1. Ginekologiya elmi nəyi öyrənir? A qadın cinsiyyət üzvləri,onların xəstəlikləri,müayinəYüklə 345,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix25.12.2016
ölçüsü345,08 Kb.
  1   2   3   4

S/№

TESTLƏR


Asan (A), 

Orta (O), 

Çətin (Ç)

Ədəbiyyat

1

1.Ginekologiya elmi nəyi öyrənir?A)Qadın cinsiyyət üzvləri,onların xəstəlikləri,müayinə 

müalicə tədbirləri

B)hamiləlik,doğuş patologiyalarını

C)qadın cinsiyyət üzvlərinin quruluşu

D)embriopatiyalar,fetopatiyalar

E)Doğuş və zahılıqla əlaqəli olan prosesləri

2

2.Uşaqlıq haqqında deyilən fikirlərdən biri səhvdir?A)mayalanmanın başladığı orqandır

B)tək orqandır

C)döl üçün yataqdır

D)3 qatı vardır

E)sidik kisəsi,düz bağırsaqla qonşudur

3

Mayalanma harada başlayır?A)ampulyar hissədə

B)uşaqlıqda

C)uşaqlıq boynunda

D)yumurtalıqda

E)uşaqlıq yolunda

4

Doğum kanalının yumşaq hissəsinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A)çanaq dibi əzələlər

B)qasıq bitişməsi

C)oma sümüyü

D)büzdüm sümüyü

E)çanaq sümüyü

5

Doğuşun obyekti nədir?A)döl 

B)mayalanma

C)uşaqlıq yolu

D)hamilə qadın

E)heç biri

Fənnin adı: Mama-ginekologiya      Tibbi profilaktika  IV -kurs.        2016- 20176

Aşağıdakılardan hansı hamiləliyin erkən diaqnozuna aiddir?

A)qanda BXQ təyini

B)USM


C)rentgen

D)Leopoldun 4 metodu

E)hər biri

7

Doğuş əsnasında ana ölumlərinin birinci səbəbi nədir?A)qanaxmalar

B)hetozlar

C)hamiləlik toksikozları

D)yaşın azlığı

E)dölün çəkisinin çox olması

8

Aşağıdakılardan hansı ginekoloji müayinənin əsas metodlarına aiddir?

A)bimanual 

B)USM

C)rentgenD)mamaqrafiya

E)kolposkopiya

9

a)requlyator sancı b)qovulma dövrü c)ciftin doğulması aşağıdakı hansı variantda doğuş prosesinin ardıcıllığı düzgün 

göstərilmişdir?

A)a,b,c

B)a,c,b


C)c,b,a

D)c,a,b


E)b,c,a

10

Aybaşı nədir?A)qadın orqanizmində 21-40 gün ərzində baş verən 

fizioloji,psixoloji,nevroloji,endikronoloji aktdır

B)qadın orqanizmində 3-4 gün ərzində baş verən uşaqlıq 

qanaxması

C)yumurta hüceyrə ilə spermatozoidin birləşməsi

D)uşaqlıqdan xaric olan pataloji qanaxma

E)bütün variantlar düzgündür


11

Dölün böyük hissələrinə aşağıdakılardan hansı aiddir?

A)baş gövdə çanaq

B)ətraflar

C)baş ətraflar

D)gövdə


E)baş

12

İlk doğan qadınlarda adətən requlyator sancı dövrü nə qədər davam edir?

A)12-16


B)4/5

C)1/2 gün 

D)1 neçə dəqiqə 

E)1 saat


13

hansı həftələr gecikmiş düşük hesab olunur?

A)14/28

B)28


C)37

D)41


E)1

14

Aşağıdakılardan hansı hamiləliyin ikinci yarısının toksikozlarına aiddir?

A)nefropatiyalar

B)tüpürcək ifrazının artması

C)hamiləlik qusması

D)ödem

E)hamısı


15

Eklampsiyalar neçə formada olur?

A)3

B)2


C)1

D)4


E)5

16

Aşağıdakılardan hansı ginekoloji xəstəliklərlə əlaqədar olan 

qanaxmalara aid deyildir?

A)abortlar

B)disfunksianal uşaqlıq qanaxması

C)yuvenil uşaqlıq qanaxması

D)klimakterik uşaqlıq qanaxması

E)cinsiyyət üzvlərinin travma nəticəsində baş verən 

qanaxması

17

Tibbi abortu pozmaq üçün neçə mütəxəssisin göstərişi olmalıdır?

A)3


B)2

C)1


D)5

E)4


18

Feltşer-mama məntəqəsi harada yerləşdirilməlidir?

A)ucqar kənd yerlərində

B)rayon mərkəzində

C)vilayətlərdə

D)muxtar respublikalarda

E)tibb universitetinin kafedrasında

19

Mayalanmadan sonrakı ilk 15 gün hansı dövr adlanır?A)blastogenez

B)embriogenez

C)fetogenez

D)orqanogenez

E)implantasiya dövrü

20

Erkən zahılıq hansı dövrü əhatə edir?A)doğuşdan sonrakı 2 saat

B)doğuşdan sonrakı 10 gün

C)doğuşdan sonrakı 7 gün

D)doğuşdan sonrakı 40 gün 

E)doğuşdan sonrakı 1 ay


21

F.M.M.-də mamanın işi nədir ?

A)müalicə,profilaktika,sanitar-maarif

B)müalicə,professorun təyinatlarını yerinə yetirmək

C)profilaktika

D)hamnısı

E)heç biri

22

Spermatazoidlərin yaşama müddəti nə qədərdir?A)48-72 saat

B)15-20 saat

C)2-4 saat

D)20-24 saat

E)1 saat

23

Uşaqlığın cisminin ve boynunun çanağa nisbətən yerini dəyişməsinin neçə forması var?

A)2


B)4

C)8


D)3

E)5


24

Vulvit nədir?

A)uşaqlıq yolunun iltihabı

B)uşaqlıq dəhlizinin iltihabı

C)uşaqlıq boynunun iltihabı

D)borunun iltihabı

E)yumurta hüceyrənin iltihabı

25

Göstərilənlərdən hansılar xoşxassəli şişlərə aiddir?A)uşaqlığın xərçəngi,uşaqlığın mioması

B)uşaqlıq boynunun xərçəngi,follikulyar kista

C)uşaqlığın mioması,endometrioz

D)endometrioz,uşaqlığın xərçəngi

E)uşaqlığın mioması,follikulyar kista

26

Qadın orqanizmində ovulyasiya neçə yaşından başlayır?A)16-17

B)62


C)30

D)40


E)70

27

Cift gəlişinin klinik simptomu:

A)qarnın aşağısında ağrı

B)hamiləliyin müxtəlif dövrlərində qanaxma

C)uşaqlığın formasının dəyişməsi

D)dölün ürək döyüntüsünün dəyişməsi

E)döş nahiyəsində ağrı

28

Kənar cift gəlişi zamanı doğuşun I dövründə mamanın taktikası:

A)amniotomiya

B)uşaqlığın tamponadası

C)kesar kəsiyi

D)uşaqlığın amputasiyası

E)heç biri

29

Mamalıq konyuqatası hansı məsafədir?A)simfizin aşağı kənarı ilə büzdümün zirvəsinə qədər

B)simfizin yuxarı kənarı ilə omaüstü çuxura qədər

C)simfizin aşağı kənarı ilə oma timinə qədər

D)simfizin yuxarı kənarı ilə oma tininə qədər

E)heç biri

30

Zahılıq dövrünün müddəti nə qədər davam edir?A)1-3 həftə

B)2-3 həftə

C)4-6 həftə

D)6-8 həftə

E)4-10 həftə

31

Distantsiya spinarum – hansı məsafədir?A)bud sümüklərinin böyük burmaları arasında məsafə

B) bud sümüklərinin kiçik burmaları arasında məsafə

C)qalça sümüklərinin ön yuxarı tinləri arasındakı məsafə

D) qalça sümüklərinin arxa yuxarı tinləri arasındakı məsafə

E)heç biri

32

Hamiləliyin hansı müddətində mamalıq stetoskopu vasitəsilə dölün ürək döyüntülərini eşitmək olur?

A)3 həftəlikdən sonra

B) 12 həftəlikdən sonra

C)20-21 həftəlikdən sonra

D)30 həftəlikdən sonra

E)6-7 həftəlikdən sonra33

Rezus uyğunsuzluq nə zaman baş verir?

A)atanın qanı mənfi,ananın qanı müsbət olduqda

B)atanın qanı müsbət,ananın qanı mənfi olduqda

C)atanın və ananın qanı mənfi olduqda

D) atanın və ananın qanı müsbət olduqda

E) atanın və ananın qanı eyni olduqda

34

Yumurtalıqlarda nə əmələ gəlir?A)ferment

B)yumurta hüceyrə və qadın cinsiyyət hormonları

C)qanın formalı elementləri

D)spermatazoid

E)sari cism

35

Cinsiyyət üzvlərinin aşağı şöbəsinin süzənəyinə aiddir:A)pelvioperitonit

B)salpingit

C)endometrit

D)endoservisit

E)qranulanefrit

36

Təcili qospitalizasiyaya göstərişdir:A)dismenoreya

B)uşaqlıq boynunun psevdoeroziyası

C)natamam abort

D)amonereya

E)qarında ağrılar

37

Uşaqlıq cismi xərçənginin olmasına şübhə yaradan əlamət:A)uşaqlıq yolundan köpüklü ifrazat

B)menopauza dövründə qanaxma

C)yüksək temperatur

D)epiqastral nahiyədə ağrı

E)hamısı

38

Yuvenil qanaxmalarda vacibdir:A)hormonal homostazın tətbiqi

B)müşahidə 

C)antibakterial terapiya

D)ağrıkəsicilərin tətbiqi

E)hamısı


39

Daxili qanaxmaya səbəb olan xəstəlik:

A)uşaqlığın mioması

B)uşaqlıq boynu xərçəngi

C)uşaqlıqdan kənar hamiləliyin pozulması

D)menorragiya

E)kolpit

40

Alqodismenoriya nədir?A)qısa müddətli,cüzi aybaşı

B)ağrılı aybaşı

C)aybaşı arası cüzi qanlı ifrazat

D)atsiklik qanaxma

E)ağrısız aybaşı

41

Uşaqlıq boruları haradan başlanır?A)Uşaqlığın dibindən

B)Yumurtalığa

C)Sidik kisısinə

D)Qarın boşluğuna

E)12 barmaq bağırsağa

42

Hərəkətli cinsiyyət hüceyrələri və lesitin danəciklərihansı müainədə aşkarlanır?

 A) Vasserman reaksiyasında

 B)Spermoqrammada

 C)Qadının təmizlik dərəcəsində

 D)Sil-Nelsen reaksiyasında

 E)Hamısında

43

Bədxassəli şişin əsas əlaməti A) Arıqlama

 B)Taxikardiya

 C)Bradikardiya

 D)Metastaz vermək

 E)Heç biri

44

Aşadakılardan hansıları aybaşının tsikl pozğunluqlarına aiddir?

 A) Amenoreya

 B)Disfunksional uşaqlıq qanaxması

 C)Oliqomenoreya

 D)Dismenoreya

 E)Oliqouriya45

Uşaqlıq boyunun biopsiyası nə vaxt aparılır?

 A)Hamiləliyin süni surətdə pozulmasında

 B)Uşaqlıq boyunun iltihabi xəstəliklərində

 C)Uşaqlıqda şübhəli əlamətlər olduqda

 D) Uşaqlıqda şübhəli əlamətlər olduqda diaqnozu 

dəqiqləşdirmək üçün aparılır

 E)Uşaqlıqdan kənar hamiləliyə şübhə olduqda

46

Qadın cinsiyyət üzvlərinin qeyri-spesifik iltihabi xəstəlikləri hansılardır?

 A)Endometrit, adneksit, parametrit 

 B)Trixomanas, salpinqooforit

 C)Endometrit,kistalar, mioma

 D)Parametrit, endometrioz 

 E)Oliqomenoreya, pelvioperitonit

47

Kolpit zamanı yerli müalicədə göstərilənlərdən hansı səhvdir? A) Hormonal müalicə tətbiq edilir

 B) Kalendula məhlulu ilə dezinfeksiya olunur

 C)Klatrimozol mazı sürtülür

 D)Antibiotik yağlar istifadə olunur

 E) Metranidazol qoşulur

48

Uşaqlıq boruları haqqında deyilənlərdən hansı düzgündür? A)Dölün inkişafı burada gedir

 B)Yumurta hüceyrəsinin mayalanması burada gedir

 C)Cift burada əmələ gəlir

 D)Aybaşı qanı buradan xaric olur

 E)Yumurta hüceyrə buradan yerləşir

49

Tibbi abort nədir? A) Ev şəraitində aparılan abort

 B) Həkim-ekspert Komissiyasının rəyi ilə aparılan abort

 C)Öz-özünə baş verən abort

 D)Hamiləliyin ilk həftəsində baş verən abort

 E)İxtisaslaşdırılmış həkim tərəfindən aparılan abort

50

Kontrasepsiya nədir? A)Kistaların əmələ gəlməsi

 B)Hamiləliyin erkən həftədə pozulması

 C)Sonsuzluğun müalicə üsullarından biridir

 D)Arzuolunmaz hamiləlikdən qorunma üsullarıdır

 E)Miomaların əmələ gəlməsidir


51

Kontrsepsiya tətbiq olunduğu şəxsə görə neçə yerə bölünür?

 A)1

 B)2


 C)3

 D)4


 E)5

52

Fizioloji amenoreya nə vaxt olur? 1.Uşaq yaşlarında

 2.Qorxu,stres zamanı

 3.Laktasiya zamanı

 4.Mərkəzi pozğunluq zamanı

A)1,3

B)2,3


C)4

D)1,2,3


E)1,2,4

53

Aybaşıönü sindrom nədir? A) Aybaşıönü sindrom-aybaşıdan əvvəl baş verən pataloji 

simptomlar cəmidir

 B) Aybaşıönü sindrom-aybaşının funksional pozğunluğudur

 C) Aybaşıönü sindrom-Aybaşının tsiklik pozğunluğudur

 D) Aybaşıönü sindrom-Yoluxucu xəstəlikdir

 E) Aybaşıönü sindrom-aybaşıdan kesilmədir

54

Yuvenil qanaxma nədir? A)Parenximatoz qanaxma

 B)Qadınlarda baş verən daxili qanaxma

 C)35-45 yaşlı qadınlarda baş verən uşaqlıq qanaxmasıdır

 D)Gənc yaşlarda baş verən uşaqlıq qanaxmasıdır

 E)Klimaks dövründə baş verən qanaxmadır

55

Psixogen amenoreya nədir? A)Laktasiya zamanı baş verən amenoreya

 B)Stress, qorxu, yüksək həyəcan zamanı baş verən 

amenoreya

 C)Hamiləlik zamanı baş verən amenoreya

 D)Mərkəzi amenoreya

 E)Aybaşı zamanı baş verən amenoreya56

Follikula bilavasitə hansı üzvün içində yetişir?

 A)Yumurtalığın

 B)Uşaqlıq borusunun

 C)Qıfşəkilli borunun

 D)Yumurta hüceyrəsinin

 E)Follikulun

57

Sonsuzluğun 40%-ni hansı sonsuzluq təşkil edir? A)Qadın sonsuzluğu

 B)Kişi sonsuzluğu

 C)Qarışıq sonsuzluq

 D)Uşaq mənşəli sonsuzluq

 E)Çiftlərin bir birilə uyuşmazlığı nəticəsində baş verən 

sonsuzluq

58

Mühit qələviləşib,döderleyn çöpləri tək-təkdir,leykositlər və pataloji mikroblar aşkar olunur.Söhbət hansı təmizlik 

dərəcəsindən gedir?

 A)Qadının I dərəcəli təmizliyi

 B)Qadının II dərəcəli təmizliyi

 C)Qadının III dərəcəli təmizliyi

 D) Qadının IV dərəcəli təmizliyi

 E) Qadının V dərəcəli təmizliyi

59

Uşaqlıq boynunun kanalının selikli qişasının iltihabı necə adlanır?

 A)Kolpit

 B)Vulvit

 C)Vaqinit

 D)Servisit

 E)Ooforit

60

Aşağıdakılardan hansı hormonal kontrasepsiyanın mexanizmidir?

 A)Spermatozoidləri məhv edir

 B)Borularda spermatozoidlərin hərəkətinin qarşısını alır

 C)Uşaqlığın selikli qişasını nazildir

 D)Ovulyasiya başvermir

 E)Aybaşı baş vermir

61

Xoriokarsinoma ən çox haraya metastaz verir? A) Ağciyərə  

B) Qaraciyərə

C) Beyinə

D) Uşaqlıq yoluna 

E) Böyrəyə  


62

(28 həftəliyində yuxarı hestasiya yaşında ölüm + postnatal 

həyatın ilk 7 günündə ölənlə ) / (toplam doğulanların sayı)  x 

1000


Düstur aşağıdakılardan hansına aiddir ? 

A) Postnatal ölüm göstəricisi 

B) Neonotal ölüm 

C) Perinatal ölüm  

D) Uşaq ölümü 

E) Postneonotal ölüm 

63

KOK qəbulu hansı orqanın xərçəngindən qoruyur ?A) Endometrium  

B) Qara ciyər

C) Süd vəzi

D) Uşaqlıq boynu

E) Uşaqlıq yolu 

64

Aşağıdakılardan hansı uşaqlıq yolu xərçəngi üçün risk faktoru deyil?

A) Təsadüfi cinsi əlaqə

B) HPV

C) Oral kontraseptivlər   D) Yüksək sosioekonomik səviyyə 

E) Erkən yaşda cinsi həyata başlamaq 

65

Uşaqlıq boynu xərçəngində ölüm ən çox nəyə bağlıdır ?A) Bağırsaq keçməməzliyi 

B) Şiddətli vaginal qanaxma 

C) Sidik axarlarının tutulması   

D) Hipertenziya

E) Metastazla əlaqəli qaraciyər yetməzliyi 

66

Yumurtalığa metastaz verən ən çox ginekoloji xərçəng hansıdır? 

A) Boru xərçəngi 

B) Uşaqlıq boynu xərçəngi

C) Vulfa xərçəngi 

D) Endometrium xərçəngi   

E) Uşaqlığın sarkoması 67

Endometral sinus şişinə aşağıdakı markerlərdən hansı aiddir? 

A) İnsan xorionik qonodotropini (HCG)

B) Karsinoembrionik antigen (CEA)

C) Alfafetoprotein AFP  

D) Ca 125

E) BRCA-1 

68

Aşağıdakı ginekoloji xərçənglərdən ən az rast gəlinir :A) Yumurtalığın xərçəngi

B) Uşaqlıq boynu xərçəngi 

C) Uşaqlıq borusu xərçəngi   

D) Uşaqlıq yolu xərçəngi

E) Endometrium xərçəngi 

69

Əgər xəstədə PAP- smeter , HGİL uşaqlıq boynu bipsiyası HGİL cavab verirsə , nə etməli?

A) Təcili kuretaj

B) Histerektomiya 

C) Servikal konirasiya   

D) 6ay control və sitoloji müayinə 

E) 4 kvadratdan yenidən punksiya 

70

Aşağıdakılardan hansı uşaqlıq karsinomasının pis proqnozu deyil?

A) Adenokarsinoma  

B) Limfa düyünlərinə metastaz 

C) İlkin şişin böyüməsi 

D) Qan damarlarına invaziya 

E) Sidik kisəsinə invaziya 

71

Aşağıdakılardan hansı ən gənc yaş qrupunda olur?A) Uşaqlıq boynunun karsinoması – in situ   

B) Servikal displaziya 

C) Uşaqlıq boynunun invaziv karsinoması 

D) Vulvar karsinoma 

E) Over karsinoması 

72

Kolposkopik müayinələrdən hansı adətən invaziv xərçəngi düşündürür?

A) Ağ epitel toxuması 

B) Leykoplagiya

C) Anormal damarlanma  

D) Mozaik görüntü

E) Servikal displaziya 73

Uşaqlıq boynunun in situ xərçəngində sərhədi təyin etmək 

üçün ən yaxşı üsul hansıdır ?

A) Toluidin mavisi 

B) Kolposkopiya   

C) Şbiller sınağı

D) β qlükronidaza 

E) İnspeksiya baxışla 

74

Ən çox rast gəlinən ginekoloji xərçəng :A) Dermoid kista  

B) Uşaqlıq boynu xərçəngi

C) Endometrium xərçəngi 

D) Uşaqlıq yolu xərçəngi 

E) Uşaqlıq boruları xərçəngi 

75

Uşaqlıq sarkomasının ilkin müalicəsi nədir? A) Kimyəvi terapiya

B) İmmunoloji təsirlər 

C) Cərrahi   

D) Hormonal terapiya 

E) Şüa terapiyası  

76

. Aşağıdakılardan hansı miomalarla daha çox qarışıq salınan və diqqətə alınmalı haldır?

A) Adneksial kütlə 

B) Yumurtalıq şişləri 

C) Hamiləlik  

D) Endometrioma

E) Xərçəng 

77

Aşağıdakılardan hansı uşaqlıq boynu xərçənginə risk deyil?A) HPV tip

B) Uşaqlıq yolu təmizlik dərisi 

C) Ağ irq  

D) Herpes simpleks 

C) HPV – 18 

78

Servital intraepithelial neoplazi üçün ən vacib riskdir: A) Pozitiv ailə anamnezi 

B) Erkən menarxe 

C) Spermisid və digər baryer kontraseptivlər 

D) APV   

E) Gənc yaş  


79

Uşaqlıq boynu xərçəngi zamanı ölümün səbəbi hansıdır?

A) İnfeksiya

B) Uremiya   

C) Qanaxma 

D) Metastazlar 

E) Anemiya  

80

50 yaşlı qadında uşaqlıq xərçəngi ilə müalicə zamanı uşaqlıq boynu və uşaqlıqdan sonra tutulacaq metastatik yayım 

əhəmiyyətli limfa düyünləri hansıdır?

A) Parametral düyünlər

B) Xarici qalça düyünləri 

C) Uşaqlıq boynu ətrafı və uretral düyünlər    

D) Paraaortal düyünlər 

E) Paraovarial düyünlər 

81

Uşaqlıq boynunun biopsiyası nə vaxt aparılır ? A) Hamiləliyin süni surətdə pozulmasında 

B) Uşaqlıq boynunun iltihabi xəstəliklərində 

C) Uşaqlıqda şübhəli əlamətlər olduqda 

D) Uşaqlıq boynunda şübhəli əlamətlər olduqda diaqnozu 

dəqiqləşdirmək üçün aparılır    

E) Heç biri 

82

Əsas müayinə metodları hansılardır ?A) Kolposkopiya , USM, baxış

B) Bakterioloji, sitoloji, rentgenoloji müayinə

C) Baxış, əllə və güzgülərlə müayinə   

D) Uşaqlığın zondlanması və güzgülərlə müayinə 

E) USM, sitoloji və güzgülərlə müayinə 

83

Menarche qadının yaş dövrünə təsadüf edir?A) Uşaqlıq dövrünə 

B) Cinsi kamillik dövrünə 

C) Klimaksa keçid dövrünə 

D) Cinsi yetişkənlik dövrünə  

E) Qocalıq dövrünə 

84

Mama – ginekoloji xidmət neçə etapda öyrənilir ? A) 3

B) 12


C) 4

D) 5  


E) 10

85

Sarı cisim nədir? 

A) Daxili sekresiya vəzi 

B) Daxili cinsiyyət üzvləri 

C) Müvəqqəti daxili sekresiya vəzi   

D) İnkişaf etmiş törəmədir 

E) Xarici sekresiya vəzi 

86

Antiversio zamanı uşaqlıq vəziyyətini necə dəyişir ?A) Uşaqlıq önə və aşağıya yönəlmişdir 

B) Uşaqlıq cismi arxaya və boyunu yuxarıya yönəlmişdir 

C) Uşaqlıq sağa yerini dəyişmişdir 

D) Uşaqlıq cismi sola yönəlmişdir 

E) Uşaqlıq sola yerini dəyişmişdir 

87

Uşaqlığın düşməsi neçə yerə bölünür ? A) 5

B) 3


C) 7

D) 2


E) 10

88

Uşaqlıq boruları haqqında deyilənlərdən hansı düzgündür ?A) Dölün inkişafı burada gedir 

B) Yumurta hüceyrəsinin mayalanması burada gedir 

C) Cift burada əmələ gəlir 

D) Aybaşı qanı buradan xaric olur 

E) Heç biri 

89

Qadın cinsiyyət  üzvlərindən hansılar təkdir ?1.Yumurtalıq                                       2. Uşaqlıq 

3. Uşaqlıq borusu                                4. Uşaqlıq yolu 

A) 1,3

B) 2,4


C) 1,2,3

D) 2,3


E) 1,4

90

Hansı variantda qadın cinsiyyət üzvlərinə aid deyil?

A) Yumurtalıqlar, uşaqlıq boruları,uşaqlıq,sidik kisəsi,uşaqlıq 

yolu


B)  Yumurtalıqlar , uşaqlıq boruları , uşaqlıq , uşaqlıq yolu 

C) Yumurtalıqlar , sidik kisəsi , sidik kanalı 

D) toxumluqlar  ,prostat vəzi

E) Yumurtalıqlar , uşaqlıq , uşaqlıq boruları 

91

Uşaqlıq borularının saçaqlı ucları haraya açılır ?A) Uşaqlıq yoluna 

B) Uşaqlığa 

C) Qarın boşluğuna 

D) Xaricə 

E) Sidik kisəsinə 

92

Ginekologiyada qan köçürməyə göstərişdir ?A) Qan xəstəliyi , böyrək çatışmazlığı , hipertoniya 

B) Xroniki anemiya , pnevmoniya , ağ ciyər vərəmi 

C) Xroniki anemiya , kəskin qanitirmə , sepsis , qan 

laxtalanmasının pozulması 

D) Kəskin qanitirmə , nefrit 

E) Anemiya, hipotoniya 

93

Klimakterik sindrom nədir və neçə faiz təşkil edir ?A) Klimaks dövründə baş vermiş fizioloji haldır və 72 % 

təşkil edir 

B) Klimaks dövründə olur və 2 % təşkil edir 

C) Klimaks dövründə baş verən patoloji simptomlar cəmidir 

və 80 % təşkil edir 

D) Klimaksa keçid dövründə baş verir və 40 % təşkil edir, 

patoloji simptomlar cəmidir 

E) Heç biri 

94

Qadın məsləhətxanasına müraciət edən xəstələrin neçə faizini 

Yüklə 345,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə