1. Suhbat paytida bemorni mudrashi: alahsirashYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix11.11.2022
ölçüsü0,56 Mb.
#68520
IKP tesт
1.Suhbat paytida bemorni mudrashi:
-alahsirash 
-stupor 
+sopor
-koma 
-gallyutsinatsiya 
2.Atrofdagilarni yomon, sekin, sust muljallashi: 
-koma
-sopor 
+stupor
-alahsirash 
-gallyutsinatsiya 
3.Es hushni, reflekslarni yuqolishi bilan: 
-stupor 
-sopor 
+koma
-alahsirash 
-gallyutsinatsiya 
4.Alahsirash, gallyutsinatsiya paydo bo`ladi: 
+krupoz pnevmoniya
-qantli diabet 
-buyrak kasalliklar 
-jigar kasalliklari 
-miyaga qon quyulishi 
5.Es hushni irritativ o`zgarishiga tegishli: 
-Apatiya 
-qo`zgalish 
-Karlik 
-Sopor 
+Gallyutsinatsiya
6.Bemorni holati boshini orqaga qilgan, qovurg’alarini qorniga yiggan,qaysi kasallikda: 
-oshqozon yara kasalligi 
-pankreatit 
+meningit
-qovurgalar singanda 
-appenditsit 
7.bemor yo`talni kamaytirish uchun qaysi holni egallaydi: 
-orqasi bilan yotish 
+kasal yonboshiga yotish
-sog`lom yonboshida yotish 
-ortapnoe 
-hammasi tog`ri 
8.Ortapnoe holatiga harakterli: 
-bronxogen rak 
+yurak astmasi
-o`tkir bronxit 
-bronxial astma 
-o`choqli pnevmaniya 
9.Yuz chegaralari o`tkir, ko`zlari kirtaygan, qattik ter ajralishi kuzatiladi: 
-Korvizar yuzi 
+Gippokrat yuzi
-Buyrak kasalligi yuzi 
-Akromegaliya
-Encefalit kasalligidagi yuz 


10.Yuzi shishgan, oqimtir harakterli: 
+buyrak kasalligi
-klapan illatlari 
-septik endokardit 
-akromegaliya 
-tuberkulyoz 
11.Oqimtir yuz sariq rang bilan (kofe s molokom) kuzatiladi: 
-tuberkulyoz 
-krupoz pnevmoniya 
-miksidema 
+septik endokardit
-bazedov kasalligi 
12.Ozg`in, oqimtir yuz, yonog`i kizargan, kipriklari uzun: 
+tuberkulyoz
-pnevmoniya 
-Itsengo kushinga kasali 
-Miksidema 
-Akromegaliya 
13.Ko`zi chaqchaygan, yuz ifodasi vahimali, ovoklari titraydi: 
-miksidema 
+bazedov kasali
-akromagaliya 
-buyrak kasalliklari 
-qorin boshligi kasalliklari 
14.Oysimon, shishgan, atrofdagi voqealarga befarq ifodali yuz qaysi kasallikda kuzatiladi? 
+miksedemada;
-Bazedov kasalligida; 
-Itsengo Kushinga kasalligida; 
-sil kasalligida; 
-akromegaliyada 
15.Burun, engak, yanoq suyaklarni, til, lablarning kattalashishi, tishlar orasining kengayishi qaysi kasallik belgisi? 
-sil kasalligi; 
-miksedema; 
-Bazedov kasalligi; 
-Itsengo Kushinga kasalligi; 
+akromegaliya;
16.Oysimon, ko`kimtir va labida, dahanida sochlar bor yuz: 
-akromegaliya; 
-miksedema; 
-Bazedov kasalligi; 
+Itsengo Kushinga kasalligi;
-sil kasalligi 
17.Yuz qizarishi, burun qanotlarining nafas olishda qatnashishi, burni va labida uchuq bo’lishi qaysi kasallikka hos? 
+krupoz zotiljamga;
-sil kasalligida; 
-akromegaliyada; 
-miksedemada; 
-Bazedov kasalligida 
18.«Korvizor» yuziga ta'rif bering 
-Yuzi shishgan, bo`yin venalarida keskin shish bo`lishi, ko`rinarli cionaz va bo`ynidagi shish 
-labida, burun uchida, iyakda,, quloqlarda kuchli cionaz, cionatik qizargan lunj 
-kulrang oqish yuz, ko`zi nursiz, burin o`tkirlashgan, peshonada sovuq prafuz ter 
-shishgan yuz, oqargan, pastki qovoqlari shishgan, qovoqlari kerkigan ko`z yorig`i toraygan
+shishgan yuz sarg`ish oqimtir cionotik akslar bor, og`izi doimo yarim ochiq holda lablari cionotik, ko’zlari 
yopishgan, nursiz


19.«Stoks yoqasiga» ta'rif bering 
+shishgan yuz, cionotik, bo`yin venalarida keskin shish bo`lishi, ko`rinarli cionaz va bo`ynidagi shish
-lab, burun uchda, iyakda quloqlarda kuchli cionaz, cionatik qizarg`an lunj 
-kulrang oqish yuz, ko`zi nursiz, burin o`tkirlashgan, peshonada sovuq prafuz ter 
-shishgan yuz, oqargan, pastki qovoqlari shishgan, qovoqlari kerkigan ko`z yorig`i toraygan
-shishgan yuz sarg`ish oqimtir cionotik akslar bor, og`izi doimo yarim ochiq holda lablari cionotik, ko`zlari yopishgan, 
nursiz 
20.Teri rangi oqargan yer rangi bilan bo`lishi: 
+hafli o’smalarda
-o`pka kasalliklarida 
-qon aylanishi etishmovchiligida 
-billirubin almashinuvi buzilishida 
-buyrak usti bezi yetishmovchiligida 
21.Bemorda o`ng qorincha etishmovchiligi anemiya bilan (HB 50 G/L) birgalikda kelganda teri koplamlari rangi 
o`zgaradimi? 
-teri rangi oqaradi va ozgina sianoz 
-teri rangi oqaradi va ko`p sianoz
+teri oqaradi, lekin sianoz yo`q
-teri rangi o’zgarmaydi 
-teri oqaradi va lunjda cianotik qizarish
22.Mayda dog` ko`rinishida depigmentaciya uchog`i: 
+leykoderma
-pufak 
-uchuq 
-eritema 
-rozeola 
23.Terida bir oz ko`tarilib turuvchi cheklangan giperemiya nima deyiladi? 
-krapivnica; 
-leykoderma; 
-rozeola; 
+eritema;
-uchuq (gerpes) 
24.Bemorning terisi sutli kofe rangida bo’lishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+septik endokardit;
-revmatik endokardit; 
-aorta anevrizmasi; 
-stenokardiya; 
-surunkali miokardit 
25.Bemor barmoqlarining binafsha qizgish rangda bo’lishi, burunning uchi va lablarning 
kukarishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+mitral stenoz uchun;
-aorta ogzining torayishi; 
-aorta klapanlarining etishmovchiligi; 
-uch tavakali klapan etishmovchiligi; 
-o’ng atrio ventrikulyar teshikning torayishi 
26.Kuchli sianoz ko’proq Qaysi kasallik uchun hos? 
+tugma yurak poroklari;
-orttirilgan yurak poroklari; 
-infarktdan keyingi kardioskleroz; 
-perikardit; 
-miokardit 
27.Butun tanaga tarqalgan shishlar, bu: 
-gidrotoraks; 
-ascit; 


+anosarka;
-gidroperikard; 
-gidronefroz 
28.Yurak auskulьtaciyasini qaysi eshitish joyida yakunlanadi? 
-yurak asosida; 
-yurak cho’qqisida; 
+Botkin Erba nuktasidaa
-hanjarsimon usimta asosida; 
-farki yuk 
29.Yurakni auskulьtaciyasi qilish Qaysi klapandan boshlanadi? 
+mitral klapanda
-uch tavakali klapan; 
-aortal klapan; 
-o’pka arteriyasi klapani; 
-farki yuk 
30.O't tosh kasalligining eng anik diagnostika usuli:
+holeistografiya;
-duodenal zondlash; 
-punkcion biopsiya; 
-radioizotop rentgenografiya 
-hammasi 
31.Normada yurakning eshitish tartibida kuzatiladi: 
-5 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
-4 ta nukta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanadi 
+5 ta nuqta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanad
-4 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
-asosini 5 ta nuktasi bor va eshitish hanjarsimon usimtadan boshlanadi 
32.Birinchi ton komponentlari: 
+hammasi tog'ri
-klapanlar 
-mushaklar 
-tomirlar 
-bo’lmachalar 
33.O’Pka arteriya klapanida auskulьtaciya utkaziladi: 
+ko’krak kafasidan chapda 2 3 Qovurg’alar orasida
-ko’krak kafasidan o’ngda 3 4 Qovurg’alar orasida 
-ko’krak kafasidan chapda 5 Qovurg’alar orasida 
-ko’krak kafasidan chapda SH IV Qovurg’alar birikkan erida 
-hanjarsimon usikda 
34.I ton nechta tarkibiy qism komponentga egA? 
-uchta 
-ikkita 
+turttA
-beshta 
-oltita 
35.II ton nechta tarkibiy kismga komponentgA ega? 
+ikkitA
-turtta 
-uchta 
-beshta 
-oltita 
36.I va II ton kuchayishi kuZAtilaDi: 
-mitral etishmovchiligida 
-miokarditda 


-miokar distrafiyasida 
+Anemiyada
-perikard bushligida suyuqlik yigilganda 
37.I va II ton susayishi kuzatiladi: 
-Bazedov kasalligida
-anemiyada 
+Miokarditda
-ogir jimoniy mehnatda 
-psiho emocional zurikishda 
38.II ton susa'yishi kuzatiladi: 
+Aorta klapan etishmovchiligida
-gipertoniya kasalligida 
-ogir jismoniy mehnatda 
-ruhiy kuzgaluvchanlikda 
-Kichik qon aylanish doirasida bosim ortganda 
39.Quyidagi klinik vaziyatga ko’proq hos bulgan arterial pulьs uzgarishini kursating: Mitral stenoz 
-pulsus differens 
-pulsus filiformis 
+pulsus dificiens
-pulsus plenus 
-pulsus durus 
40.Aortada II ton akcenti uchraydi 
+Arterial gipertoniyada
-kichik qon aylanish doirasida qon dimlanishi 
-kardioskleroz 
-infarkt Miokarda 
-stenoKardiya 
41.Qaysi holatlarda yurakni ikkala tonlarini, Susayishi kuzatilmaydi?
+Semirishda
-O’pka emfizemasida 
-CHap tomonlama suyuqlik yigilganda
-Perikarditda suyuqlik yigilganda 
-Jismoniy zurikishdan so’ng 
42."Bedana RITMI" kachon eshitiladi? 
+mitral stenozda
-aorta og'z stenozida 
-Mitral klapan etishmovchiligda 
-aorta klapani etishmovchiligda 
-uch tavakali klapan etishmovchiligda 
43."Ot dupuri" kachon eshitiladi? 
+miokard og'ir shikastalanganda
-opka arteriyasida bosim oshganda 
-aortada bosim oshganda 
-darvoza venasida bosim oshganda 
-diafragma baland joylashganda 
44.Mitral stenozdagi diastolik shovkin bemorning qanday holatida yahshirok eshitiladi? 
-vertikal 
-chap enboshda 
-ong enboshda 
-chalkancha etganda 
+oldinga engashib o'tirganda
45.Qaysi belgi funkcional shovkinlarga hos emas? 
+doimiylik
-Uzoq davom etmasligi 


-cheklangan joyda eshitilishi 
-klapanlar shikastlanish belgilari bilan birga eshitiladi 
-ko’pincha o’pka arteriyasi klapani ustida eshitiladi 
46.Qanday belgi perikard ishqalanish shovkiniga hos emas? 
+doimiylik
-diastola va sistola vaktida eshitilishi 
-shovqin stetoskop ko’krak kafasiga bosganda kuchayadi 
-mutlok bo’g’iqlik sohasida yahshirok eshitiladi 
-shovqinning eshitilish joyi doimiy emas 
47.Qaysi tonlar orasida sistolik shovkin eshiti1adi: 
+I va II tonlar
-II va III tonlar 
-III va IV tonlar 
-IV va I tonlar 
-hamma javoblar tugri 
48.Diastolik shovqinni notog’ri ko'rinishini toping: 
-presistalik 
-protodiastalik 
-mezodiastalik 
+po'stdiastalik
-hamma javoblar tugri 
49.Qanday orttirilgan yurak nuksonlarida sistolik shovkin eshitilmaydi: 
+hamma nuksonlarda eshitiladi
-mitral klapan etishmovchiligida 
-uch tavakali klapan etishmovchiligida 
-aorta teshigi torayganda 
-o’pka arteriyasi teshigi torayganda 
50.Yurak urishi ritmi buzilganda pulьs qanday o'zgaradi? 
-sekinlashadi 
-taranglashadi 
+noritmik bo'ladi
-kichiklashadi 
-kuchayadi 
51.Pulьsni kancha vaktda sanash lozim? 
+60 sek
-30 sek 
-15 sek 
-20 sek 
-120 sek 
52.Yurak urishi va pulьs orasidagi farc, bu: 
+pulьs deficit
-tezlashgan pulьs 
-noritmik pulьs 
-paradoksal pulьs 
-pulьs bosimi 
53.Gipertoniya kasalligida asosiy shikoyatlar: 
+bosh ogrigi
-belda og’riq
-yurak urishi kuchayishi 
-nafas sikishi 
-kulokda shovqin 
54.Gipertenziyada pulьs harakteristikasi: 
+kuchaygan
-yumshok 


-yuqori 
-tez 
-qattiq 
55.Nitroglicerin kabul kilgandan kancha vaktdan keyin stenokardiya huruji utib ketadi 
+kabul kilgan zahoti
-15 20 minutdan keyin; 
-5 6 minutdan keyin; 
-10 12 minutdan keyin; 
-utib ketmaydi 
56.Gipertoniya kasali asorati 
+gipertanik kriz
-miokard infarkti
-tomirlar aterosklerozi 
-surunkali buyrak etishmovchiligi 
-jigar cirrozi 
57.Kuruvda stenokardiya huruj vaktida kuzatiladi 
+lab kukarishi
-yuzi okarishi 
-kup terlash 
-keskin holsizlik 
-akrocionoz 
58.Stenokardiya kasalligining rivojlanish sababi: 
+toj tomir aterosklerozi;
-aorta ogzi stenozi; 
-qonda kalьciy mikdorining oshishi
-kalqonsimon bez giperfunkciyasi; 
-qonda gistamin mikdorining oshishi 
59.Stenokardiya hurujida og’riq davomiyligi: 
+bir necha sekunddan 20 30 minutgacha;
-1 soatdan 2 3 soatgacha; 
-bir necha minutdan 2 soatgacha; 
-bir necha soatdan sutkagacha 
-doimiy 
60.Yurak sohasida hurujli og’riq lar Qaysi kasallikni belgisi hisoblanmaydi? 
+Stenokardiyani
-Quruq plevritni 
-O’tkir bronxitni 
-Kizil o’ngach kasalliklarini 
-Buyin osteohondrozini 
61.Miokard infarktidagi asosiy klinik belgi: 
+tush orkasida keskin og’riq huruji;
-oyoqlarning uvishuvi; 
-o’ng Qovurg’a ostida og’riq ; 
-tez tez siyish; 
-kulok shangillashi 
62.Qaysi holat mitral etishmovchilikni rivojlanishiga sabab bulaolmaydi 
-Revmatizm 
-Mitral klapan prolapsi 
-YUIKda mitral halkaning kalьcifikaciyasi 
-Travma, infekcion endokardit 
+Surunkali bronxit
63.Bemorda revmatizmni borligini nima anik isbotlaydi ? 
+Angina kup bo’lishi
-Anamnezida poliartrit 


-Mitral stenozning navjudligi 
-ECHT davomiyligini ortishi
-S reaktiv oksil darajasining oshishi 
64.Revmatizmning kelib chikishida Qaysi kuzgatuvchi ishtirok etadi? 
+A guruhidagi v gemolitik streptokokk
-yashillanuvchi streptokokk; 
-tilla rang streptokokk; 
-viruslar; 
-pnevmokokk 
65.Infekcion endokarditni ko’pincha keltirib chikaruvchi kuzgatuvchini tanlang 
+Yashil stafilakokk
-Stafilakokk 
-Pnevmokokk 
-Klibsiella 
-Hlamidiya 
66.Mitral stenozga hos: 
-protodiastolik shovqin 
-sistolik shovqin; 
-chap qorincha gipertrofiyasi 
-yurak cho’qqisida I tonning susayishi 
+"ot dupuri" ritmi 
67.Uyku arteriyasining pulьsaciyasi, Myusse simptomi Qaysi kasallik uchun hos 
+aorta klapani etishmovchiligida
-mitral klapan etishmovchiligida 
-aorta ogzi torayishida 
-mitral stenozda; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligida 
68.Hazm qilish sistemasi a'zolarini kuzdan kechirish boshlanadi 
+ogiz bushligidan
-qorin sohasidan 
-ko’krak kafasidan 
-kindikdan 
-jigar sohasidan 
69.Teorii sohasi palpatsiyasida kulni birdan tortib olganda og’riq kuchayish simptomi qanday nomlanadi: 
+Щetkina Blyumberg
-Obrazcova Strajesko 
-Kurlov 
-Pasternackiy 
-Myusse 
70.Kurlov bo’yicha jigarning normal ulchamlari:
+9x8x7 sm;
-6x6x10 sm;
-13x11x10sm;
-13x8x8 sm;
-9x5x7 sm 
71.Kizilo’ngach kasalliklariga qaysi shikoyat harakterli emas 
-disfagiya 
-kayt qilish 
+diareya
-qon ketish 
-jigildosh kaynashi 
72.12 barmok ichak yarasiga harakterli 
+kechkuro’ngi, och og’riq epigastral sohada
-ishtaha yuqolishi 


-Ortner simtomi 
-Oshkozon ishrasi kislotaligi pasayishi 
-slenomegaliya 
73.12 barmok ichak yarasiga harakterli emas 
+arterial bosim kutarilgan
-kechkuro’ngi, och og’riq lar 
-qabziyatlik 
-epigastr sohada palьpator lokal og’riq
-oshkozon shirasi kislotaligi oshildi 
74.Yara kasali asorati bulib 
+hammasi tugri
-qon ketishi 
-penitraciya, perforaciya 
-malegnizaciya 
-privratnik stenozi 
75.Jigar cirroziga harakterli 
+hammasi tugri
-ascit 
-gipoproteinemiya 
-tomir «yulduzchasi» 
-jigar kafti 
76.Portal cirrozga harakterli 
+portal gipertenziya
-arterial gipertenziya 
-giperproteinemiya 
-qonda fibrinogen kupayishi 
-eritracitoz va leykocitoz 
77.12 barmok ichak yara kasali asorati qon ketishi bilan harakterli bulmagan 
-ahlat korayishi 
-epigastral sohada og’riq
+arterial gipertoniya
-kayt qilish «kofe kuykasi» bilan 
-teri okarishi 
78.Jigar cirrozida kuzga kurinadigan diagnostik belgi 
+hammasi tugri
-jigarni skanerda kurish 
-radioizotop gepotografiya 
-UZI 
-Holicistografiya 
79.Holicistitda og’riq aniqlanadigan joyi 
+o’ng qovurg’a ostida
-tush suyagi ostida 
-kindik sohasida 
-oleocikal sohada 
-hammasi notog’ri 
80.Holicistitda og’riq kuchayish sababi 
+yogli taom iste'mol kilingach
-och qoringa 
-tunda 
-uglevodli taomlar iste'mol kilingach 
-hammasi notog’ri 
81.Holicistit uchun hususiyatli belgi 
+ogizning tahir bo’lishi
-kekirish (nordon ta'mli) 


-hikichok tutishi 
-jigildon kaynashi 
-ut safro bilan kayt qilish 
82.Enteritda og’riq ko’proq kaerda aniqlanadi?
+kindik atrofida;
-o’ng enbosh sohasida; 
-chap qovurg’a ostida; 
-epigastral sohada; 
-o’ng qovurg’a sohasida 
83.Surunkali gastritlar rivojlanishida qaysi etiologik omil kuzatiladi?
+hamma aytilganlar;
-ovkatlanish ritmining buzilishi; 
-kasbiy omillar; 
-dorilarni kabul qilish; 
-ovkatdan zaharlanish 
84.Oshkozon yara kasalligiga qaysi belgi hos emas?
+ich ketish;
-og’riq sindromi; 
-kusish; 
-zarda kaynashi; 
-kekirish 
85.Yara kasalligida eng ishonchli diagnostik tekshirish usuli bulib hisoblanadi?
+ezofagogastroduodenoskopiya biopsiya bilan;
-oshkozon ichak nuli rentgenoskopiyasi; 
-najasni yashirin qon ketishini aniklash analizi; 
-oshkozon shira ishlab chiqarishiini tekshirish 
-hammasi tugri 
86.Surunkali gepatit bilan kasallangan bemorlarni kuzdan kechirganda, qaysi belgi shu kasallik uchun ko’proq hos? 
+sariklik;
-kukarish; 
-venoz anastomozlarining kengayishi; 
-barmoklarning uzgarishi; 
-qorin kattapashishi 
87.Surunkali kolitda asosiy shikoyat: 
+ich ketishining qabziyat bilan almashinib turishi;
-ogizning achchik bo’lishi; 
-zarda bulish; 
-disfagiya; 
-hamma shikoyatlar 
88.Surunkali enteritning kup uchraydigan asorati 
+yara bo’lishi
-perfaraciya 
-qon kuyilishi 
-shillik kavatlar shishi 
-shillik kavatlar giperemiyasi
89.Surunkali enteritnint etiologik omillari:
+hammasi tog'ri;
-infekciya;
-disbakterioz; 
-alementar omil;
-avitaminoz 
90.Surunkali enteritda bemorning asosiy shikoyatlari:
+kindik atrofida og’riq , ich ketishi, ich guldirashi;
-epigastral sohada og’riq ; 


-jigildon kaynashi, kekirish; 
-sigmasimon ichak sohasida og’riq , kuchanishlar; 
-qabziyat 
91.Ichak palpatsiyasi Qaysi sohadan boshlanadi 
+sigmasimon ichakdan
-yugon ichak chikuvchi kismidan 
-kundalang chambar ichakdan 
-kur ichakdan 
-yugon ichak tushuvchi kismidan 
92.O’tkir gastrit kelib chikishining asosiy sababi:
+notog’ri ovkatlanish;
-boshdan kechirilgan kasalliklar; 
-allergik reakciyalar; 
-asabning zurikishi; 
-jismoniy zurikishlar 
93.Oshkozon yara kasalliginin asosiy simptom i:
+og’riq ;
-kayt qilish; 
-kekirish; 
-zarda kaynashi; 
-qabziyat 
94.Oshkozon yara kasalligining Qaysi bir asorati kup uchraydi? 
+qon ketish;
-perforaciya; 
-stenoz; 
-yaraning rakka aylanishi; 
-penitraciya 
95.Sariklik dastlab Qaysi sohada paydo buladi?
+kuz sklerasida;
-kaftlarda; 
-badan terisida; 
-yumshok tanglayda; 
-tovonda 
96.Kachon ut pufagi paypaslaganda sezilmaydi?
+normada;
-ut tosh kasalligida; 
-ut pufagi raki da; 
-ut yulining tikilib kolishida 
-hamma holatda 
97.Ichak kasalliklarini klinik ko’rinishi? 
+qorinda og’riq
+Ichak dispepsiyasi
-qayd qilish 
-uyquchanlik 
98.Oshqozonning pastki chegarasini aniqlashni 2ta usulini sanang? 
+palpatsiya
+uzi
-perkussiya 
-tomogramma 
99.mitral yuz qanday patologik xolat uchun xos? 
-aortal stenoz uchun 
+mitral stenoz uchun
-gipertonik kasallik uchun 
-mitral stenoz va mitral yetishmovchiligida


100.Siydikning qanday o’zgarishlari o’tkir glomerulonefrit uchun Xarakterlik 
-Oqsil miqdorining pasayishi 
+Oksil miqdorini ko’payishi
-Leykotsitlar miqdorining ko’payishi 
+Proteinuriya 
101.Ovqat xazm qilish tizimiga xos bo’lmagan shikoyatlarni aniqlang 
-Kekirish 
-jig’ildon qaynashi 
+nafas siqish
+toshmalar paydo bo’lishi
102.Anuriya kuzatiladi 
+buyraklar bilan siydik ajralishi buzilishida
-quruq va issiq xonada o’tirganida 
-profuz ich ketishida 
+yurak yetishmovchiligini og’ir formasida
103.Portal gipotenziyaning beilarini ko`rsatinig 
+astsit
+vena varikozida
-teri qichishi 
-jigarga oid ensafalopatiya 
104.Jigar yetishmovchiligi belgilarini ko`rsating 
+gipoalbuminemiya
+gemoragig sindrom
-kallik 
-aritmiya 
105.anemiya sindromining kelib chiqishidan qatiy nazar xarakterli belgisini ko`rsating 
+xolsizlik, hushni yo`qotish
+Bosh aylanishi va bosh og`riqlar
-ko`ngil aynishi va qayd qilish 
-diareya 
106.Aortal klapon yetishmovchiligiga xos belgilarni tanlang 
+uyqu arteriyasi pulsatsiyasi (carotid o’yini)
+myusse simptomi
-xushdan ketish 
-sistolik mushuk xirillashi 
107.Oshqozon yara kasalligiga hos ikkita belgina ko’rsating 
+erta og’riqlar (ovqatdan keyin 15-30 minutdA
+mavsumiy og’riqlar (bahor va kuz)
-kechgi og’riqlar (ovqatdan 2 soatdan keyin) 
-o’ng qovurg’a ostida og’riq 
108.septik endokarditga xos: 
+teri sarg’imtir kulrang (sutli kofE tusda
+barmoqlar baraban tayoqchasi va tirnoqlar soat oynasi ko’rinishida
-normal harorat
-diastolik mushuk xirillashi 
109.O'tkir revmatik istmalash sababchisi 
+angina
+skarlatina
- URVI 
-dizenteriya 
110.Stenokardiya kasalligining rivojlanish sababi: 
+toj tomir aterosklerozi;


-aorta ogzi stenozi; 
-qonda kalьciy mikdorining oshishi; 
-kalqonsimon bez giperfunkciyasi; 
-qonda gistamin mikdorining oshishi 
111.Yurak sohasida hurujli og’riq lar Qaysi kasallikni belgisi hisoblanmaydi? 
+Stenokardiyani
-Quruq plevritni 
-O’tkir bronxitni 
-Kizil o’ngach kasalliklarini 
-Buyin osteohondrozini 
112.Miokard infarktining asosiy sababi: 
+koronar arteriya aterosklerozi;
-yurak bushliklarining kengayishi; 
-miokard kiskarish kobiliyatining buzilishi; 
-chekish; 
-narkotik moddalarni kabul qilish 
113.Miokard infarktining patalogo anatomik belgisi: 
+yurak mushagi nekrozi;
-koronar tomirlar spazmi; 
-miokardning kiska vaktli ishemiyasi; 
-jigar fermentlarining aktivlashishi; 
-mezenterial tomirlar spazm 
114.Qaychi" simptomi miokard infarktining Qaysi davri uchun hos 
+O’tkir
-O’tkir oldi 
-tiklanish davri 
-chandiklanish davri 
-hammasi tugri 
115.Miokard infarktining kelib chikishi sababi : 
+koronar tomirlarning trombozi
-uglevod almashinuvining buzilishi 
-genetik moyillik 
-koronar tomirlarning torayishiga olib keladigan funkcional buzilishlar; 
-organizm immun sistemasining buzilishi; 
116.O’tkir tomir etishmovchiligining engil formasiga kiradi: 
+hushdan ketish;
-kollaps; 
-shok; 
-epilepsiya; 
-ortostatik kollaps 
117.Kichik qon aylanishida qonning dimlanishi Qaysi kasallikning biralamchi belgisi? 
+mitral stenoz;
-aorta ogzi stenozi 
-aorta klapani etishmovchiligi 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi 
118.Qaysi holat surunkali yurak etishmovchiligiga sabab bula olmaydi? 
-Yurakni ishemik kasalliklari 
-Gipertonik kasalliklari 
+O’tkir bronxit
-Dilyatacion kardiomiopatiya 
-Yurak nuksonlari 
119.Infekcion endokarditni ko’pincha keltirib chikaruvchi kuzgatuvchini tanlang 
+Yashil stafilakokk


-Stafilakokk 
-Pnevmokokk 
-Klibsiella 
-Hlamidiya 
120.Mitral teshik torayishida yurak chegarasi kaerga siljiydi? 
+yuqoriga va chapga
-yuqoriga va o’ngga 
-pastga va chapga 
-chapga 
-hamma tarafga 
121.Qorinni paypaslashda vrach holati 
+bemorning o’ng tomonida utiradi
-bemorning chap tomonida utiradi 
-bemorning o’ng tomonida turadi 
-bemorning chap tomonida turadi 
-hammasi tugri 
122.Chuqur sirpanuvchan palpatsiya qaysi metod bilan utkaziladi 
+Obrazcov Strajesko
-Vasilenko 
-Kurlov 
-Щyotkin Blyumberg 
-Hammasi tugri 
123.Qorin sohasining yuzaki palpatsiyasi kaerdan boshlanadi: 
+chap chov sohasidan
-epigastral sohadan 
-o’ng yon bosh sohadan 
-o’ng Qovurg’a osti sohadan 
-chap Qovurg’a osti sohadan 
124.Bemorda kachon Щetkina Blyumberg simptomi musbat 
+qorinni O’tkir yalliglanishi
-gastritda 
-tugri ichak yalliglanishida 
-qorin mushaklarini tarkalishida 
-enterit 
125.Tugri ichak paypaslanganda bemorni holati: 
+tizza tirsak
-orka bilan yotish 
-qorin bilan yotish 
-turganda 
-chal yonisha yotganda 
126.Shyotkin Blyumberg simptomi bemorda musbat bo’lishi 
+Qorin pardasi
-Gastrit 
-Tugri ichak yalliglanishi 
-Qorin mushanlari ajralishi 
-enterit 
127.Giperacid gastritda bemor ishtahasi 
+saklangan yoki kuchaygan
-pasatgan 
-yukilgan 
-buzilgan 
-uzgarlagan 
128.Mehanik sariklikka harakterli 
-pishobda urobillin paydo bo’lishi 


-qonda boglangan billirubin oshishi 
-teri kichishi 
-pishobda ut pigmenti paydo bo’lishi 
+ahlat okarishi 
129.Gemolitik sariklikka harakterli 
-pishobda ut pigmenti paydo bo’lishi 
+pishobda urobillin paydo bo’lishi 
-qonda boglangan billirubin oshishi
-kurinarli kam qonlik
-kurinarli eritracitlar emirilishi 
130.Jigar kasalliklarida teri kichishi nimadan dalolat beradi? 
-Gastro duodenal reflyuksining mavjudligi
+Yakkol holestaz fonida qonda ut kislotasining kupayishi 
-Jigar sintetik (oksil hosil kiluvchi) funkciyasining buzilishi 
-DYakkol miokardiodistrofiya bilan kechuvchi yurak etishmovchiligida 
-Oksil maksulotlari parchalanishiga nisbatan jigarni dezintoksikacion funkciyasini pasayishi
131.Gipersplinizm bu: 
-talokni tugma illati 
+citopeniyani talok kattalashi bilan
-citopeniyaga talok kattalashishi kushilishi bilan 
-albatta talok kattalashishi leykocitoz bilan 
-gepatitni talok kattalashishi bilan 
132.Portal cirrozga harakterli 
+portal gipertenziya
-arterial gipertenziya 
-giperproteinemiya 
-qonda fibrinogen kupayishi 
-eritracitoz va leykocitoz 
133Ascit suyuqlik yigilishi bu: 
+hammasi tugri
-portal gipertenziya 
-gipoproteinemiya 
-alьdesteron kupayishi 
-buyrak kanalchalarida suv va natriy reobsorbciyasi kupayishi 
134.Surunkali aktiv gepatitga harakterli 
+hammasi tugri
-ijobiy timol proba 
-o’ng Qovurg’a ostida og’riq
-dispepsiya 
-gepatomegaliya 
135.Tokcha» simptomi rentgenologik harakteristikasi 
+yara kasali
-O’tkir gastrit 
-usmalar 
-spastik qabziyatlik 
-surunkali gastrit 
136.Gipoacid gastritga harakterli emas 
+Ishtaha kupayishi
-kekirish 
-ko’ngil aynishi 
-kam qonlik 
-kayt qilish 
137.Holecistit diagnostikasida qaysi tekshirish ahamiyatli 
+UZI ut kopi
-qonda billirubinni aniklash 


-ahlatni tekshirish 
-ALT va AST aktivligini aniklash 
-hammasi tugri 
138.Holicistit uchun hususiyatli belgi 
+ogizning tahir bo’lishi
-kekirish (nordon ta'mli) 
-hikichok tutishi 
-jigildon kaynashi 
-ut safro bilan kayt qilish 
139.Meteorizm sabablari: 
+hamma tog'ri;
-ichak gipokineziyasi; 
-bijgish natijasida gaz hosil bo’lishining kuchayishi; 
-ichaklarda gaz surilishining buzilishi; 
-disbakterioz 
140.Eritrocitlarning kup parchalanishi va boglanmagan bilirubin mikdorining ortishi Qaysi kasallikka hos? 
+gemolitik sariklikka;
-parenhimatoz sariklikka;
-mehanik sariklikka; 
-hamma hollarga 
-sohta sariklikka
141.Ascit bilan kechuvchi jigar cirrozida palpatsiya quyidagi usulda olib boriladi?
+ballotirlash;
-yuzaki paypaslash;
-chuqur paypaslash;
-sirpanchik paypaslash
-hammasi 
142.Jigarning haqiqiy chegarasi, bu: 
+nisbiy tumtoklik chegarasi;
-absolyut tumtoklik chegarasi; 
-pastki chegarasi; 
-chap va o’ng chegarasi 
-hammasi notog’ri 
143.Ascit rivojlanishi mumkin:
+jigar cirrozida;
-12 barmokli ichak yarasida;
-O’tkir pielonefritda;
-surunkali pankreatitda
-hamma holatda
144.Surunkali kolitda Qaysi stol kullaniladi?
+N 4;
-N 1;
-N 5;
-N 7; 
-N 10 
145.Qabziyat diagnostikasida qaysi diagnostik tekshiruv ahamiyatli 
+rentgenoskopiya
-rektoromanoskopiya 
-endoskopiya 
-UZI
-irrigskopiya 
146.Ahlatda krahmal bo’lishi Qaysi patologiyada eng kup uchraydi?
+ingichka ichak patologiyasida;
-yugon ichak patologiya s ida; 


-12 B ichak patologiyasida; 
-me'da patologiyasida; 
-jigar patologiyasida 
147.Oshkozon ichak tizimini rentgenologik tekshirishda yugon ichakning barcha kismi 
normada kancha vakt ichida kurinadi? 
+24 soat orasida;
-12 soat orasida; 
-36 soat orasida; 
-8 soat orasida;
-54 soat orasida 
148.Disfagiya Qaysi kasallikka hos emas?
+gastrit;
-qizilo’ngach kuygandan keyin chandik hosil bulaetganida; 
-ko'ks oraligida usma paydo bulayotganida; 
-quzilo’ngach usmasida; 
-aorta anevrizmasi tufayli kizilo’ngach kisilganda 
149.Qorinning chuqur palpatsiyasi Qaysi sohadan boshlanadi? 
+chap bikin sohasidan;
-epigastral sohadan; 
-hohlagan sohadan; 
-o’ng bikin sohasidan; 
-kindik atrofidan 
150.Qorinni paypaslash nimadan boshlanadi?
+yuza, orientirlovchi palpatsiyadan;
-terida burma hosil qilishdan; 
-kulni chuqurrok qoringa botirishdan; 
-barmok uchlari bilan sirgantirishdan; 
-vrach kulini qoringa joylashtirishdan 
151.Me'da shirasida kup mikdorda shillik bo’lishi nima hakida dalolat beradi?
+gastrit hakida;
-ezofagit hakida;
-enterit hakida;
-me'da raki hakida;
-kolit hakida 
152.Najas yuzasidagi shillik kupincha Qaysi kasalliklarda kuzatiladi?
+yugon ichak yalliglanishida;
-oshkozon yara kasalligida; 
-yarali kolit kasalligida; 
-gastritlarda; 
-ingichkaa ichak yalliglanishida 
153.Najasning normal rangda bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+sterkobilinga;
-egning mavju dli giga; 
-usimlik kletchatkasining mavjudligiga; 
-hazm bulmagan ovkat koldiklariga; 
-krahmalga 
154.Gastritning eng anik diagnostik usuli: 
+gastroskopiya;
-rentgen tekshirishlar; 
-ulьtratovush tekshirish usuli; 
-me'da shirasini tekshirish 
-hammasi notog’ri 
155.Qaysi kasallik ko’pincha me'da raki kasalligiga sabab bo’lishi mumkin? 
+anacid gastrit;


-gipoacid gastrit; 
-normoacid gastrit; 
-korroziv gastrit; 
-flegmanoz gastrit 
156.Oshkozon yara kasalligida tilning kurinishi; 
-toza;
-quruq; 
-sillik; 
+ok karash bilan koplangan; 
-jigar rang karash bilan koplangan 
157.Birdaniga bushashish, bosh aylanishi, yurakning tez urishi, teri va shillik 
pardalarning okarishi qaysi holat uchun harakterli? 
+yaradan qon ketishi uchun;
-ichak tutilishiga; 
-ichak kolikasiga; 
-oshkozon pilorik kismining stenoziga 
-hammasi uchun 
158.Paypaslaganda normal holatdagi jigarning kuyi chegarasi qanday buladi?
+yumshok, O’tkir, ta'sirchan emas;
-qattiq, notekis, ta'sirchan;
-qattiq, utmas, ta'sirchan emas;
-qattiq, utmas, ta'sirchan;
-qattiq, O’tkir, ta'sirchan
159.Oshqozon shilliq qavatini ximoya omillariga nimalar kiradi? 
+shilliq – bikarbonat baryeri
-pepsin 
+prostaglandinlar
-gastrin gipersekretsiyasi 
160.qaysi 2 ta preparat stenokardiya xurujini to’xtata oladi 
-valerianani ekstrakti 
-kordaron
+trinitrolong
+nitroglitserin 
161.Qaysi 2ta yurak nuqsonida yurak faoliyati uzoq vaqt kompensatsiyalashgan bo’ladi? 
+mitral klapan yetishmovchiligi
+aorta klapan yetishmovchiligi
-mitral stenoz 
-trikuspidal stenozi 
162.qaysi usul bilan kam miqdordagi assit aniqlaniladi? 
+UZIda
+Kompyuter tomografiyasida
-Palpatsiya usulida 
-Rentgenologik usulda 
163.Yurak sohasini shishib chikishi va Qovurg’alar aro oraliklarni tekislaiishi kuzatyladi: 
+ekssudativ perikarditda
-chap qorincha gipertrofiyasida 
-o’ng qorincha gipertrofiyasida 
-aorta anevrizmasida 
-miokarditda 
164.To'sh suyagi harakatiga bo’lishi bulmagan og’riq kuzatiladi: 
-revmokarditda
+aortritda
-stenokardiyada 
-infarkt miokardda 


-septik endokarditda 
165.Yurak qon tomirlar kasalligida terini rangi ko’pincha: 
-okargan 
-sutli kofe
-markaziy sianoz 
+akrosianoz
-giperemiya 
166.Diastolaning boshida qo’shimcha ton eshitilishi 
+protodiastolik galop ritmi
-mezodiastolik galop ritmi 
-presistolik galop ritmi 
-sistolik galop ritmi 
-diastolik ritm 
167.Karsillovchi I ton nimaga hos? 
-aorta yarimoysimon klapanlari etishmovchiligiga 
-2 tavakali klapan etishmovchiligiga 
-aorta teshigi torayishiga 
+mitral teshik torayishiga
-3 tavakali klapan etishmovchiligiga 
168.Aorta klapani etishmovchiligida diastolik shovkiining eng yahshi eshitilish joyi: 
-hanjarsimon usimta asosi 
-yurak cho’qqisi 
+Botkin Erba nuktasi
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi chap kirgogi enida 
169.Uch tavakali klapan etishmovchiligidagi sistolik shovqinning eng yahshi 
eshitilish joyini kursating: 
-Botkin Erba nuktasi 
-yurak cho’qqisi 
+hanjarsimon usimta asosi
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi chan kirgogi enida 
170.Jigar kasalligi bilan kasallangan bemorlarning asosiy shikoyati 
-epigastral sohada og'riq 
+o'ng qovurga ostida ogriq 
-kekirish
-qabziyat 
-jig'ildon qaynashi 
171.Puls deficiti uchraydi
-sinus tahikardiya 
-ekstrosistoliya 
+hilpillama aritmiya
-yurak blokadalari 
-sinus aritmiyalarda 
172.Ertalab, nahorga, bemor tinch holatda bulganida ulchangan arterial qon bosim, bu: 
+bazal bosim
-urtacha bosim 
-maksimal bosim 
-minimal bosim 
-pulьs bosimi 
173.Soglom odamda P Q interval davomiyligi: 
+0,12-0,20 s
-0,10-0,14 s 
-0,14-0,25 s 


-0,06-0,09 s 
-0,1-0,3 s 
174.EKG da normada R tishchaning balandligi ko’krak tarmoklarida: 
+25 mm dan oshmaydi
-50 mm dan oshmaydi 
-20 mm dan kam 
-30 40 mm 
-60 mm dan kup 
175.EKG da T tishcha nimani kursatadi? 
+qorinchalar repolyarizaciyasini
-bo’lmachalar depolyarizaciyasini 
-qorinchalar aro tusik repolyarizaciyasini 
-kuzgalishning atrioventrikulyar tugundan utishi 
-ikkala qorinchaning tulikligicha kuzgalishi 
176.EKG o’ng ko’krak tarmoqlari qaysi ? 
+Vl V2
-V3 V4 
-V5 V6 
-Vl V6 
-V7 V9 
177.CHap ko’krak tarmoklari qaysi ? 
+V5 V6
-Vl V2 
-V3 V4 
-Vl V6 
v-7 V9 
178.Yurak urish sonining 40-50 gacha kamayib ketishi, bu: 
-ekstrasistoliya 
-sinus tahikardiya 
-sinus aritmiya 
+sinus bradikardiya
-atrioventrikulyar blokada II daraja 
179.Bo’lmacha gipertrofiyasidaEKGda: 
+R tishcha davomiyligi va amplitudasi kattalashadi
-R tishcha davomiyligi uzayadi 
-R tishcha amplitudasi kamayadi 
-P Q interval uzayad 
-R tishcha ikki fazali 
180.Qorincha ekstrasistoliyasida EKG da R tishcha: 
+bulmaydi;
-manfiy buladi; 
-ikki fazali buladi; 
-kengaygan buladi; 
-baland buladi 
181.Gipertoniya kasalligining boshlangich davri patogenezi: 
+tomir tonusi regulyaciyasining buzilishi;
-pressor aminlarning ishlab chikarilishi; 
-miokard kiskarish hususiyatining pasayishi; 
-kichik qon aylanish doirasida bosimning oshishi; 
-adashgan nerv tonusining oshishi 
182.Gipertonik kriz uchun nima harakterli: 
+A.B. ni tez, qo’shimcha kutarilishi
-A.B ni boskichma boskich kutarilishi 
-M.N.S uzgarishlari bilan A.B. ni kutarilishi 


-kurishni O’tkir buzilshpi, surunkali buyrak etishmovchiligini rivojlanishi 
-A.B. tez tushishi 
183.Arterial gipertenziyada E.K.G da qanday uzgarishlar buladi: 
+chapgramma
-o’nggramma 
-P Q tishlar oraligi uzayishi 
-R tishining ikkita tishchali bo’lishi 
-R P oraligini uzgarishi 
184.Gipertoniya kasalligining I davri uchun harakterli emas: 
+Qovurg’alarda shish;
-bosh og’riq lari; 
-kuloklarda shovqin; 
-bosh aylanishi; 
-boshdagi shovqin 
185.Gipertoniya kasalligining II davri uchun harakterli emas: 
+yurak cho’qqisida I tonning kuchayishi;
-chap qorincha gipertrofiyasi; 
-kuz tubi arteriolalarining torayishi; 
-aortada II tonning akcenti; 
-EKG da uzgarishlar 
186.Simptomatik gipertoniya kuzatiladi 
+buyrak kasalliklarida
-endokrin sistema kasalliklarida 
-homiladorlikda 
-aterosklerozda 
-aorta koarktaciyasida 
187.Gipertoniya kasalligini dorisiz davolash uz ichiga oladi 
+kalloriyasi past parhez
-kalloriyasi baland parhez 
-racionga magniyga boy ozik ovkatlar kiritish 
-osh tuzi mikdorini chegaralash 
-kup suyuqlik ichish 
188.Nima aterosklerozni ehtimollik faktori bula olmaydi? 
+Tana massasining deficit
-Kandli diabet 
-Giperlipidemiya 
-Arterial gipertenziya 
-Chekish 
189.Bemorda IV funkcional klass stenokardiya bulganda hurujlar kachon paydo buladi? 
+ozgina jismoniy ishdan keyin;
-ogir jismoniy ishdan keyin; 
-500 m masofa yurganda; 
-uchinchi kavatga kutarilganda; 
-juda ham kam paydo buladi 
190.Stenokardiya huruji paytida olingan EKG da aniqlanadi: 
+ST segmentining pasayishi;
-musbat R tishcha 
-chuqur Q tishcha; 
-U tishcha; 
-tulik bulmagan atrio ventrikulyar blokada 
191.Kardiogen shok rivojlanishining sababi: 
+chap qorincha kiskaruvchanligining susayishi;
-arterial qon bosimining oshishi; 
-kichik qon aylanish doirasida bosimning oshishi; 


-diurez kamayishi; 
-toksinlarning surilishi 
192.Qaysi hosila infarkt miokarda uchun harakterli emas 
-Anginoz hurujning davomiyligi 
-Kardiogen shok 
+Plevral bushlikka burtma
-O’pka shishi 
-Ritm va utkazuvchanlikning buzilishi 
193.Yurak etishmovchiligidagi kukarish nimaga bo’lishi? 
+qonda tiklangan gemoglobin tarkibining oshishi;
-oksigemoglobin tarkibining oshishi; 
-umumiy qon aylanishining oshishi; 
-qon bosimining pasayishi; 
-qonda fermentlarning oshishi 
194.Ikki tavakali klapan etishmovchiligi kachon kuzatiladi? 
+chap qorincha gipertrofiyasi va dilyataciyasida
-o’ng qorincha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-chap bo’lmacha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-o’ng bo’lmacha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-hammasi tugri 
195.Ashof Talalaev tugunining topilishi nimaning belgisi hisoblanadi 
+revmatizmning aktivligi;
-turli etiologiyada miokardit; 
-specifik belgi hisoblanmaydi; 
-bakterial endokardit; 
-yurak mushagi shikastlanishiga hos bulgan belgi 
196.Qaysi mikroorganizm revmatizmning asosiy etiologik faktori hisoblanadi 
-Pnevmokokk 
-Yashil stafilakokk 
+b gemolitik streptokokk
-Ichak tayokchasi 
-Hlamidiya
197.Qaysi laborotor belgilarini O’tkir revmatik isitmaga kiritmaydilar? 
-ECHT ni ortishi
-Qon tarkibida alьfa va gammaglobulinlarning oshishi 
-Antistreptokokk AT titrini oshishi 
-S reaktiv oksil tarkibini oshishi 
+Trombocitopeniya 
198.Yurak turtkisining paydo bo’lishi yurakning Qaysi bulimi gipertrofiyasi 
belgisidir 
-o’ng qorincha 
+chap qorincha
-chap bo’lmacha 
-o’ng bo’lmacha 
-chap bo’lmacha va chap qorincha 
199.Traube kushalok toni va Dьyurozьe kushalok shovqini nimaga hos 
+aorta klapani etishmovchiligi
-aorta ogzi stenozi 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-mitral stenoz 
200.Diastolik arterial bosimning keskin 0 gacha tushib ketishi va sistolik 
bosimning kutarilishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+aorta klapani etishmovchiligi


-aorta ogzi stenozi 
-mitral stenoz; 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi; 
201.Qovurg’a oraligida yurak kundalang ulchami Qaysi kasallikda kengayadi 
+aortaning kengayishida;
-chap bo’lmachaning kengayishida 
-o’ng bo’lmachaning kengayishida 
-perikarditda; 
-hammasi tugri 
202.Flint shovqini kachon eshitiladi 
+aorta klapani etishmovchiligida
-mitral klapan etishmovchiligida 
-aorta ogzi stenozida 
-mitral stenozda; 
-3 tavakali klapan etimshovchiligida 
203.Kurichak palpatsiyasining harakteristikasi: 
+og’riq siz, guldirovchi, cilindr shaklida
-og’riq li guldirovchi 
-sezgir, yakdol, harakatchan 
-dumalok shaklda, guldirovchi 
-palpatsiya kilinmaydi 
204.Kundalang chambar ichak necha % da palpatsiya kilinmaydi: 
+60 70 %
-80 85 % 
-20 25 % 
-90 95 % 
-50 60 % 
205.Kattalashgan, og’riq li utkopi 
+Kurvuazьe simptomi
-Frenikus simptomi 
-Ortner simptomi 
-Щyotkin Blyumberg simptomi 
-Grez turner simptomi 
206Jigar sirrozida bemorlar qanday shikoyatlarni aytishadi? 
+qorin hajmining oshishi
+burundan qon ketishi
-diareya 
-qonli tupurish 
207.Mitral yetishmovchiligini chaqiradigan sabablarni ko’rsating? 
+revmatizm
+biriktiruvchi to’qimaning diffuz kasalliklari
-jarohat 
-brutselyoz 
208.Qanday holatlarda Yurak tonlarining fiziologik kuchayishi kuzatiladi? 
+jismoniy zo’riqish
+asab zo’riqishi
-o’pka emfizemasi 
-hushdan ketish 
209.Pielografiya qaysi kasalliklarda aniqlanadi 
+Buyrak tosh kasalligida
-Utkir glomerulonefrit 
-Utkir pielonefrit 
+Surunkali pielonefrit


210.Siydikning qanday o’zgarishlari o’tkir glomerulonefrit uchun Xarakterlik 
-Oqsil miqdorining pasayishi 
+Oksil miqdorini ko’payishi
-Leykotsitlar miqdorining ko’payishi 
+Proteinuriya 
211.Oshqozon shilliq qavatini ximoya omillariga nimalar kiradi? 
+shilliq – bikarbonatbareri
-pepsin 
+prostaglandinlar
-gastrin gipersekretsiyasi 
212.Najasning normal rangda bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+sterkobilinga;
-egning mavju dli giga; 
-usimlik kletchatkasining mavjudligiga; 
-hazm bulmagan ovkat koldiklariga; 
-krahmalga 
213.Qaysi kasallikning klinik kechishi nisbatan sekin va tinch buladi?
+surunkali gepatitning persistrlangan turi;
-surunkali gepatitning aktiv faol turi; 
-surunkali gepatitning holestatik turi;
-jigar ehinokokki;
-jigar usmasi
214.Meteorizm sabablari: 
+hamma tog'ri;
-ichak gipokineziyasi; 
-bijgish natijasida gaz hosil bo’lishining kuchayishi; 
-ichaklarda gaz surilishining buzilishi; 
-disbakterioz 
215.Tizimli sklеrоdеrmiya bilan bеmоrlarda qo’l vaоyoq uchlarining, burun va qulоqlarningsоvuqdan kеyin оqarishi, 
jimirlashi qaysi sindrоm bilan bоg’liq?
+Rеynо sindrоmi 
-TibеrjеVayssеnbah sindrоmi 
-Jakku sindrоmi 
-CRESTsindrоm 
216.CREST sindrоmga nima taaluqli?
-Bu tizimlisklеrоdеrmiyaning limitirlangan shakli.
-ichki оrganlar kam zararlanadi.
-YUz va qo’l kaft tеrilari sklеrоdеrmik zararlanishi. 
-sklеrоdaktiliya shakllanishi bilan kеchadi.
+Barcha ko’rsatilganlar 
217.Gemorragik vaskulitning tipik belgilari 
-plevrit
-pnevmoniya
-miokardit
-glomerulonefrit
+terida toshmalar
218.Pollaikturiya-bu 
-kam kam peshob ajralishi 
-og'riqli peshob ajralishi 
+tez-tez peshob ajraishi 
-peshob tutaolmaslik 
-ko'p miqdorda peshob ajralishi 
219.Nоspеsifik yarаli kоlit ko’roq necha yoshda uchraydi 


+15-30 
-20-40 
-30-40 
-40-50 
-55-60 
220.O't pufagiga infeksiya qaysi asosiy yo'l biLan tushadi 
-xavo tomchi 
-jinsiy 
-urogen 
+limfogen 
-xammasi tog'ri 
221.Surunkali xolestitsitni rivojlanishdagi asosiy infeksion omilini ko'rsting 
-exinokokk 
+ichak tayyoqchasi 
-trixomanda 
-amebiaz 
-lyambilya 
223.Aritmiyani Qaysi turi infarkt miokardida Kam uchraydi ? 
+Kam uchrovchi bo’lmacha ekstrosistoliyasi
-Qorinchalar ekstrosistoliyasi 
-Hilpillovchi aritmiyani paroksizmasi 
-Qorincha usti paroksizmal tahikardiyasi 
-Qorincha tahikardiyasi 
224.Disfagiya bu: 
+kizilo’ngach bo’yicha ovkat O'tishi kiyinlashadi
-ogizga achchik yokimsiz tam keladi 
-epigastral sohada ovkatdan keyin og’riq
-havo bilan kekirish, bemorni havo yutishi bilan 
-ichak bo’yicha og’riq 
225.Revmatizmning katta kriteriyalarini ko'rsting 
+xoreya 
-isitma 
-umumiy xolsizlik 
-artralgiya 
-EChT oshishi 
226.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
227.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketish 
- ta'sirlanchik 
228.Jigar serrozini turini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal 
-infeksion 
-kriptogen 
229.Jigar serrozida bemorda obektiv koruvda korishimiz Mumkin 


+meduza bosh
-semirish 
-muyusse simptomi 
-teri qoplami o'zgarmagan 
230.Surunkali xolestatik gepatitga xos belgi bu 
+giperbilurbubinemiya 
-anemiya 
-bakterimiya 
-leykopeniya 
-isitma 
231.Me'da shilliq qavvatining agressiv omillaridan biri bu 
-giperimiya 
+Helocabakteriya piyori 
-gastroptoz 
-ichakning gipermotorikasi 
232.Me'da kasalligida bemorlar asosiy shikoyatlaridan biri bu 
-bosh og'rish 
+jig'ildon qaynashi 
-ich ketish 
-disfagiya 
-ko'z oldi hiralashishi 
233.Qaysi holatlarda aortal klapan etishmovchik sabab sifatida ko'rsatiladi 
-Angina 
+revmatizm 
-surunkali bronxit 
-psixo zo'riqish 
-isitma 
234.Oshqozon dispepsiya sindorimi 
-Qabziyat 
-metiorizm 
+ko'ngil aynish 
-xammasi tog'ri 
235.Revmatizmda qayer shikastlanadi kuzatiladi 
-barmoq bog'imlarning shikastlanishi 
+yirik bog'imlar
-hechqayer shikastlanmaydi 
-tog'ri javob yoq 
236.Revmatizmda og'riq xarakterlanadi 
+ko'chib yurishi 
-og'riq bo'lmaslik 
-bir barmoq og'rishi 
-og'riq bilinmasligi 
237.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
238.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+Ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketishi 
-ta'sirlanchik 


239.Jigar serrozini sindromini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal gipertenziya 
-infeksion 
-kriptogen 
240.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
241.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketish 
-ta'sirlanchik 
242.Jigar serrozini sindromini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal gipertenziya 
-infeksion 
-kriptogen 
243.Курлов бўйича жигарни нормадаги 1 чи ўлчамини айтинг:
+ўнгда ўрта ўмров чизиҒи бўйича 9+-2см 
-ўнг qовурqа ёйи бўйича 7+ 2см 
-тўш ўрта чизиҒи бўйича 8+ 2см 
-чапда ўрта ўмров чизиҒи бўйича - 9+ 2см ўнгда ўрта ўмров чизи?и бўйича 9+ 2см 
-ўнг ҚовурҒа ёйи бўйича 7+2см 
244.surunkali gastrit bilan ogrigan bemorlarni obektiv tekshirish usulli 
+palpatsiya 
-labarot tekshiruv 
-instrumental tekshiruv 
-surab surushtirish 
245.Gipertoniga olib keluvchi omil bu 
+asab-ruxiy stress 
-jigar jarohati 
-ozib ketish 
-sog'lom turmush 
246.Revmatizmning asosiy klinik ko'rishlaridan biri 
-revmatik dermatit 
-limfagit 
+poliartirit 
-revmatik plevrit 
-klinik korinishi yoq 
247.Soglom erkaklarda gemoglabin miqdori
-150-160g/l 
+140-160g/1 
-100-120g/l 
-120-160g/l 
-130-140g/l 
248.Soglom ayollarda gemoglobin miqdori 


+120-140g/1 
-150-160g/l 
-140-160g/l 
-130-140g/l 
-100-120g/l 
249.Surunkali aktiv gepatitni xarakteri 
-ijobiy timol proba 
-ong qovurga ostida ogrik 
-dispepsiya
-gepatomegaliya 
+xammasi tugri 
250.Яра касали асорати булиб
+хаммаси тугри 
-кон кетиши 
-пенитрация, перфорация 
-малегнизация 
-привратник стенози 
251.Курлов буйича жигарнинг нормал улчамлари:
+9x8x7 см 
-6x6x10 см 
-13x11x10 см 
-13x8x8 см 
-9x5x7 см 
252.Чукур методик сирпанувчан пальпация кайси метод билан утказилади
+Образцов-Стражеско 
-Василенко 
-Курлов 
-Щёткин-Блюмберг 
-Хаммаси тугри 
253.Митрал клапаннинг энг яхши эшитилиш жойини курсатинг:
+юрак чуккиси 
-ханжарсимон усимтанинг асоси 
-II ковурга оралигида, туш суягининг чап киргоги олдида 
-II ковурга оралигида, туш суягининг унг киргоги енида 
-Боткин-Эрба нуктаси 
254.Юракнинг кайси клапани III ковурганинг туш суяги чап киргогига бириккан жойига тугри келади?
+Митрал клапан 
-Аортал клапан 
-Уч тавакали клапан 
-Упка артерияси клапани 
-Биронтаси хам тугри келмайди 
255.Перикард бушлигида суюклиги йигилиши:
+гидроперикардит 
-перикардит 
-аносарка 
-панкардит 
-ревмокардит 
256.Кайси холларда сийдикда билирубин булиши характерли?
+жигар ости сариклигида 
-Уремия 
-жигар усти сариклиги 
-булмайди 
-аник жавоб йўq 
257.Me'da ichak kasalliklarida ko'zdan kechirishda aniqlanadi 


+ozib ketish 
-yuzni qizarishi 
-semirish 
-soch to'kilishi 
-terini qichishishi 
258.Yara kasalligini asosiy asorati
-astsit 
-koma 
-diareya 
+malignizasiya 
-anasarka 
259.Yara kasalligini asosiy asorati 
+teshilish 
-koma 
-anasarka 
-astsit 
-semirish 
260.Yara kasalligini asosiy asorati 
-koma 
-anasarka 
-astsit 
-soch tokilish 
+qon ketishi 
261.Me'da shilliq qavatini agressiv omilli 
-giperimiya 
+pepsin 
-gastroptoz 
-gipermotorika 
-gipomotorika 
262.Surunkali gepatitni sababi 
+toksik zaxarlanish 
-gripp 
-chekish 
-ruhiy stress 
-zamburug' 
263.Surunkali pankeratitni asosiy shikoyati 
+ahlatni yogli ajralishi 
-semizik 
-disfagiya
-artralgiya 
264.Bemorning terisi sutli kofe rangida bo’lishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+septik endokardit;
-revmatik endokardit; 
-aorta anevrizmasi; 
-stenokardiya; 
-surunkali miokardit 
265.Bemor barmoqlarining binafsha qizgish rangda bo’lishi, burunning uchi va lablarning 
kukarishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+mitral stenoz uchun;
-aorta ogzining torayishi; 
-aorta klapanlarining etishmovchiligi; 
-uch tavakali klapan etishmovchiligi; 
-o’ng atrio ventrikulyar teshikning torayishi 
266.Kuchli sianoz ko’proq Qaysi kasallik uchun hos? 


+tugma yurak poroklari;
-orttirilgan yurak poroklari; 
-infarktdan keyingi kardioskleroz; 
-perikardit; 
-miokardit 
267.Butun tanaga tarqalgan shishlar, bu: 
-gidrotoraks; 
-ascit; 
+anosarka;
-gidroperikard; 
-gidronefroz 
268.Yurak auskulьtaciyasini qaysi eshitish joyida yakunlanadi? 
-yurak asosida; 
-yurak cho’qqisida; 
+Botkin Erba nuktasidaa
-hanjarsimon usimta asosida; 
-farki yuk 
269.Yurakni auskulьtaciyasi qilish Qaysi klapandan boshlanadi? 
+mitral klapanda
-uch tavakali klapan; 
-aortal klapan; 
-o’pka arteriyasi klapani; 
-farki yuk 
270.O't tosh kasalligining eng anik diagnostika usuli:
+holeistografiya;
-duodenal zondlash; 
-punkcion biopsiya; 
-radioizotop rentgenografiya 
-hammasi 
271.Normada yurakning eshitish tartibida kuzatiladi: 
-5 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
-4 ta nukta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanadi 
+5 ta nuqta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanad
-4 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
-asosini 5 ta nuktasi bor va eshitish hanjarsimon usimtadan boshlanadi 
272.Birinchi ton komponentlari: 
+hammasi tog'ri
-klapanlar 
-mushaklar 
-tomirlar 
-bo’lmachalar 
273.O’Pka arteriya klapanida auskulьtaciya utkaziladi: 
+ko’krak kafasidan chapda 2 3 Qovurg’alar orasida
-ko’krak kafasidan o’ngda 3 4 Qovurg’alar orasida 
-ko’krak kafasidan chapda 5 Qovurg’alar orasida 
-ko’krak kafasidan chapda SH IV Qovurg’alar birikkan erida 
-hanjarsimon usikda 
274.I ton nechta tarkibiy qism komponentga egA? 
-uchta 
-ikkita 
+turttA
-beshta 
-oltita 
275.II ton nechta tarkibiy kismga komponentgA ega? 


+ikkitA
-turtta 
-uchta 
-beshta 
-oltita 
276.I va II ton kuchayishi kuZAtilaDi: 
-mitral etishmovchiligida 
-miokarditda 
-miokar distrafiyasida 
+Anemiyada
-perikard bushligida suyuqlik yigilganda 
277.I va II ton susayishi kuzatiladi: 
-Bazedov kasalligida
-anemiyada 
+Miokarditda
-ogir jimoniy mehnatda 
-psiho emocional zurikishda 
278.II ton susa'yishi kuzatiladi: 
+Aorta klapan etishmovchiligida
-gipertoniya kasalligida 
-ogir jismoniy mehnatda 
-ruhiy kuzgaluvchanlikda 
-Kichik qon aylanish doirasida bosim ortganda 
279.Quyidagi klinik vaziyatga ko’proq hos bulgan arterial pulьs uzgarishini kursating: Mitral stenoz 
-pulsus differens 
-pulsus filiformis 
+pulsus dificiens
-pulsus plenus 
-pulsus durus 
280.Aortada II ton akcenti uchraydi 
+Arterial gipertoniyada
-kichik qon aylanish doirasida qon dimlanishi 
-kardioskleroz 
-infarkt Miokarda 
-stenoKardiya 
281.Qaysi holatlarda yurakni ikkala tonlarini, Susayishi kuzatilmaydi?
+Semirishda
-O’pka emfizemasida 
-CHap tomonlama suyuqlik yigilganda
-Perikarditda suyuqlik yigilganda 
-Jismoniy zurikishdan so’ng 
282."Bedana RITMI" kachon eshitiladi? 
+mitral stenozda
-aorta og'z stenozida 
-Mitral klapan etishmovchiligda 
-aorta klapani etishmovchiligda 
-uch tavakali klapan etishmovchiligda 
283."Ot dupuri" kachon eshitiladi? 
+miokard og'ir shikastalanganda
-opka arteriyasida bosim oshganda 
-aortada bosim oshganda 
-darvoza venasida bosim oshganda 
-diafragma baland joylashganda 
284.Mitral stenozdagi diastolik shovkin bemorning qanday holatida yahshirok eshitiladi? 


-vertikal 
-chap enboshda 
-ong enboshda 
-chalkancha etganda 
+oldinga engashib o'tirganda
285.Qaysi belgi funkcional shovkinlarga hos emas? 
+doimiylik
-Uzoq davom etmasligi 
-cheklangan joyda eshitilishi 
-klapanlar shikastlanish belgilari bilan birga eshitiladi 
-ko’pincha o’pka arteriyasi klapani ustida eshitiladi 
286.Qanday belgi perikard ishqalanish shovkiniga hos emas? 
+doimiylik
-diastola va sistola vaktida eshitilishi 
-shovqin stetoskop ko’krak kafasiga bosganda kuchayadi 
-mutlok bo’g’iqlik sohasida yahshirok eshitiladi 
-shovqinning eshitilish joyi doimiy emas 
287.Qaysi tonlar orasida sistolik shovkin eshiti1adi: 
+I va II tonlar
-II va III tonlar 
-III va IV tonlar 
-IV va I tonlar 
-hamma javoblar tugri 
288.Diastolik shovqinni notog’ri ko'rinishini toping: 
-presistalik 
-protodiastalik 
-mezodiastalik 
+po'stdiastalik
-hamma javoblar tugri 
289.Qanday orttirilgan yurak nuksonlarida sistolik shovkin eshitilmaydi: 
+hamma nuksonlarda eshitiladi
-mitral klapan etishmovchiligida 
-uch tavakali klapan etishmovchiligida 
-aorta teshigi torayganda 
-o’pka arteriyasi teshigi torayganda 
290.Yurak urishi ritmi buzilganda pulьs qanday o'zgaradi? 
-sekinlashadi 
-taranglashadi 
+noritmik bo'ladi
-kichiklashadi 
-kuchayadi 
291.Pulьsni kancha vaktda sanash lozim? 
+60 sek
-30 sek 
-15 sek 
-20 sek 
-120 sek 
292.Yurak urishi va pulьs orasidagi farc, bu: 
+pulьs deficit
-tezlashgan pulьs 
-noritmik pulьs 
-paradoksal pulьs 
-pulьs bosimi 
293.Gipertoniya kasalligida asosiy shikoyatlar: 


+bosh ogrigi
-belda og’riq
-yurak urishi kuchayishi 
-nafas sikishi 
-kulokda shovqin 
294.Gipertenziyada pulьs harakteristikasi: 
+kuchaygan
-yumshok 
-yuqori 
-tez 
-qattiq 
295.Nitroglicerin kabul kilgandan kancha vaktdan keyin stenokardiya huruji utib ketadi 
+kabul kilgan zahoti
-15 20 minutdan keyin; 
-5 6 minutdan keyin; 
-10 12 minutdan keyin; 
-utib ketmaydi 
296.Gipertoniya kasali asorati 
+gipertanik kriz
-miokard infarkti
-tomirlar aterosklerozi 
-surunkali buyrak etishmovchiligi 
-jigar cirrozi 
297.Kuruvda stenokardiya huruj vaktida kuzatiladi 
+lab kukarishi
-yuzi okarishi 
-kup terlash 
-keskin holsizlik 
-akrocionoz 
298.Stenokardiya kasalligining rivojlanish sababi: 
+toj tomir aterosklerozi;
-aorta ogzi stenozi; 
-qonda kalьciy mikdorining oshishi; 
-kalqonsimon bez giperfunkciyasi; 
-qonda gistamin mikdorining oshishi 
299.Stenokardiya hurujida og’riq davomiyligi: 
+bir necha sekunddan 20 30 minutgacha;
-1 soatdan 2 3 soatgacha; 
-bir necha minutdan 2 soatgacha; 
-bir necha soatdan sutkagacha 
-doimiy 
300.Yurak sohasida hurujli og’riq lar Qaysi kasallikni belgisi hisoblanmaydi? 
+Stenokardiyani
-Quruq plevritni 
-O’tkir bronxitni 
-Kizil o’ngach kasalliklarini 
-Buyin osteohondrozini 
301.Miokard infarktidagi asosiy klinik belgi: 
+tush orkasida keskin og’riq huruji;
-oyoqlarning uvishuvi; 
-o’ng Qovurg’a ostida og’riq ; 
-tez tez siyish; 
-kulok shangillashi 
302.Qaysi holat mitral etishmovchilikni rivojlanishiga sabab bulaolmaydi 
-Revmatizm 


-Mitral klapan prolapsi 
-YUIKda mitral halkaning kalьcifikaciyasi 
-Travma, infekcion endokardit 
+Surunkali bronxit
303.Bemorda revmatizmni borligini nima anik isbotlaydi ? 
+Angina kup bo’lishi
-Anamnezida poliartrit 
-Mitral stenozning navjudligi 
-ECHT davomiyligini ortishi
-S reaktiv oksil darajasining oshishi 
304.Revmatizmning kelib chikishida Qaysi kuzgatuvchi ishtirok etadi? 
+A guruhidagi v gemolitik streptokokk
-yashillanuvchi streptokokk; 
-tilla rang streptokokk; 
-viruslar; 
-pnevmokokk 
305.Infekcion endokarditni ko’pincha keltirib chikaruvchi kuzgatuvchini tanlang 
+Yashil stafilakokk
-Stafilakokk 
-Pnevmokokk 
-Klibsiella 
-Hlamidiya 
306.Mitral stenozga hos: 
-protodiastolik shovqin 
-sistolik shovqin; 
-chap qorincha gipertrofiyasi 
-yurak cho’qqisida I tonning susayishi 
+"ot dupuri" ritmi 
307.Uyku arteriyasining pulьsaciyasi, Myusse simptomi Qaysi kasallik uchun hos 
+aorta klapani etishmovchiligida
-mitral klapan etishmovchiligida 
-aorta ogzi torayishida 
-mitral stenozda; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligida 
308.Hazm qilish sistemasi a'zolarini kuzdan kechirish boshlanadi 
+ogiz bushligidan
-qorin sohasidan 
-ko’krak kafasidan 
-kindikdan 
-jigar sohasidan 
309.qorin sohasi palpatsiyasida kulni birdan tortib olganda og’riq kuchayish simptomi qanday nomlanadi: 
+Щetkina Blyumberg
-Obrazcova Strajesko 
-Kurlov 
-Pasternackiy 
-Myusse 
310.Kurlov bo’yicha jigarning normal ulchamlari:
+9x8x7 sm;
-6x6x10 sm;
-13x11x10sm;
-13x8x8 sm;
-9x5x7 sm 
311.Kizilo’ngach kasalliklariga qaysi shikoyat harakterli emas 
-disfagiya 
-kayt qilish 


+diareya
-qon ketish 
-jigildosh kaynashi 
312.12 barmok ichak yarasiga harakterli 
+kechkuro’ngi, och og’riq epigastral sohada
-ishtaha yuqolishi 
-Ortner simtomi 
-Oshkozon ishrasi kislotaligi pasayishi 
-slenomegaliya 
313.12 barmok ichak yarasiga harakterli emas 
+arterial bosim kutarilgan
-kechkuro’ngi, och og’riq lar 
-qabziyatlik 
-epigastr sohada palьpator lokal og’riq
-oshkozon shirasi kislotaligi oshildi 
314.Yara kasali asorati bulib 
+hammasi tugri
-qon ketishi 
-penitraciya, perforaciya 
-malegnizaciya 
-privratnik stenozi 
315.Jigar cirroziga harakterli 
+hammasi tugri
-ascit 
-gipoproteinemiya 
-tomir «yulduzchasi» 
-jigar kafti 
316.Portal cirrozga harakterli 
+portal gipertenziya
-arterial gipertenziya 
-giperproteinemiya 
-qonda fibrinogen kupayishi 
-eritracitoz va leykocitoz 
317.12 barmok ichak yara kasali asorati qon ketishi bilan harakterli bulmagan 
-ahlat korayishi 
-epigastral sohada og’riq
+arterial gipertoniya
-kayt qilish «kofe kuykasi» bilan 
-teri okarishi 
318.Jigar cirrozida kuzga kurinadigan diagnostik belgi 
+hammasi tugri
-jigarni skanerda kurish 
-radioizotop gepotografiya 
-UZI 
-Holicistografiya 
319.Holicistitda og’riq aniqlanadigan joyi 
+o’ng qovurg’a ostida
-tush suyagi ostida 
-kindik sohasida 
-oleocikal sohada 
-hammasi notog’ri 
320.Holicistitda og’riq kuchayish sababi 
+yogli taom iste'mol kilingach
-och qoringa 


-tunda 
-uglevodli taomlar iste'mol kilingach 
-hammasi notog’ri 
321.Holicistit uchun hususiyatli belgi 
+ogizning tahir bo’lishi
-kekirish (nordon ta'mli) 
-hikichok tutishi 
-jigildon kaynashi 
-ut safro bilan kayt qilish 
322.Enteritda og’riq ko’proq kaerda aniqlanadi?
+kindik atrofida;
-o’ng enbosh sohasida; 
-chap qovurg’a ostida; 
-epigastral sohada; 
-o’ng qovurg’a sohasida 
323.Surunkali gastritlar rivojlanishida qaysi etiologik omil kuzatiladi?
+hamma aytilganlar;
-ovkatlanish ritmining buzilishi; 
-kasbiy omillar; 
-dorilarni kabul qilish; 
-ovkatdan zaharlanish 
324.Oshkozon yara kasalligiga qaysi belgi hos emas?
+ich ketish;
-og’riq sindromi; 
-kusish; 
-zarda kaynashi; 
-kekirish 
325.Yara kasalligida eng ishonchli diagnostik tekshirish usuli bulib hisoblanadi?
+ezofagogastroduodenoskopiya biopsiya bilan;
-oshkozon ichak nuli rentgenoskopiyasi; 
-najasni yashirin qon ketishini aniklash analizi; 
-oshkozon shira ishlab chiqarishiini tekshirish 
-hammasi tugri 
326.Surunkali gepatit bilan kasallangan bemorlarni kuzdan kechirganda, qaysi belgi shu kasallik uchun ko’proq hos? 
+sariklik;
-kukarish; 
-venoz anastomozlarining kengayishi; 
-barmoklarning uzgarishi; 
-qorin kattapashishi 
327.Surunkali kolitda asosiy shikoyat: 
+ich ketishining qabziyat bilan almashinib turishi;
-ogizning achchik bo’lishi; 
-zarda bulish; 
-disfagiya; 
-hamma shikoyatlar 
328.Surunkali enteritning kup uchraydigan asorati 
+yara bo’lishi
-perfaraciya 
-qon kuyilishi 
-shillik kavatlar shishi 
-shillik kavatlar giperemiyasi
329.Surunkali enteritnint etiologik omillari:
+hammasi tog'ri;
-infekciya;


-disbakterioz; 
-alementar omil;
-avitaminoz 
330.Surunkali enteritda bemorning asosiy shikoyatlari:
+kindik atrofida og’riq , ich ketishi, ich guldirashi;
-epigastral sohada og’riq ; 
-jigildon kaynashi, kekirish; 
-sigmasimon ichak sohasida og’riq , kuchanishlar; 
-qabziyat 
331.Ichak palpatsiyasi Qaysi sohadan boshlanadi 
+sigmasimon ichakdan
-yugon ichak chikuvchi kismidan 
-kundalang chambar ichakdan 
-kur ichakdan 
-yugon ichak tushuvchi kismidan 
332.O’tkir gastrit kelib chikishining asosiy sababi:
+notog’ri ovkatlanish;
-boshdan kechirilgan kasalliklar; 
-allergik reakciyalar; 
-asabning zurikishi; 
-jismoniy zurikishlar 
333.Oshkozon yara kasalliginin asosiy simptom i:
+og’riq ;
-kayt qilish; 
-kekirish; 
-zarda kaynashi; 
-qabziyat 
334.Oshkozon yara kasalligining Qaysi bir asorati kup uchraydi? 
+qon ketish;
-perforaciya; 
-stenoz; 
-yaraning rakka aylanishi; 
-penitraciya 
335.Sariklik dastlab Qaysi sohada paydo buladi?
+kuz sklerasida;
-kaftlarda; 
-badan terisida; 
-yumshok tanglayda; 
-tovonda 
336.Kachon ut pufagi paypaslaganda sezilmaydi?
+normada;
-ut tosh kasalligida; 
-ut pufagi raki da; 
-ut yulining tikilib kolishida 
-hamma holatda 
337.Ichak kasalliklarini klinik ko’rinishi? 
+qorinda og’riq
+Ichak dispepsiyasi
-qayd qilish 
-uyquchanlik 
338.Oshqozonning pastki chegarasini aniqlashni 2ta usulini sanang? 
+palpatsiya
+uzi
-perkussiya 


-tomogramma 
339.mitral yuz qanday patologik xolat uchun xos? 
-aortal stenoz uchun 
+mitral stenoz uchun
-gipertonik kasallik uchun 
-mitral stenoz va mitral yetishmovchiligida
340.Siydikning qanday o’zgarishlari o’tkir glomerulonefrit uchun Xarakterlik 
-Oqsil miqdorining pasayishi 
+Oksil miqdorini ko’payishi
-Leykotsitlar miqdorining ko’payishi 
+Proteinuriya 
341.Ovqat xazm qilish tizimiga xos bo’lmagan shikoyatlarni aniqlang 
-Kekirish 
-jig’ildon qaynashi 
+nafas siqish
+toshmalar paydo bo’lishi
342.Anuriya kuzatiladi 
+buyraklar bilan siydik ajralishi buzilishida
-quruq va issiq xonada o’tirganida 
-profuz ich ketishida 
+yurak yetishmovchiligini og’ir formasida
343.Portal gipotenziyaning beilarini ko`rsatinig 
+astsit
+vena varikozida
-teri qichishi 
-jigarga oid ensafalopatiya 
344.Jigar yetishmovchiligi belgilarini ko`rsating 
+gipoalbuminemiya
+gemoragig sindrom
-kallik 
-aritmiya 
345.anemiya sindromining kelib chiqishidan qatiy nazar xarakterli belgisini ko`rsating 
+xolsizlik, hushni yo`qotish
+Bosh aylanishi va bosh og`riqlar
-ko`ngil aynishi va qayd qilish 
-diareya 
346.Aortal klapon yetishmovchiligiga xos belgilarni tanlang 
+uyqu arteriyasi pulsatsiyasi (carotid o’yini)
+myusse simptomi
-xushdan ketish 
-sistolik mushuk xirillashi 
347.Oshqozon yara kasalligiga hos ikkita belgina ko’rsating 
+erta og’riqlar (ovqatdan keyin 15-30 minutdA
+mavsumiy og’riqlar (bahor va kuz)
-kechgi og’riqlar (ovqatdan 2 soatdan keyin) 
-o’ng qovurg’a ostida og’riq 
348.septik endokarditga xos: 
+teri sarg’imtir kulrang (sutli kofE tusda
+barmoqlar baraban tayoqchasi va tirnoqlar soat oynasi ko’rinishida
-normal harorat
-diastolik mushuk xirillashi 
349.O'tkir revmatik istmalash sababchisi 


+angina
+skarlatina
- URVI 
-dizenteriya 
350.Stenokardiya kasalligining rivojlanish sababi: 
+toj tomir aterosklerozi;
-aorta ogzi stenozi; 
-qonda kalьciy mikdorining oshishi; 
-kalqonsimon bez giperfunkciyasi; 
-qonda gistamin mikdorining oshishi 
351.Yurak sohasida hurujli og’riq lar Qaysi kasallikni belgisi hisoblanmaydi? 
+Stenokardiyani
-Quruq plevritni 
-O’tkir bronxitni 
-Kizil o’ngach kasalliklarini 
-Buyin osteohondrozini 
352.Miokard infarktining asosiy sababi: 
+koronar arteriya aterosklerozi;
-yurak bushliklarining kengayishi; 
-miokard kiskarish kobiliyatining buzilishi; 
-chekish; 
-narkotik moddalarni kabul qilish 
353.Miokard infarktining patalogo anatomik belgisi: 
+yurak mushagi nekrozi;
-koronar tomirlar spazmi; 
-miokardning kiska vaktli ishemiyasi; 
-jigar fermentlarining aktivlashishi; 
-mezenterial tomirlar spazm 
354.Qaychi" simptomi miokard infarktining Qaysi davri uchun hos 
+O’tkir
-O’tkir oldi 
-tiklanish davri 
-chandiklanish davri 
-hammasi tugri 
355.Miokard infarktining kelib chikishi sababi : 
+koronar tomirlarning trombozi
-uglevod almashinuvining buzilishi 
-genetik moyillik 
-koronar tomirlarning torayishiga olib keladigan funkcional buzilishlar; 
-organizm immun sistemasining buzilishi; 
356.O’tkir tomir etishmovchiligining engil formasiga kiradi: 
+hushdan ketish;
-kollaps; 
-shok; 
-epilepsiya; 
-ortostatik kollaps 
357.Kichik qon aylanishida qonning dimlanishi Qaysi kasallikning biralamchi belgisi? 
+mitral stenoz;
-aorta ogzi stenozi 
-aorta klapani etishmovchiligi 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi 
358.Qaysi holat surunkali yurak etishmovchiligiga sabab bula olmaydi? 
-Yurakni ishemik kasalliklari 


-Gipertonik kasalliklari 
+O’tkir bronxit
-Dilyatacion kardiomiopatiya 
-Yurak nuksonlari 
359.Infekcion endokarditni ko’pincha keltirib chikaruvchi kuzgatuvchini tanlang 
+Yashil stafilakokk
-Stafilakokk 
-Pnevmokokk 
-Klibsiella 
-Hlamidiya 
360.Mitral teshik torayishida yurak chegarasi kaerga siljiydi? 
+yuqoriga va chapga
-yuqoriga va o’ngga 
-pastga va chapga 
-chapga 
-hamma tarafga 
361.Qorinni paypaslashda vrach holati 
+bemorning o’ng tomonida utiradi
-bemorning chap tomonida utiradi 
-bemorning o’ng tomonida turadi 
-bemorning chap tomonida turadi 
-hammasi tugri 
362.100 Chuqur sirpanuvchan palpatsiya qaysi metod bilan utkaziladi 
+Obrazcov Strajesko
-Vasilenko 
-Kurlov 
-Щyotkin Blyumberg 
-Hammasi tugri 
363.Qorin sohasining yuzaki palpatsiyasi kaerdan boshlanadi: 
+chap chov sohasidan
-epigastral sohadan 
-o’ng yon bosh sohadan 
-o’ng Qovurg’a osti sohadan 
-chap Qovurg’a osti sohadan 
364.Bemorda kachon Щetkina Blyumberg simptomi musbat 
+qorinni O’tkir yalliglanishi
-gastritda 
-tugri ichak yalliglanishida 
-qorin mushaklarini tarkalishida 
-enterit 
365.Tugri ichak paypaslanganda bemorni holati: 
+tizza tirsak
-orka bilan yotish 
-qorin bilan yotish 
-turganda 
-chal yonisha yotganda 
366.Shyotkin Blyumberg simptomi bemorda musbat bo’lishi 
+Qorin pardasi
-Gastrit 
-Tugri ichak yalliglanishi 
-Qorin mushanlari ajralishi 
-enterit 
367.Giperacid gastritda bemor ishtahasi 
+saklangan yoki kuchaygan


-pasatgan 
-yukilgan 
-buzilgan 
-uzgarlagan 
368.Mehanik sariklikka harakterli 
-pishobda urobillin paydo bo’lishi 
-qonda boglangan billirubin oshishi 
-teri kichishi 
-pishobda ut pigmenti paydo bo’lishi 
+ahlat okarishi 
369.Gemolitik sariklikka harakterli 
-pishobda ut pigmenti paydo bo’lishi 
+pishobda urobillin paydo bo’lishi 
-qonda boglangan billirubin oshishi
-kurinarli kam qonlik
-kurinarli eritracitlar emirilishi 
370.Jigar kasalliklarida teri kichishi nimadan dalolat beradi? 
-Gastro duodenal reflyuksining mavjudligi
+Yakkol holestaz fonida qonda ut kislotasining kupayishi 
-Jigar sintetik (oksil hosil kiluvchi) funkciyasining buzilishi 
-DYakkol miokardiodistrofiya bilan kechuvchi yurak etishmovchiligida 
-Oksil maksulotlari parchalanishiga nisbatan jigarni dezintoksikacion funkciyasini pasayishi
371.Gipersplinizm bu: 
-talokni tugma illati 
+citopeniyani talok kattalashi bilan
-citopeniyaga talok kattalashishi kushilishi bilan 
-albatta talok kattalashishi leykocitoz bilan 
-gepatitni talok kattalashishi bilan 
372.Portal cirrozga harakterli 
+portal gipertenziya
-arterial gipertenziya 
-giperproteinemiya 
-qonda fibrinogen kupayishi 
-eritracitoz va leykocitoz 
373.Ascit suyuqlik yigilishi bu: 
+hammasi tugri
-portal gipertenziya 
-gipoproteinemiya 
-alьdesteron kupayishi 
-buyrak kanalchalarida suv va natriy reobsorbciyasi kupayishi 
374.Surunkali aktiv gepatitga harakterli 
+hammasi tugri
-ijobiy timol proba 
-o’ng Qovurg’a ostida og’riq
-dispepsiya 
-gepatomegaliya 
375.Tokcha» simptomi rentgenologik harakteristikasi 
+yara kasali
-O’tkir gastrit 
-usmalar 
-spastik qabziyatlik 
-surunkali gastrit 
376.Gipoacid gastritga harakterli emas 
+Ishtaha kupayishi


-kekirish 
-ko’ngil aynishi 
-kam qonlik 
-kayt qilish 
377.Holecistit diagnostikasida qaysi tekshirish ahamiyatli 
+UZI ut kopi
-qonda billirubinni aniklash 
-ahlatni tekshirish 
-ALT va AST aktivligini aniklash 
-hammasi tugri 
378.Holicistit uchun hususiyatli belgi 
+ogizning tahir bo’lishi
-kekirish (nordon ta'mli) 
-hikichok tutishi 
-jigildon kaynashi 
-ut safro bilan kayt qilish 
379.Meteorizm sabablari: 
+hamma tog'ri;
-ichak gipokineziyasi; 
-bijgish natijasida gaz hosil bo’lishining kuchayishi; 
-ichaklarda gaz surilishining buzilishi; 
-disbakterioz 
380.Eritrocitlarning kup parchalanishi va boglanmagan bilirubin mikdorining ortishi Qaysi kasallikka hos? 
+gemolitik sariklikka;
-parenhimatoz sariklikka;
-mehanik sariklikka; 
-hamma hollarga 
-sohta sariklikka
381.Ascit bilan kechuvchi jigar cirrozida palpatsiya quyidagi usulda olib boriladi?
+ballotirlash;
-yuzaki paypaslash;
-chuqur paypaslash;
-sirpanchik paypaslash
-hammasi 
382.Jigarning haqiqiy chegarasi, bu: 
+nisbiy tumtoklik chegarasi;
-absolyut tumtoklik chegarasi; 
-pastki chegarasi; 
-chap va o’ng chegarasi 
-hammasi notog’ri 
383.Ascit rivojlanishi mumkin:
+jigar cirrozida;
-12 barmokli ichak yarasida;
-O’tkir pielonefritda;
-surunkali pankreatitda
-hamma holatda
384.Surunkali kolitda Qaysi stol kullaniladi?
+N 4;
-N 1;
-N 5;
-N 7; 
-N 10 
385.Qabziyat diagnostikasida qaysi diagnostik tekshiruv ahamiyatli 
+rentgenoskopiya


-rektoromanoskopiya 
-endoskopiya 
-UZI
-irrigskopiya 
386.Ahlatda krahmal bo’lishi Qaysi patologiyada eng kup uchraydi?
+ingichka ichak patologiyasida;
-yugon ichak patologiya s ida; 
-12 B ichak patologiyasida; 
-me'da patologiyasida; 
-jigar patologiyasida 
387.Oshkozon ichak tizimini rentgenologik tekshirishda yugon ichakning barcha kismi 
normada kancha vakt ichida kurinadi? 
+24 soat orasida;
-12 soat orasida; 
-36 soat orasida; 
-8 soat orasida;
-54 soat orasida 
388.Disfagiya Qaysi kasallikka hos emas?
+gastrit;
-qizilo’ngach kuygandan keyin chandik hosil bulaetganida; 
-ko'ks oraligida usma paydo bulayotganida; 
-quzilo’ngach usmasida; 
-aorta anevrizmasi tufayli kizilo’ngach kisilganda 
389.Qorinning chuqur palpatsiyasi Qaysi sohadan boshlanadi? 
+chap bikin sohasidan;
-epigastral sohadan; 
-hohlagan sohadan; 
-o’ng bikin sohasidan; 
-kindik atrofidan 
390.Qorinni paypaslash nimadan boshlanadi?
+yuza, orientirlovchi palpatsiyadan;
-terida burma hosil qilishdan; 
-kulni chuqurrok qoringa botirishdan; 
-barmok uchlari bilan sirgantirishdan; 
-vrach kulini qoringa joylashtirishdan 
391.Me'da shirasida kup mikdorda shillik bo’lishi nima hakida dalolat beradi?
+gastrit hakida;
-ezofagit hakida;
-enterit hakida;
-me'da raki hakida;
-kolit hakida 
392.Najas yuzasidagi shillik kupincha Qaysi kasalliklarda kuzatiladi?
+yugon ichak yalliglanishida;
-oshkozon yara kasalligida; 
-yarali kolit kasalligida; 
-gastritlarda; 
-ingichkaa ichak yalliglanishida 
393.Najasning normal rangda bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+sterkobilinga;
-egning mavju dli giga; 
-usimlik kletchatkasining mavjudligiga; 
-hazm bulmagan ovkat koldiklariga; 
-krahmalga 
394.Gastritning eng anik diagnostik usuli: 


+gastroskopiya;
-rentgen tekshirishlar; 
-ulьtratovush tekshirish usuli; 
-me'da shirasini tekshirish 
-hammasi notog’ri 
395.Qaysi kasallik ko’pincha me'da raki kasalligiga sabab bo’lishi mumkin? 
+anacid gastrit;
-gipoacid gastrit; 
-normoacid gastrit; 
-korroziv gastrit; 
-flegmanoz gastrit 
396.Oshkozon yara kasalligida tilning kurinishi; 
-toza;
-quruq; 
-sillik; 
+ok karash bilan koplangan; 
-jigar rang karash bilan koplangan 
397.Birdaniga bushashish, bosh aylanishi, yurakning tez urishi, teri va shillik 
pardalarning okarishi qaysi holat uchun harakterli? 
+yaradan qon ketishi uchun;
-ichak tutilishiga; 
-ichak kolikasiga; 
-oshkozon pilorik kismining stenoziga 
-hammasi uchun 
398.Paypaslaganda normal holatdagi jigarning kuyi chegarasi qanday buladi?
+yumshok, O’tkir, ta'sirchan emas;
-qattiq, notekis, ta'sirchan;
-qattiq, utmas, ta'sirchan emas;
-qattiq, utmas, ta'sirchan;
-qattiq, O’tkir, ta'sirchan
399.Oshqozon shilliq qavatini ximoya omillariga nimalar kiradi? 
+shilliq – bikarbonat baryeri
-pepsin 
+prostaglandinlar
-gastrin gipersekretsiyasi 
400.qaysi 2 ta preparat stenokardiya xurujini to’xtata oladi 
-valerianani ekstrakti 
-kordaron
+trinitrolong
+nitroglitserin 
401.Qaysi 2ta yurak nuqsonida yurak faoliyati uzoq vaqt kompensatsiyalashgan bo’ladi? 
+mitral klapan yetishmovchiligi
+aorta klapan yetishmovchiligi
-mitral stenoz 
-trikuspidal stenozi 
402.qaysi usul bilan kam miqdordagi assit aniqlaniladi? 
+UZIda
+Kompyuter tomografiyasida
-Palpatsiya usulida 
-Rentgenologik usulda 
403.Yurak sohasini shishib chikishi va Qovurg’alar aro oraliklarni tekislaiishi kuzatyladi: 
+ekssudativ perikarditda
-chap qorincha gipertrofiyasida 
-o’ng qorincha gipertrofiyasida 


-aorta anevrizmasida 
-miokarditda 
404.To'sh suyagi harakatiga bo’lishi bulmagan og’riq kuzatiladi: 
-revmokarditda
+aortritda
-stenokardiyada 
-infarkt miokardda 
-septik endokarditda 
405.Yurak qon tomirlar kasalligida terini rangi ko’pincha: 
-okargan 
-sutli kofe
-markaziy sianoz 
+akrosianoz
-giperemiya 
406.Diastolaning boshida qo’shimcha ton eshitilishi 
+protodiastolik galop ritmi
-mezodiastolik galop ritmi 
-presistolik galop ritmi 
-sistolik galop ritmi 
-diastolik ritm 
407.Karsillovchi I ton nimaga hos? 
-aorta yarimoysimon klapanlari etishmovchiligiga 
-2 tavakali klapan etishmovchiligiga 
-aorta teshigi torayishiga 
+mitral teshik torayishiga
-3 tavakali klapan etishmovchiligiga 
408.Aorta klapani etishmovchiligida diastolik shovkiining eng yahshi eshitilish joyi: 
-hanjarsimon usimta asosi 
-yurak cho’qqisi 
+Botkin Erba nuktasi
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi chap kirgogi enida 
409.Uch tavakali klapan etishmovchiligidagi sistolik shovqinning eng yahshi 
eshitilish joyini kursating: 
-Botkin Erba nuktasi 
-yurak cho’qqisi 
+hanjarsimon usimta asosi
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi chan kirgogi enida 
410.Jigar kasalligi bilan kasallangan bemorlarning asosiy shikoyati 
-epigastral sohada og'riq 
+o'ng qovurga ostida ogriq 
-kekirish
-qabziyat 
-jig'ildon qaynashi 
411.Puls deficiti uchraydi
-sinus tahikardiya 
-ekstrosistoliya 
+hilpillama aritmiya
-yurak blokadalari 
-sinus aritmiyalarda 
412.Ertalab, nahorga, bemor tinch holatda bulganida ulchangan arterial qon bosim, bu: 
+bazal bosim
-urtacha bosim 


-maksimal bosim 
-minimal bosim 
-pulьs bosimi 
413.Soglom odamda P Q interval davomiyligi: 
+0,12-0,20 s
-0,10-0,14 s 
-0,14-0,25 s 
-0,06-0,09 s 
-0,1-0,3 s 
414.EKG da normada R tishchaning balandligi ko’krak tarmoklarida: 
+25 mm dan oshmaydi
-50 mm dan oshmaydi 
-20 mm dan kam 
-30 40 mm 
-60 mm dan kup 
415.EKG da T tishcha nimani kursatadi? 
+qorinchalar repolyarizaciyasini
-bo’lmachalar depolyarizaciyasini 
-qorinchalar aro tusik repolyarizaciyasini 
-kuzgalishning atrioventrikulyar tugundan utishi 
-ikkala qorinchaning tulikligicha kuzgalishi 
416.EKG o’ng ko’krak tarmoqlari qaysi ? 
+Vl V2
-V3 V4 
-V5 V6 
-Vl V6 
-V7 V9 
417.CHap ko’krak tarmoklari qaysi ? 
+V5 V6
-Vl V2 
-V3 V4 
-Vl V6 
v-7 V9 
418.Yurak urish sonining 40-50 gacha kamayib ketishi, bu: 
-ekstrasistoliya 
-sinus tahikardiya 
-sinus aritmiya 
+sinus bradikardiya
-atrioventrikulyar blokada II daraja 
419.Bo’lmacha gipertrofiyasidaEKGda: 
+R tishcha davomiyligi va amplitudasi kattalashadi
-R tishcha davomiyligi uzayadi 
-R tishcha amplitudasi kamayadi 
-P Q interval uzayad 
-R tishcha ikki fazali 
420.Qorincha ekstrasistoliyasida EKG da R tishcha: 
+bulmaydi;
-manfiy buladi; 
-ikki fazali buladi; 
-kengaygan buladi; 
-baland buladi 
421.Gipertoniya kasalligining boshlangich davri patogenezi: 
+tomir tonusi regulyaciyasining buzilishi;
-pressor aminlarning ishlab chikarilishi; 


-miokard kiskarish hususiyatining pasayishi; 
-kichik qon aylanish doirasida bosimning oshishi; 
-adashgan nerv tonusining oshishi 
422.Gipertonik kriz uchun nima harakterli: 
+A.B. ni tez, qo’shimcha kutarilishi
-A.B ni boskichma boskich kutarilishi 
-M.N.S uzgarishlari bilan A.B. ni kutarilishi 
-kurishni O’tkir buzilshpi, surunkali buyrak etishmovchiligini rivojlanishi 
-A.B. tez tushishi 
423.Arterial gipertenziyada E.K.G da qanday uzgarishlar buladi: 
+chapgramma
-o’nggramma 
-P Q tishlar oraligi uzayishi 
-R tishining ikkita tishchali bo’lishi 
-R P oraligini uzgarishi 
424.Gipertoniya kasalligining I davri uchun harakterli emas: 
+Qovurg’alarda shish;
-bosh og’riq lari; 
-kuloklarda shovqin; 
-bosh aylanishi; 
-boshdagi shovqin 
425.Gipertoniya kasalligining II davri uchun harakterli emas: 
+yurak cho’qqisida I tonning kuchayishi;
-chap qorincha gipertrofiyasi; 
-kuz tubi arteriolalarining torayishi; 
-aortada II tonning akcenti; 
-EKG da uzgarishlar 
426.Simptomatik gipertoniya kuzatiladi 
+buyrak kasalliklarida
-endokrin sistema kasalliklarida 
-homiladorlikda 
-aterosklerozda 
-aorta koarktaciyasida 
427.Gipertoniya kasalligini dorisiz davolash uz ichiga oladi 
+kalloriyasi past parhez
-kalloriyasi baland parhez 
-racionga magniyga boy ozik ovkatlar kiritish 
-osh tuzi mikdorini chegaralash 
-kup suyuqlik ichish 
428.Nima aterosklerozni ehtimollik faktori bula olmaydi? 
+Tana massasining deficit
-Kandli diabet 
-Giperlipidemiya 
-Arterial gipertenziya 
-Chekish 
429.Bemorda IV funkcional klass stenokardiya bulganda hurujlar kachon paydo buladi? 
+ozgina jismoniy ishdan keyin;
-ogir jismoniy ishdan keyin; 
-500 m masofa yurganda; 
-uchinchi kavatga kutarilganda; 
-juda ham kam paydo buladi 
430.Stenokardiya huruji paytida olingan EKG da aniqlanadi: 
+ST segmentining pasayishi;
-musbat R tishcha 


-chuqur Q tishcha; 
-U tishcha; 
-tulik bulmagan atrio ventrikulyar blokada 
431.Kardiogen shok rivojlanishining sababi: 
+chap qorincha kiskaruvchanligining susayishi;
-arterial qon bosimining oshishi; 
-kichik qon aylanish doirasida bosimning oshishi; 
-diurez kamayishi; 
-toksinlarning surilishi 
432.Qaysi hosila infarkt miokarda uchun harakterli emas 
-Anginoz hurujning davomiyligi 
-Kardiogen shok 
+Plevral bushlikka burtma
-O’pka shishi 
-Ritm va utkazuvchanlikning buzilishi 
433.Yurak etishmovchiligidagi kukarish nimaga bo’lishi? 
+qonda tiklangan gemoglobin tarkibining oshishi;
-oksigemoglobin tarkibining oshishi; 
-umumiy qon aylanishining oshishi; 
-qon bosimining pasayishi; 
-qonda fermentlarning oshishi 
434.Ikki tavakali klapan etishmovchiligi kachon kuzatiladi? 
+chap qorincha gipertrofiyasi va dilyataciyasida
-o’ng qorincha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-chap bo’lmacha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-o’ng bo’lmacha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-hammasi tugri 
435.Ashof Talalaev tugunining topilishi nimaning belgisi hisoblanadi 
+revmatizmning aktivligi;
-turli etiologiyada miokardit; 
-specifik belgi hisoblanmaydi; 
-bakterial endokardit; 
-yurak mushagi shikastlanishiga hos bulgan belgi 
436.Qaysi mikroorganizm revmatizmning asosiy etiologik faktori hisoblanadi 
-Pnevmokokk 
-Yashil stafilakokk 
+b gemolitik streptokokk
-Ichak tayokchasi 
-Hlamidiya
437.Qaysi laborotor belgilarini O’tkir revmatik isitmaga kiritmaydilar? 
-ECHT ni ortishi
-Qon tarkibida alьfa va gammaglobulinlarning oshishi 
-Antistreptokokk AT titrini oshishi 
-S reaktiv oksil tarkibini oshishi 
+Trombocitopeniya 
438.Yurak turtkisining paydo bo’lishi yurakning Qaysi bulimi gipertrofiyasi 
belgisidir 
-o’ng qorincha 
+chap qorincha
-chap bo’lmacha 
-o’ng bo’lmacha 
-chap bo’lmacha va chap qorincha 
439.Traube kushalok toni va Dьyurozьe kushalok shovqini nimaga hos 
+aorta klapani etishmovchiligi


-aorta ogzi stenozi 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-mitral stenoz 
440.Diastolik arterial bosimning keskin 0 gacha tushib ketishi va sistolik 
bosimning kutarilishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+aorta klapani etishmovchiligi
-aorta ogzi stenozi 
-mitral stenoz; 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi; 
441.Qovurg’a oraligida yurak kundalang ulchami Qaysi kasallikda kengayadi 
+aortaning kengayishida;
-chap bo’lmachaning kengayishida 
-o’ng bo’lmachaning kengayishida 
-perikarditda; 
-hammasi tugri 
442.Flint shovqini kachon eshitiladi 
+aorta klapani etishmovchiligida
-mitral klapan etishmovchiligida 
-aorta ogzi stenozida 
-mitral stenozda; 
-3 tavakali klapan etimshovchiligida 
443.Kurichak palpatsiyasining harakteristikasi: 
+og’riq siz, guldirovchi, cilindr shaklida
-og’riq li guldirovchi 
-sezgir, yakdol, harakatchan 
-dumalok shaklda, guldirovchi 
-palpatsiya kilinmaydi 
444.Kundalang chambar ichak necha % da palpatsiya kilinmaydi: 
+60 70 %
-80 85 % 
-20 25 % 
-90 95 % 
-50 60 % 
445.Kattalashgan, og’riq li utkopi 
+Kurvuazьe simptomi
-Frenikus simptomi 
-Ortner simptomi 
-Щyotkin Blyumberg simptomi 
-Grez turner simptomi 
446.Jigar sirrozida bemorlar qanday shikoyatlarni aytishadi? 
+qorin hajmining oshishi
+burundan qon ketishi
-diareya 
-qonli tupurish 
447.Mitral yetishmovchiligini chaqiradigan sabablarni ko’rsating? 
+revmatizm
+biriktiruvchi to’qimaning diffuz kasalliklari
-jarohat 
-brutselyoz 
448.Qanday holatlarda Yurak tonlarining fiziologik kuchayishi kuzatiladi? 
+jismoniy zo’riqish
+asab zo’riqishi


-o’pka emfizemasi 
-hushdan ketish 
449.Pielografiya qaysi kasalliklarda aniqlanadi 
+Buyrak tosh kasalligida
-Utkir glomerulonefrit 
-Utkir pielonefrit 
+Surunkali pielonefrit
450.Siydikning qanday o’zgarishlari o’tkir glomerulonefrit uchun Xarakterlik 
-Oqsil miqdorining pasayishi 
+Oksil miqdorini ko’payishi
-Leykotsitlar miqdorining ko’payishi 
+Proteinuriya 
451.Oshqozon shilliq qavatini ximoya omillariga nimalar kiradi? 
+shilliq – bikarbonatbareri
-pepsin 
+prostaglandinlar
-gastrin gipersekretsiyasi 
452.Najasning normal rangda bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+sterkobilinga;
-egning mavju dli giga; 
-usimlik kletchatkasining mavjudligiga; 
-hazm bulmagan ovkat koldiklariga; 
-krahmalga 
453.Qaysi kasallikning klinik kechishi nisbatan sekin va tinch buladi?
+surunkali gepatitning persistrlangan turi;
-surunkali gepatitning aktiv faol turi; 
-surunkali gepatitning holestatik turi;
-jigar ehinokokki;
-jigar usmasi
454.Meteorizm sabablari: 
+hamma tog'ri;
-ichak gipokineziyasi; 
-bijgish natijasida gaz hosil bo’lishining kuchayishi; 
-ichaklarda gaz surilishining buzilishi; 
-disbakterioz 
455.Tizimli sklеrоdеrmiya bilan bеmоrlarda qo’l vaоyoq uchlarining, burun va qulоqlarningsоvuqdan kеyin оqarishi, 
jimirlashi qaysi sindrоm bilan bоg’liq?
+Rеynо sindrоmi 
-TibеrjеVayssеnbah sindrоmi 
-Jakku sindrоmi 
-CRESTsindrоm 
456.CREST sindrоmga nima taaluqli?
-Bu tizimlisklеrоdеrmiyaning limitirlangan shakli.
-ichki оrganlar kam zararlanadi.
-YUz va qo’l kaft tеrilari sklеrоdеrmik zararlanishi. 
-sklеrоdaktiliya shakllanishi bilan kеchadi.
+Barcha ko’rsatilganlar 
457.Gemorragik vaskulitning tipik belgilari 
-plevrit
-pnevmoniya
-miokardit
-glomerulonefrit
+terida toshmalar


458.Pollaikturiya-bu 
-kam kam peshob ajralishi 
-og'riqli peshob ajralishi 
+tez-tez peshob ajraishi 
-peshob tutaolmaslik 
-ko'p miqdorda peshob ajralishi 
459.Nоspеsifik yarаli kоlit ko’roq necha yoshda uchraydi 
+15-30 
-20-40 
-30-40 
-40-50 
-55-60 
460.O't pufagiga infeksiya qaysi asosiy yo'l biLan tushadi 
-xavo tomchi 
-jinsiy 
-urogen 
+limfogen 
-xammasi tog'ri 
461.Surunkali xolestitsitni rivojlanishdagi asosiy infeksion omilini ko'rsting 
-exinokokk 
+ichak tayyoqchasi 
-trixomanda 
-amebiaz 
-lyambilya 
462.Aritmiyani Qaysi turi infarkt miokardida Kam uchraydi ? 
+Kam uchrovchi bo’lmacha ekstrosistoliyasi
-Qorinchalar ekstrosistoliyasi 
-Hilpillovchi aritmiyani paroksizmasi 
-Qorincha usti paroksizmal tahikardiyasi 
-Qorincha tahikardiyasi 
463.Disfagiya bu: 
+kizilo’ngach bo’yicha ovkat O'tishi kiyinlashadi
-ogizga achchik yokimsiz tam keladi 
-epigastral sohada ovkatdan keyin og’riq
-havo bilan kekirish, bemorni havo yutishi bilan 
-ichak bo’yicha og’riq 
464.Revmatizmning katta kriteriyalarini ko'rsting 
+xoreya 
-isitma 
-umumiy xolsizlik 
-artralgiya 
-EChT oshishi 
465.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
466.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketish 
- ta'sirlanchik 


467.Jigar serrozini turini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal 
-infeksion 
-kriptogen 
468.Jigar serrozida bemorda obektiv koruvda korishimiz Mumkin 
+meduza bosh
-semirish 
-muyusse simptomi 
-teri qoplami o'zgarmagan 
469.Surunkali xolestatik gepatitga xos belgi bu 
+giperbilurbubinemiya 
-anemiya 
-bakterimiya 
-leykopeniya 
-isitma 
470.Me'da shilliq qavvatining agressiv omillaridan biri bu 
-giperimiya 
+Helocabakteriya piyori 
-gastroptoz 
-ichakning gipermotorikasi 
471.Me'da kasalligida bemorlar asosiy shikoyatlaridan biri bu 
-bosh og'rish 
+jig'ildon qaynashi 
-ich ketish 
-disfagiya 
-ko'z oldi hiralashishi 
472.Qaysi holatlarda aortal klapan etishmovchik sabab sifatida ko'rsatiladi 
-Angina 
+revmatizm 
-surunkali bronxit 
-psixo zo'riqish 
-isitma 
473.Oshqozon dispepsiya sindorimi 
-Qabziyat 
-metiorizm 
+ko'ngil aynish 
-xammasi tog'ri 
474.Revmatizmda qayer shikastlanadi kuzatiladi 
-barmoq bog'imlarning shikastlanishi 
+yirik bog'imlar
-hechqayer shikastlanmaydi 
-tog'ri javob yoq 
475.Revmatizmda og'riq xarakterlanadi 
+ko'chib yurishi 
-og'riq bo'lmaslik 
-bir barmoq og'rishi 
-og'riq bilinmasligi 
476.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 


-giperxrom anemiya 
477.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+Ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketishi 
-ta'sirlanchik 
478.Jigar serrozini sindromini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal gipertenziya 
-infeksion 
-kriptogen 
479.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
480.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketish 
-ta'sirlanchik 
481.Jigar serrozini sindromini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal gipertenziya 
-infeksion 
-kriptogen 
482.Курлов бўйича жигарни нормадаги 1 чи ўлчамини айтинг:
+ўнгда ўрта ўмров чизиҒи бўйича 9+-2см 
-ўнг qовурqа ёйи бўйича 7+ 2см 
-тўш ўрта чизиҒи бўйича 8+ 2см 
-чапда ўрта ўмров чизиҒи бўйича - 9+ 2см ўнгда ўрта ўмров чизи?и бўйича 9+ 2см 
-ўнг ҚовурҒа ёйи бўйича 7+2см 
483.surunkali gastrit bilan ogrigan bemorlarni obektiv tekshirish usulli 
+palpatsiya 
-labarot tekshiruv 
-instrumental tekshiruv 
-surab surushtirish 
484.Gipertoniga olib keluvchi omil bu 
+asab-ruxiy stress 
-jigar jarohati 
-ozib ketish 
-sog'lom turmush 
485.Revmatizmning asosiy klinik ko'rishlaridan biri 
-revmatik dermatit 
-limfagit 
+poliartirit 
-revmatik plevrit 
-klinik korinishi yoq 
486.Soglom erkaklarda gemoglabin miqdori


-150-160g/l 
+140-160g/1 
-100-120g/l 
-120-160g/l 
-130-140g/l 
487.Soglom ayollarda gemoglobin miqdori 
+120-140g/1 
-150-160g/l 
-140-160g/l 
-130-140g/l 
-100-120g/l 
488.Surunkali aktiv gepatitni xarakteri 
-ijobiy timol proba 
-ong qovurga ostida ogrik 
-dispepsiya
-gepatomegaliya 
+xammasi tugri 
489.Яра касали асорати булиб
+хаммаси тугри 
-кон кетиши 
-пенитрация, перфорация 
-малегнизация 
-привратник стенози 
490.Курлов буйича жигарнинг нормал улчамлари:
+9x8x7 см 
-6x6x10 см 
-13x11x10 см 
-13x8x8 см 
-9x5x7 см 
491.Чукур методик сирпанувчан пальпация кайси метод билан утказилади
+Образцов-Стражеско 
-Василенко 
-Курлов 
-Щёткин-Блюмберг 
-Хаммаси тугри 
492.Митрал клапаннинг энг яхши эшитилиш жойини курсатинг:
+юрак чуккиси 
-ханжарсимон усимтанинг асоси 
-II ковурга оралигида, туш суягининг чап киргоги олдида 
-II ковурга оралигида, туш суягининг унг киргоги енида 
-Боткин-Эрба нуктаси 
493.Юракнинг кайси клапани III ковурганинг туш суяги чап киргогига бириккан жойига тугри келади?
+Митрал клапан 
-Аортал клапан 
-Уч тавакали клапан 
-Упка артерияси клапани 
-Биронтаси хам тугри келмайди 
494.Перикард бушлигида суюклиги йигилиши:
+гидроперикардит 
-перикардит 
-аносарка 
-панкардит 
-ревмокардит 
495.Кайси холларда сийдикда билирубин булиши характерли?


+жигар ости сариклигида 
-Уремия 
-жигар усти сариклиги 
-булмайди 
-аник жавоб йўq 
496.Me'da ichak kasalliklarida ko'zdan kechirishda aniqlanadi 
+ozib ketish 
-yuzni qizarishi 
-semirish 
-soch to'kilishi 
-terini qichishishi 
497.Yara kasalligini asosiy asorati
-astsit 
-koma 
-diareya 
+malignizasiya 
-anasarka 
498.Yara kasalligini asosiy asorati 
+teshilish 
-koma 
-anasarka 
-astsit 
-semirish 
499.Yara kasalligini asosiy asorati 
-koma 
-anasarka 
-astsit 
-soch tokilish 
+qon ketishi 
500.Me'da shilliq qavatini agressiv omilli 
-giperimiya 
+pepsin 
-gastroptoz 
-gipermotorika 
-gipomotorika 
501.Surunkali gepatitni sababi 
+toksik zaxarlanish 
-gripp 
-chekish 
-ruhiy stress 
-zamburug' 
502.Surunkali pankeratitni asosiy shikoyati 
+ahlatni yogli ajralishi 
-semizik 
-disfagiya
-artralgiya 
Bemorning terisi sutli kofe rangida bo’lishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+septik endokardit;
-revmatik endokardit; 
-aorta anevrizmasi; 
-stenokardiya; 
-surunkali miokardit 
503.Bemor barmoqlarining binafsha qizgish rangda bo’lishi, burunning uchi va lablarning 
kukarishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+mitral stenoz uchun;


-aorta ogzining torayishi; 
-aorta klapanlarining etishmovchiligi; 
-uch tavakali klapan etishmovchiligi; 
-o’ng atrio ventrikulyar teshikning torayishi 
504.Kuchli sianoz ko’proq Qaysi kasallik uchun hos? 
+tugma yurak poroklari;
-orttirilgan yurak poroklari; 
-infarktdan keyingi kardioskleroz; 
-perikardit; 
-miokardit 
505.Butun tanaga tarqalgan shishlar, bu: 
-gidrotoraks; 
-ascit; 
+anosarka;
-gidroperikard; 
-gidronefroz 
506.Yurak auskulьtaciyasini qaysi eshitish joyida yakunlanadi? 
-yurak asosida; 
-yurak cho’qqisida; 
+Botkin Erba nuktasidaa
-hanjarsimon usimta asosida; 
-farki yuk 
507.Yurakni auskulьtaciyasi qilish Qaysi klapandan boshlanadi? 
+mitral klapanda
-uch tavakali klapan; 
-aortal klapan; 
-o’pka arteriyasi klapani; 
-farki yuk 
508.O't tosh kasalligining eng anik diagnostika usuli:
+holeistografiya;
-duodenal zondlash; 
-punkcion biopsiya; 
-radioizotop rentgenografiya 
-hammasi 
509.Normada yurakning eshitish tartibida kuzatiladi: 
-5 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
-4 ta nukta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanadi 
+5 ta nuqta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanad
-4 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
-asosini 5 ta nuktasi bor va eshitish hanjarsimon usimtadan boshlanadi 
510.Birinchi ton komponentlari: 
+hammasi tog'ri
-klapanlar 
-mushaklar 
-tomirlar 
-bo’lmachalar 
511.O’Pka arteriya klapanida auskulьtaciya utkaziladi: 
+ko’krak kafasidan chapda 2 3 Qovurg’alar orasida
-ko’krak kafasidan o’ngda 3 4 Qovurg’alar orasida 
-ko’krak kafasidan chapda 5 Qovurg’alar orasida 
-ko’krak kafasidan chapda SH IV Qovurg’alar birikkan erida 
-hanjarsimon usikda 
512.I ton nechta tarkibiy qism komponentga egA? 
-uchta 


-ikkita 
+turttA
-beshta 
-oltita 
513.II ton nechta tarkibiy kismga komponentgA ega? 
+ikkitA
-turtta 
-uchta 
-beshta 
-oltita 
514.I va II ton kuchayishi kuZAtilaDi: 
-mitral etishmovchiligida 
-miokarditda 
-miokar distrafiyasida 
+Anemiyada
-perikard bushligida suyuqlik yigilganda 
515.I va II ton susayishi kuzatiladi: 
-Bazedov kasalligida
-anemiyada 
+Miokarditda
-ogir jimoniy mehnatda 
-psiho emocional zurikishda 
516.II ton susa'yishi kuzatiladi: 
+Aorta klapan etishmovchiligida
-gipertoniya kasalligida 
-ogir jismoniy mehnatda 
-ruhiy kuzgaluvchanlikda 
-Kichik qon aylanish doirasida bosim ortganda 
517.Quyidagi klinik vaziyatga ko’proq hos bulgan arterial pulьs uzgarishini kursating: Mitral stenoz 
-pulsus differens 
-pulsus filiformis 
+pulsus dificiens
-pulsus plenus 
-pulsus durus 
518.Aortada II ton akcenti uchraydi 
+Arterial gipertoniyada
-kichik qon aylanish doirasida qon dimlanishi 
-kardioskleroz 
-infarkt Miokarda 
-stenoKardiya 
519.+Semirishda
-O’pka emfizemasida 
-CHap tomonlama suyuqlik yigilganda
-Perikarditda suyuqlik yigilganda 
-Jismoniy zurikishdan so’ng 
520."Bedana RITMI" kachon eshitiladi? 
+mitral stenozda
-aorta og'z stenozida 
-Mitral klapan etishmovchiligda 
-aorta klapani etishmovchiligda 
-uch tavakali klapan etishmovchiligda 
521."Ot dupuri" kachon eshitiladi? 
+miokard og'ir shikastalanganda
-opka arteriyasida bosim oshganda 


-aortada bosim oshganda 
-darvoza venasida bosim oshganda 
-diafragma baland joylashganda 
522.Mitral stenozdagi diastolik shovkin bemorning qanday holatida yahshirok eshitiladi? 
-vertikal 
-chap enboshda 
-ong enboshda 
-chalkancha etganda 
+oldinga engashib o'tirganda
523.Qaysi belgi funkcional shovkinlarga hos emas? 
+doimiylik
-Uzoq davom etmasligi 
-cheklangan joyda eshitilishi 
-klapanlar shikastlanish belgilari bilan birga eshitiladi 
-ko’pincha o’pka arteriyasi klapani ustida eshitiladi 
524.Qanday belgi perikard ishqalanish shovkiniga hos emas? 
+doimiylik
-diastola va sistola vaktida eshitilishi 
-shovqin stetoskop ko’krak kafasiga bosganda kuchayadi 
-mutlok bo’g’iqlik sohasida yahshirok eshitiladi 
-shovqinning eshitilish joyi doimiy emas 
525.Qaysi tonlar orasida sistolik shovkin eshiti1adi: 
+I va II tonlar
-II va III tonlar 
-III va IV tonlar 
-IV va I tonlar 
-hamma javoblar tugri 
526.Diastolik shovqinni notog’ri ko'rinishini toping: 
-presistalik 
-protodiastalik 
-mezodiastalik 
+po'stdiastalik
-hamma javoblar tugri 
527.Qanday orttirilgan yurak nuksonlarida sistolik shovkin eshitilmaydi: 
+hamma nuksonlarda eshitiladi
-mitral klapan etishmovchiligida 
-uch tavakali klapan etishmovchiligida 
-aorta teshigi torayganda 
-o’pka arteriyasi teshigi torayganda 
528.Yurak urishi ritmi buzilganda pulьs qanday o'zgaradi? 
-sekinlashadi 
-taranglashadi 
+noritmik bo'ladi
-kichiklashadi 
-kuchayadi 
529.Pulьsni kancha vaktda sanash lozim? 
+60 sek
-30 sek 
-15 sek 
-20 sek 
-120 sek 
530.Yurak urishi va pulьs orasidagi farc, bu: 
+pulьs deficit
-tezlashgan pulьs 


-noritmik pulьs 
-paradoksal pulьs 
-pulьs bosimi 
531.Gipertoniya kasalligida asosiy shikoyatlar: 
+bosh ogrigi
-belda og’riq
-yurak urishi kuchayishi 
-nafas sikishi 
-kulokda shovqin 
532.Gipertenziyada pulьs harakteristikasi: 
+kuchaygan
-yumshok 
-yuqori 
-tez 
-qattiq 
533.Nitroglicerin kabul kilgandan kancha vaktdan keyin stenokardiya huruji utib ketadi 
+kabul kilgan zahoti
-15 20 minutdan keyin; 
-5 6 minutdan keyin; 
-10 12 minutdan keyin; 
-utib ketmaydi 
534.Gipertoniya kasali asorati 
+gipertanik kriz
-miokard infarkti
-tomirlar aterosklerozi 
-surunkali buyrak etishmovchiligi 
-jigar cirrozi 
535.Kuruvda stenokardiya huruj vaktida kuzatiladi 
+lab kukarishi
-yuzi okarishi 
-kup terlash 
-keskin holsizlik 
-akrocionoz 
536.Stenokardiya kasalligining rivojlanish sababi: 
+toj tomir aterosklerozi;
-aorta ogzi stenozi; 
-qonda kalьciy mikdorining oshishi; 
-kalqonsimon bez giperfunkciyasi; 
-qonda gistamin mikdorining oshishi 
537.Stenokardiya hurujida og’riq davomiyligi: 
+bir necha sekunddan 20 30 minutgacha;
-1 soatdan 2 3 soatgacha; 
-bir necha minutdan 2 soatgacha; 
-bir necha soatdan sutkagacha 
-doimiy 
538.Yurak sohasida hurujli og’riq lar Qaysi kasallikni belgisi hisoblanmaydi? 
+Stenokardiyani
-Quruq plevritni 
-O’tkir bronxitni 
-Kizil o’ngach kasalliklarini 
-Buyin osteohondrozini 
539.Miokard infarktidagi asosiy klinik belgi: 
+tush orkasida keskin og’riq huruji;
-oyoqlarning uvishuvi; 
-o’ng Qovurg’a ostida og’riq ; 


-tez tez siyish; 
-kulok shangillashi 
540.Qaysi holat mitral etishmovchilikni rivojlanishiga sabab bulaolmaydi 
-Revmatizm 
-Mitral klapan prolapsi 
-YUIKda mitral halkaning kalьcifikaciyasi 
-Travma, infekcion endokardit 
+Surunkali bronxit
541.Bemorda revmatizmni borligini nima anik isbotlaydi ? 
+Angina kup bo’lishi
-Anamnezida poliartrit 
-Mitral stenozning navjudligi 
-ECHT davomiyligini ortishi
-S reaktiv oksil darajasining oshishi 
542.Revmatizmning kelib chikishida Qaysi kuzgatuvchi ishtirok etadi? 
+A guruhidagi v gemolitik streptokokk
-yashillanuvchi streptokokk; 
-tilla rang streptokokk; 
-viruslar; 
-pnevmokokk 
543.Infekcion endokarditni ko’pincha keltirib chikaruvchi kuzgatuvchini tanlang 
+Yashil stafilakokk
-Stafilakokk 
-Pnevmokokk 
-Klibsiella 
-Hlamidiya 
544.Mitral stenozga hos: 
-protodiastolik shovqin 
-sistolik shovqin; 
-chap qorincha gipertrofiyasi 
-yurak cho’qqisida I tonning susayishi 
+"ot dupuri" ritmi 
545.Uyku arteriyasining pulьsaciyasi, Myusse simptomi Qaysi kasallik uchun hos 
+aorta klapani etishmovchiligida
-mitral klapan etishmovchiligida 
-aorta ogzi torayishida 
-mitral stenozda; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligida 
546.Hazm qilish sistemasi a'zolarini kuzdan kechirish boshlanadi 
+ogiz bushligidan
-qorin sohasidan 
-ko’krak kafasidan 
-kindikdan 
-jigar sohasidan 
547.Teorii sohasi palpatsiyasida kulni birdan tortib olganda og’riq kuchayish simptomi qanday nomlanadi: 
+Щetkina Blyumberg
-Obrazcova Strajesko 
-Kurlov 
-Pasternackiy 
-Myusse 
548.Kurlov bo’yicha jigarning normal ulchamlari:
+9x8x7 sm;
-6x6x10 sm;
-13x11x10sm;


-13x8x8 sm;
-9x5x7 sm 
549.Kizilo’ngach kasalliklariga qaysi shikoyat harakterli emas 
-disfagiya 
-kayt qilish 
+diareya
-qon ketish 
-jigildosh kaynashi 
580.12 barmok ichak yarasiga harakterli 
+kechkuro’ngi, och og’riq epigastral sohada
-ishtaha yuqolishi 
-Ortner simtomi 
-Oshkozon ishrasi kislotaligi pasayishi 
-slenomegaliya 
581.12 barmok ichak yarasiga harakterli emas 
+arterial bosim kutarilgan
-kechkuro’ngi, och og’riq lar 
-qabziyatlik 
-epigastr sohada palьpator lokal og’riq
-oshkozon shirasi kislotaligi oshildi 
582.Yara kasali asorati bulib 
+hammasi tugri
-qon ketishi 
-penitraciya, perforaciya 
-malegnizaciya 
-privratnik stenozi 
583.Jigar cirroziga harakterli 
+hammasi tugri
-ascit 
-gipoproteinemiya 
-tomir «yulduzchasi» 
-jigar kafti 
584.Portal cirrozga harakterli 
+portal gipertenziya
-arterial gipertenziya 
-giperproteinemiya 
-qonda fibrinogen kupayishi 
-eritracitoz va leykocitoz 
585.12 barmok ichak yara kasali asorati qon ketishi bilan harakterli bulmagan 
-ahlat korayishi 
-epigastral sohada og’riq
+arterial gipertoniya
-kayt qilish «kofe kuykasi» bilan 
-teri okarishi 
586.Jigar cirrozida kuzga kurinadigan diagnostik belgi 
+hammasi tugri
-jigarni skanerda kurish 
-radioizotop gepotografiya 
-UZI 
-Holicistografiya 
587.Holicistitda og’riq aniqlanadigan joyi 
+o’ng qovurg’a ostida
-tush suyagi ostida 
-kindik sohasida 


-oleocikal sohada 
-hammasi notog’ri 
588.Holicistitda og’riq kuchayish sababi 
+yogli taom iste'mol kilingach
-och qoringa 
-tunda 
-uglevodli taomlar iste'mol kilingach 
-hammasi notog’ri 
589.Holicistit uchun hususiyatli belgi 
+ogizning tahir bo’lishi
-kekirish (nordon ta'mli) 
-hikichok tutishi 
-jigildon kaynashi 
-ut safro bilan kayt qilish 
590.Enteritda og’riq ko’proq kaerda aniqlanadi?
+kindik atrofida;
-o’ng enbosh sohasida; 
-chap qovurg’a ostida; 
-epigastral sohada; 
-o’ng qovurg’a sohasida 
591.Surunkali gastritlar rivojlanishida qaysi etiologik omil kuzatiladi?
+hamma aytilganlar;
-ovkatlanish ritmining buzilishi; 
-kasbiy omillar; 
-dorilarni kabul qilish; 
-ovkatdan zaharlanish 
592.Oshkozon yara kasalligiga qaysi belgi hos emas?
+ich ketish;
-og’riq sindromi; 
-kusish; 
-zarda kaynashi; 
-kekirish 
593.Yara kasalligida eng ishonchli diagnostik tekshirish usuli bulib hisoblanadi?
+ezofagogastroduodenoskopiya biopsiya bilan;
-oshkozon ichak nuli rentgenoskopiyasi; 
-najasni yashirin qon ketishini aniklash analizi; 
-oshkozon shira ishlab chiqarishiini tekshirish 
-hammasi tugri 
594.Surunkali gepatit bilan kasallangan bemorlarni kuzdan kechirganda, qaysi belgi shu kasallik uchun ko’proq hos? 
+sariklik;
-kukarish; 
-venoz anastomozlarining kengayishi; 
-barmoklarning uzgarishi; 
-qorin kattapashishi 
595.Surunkali kolitda asosiy shikoyat: 
+ich ketishining qabziyat bilan almashinib turishi;
-ogizning achchik bo’lishi; 
-zarda bulish; 
-disfagiya; 
-hamma shikoyatlar 
596.Surunkali enteritning kup uchraydigan asorati 
+yara bo’lishi
-perfaraciya 
-qon kuyilishi 
-shillik kavatlar shishi 


-shillik kavatlar giperemiyasi
597.Surunkali enteritnint etiologik omillari:
+hammasi tog'ri;
-infekciya;
-disbakterioz; 
-alementar omil;
-avitaminoz 
598.Surunkali enteritda bemorning asosiy shikoyatlari:
+kindik atrofida og’riq , ich ketishi, ich guldirashi;
-epigastral sohada og’riq ; 
-jigildon kaynashi, kekirish; 
-sigmasimon ichak sohasida og’riq , kuchanishlar; 
-qabziyat 
599.Ichak palpatsiyasi Qaysi sohadan boshlanadi 
+sigmasimon ichakdan
-yugon ichak chikuvchi kismidan 
-kundalang chambar ichakdan 
-kur ichakdan 
-yugon ichak tushuvchi kismidan 
600.O’tkir gastrit kelib chikishining asosiy sababi:
+notog’ri ovkatlanish;
-boshdan kechirilgan kasalliklar; 
-allergik reakciyalar; 
-asabning zurikishi; 
-jismoniy zurikishlar 
601.Oshkozon yara kasalliginin asosiy simptom i:
+og’riq ;
-kayt qilish; 
-kekirish; 
-zarda kaynashi; 
-qabziyat 
602.Oshkozon yara kasalligining Qaysi bir asorati kup uchraydi? 
+qon ketish;
-perforaciya; 
-stenoz; 
-yaraning rakka aylanishi; 
-penitraciya 
603.Sariklik dastlab Qaysi sohada paydo buladi?
+kuz sklerasida;
-kaftlarda; 
-badan terisida; 
-yumshok tanglayda; 
-tovonda 
604.Kachon ut pufagi paypaslaganda sezilmaydi?
+normada;
-ut tosh kasalligida; 
-ut pufagi raki da; 
-ut yulining tikilib kolishida 
-hamma holatda 
605.Ichak kasalliklarini klinik ko’rinishi? 
+qorinda og’riq
+Ichak dispepsiyasi
-qayd qilish 
-uyquchanlik 


606.Oshqozonning pastki chegarasini aniqlashni 2ta usulini sanang? 
+palpatsiya
+uzi
-perkussiya 
-tomogramma 
607.mitral yuz qanday patologik xolat uchun xos? 
-aortal stenoz uchun 
+mitral stenoz uchun
-gipertonik kasallik uchun 
-mitral stenoz va mitral yetishmovchiligida
608.Siydikning qanday o’zgarishlari o’tkir glomerulonefrit uchun Xarakterlik 
-Oqsil miqdorining pasayishi 
+Oksil miqdorini ko’payishi
-Leykotsitlar miqdorining ko’payishi 
+Proteinuriya 
609.Ovqat xazm qilish tizimiga xos bo’lmagan shikoyatlarni aniqlang 
-Kekirish 
-jig’ildon qaynashi 
+nafas siqish
+toshmalar paydo bo’lishi
610.Anuriya kuzatiladi 
+buyraklar bilan siydik ajralishi buzilishida
-quruq va issiq xonada o’tirganida 
-profuz ich ketishida 
+yurak yetishmovchiligini og’ir formasida
611.Portal gipotenziyaning beilarini ko`rsatinig 
+astsit
+vena varikozida
-teri qichishi 
-jigarga oid ensafalopatiya 
612.Jigar yetishmovchiligi belgilarini ko`rsating 
+gipoalbuminemiya
+gemoragig sindrom
-kallik 
-aritmiya 
613.anemiya sindromining kelib chiqishidan qatiy nazar xarakterli belgisini ko`rsating 
+xolsizlik, hushni yo`qotish
+Bosh aylanishi va bosh og`riqlar
-ko`ngil aynishi va qayd qilish 
-diareya 
614.Aortal klapon yetishmovchiligiga xos belgilarni tanlang 
+uyqu arteriyasi pulsatsiyasi (carotid o’yini)
+myusse simptomi
-xushdan ketish 
-sistolik mushuk xirillashi 
615.Oshqozon yara kasalligiga hos ikkita belgina ko’rsating 
+erta og’riqlar (ovqatdan keyin 15-30 minutdA
+mavsumiy og’riqlar (bahor va kuz)
-kechgi og’riqlar (ovqatdan 2 soatdan keyin) 
-o’ng qovurg’a ostida og’riq 
616.septik endokarditga xos: 
+teri sarg’imtir kulrang (sutli kofE tusda


+barmoqlar baraban tayoqchasi va tirnoqlar soat oynasi ko’rinishida
-normal harorat
-diastolik mushuk xirillashi 
167.O'tkir revmatik istmalash sababchisi 
+angina
+skarlatina
- URVI 
-dizenteriya 
618.Stenokardiya kasalligining rivojlanish sababi: 
+toj tomir aterosklerozi;
-aorta ogzi stenozi; 
-qonda kalьciy mikdorining oshishi; 
-kalqonsimon bez giperfunkciyasi; 
-qonda gistamin mikdorining oshishi 
619.Yurak sohasida hurujli og’riq lar Qaysi kasallikni belgisi hisoblanmaydi? 
+Stenokardiyani
-Quruq plevritni 
-O’tkir bronxitni 
-Kizil o’ngach kasalliklarini 
-Buyin osteohondrozini 
620.Miokard infarktining asosiy sababi: 
+koronar arteriya aterosklerozi;
-yurak bushliklarining kengayishi; 
-miokard kiskarish kobiliyatining buzilishi; 
-chekish; 
-narkotik moddalarni kabul qilish 
621.Miokard infarktining patalogo anatomik belgisi: 
+yurak mushagi nekrozi;
-koronar tomirlar spazmi; 
-miokardning kiska vaktli ishemiyasi; 
-jigar fermentlarining aktivlashishi; 
-mezenterial tomirlar spazm 
622.Qaychi" simptomi miokard infarktining Qaysi davri uchun hos 
+O’tkir
-O’tkir oldi 
-tiklanish davri 
-chandiklanish davri 
-hammasi tugri 
623.Miokard infarktining kelib chikishi sababi : 
+koronar tomirlarning trombozi
-uglevod almashinuvining buzilishi 
-genetik moyillik 
-koronar tomirlarning torayishiga olib keladigan funkcional buzilishlar; 
-organizm immun sistemasining buzilishi; 
624.O’tkir tomir etishmovchiligining engil formasiga kiradi: 
+hushdan ketish;
-kollaps; 
-shok; 
-epilepsiya; 
-ortostatik kollaps 
625.Kichik qon aylanishida qonning dimlanishi Qaysi kasallikning biralamchi belgisi? 
+mitral stenoz;
-aorta ogzi stenozi 
-aorta klapani etishmovchiligi 


-2 tavakali klapan etishmovchiligi 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi 
626.Qaysi holat surunkali yurak etishmovchiligiga sabab bula olmaydi? 
-Yurakni ishemik kasalliklari 
-Gipertonik kasalliklari 
+O’tkir bronxit
-Dilyatacion kardiomiopatiya 
-Yurak nuksonlari 
627.Infekcion endokarditni ko’pincha keltirib chikaruvchi kuzgatuvchini tanlang 
+Yashil stafilakokk
-Stafilakokk 
-Pnevmokokk 
-Klibsiella 
-Hlamidiya 
628.Mitral teshik torayishida yurak chegarasi kaerga siljiydi? 
+yuqoriga va chapga
-yuqoriga va o’ngga 
-pastga va chapga 
-chapga 
-hamma tarafga 
629.Qorinni paypaslashda vrach holati 
+bemorning o’ng tomonida utiradi
-bemorning chap tomonida utiradi 
-bemorning o’ng tomonida turadi 
-bemorning chap tomonida turadi 
-hammasi tugri 
630.100 Chuqur sirpanuvchan palpatsiya qaysi metod bilan utkaziladi 
+Obrazcov Strajesko
-Vasilenko 
-Kurlov 
-Щyotkin Blyumberg 
-Hammasi tugri 
631.Qorin sohasining yuzaki palpatsiyasi kaerdan boshlanadi: 
+chap chov sohasidan
-epigastral sohadan 
-o’ng yon bosh sohadan 
-o’ng Qovurg’a osti sohadan 
-chap Qovurg’a osti sohadan 
632.Bemorda kachon Щetkina Blyumberg simptomi musbat 
+qorinni O’tkir yalliglanishi
-gastritda 
-tugri ichak yalliglanishida 
-qorin mushaklarini tarkalishida 
-enterit 
633.Tugri ichak paypaslanganda bemorni holati: 
+tizza tirsak
-orka bilan yotish 
-qorin bilan yotish 
-turganda 
-chal yonisha yotganda 
634.Shyotkin Blyumberg simptomi bemorda musbat bo’lishi 
+Qorin pardasi
-Gastrit 
-Tugri ichak yalliglanishi 


-Qorin mushanlari ajralishi 
-enterit 
635.Giperacid gastritda bemor ishtahasi 
+saklangan yoki kuchaygan
-pasatgan 
-yukilgan 
-buzilgan 
-uzgarlagan 
636.Mehanik sariklikka harakterli 
-pishobda urobillin paydo bo’lishi 
-qonda boglangan billirubin oshishi 
-teri kichishi 
-pishobda ut pigmenti paydo bo’lishi 
+ahlat okarishi 
637.Gemolitik sariklikka harakterli 
-pishobda ut pigmenti paydo bo’lishi 
+pishobda urobillin paydo bo’lishi 
-qonda boglangan billirubin oshishi
-kurinarli kam qonlik
-kurinarli eritracitlar emirilishi 
638.Jigar kasalliklarida teri kichishi nimadan dalolat beradi? 
-Gastro duodenal reflyuksining mavjudligi
+Yakkol holestaz fonida qonda ut kislotasining kupayishi 
-Jigar sintetik (oksil hosil kiluvchi) funkciyasining buzilishi 
-DYakkol miokardiodistrofiya bilan kechuvchi yurak etishmovchiligida 
-Oksil maksulotlari parchalanishiga nisbatan jigarni dezintoksikacion funkciyasini pasayishi
639.Gipersplinizm bu: 
-talokni tugma illati 
+citopeniyani talok kattalashi bilan
-citopeniyaga talok kattalashishi kushilishi bilan 
-albatta talok kattalashishi leykocitoz bilan 
-gepatitni talok kattalashishi bilan 
640.Portal cirrozga harakterli 
+portal gipertenziya
-arterial gipertenziya 
-giperproteinemiya 
-qonda fibrinogen kupayishi 
-eritracitoz va leykocitoz 
641.Ascit suyuqlik yigilishi bu: 
+hammasi tugri
-portal gipertenziya 
-gipoproteinemiya 
-alьdesteron kupayishi 
-buyrak kanalchalarida suv va natriy reobsorbciyasi kupayishi 
642.Surunkali aktiv gepatitga harakterli 
+hammasi tugri
-ijobiy timol proba 
-o’ng Qovurg’a ostida og’riq
-dispepsiya 
-gepatomegaliya 
643.Tokcha» simptomi rentgenologik harakteristikasi 
+yara kasali
-O’tkir gastrit 
-usmalar 


-spastik qabziyatlik 
-surunkali gastrit 
644.Gipoacid gastritga harakterli emas 
+Ishtaha kupayishi
-kekirish 
-ko’ngil aynishi 
-kam qonlik 
-kayt qilish 
645.Holecistit diagnostikasida qaysi tekshirish ahamiyatli 
+UZI ut kopi
-qonda billirubinni aniklash 
-ahlatni tekshirish 
-ALT va AST aktivligini aniklash 
-hammasi tugri 
646.Holicistit uchun hususiyatli belgi 
+ogizning tahir bo’lishi
-kekirish (nordon ta'mli) 
-hikichok tutishi 
-jigildon kaynashi 
-ut safro bilan kayt qilish 
647.Meteorizm sabablari: 
+hamma tog'ri;
-ichak gipokineziyasi; 
-bijgish natijasida gaz hosil bo’lishining kuchayishi; 
-ichaklarda gaz surilishining buzilishi; 
-disbakterioz 
648.Eritrocitlarning kup parchalanishi va boglanmagan bilirubin mikdorining ortishi Qaysi kasallikka hos? 
+gemolitik sariklikka;
-parenhimatoz sariklikka;
-mehanik sariklikka; 
-hamma hollarga 
-sohta sariklikka
649.Ascit bilan kechuvchi jigar cirrozida palpatsiya quyidagi usulda olib boriladi?
+ballotirlash;
-yuzaki paypaslash;
-chuqur paypaslash;
-sirpanchik paypaslash
-hammasi 
650.Jigarning haqiqiy chegarasi, bu: 
+nisbiy tumtoklik chegarasi;
-absolyut tumtoklik chegarasi; 
-pastki chegarasi; 
-chap va o’ng chegarasi 
-hammasi notog’ri 
651.Ascit rivojlanishi mumkin:
+jigar cirrozida;
-12 barmokli ichak yarasida;
-O’tkir pielonefritda;
-surunkali pankreatitda
-hamma holatda
652.Surunkali kolitda Qaysi stol kullaniladi?
+N 4;
-N 1;
-N 5;


-N 7; 
-N 10 
653Qabziyat diagnostikasida qaysi diagnostik tekshiruv ahamiyatli 
+rentgenoskopiya
-rektoromanoskopiya 
-endoskopiya 
-UZI
-irrigskopiya 
654.Ahlatda krahmal bo’lishi Qaysi patologiyada eng kup uchraydi?
+ingichka ichak patologiyasida;
-yugon ichak patologiya s ida; 
-12 B ichak patologiyasida; 
-me'da patologiyasida; 
-jigar patologiyasida 
655.Oshkozon ichak tizimini rentgenologik tekshirishda yugon ichakning barcha kismi 
normada kancha vakt ichida kurinadi? 
+24 soat orasida;
-12 soat orasida; 
-36 soat orasida; 
-8 soat orasida;
-54 soat orasida 
656.Disfagiya Qaysi kasallikka hos emas?
+gastrit;
-qizilo’ngach kuygandan keyin chandik hosil bulaetganida; 
-ko'ks oraligida usma paydo bulayotganida; 
-quzilo’ngach usmasida; 
-aorta anevrizmasi tufayli kizilo’ngach kisilganda 
657.Qorinning chuqur palpatsiyasi Qaysi sohadan boshlanadi? 
+chap bikin sohasidan;
-epigastral sohadan; 
-hohlagan sohadan; 
-o’ng bikin sohasidan; 
-kindik atrofidan 
658.Qorinni paypaslash nimadan boshlanadi?
+yuza, orientirlovchi palpatsiyadan;
-terida burma hosil qilishdan; 
-kulni chuqurrok qoringa botirishdan; 
-barmok uchlari bilan sirgantirishdan; 
-vrach kulini qoringa joylashtirishdan 
659.Me'da shirasida kup mikdorda shillik bo’lishi nima hakida dalolat beradi?
+gastrit hakida;
-ezofagit hakida;
-enterit hakida;
-me'da raki hakida;
-kolit hakida 
660.Najas yuzasidagi shillik kupincha Qaysi kasalliklarda kuzatiladi?
+yugon ichak yalliglanishida;
-oshkozon yara kasalligida; 
-yarali kolit kasalligida; 
-gastritlarda; 
-ingichkaa ichak yalliglanishida 
661.Najasning normal rangda bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+sterkobilinga;
-egning mavju dli giga; 


-usimlik kletchatkasining mavjudligiga; 
-hazm bulmagan ovkat koldiklariga; 
-krahmalga 
662.Gastritning eng anik diagnostik usuli: 
+gastroskopiya;
-rentgen tekshirishlar; 
-ulьtratovush tekshirish usuli; 
-me'da shirasini tekshirish 
-hammasi notog’ri 
663.Qaysi kasallik ko’pincha me'da raki kasalligiga sabab bo’lishi mumkin? 
+anacid gastrit;
-gipoacid gastrit; 
-normoacid gastrit; 
-korroziv gastrit; 
-flegmanoz gastrit 
664.Oshkozon yara kasalligida tilning kurinishi; 
-toza;
-quruq; 
-sillik; 
+ok karash bilan koplangan; 
-jigar rang karash bilan koplangan 
665.Birdaniga bushashish, bosh aylanishi, yurakning tez urishi, teri va shillik 
pardalarning okarishi qaysi holat uchun harakterli? 
+yaradan qon ketishi uchun;
-ichak tutilishiga; 
-ichak kolikasiga; 
-oshkozon pilorik kismining stenoziga 
-hammasi uchun 
666.Paypaslaganda normal holatdagi jigarning kuyi chegarasi qanday buladi?
+yumshok, O’tkir, ta'sirchan emas;
-qattiq, notekis, ta'sirchan;
-qattiq, utmas, ta'sirchan emas;
-qattiq, utmas, ta'sirchan;
-qattiq, O’tkir, ta'sirchan
667.Oshqozon shilliq qavatini ximoya omillariga nimalar kiradi? 
+shilliq – bikarbonat baryeri
-pepsin 
+prostaglandinlar
-gastrin gipersekretsiyasi 
668.qaysi 2 ta preparat stenokardiya xurujini to’xtata oladi 
-valerianani ekstrakti 
-kordaron
+trinitrolong
+nitroglitserin 
669.Qaysi 2ta yurak nuqsonida yurak faoliyati uzoq vaqt kompensatsiyalashgan bo’ladi? 
+mitral klapan yetishmovchiligi
+aorta klapan yetishmovchiligi
-mitral stenoz 
-trikuspidal stenozi 
670.qaysi usul bilan kam miqdordagi assit aniqlaniladi? 
+UZIda
+Kompyuter tomografiyasida
-Palpatsiya usulida 
-Rentgenologik usulda 


671.Yurak sohasini shishib chikishi va Qovurg’alar aro oraliklarni tekislaiishi kuzatyladi: 
+ekssudativ perikarditda
-chap qorincha gipertrofiyasida 
-o’ng qorincha gipertrofiyasida 
-aorta anevrizmasida 
-miokarditda 
672.To'sh suyagi harakatiga bo’lishi bulmagan og’riq kuzatiladi: 
-revmokarditda
+aortritda
-stenokardiyada 
-infarkt miokardda 
-septik endokarditda 
673.Yurak qon tomirlar kasalligida terini rangi ko’pincha: 
-okargan 
-sutli kofe
-markaziy sianoz 
+akrosianoz
-giperemiya 
674.Diastolaning boshida qo’shimcha ton eshitilishi 
+protodiastolik galop ritmi
-mezodiastolik galop ritmi 
-presistolik galop ritmi 
-sistolik galop ritmi 
-diastolik ritm 
675.Karsillovchi I ton nimaga hos? 
-aorta yarimoysimon klapanlari etishmovchiligiga 
-2 tavakali klapan etishmovchiligiga 
-aorta teshigi torayishiga 
+mitral teshik torayishiga
-3 tavakali klapan etishmovchiligiga 
676.Aorta klapani etishmovchiligida diastolik shovkiining eng yahshi eshitilish joyi: 
-hanjarsimon usimta asosi 
-yurak cho’qqisi 
+Botkin Erba nuktasi
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi chap kirgogi enida 
677.Uch tavakali klapan etishmovchiligidagi sistolik shovqinning eng yahshi 
eshitilish joyini kursating: 
-Botkin Erba nuktasi 
-yurak cho’qqisi 
+hanjarsimon usimta asosi
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi chan kirgogi enida 
678.Jigar kasalligi bilan kasallangan bemorlarning asosiy shikoyati 
-epigastral sohada og'riq 
+o'ng qovurga ostida ogriq 
-kekirish
-qabziyat 
-jig'ildon qaynashi 
679.Puls deficiti uchraydi
-sinus tahikardiya 
-ekstrosistoliya 
+hilpillama aritmiya
-yurak blokadalari 


-sinus aritmiyalarda 
680.Ertalab, nahorga, bemor tinch holatda bulganida ulchangan arterial qon bosim, bu: 
+bazal bosim
-urtacha bosim 
-maksimal bosim 
-minimal bosim 
-pulьs bosimi 
681.Soglom odamda P Q interval davomiyligi: 
+0,12-0,20 s
-0,10-0,14 s 
-0,14-0,25 s 
-0,06-0,09 s 
-0,1-0,3 s 
682.EKG da normada R tishchaning balandligi ko’krak tarmoklarida: 
+25 mm dan oshmaydi
-50 mm dan oshmaydi 
-20 mm dan kam 
-30 40 mm 
-60 mm dan kup 
683.EKG da T tishcha nimani kursatadi? 
+qorinchalar repolyarizaciyasini
-bo’lmachalar depolyarizaciyasini 
-qorinchalar aro tusik repolyarizaciyasini 
-kuzgalishning atrioventrikulyar tugundan utishi 
-ikkala qorinchaning tulikligicha kuzgalishi 
684.EKG o’ng ko’krak tarmoqlari qaysi ? 
+Vl V2
-V3 V4 
-V5 V6 
-Vl V6 
-V7 V9 
685.CHap ko’krak tarmoklari qaysi ? 
+V5 V6
-Vl V2 
-V3 V4 
-Vl V6 
v-7 V9 
686.Yurak urish sonining 40-50 gacha kamayib ketishi, bu: 
-ekstrasistoliya 
-sinus tahikardiya 
-sinus aritmiya 
+sinus bradikardiya
-atrioventrikulyar blokada II daraja 
687.Bo’lmacha gipertrofiyasidaEKGda: 
+R tishcha davomiyligi va amplitudasi kattalashadi
-R tishcha davomiyligi uzayadi 
-R tishcha amplitudasi kamayadi 
-P Q interval uzayad 
-R tishcha ikki fazali 
688.Qorincha ekstrasistoliyasida EKG da R tishcha: 
+bulmaydi;
-manfiy buladi; 
-ikki fazali buladi; 
-kengaygan buladi; 


-baland buladi 
689.Gipertoniya kasalligining boshlangich davri patogenezi: 
+tomir tonusi regulyaciyasining buzilishi;
-pressor aminlarning ishlab chikarilishi; 
-miokard kiskarish hususiyatining pasayishi; 
-kichik qon aylanish doirasida bosimning oshishi; 
-adashgan nerv tonusining oshishi 
690.Gipertonik kriz uchun nima harakterli: 
+A.B. ni tez, qo’shimcha kutarilishi
-A.B ni boskichma boskich kutarilishi 
-M.N.S uzgarishlari bilan A.B. ni kutarilishi 
-kurishni O’tkir buzilshpi, surunkali buyrak etishmovchiligini rivojlanishi 
-A.B. tez tushishi 
691.Arterial gipertenziyada E.K.G da qanday uzgarishlar buladi: 
+chapgramma
-o’nggramma 
-P Q tishlar oraligi uzayishi 
-R tishining ikkita tishchali bo’lishi 
-R P oraligini uzgarishi 
692.Gipertoniya kasalligining I davri uchun harakterli emas: 
+Qovurg’alarda shish;
-bosh og’riq lari; 
-kuloklarda shovqin; 
-bosh aylanishi; 
-boshdagi shovqin 
693.Gipertoniya kasalligining II davri uchun harakterli emas: 
+yurak cho’qqisida I tonning kuchayishi;
-chap qorincha gipertrofiyasi; 
-kuz tubi arteriolalarining torayishi; 
-aortada II tonning akcenti; 
-EKG da uzgarishlar 
694.Simptomatik gipertoniya kuzatiladi 
+buyrak kasalliklarida
-endokrin sistema kasalliklarida 
-homiladorlikda 
-aterosklerozda 
-aorta koarktaciyasida 
695.Gipertoniya kasalligini dorisiz davolash uz ichiga oladi 
+kalloriyasi past parhez
-kalloriyasi baland parhez 
-racionga magniyga boy ozik ovkatlar kiritish 
-osh tuzi mikdorini chegaralash 
-kup suyuqlik ichish 
696.Nima aterosklerozni ehtimollik faktori bula olmaydi? 
+Tana massasining deficit
-Kandli diabet 
-Giperlipidemiya 
-Arterial gipertenziya 
-Chekish 
697.Bemorda IV funkcional klass stenokardiya bulganda hurujlar kachon paydo buladi? 
+ozgina jismoniy ishdan keyin;
-ogir jismoniy ishdan keyin; 
-500 m masofa yurganda; 
-uchinchi kavatga kutarilganda; 


-juda ham kam paydo buladi 
698.Stenokardiya huruji paytida olingan EKG da aniqlanadi: 
+ST segmentining pasayishi;
-musbat R tishcha 
-chuqur Q tishcha; 
-U tishcha; 
-tulik bulmagan atrio ventrikulyar blokada 
699.Kardiogen shok rivojlanishining sababi: 
+chap qorincha kiskaruvchanligining susayishi;
-arterial qon bosimining oshishi; 
-kichik qon aylanish doirasida bosimning oshishi; 
-diurez kamayishi; 
-toksinlarning surilishi 
700.Qaysi hosila infarkt miokarda uchun harakterli emas 
-Anginoz hurujning davomiyligi 
-Kardiogen shok 
+Plevral bushlikka burtma
-O’pka shishi 
-Ritm va utkazuvchanlikning buzilishi 
701.Yurak etishmovchiligidagi kukarish nimaga bo’lishi? 
+qonda tiklangan gemoglobin tarkibining oshishi;
-oksigemoglobin tarkibining oshishi; 
-umumiy qon aylanishining oshishi; 
-qon bosimining pasayishi; 
-qonda fermentlarning oshishi 
702.Ikki tavakali klapan etishmovchiligi kachon kuzatiladi? 
+chap qorincha gipertrofiyasi va dilyataciyasida
-o’ng qorincha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-chap bo’lmacha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-o’ng bo’lmacha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-hammasi tugri 
703.Ashof Talalaev tugunining topilishi nimaning belgisi hisoblanadi 
+revmatizmning aktivligi;
-turli etiologiyada miokardit; 
-specifik belgi hisoblanmaydi; 
-bakterial endokardit; 
-yurak mushagi shikastlanishiga hos bulgan belgi 
704.Qaysi mikroorganizm revmatizmning asosiy etiologik faktori hisoblanadi 
-Pnevmokokk 
-Yashil stafilakokk 
+b gemolitik streptokokk
-Ichak tayokchasi 
-Hlamidiya
705.Qaysi laborotor belgilarini O’tkir revmatik isitmaga kiritmaydilar? 
-ECHT ni ortishi
-Qon tarkibida alьfa va gammaglobulinlarning oshishi 
-Antistreptokokk AT titrini oshishi 
-S reaktiv oksil tarkibini oshishi 
+Trombocitopeniya 
706.Yurak turtkisining paydo bo’lishi yurakning Qaysi bulimi gipertrofiyasi 
belgisidir 
-o’ng qorincha 
+chap qorincha


-chap bo’lmacha 
-o’ng bo’lmacha 
-chap bo’lmacha va chap qorincha 
707.Traube kushalok toni va Dьyurozьe kushalok shovqini nimaga hos 
+aorta klapani etishmovchiligi
-aorta ogzi stenozi 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-mitral stenoz 
708.Diastolik arterial bosimning keskin 0 gacha tushib ketishi va sistolik 
bosimning kutarilishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+aorta klapani etishmovchiligi
-aorta ogzi stenozi 
-mitral stenoz; 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi; 
709.Qovurg’a oraligida yurak kundalang ulchami Qaysi kasallikda kengayadi 
+aortaning kengayishida;
-chap bo’lmachaning kengayishida 
-o’ng bo’lmachaning kengayishida 
-perikarditda; 
-hammasi tugri 
710.Flint shovqini kachon eshitiladi 
+aorta klapani etishmovchiligida
-mitral klapan etishmovchiligida 
-aorta ogzi stenozida 
-mitral stenozda; 
-3 tavakali klapan etimshovchiligida 
711.Kurichak palpatsiyasining harakteristikasi: 
+og’riq siz, guldirovchi, cilindr shaklida
-og’riq li guldirovchi 
-sezgir, yakdol, harakatchan 
-dumalok shaklda, guldirovchi 
-palpatsiya kilinmaydi 
712.Kundalang chambar ichak necha % da palpatsiya kilinmaydi: 
+60 70 %
-80 85 % 
-20 25 % 
-90 95 % 
-50 60 % 
713.Kattalashgan, og’riq li utkopi 
+Kurvuazьe simptomi
-Frenikus simptomi 
-Ortner simptomi 
-Щyotkin Blyumberg simptomi 
-Grez turner simptomi 
714.Jigar sirrozida bemorlar qanday shikoyatlarni aytishadi? 
+qorin hajmining oshishi
+burundan qon ketishi
-diareya 
-qonli tupurish 
715.Mitral yetishmovchiligini chaqiradigan sabablarni ko’rsating? 
+revmatizm
+biriktiruvchi to’qimaning diffuz kasalliklari


-jarohat 
-brutselyoz 
716.Qanday holatlarda Yurak tonlarining fiziologik kuchayishi kuzatiladi? 
+jismoniy zo’riqish
+asab zo’riqishi
-o’pka emfizemasi 
-hushdan ketish 
717.Pielografiya qaysi kasalliklarda aniqlanadi 
+Buyrak tosh kasalligida
-Utkir glomerulonefrit 
-Utkir pielonefrit 
+Surunkali pielonefrit
718.Siydikning qanday o’zgarishlari o’tkir glomerulonefrit uchun Xarakterlik 
-Oqsil miqdorining pasayishi 
+Oksil miqdorini ko’payishi
-Leykotsitlar miqdorining ko’payishi 
+Proteinuriya 
719.Oshqozon shilliq qavatini ximoya omillariga nimalar kiradi? 
+shilliq – bikarbonatbareri
-pepsin 
+prostaglandinlar
-gastrin gipersekretsiyasi 
720.Najasning normal rangda bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+sterkobilinga;
-egning mavju dli giga; 
-usimlik kletchatkasining mavjudligiga; 
-hazm bulmagan ovkat koldiklariga; 
-krahmalga 
721.Qaysi kasallikning klinik kechishi nisbatan sekin va tinch buladi?
+surunkali gepatitning persistrlangan turi;
-surunkali gepatitning aktiv faol turi; 
-surunkali gepatitning holestatik turi;
-jigar ehinokokki;
-jigar usmasi
722.Meteorizm sabablari: 
+hamma tog'ri;
-ichak gipokineziyasi; 
-bijgish natijasida gaz hosil bo’lishining kuchayishi; 
-ichaklarda gaz surilishining buzilishi; 
-disbakterioz 
723.Tizimli sklеrоdеrmiya bilan bеmоrlarda qo’l vaоyoq uchlarining, burun va qulоqlarningsоvuqdan kеyin оqarishi, 
jimirlashi qaysi sindrоm bilan bоg’liq?
+Rеynо sindrоmi 
-TibеrjеVayssеnbah sindrоmi 
-Jakku sindrоmi 
-CRESTsindrоm 
724.CREST sindrоmga nima taaluqli?
-Bu tizimlisklеrоdеrmiyaning limitirlangan shakli.
-ichki оrganlar kam zararlanadi.
-YUz va qo’l kaft tеrilari sklеrоdеrmik zararlanishi. 
-sklеrоdaktiliya shakllanishi bilan kеchadi.
+Barcha ko’rsatilganlar 
725.Gemorragik vaskulitning tipik belgilari 


-plevrit
-pnevmoniya
-miokardit
-glomerulonefrit
+terida toshmalar
726.Pollaikturiya-bu 
-kam kam peshob ajralishi 
-og'riqli peshob ajralishi 
+tez-tez peshob ajraishi 
-peshob tutaolmaslik 
-ko'p miqdorda peshob ajralishi 
727.Nоspеsifik yarаli kоlit ko’roq necha yoshda uchraydi 
+15-30 
-20-40 
-30-40 
-40-50 
-55-60 
728.O't pufagiga infeksiya qaysi asosiy yo'l biLan tushadi 
-xavo tomchi 
-jinsiy 
-urogen 
+limfogen 
-xammasi tog'ri 
729.Surunkali xolestitsitni rivojlanishdagi asosiy infeksion omilini ko'rsting 
-exinokokk 
+ichak tayyoqchasi 
-trixomanda 
-amebiaz 
-lyambilya 
730.Aritmiyani Qaysi turi infarkt miokardida Kam uchraydi ? 
+Kam uchrovchi bo’lmacha ekstrosistoliyasi
-Qorinchalar ekstrosistoliyasi 
-Hilpillovchi aritmiyani paroksizmasi 
-Qorincha usti paroksizmal tahikardiyasi 
-Qorincha tahikardiyasi 
731.Disfagiya bu: 
+kizilo’ngach bo’yicha ovkat O'tishi kiyinlashadi
-ogizga achchik yokimsiz tam keladi 
-epigastral sohada ovkatdan keyin og’riq
-havo bilan kekirish, bemorni havo yutishi bilan 
-ichak bo’yicha og’riq 
732.Revmatizmning katta kriteriyalarini ko'rsting 
+xoreya 
-isitma 
-umumiy xolsizlik 
-artralgiya 
-EChT oshishi 
734.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
735.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?


-astsit
+ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketish 
- ta'sirlanchik 
736.Jigar serrozini turini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal 
-infeksion 
-kriptogen 
737.Jigar serrozida bemorda obektiv koruvda korishimiz Mumkin 
+meduza bosh
-semirish 
-muyusse simptomi 
-teri qoplami o'zgarmagan 
738.Surunkali xolestatik gepatitga xos belgi bu 
+giperbilurbubinemiya 
-anemiya 
-bakterimiya 
-leykopeniya 
-isitma 
739.Me'da shilliq qavvatining agressiv omillaridan biri bu 
-giperimiya 
+Helocabakteriya piyori 
-gastroptoz 
-ichakning gipermotorikasi 
740.Me'da kasalligida bemorlar asosiy shikoyatlaridan biri bu 
-bosh og'rish 
+jig'ildon qaynashi 
-ich ketish 
-disfagiya 
-ko'z oldi hiralashishi 
741.Qaysi holatlarda aortal klapan etishmovchik sabab sifatida ko'rsatiladi 
-Angina 
+revmatizm 
-surunkali bronxit 
-psixo zo'riqish 
-isitma 
742.Oshqozon dispepsiya sindorimi 
-Qabziyat 
-metiorizm 
+ko'ngil aynish 
-xammasi tog'ri 
743.Revmatizmda qayer shikastlanadi kuzatiladi 
-barmoq bog'imlarning shikastlanishi 
+yirik bog'imlar
-hechqayer shikastlanmaydi 
-tog'ri javob yoq 
744.Revmatizmda og'riq xarakterlanadi 
+ko'chib yurishi 
-og'riq bo'lmaslik 
-bir barmoq og'rishi 
-og'riq bilinmasligi 


745.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
746.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+Ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketishi 
-ta'sirlanchik 
747.Jigar serrozini sindromini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal gipertenziya 
-infeksion 
-kriptogen 
748.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
749.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketish 
-ta'sirlanchik 
750.Jigar serrozini sindromini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal gipertenziya 
-infeksion 
-kriptogen 
751.Курлов бўйича жигарни нормадаги 1 чи ўлчамини айтинг:
+ўнгда ўрта ўмров чизиҒи бўйича 9+-2см 
-ўнг qовурqа ёйи бўйича 7+ 2см 
-тўш ўрта чизиҒи бўйича 8+ 2см 
-чапда ўрта ўмров чизиҒи бўйича - 9+ 2см ўнгда ўрта ўмров чизи?и бўйича 9+ 2см 
-ўнг ҚовурҒа ёйи бўйича 7+2см 
752.surunkali gastrit bilan ogrigan bemorlarni obektiv tekshirish usulli 
+palpatsiya 
-labarot tekshiruv 
-instrumental tekshiruv 
-surab surushtirish 
753.Gipertoniga olib keluvchi omil bu 
+asab-ruxiy stress 
-jigar jarohati 
-ozib ketish 
-sog'lom turmush 
754.Revmatizmning asosiy klinik ko'rishlaridan biri 


-revmatik dermatit 
-limfagit 
+poliartirit 
-revmatik plevrit 
-klinik korinishi yoq 
755.Soglom erkaklarda gemoglabin miqdori
-150-160g/l 
+140-160g/1 
-100-120g/l 
-120-160g/l 
-130-140g/l 
756.Soglom ayollarda gemoglobin miqdori 
+120-140g/1 
-150-160g/l 
-140-160g/l 
-130-140g/l 
-100-120g/l 
757.Surunkali aktiv gepatitni xarakteri 
-ijobiy timol proba 
-ong qovurga ostida ogrik 
-dispepsiya
-gepatomegaliya 
+xammasi tugri 
758.Яра касали асорати булиб
+хаммаси тугри 
-кон кетиши 
-пенитрация, перфорация 
-малегнизация 
-привратник стенози 
759.Курлов буйича жигарнинг нормал улчамлари:
+9x8x7 см 
-6x6x10 см 
-13x11x10 см 
-13x8x8 см 
-9x5x7 см 
760.Чукур методик сирпанувчан пальпация кайси метод билан утказилади
+Образцов-Стражеско 
-Василенко 
-Курлов 
-Щёткин-Блюмберг 
-Хаммаси тугри 
761.Митрал клапаннинг энг яхши эшитилиш жойини курсатинг:
+юрак чуккиси 
-ханжарсимон усимтанинг асоси 
-II ковурга оралигида, туш суягининг чап киргоги олдида 
-II ковурга оралигида, туш суягининг унг киргоги енида 
-Боткин-Эрба нуктаси 
762.Юракнинг кайси клапани III ковурганинг туш суяги чап киргогига бириккан жойига тугри келади?
+Митрал клапан 
-Аортал клапан 
-Уч тавакали клапан 
-Упка артерияси клапани 
-Биронтаси хам тугри келмайди 
763.Перикард бушлигида суюклиги йигилиши:


+гидроперикардит 
-перикардит 
-аносарка 
-панкардит 
-ревмокардит 
764.Кайси холларда сийдикда билирубин булиши характерли?
+жигар ости сариклигида 
-Уремия 
-жигар усти сариклиги 
-булмайди 
-аник жавоб йўq 
765.Me'da ichak kasalliklarida ko'zdan kechirishda aniqlanadi 
+ozib ketish 
-yuzni qizarishi 
-semirish 
-soch to'kilishi 
-terini qichishishi 
766.Yara kasalligini asosiy asorati
-astsit 
-koma 
-diareya 
+malignizasiya 
-anasarka 
767.Yara kasalligini asosiy asorati 
+teshilish 
-koma 
-anasarka 
-astsit 
-semirish 
768.Yara kasalligini asosiy asorati 
-koma 
-anasarka 
-astsit 
-soch tokilish 
+qon ketishi 
769.Me'da shilliq qavatini agressiv omilli 
-giperimiya 
+pepsin 
-gastroptoz 
-gipermotorika 
-gipomotorika 
770.urunkali gepatitni sababi 
+toksik zaxarlanish 
-gripp 
-chekish 
-ruhiy stress 
-zamburug' 
771.Surunkali pankeratitni asosiy shikoyati 
+ahlatni yogli ajralishi 
-semizik 
-disfagiya
-artralgiya 
772.Bemorning terisi sutli kofe rangida bo’lishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+septik endokardit;


-revmatik endokardit; 
-aorta anevrizmasi; 
-stenokardiya; 
-surunkali miokardit 
773.Bemor barmoqlarining binafsha qizgish rangda bo’lishi, burunning uchi va lablarning 
kukarishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+mitral stenoz uchun;
-aorta ogzining torayishi; 
-aorta klapanlarining etishmovchiligi; 
-uch tavakali klapan etishmovchiligi; 
-o’ng atrio ventrikulyar teshikning torayishi 
774.Kuchli sianoz ko’proq Qaysi kasallik uchun hos? 
+tugma yurak poroklari;
-orttirilgan yurak poroklari; 
-infarktdan keyingi kardioskleroz; 
-perikardit; 
-miokardit 
775.Butun tanaga tarqalgan shishlar, bu: 
-gidrotoraks; 
-ascit; 
+anosarka;
-gidroperikard; 
-gidronefroz 
776.Yurak auskulьtaciyasini qaysi eshitish joyida yakunlanadi? 
-yurak asosida; 
-yurak cho’qqisida; 
+Botkin Erba nuktasidaa
-hanjarsimon usimta asosida; 
-farki yuk 
777.Yurakni auskulьtaciyasi qilish Qaysi klapandan boshlanadi? 
+mitral klapanda
-uch tavakali klapan; 
-aortal klapan; 
-o’pka arteriyasi klapani; 
-farki yuk 
778.O't tosh kasalligining eng anik diagnostika usuli:
+holeistografiya;
-duodenal zondlash; 
-punkcion biopsiya; 
-radioizotop rentgenografiya 
-hammasi 
779.Normada yurakning eshitish tartibida kuzatiladi: 
-5 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
-4 ta nukta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanadi 
+5 ta nuqta eshitiladi va yurak cho’qqisidan boshlanad
-4 ta nukta eshitiladi va asosidan boshlanadi 
-asosini 5 ta nuktasi bor va eshitish hanjarsimon usimtadan boshlanadi 
780.Birinchi ton komponentlari: 
+hammasi tog'ri
-klapanlar 
-mushaklar 
-tomirlar 
-bo’lmachalar 
781.O’Pka arteriya klapanida auskulьtaciya utkaziladi: 


+ko’krak kafasidan chapda 2 3 Qovurg’alar orasida
-ko’krak kafasidan o’ngda 3 4 Qovurg’alar orasida 
-ko’krak kafasidan chapda 5 Qovurg’alar orasida 
-ko’krak kafasidan chapda SH IV Qovurg’alar birikkan erida 
-hanjarsimon usikda 
782.I ton nechta tarkibiy qism komponentga egA? 
-uchta 
-ikkita 
+turttA
-beshta 
-oltita 
783.II ton nechta tarkibiy kismga komponentgA ega? 
+ikkitA
-turtta 
-uchta 
-beshta 
-oltita 
784.I va II ton kuchayishi kuZAtilaDi: 
-mitral etishmovchiligida 
-miokarditda 
-miokar distrafiyasida 
+Anemiyada
-perikard bushligida suyuqlik yigilganda 
785..I va II ton susayishi kuzatiladi: 
-Bazedov kasalligida
-anemiyada 
+Miokarditda
-ogir jimoniy mehnatda 
-psiho emocional zurikishda 
786.II ton susa'yishi kuzatiladi: 
+Aorta klapan etishmovchiligida
-gipertoniya kasalligida 
-ogir jismoniy mehnatda 
-ruhiy kuzgaluvchanlikda 
-Kichik qon aylanish doirasida bosim ortganda 
787.Quyidagi klinik vaziyatga ko’proq hos bulgan arterial pulьs uzgarishini kursating: Mitral stenoz 
-pulsus differens 
-pulsus filiformis 
+pulsus dificiens
-pulsus plenus 
-pulsus durus 
788.Aortada II ton akcenti uchraydi 
+Arterial gipertoniyada
-kichik qon aylanish doirasida qon dimlanishi 
-kardioskleroz 
-infarkt Miokarda 
-stenoKardiya 
789.Qaysi holatlarda yurakni ikkala tonlarini, Susayishi kuzatilmaydi?
+Semirishda
-O’pka emfizemasida 
-CHap tomonlama suyuqlik yigilganda
-Perikarditda suyuqlik yigilganda 
-Jismoniy zurikishdan so’ng 
790."Bedana RITMI" kachon eshitiladi? 


+mitral stenozda
-aorta og'z stenozida 
-Mitral klapan etishmovchiligda 
-aorta klapani etishmovchiligda 
-uch tavakali klapan etishmovchiligda 
791."Ot dupuri" kachon eshitiladi? 
+miokard og'ir shikastalanganda
-opka arteriyasida bosim oshganda 
-aortada bosim oshganda 
-darvoza venasida bosim oshganda 
-diafragma baland joylashganda 
792.Mitral stenozdagi diastolik shovkin bemorning qanday holatida yahshirok eshitiladi? 
-vertikal 
-chap enboshda 
-ong enboshda 
-chalkancha etganda 
+oldinga engashib o'tirganda
793.Qaysi belgi funkcional shovkinlarga hos emas? 
+doimiylik
-Uzoq davom etmasligi 
-cheklangan joyda eshitilishi 
-klapanlar shikastlanish belgilari bilan birga eshitiladi 
-ko’pincha o’pka arteriyasi klapani ustida eshitiladi 
794.Qanday belgi perikard ishqalanish shovkiniga hos emas? 
+doimiylik
-diastola va sistola vaktida eshitilishi 
-shovqin stetoskop ko’krak kafasiga bosganda kuchayadi 
-mutlok bo’g’iqlik sohasida yahshirok eshitiladi 
-shovqinning eshitilish joyi doimiy emas 
795.Qaysi tonlar orasida sistolik shovkin eshiti1adi: 
+I va II tonlar
-II va III tonlar 
-III va IV tonlar 
-IV va I tonlar 
-hamma javoblar tugri 
796.Diastolik shovqinni notog’ri ko'rinishini toping: 
-presistalik 
-protodiastalik 
-mezodiastalik 
+po'stdiastalik
-hamma javoblar tugri 
797.Qanday orttirilgan yurak nuksonlarida sistolik shovkin eshitilmaydi: 
+hamma nuksonlarda eshitiladi
-mitral klapan etishmovchiligida 
-uch tavakali klapan etishmovchiligida 
-aorta teshigi torayganda 
-o’pka arteriyasi teshigi torayganda 
798.Yurak urishi ritmi buzilganda pulьs qanday o'zgaradi? 
-sekinlashadi 
-taranglashadi 
+noritmik bo'ladi
-kichiklashadi 
-kuchayadi 
799.Pulьsni kancha vaktda sanash lozim? 


+60 sek
-30 sek 
-15 sek 
-20 sek 
-120 sek 
800.Yurak urishi va pulьs orasidagi farc, bu: 
+pulьs deficit
-tezlashgan pulьs 
-noritmik pulьs 
-paradoksal pulьs 
-pulьs bosimi 
801.Gipertoniya kasalligida asosiy shikoyatlar: 
+bosh ogrigi
-belda og’riq
-yurak urishi kuchayishi 
-nafas sikishi 
-kulokda shovqin 
802.Gipertenziyada pulьs harakteristikasi: 
+kuchaygan
-yumshok 
-yuqori 
-tez 
-qattiq 
803.Nitroglicerin kabul kilgandan kancha vaktdan keyin stenokardiya huruji utib ketadi 
+kabul kilgan zahoti
-15 20 minutdan keyin; 
-5 6 minutdan keyin; 
-10 12 minutdan keyin; 
-utib ketmaydi 
804.Gipertoniya kasali asorati 
+gipertanik kriz
-miokard infarkti
-tomirlar aterosklerozi 
-surunkali buyrak etishmovchiligi 
-jigar cirrozi 
805.Kuruvda stenokardiya huruj vaktida kuzatiladi 
+lab kukarishi
-yuzi okarishi 
-kup terlash 
-keskin holsizlik 
-akrocionoz 
806.Stenokardiya kasalligining rivojlanish sababi: 
+toj tomir aterosklerozi;
-aorta ogzi stenozi; 
-qonda kalьciy mikdorining oshishi; 
-kalqonsimon bez giperfunkciyasi; 
-qonda gistamin mikdorining oshishi 
807.Stenokardiya hurujida og’riq davomiyligi: 
+bir necha sekunddan 20 30 minutgacha;
-1 soatdan 2 3 soatgacha; 
-bir necha minutdan 2 soatgacha; 
-bir necha soatdan sutkagacha 
-doimiy 
808.Yurak sohasida hurujli og’riq lar Qaysi kasallikni belgisi hisoblanmaydi? 
+Stenokardiyani


-Quruq plevritni 
-O’tkir bronxitni 
-Kizil o’ngach kasalliklarini 
-Buyin osteohondrozini 
809.Miokard infarktidagi asosiy klinik belgi: 
+tush orkasida keskin og’riq huruji;
-oyoqlarning uvishuvi; 
-o’ng Qovurg’a ostida og’riq ; 
-tez tez siyish; 
-kulok shangillashi 
810.Qaysi holat mitral etishmovchilikni rivojlanishiga sabab bulaolmaydi 
-Revmatizm 
-Mitral klapan prolapsi 
-YUIKda mitral halkaning kalьcifikaciyasi 
-Travma, infekcion endokardit 
+Surunkali bronxit
811.Bemorda revmatizmni borligini nima anik isbotlaydi ? 
+Angina kup bo’lishi
-Anamnezida poliartrit 
-Mitral stenozning navjudligi 
-ECHT davomiyligini ortishi
-S reaktiv oksil darajasining oshishi 
812.Revmatizmning kelib chikishida Qaysi kuzgatuvchi ishtirok etadi? 
+A guruhidagi v gemolitik streptokokk
-yashillanuvchi streptokokk; 
-tilla rang streptokokk; 
-viruslar; 
-pnevmokokk 
813.Infekcion endokarditni ko’pincha keltirib chikaruvchi kuzgatuvchini tanlang 
+Yashil stafilakokk
-Stafilakokk 
-Pnevmokokk 
-Klibsiella 
-Hlamidiya 
814.Mitral stenozga hos: 
-protodiastolik shovqin 
-sistolik shovqin; 
-chap qorincha gipertrofiyasi 
-yurak cho’qqisida I tonning susayishi 
+"ot dupuri" ritmi 
815.Uyku arteriyasining pulьsaciyasi, Myusse simptomi Qaysi kasallik uchun hos 
+aorta klapani etishmovchiligida
-mitral klapan etishmovchiligida 
-aorta ogzi torayishida 
-mitral stenozda; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligida 
816.Hazm qilish sistemasi a'zolarini kuzdan kechirish boshlanadi 
+ogiz bushligidan
-qorin sohasidan 
-ko’krak kafasidan 
-kindikdan 
-jigar sohasidan 
817.qorin sohasi palpatsiyasida kulni birdan tortib olganda og’riq kuchayish simptomi qanday nomlanadi: 
+Щetkina Blyumberg


-Obrazcova Strajesko 
-Kurlov 
-Pasternackiy 
-Myusse 
818.Kurlov bo’yicha jigarning normal ulchamlari:
+9x8x7 sm;
-6x6x10 sm;
-13x11x10sm;
-13x8x8 sm;
-9x5x7 sm 
819.Kizilo’ngach kasalliklariga qaysi shikoyat harakterli emas 
-disfagiya 
-kayt qilish 
+diareya
-qon ketish 
-jigildosh kaynashi 
820.12 barmok ichak yarasiga harakterli 
+kechkuro’ngi, och og’riq epigastral sohada
-ishtaha yuqolishi 
-Ortner simtomi 
-Oshkozon ishrasi kislotaligi pasayishi 
-slenomegaliya 
821.12 barmok ichak yarasiga harakterli emas 
+arterial bosim kutarilgan
-kechkuro’ngi, och og’riq lar 
-qabziyatlik 
-epigastr sohada palьpator lokal og’riq
-oshkozon shirasi kislotaligi oshildi 
822.Yara kasali asorati bulib 
+hammasi tugri
-qon ketishi 
-penitraciya, perforaciya 
-malegnizaciya 
-privratnik stenozi 
823.Jigar cirroziga harakterli 
+hammasi tugri
-ascit 
-gipoproteinemiya 
-tomir «yulduzchasi» 
-jigar kafti 
824.Portal cirrozga harakterli 
+portal gipertenziya
-arterial gipertenziya 
-giperproteinemiya 
-qonda fibrinogen kupayishi 
-eritracitoz va leykocitoz 
825.12 barmok ichak yara kasali asorati qon ketishi bilan harakterli bulmagan 
-ahlat korayishi 
-epigastral sohada og’riq
+arterial gipertoniya
-kayt qilish «kofe kuykasi» bilan 
-teri okarishi 
826.Jigar cirrozida kuzga kurinadigan diagnostik belgi 
+hammasi tugri


-jigarni skanerda kurish 
-radioizotop gepotografiya 
-UZI 
-Holicistografiya 
827.Holicistitda og’riq aniqlanadigan joyi 
+o’ng qovurg’a ostida
-tush suyagi ostida 
-kindik sohasida 
-oleocikal sohada 
-hammasi notog’ri 
828.Holicistitda og’riq kuchayish sababi 
+yogli taom iste'mol kilingach
-och qoringa 
-tunda 
-uglevodli taomlar iste'mol kilingach 
-hammasi notog’ri 
829.Holicistit uchun hususiyatli belgi 
+ogizning tahir bo’lishi
-kekirish (nordon ta'mli) 
-hikichok tutishi 
-jigildon kaynashi 
-ut safro bilan kayt qilish 
830.Enteritda og’riq ko’proq kaerda aniqlanadi?
+kindik atrofida;
-o’ng enbosh sohasida; 
-chap qovurg’a ostida; 
-epigastral sohada; 
-o’ng qovurg’a sohasida 
831.Surunkali gastritlar rivojlanishida qaysi etiologik omil kuzatiladi?
+hamma aytilganlar;
-ovkatlanish ritmining buzilishi; 
-kasbiy omillar; 
-dorilarni kabul qilish; 
-ovkatdan zaharlanish 
832.Oshkozon yara kasalligiga qaysi belgi hos emas?
+ich ketish;
-og’riq sindromi; 
-kusish; 
-zarda kaynashi; 
-kekirish 
833.Yara kasalligida eng ishonchli diagnostik tekshirish usuli bulib hisoblanadi?
+ezofagogastroduodenoskopiya biopsiya bilan;
-oshkozon ichak nuli rentgenoskopiyasi; 
-najasni yashirin qon ketishini aniklash analizi; 
-oshkozon shira ishlab chiqarishiini tekshirish 
-hammasi tugri 
834.Surunkali gepatit bilan kasallangan bemorlarni kuzdan kechirganda, qaysi belgi shu kasallik uchun ko’proq hos? 
+sariklik;
-kukarish; 
-venoz anastomozlarining kengayishi; 
-barmoklarning uzgarishi; 
-qorin kattapashishi 
835.Surunkali kolitda asosiy shikoyat: 
+ich ketishining qabziyat bilan almashinib turishi;


-ogizning achchik bo’lishi; 
-zarda bulish; 
-disfagiya; 
-hamma shikoyatlar 
836.Surunkali enteritning kup uchraydigan asorati 
+yara bo’lishi
-perfaraciya 
-qon kuyilishi 
-shillik kavatlar shishi 
-shillik kavatlar giperemiyasi
837.Surunkali enteritnint etiologik omillari:
+hammasi tog'ri;
-infekciya;
-disbakterioz; 
-alementar omil;
-avitaminoz 
838.Surunkali enteritda bemorning asosiy shikoyatlari:
+kindik atrofida og’riq , ich ketishi, ich guldirashi;
-epigastral sohada og’riq ; 
-jigildon kaynashi, kekirish; 
-sigmasimon ichak sohasida og’riq , kuchanishlar; 
-qabziyat 
839.Ichak palpatsiyasi Qaysi sohadan boshlanadi 
+sigmasimon ichakdan
-yugon ichak chikuvchi kismidan 
-kundalang chambar ichakdan 
-kur ichakdan 
-yugon ichak tushuvchi kismidan 
840.O’tkir gastrit kelib chikishining asosiy sababi:
+notog’ri ovkatlanish;
-boshdan kechirilgan kasalliklar; 
-allergik reakciyalar; 
-asabning zurikishi; 
-jismoniy zurikishlar 
841.Oshkozon yara kasalliginin asosiy simptom i:
+og’riq ;
-kayt qilish; 
-kekirish; 
-zarda kaynashi; 
-qabziyat 
842.Oshkozon yara kasalligining Qaysi bir asorati kup uchraydi? 
+qon ketish;
-perforaciya; 
-stenoz; 
-yaraning rakka aylanishi; 
-penitraciya 
843.Sariklik dastlab Qaysi sohada paydo buladi?
+kuz sklerasida;
-kaftlarda; 
-badan terisida; 
-yumshok tanglayda; 
-tovonda 
844.Kachon ut pufagi paypaslaganda sezilmaydi?
+normada;


-ut tosh kasalligida; 
-ut pufagi raki da; 
-ut yulining tikilib kolishida 
-hamma holatda 
845.Ichak kasalliklarini klinik ko’rinishi? 
+qorinda og’riq
+Ichak dispepsiyasi
-qayd qilish 
-uyquchanlik 
846.Oshqozonning pastki chegarasini aniqlashni 2ta usulini sanang? 
+palpatsiya
+uzi
-perkussiya 
-tomogramma 
847.mitral yuz qanday patologik xolat uchun xos? 
-aortal stenoz uchun 
+mitral stenoz uchun
-gipertonik kasallik uchun 
-mitral stenoz va mitral yetishmovchiligida
848.Siydikning qanday o’zgarishlari o’tkir glomerulonefrit uchun Xarakterlik 
-Oqsil miqdorining pasayishi 
+Oksil miqdorini ko’payishi
-Leykotsitlar miqdorining ko’payishi 
+Proteinuriya 
849.Ovqat xazm qilish tizimiga xos bo’lmagan shikoyatlarni aniqlang 
-Kekirish 
-jig’ildon qaynashi 
+nafas siqish
+toshmalar paydo bo’lishi
850.Anuriya kuzatiladi 
+buyraklar bilan siydik ajralishi buzilishida
-quruq va issiq xonada o’tirganida 
-profuz ich ketishida 
+yurak yetishmovchiligini og’ir formasida
851.Portal gipotenziyaning beilarini ko`rsatinig 
+astsit
+vena varikozida
-teri qichishi 
-jigarga oid ensafalopatiya 
852.Jigar yetishmovchiligi belgilarini ko`rsating 
+gipoalbuminemiya
+gemoragig sindrom
-kallik 
-aritmiya 
853.anemiya sindromining kelib chiqishidan qatiy nazar xarakterli belgisini ko`rsating 
+xolsizlik, hushni yo`qotish
+Bosh aylanishi va bosh og`riqlar
-ko`ngil aynishi va qayd qilish 
-diareya 
853.Aortal klapon yetishmovchiligiga xos belgilarni tanlang 
+uyqu arteriyasi pulsatsiyasi (carotid o’yini)
+myusse simptomi
-xushdan ketish 


-sistolik mushuk xirillashi 
854.Oshqozon yara kasalligiga hos ikkita belgina ko’rsating 
+erta og’riqlar (ovqatdan keyin 15-30 minutdA
+mavsumiy og’riqlar (bahor va kuz)
-kechgi og’riqlar (ovqatdan 2 soatdan keyin) 
-o’ng qovurg’a ostida og’riq 
855.septik endokarditga xos: 
+teri sarg’imtir kulrang (sutli kofE tusda
+barmoqlar baraban tayoqchasi va tirnoqlar soat oynasi ko’rinishida
-normal harorat
-diastolik mushuk xirillashi 
856.O'tkir revmatik istmalash sababchisi 
+angina
+skarlatina
- URVI 
-dizenteriya 
857.Stenokardiya kasalligining rivojlanish sababi: 
+toj tomir aterosklerozi;
-aorta ogzi stenozi; 
-qonda kalьciy mikdorining oshishi; 
-kalqonsimon bez giperfunkciyasi; 
-qonda gistamin mikdorining oshishi 
858.Yurak sohasida hurujli og’riq lar Qaysi kasallikni belgisi hisoblanmaydi? 
+Stenokardiyani
-Quruq plevritni 
-O’tkir bronxitni 
-Kizil o’ngach kasalliklarini 
-Buyin osteohondrozini 
859.Miokard infarktining asosiy sababi: 
+koronar arteriya aterosklerozi;
-yurak bushliklarining kengayishi; 
-miokard kiskarish kobiliyatining buzilishi; 
-chekish; 
-narkotik moddalarni kabul qilish 
860.Miokard infarktining patalogo anatomik belgisi: 
+yurak mushagi nekrozi;
-koronar tomirlar spazmi; 
-miokardning kiska vaktli ishemiyasi; 
-jigar fermentlarining aktivlashishi; 
-mezenterial tomirlar spazm 
861.Qaychi" simptomi miokard infarktining Qaysi davri uchun hos 
+O’tkir
-O’tkir oldi 
-tiklanish davri 
-chandiklanish davri 
-hammasi tugri 
862.Miokard infarktining kelib chikishi sababi : 
+koronar tomirlarning trombozi
-uglevod almashinuvining buzilishi 
-genetik moyillik 
-koronar tomirlarning torayishiga olib keladigan funkcional buzilishlar; 
-organizm immun sistemasining buzilishi; 
863.O’tkir tomir etishmovchiligining engil formasiga kiradi: 


+hushdan ketish;
-kollaps; 
-shok; 
-epilepsiya; 
-ortostatik kollaps 
864.Kichik qon aylanishida qonning dimlanishi Qaysi kasallikning biralamchi belgisi? 
+mitral stenoz;
-aorta ogzi stenozi 
-aorta klapani etishmovchiligi 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi 
865.Qaysi holat surunkali yurak etishmovchiligiga sabab bula olmaydi? 
-Yurakni ishemik kasalliklari 
-Gipertonik kasalliklari 
+O’tkir bronxit
-Dilyatacion kardiomiopatiya 
-Yurak nuksonlari 
866.Infekcion endokarditni ko’pincha keltirib chikaruvchi kuzgatuvchini tanlang 
+Yashil stafilakokk
-Stafilakokk 
-Pnevmokokk 
-Klibsiella 
-Hlamidiya 
867.Mitral teshik torayishida yurak chegarasi kaerga siljiydi? 
+yuqoriga va chapga
-yuqoriga va o’ngga 
-pastga va chapga 
-chapga 
-hamma tarafga 
868.Qorinni paypaslashda vrach holati 
+bemorning o’ng tomonida utiradi
-bemorning chap tomonida utiradi 
-bemorning o’ng tomonida turadi 
-bemorning chap tomonida turadi 
-hammasi tugri 
869.100 Chuqur sirpanuvchan palpatsiya qaysi metod bilan utkaziladi 
+Obrazcov Strajesko
-Vasilenko 
-Kurlov 
-Щyotkin Blyumberg 
-Hammasi tugri 
870.Qorin sohasining yuzaki palpatsiyasi kaerdan boshlanadi: 
+chap chov sohasidan
-epigastral sohadan 
-o’ng yon bosh sohadan 
-o’ng Qovurg’a osti sohadan 
-chap Qovurg’a osti sohadan 
871.Bemorda kachon Щetkina Blyumberg simptomi musbat 
+qorinni O’tkir yalliglanishi
-gastritda 
-tugri ichak yalliglanishida 
-qorin mushaklarini tarkalishida 
-enterit 
872.Tugri ichak paypaslanganda bemorni holati: 


+tizza tirsak
-orka bilan yotish 
-qorin bilan yotish 
-turganda 
-chal yonisha yotganda 
873.Shyotkin Blyumberg simptomi bemorda musbat bo’lishi 
+Qorin pardasi
-Gastrit 
-Tugri ichak yalliglanishi 
-Qorin mushanlari ajralishi 
-enterit 
874.Giperacid gastritda bemor ishtahasi 
+saklangan yoki kuchaygan
-pasatgan 
-yukilgan 
-buzilgan 
-uzgarlagan 
875.Mehanik sariklikka harakterli 
-pishobda urobillin paydo bo’lishi 
-qonda boglangan billirubin oshishi 
-teri kichishi 
-pishobda ut pigmenti paydo bo’lishi 
+ahlat okarishi 
876.Gemolitik sariklikka harakterli 
-pishobda ut pigmenti paydo bo’lishi 
+pishobda urobillin paydo bo’lishi 
-qonda boglangan billirubin oshishi
-kurinarli kam qonlik
-kurinarli eritracitlar emirilishi 
877.Jigar kasalliklarida teri kichishi nimadan dalolat beradi? 
-Gastro duodenal reflyuksining mavjudligi
+Yakkol holestaz fonida qonda ut kislotasining kupayishi 
-Jigar sintetik (oksil hosil kiluvchi) funkciyasining buzilishi 
-DYakkol miokardiodistrofiya bilan kechuvchi yurak etishmovchiligida 
-Oksil maksulotlari parchalanishiga nisbatan jigarni dezintoksikacion funkciyasini pasayishi
878.Gipersplinizm bu: 
-talokni tugma illati 
+citopeniyani talok kattalashi bilan
-citopeniyaga talok kattalashishi kushilishi bilan 
-albatta talok kattalashishi leykocitoz bilan 
-gepatitni talok kattalashishi bilan 
879.Portal cirrozga harakterli 
+portal gipertenziya
-arterial gipertenziya 
-giperproteinemiya 
-qonda fibrinogen kupayishi 
-eritracitoz va leykocitoz 
880.Ascit suyuqlik yigilishi bu: 
+hammasi tugri
-portal gipertenziya 
-gipoproteinemiya 
-alьdesteron kupayishi 
-buyrak kanalchalarida suv va natriy reobsorbciyasi kupayishi 
881.Surunkali aktiv gepatitga harakterli 


+hammasi tugri
-ijobiy timol proba 
-o’ng Qovurg’a ostida og’riq
-dispepsiya 
-gepatomegaliya 
882.Tokcha» simptomi rentgenologik harakteristikasi 
+yara kasali
-O’tkir gastrit 
-usmalar 
-spastik qabziyatlik 
-surunkali gastrit 
883.Gipoacid gastritga harakterli emas 
+Ishtaha kupayishi
-kekirish 
-ko’ngil aynishi 
-kam qonlik 
-kayt qilish 
884.Holecistit diagnostikasida qaysi tekshirish ahamiyatli 
+UZI ut kopi
-qonda billirubinni aniklash 
-ahlatni tekshirish 
-ALT va AST aktivligini aniklash 
-hammasi tugri 
885.Holicistit uchun hususiyatli belgi 
+ogizning tahir bo’lishi
-kekirish (nordon ta'mli) 
-hikichok tutishi 
-jigildon kaynashi 
-ut safro bilan kayt qilish 
886.Meteorizm sabablari: 
+hamma tog'ri;
-ichak gipokineziyasi; 
-bijgish natijasida gaz hosil bo’lishining kuchayishi; 
-ichaklarda gaz surilishining buzilishi; 
-disbakterioz 
887.Eritrocitlarning kup parchalanishi va boglanmagan bilirubin mikdorining ortishi Qaysi kasallikka hos? 
+gemolitik sariklikka;
-parenhimatoz sariklikka;
-mehanik sariklikka; 
-hamma hollarga 
-sohta sariklikka
888.Ascit bilan kechuvchi jigar cirrozida palpatsiya quyidagi usulda olib boriladi?
+ballotirlash;
-yuzaki paypaslash;
-chuqur paypaslash;
-sirpanchik paypaslash
-hammasi 
889.Jigarning haqiqiy chegarasi, bu: 
+nisbiy tumtoklik chegarasi;
-absolyut tumtoklik chegarasi; 
-pastki chegarasi; 
-chap va o’ng chegarasi 
-hammasi notog’ri 
890.Ascit rivojlanishi mumkin:


+jigar cirrozida;
-12 barmokli ichak yarasida;
-O’tkir pielonefritda;
-surunkali pankreatitda
-hamma holatda
891.Surunkali kolitda Qaysi stol kullaniladi?
+N 4;
-N 1;
-N 5;
-N 7; 
-N 10 
892.Qabziyat diagnostikasida qaysi diagnostik tekshiruv ahamiyatli 
+rentgenoskopiya
-rektoromanoskopiya 
-endoskopiya 
-UZI
-irrigskopiya 
893.Ahlatda krahmal bo’lishi Qaysi patologiyada eng kup uchraydi?
+ingichka ichak patologiyasida;
-yugon ichak patologiya s ida; 
-12 B ichak patologiyasida; 
-me'da patologiyasida; 
-jigar patologiyasida 
894.Oshkozon ichak tizimini rentgenologik tekshirishda yugon ichakning barcha kismi 
normada kancha vakt ichida kurinadi? 
+24 soat orasida;
-12 soat orasida; 
-36 soat orasida; 
-8 soat orasida;
-54 soat orasida 
895.Disfagiya Qaysi kasallikka hos emas?
+gastrit;
-qizilo’ngach kuygandan keyin chandik hosil bulaetganida; 
-ko'ks oraligida usma paydo bulayotganida; 
-quzilo’ngach usmasida; 
-aorta anevrizmasi tufayli kizilo’ngach kisilganda 
896.Qorinning chuqur palpatsiyasi Qaysi sohadan boshlanadi? 
+chap bikin sohasidan;
-epigastral sohadan; 
-hohlagan sohadan; 
-o’ng bikin sohasidan; 
-kindik atrofidan 
897.Qorinni paypaslash nimadan boshlanadi?
+yuza, orientirlovchi palpatsiyadan;
-terida burma hosil qilishdan; 
-kulni chuqurrok qoringa botirishdan; 
-barmok uchlari bilan sirgantirishdan; 
-vrach kulini qoringa joylashtirishdan 
898.Me'da shirasida kup mikdorda shillik bo’lishi nima hakida dalolat beradi?
+gastrit hakida;
-ezofagit hakida;
-enterit hakida;
-me'da raki hakida;
-kolit hakida 


899.Najas yuzasidagi shillik kupincha Qaysi kasalliklarda kuzatiladi?
+yugon ichak yalliglanishida;
-oshkozon yara kasalligida; 
-yarali kolit kasalligida; 
-gastritlarda; 
-ingichkaa ichak yalliglanishida 
900.Najasning normal rangda bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+sterkobilinga;
-egning mavju dli giga; 
-usimlik kletchatkasining mavjudligiga; 
-hazm bulmagan ovkat koldiklariga; 
-krahmalga 
901.Gastritning eng anik diagnostik usuli: 
+gastroskopiya;
-rentgen tekshirishlar; 
-ulьtratovush tekshirish usuli; 
-me'da shirasini tekshirish 
-hammasi notog’ri 
902.Qaysi kasallik ko’pincha me'da raki kasalligiga sabab bo’lishi mumkin? 
+anacid gastrit;
-gipoacid gastrit; 
-normoacid gastrit; 
-korroziv gastrit; 
-flegmanoz gastrit 
903.Oshkozon yara kasalligida tilning kurinishi; 
-toza;
-quruq; 
-sillik; 
+ok karash bilan koplangan; 
-jigar rang karash bilan koplangan 
904.Birdaniga bushashish, bosh aylanishi, yurakning tez urishi, teri va shillik 
pardalarning okarishi qaysi holat uchun harakterli? 
+yaradan qon ketishi uchun;
-ichak tutilishiga; 
-ichak kolikasiga; 
-oshkozon pilorik kismining stenoziga 
-hammasi uchun 
905.Paypaslaganda normal holatdagi jigarning kuyi chegarasi qanday buladi?
+yumshok, O’tkir, ta'sirchan emas;
-qattiq, notekis, ta'sirchan;
-qattiq, utmas, ta'sirchan emas;
-qattiq, utmas, ta'sirchan;
-qattiq, O’tkir, ta'sirchan
906.Oshqozon shilliq qavatini ximoya omillariga nimalar kiradi? 
+shilliq – bikarbonat baryeri
-pepsin 
+prostaglandinlar
-gastrin gipersekretsiyasi 
907.qaysi 2 ta preparat stenokardiya xurujini to’xtata oladi 
-valerianani ekstrakti 
-kordaron
+trinitrolong
+nitroglitserin 
908.Qaysi 2ta yurak nuqsonida yurak faoliyati uzoq vaqt kompensatsiyalashgan bo’ladi? 


+mitral klapan yetishmovchiligi
+aorta klapan yetishmovchiligi
-mitral stenoz 
-trikuspidal stenozi 
909.qaysi usul bilan kam miqdordagi assit aniqlaniladi? 
+UZIda
+Kompyuter tomografiyasida
-Palpatsiya usulida 
-Rentgenologik usulda 
910.Yurak sohasini shishib chikishi va Qovurg’alar aro oraliklarni tekislaiishi kuzatyladi: 
+ekssudativ perikarditda
-chap qorincha gipertrofiyasida 
-o’ng qorincha gipertrofiyasida 
-aorta anevrizmasida 
-miokarditda 
911.To'sh suyagi harakatiga bo’lishi bulmagan og’riq kuzatiladi: 
-revmokarditda
+aortritda
-stenokardiyada 
-infarkt miokardda 
-septik endokarditda 
912.Yurak qon tomirlar kasalligida terini rangi ko’pincha: 
-okargan 
-sutli kofe
-markaziy sianoz 
+akrosianoz
-giperemiya 
913.Diastolaning boshida qo’shimcha ton eshitilishi 
+protodiastolik galop ritmi
-mezodiastolik galop ritmi 
-presistolik galop ritmi 
-sistolik galop ritmi 
-diastolik ritm 
914.Karsillovchi I ton nimaga hos? 
-aorta yarimoysimon klapanlari etishmovchiligiga 
-2 tavakali klapan etishmovchiligiga 
-aorta teshigi torayishiga 
+mitral teshik torayishiga
-3 tavakali klapan etishmovchiligiga 
915.Aorta klapani etishmovchiligida diastolik shovkiining eng yahshi eshitilish joyi: 
-hanjarsimon usimta asosi 
-yurak cho’qqisi 
+Botkin Erba nuktasi
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi chap kirgogi enida 
916.Uch tavakali klapan etishmovchiligidagi sistolik shovqinning eng yahshi 
eshitilish joyini kursating: 
-Botkin Erba nuktasi 
-yurak cho’qqisi 
+hanjarsimon usimta asosi
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi o’ng kirgogi enida 
-II Qovurg’a oraligida, tush suyagi chan kirgogi enida 
917.Jigar kasalligi bilan kasallangan bemorlarning asosiy shikoyati 
-epigastral sohada og'riq 


 +o'ng qovurga ostida ogriq 
-kekirish
-qabziyat 
-jig'ildon qaynashi 
918.Puls deficiti uchraydi
-sinus tahikardiya 
-ekstrosistoliya 
+hilpillama aritmiya
-yurak blokadalari 
-sinus aritmiyalarda 
919.Ertalab, nahorga, bemor tinch holatda bulganida ulchangan arterial qon bosim, bu: 
+bazal bosim
-urtacha bosim 
-maksimal bosim 
-minimal bosim 
-pulьs bosimi 
920.Soglom odamda P Q interval davomiyligi: 
+0,12-0,20 s
-0,10-0,14 s 
-0,14-0,25 s 
-0,06-0,09 s 
-0,1-0,3 s 
921.EKG da normada R tishchaning balandligi ko’krak tarmoklarida: 
+25 mm dan oshmaydi
-50 mm dan oshmaydi 
-20 mm dan kam 
-30 40 mm 
-60 mm dan kup 
922.EKG da T tishcha nimani kursatadi? 
+qorinchalar repolyarizaciyasini
-bo’lmachalar depolyarizaciyasini 
-qorinchalar aro tusik repolyarizaciyasini 
-kuzgalishning atrioventrikulyar tugundan utishi 
-ikkala qorinchaning tulikligicha kuzgalishi 
923.EKG o’ng ko’krak tarmoqlari qaysi ? 
+Vl V2
-V3 V4 
-V5 V6 
-Vl V6 
-V7 V9 
924.CHap ko’krak tarmoklari qaysi ? 
+V5 V6
-Vl V2 
-V3 V4 
-Vl V6 
v-7 V9 
925.Yurak urish sonining 40-50 gacha kamayib ketishi, bu: 
-ekstrasistoliya 
-sinus tahikardiya 
-sinus aritmiya 
+sinus bradikardiya
-atrioventrikulyar blokada II daraja 
926.Bo’lmacha gipertrofiyasidaEKGda: 
+R tishcha davomiyligi va amplitudasi kattalashadi


-R tishcha davomiyligi uzayadi 
-R tishcha amplitudasi kamayadi 
-P Q interval uzayad 
-R tishcha ikki fazali 
927.Qorincha ekstrasistoliyasida EKG da R tishcha: 
+bulmaydi;
-manfiy buladi; 
-ikki fazali buladi; 
-kengaygan buladi; 
-baland buladi 
928.Gipertoniya kasalligining boshlangich davri patogenezi: 
+tomir tonusi regulyaciyasining buzilishi;
-pressor aminlarning ishlab chikarilishi; 
-miokard kiskarish hususiyatining pasayishi; 
-kichik qon aylanish doirasida bosimning oshishi; 
-adashgan nerv tonusining oshishi 
929.Gipertonik kriz uchun nima harakterli: 
+A.B. ni tez, qo’shimcha kutarilishi
-A.B ni boskichma boskich kutarilishi 
-M.N.S uzgarishlari bilan A.B. ni kutarilishi 
-kurishni O’tkir buzilshpi, surunkali buyrak etishmovchiligini rivojlanishi 
-A.B. tez tushishi 
930.Arterial gipertenziyada E.K.G da qanday uzgarishlar buladi: 
+chapgramma
-o’nggramma 
-P Q tishlar oraligi uzayishi 
-R tishining ikkita tishchali bo’lishi 
-R P oraligini uzgarishi 
931.Gipertoniya kasalligining I davri uchun harakterli emas: 
+Qovurg’alarda shish;
-bosh og’riq lari; 
-kuloklarda shovqin; 
-bosh aylanishi; 
-boshdagi shovqin 
932.Gipertoniya kasalligining II davri uchun harakterli emas: 
+yurak cho’qqisida I tonning kuchayishi;
-chap qorincha gipertrofiyasi; 
-kuz tubi arteriolalarining torayishi; 
-aortada II tonning akcenti; 
-EKG da uzgarishlar 
933.Simptomatik gipertoniya kuzatiladi 
+buyrak kasalliklarida
-endokrin sistema kasalliklarida 
-homiladorlikda 
-aterosklerozda 
-aorta koarktaciyasida 
934.Gipertoniya kasalligini dorisiz davolash uz ichiga oladi 
+kalloriyasi past parhez
-kalloriyasi baland parhez 
-racionga magniyga boy ozik ovkatlar kiritish 
-osh tuzi mikdorini chegaralash 
-kup suyuqlik ichish 
935.Nima aterosklerozni ehtimollik faktori bula olmaydi? 
+Tana massasining deficit


-Kandli diabet 
-Giperlipidemiya 
-Arterial gipertenziya 
-Chekish 
936.Bemorda IV funkcional klass stenokardiya bulganda hurujlar kachon paydo buladi? 
+ozgina jismoniy ishdan keyin;
-ogir jismoniy ishdan keyin; 
-500 m masofa yurganda; 
-uchinchi kavatga kutarilganda; 
-juda ham kam paydo buladi 
937.Stenokardiya huruji paytida olingan EKG da aniqlanadi: 
+ST segmentining pasayishi;
-musbat R tishcha 
-chuqur Q tishcha; 
-U tishcha; 
-tulik bulmagan atrio ventrikulyar blokada 
938.Kardiogen shok rivojlanishining sababi: 
+chap qorincha kiskaruvchanligining susayishi;
-arterial qon bosimining oshishi; 
-kichik qon aylanish doirasida bosimning oshishi; 
-diurez kamayishi; 
-toksinlarning surilishi 
939.Qaysi hosila infarkt miokarda uchun harakterli emas 
-Anginoz hurujning davomiyligi 
-Kardiogen shok 
+Plevral bushlikka burtma
-O’pka shishi 
-Ritm va utkazuvchanlikning buzilishi 
940.Yurak etishmovchiligidagi kukarish nimaga bo’lishi? 
+qonda tiklangan gemoglobin tarkibining oshishi;
-oksigemoglobin tarkibining oshishi; 
-umumiy qon aylanishining oshishi; 
-qon bosimining pasayishi; 
-qonda fermentlarning oshishi 
941.Ikki tavakali klapan etishmovchiligi kachon kuzatiladi? 
+chap qorincha gipertrofiyasi va dilyataciyasida
-o’ng qorincha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-chap bo’lmacha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-o’ng bo’lmacha gipertrofiyasi va dilyataciyasida 
-hammasi tugri 
942.Ashof Talalaev tugunining topilishi nimaning belgisi hisoblanadi 
+revmatizmning aktivligi;
-turli etiologiyada miokardit; 
-specifik belgi hisoblanmaydi; 
-bakterial endokardit; 
-yurak mushagi shikastlanishiga hos bulgan belgi 
943.Qaysi mikroorganizm revmatizmning asosiy etiologik faktori hisoblanadi 
-Pnevmokokk 
-Yashil stafilakokk 
+b gemolitik streptokokk
-Ichak tayokchasi 
-Hlamidiya
944.Qaysi laborotor belgilarini O’tkir revmatik isitmaga kiritmaydilar? 
-ECHT ni ortishi


-Qon tarkibida alьfa va gammaglobulinlarning oshishi 
-Antistreptokokk AT titrini oshishi 
-S reaktiv oksil tarkibini oshishi 
+Trombocitopeniya 
945.Yurak turtkisining paydo bo’lishi yurakning Qaysi bulimi gipertrofiyasi 
belgisidir 
-o’ng qorincha 
+chap qorincha
-chap bo’lmacha 
-o’ng bo’lmacha 
-chap bo’lmacha va chap qorincha 
946.Traube kushalok toni va Dьyurozьe kushalok shovqini nimaga hos 
+aorta klapani etishmovchiligi
-aorta ogzi stenozi 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-mitral stenoz 
947.Diastolik arterial bosimning keskin 0 gacha tushib ketishi va sistolik 
bosimning kutarilishi Qaysi kasallik uchun hos? 
+aorta klapani etishmovchiligi
-aorta ogzi stenozi 
-mitral stenoz; 
-2 tavakali klapan etishmovchiligi; 
-3 tavakali klapan etishmovchiligi; 
948.Qovurg’a oraligida yurak kundalang ulchami Qaysi kasallikda kengayadi 
+aortaning kengayishida;
-chap bo’lmachaning kengayishida 
-o’ng bo’lmachaning kengayishida 
-perikarditda; 
-hammasi tugri 
949.Flint shovqini kachon eshitiladi 
+aorta klapani etishmovchiligida
-mitral klapan etishmovchiligida 
-aorta ogzi stenozida 
-mitral stenozda; 
-3 tavakali klapan etimshovchiligida 
950.Kurichak palpatsiyasining harakteristikasi: 
+og’riq siz, guldirovchi, cilindr shaklida
-og’riq li guldirovchi 
-sezgir, yakdol, harakatchan 
-dumalok shaklda, guldirovchi 
-palpatsiya kilinmaydi 
951.Kundalang chambar ichak necha % da palpatsiya kilinmaydi: 
+60 70 %
-80 85 % 
-20 25 % 
-90 95 % 
-50 60 % 
952.Kattalashgan, og’riq li utkopi 
+Kurvuazьe simptomi
-Frenikus simptomi 
-Ortner simptomi 
-Щyotkin Blyumberg simptomi 
-Grez turner simptomi 


953.Jigar sirrozida bemorlar qanday shikoyatlarni aytishadi? 
+qorin hajmining oshishi
+burundan qon ketishi
-diareya 
-qonli tupurish 
954.Mitral yetishmovchiligini chaqiradigan sabablarni ko’rsating? 
+revmatizm
+biriktiruvchi to’qimaning diffuz kasalliklari
-jarohat 
-brutselyoz 
955.Qanday holatlarda Yurak tonlarining fiziologik kuchayishi kuzatiladi? 
+jismoniy zo’riqish
+asab zo’riqishi
-o’pka emfizemasi 
-hushdan ketish 
956.Pielografiya qaysi kasalliklarda aniqlanadi 
+Buyrak tosh kasalligida
-Utkir glomerulonefrit 
-Utkir pielonefrit 
+Surunkali pielonefrit
957.Siydikning qanday o’zgarishlari o’tkir glomerulonefrit uchun Xarakterlik 
-Oqsil miqdorining pasayishi 
+Oksil miqdorini ko’payishi
-Leykotsitlar miqdorining ko’payishi 
+Proteinuriya 
958.Oshqozon shilliq qavatini ximoya omillariga nimalar kiradi? 
+shilliq – bikarbonatbareri
-pepsin 
+prostaglandinlar
-gastrin gipersekretsiyasi 
959.Najasning normal rangda bo’lishi nimaga bo’lishi? 
+sterkobilinga;
-egning mavju dli giga; 
-usimlik kletchatkasining mavjudligiga; 
-hazm bulmagan ovkat koldiklariga; 
-krahmalga 
960.Qaysi kasallikning klinik kechishi nisbatan sekin va tinch buladi?
+surunkali gepatitning persistrlangan turi;
-surunkali gepatitning aktiv faol turi; 
-surunkali gepatitning holestatik turi;
-jigar ehinokokki;
-jigar usmasi
961.Meteorizm sabablari: 
+hamma tog'ri;
-ichak gipokineziyasi; 
-bijgish natijasida gaz hosil bo’lishining kuchayishi; 
-ichaklarda gaz surilishining buzilishi; 
-disbakterioz 
962.Tizimli sklеrоdеrmiya bilan bеmоrlarda qo’l vaоyoq uchlarining, burun va qulоqlarningsоvuqdan kеyin оqarishi, 
jimirlashi qaysi sindrоm bilan bоg’liq?
+Rеynо sindrоmi 
-TibеrjеVayssеnbah sindrоmi 
-Jakku sindrоmi 
-CRESTsindrоm 


963.CREST sindrоmga nima taaluqli?
-Bu tizimlisklеrоdеrmiyaning limitirlangan shakli.
-ichki оrganlar kam zararlanadi.
-YUz va qo’l kaft tеrilari sklеrоdеrmik zararlanishi. 
-sklеrоdaktiliya shakllanishi bilan kеchadi.
+Barcha ko’rsatilganlar 
964.Gemorragik vaskulitning tipik belgilari 
-plevrit
-pnevmoniya
-miokardit
-glomerulonefrit
+terida toshmalar
965.Pollaikturiya-bu 
-kam kam peshob ajralishi 
-og'riqli peshob ajralishi 
+tez-tez peshob ajraishi 
-peshob tutaolmaslik 
-ko'p miqdorda peshob ajralishi 
966.Nоspеsifik yarаli kоlit ko’roq necha yoshda uchraydi 
+15-30 
-20-40 
-30-40 
-40-50 
-55-60 
967.O't pufagiga infeksiya qaysi asosiy yo'l biLan tushadi 
-xavo tomchi 
-jinsiy 
-urogen 
+limfogen 
-xammasi tog'ri 
968.Surunkali xolestitsitni rivojlanishdagi asosiy infeksion omilini ko'rsting 
-exinokokk 
+ichak tayyoqchasi 
-trixomanda 
-amebiaz 
-lyambilya 
969.Aritmiyani Qaysi turi infarkt miokardida Kam uchraydi ? 
+Kam uchrovchi bo’lmacha ekstrosistoliyasi
-Qorinchalar ekstrosistoliyasi 
-Hilpillovchi aritmiyani paroksizmasi 
-Qorincha usti paroksizmal tahikardiyasi 
-Qorincha tahikardiyasi 
970.Disfagiya bu: 
+kizilo’ngach bo’yicha ovkat O'tishi kiyinlashadi
-ogizga achchik yokimsiz tam keladi 
-epigastral sohada ovkatdan keyin og’riq
-havo bilan kekirish, bemorni havo yutishi bilan 
-ichak bo’yicha og’riq 
971.Revmatizmning katta kriteriyalarini ko'rsting 
+xoreya 
-isitma 
-umumiy xolsizlik 
-artralgiya 
-EChT oshishi 


972.O‘tkir revmatik isitma kasalligini belgilaridan birini toping?
+xoreya 
-stenokardiya 
-ertalabki karaxtlik 
-revmatoidli faktor borligi 
-giperxrom anemiya 
973.Jigar serrozini kichik belgilarini ko‘rsating?
-astsit
+ginekomastiya 
-meduza boshi 
-qon ketish 
- ta'sirlanchik 
974.Jigar serrozini turini ko‘rsating? 
-agressiv 
-alkologlli 
+portal 
-infeksion 
-kriptogen 
975.Jigar serrozida bemorda obektiv koruvda korishimiz Mumkin 
+meduza bosh
-semirish 
-muyusse simptomi 
-teri qoplami o'zgarmagan 
976.Jigar sirrozi bilan kasallangan bemorlar umumiy qon tahlilida qanday chetlashishlar ko’proq kuzatiladi? 
+Trombositopeniya
+Leykopeniya, Anemiya
-eozinofiliya 
-trombositoz 
977.Ichak palpatsiyasini qanday ketma-ketlikda o’tqazish kerak? 
+sigmasimon ichak
+ko’r ichak
-ko’ndalang chambar ichak 
-ko’ndalang chambar ichakningtushuvchi qismi 
978.Oshqozon kasalliklari bilan kasallangan bemorlarni tomonidan ko’rsatiladigan asosiy shikoyatlarini ko’rsating? 
+ishtaxa buzilishi, kekirish
+Jig’ildon qaynashi, ko’ngil aynishi, qayt qilish
-ishtaha ochilishi 
-semirish 
979.Oshqozon-ichak kasalliklari bilan kasallangan bemorlarni tekshirganda aniqlanadigan o’ziga hos belgilar qaysilar? 
+ozish, teri qoplamlarining oqarishi
+Tilning oq karash bilan qoplanishi, so’rg’ichlarni yassilangan oblojen silliqlangan
-semirish
-yuz giperemiyasi 
980.Yuza palpatsiyasida aniqlanadigan belgilarni ko’rsating? 
+qorin mushaklarining zo’riqishi
+teri osti yog’ kletchatkasida patologik o’zgarishlar
-Jigar o’lchamlari
-portal gipertenziya 
981.Og’iz bo’shlig’ini tekshirganda qanday holatlarga e’tibor berishadi? 
+tishlar sonining holati, Kariyesli tishlar
+shilliq qavatlar, tildagi o’zgarishlar
-so’lak oqishi
-qon ketishi 


982.Qorinniko’zdan kechirganda qanday holatlarga e’tibor beriladi? 
+qorin shakli
+nafas olishda ishtirok etishi
-qorinda og’riq 
-qorin g’urillashi 
983.Oshqozon palpatsiyasida aniqlanadigan belgilarni ko’rsating? 
+og’riqlik
+o’sma
-qon ketishi 
-oshqozon orqa devori 
984.Oshqozon pastki chegaralarini aniqlash metodlarini ko’rsating? 
+Palpatsiya
+Perkussiya
-UZI tekshirish 
-tomogramma 
985.Sekretor faolligiga asoslangan gastritlarni turlarini ko’rsating? 
+normotsid, Gipoatsid
+niperatsid, anatsid
-yuza 
-eroziv 
986.Marfologik belgiga asoslanib bo’linadigan gastrit turlarini ko’rsating? 
+flegmonoz, oddiy
+korroziv, atrofik
-anatsid 
-normosid 
987.O’tkir gastritning asosiy simptomlarini ko’rsating? 
+ishtaha yo’qolishi, ko’ngil aynish, qayd qilish
+oshqozon osti sohasida og’riq
-tana haroratining tushishi 
-meteorizm 
988.Surunkali gastridga olib keluvchi asosiy sabablarni ko’rsating? 
+ovqatlanish ritmining buzilishi, uzoq muddat davomida dori vositalarini qabul qilish
+ovqatdan zaharlanish, moddalar almashinuvining buzilishi
-tireotoksikoz 
-enterokolit 
989.Surunkali gastriddagi asosiy sindromlarni ko’rsating? 
+oshqozon va ichak dispepsiya sindromi
+og’riq sindromi
-gepato-lienal sindromi 
-asteno-nevrotik sindrom 
990.Yara kasalligining asosiy sabablarini ko’rsating? 
+nasildan nasilga o’tishi
+surunkali giperasid gastrit
-anasidli holat 
-gipoatsidli holat 
991.Yara kasalligining asosiy simptomlarini ko’rsating? 
+og’riq, qayt qilish, jig’ildon qaynashi, kekirish
+o’qchish, so’lak ajralishi, yashirishn qon ketishi
-semirish 
-meteorizm 
992.Yara kasalligining asosiy asoratlarini ko’rsating? 
+qon ketishi, perforatsiya, stenoz


+malignizatsiya, penetratsiya
-semirish 
-surunkali pankreatit 
Yara kasalligini aniqlash metodlarini ko’rsating? 
+so’rab surishtirish, palpatsiya, oshqozon-ichak rentgenoskopiyasi, GDFS
+oshqozon shirasini aniqlash, ahlatda yashirin qon ketishi
-perkussiya 
-UZI 
993.Bronxoektatik kasallikning asosiy klinik simptomlarini ko’rsating 
+balg’amli yo’tal, qon tuflash
+xansirash, kuchli terlash
-nevrosteniya 
-gipertenziya 
994.Plevrada suyuqlik to’planishiga nima xos? 
+Xansirash
+ovoz dirillashining kuchsizlanishi yoki yo’qolishi
-perkussiyada aniq o’pka tovushi 
-plevra ishqalanish shovqini 
995.Oshqozon-ichak traktining kontrast rentgenografiyasi nimani aniqlash imkonini beradi? 
+qizil o’ngachning kengayishi yoki torayishi
+“Tokcha” simptomi
-buyrak o’lchamining kattalashishi 
-oshqozon shirasini o’rganish 
996.Endoskopik tekshiruv nima maqsadda qo’llaniladi 
+kasallik diagnostikasi
+o’zgargan to’qimalar biopsiyasi
-buyrak o’lchamining kattalashishi 
-oshqozon shirasini o’rganish 
997.Cho’qqida birinchi tonning pasayishi qanday holatlarda kuzatiladi? 
+mitral klapanining yetishmovchiligida
+aorta klapanining yetishmovchiligida
-mitral stenozida 
-ekstrasistolada 
998.Miokard infarktidagi kardiogen shokning belgilarini ko’rsating? 
+sistolik va diastolik arterial bosimning pasayishi
+periferik qon aylanishining buzilish simptomlari, teri qoplamining oqarishi
-sistolik arterial bosimning ko’tarilishi 160 mm sim ust 
-poliuriya 
999.Terini o’rganishda qanday simptomlarni aniqlash mumkin? 
+urimiyada terida tirnoq izlarini qolishi
+Jigar patologiyasida teri rangining sarg’ayishi
-qo’l-oyoq uzunligi 
-koylonixiyalar 
1000.Nima maqsadda plevral punksiya qilinadi 
+plevral punksiyani diagnostik va davolash maqsadida o’tkazishadi
+plevra bo’shlig’ga dori vositasini yuborish uchun amalga oshirishadi
-quruq plevritda plevral punksiya ko’rsatilgan 
-plevral funksiya o’pka- yurak yetishmovchiligida ko’rsatilgan 

Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin