1. Müəssisələrin mikroiqliminin diskomfortuna nə səbəb ola bilər?Yüklə 26,52 Kb.
tarix30.12.2021
ölçüsü26,52 Kb.
#49312
ƏMƏK Test


1. Müəssisələrin mikroiqliminin diskomfortuna nə səbəb ola bilər?

A) Ultrabənövşəyi, radioaktiv və infraqırmızı şüalanmalar

B) Bakterial vasitələrin çoxluğu

C) D vitamininin çatışmaması

D) Sadalananların hamısı

2. İstehsalat sanitariyasının məqsədi nədir?

A) Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması

B) Təhlükəli sahələrin öyrənilməsi

C) Təhlükəsizliyə qarşı mübarizə

D) Sağlam insanların işə cəlb edilməsi

3. Havanın təxmini tərkibinin neçə faizi azotdur?

A) 77%


B) 67%

C) 92%


D) 88%

4.Havanın təxmini tərkibinin neçə faizi oksigendir?

A) 21%

B) 33%


C) 16%

D) 44%


5.Havanın təxmini tərkibinin neçə faizi karbon və təsirsiz qazlardır?

A) 2%


B) 6%

C) 4%


D) 3%

6.Toz hissəcikləri mənşəyinə görə necə olur?

A) Orqanik, qeyri-üzvi , qarışıq

B) Orginal, qeyri- orginal , qarışıq

C) Üzvi , qeyri-üzvi, orqanik

D) Təbii, xüsusi, qarışıq

7. İş yerində havanın tozlanmasının qiymətləndirilməsinin əsas üsulu nədir?

A) Ölçmə

B) Araşdırma

C) Təcrübə

D) Yoxlama

8. Havanın tərkibindəki tozun miqdarının ölçülməsi üçün hansı cihazdan istifadə olunur?

A) Aspiratordan

B) Aleyhiqazdan

C) Respiratordan

D) Sürücü filtirdən

9. İş qabiliyyəti hansı müddətə itirildikdə zədələnməyə görə akt tərtib olunur?

A) 1 gündən artıq

B) 2 gündən artıq

C) 5 gündən artıq

D) 3 gündən artıq

10. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin səbəbləri hansı 3 qrupa ayrılır?

A) Təşkilatı, texniki, sanitariya-gigiyena

B) Təşkilatı, mühüm, vacib

C) Texniki, mexaniki, humanitar

D) Zəruri, təşkilatı, mühüm

11. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təşkilatı sahiblərinə aiddir?

A) Texnoloji prosesin pozulması

B) Xəbərdarlıq siqnallarının olmaması

C) İşıqlanmanın zəif olması

D) Atmosfer təzyiqinin aşağıda oması

12. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təşkilatı sahiblərinə aiddir?

A) Əməyin düzgün təşkil edilməməsi

B) İstirahətin düzgün təşkil edilməməsi

C) İş gününün uzadılması

D) Sadalananların hamısı

13. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təşkilatı sahiblərinə aiddir?

A) Görülən işə rəhbərliyin və nəzarətin olmaması

B) Havanın çirkli olması

C) İş yerinin havalandırılmaması

D) Sadalananların hamısı

14. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təşkilat sahiblərinə aiddir?

A) İşçilərin səhətinə uygun olmayan işə cəlb edilməsi

B) İşçilərin yasına uyğun işlə təmin edilməsi

C) Növbəli işin təşkil edilməməsi

D) Xüsusi kursların təşkil edilməməsi

15. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin texniki səbəblərinə aiddir?

A) Texnoloji prosesin təkmil olmaması

B) Texnologiyanın dəyişkən olması

C) Texnikanın köhnəlməsi

D) Texniki avadanlığın yaxşı mənimsənilməsi

16. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin texniki səbəblərinə aiddir?

A) Avadanlığın texniki cəhətdən təkmil olmaması

B) Avadanlıqların maya dəyərinin yüksək olması

C) Avadanlığın maya dəyərinin aşağı olması

D) Sadalananların hamısı

17. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin texniki səbəblərinə aiddir?

A) Energetik və nəqliyyat sistemində konstruktiv çatışmamazlıqlar

B) Enerji mənbələrinin uşaq məsafədə olması

C) Nəqliyyat sisteminin dayanıqsızlığı

D) Energetikanın dayanıqsızlığı

18. İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin sanitar-gigiyena səbəblərinə aiddir?

A) İş yerində qeyri-normal materoloji şəraitin olmaması

B) Şəxsi gigiyeniyaya biganə yanaşma

C) Yetəri qədər ərzaq və suyun olmaması

D) Sadalananların hamısı

19.İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin sanitar-gigiyena səbəblərinə aiddir?

A) İş yerinin qeyri-səmərəli işıqlandırılması

B) İş yerinin rütubətli olması

C) Hava çatışmamazlığı

D) Sadalananların hamısı

20.İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin sanitar-gigiyena səbəblərinə aiddir?

A) Gigiyena qaydalarının pozulması tibbi nəzarətin olmaması

B) İlk tibbi yardımın zəif olması

C) Tibbi biliklərin zəif olması

D) Yardım çantalarının olmaması

21.İnsan orqanizmi ilə kontaktda olan və nəticədə istehsalat (peşə) xəstəliyi əmələ gətirən maddələr necə adlanır?

A) Zərərli maddələr

B) Zəhərli maddələr

C) Qeyri standart maddələr

D) Üzvi maddələr

22.İstilik daşıyacısı nə qismində ola bilər

A) Hava , su , büxar

B) Hava , su , aerozol

C) Su , buxar , oksigen

D) Buxar , gel , hava

23. Ventilyasiyanın hansı növü var?

A) Təbii


B) Təsirli

C) Tədrici

D) Aramsız

24.Ventilyasiyanın hansı növü var?

A) Süni

B) Məcburi

C) Qabaqlayıcı

D) Qeyri üzvi

25.Hərəkətinin xarakterinə görə təbii ventilyasiya necə olur?

A) Mütəşəkkil, qeyri – mütəşəkkil

B) Mütləq , qeyri mütləq

C) Məcburi , qeyri məcburi

D) Vacib , vacib olmayan

26. Hava hərəkətinin mexaniki ventilyasiyası nələr vasitəsi ilə həyata keçirilir ?

A) Ventilyator və ejektorlar

B) Ventilyator və ya ijektorlar

C) Peduktorlar və ya ötürücülər

D) Mühərriklər və ya ötürücülər

27. Hava duşu nədir?

A) İşçilərə yönəldilmiş hava axınıdır

B) Havanın iti sürətidir

C) Dəyişkən havadır

D) Havada baş verən titrəyişdir

28.Kondisionerlər havanın hansı parametrlərini tənzimləyir?

A) Havanın temperatrunu və təmizliyini

B) Havanın radioaktiv fonunu

C) Havanın dolğunluğunu

D) Atmosferin təbəqələrini

29. Kondisionerlər havanın hansı parametrlərini tənzimləyir?

A) Rütubəti tənzimləyir, havanı azonlaşdırır

B) Havanın sıxlığını

C) İonlaşdırır və seyrəldir

D) Sadalananların hamısını həyata keçirir

30. Səmərəli təşkil edilmiş işıqlandırma nəyə imkan yaradır?

A) Obyektlərin rəngi və ölçülərini asand ayırmağa

B) Obyektin həcmini və sahəsini təyin etməyə

C) İş yerinin səliqəli qalmasına

D) İşçinin gigiyenik qaydalara riayyət etməsinə

31. İşıqlandırmanın növlərinə aiddir?

A) Təbii

B) Məcburi

C) Vertikal

D) Şaquli

32. İşıqlandırmanın növlərinə aiddir?

A) Süni

B) Effektli

C) Səmərəli

D) Səthi

33. İşıq şüalarının keyfiyyətinin qiyməti üçün istifadə edilən əsas işıq texnikası ölçülərinin sayına aiddir?

A) İşığın gücü, işıqlanma dərəcəsi

B) İşığın gücü, görmə qabiliyyəti

C) İşığın həcmi, görmə uzaqlığı

D) İşıqlanma dərəcəsi, işıqlanma müddəti

34. İşıq şüalarının keyfiyyətinin qiyməti üçün istifadə edilən əsas işıq texnikası ölçülərinin sayına aiddir?

A) İşığın parlaqlığı, əks etmə əmsalı

B) İşığın parlaqlığı, görmə bucağı

C) Əksetmə əmsalı, işığın miqdarı

D) Sadalananların hamısı

35. İşıq şüalarının keyfiyyətinin qiyməti üçün istifadə edilən əsas işıq texnikası ölçülərinin sayına aiddir?

A) İşığın parlaqlığı, fonla obyektin ziddiyyəti

B) İşığın parlaqlığı, obyektin həcmi

C) Obyektin fonu , işığın növü

D) Sadalananların hamısı

36. İşıqlandırmanın keyfiyyəti nədən asılıdır?

A) İşıqlanma dərəcəsindən

B) İşığın növündən

C) İşığın gücündən

D) İşığın yaranma mənbəyindən

37. İşıqlandırılan səthin əsas xarakteristikası nədir?

A) İşığı əks etdirmək qabiliyyəti

B) İşığı udma qabiliyyəti

C) İşığı yaymaq qabiliyyəti

D) İşığı qiymətləndirmək qabiliyyəti

38. Aşağıdakılardan hansılar süni işıqlandırmada istifadə olunur?

A) Ümumi və uyğunlaşdırılmış

B) Hərtərəfli və mükəmməl

C) Ümumi və xüsusi

D) Sadalananların hamısı

39. Süni işığın mənbələri hansılardır?

A) Qızdırma lampaları

B) İsidilmə lampaları

C) Soyuq lampalar

D) Sadalananların hamısı

40. Süni işığın mənbələri hansılardır?

A) Qaz boşaldan lampalar

B) Qaz dolduran lampalar

C) Qazla işləyən lampalar

D) Qazsiz lampalar

41. Dəri örtüyü, sümüklər və yumuşaq toxumlar vasitəsi ilə qəbul olunan bərk cisimlərin titrəyişi necə adlanır?

A) Titrəmə və ya vibrasiya

B) Əsmə, yerdəyişmə

C) Titrəmə, əsmə, hərəkət

D) Darkinson xəstəliyi

42. Vibrasiyanın növlərinə aiddir?

A) Nəqliyyat vibrasiyası

B)Maşın vibrasiyası

C) Texniki vibrasiyası

D) Mexaniki silkələnmə

43. Vibrasiyanın növlərinə aiddir?

A) Nəqliyyat texnologiya

B) Magistral yol

C) Nəqliyyat

D) Sadalananların hamısı

44. Vibrasiyanın növlərinə aiddir?

A) Texnologiya vibrasiyası

B) Texnogen vibrasiyası

C) Texniki vibrasiya

D) Mexaniki vibrasiya

45. Nəqliyyat vibrasiyası nəyin nəticəsində yaranır?

A) Yerli və yollar üzrə maşınların hərəkəti

B) Uçuş zamanı

C) Daşınmalar zamanı

D) Hərəkət nəticəsində

46. Texnoloji vibrasiya nəyin nəticəsində yaranır?

A) Stasionar maşınların izi

B) Ambulator fəaliyyət zamanı

C) Nasaz maşınların işləməsi zamanı

D) Səyyar yerdəyişmə zamanı

47. İnsana vibrasiya nə zaman ötürülür?

A) Titrəyən obyektlə əlaqə zamanı

B) İş yerinə yaxınlaşdıqda

C) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etmədikdə

D) Sadalanan bütün hallarda

48. Vibrasiyalar əsasən harada və nə zaman yaranır?

A) Sadalananların hamısı

B) Nasosların işi

C) Ventilyatorların işi

D) Kompressor və mühərriklərin işi

49. Vibrasiyanı artıran səbəblərə aiddir?

A) Detalların pis bərkidilməsi

B) Detalların rənglərinin müxtəlif olması

C) Detalların nəzarətdən keçməməsi

D) İşçinin qeyri profisionallığı

50. Vibrasiyanı artıran səbəblərə aiddir? ?

A) Detalların istismar prosesində köhnəlməsi

B) Detalların istismar müddətinin başa çatması

C) Maşın hissələrinin yağlanmaması

D) Sadalananların hamısı

51. Vibroxəstəliklərlə mübarizədə effektli tədbirlər?

A) Maşın və mexanizmlərin məsafədən idarə olunması

B) Maşınların aşağı sürətlə istifadə edilməsi

C) Mexanizmlərin dəqiq tənzimlənməsi

D) Mexanizmlərin vaxtaşırı yağlanması

52. Vibroxəstəliklərlə mübarizədə effektli tədbirlər?

A) Vibro təhlükəli proseslərin tam avtomatlaşdırılması

B) Proseslərin yarım avtomata keçirilməsi

C) Fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsi

D) Vaxtaşırı təlimatlandırma

53. Müxtəlif güc və tezlik səslərinin nizamsız uyğunluğu necə adlanır?

A) Səs-küy

B) Hay-küy

C) Ax-vay

D) Gurultu

54. Səs-küy hansı uyğunlaşdırılma konsepsiyalarını pozur?

A) Sadalananların hamısı

B) Diqqətin

C) Dəqiqliyin

D) Hərəkətin

55. Daimi səs-küy şəraitində işləyən şəxslərdə hansı hallar müşahidə olunur?

A) Tez yorulma

B) İştahın artması

C) Maye tələbatının artması

D) Sadalananların hamısı

56. Daimi səs-küy şəraitində işləyən şəxslərdə hansı hallar müşahidə olunur?

A) Yaddaşın zəifləməsi

B) İy bilmənin zəifləməsi

C) Görmənin zəifləməsi

D) Eşitmənin zəifləməsi

57. İnsan qulağı hansı tezlikdə səsi qəbul edə bilir?

A) 16-2000 Hz

B) 26-3000 Hz

C) 12-4000 Hz

D) 24-2000 Hz

58. Səs küyün insana təsirinin aşağı tezliyi nəyə bərabər sayılır

A) 300 Hz-ə qədər

B) 200 Hz-ə qədər

C) 500 Hz-ə qədər

D) 100 Hz-ə qədər

59. Səs- küyün insana təsirinin orta tezliyi nəyə bərabər sayılır?

A) 300-800 Hz

B) 300-500 Hz

C) 400-800 Hz

D) 200-600 Hz

60. Səs- küyün insana təsirinin yüksək tezliyi nəyə bərabərdir?

A) 800 Hz-dən yuxarı

B) 700 Hz-dən yuxarı

C) 600 Hz-dən yuxarı

D) 900 Hz-dən yuxarı

61. Səviyyəsi zamanla fasiləsiz dəyişən daimi olmayan səs-küy necə adlanır?

A) Tərəddüdlü

B) Kəskin

C) Daimi

D) Fasiləli

62. Əgər səs-küyün səviyyəsi dəyişərək fon səs-küyü səviyyəsinə qədər kəskin düşürsə necə adlanır?

A) Fasiləli

B) Fasiləsiz

C) Aram-aram

D) Qeyri

63. Aşağıdakılardan hansı səs-küyün mübarizə metoduna aiddir?

A) Mənbədə səs-küyün azaldılması

B) Səs-küyün istiqamətinin dəyişdirilməsi

C) Səs -küyün gizlədilməsi

D) Səs –küyün əvəz edilməsi

64. Aşağıdakılardan hansı səs-küyün mübarizə metoduna aiddir?

A) Səs-küy şuasının istiqamətinin dəyişdirilməsi

B) İstinad divarlarının tikilməsi

C) Səs – küyün qiymətləndirilməsi

D) Sadalananların hamısı

65. Aşağıdakılardan hansı səs-küyün mübarizə metoduna aiddir?

A) Yerlərin akustik emalı

B) Mühafizə vasitələrindən istifadə

C) Havalandırma sisteminin tətbiqi

D) Sadalananların hamısı

66. Aşağıdakılardan hansı səs-küyün mübarizə metoduna aiddir?

A) Müəssisələrin və sexlərin rasional planlaşdırılması

B) Müəssisələrin fasiləli iş rejiminə keçməsi

C) Sexlərin birləşdirilməsi

D) Sexlərin ərazisinin genişləndirilməsi

67. Müdafiə sistemində əhəmiyyətli rol hansı orqanlara aiddir?

A) Hiss orqanlarına

B) Daxili orqanlara

C) Xarici orqanlara

D) Eşitmə orqanlarına

68. İnsan sağlamlığı və ya həyatı üçün təhlükəli olan istehsal amilinin daimi və ya vaxtaşırı yarandığı sahə necə adlanır?

A) Təhlükəli zona

B) Qadağan olunmuş zona

B) İstisna olunmuş zona

D) Lazımsız zona

69. Təhlükəli zonaların ölçüsü necə olur?

A) Daimi və dəyişkən

B) Həmişəlik və müvəqqəti

C) Daimi və qısamüddətli

D) Sadalananların hamısı

70. Təhlükəli istehsalat amillərindən insanın müdafiəsinin üsulları hansı növlərə ayrılır?

A) Aktiv və passiv

B) Adi və mürəkkəb

C) Sadə və hərtərəfli

D) Tam və natamam

71. Təhlükəli istehsalat amilinin yaranması təbiətindən asılı olaraq bütün qoruyucu qurğuları neçə qrupa ayırmaq olar?

A) 4


B) 3

C) 2


D) 5

72. Aşağıdakılardan hansılar qoruyucu qurğular aiddir?

A) Mexaniki yüklənmədən qoruyucu

B) Mexaniki təsirdən qorunmaq

C) Texniki göstəricidən qorunmaq

D) Sadalananların hamısı

73. Aşağıdakılardan hansılar qoruyucu qurğular aiddir?

A) Müəyyən olunmuş qabaritlər hüdudunda maşın hissəciklərinin qoruyucusu

B) Müəyyən ölçü vahidindən qorunmaq

C) Şərti qorunmaq

D) Xüsusi qorunmaq

74.Aşağıdakılardan hansılar qoruyucu qurğular aiddir?

A) Təzyiq və temperaturun artmasından qoruyucu

B) Həcmin artmasından qoruyucu

C) Sahənin genişlənməsindən qoruyucu

D) Rütubətin artmasından qoruyucu

75. Aşağıdakılardan hansılar qoruyucu qurğular aiddir?

A) Elektrik cərəyanı gücünün yol verilən həddən yuxarı qalxmasından qoruyucu

B) Təzyiqin artmasından qoruyucu

C) Rütubətin artmasından qoruyucu

D) Küləyin artmasından qoruyucu

76. Təhlükəsizlik işarələrinə aiddir?

A) Qadağan edici

B) Yönləndirici

C) Təmir edici

D) Bildirici

77. Təhlükəsizlik işarələrinə aiddir?

A) Xəbərdar edici

B) Xəbər çatdırıcı

C) Işarə verici

D) Vaxt verici

78.Təhlükəsizlik işarələrinə aiddir?

A) Göstəriş verici

B) Əmir verici

C) Möhlət verici

D) Vaxt verici

79. Təhlükəsizlik işarələrinə aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Qadağan edici

C) Göstəriş verici

D) Xəbərdar edici

80. Müəssisədə müxtəlif obyektlərin yerini göstərən işarə necə adlanır?

A) İşarə edici

B) İzahat verici

C) Yol göstərici

D) Xəbərdar edici

81. İnsan iştirakının çətin olduğu və ya mümkün olmadığı yerlərdə hansı idarə etmə növü tətbiq edilir?

A) Distansion (məsafədən) idarə

B) Vertual idarə

C) Öncədən idarə

D) Yarımovtomat idarə

82. Aşağıdakılardan hansı distans idarəetmənin növlərinə aiddir?

A) Mexaniki

B) Təsirli

C) Naqilli

D) Vertual

83. Aşağıdakılardan hansı distans idarəetmənin növlərinə aiddir?

A) Hidravlik

B) Fiziki

C) Kimyəvi

D) Yarımovtomat

84. Aşağıdakılardan hansı distans idarəetmənin növlərinə aiddir?

A) Pnevmatik

B) Presləmə

C) Hermetik

D) Profilaktik

85. Aşağıdakılardan hansı distans idarəetmənin növlərinə aiddir?

A) Elektrik

B) Dinamik

C) Elektrodinamik

D) Elektrokimyəvi

86. Aşağıdakılardan hansı distans idarəetmənin növlərinə aiddir?

A) Sadalananların hamısı

B) Hidravlik

C) Elektrik

D) Kombinasiya edilmiş

87. Elektrik cərəyanının orqanizmə təsirinə aşağıdakı amillər təsir edir?

A) Cərəyanın gücü, cərəyan yolu

B) Cərəyanın yaranma tarixi və yeri

C) Bədənin kütləsi və dəri səthinin qalınlığı

D) Dərinin rəngi və ayaqqabının növü

88. Elektrik cərəyanının orqanizmə təsirinə aşağıdakı amillər təsir edir?

A) Gərginliyin və cərəyanın növü

B) Gərginliyin və naqilin növü

C) Lampanın həcmi və müqaviməti

D) Sadalananların hamısı

89. Elektrik cərəyanının orqanizmə təsirinə aşağıdakı amillər təsir edir?

A) Cərəyanın tezliyi və cərəyanın növü

B) Şəbəkənin növü və naqillərin qalınlığı

C) Havanın temperaturu və ilin fəsli

D) Sadalananların hamısı

90. İnsanın eyni zamanda toxunduğu cərəyan zəncirinin nöqtəsi arasındakı gərginlik necə adlanır?

A) Toxunma gərginliyi

B) Sovuşma gərginliyi

C) İlkin gərginlik

D) Son gərginlik

91. Ətraf mühitin xarakterindən asılı olaraq elektrik təhlükəli yerlər hansı qruplara bölünür?

A) Yüksək təhlükəsi olmayan

B) Yüksək gərginliyi olmayan

C) Yüngül təhlükəli

D) Orta təhlükəli

92. Ətraf mühitin xarakterindən asılı olaraq elektrik təhlükəli yerlər hansı qruplara bölünür?

A) Yüksək təhlükəli

B) Öldürücü

C) Yandırıcı

D) Mütləq təhlükəli

93. Ətraf mühitin xarakterindən asılı olaraq elektrik təhlükəli yerlər hansı qruplara bölünür?

A) Xüsusi təhlükəli

B) Ümumi təhlükəli

C) Fərdi təhlükəli

D) Sadalananların hamısı

94. Torpaqlayıcının hansı növləri var?

A) Süni və təbii

B) Süni mexaniki

C) Kimyəvi və fiziki

D) Daimi və müvəqqəti

95. Tənəffüs orqanlarının mühafizə vasitələrinə aiddir

A) Əleyhiqazlar

B) Qoruyucu köynəklər

C) Qoruyucu əlcəklər

D) Sadalananların hamısı

96. Tənəffüs orqanlarının mühafizə vasitələrinə aiddir

A) Respiratorlar

B) Aspiratorlar

C) Ventilyatorlar

D) Sığınacaqlar

97. Aşağıdakılardan hansılar təbii işıqlandırmanın növləridir?

A) Yandan işıqlandırma

B) Hərtərəfli işıqlanma

C) Dairəvi işıqlanma

D) Aşağıdan işıqlanma

98. Aşağıdakılardan hansılar təbii işıqlandırmanın növləridir?

A) Üstdən işıqlandırma

B) Tavandan işıqlandırma

C) Pəncərədən işıqlandırma

D) Birbaşa işıqlandırma

99. Aşağıdakılardan hansılar təbii işıqlandırmanın növləridir?

A) Sadalananların hamısı

B) Yandan işılandırma

C) Üstdən işıqlandırma

D) Yandan-üstdən (kombinə edilmiş) işıqlandırma

100. Radioaktiv maddələrdən ayrılan şüalanmalar necə adlanır?

A) İonlaşdırıcı şüalar

B) Radioaktiv şüalarC) Kvant şüaları

D) Nüfuzedici şüalar
Yüklə 26,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin