybəyli 

dünyanın  heç  bir 

ölkəsində  2  illik  rezidenturanın 

olmadığını  deyərək  bildirib  ki, 

hələ  də  cəmiyyətdə  rezidentu-

ra  təhsili  almadan  da  psixiator 

ixtisasına  yiyələnməyin  müm-

künlüyü  haqqında  təsəvvürlər 

mövcuddur. 

Kafedramızda 

bu  ixtisası  seçən  4  nəfərdən 

biri  rezidenturanı  keçib.  Digər 

3  nəfərdən  biri  rayonda,  iki-

si  isə  Bakıda  tibbi  sağlamlıq 

mərkəzində çox uğurla işləyirlər. 

Halbuki  rezidenturanı  bitirən 

hələ  də  işlə  təmin  olunmayıb, 

təyinatla hara düşəcəyi də bəlli 

deyil.  Rezidenturanın  birinici  ili 

qurtarandan sonra proqramın 2 

dəfə  dəyişildiyini  söyləyən  ka-

fedra müdiri bu sistemin indi-in-

di reysə düşdüyünü vurğulayıb. 

Stomatoloji 

Klinikanın 

direktoru, 

tibb 

elmləri 

doktoru, 

dosent 

Alqış 

Səfərov

  klinikada  107  rezi-

dent  üçün  hər  cür  şəraitin  ya-

radıldığını,  onların  təcrübəli, 

peşəkar  müəllimlərin,  həkim-

stomatoloqların  rəh bər liyi altın-

da xəstə qəbul etdiklərini deyib. 

Universitetin  tədris  hissə 

müdiri,  onkoloji  Klinikanın 

baş  həkimi,  dosent  Nəsimi 

Qasımov 

universitetimizin  bu 

istiqamətdə  apardığı  işi  böyük 

nailiyyət  kimi  qiymətləndirib:  “ 

Bu  qiymətləndirmə  ilə  bərabər 

biz  üzərimizə  çox  böyük  bir 

məsuliyyət  də  götürmüşük. 

Məsuliyyət  ondan  ibarətdir  ki, 

artıq  rezidentlər  gərək  sərbəst 

həkim  kimi  fəaliyyət  göstərə 

bilə.  Bunun  üçün  rezident 

rəhbərindən, kafedrada çalışan 

yüksək ixtisaslı mütəxəssisdən 

böyük  iş  tələb  olunur.  Bizim 

qəbul  etdiyimiz  rezidentura 

ilə  Türkiyədəki  uzmanlıq  və 

xaricdəki  rezidentura  arasında 

müəyyən fərqləri nəzərdən qa-

çırmamalıyıq.  Çünki ölkəmizdə 

həkim-mütəxəssis  hazırlığının 

həm  praktiki,  həm  də  akade-

mik  yolu  var.  Təşkilati  və  me-

todiki  baxımdan  rezidentura-

“Rezidentlərin hazırlığına münasibətimizi 

Ötən ilin sonunda ATU-nun  Tədris Cərrahiyyə Klinikasında təhsildə yeni istiqamət 


15 yanvar 2013-ъц ил

http://www.amu.edu.az

5

ya  və  rezidentlərimizə  kömək 

etməliyik.  Düşünürəm  ki,  rezi-

denturanın ştatına yenidən ba-

xılmalı,  ən  azı  dekan  müavini 

yeri  ayrılmalı,  ayrı-ayrı  ixtisas-

lar  üzrə  pedaqoji  şuralar  yara-

dılmalıdır.  Əsas  faktorlardan 

biri  də  klinikalarımızda,  kafed-

ralarımızda  rezidentə  ehtiyac 

duyulmasıdır.  Kafedralarda  ən 

qabiliyyətli 

rezidentlərimizin 

imkanlarından  istifadə  edərək 

onlara  xarici  dil  öyrətməyin 

üzərində  dayanmalı,  eyni  za-

manda  yeni  metodikaların 

öyrənilərək tətbiqində rezidentə 

inanmalıyıq.  Klinikamızda  on-

koloji  ixtisas  üzrə  8  nəfər  rezi-

dentura  keçir.  Kliniki  laborato-

riyamız,  cərrahi  müdaxilə,  şüa 

diaqnostikası  otağımız  imkan 

verir  ki,  reanimatologiyadan, 

laboratoriya  işindən,  şüa  diaq-

nostikasından  da  rezidentlər 

hazırlayaq.  Əsas  məqsədimiz 

səmərəli  işləyən  rezidentlərin 

fəaliyyətindən 

yararlanaraq 

gə ləcəkdə  kənardan  dəvət 

etdiyimiz  həkimlərdən  imtina 

etməkdir”. 

N.Qasımov 

elmi 

karye-


ra  məsələsinə  də  toxunaraq 

elmlər  namizədi,  elmlər  dok-

toru  olmazdan  öncə  həkim 

kimi  yetişməyin,  rezidentlərə 

akademik  yazı,  akademik  dav-

ranış,  akademik  nitq  dərsləri 

keçməyin  vacibliyindən    danı-

şıb.


I  cərrahi  xəstəliklər  ka-

fedrasının  müdiri,  pro fes-

sor  Nuru  Bayramov 

re zi-


dent lərimizin  nəzəri  təhsili  ilə 

əlaqədar  keçirilən  seminarla-

rın  əhəmiyyətindən  söz  aça-

raq  bildirib  ki,  kafedramızda 

hər  həftənin  I  günü  saat  10-

da  rezidentlər  çıxış  edirlər.  O, 

təxminən  2  aya  yaxındır  ki, 

Hollandiyadan  gələn  profes-

sorun ayda 2 dəfə cərrahi pro-

tokolların  müzakirəsi  mövzu-

sunda  apardığı  seminarlardan 

rezidentlərin faydalandığını de-

yib. Kafedranın tədris işlərində, 

xüsusilə  də  test  suallarının, 

tədris-metodik 

vəsaitlərin, 

video-filmlərin hazırlanmasında 

rezidentlərimizin  rəhbərləri  ilə 

birlikdə  çox  aktiv  çalışdıqlarını 

vurğulayan  N.Bayramov  artıq 

ATU-nun  Tədris  Cərrahiyyə 

Klinikasında  praktiki  fəaliyyət 

üçün  də  geniş  imkanların  ola-

cağını söyləyib. Universitetin  tədris-meto-

dik  innovasiya  şöbəsinin 

mü diri,  mikrobiologiya  ka-

fed rasının  professoru  Akif 

Qurbanov

  rezidenturada yük-

sək  bal  toplamış  məzunların 

məhz Azərbaycan Tibb Univer-

sitetini seçdiklərini, bu sistemin 

universitetimizdə  uğur  qazan-

dığını  söyləyib.  Ancaq  uğurlar-

la  yanaşı  bəzi  problemlərin  də  

qaldığını  bildirib:  “İlk  növbədə 

rezidentlərin 

rəhbərlərindən 

şi ka yətlər  ola  bilər.  Bu  da  on-

lara  kifayət  qədər  diqqət  ay-

rılmaması  ilə  bağlıdır.  Təklif 

edirəm ki, rezidentlərin rəy sor-

ğusu  keçirilsin  və  gələcəkdə 

öz  işinə  məsuliyyətlə  yanaş-

mayan  rezident  rəhbərləri 

kənarlaşdırılsın.  İkincisi,  rezi-

dent  rotasiyaya  göndərilərkən 

nəyi  öyrənməyi,  nələrə  fikir 

verməyi dəqiqləşdirməlidir”. 

Rezidentura 

proqramı 

üzərində  xüsusi  işlədiklərini 

deyən  A.Qurbanov  bildirib 

ki,  biz  bu  proqramı  sonradan 

Hacəttəpə  Universitetinə  rəyə 

göndərdik.  Ancaq  proqram 

ortaya  çıxanda  məlum  oldu 

ki,  onu  bizim  hazırladığımız 

barədə  heç  bir  məlumat  yox-

dur.  Rezidentura  dissertasiya-

sı  Türkiyədə  önəm  verilən  bir 

məsələdir, buna uzmanlıq testi 

deyirlər.  Bizdə  isə  bu  məsələ 

hələ  epizodik  xarakter  daşıyır. 

Rezidentləri elmi fəaliyyətə ha-

zırlamaq  da  olduqca  zəruridir. 

Mikrobiologiya ixtisası üzrə re-

zidentura  müddəti  Türkiyədə 

və  Avropa  ölkələrində  4  ildir. 

Bu  müddət  Azərbaycanda  2  il 

nəzərdə tutulub və çox azdır.  ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasının direktoru, dosent 

Hacıqulu  Bağırov

  rezidentura 

üçün sənədlərin hazırlanmasın-

da  iştirak  etdiyini,  ümumilikdə 

hər  bir  başlanğıcın    çətin  ol-

duğunu  vurğulayıb:  “Müəyyən 

reysə  düşəndən  sonra  adama 

elə gəlir ki, çox sadə bir iş imiş. 

Dəfələrlə  xarici  ölkələrə  get-

dik,  proqramlar  gətirdik  və  bu 

sistemin  təşkilinə  nail  olduq. 

Düşünürəm ki, fərdi iş planı ol-

madan  rezident  hərəkət  eləyə 

bilməz.  Rezidentin  rəhbəri  də 

onun  fərdi  iş  planına  uyğun 

olaraq  hərəkət  etməlidir.  Yəni 

rezidentin  harada,  neçə  ay 

müddətində rotasiyada olması, 

nə  vaxt  geri  qayıtması  dəqiq 

bilinməlidir. Rezidentlərin semi-

narlarının təşkilinə də ciddi fikir 

verilməlidir.  Təklif  edirəm  ki, 

kafedrada  cərrahi  bölümə  aid 

olan rezidentə yiyə dura biləcək 

bir  məsul  şəxs  təyin  olunsun. 

Onların  birbaşa  seminarları-

nın  keçirilməsinə,  növbələrdə 

qalmasına  yardımçı  olsun.  Ye-

kun  qiymətləndirməni  cərrahi 

bölümdə mən aparırdım, ancaq 

nəticədən razı qalmadım. Əsas 

güc  kafedraların,  klinikaların 

üzərinə  düşməli,  rezidentlərə 

nəzarəti artırmaqla yanaşı, on-

lara rəhbərlərini seçmək azad-

lığı verilməlidir”.Ümumi 

gigiyena 

və 

ekologiya 

kafedrasının 

müdiri, 

professor 

Mirzə 

Kazımov

  kafedrada  rezi dent-

lərin  2  il  müddətində  6  ixtisas 

üzrə  hazırlandıqlarını  diqqətə 

çatdıraraq qeyd edib ki,  proq-

ram  təminatı,  birinci  ilin  so-

nundakı  attestasiya,  yekun 

attestasiyası,  imtahan  testi  ilə 

bağlı heç bir problem olmamış-

dır.  Prinsipcə  gigiyena  ixtisa-

sı  üzrə  rezidenturanı  qurtaran 

mütəxəssislə universiteti bitirən 

mütəxəssis arasında ciddi fərq 

yoxdur. Amma gigiyena üzrə ən 

böyük problem praktiki fəaliyyət 

üçün  bazanın  olmamasıdır. 

Biz  proqramı  hazırlayanda 

ildə    300-ə  qədər  obyektin 

müayinəsini  nəzərdə  tutmuş-

duq. Təəssüf ki, hətta ayda bir 

dəfə rezidentlərin gigiyena-epi-

demioloji mərkəzlərin həkimləri 

ilə  birgə  müayinə  aparması 

problemə çevrilib.    Lor  kafedrasının  assistenti 

Ayaz  Qasımov 

rezidentlərlə 

məşğul olan müəllimlərin əmək-

haqqının çox aşağı olmasından 

gileylənib.  Elektron  kitabxa-

nadan  rezidentlərin  səmərəli 

istifadə  etmədiyini  söyləyərək 

rotasiyaların  uzunmüddətli  ol-

masını məqsədəuyğun sayıb. 

Əhliman  Əmiraslanov  çı-

xışlarda 

səslənən 

fikirləri 

ümumiləşdirərək  toplantını  ye-

kunlaşdırıb: 

“Əməkhaqqının 

az  olması  fikri  ilə  mən 

də  razıyam.  Unutmayaq 

ki,  bu  təkcə  bizim  ira-

dəmizdən asılı olan məsələ 

deyil.  Müstəsna  hal  ki-

mi  rezdentin  rəhbərinə 

əlavə  saatların  ayrılması 

haqqında 

düşünürük. 

Ça lışacağıq  ki,  bunları 

yoluna  qoyaq.  Mənə  belə 

gəlir  ki,  hər  şeyi  əmək 

haqqının üstünə atmaq da 

yanlış  yanaşmadır.        Elə 

kafedralar var ki, rezdentlər 

orada  hazırlıq  keçməkdən 

imtina  edirlər.  Söhbət 

insanların 

rezidentlərə 

münasibətindən 

gedir. 

Hamı istəyir ki, gələcəkdə 

rezidentlərin 

səviyyəsi 

yük  səlsin. Mən həmişə re-

zi dent lərin  rotasiyasına 

şərait  yaratmışam,  an-

caq  bunun  da  qanunla 

tənzimlənən  yolları  var. 

İndi  bizim  xeyli  re zi-

dentimiz  xaricdədir.  On-

ların  maaşı  saxlanılır. 

Universitetlərlə,  daha  çox 

Türkiyə  universitetləri  ilə 

müqavilələr bağlamışıq.  

İstər  keçid  attes ta-

si yası,  istərsə  də  ye-

kun  attestasiyası  ba-

rədə 

deyilən 

fikirlər 

ta  ma milə  doğrudur.  Ke-

çid  attestasiyası  for-

mal  xarakter  daşıyır.  Re-

zidentlər  də  görürlər  ki, 

formal  aparılır,  ona  görə 

də ciddi yanaşmırlar. Təd-

ris  hissəsi,  rezidentura 

şö bəsi  bu  işə  nəzarəti 

artırmalıdır.  Yekun  attes-

tasiyası  bu  il  testlə  oldu, 

lakin  rezidentlər  yenə 

də  yüksək  bilik  nümayış 

etdirə bilmədilər”. 

Keçən  il  elmi  konfransların 

çox  yaxşı  keçdiyini  xatırladan 

rektor bu il konfransları müxtəlif 

ixtisas  qruplarını  birləşdirərək 

bir  neçı  ixtisas  üzrə  keçirməyi 

tövsiyə  edib.  Elmi  işlərlə  əla-

qədar  müxtəlif  fikirlərə  də 

münasibət  bildirərək    vurğula-

yıb  ki,  elmi  iş  o  demək  deyil 

ki,  rezident  mütləq  dissertasi-

ya  yazmalıdır.  50-60  səhifəlik 

elmi-tədqiqat işi yazmasını heç 

kim  rezidentə  qadağan  etmir. 

Ancaq  o,  rezidenturanı  qurtar-

madan  dissertasiya  müdafiə 

edə bilməz. 


Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib

Yüklə 9,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə