1. Yo’ldoshning oldinda kelishining qanday 3 turi bor?Yüklə 34,43 Kb.
tarix14.01.2017
ölçüsü34,43 Kb.
#5441
1. Yo’ldoshning oldinda kelishining qanday 3 turi bor?

 1. To’liq.

 2. CHeti bilan.

 3. YOnbosh.

 4. engil

 5. ogir

 6. utkir osti


2. Yo’ldosh oldinda kelganda qon ketishiga xos bo’lgan 4 ta belgini ko’rsating:

 1. Homiladorlik vaqtida to’satdan qonli ajralma kelishi.

 2. Og`riq sezmaslik.

 3. Qon ketishi to’xtab, bir ozdan so’ng yana boshlanishi.

 4. Profuz qon ketishi mumkin (og`riqsiz).

 5. Homiladorlik vaqtida to’satdan serozli ajralma kelishi.

 6. Og`riq sezadi.

 7. Qon ketishi to’xtamadi.

 8. Profuz qon ketishi mumkin (og`riqli).


3. Yo’ldoshning oldinda kelishida qanday 4ta klinik simptomlar yuzaga keladi?

 1. Homiladorlikning ikkinchi yarmida birdaniga qon ketishi

 2. Ko’p miqdorda qon ketishi

 3. Tug`ruq faoliyati boshlanishi bilan qon ketishining kuchayishi

 4. Qin orqali ko’rilganda gumbazning 2/3 qismida,oldinda keluvchi katta hosila aniqlanadi.

 5. Homiladorlikning birinchi yarmida birdaniga qon ketishi

 6. Kam miqdorda qon ketishi

 7. Tug`ruq faoliyati boshlanishi bilan qon ketishining kamayadi

 8. Qin orqali ko’rilganda gumbazning 1/2 qismida,oldinda keluvchi katta hosila aniqlanadi.


4. Yo’ldoshning oldinda kelishida qanday 4 ta davolash usulini bilasiz?

 1. To’liq kelganda - "kesarcha kesish"

 2. Qisman kelganda-ko’p qon ketishi natijasida ona hayotiga xavf paydo bo’lsa, "kesarcha kesish"

 3. Qisman kelib, qon ketmaganida amniotomiya qilinadi.

 4. Har xil usul qo’llanilganda, tug`ruq vaqtida,o’tkir kamqonlikka qarshi kurashiladi,qon quyiladi.

 5. Abortga qarshi kurash

 6. Jinsiy a`zolar yallig`lanish kasalliklarini davolash


5. Yo’ldosh oldinda kelganda tug`ruqning erta chilla davrida qanday 3 ta asorat bo’lishi mumkin?

 1. Yo’ldosh ajralishining buzilishi.

 2. CHilla davridagi septik kasalliklar.

 3. Qog`anoq suvlari emboliyasi.

 4. bachadon chapga kiyshaygan va 2kundalang barmok kindikdan pastda

 5. jinsiy yullardan kam mikdordagi ajralmalar

 6. palpatsiyada bachadon keskin ogrikli


6. Normal joylashgan yo’ldoshning barvaqt ko’chishi patogenezining 3 momentini ko’rsating:

 1. Vorsinkalararo bo’shlikda qon tomirlarining yorilishi bilan boradigan qon aylanishining buzilishi.

 2. Retroplatsentar gematoma hosil bo’lishi.

 3. Yo’ldoshda infarktlarning hosil bo’lishi.

 4. Retroplatsentar gematomadan tromboplastin va fibrinolizin qonga o’tadi.

 5. Protrombindan faol trombin hosil bo’ladi.

 6. Trombin qondagi fibrinogenni fibringa aylantiradi.

 7. DVS-sindromi rivojlanadi.7. Kyuveler bachadonida qanday 4 xil o’zgarishlar bo’ladi?

 1. Bachadon devoriga qon shimiladi.

 2. Bachadon qisqarish xususiyatini yo’qotadi.

 3. Bachadon va bachadon seroz qavatining jarohati.

 4. Bachadon imbibitsiyasi faqat yo’ldosh maydoni bor joyda emas, balki diffuz ham bo’ladi.

 5. Bachadon bushligiga kon yigiiladi

 6. Bachadon kiskarish xususiyatini ortadi

 7. Bachadon ichki kavatining jaroxati

 8. Bachadon imbibitsiyasi fakat yuldosh maydoni bor joyda buladi


8. Normal joylashgan yo’ldosh barvaqt ko’chishida qon ivuchanligi buzilish patogenezining 4 ta bosqichini ayting?

 1. Retroplatsentar gematomadan tromboplastin va fibrinolizin qonga o’tadi.

 2. Protrombindan faol trombin hosil bo’ladi.

 3. Trombin qondagi fibrinogenni fibringa aylantiradi.

 4. DVS-sindromi rivojlanadi.

 5. Vorsinkalararo bo’shlikda qon tomirlarining yorilishi bilan boradigan qon aylanishining buzilishi.

 6. Retroplatsentar gematoma hosil bo’lishi.

 7. Yo’ldoshda infarktlarning hosil bo’lishi.


9. Normal joylashgan yo’ldoshning barvaqt ko’chishida 3 xil klinik kechish bor:

 1. Engil.

 2. O’rtacha og`ir.

 3. Og`ir.

 4. Birinchi

 5. Ikkinchi

 6. Uchinchi

10. Yo’ldoshning oldinda joylashuviga olib keluvchi 4 ta sababni ayting:

 1. Endometriyning surunkali yallig`lanishi

 2. Endometriyda abort va operatsiyalardan keyingi chandiqli o’zgarishlar.

 3. Trofoblast nidatsion funktsiyasining buzilishi.

 4. Bachadon miomasi.

 5. Eklampsiya

 6. Preeklampsiya

 7. ona va bolaning izoserologik nomuvofikligi


11. Yo’ldosh oldinda kelishi profilaktikasining 2 ta yo’nalishini ayting:

 1. Abortga qarshi kurash

 2. Jinsiy a`zolar yallig`lanish kasalliklarini davolash

 3. To’liq kelganda - "kesarcha kesish"

 4. Qisman kelganda-ko’p qon ketishi natijasida ona hayotiga xavf paydo bo’lsa, "kesarcha kesish"

 5. Qisman kelib, qon ketmaganida amniotomiya qilinadi.

 6. Har xil usul qo’llanilganda, tug`ruq vaqtida,o’tkir kamqonlikka qarshi kurashiladi,qon quyiladi.


12. Normal joylashgan yo’ldosh barvaqt ko’chishining engil formasida qanday 4 ta klinik simptomlar farqlanadi?

 1. bachadon dard orasida butunlay bushashmaydi

 2. miometriy tonusi oshgan

 3. xomila yurak urushi deyarli uzgarishsiz

 4. konli chikindalar jinsiy yullardan oz mikdorda ajraladi

 5. bachadon tonusi keskin oshgan

 6. miometriy tonusi kamaygan

 7. xomila yurak urushi 100 zoba/min dan kam

 8. jinsiy yullardan shillik ajralmalr


13. Normal joylashgan yo’ldosh barvaqt ko’chishining oldini olish uchun qanday 3 ta chora - tadbir qilish kerak?

 1. Homiladorlik gipertenziya holatlarini erta aniqlash va davolash.

 2. Surunkali infektsiyani davolash.

 3. Gipertoniya kasalligini davolash.

 4. infektsion kasalliklar va virusli infektsiya davolash.

 5. ekstragenital kasalliklar (kamkonlik, pielonefrit) davolash.

 6. infantilizm (gormonal etishmovchilik, bachadon gipoplaziya) davolash.


14. Homiladorlik vaqtida normal joylashgan yo’ldoshning barvaqt ko’chishiga olib keladigan 4 ta sababni ko’rsating:

 1. Homiladorlik gipertenziya holatlari.

 2. Ona va bolaning izoserologik nomuvofiqligi.

 3. Ekstragenital kasalliklar.

 4. infektsion kasalliklar va virusli infektsiya

 5. ekstragenital kasalliklar (kamkonlik, pielonefrit)

 6. infantilizm (gormonal etishmovchilik, bachadon gipoplaziya)


15. Ko’chish darajasiga qarab NJYBK qanday 2 formasi farqlanadi?

 1. Qisman.

 2. To’liq.

 3. Birinchi daraja

 4. Ikkinchi daraja


16. NJYBK engil formasiga qanday klinik belgilar xos:

 1. Yo’ldoshning kichik qismida ko’chgan bo’ladi.

 2. Og`riqli simptomlar bo’lmaydi.

 3. Bachadon normal tonusda.

 4. Homila yurak urishi o’zgarmagan.

 5. Ayolning umumiy ahvoli o’zgarmagan, pulsning biroz tezlashishi kuzatiladi, QB pasaymagan.

 6. Jinsiy yo’llardan kam miqdorda qora qonli ajralmalar keladi.

 7. Gemodinamikaning buzilishi: QB pasayishi, puls kuchsiz, teri qoplami oqargan.

 8. Og`riqli sindrom – og`riq dastlab yo’ldosh ko’chgan qismida, keyin butun bachadon yuzasi bo’ylab.

 9. Homilaning ona qornida nobud bo’lishi, bachadon taranglashganligi sababli homila qismlari aniqlanmaydi.

 10. Bachadon tonusining oshganligi.

 11. O’tkir DVS - sindromi rivojlanishi.


17. NJYBK og`ir formasining asosiy belgisini ko’rsating?

 1. Gemodinamikaning buzilishi: QB pasayishi, puls kuchsiz, teri qoplami oqargan.

 2. Og`riqli sindrom – og`riq dastlab yo’ldosh ko’chgan qismida, keyin butun bachadon yuzasi bo’ylab.

 3. Homilaning ona qornida nobud bo’lishi, bachadon taranglashganligi sababli homila qismlari aniqlanmaydi.

 4. Bachadon tonusining oshganligi.

 5. O’tkir DVS - sindromi rivojlanishi.

 6. Yo’ldoshning kichik qismida ko’chgan bo’ladi.

 7. Og`riqli simptomlar bo’lmaydi.

 8. Bachadon normal tonusda.

 9. Homila yurak urishi o’zgarmagan.

 10. Ayolning umumiy ahvoli o’zgarmagan, pulsning biroz tezlashishi kuzatiladi, QB pasaymagan.

 11. Jinsiy yo’llardan kam miqdorda qora qonli ajralmalar keladi.

18. NJYBK o’rtacha og`irlik darajasiga xos 3 klinik belgini ayting

 1. Yo’ldosh yopishgan joyda mahalliy og`riq.

 2. Bachadon tonusi sustroq.

 3. Homila o’tkir gipoksiyasi.

 4. Yuldosh yopishgan joyda umumiy ogrik

 5. Bachadon tonusi faol

 6. Xomila surunkali gipoksiyasi


19. NJYBK ni davolashda qanday 4 usul qo’llaniladi?

 1. Davolash usuli akusherlik holati va klinik belgilarga qarab olib boriladi.

 2. Klinik belgilar kuchayib, ichki qon ketish belgilari kuchaysa, kesarcha kesish operatsiyasi o’tkaziladi.

 3. «Kyuveler bachadonida» bachadon amputatsiya qilinadi.

 4. Yo’ldosh qisman ko’chganda, klinik belgilar sust va homila pufagi butunligida amniotomiya qilinadi.

 5. Bachadon butunligini va mushaklari kontraktil qobiliyatini aniqlash maqsadida yo’ldoshni qo’l bilan ajratish va olib chiqish.

 6. YUmshoq tug`ruq yo’llarini ko’ruv.

 7. Bachadonni qisqartiruvchi moddalarni yuborish.


20. NJYBK bilan tabiiy tug`ruq yo’llari orqali tuqqan ayollarda ilk chilla davrida qanday 3 muolajani bajarish zarur?

 1. Bachadon butunligini va mushaklari kontraktil qobiliyatini aniqlash maqsadida yo’ldoshni qo’l bilan ajratish va olib chiqish.

 2. YUmshoq tug`ruq yo’llarini ko’ruv.

 3. Bachadonni qisqartiruvchi moddalarni yuborish.

 4. dorilarni yuborish

 5. gormonal terapiya

 6. sedativ terapiya

 7. gipotenziv terapiya


21. Yo’ldosh oldinda yotishi 3 formasiga ta`rif bering?

 1. Yo’ldosh to’liq yotishida ichki bo’g`iz butunlay yo’ldosh to’qimasi bilan qoplangan, qin orqali ko’rilganda pardalar aniqlanmaydi.

 2. Yo’ldosh cheti bilan yotganda yo’ldosh pastki qirrasi ichki bo’g`iz chetida yotadi, ichki bo’g`izda pardalar aniqlanadi.

 3. Yo’ldosh yoni bilan yotganda, yo’ldosh bir qismi ichki bo’g`iz sohasida, qin orqali ko’rilganda yo’ldosh bo’laklari bilan pardalar aniqlanadi

 4. Yo’ldosh to’liq yotishida yo’ldosh pastki qirrasi ichki bo’g`iz chetida yotadi, ichki bo’g`izda pardalar aniqlanadi..

 5. Yo’ldosh cheti bilan yotganda , yo’ldosh bir qismi ichki bo’g`iz sohasida, qin orqali ko’rilganda yo’ldosh bo’laklari bilan pardalar aniqlanadi.

.

22. Yo’ldosh oldinda yotishi klinikasiga nimalar xos?

 1. Og`riqsiz tashqariga qon ketishi.

 2. Homilador ayol hansirab (holsizlanib qolishi).

 3. Homila oldinda yotgan qismining yuqori turishi.

 4. Homilani nomuntazam holati.

 5. Homilani ko’ndalang qiyshiq yoki dumbasi bilan yotishi.

 6. Ogrikli tashkariga kon ketish

 7. Xomilador ayol bezovta

 8. Xomila oldinda yotgan kismining pastda turishi

 9. Xomilani muntazam xolati

 10. Xomilani boshi bilan yotishi


23. Yo’ldosh oldinda yotishida qon ketish xususiyatlari qanday?

 1. Qon ketish vaqti yoyoning qaysi formasiga bog`liq.

 2. Alvon rangli qon ketadi.

 3. To’liq bezovta bo’lmagan holatda qon ketish qaytalanadi.

 4. Kamqonlik darajasi yo’qotilgan qon hajmiga bog`liq bo’lmaydi.

 5. Qonli ajralma homiladorlik davrida to’satdan boshlanadi.

 6. Og`riqlar bo’lmaydi.

 7. Qon ketish to’xtab, birozdan keyin yana boshlanadi.

 8. Ko’p miqdorda qon ketishi mumkin.

 9. Kamqonlik keltirib chiqaradi.


24. YOYO qon ketishiga xos 5 belgini ayting?

 1. Qonli ajralma homiladorlik davrida to’satdan boshlanadi.

 2. Og`riqlar bo’lmaydi.

 3. Qon ketish to’xtab, birozdan keyin yana boshlanadi.

 4. Ko’p miqdorda qon ketishi mumkin.

 5. Kamqonlik keltirib chiqaradi.

 6. Qon ketish vaqti yoyoning qaysi formasiga bog`liq.

 7. Alvon rangli qon ketadi.

 8. To’liq bezovta bo’lmagan holatda qon ketish qaytalanadi.

 9. Kamqonlik darajasi yo’qotilgan qon hajmiga bog`liq bo’lmaydi.


25. YOYO davolashni tanlashdagi 7 omilni sanab o’ting?

 1. Qon ketish vaqti.

 2. Qon ketish miqdori.

 3. Bemor umumiy ahvoli.

 4. Tug`ruq yo’llari holati.

 5. Yo’ldosh oldinda yotishi turi.

 6. Homiladorlik muddati.

 7. Homila holati.

 8. Yo’ldosh ko’chish darajasi.

 9. Ko’chish paydo bo’lish vaqti.

 10. Homila holati.

 11. Tug`ruq yo’llari holati.


26. NJYBK davolashni tanlashdagi 4 omilni sanab o’ting?

 1. Yo’ldosh ko’chish darajasi.

 2. Ko’chish paydo bo’lish vaqti.

 3. Homila holati.

 4. Tug`ruq yo’llari holati.

 5. Qon ketish vaqti.

 6. Qon ketish miqdori.

 7. Bemor umumiy ahvoli.

 8. Tug`ruq yo’llari holati.

 9. Yo’ldosh oldinda yotishi turi.

 10. Homiladorlik muddati.

 11. Homila holati.


27. NJYBK da tabiiy tug`ruq yo’llari orqali tug`dirishning 5 shartini ayting?

 1. Ko’chganlik engil formasi.

 2. Kam miqdorda qon ketish.

 3. Ayolning qoniqarli ahvoli.

 4. Homilada gipoksiya belgilari bo’lmasligi.

 5. Tug`ruq faoliyati yaxshi tiklangan va bachadon bo’yni 4 sm ga ochilgan.

 6. Ko’chganlik og`ir formasi.

 7. Ko`p miqdorda qon ketish.

 8. Ayolning og`ir ahvoli.

 9. Homilada gipoksiya belgilari

 10. Tug`ruq faoliyati tiklangan va bachadon bo’yni 2 sm ga ochilgan.


28. Tabiiy tug`ruq yo’llari orqali tug`dirayotganda NJYBK da, tug`ruqni tezlatishning 6 usulini sanab o’ting?

 1. Amniotomiya.

 2. Ivanov – Gaus bo’yicha bosh terisiga qisqich qo’yish.

 3. Homilani oyog`idan aylantirib tortib olish.

 4. Vakuum – ekstraktsiya yoki akusherlik qisqichlari qo’yish.

 5. Homilani emirish operatsiyasi.

 6. Homila dumbasi bilan yotganda dumbasi bilan tortib olish.

 7. Abortlar sonini kamaytirish maqsadida kontratseptivlarni keng targ`ib qilish.

 8. Bachadon ichi aralashuvlaridan keyin albatta yallig`lanishga qarshi profilaktik muolaja buyurish.

 9. Genitaliy a`zolari surunkali kasalliklarini o’z vaqtida to’g`ri davolash

 10. EGK ni o’z vaqtida davolash.


29. Homiladorlik II yarmida qon ketishga shikoyat qilib kelganda, UASH ning vazifasi?

 1. Zudlik bilan bemorni tez yordamda tibbiy hodimlar hamrohligida tug`ruqxonaga yotqizish.

 2. Bemorni tez yordamda tibbiy hodimlar hamrohligida shifoxonaga yotqizish.


30. Poliklinika va ayollar maslahatxonasida homiladorlik II yarmida qon ketishining oldini olishning 4 usulini ayting.

 1. Abortlar sonini kamaytirish maqsadida kontratseptivlarni keng targ`ib qilish.

 2. Bachadon ichi aralashuvlaridan keyin albatta yallig`lanishga qarshi profilaktik muolaja buyurish.

 3. Genitaliy a`zolari surunkali kasalliklarini o’z vaqtida to’g`ri davolash

 4. EGK ni o’z vaqtida davolash.

 5. Amniotomiya.

 6. Ivanov – Gaus bo’yicha bosh terisiga qisqich qo’yish.

 7. Homilani oyog`idan aylantirib tortib olish.

 8. Vakuum – ekstraktsiya yoki akusherlik qisqichlari qo’yish.


31. NJYBK dagi 6 asosiy belgilarni sanab o’ting?

 1. Bachadon tonusining ortishi va taranglashuvi.

 2. Ichki qon ketish belgilari.

 3. Homila yurak urishi o’zgarishi.

 4. Qorinda og`riq.

 5. HGH belgilari.

 6. Kamqonlik kuchayishi.

 7. Homiladorlik gipertenziya holatlari.

 8. Ko’psuvlik.

 9. Ko’p homilalik (egiz homila).

 10. Kindik o’ta kalta bo’lishi.


32. Homiladorlikning qaysi 4 asorati NJYBK ga olib keladi?

 1. Homiladorlik gipertenziya holatlari.

 2. Ko’psuvlik.

 3. Ko’p homilalik (egiz homila).

 4. Kindik o’ta kalta bo’lishi.

 5. Bachadon tonusining ortishi va taranglashuvi.

 6. Ichki qon ketish belgilari.

 7. Homila yurak urishi o’zgarishi.

 8. Qorinda og`riq.


33. Platsenta oldinda kelishi profilaktikasining ikkita yo’nalishini ayting:

 1. Abortga qarshi kurash.

 2. Jinsiy a`zolar yallig`lanish kasalliklarini davolash.

 3. tulik kelganda-"kesar kesish"

 4. kisman kelganda-kup kon ketishi natijasida ona xayotiga xavf paydo bulsa "kesar kesish"

Yüklə 34,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə