1. Fiziki şəxsin əldə etdiyi ov odlu silahı qeydiyyatdan keçirməsi lazımdırmı?Yüklə 47,13 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü47,13 Kb.
#2326

1.Fiziki şəxsin əldə etdiyi ov odlu silahı qeydiyyatdan keçirməsi lazımdırmı?

a.Lazımdır, əgər keçmiş sahibi ondan düzgün istifadə edə bilmirsə

b.Qqeydə alınmamış silahın qeydiyyatdan keçirilməsi lazımdır

c.İstənilən hallarda lazımdır

2.Gürcüstan , ya xarici ölkə vətəndaşına həmin növ ov odlu silahını əldə etməsinə icazə verilirmi,əgər həmin növ silahı əldə etmə (saxlama və daşıma ) lisenziyası (icazəsi ) yoxdursa

a. Bəli, əgər odlu silahın əlavə əsas elementləri ov silahına uyğun gələrsə

b. Yox

c.Bəli


3. Silah əldə etmə ( saxlama və ya daşıma hüququ ilə) icazəsi olan Gürcüstan və ya xarici ölkə vətəndaşı döyüş sursatı əldə etməsi hüququna malik ola bilər:

a. O hallarda , əgər istənilən növ silah qeydiyyatdan keçirilmişdirsə

b. Məhdudluqdan kənar , istənilən hallarda

c. Ancq o hallarda , əgər müdafiə qısalüləli odlu ov silaha icazəsi varsa

ç.Ancaq o hallarda ki, əmlakı hesab olunan bu döyüş sursatı atəş açması üçün qeydiyyatdan keçirilmişdirsə

4. Əgər silahın əsas elementi lisenziyası olmayan şəxs tərəfindən hazırlanmışdırsa, şəxs ov odlu silahı qeydiyyatdan keçirə bilərmi?

a.Keçirə bilər

b.Əgər qanun əsasında qərar verilməmişdirsə, mümkün deyil

c.Ancaq o hallarda mümkün deyil, əgər silahın lüləsi lisenziyası olmayan şəxs tərəfindən hazırlanmışdırsa

5.Sadalananlardan ov odlu silahın əldə edilməsinə (saxlama daşıması hüququ ilə ) hansı icazə (lisenziya ) vermir?

a.İcazə arayıcısı xroniki alkoholist , narkoman və ya toksikomandır

b.İcazə arayıcısının həddi- buluğa çatmamış övladları var

c.İcazə arayıcısının 21 yaşı var

6.Qeydiyyatdan keçməmiş silahı fiziki şəxsin istifadə etməsi :

a.Qeyri –mümkündür, qanun əsasında nəzərə alınmış nöqsanlardan savayı

b. Mümkündür, istənilən hallarda

c.Mümkündür , əgər silah şəxsin əmlakına cinayət yolu ilə keçdiyi hallardan savayı

7.Sadalanan qaydalardan hansı səhvdir?

a. Fiziki şəxs silah əldə etmə icazəsini almaq üçün psixoloji vəziyyəti barədə arayış təqdim etməlidir.

b. Əgər qanun tələbləri nəticəsində icazə (lisenziya) alma şərtlərini təmin edə bilmirsə, şəxs elə hallarda hədiyyə və nəsildən keçən ov odlu silahı qeydiyyatdan keçirə bilər.

c. Fiziki şəxs əldə etdiyi silahı qeydiyyatdan keçirmək üçün qeydiyyat organlarına müraciət etməlidir.

8. Gürcüstan qanununa əsasən sadalananlardan ov odlu silahı hansıdır?

a. Ancaq kombinirə edilmiş odlu silah.

b. Ancaq tüfəng.

c. Arbalet.

ç. Tüfəng və kombinirə edilmiş odlu silah.

9.Sadalanan qaydalardan hansı doğrudur?

a.Silah əldə etmə (saxlanmasıya \da daşıması hüququ ilə) icazəsi olan Gürcüstan və xarici ölkə vətəndaşlarına odlu silah saxlama və daşımasının eyni bir qanunu var.

b.Silah əldə etmə (saxlaması və\ ya daşıması hüququ ilə ) icazəsi olan xarici ölkə vətəndaşlarına Gürcüstan qanunu əsasında təyin olunmuş silah saxlama və daşıma qanunu yoxdur.

c.Xarici ölkə vətəndaşlarına qeydiyyatdan keçirilmiş silahın daşıması və saxlanmasının fərqli məhdud qydaları var

10. Sadalananlardan vintvari odlu silah hansıdır?

a. Ancaq karabin.

b. Ancaq Tufəng.

c. Sadalananlardan hər ikisi.

11.Sadalanan versiyalardan odlu silah hansıdır

a.Ancaq tapanca

b.Ancaq qısalüləli top

c.Ancaq tüfəng

ç.Sadalanan hər üç silah

12 Qoruma və həbs orderi ov odlu silahı qeydiyyata almasını qadağan edən şərt ola bilərmi? 1. Bəli.

 2. Yox

13 Fiziki şəxs konstruktiv nöqsanı ya zədəsi olan ov odlu silahı əldə etməsi üçün müvafiq icazə ala bilərmi?

 1. Bəli, əgər bu növ silah təhlükə əvəz edən deyilsə.

 2. Yox, əgər bu nöqsana görə onun istifadəsi qeyri- mümkün olarsa.

 3. Belə hallarda məhdudluq yoxdur.

14. Ov odlu silahın müvəqqəti istifadəyə keçməsi mümkündürmü və hansı hallarda?

a. Yox.


b. Məhdudluqdan kənar mümkündür.

c. Mümkündür, əgər hüquqi şəxs ovla məşğuldur, və ya bu sahədə turist xidmətini həyata keçirir, şəxsi qeydiyyata alınmış ov silahını müvəqqəti olaraq fiziki şəxsə verər, hansı ki, mülki odlu silahı qeydiyyatdan keçirmişdir ya\da Gürcüstan qanunu tələblərini qane edir.

15. Odlu silahın əsas elementləridir:

a. Lülə, baraban, ciftə,çərçivə , lülə qutusu.

b.Ancaq lülə, ciftə, lülə qutusu.

c. Lülə, ciftə, lülə qutusu, piston ,iynə

16.Verilmişlərdən hansı silah mülki istifadədən çıxarılmamışdır:

a. Forması oxşadılmamış odlu silah

b. Kastet ,ya digər oxşar vurub—parçalayan(dağıdan )əşyalar

c.Atəş səsini boğmaq üçün istifadə edilən qurğu

ç.Kombinirə edilmiş ov odlu silah.

17.Verilmişlərdən hansı silah mülki istifadədən çıxarılmışdır:

a.Ancq uzunlüləli avtomatik odlu silah

b.Hərəkət gücü elektrik enerjisi, radioaktiv şüalar,ya da bioloji amillərlə bərpa olan silah və başqa avadanlıq

c.Zirehkeçirən, atəş açan, partlayıcı və trasir gücü olan döyüş sursatı

ç. Bu biletdə qeyd edilmiş bütün silah

18. Verilmişlərdən hansı şərait ov odlu silahın saxlanması (saxlama və daşıma icazəsi ilə) lisenziyasının ləğv olunmasına əsas yaradır .

a. Ancaq silah sahibininn ov oldu silahı Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq orqanlarına qayda üzrə könüllü təhvil verməsi.

a. Ancaq lisenziyanın (icazə) sahibinə məhkəmənin təqsirləndirici qərarının qanuni qüvvəyə minməsi.

c. Ancaq lisenziya ( icazə) sahibinin müntəzəm qayda- qanunu pozması.

ç. Sadalanan bütün şərtələr.

19. Sadalanan qaydalardan hansı düzdür?

a. Fiziki şəxs qeydiyyatan keçirilmiş ov odlu silahı daşıya bilər:.

b. Ov odlu silah ancaq saxlama icazəsi ilə qeydiyyatdan keçirilir.

c. Daşıma icazəsi ancaq qısalüləli ov tüfənginə verilir.

20. Ov odlu silahın saxlanma yeridir:

a. Fiziki şəxsin silahın saxlanma qaydalarının qorunması təmin olunmuş seçdiyi istənilən yerdə.

b. Fiziki şəxsin qeydiyyat yazılarında və silahın qeydiyyat vəsiqəsində göstərilmiş yaşayı yerində.

c. Bu biletdə sadalanan hər iki yerdə.

21. Ov odlu silah və müvafiq döyüş sursatı saxlanmalıdır:

a. Ancaq elə vəziyyətdə\ şəraitdə harada ki, silah və döyüş sursatının qorunması və təhlükəsizliyi təmin olunmuşdur.

b. Ancaq elə vəziyyətdə\ şəraitdə, harada ki, nəzərəalınmamış atış imkanı (istəmədən) aradan qaldırılmışdır.

c. Ancaq elə şəraitdə\ vəziyyətdə, harada ki, kənar şəxslərin silah və döyüş sursatına yaxın getməsinə yol verilməmişdir .

ç. Sadalanan bütün şəraitdə\vəziyyətdə.

22. Fiziki şəxs qeydiyyatdan keçirilmiş qısalüləli odlu silahın 200 gülləsini keçirmək istəyir. Keçirib daşımasına görə ona icazə lazımdırm?

a. Lazımdır.

b. Yox, çünki güllələrin daşınmasına icazə lazım deyil.

c. Yox, çünki qeydiyyatdan keçirilmiş silahın sahibi fiziki şəxsə qısalüləli odlu silahın 300 gülləyə qədər keçirib daşımasına icazə lazım deyil.

23. Müvafiq icazəsi olmadan qeydiyyatdan keçirdiyi silahın sahibi fiziki şəxs nə qədər barıt keçirə bilər?

a. .Bir kiloqrama qədər barıt

b.İki kiloqrama qədər barıt

c.Üç kiloqrama qədər barıt

24. Gürcüstan vətəndaşı qeydiyyatdan keçirdiyi odlu silahı Gürcüstanın sərhədlərindən kənara çıxarmaq istəyir.Xarici ölkə ərazisinə daxil etməsi üçün ona xarici ölkənin icazəsi lazımdırmı?

a.Bəli


b. Yox

c. Ancaq , əgər o daimi yaşaması üçün xarici ölkəyə gedirsə

25. Ov odlu silah əldən alına bilir:

a.Ancaq silahın istifadə edilmə qaydalarının pozulduğu hallarda, son qərar qəbul edilənə qədər

b.Ancaq zorakıdan ona qarşı verilən həbs ya müdafiə orderi ilə müəyyən edilmiş hallarda və müddətlə

c. Qeyd edilmiş hər iki hallarda

ç.Heç bir cavab doğru deyil

26. Ov odlu silahın sahibi ov odlu silahın əlavə elementlərini qeydiyyatdan keçirmək məqsədi ilə DİN-ə müraciət etməsi vacibdirmi?

a. Bəli.

b. Əgər hər hansı növ odlu silahın (saxlama ya daşıma hüququ ilə) əldə etməsinə icazə verilərsə vacib deyil.

c. Yox, çünki müvafiq ov odlu silahı əldə etməsinə (Saxlama və daşıma hüququ ilə) icazə verilmişdir.

27. Ov odlu silahın sahibi yeni qeydiyyatdan keçmə məqsədi iləDaxili İşlər Nazirliyinin xidmət agentliyinə müraciət etməlidir, silah yeni qeydiyyata alınandan:

a.20 iş günü müddətində

b.10 iş günü müddətində

c.15 iş günü müddətində

28. Ov odlu silahın sahibinin yenidən qeydiyyatdan keçməsinin vacib oduğunu yarada bilər:

a.Silah lisenziyalı şəxs tərəfindən düzəldilmişdirsə

b.Silahın qeydiyyat vəsiqəsində göstərilmiş dəlillər dəyişən hallarda

c.Silahın mülki istifadəsinə icazə verilmirsə

29. Sadalanan qaydalardan hansı səhvdır?

a. Ov odlu silah sahibi silah və döyüş sursatını qorumalıdır

b. Ov odlu silah daşıma icazəsi olan silah saibi silahı daşıyarkən silahın qeydiyyat vəsiqəsini üzərində daşıması vacib deyil.

c. Ov odlu silah ya döyüş sursatının kənar şəxsə verilməsi qadağandır, qanun əsasında nəzərə alınan hallardan savayı.

30. Verilmiş qaydalardan hansı səhvdir?

a.Ov odlu silahı daşımasına icazəsi olan şəxs silahın qorunması və qulluq etməsinə cavabdehdir

b.Ov odlu silahı daşımasına icazəsi olan şəxs silahın istifadə edilməsi barədə qoyulmuş qaydalara riayət etməlidir

c.Fiziki şəxs icazəsi olmadan onun adına qeydiyyatdan keçirilmiş ov odlu silahdan atəş açmasına aid olan döyüş sursatı əldə etməsinə səlahiyyətli deyil

31. Verilmiş qaydalardan hansı səhvdir

a. Silahın əlavə əsas elementlərinin qeydiyyatdan keçirilməsi mümkündür, əgər tələb olunan vaxt üçün ərizəçinin müvafiq növ silah əldə etməsinə icazəsi varsa

b.Əgər silahın əsas elementləri müvafiq lisenziyası olan şəxs tərəfindən hazırlanmışdırsa, silahın əlavə əsas elementlərinin qeydiyyatdan keçirilməsi mümkündür

c.Əgər ballistik yoxlayış nəticəsində konstruktiv nöqsan və ya zədə aşkar olmuşdusa və ona görə onların istifadə edilməsi qeyri –mümkündürsə , silahın əlavə əsas elementlərinin qeydiyyatdan keçirilməsi mümükündür

32.Ov odlu silahın əldə etmə (saxlama və daşıması hüququ ilə) lisenziyasını ləğv etmir:

a.Silahın lisenziya ( icazə) sahibinin ictimai qayda –qanunu pozması

b.Silahın qeyri-qanuni formada istifadə edilməsi

c.Qanunla müəyyən olunmuş. qayda ilə silahın elementləri sahibinin səlahiyyətinin başqa şəxsə verilməsi( sənədləşməsi)

ç.Silahın əsas elementlərini silahın əlavə əsas elementləri ilə əvəz edilməsi

33. Sadalanan hansı hal ov odlu silah əldə etmə icazə araşdırıcısı üçün maneə törədən mühit deyil

a.İcazə araşdırıcıısı psixiki xəstədir

b.İcazə araşdırıcısının fiziki çatışmazlığı var ki, silahdan istifadə etmə imkanlarını qeyri—mümkünlüyünü yaradır

c.Lisenziya(icazə ) araşdırıcısı əcnəbidir

ç.Lisenziya (icazə ) araşdırıcısının cəzası çıxarılmamış və ya əfv edilməmişdirsə

34. Sadalananlardan ov odlu silahın əlindən alınmasının əsası hansı deyil

a.Şəxs öz qdına qeydiyyatdan keçirilmiş ov odlu silahdan istifadə etmir

b.Silahın lisenziyasının (icazə ) ləğv edilməsi

c.Silahdan istifadifadə etmə qaydalarının pozulması, son qərar qəbul edilənə qədər

35. Gürcüstan vətəndaşı eyni zamanda Gürcüstana neçə ov odlu silah daxil edib çıxarması üçün icazə ala bilər?

a. Ən çoxu 5 vahid

b. Ən çoxu 7 vahid

c. Ən çoxu 10 vahid

36. Gürcüstan vətəndaşı eyni zamanda Gürcüstana neçə neçə döyüş sursatını (patron) daxil edib – çıxarmasına icazə ala bilər

a. Ən çoxu 1000 vahid

b. Ən çoxu 1200 vahid

c. Ən çoxu 1300 vahid

37. Sadalanan qaydalardan hansı doğrudur

a. Ov odlu silah boşalmış vəziyyətdə saxlanmalıdır , yetkinlik dövrünə çatmamış şəxsləri silah və döyüş sursatlarına yaxınlaşma imkanı verilməməlidir

b.Ov odlu silah elə vəziyyətdə \ şəraitdə saxlanmalıdırki, qorunması və təhlükəsizliyi təmin olunmuş , nəzərə alınmadan ( qəflətən ) atəş açılması , kənar şəxslərin yaxınlaşması imkanı aradan qaldırılmış olmalıdır

c.Ov odlu silah boşalmış vəziyyətdə və ailə üzvlərinə əlverişli yerdə saxlanmalı, yəni lazım gəldiyi hallarda odlu silahdan vaxtında istifadə etmə imkanı olmalıdır

38. Siz ov odlu silahı itirdiyiniz hallarda:

a.Təcili Daxili İşlər Nazirliyininmüvafiq orqanlarına xəbərdarlıq edirsiz

b.Daxili İşlər Nazirliyinə xəbərdarlıq etməyə və silahın axtarışında özünüz ölçülər götürə bilərsiz

39. . Sadalananalardan ov odlu silahın qeydiyyatdan keçirilməsinə icazə vermir:

a. Ancaq xroniki alkoholist, narkoman, ya da toksikoman şəxslərə

b. Ancaq cəzası çıxarılmamış və əfv edilməmiş şəxslərə.

c.Həm xroniki alkoholist , narkoman , həm də cəzası çıxarılmamış və əfv edilməmiş şəxslərə

40. Ov odlu silahın əldə edilməsi (icazə ) lisenziası arayıcısı cinayət işləri məsuliyyətinə verilmişdir. Onun odlu silahı əldə etməsi üçün icazə almasına icazə verilirmi?

a. Bəli, əgər cinayət işləri məsuliyyətinə verilmiş şəxs həbsxanada deyilsə.

b. Bəli, əgər şəxs cinayət işləri məsuliyyətinə nisbətən ağır cinayət üçün verilmişdirsə.

c. Yox, şəxsə silah əldə etmə lisenziyası (icazə) verilmir, əgər o cinayət işləri məsuliyyətinə verilmişdirsə.

41. Ov odlu sılahın sahibi odlu silahın əsas elementlərini özü (müvafiq lisenziyadan kənar) hazırlayıb ya da düzəltməsinə icazə verilirmi ??

a. Bəli.


b. Yox.

c. Bəli, ancaq müvafiq təhsili olduğu hallarda.

42. Sadalananlardan hansı qayda doğrudur?

a. Gürcüstan vətəndaşının ov odlu silahı əldə etməsi (saxlanma və daşıması icazəsi ilə) , Gürcüstana daxil eib çıxarması müvafiq icazə əsasında həyata keçirilir.

b. Gürcüstan vətəndaşının ov odlu silahı əldə etməsi (saxlama və daşıması icazəsi ilə ), Gürcüstana daxil etməsi və çıxarmasına icazə lazım deyil.

c. İcazə ancaq ov odlu silahın əldə edilməsinə( Saxlama və daşıması icazəsi ilə )lazımdır

43. Sadalananlardan hansı qayda səhvdir?

a. Silahı əldə etma (saxlama ya\da daşıma hüququ ilə) lisenziasının sahibi lisenziya şərtlərinin ya\da silahın istifadə etməsi ilə bağlı tələbləri pozduğu hallarda icazəsini itirmiş olur.

b. Silahı əldə etmə (saxlama ya\da daşıma hüququ ilə) lisenziyasının sahibi silah xidməti agentliyində qeydiyyatdan sildirərsə lisenziyasını itirmiş olur.

c. Silah əldə etmə (Saxlama ya\da daşıma hüququ ilə) lisenziya sahibi istəyi ilə lisenziyanı inkar etməsi qeyri-mümkündür.

44. Hansı qayda düzdür.

a. Fiziki şəxsin ona nəsildən keçən silahı qeydiyyatdan keçirməsi vacibdir, ancaq o hallardan savayı, əgər silah əldə etmə (saxlama və daşıma hüququ ilə) icazəsinin alınmsına maneə törədən mühit mövcuddursa.

b. Silah sahibi silah saxlanılan yerlərə qanun əsasında dövlət işçilərini və onlara müvafiq sənədləri təqdim etməsi vacib deyil.

c. Bu biletdə sadalanan hər iki qayda doğrudur.

45. Silahın əldə edilməsinə (saxlanması\ ya da daşıması hüququ ilə) icazə verir

a.Gürcüstan Müdafiə Nazirliy

b.Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyi

c.Gürcüstan Əmək ,Səhiyyə və Sosial müdafiə Nazirliyi

ç. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi xidmətində olan agentliyi

46. Xüsusi qoruma işində ov silahının istifadə edilməsi

a. Mümkün düyil.

b. Mümkündür, ancaq təşkilatın icazəsi ilə.

c. İstənilən hallarda mümkündür.

47. Ov silahını qeydə alınmasına neçə yaşından icazə verilir

a. 16 yaşdan

b. 17 yaşdan

c. 18 yaşdan

48. Ov silahını açılmamış vəziyyətdə daşımasına icazə verilirmi?

a. Yox, ov silahını açılmamış vəziyyətdə daşıması qadağandır, xüsusi nəzərə alınmış yerlərdən savayı (tir, atış yeri, atış ov üçün, atış ov üçün lövhə, ov üçün xüsusi ayrılmış növlər)

b. Bəli istənilən yerdə mümkündür.

49. Ov odlu silahın kolleksiya və eksponasiya edilməsi mümkündür:

a. Ancaq icazə olduğu zaman

b. İcazədən kənar.

50. Ov odlu silahın sahibi qeydiyyatda və silahın qeydiyyat vəsiqəsində göstərilmişyaşayış yerini dəyişərsə yenidən qeydiyyatdan keçiriməsi vacibdirmi

a. Yox, verilmiş hallarda yenidən qeydə alma vacib deyil.

b. Bəli, qeydlərdə və silahın qeydiyyat vəsiqəsində qeyd olunmuş yaşayış yeri dəyişirilərsə yenidən qeydiyyatdan keçməsi vacibdir.

c. Bəli, əgər silahın sahibi yaşamaq üçün başqa ölkəyə keçərsə.

51Ov odlu silahın mirasdan qalmasına icazə verilirmi?

a.Bəli

b.Yox


52.Sadalanan qaydalardan hansı doğrudur?

a.Silahın müvəqqəti vəsiqəsi olan fiziki şəxs silahın daşıma- keçirmə qaydalarına riayət etməsi vacibdir

b.Müvafiq icazəsi olan Gürcüstan vətəndaşının Gürcüstana daxil etdiyi odlu silahı qeydiyyatdan keçirməsi vacib deyil

c.Ov odlu silah sahibi əmlakı olan silahı başqasına verməsinə ixtiyarı yoxdur.

ç.Bu biletdə sadalanan bütün qayda doğrudur

53. Ov odlu silahın sahibi xarici ölkəyə gedərkən öz əmlakı olan silahı başqa şəxsə verməsinə icazə verilirmmi

a. Bəli, ancaq ailə üzvünə

b. Bəli ancaq silah daşıma icazəsi olan şəxsə

c. Bəli etibarlı hər hansı şəxsə

ç. Yox, icazə verilmir

54. Əmlakınızda olan ov odlu silahı kənar şəxsin əlinə keçməsi ilə gizlədilməsi nə zaman mümkündür

a. Heç bir hallarda

b. Ancaq silahın yanına yaşı həddə çatmamışların buraxılmasının aradan qaldırılması hallarında

c. Ancaq elə hallarda əgər silah saxlama və daşıma icazəsi olan şəxslərə əl çatılan olarsa.

55. Ov odlu silahın sahibi (müvafiq lisenziası olmadan) şəxsi ov odlu silahı düzəldə bilərmi ?

a. Bəli, əgər o bu barədə müvafiq organlara bildirərsə.

b. Yox.

c. Bəli, silahın sahibi olduğuna görə məhdudluqdan kənar silah düzəldə bilər.

56. Verilmişlərdən odlu silah hansıdır

a. Siqnal silahı

b. Pnevmatik idman tüfəngi

c. Yivsizlüləli tüfəng.

57. Gürcüstan qanununa əsasən hansı mülki silah mülki istifadədən çıxarılmamışdır ?

a. Yarımavtomatik qısalüləli top

b. Avtomatik səsboğanlı tüfəng

c. Avtomatik kompensatorlu tüfəng.

58. Əmlakında olan ov odlu silahın , və ya onun əlavə əsas elementinin qeydiyyatdan keçməsi ləğv

edildiyi hallarda fiziki şəxs nə etməlidir ? 1. 14 gün müddətində silahın əmlak hüququnun başqa şəxsə verilməsi, silahın hesabdan silinməsi, ya silahın komissiya qaydası ilə təhvil verməsibarədə məlumatını almaq üçün DİN-nin gentliyinə müraciət etməlidir.

 2. İstifadə etməməsi şərti ilə yaşayış yerində saxlamalıdır.

 3. Qeydiyyatdan keçirənə qədər üçüncü şəxsə verməlidir.

59. Fiziki şəxs əmlakı olan qeydiyyatdan keçirilmiş ov odlu silahını ( komissiya qaydası ilə) silahla ticarət edən lissenziası olan idarəyə təhvil verməsi olarmı?

a. Bəli


b. Yox

60. Fiziki şəxs öz əmlakı olan ov odlu silahı başqasına verməsinə icazə verilirmi

a. Bəli

b. Yox


61. Fiziki şəxs əmlakı hesab edilən ov odlu silahı girova qoyması mümkündürmü

a. Bəli


b. Yox

62. Silahla kim ticarət edə bilər

a. Yalnız xüsusi məqsədlə müəssisə işləri üçün qanunauyğun müvafiq icazə əsasında.

b. Silah sahibi istənilən fiziki şəxs

c. Silah sahibi istənilən fiziki şəxs, əgər ərizəni əvvəlcədən iş aqentliyinə təqdim edərsə.

63. Əgər ov odlu silahın qeydiyyatdan keçirilməsi zamanı silahın qeydiyyatan keçirilməsinə məhdudluq törədirsə, silahn sahibi nə etməlidir?

a. DİN-nin xidmət aqentliyinin razılığıdan kənar silahı başqasına versin

b. DİN aqentliyinin razılığıdan kənar silahla ticarət lisenziyası olan müəssisəyə versin.

c. DİN xidmət aqentliyinin razılığı ilə hüququnu üçüncü şəxsə versin, silahı lisenziyası olan silahla ticarət edən müəssisələrinə yoxlayış əsasında versin.

64. Ov odlu silahın leqallaşdırılmasına icazə verilirmi (qeydə alınmamış silahın qeydiyyatdan keçirilməsi)

a. Mümkündür, ancaq o zaman ki silahın əldəetmə icazəsini almaq üçün maneə törədən mühit olduğunda.

b. İcazə verilmir.

65. Vətəndaş odlu, ya da qazlı (maye) silahın, onun onların elementlərinin ya\da döyüş sursatının Gürcüstana daxil olması işində gömrük deklarasiyasının ümumi tələblərinə aid edilirmi.

a. Bəli


b. Yox

66. Əgər şəxs ov odlu silahı qeydiyyatdan keçirmişdirsə həmin silahın eyni vaxtda onda neçə gülləsi ola bilər.

a. 50 güllədən çox olmayaraq

b. 100 güllədən çox olmayaraq

c. Qanun əsasında bu məhdudluq mövcud deyil.

67

Ov odlu silahın əldə etmə (saxlama və daşıma icazəsi ilə) lisenziyasının istifadəcisi rəsmi pozuntular törətmişdir- qoruma ya həbs orderi ilə nəzərə alınmış tələblər və vəzifələrin yerinə yetirilməsidir. Qeyd edilmiş lisenziya ləğv ola bilərmi.? 1. Verilmiş şərt lisenziyanın ləğv olunmasına əsas yaratmır.

 2. Ləğv olunar

 3. Ləğv olunar, ancaq cinaət yenidən təkrarlanmışdır.68. Odlu silahın (Yivsizlüləli ov topundan savayı) döyüş sursatının qanunazid əldə edilməsi cinaət işi məsuliyyətini yaradırmı?

a. Bəli


b.Yox

69 Odlu silahın (yivsizlüləli ov topundan savayı), döyüş sursatının qanunazidd əldə saxlanılması cinayət işi yaradırmı? 1. Bıəli.

 2. Yox.

70. Odlu silahın (yivsizlüləli ov topundan savayı) döyüş sursatının partlayıcı maddələrin ya partladıcı maddələrin qanunazidd daşıması cinayət işi yaradırmı?

a. Bəli.


b. Yox.

71.Odlu silahın (yivsizlüləli ov topundan savayı ),döyüş sursatının qanunazidd hazırlanması cinayət işi yaradırmı?

a.Bəli

b.Yox.


72 .Odlu silahın (yivsizlüləli ov topundan savayı ), döyüş sursatının qanuna zidd daşınması , göndərilməsi ,ya satılmasıcinayət işi yaradırmı?

a.Bəli .


b. Yox.

73 Başqa şəxsin istfadəsi üçün yaranmış şəraitdə insan həyatı məh olmuş və ağır nəticələnmişdir, odlu silahı düşünmədən saxlamaq :

a.Cinayət işi yaradır

b.Cinayət işi yaratmır

74.Ov odlu silahın saxlanması ,ya əldə edilməsi qaydasının pozulması rəsmi məsuliyyət yaradırmı?

a.Bəli


b.Yox.

75.Ov odlu silahını keçirmə -daşımasıqaydasının pozulması rəsmi məsuliyət yaradırmı?

a. Bəli.

b.Yox.


76.Yaşayış yerini dəyişən zaman ov odlu silahın qeydiyyatdan keçirilməsi (yenidən qeydiyyatdan keçirmə )ya Dİ orqanlarında onu qeydə alma qaydalarının pozulmasıcinayət işi yaradırmı?

a.Bəli.


b.Yox.

77.Yaşayış ərazidə və bunun üçün istifadə olmayan yerlərdə , habelə ayrılmış yerlərdə , ancaq qanunu pozaraq odlu silhdan atəş açmaq:

a.Rəsmi cinayət işi yaradır

b.Rəsmi cinayətişi yaratmır

c.Yaşayış ərazidə odlu silahdan atəş açmaq rəsmi cinayət yaradır.

78 Gürcüstan vətəndaşının ov qısalüləli odlu silah (tüfəng )əldə etmə, saxlama, başqa şəxsə verməsi DİN agentliyinin verdiyi icazədən kənar:

a.Rəsmi məsuliyyət yaradır

b.Rəsmi məsuliyyət yaratmır

c.Ancaq ov yivsizlüləli odlu silahın (tüfəng )müvafiq icazəsi olmadan kənar şəzsə verilməsi rəsmi məsuliyyət yaradır

79.Silah , vasitə, ya metodlarla qadağan edilən ov:

a.Rəsmi məsuliyyət yaratmır

b.Bəzi ərazidə ovçuluq rəsmi məsuliyyət yaradır

c.Rəsmi məsuliyyət yaradır

80. Ov qaydalarının pozulması rəsmi məsuliyyət yaradırmı?

a.Bəli .

b.Yox.


c.Bəli, əgər sistematik xarakter daşıyırsa o hallarda yarada bilər

81..Verilmiş hansı hallarda silah sahibi odlu silahdan istifadə edə bilər

a.Şəxsi ləyaqətini qorumaq məqsədi ilə

b.İstənilən ədalətli işi müdafiə edərkən

c. Şəxsi və başqa şəxsin həyatını, sağlamlığını, və ya mülkünu qorumaq üçün vacib dəfetmə hallrında, ya ən son hallarda

82. Vacib dəf etmə vəziyyətində odlu silahın istifadə edilməsi törədilmiş hesab edilir:

a.Əgər şəxs qanunazidd təcavüz zamanı ədaləti bərpa etmək üçün təcavüzkara zərər verərsə

b.Əgər şəxs qanunazidd təcavüz zamanı öz və ya başqasının xeyri naminə təcavüzkara zərər vurarsa

c.İstənilən hallarda,şəxs qanunazidd təcavüz zamanıtəcavezkara zərər vurarsa

83. Hansı cavab düzdür?

a.Təcavüzü aradan qadırmasına , ya başqasına yardım etməsinə baxmayaraq,məcburi dəf etmə ixtiyarı var

b.Əgər təcavüzü aradan qaldırıra bilir və başqasına yardım edə bilirsə məcburi dəfetmə imkanı yoxdur.

84. .Odlu silahın istifadə edilməsi ən son vacib vəziyyətdə törədilmiş hesab edilə bilər:

a.Əgər şəxs təhlükəni aradan qaldırmaq üçün başqasınazərər verərsə, hansı ki,ziyan verənin , ya başqasının düzlüyünə şübhə yaradırdı, təhlükəni başqa yolla ardan qaldırmasının olub olmadığına baxmayaraq.

b.Əgər şəxs əhlükəni aradan qaldırmaq üçünbaşqasına ziyan verərsə , hansı ki, ziyan verən, ya da başqasının qanuni düzlüyünü təhdid edirdisə , təhlükəni başqa yolla aradan qaldırmaq qeyri mümkün idisə, və əgər ziyan verilən xeyirxahlıq xilas olmuş xeyirxahlıqdan nisbətən əhəmiyyətli idisə.

85. Təhlükəsizlik məqsədi ilə ov odlu silahı istifadədən sonra dolu vəziyyətdə saxlamaq məqsədəuyğundurmu

a.Bəli

b.Yox.


c.Əgər silahı lazımi yerdə axlasaq

86.Yarımavtomatik ov silahı nəyi nəzərdə tutur

a.Ardıcıl atəş açan silah , hansı ki, atəş nəticəsində hər növbəti gülləni özü doldurur və hər dəfədə çəkmə nəticəsində güllə toplusu boşalana qədər atəş açmasına hazırdır

b.Silindrvari, uzununa hərəkət edən cəftəli tüfəng, hansı ki, hər atəş nəticəsində mexaniki dolması lazım gəlir, yəniatəş açanın mexaniki yolla atdığı cilzanın çıxarılmasını və güllə toplusundan yaxın güllə qabına keçirməsi

c.Pulemyot, çaxmağına bir dəfə çəkmə nəticəsində çaxmaqdan barmağı çəkməyərək güllə toplusunun boşalması

87.Sadalanan versiyalardan yarımavtomatik silah hansıdır

a.Birdəfəli dolma sistemi olan revolver ,

b.Özüdolduran tüfəng

c.İkilüləli ov silahı

88”.Ov azkalibrli tüfəng”də nə nəzərdə tutulur

a.Odlu tapança-pulemyot kalibri ilə 9x 19

b.Odlu silah kalibr ilə 22(5,6 mm)

c.Yivsiz tüfəng 12 kalibrlə

89.Sadalanan versiyalardan hansı komponent yivsiz tüfəngin gülləsinə aiddir?

a.Ox

b.qırma


c.Pnevmatik sistem silah toplarıkal.4,5mm

90 Atıcının atəş açması üçün silah döyüş vəziyyətinə nə zaman hazır olur

a.Silah boşaldılmışdır və qoruyucuda durur

b.Güllə lülə patronluğunda yerləşdirilmişdir və qoruyucudan çıxarılmışdır

91.16 kalibrli tüfənglə hansı kalibr güllələrini atmaq mümkündür

a.Ancaq 16 kalibr

b.12 və 16 kalibr

c.7,6x39 mm tüfəngin güllələrini

92.Silahın adama yönəldilməsinə icazə verilirmi?

a.İcazə verilmir

b. İcazə verilir ,əgər silah dolu deyilseə

c.İcazə verilir, , əgər barmaq- kənarda olarsa

93.”Kalibr “ sözündə nə nəzərdə tutulur

a.Lülənin daxili diametrinin ölçüsü

b.Lülənin həcmi

c.Lülədə metalların miqdarı

94.. Sizə aid olan odlu silahdan hansı güllələrin atilmasına icazə verilir?

a.İstənilən patronu, güllə toplusuna və ya lüləyə nə qədər yerləşərsə

b.Ancaq uyğun kalibri olan gülləni, əsasında yığılan silah , hansı da silaha aiddir

c.Cavabların heç biri doğru deyil

95. Vintvari silah kateqoriyasına aid olan odlu silah hansıdır?

a.Top


b.Tüfəng

c.Pnevmatik tapança

96 Ov tüfənginin tipik xarakterizəedicisidir:

a.Ancaq yivsiz lülə

b.Ancaq vintli lülə

c.Hər iki sadalanan

97.Yivsiz tüfəngdə “çok” nəyi bildirir

a.Lülənin sonunda ,lampada yaranan sıxlığı

b.Silahın güllə qutusunu

c.Atarkən əksdüşməni

98. Odlu silahı təmizləmədən əvvəl təhlükəsizlik məqsədi ilə onda güllələrin olması ilə bağlı lülənin güllə arxını yoxlamaq vacibdirmi?

a.Vacibdir

b.Vacib deyil

c.Odlu silahın növündən asılıdır

99. Asanlıqla alışan vəkimyəvi maddələr saxlanıldığı yerdəsilahın saxlanılması məqsədəuyğundurmu?

a.Məqsədəuyğundur

b.Məqsədəuyğun deyil

c.Məqsədəuyğundurelə bir binada ki, harada da kimyəvi maddələr saxlanılır

100. Patron qutusuna lazımi miqdardan zorla patron doldurmaq olarmı?

a.İstənilən hallarda olar.

b.Olar güllə toplusunun yayının qısaldılması əsasında

c. Olmaz


101. Zədələnmiş güllələrin istifadə edilməsi təhlükəlidirmi?

a.Bəli


b.Yox

c.Təhlükəsizdir, əgər güllənin cilzası kartondan hazırlanmışdırsa

102. .Aldadıcı izi olan patronların ikinci dəfə istifadə edilməsi məqsədəuyğundurmu

a.Bəli


b.Yox

c.Ancaq dairəvi alovlanan patronlar üçün məqsədəuyğun deyil

103.Pozulmuş güllə nə bildirir

a.Mərmi ilə dolmuş güllə

b.Mərmisi olmayan güllə

c.Hər iki cavab səhvdir

104. Silahın çaxmağının həndəsi forması nəticəsində nəzərə alınmışdır:

a.-Çaxmağa göstərici barmaqla basmaq

b.-Çaxmağa kiçik barmağı basmaq

c. Çaxmağa eyni zamanda iki barmağı basmaq

105. Qoruyucu -silahı qoruyur

a.Zədələnməsindən

b.Qəflətən atəşdən

c. Güllə toplusunda patronların miqdarına nəzarət edir

106. Çaxmağa –barmağı ilə basmaq məqsədəuyğundur

a.Həmişə silahı əlində tutduğu zaman

b.Ancaq atəş açmasını qərar verdikdən sonra.

107. Yarımçıq açdıqdan sonra silahı qurmalıyıq

a.Əks ardıcıllıqla

b.İstənilən ardıcıllıqla

c.Hansı ardıcıllıqla açmışdıqsa, həmin ardıcıllıqla

108. Sadalananlardan hansı doğrudur.

a.Atəş açmasını düşündükdəbarmağınızı çaxmağa basın

b.Silahı dolu hesab edin, özünüz onu yoxlayıb boşaldana qədər

c.Silah təhlükəsiz yerə tərəf yönəldilməlidir

ç.Bu biletdə göstərilən bütün suallar doğrudur

109. Lülədə əşya qaldığı zaman yarana bilər

a.Lülə zədələnər

b.İynə zədələnər

c.Çaxmaq dağıla bilər

110. Magnum qeyd edilməsi nə bildirir

a.İxrac edən şirkətin adını

b. Müəyyən kalibrin xüsusən güclü patron sinfinin

c.Kalibr


111.Uçan quşları ovlayan zaman şəxsdə olmalıdır:

a.Ancaq uçan quşlara aid olan sübutedici ödəmə sənədinin əsl üzü

b.Ancaq ov tüfənginin saxlama və daşıma icazəsi olan sənəd

c.Sağlamlıq haqqında arayış

ç.Həm uçan quşlara aid olan ödəmə sənədinin əsl üzü , həm də tüfəng saxlama və daşıma icazəsi sənədi

112.- -------------????????

113.Dövlət qoruqlrında ovçuluğa icazə verilirmi?

a.İcazə verilir, ancaq qanun əsasında qoyulmuş hallarda icazə ilə

b.İcazə verilir

c.İcazə verilmir

114.Milli parkın ətrafında 500-metrlik zolda ovçuluğa icazə verilirmi

a.Yox.

b.Bəli.


115.Gürcüstanın şəhərlərinin hansı rəsmi sərhədlərində ova icazə verilmişdir

a.Tbilisi və Kutaisi şəhərlərindən başqa bütün şəhərdə

b.Şəhərlərin hamsında, Tbilisi, Batumi , Suxumi və Kutaisi şəhərlərindən savayı

c.Ancaq rayona tabe olan şəhərlərdə

ç.Heç bir şəhərin rəsmi sərhədlərində icazə verilməmişdir

116.Heyvanları əldə etmək nə zaman qadağandır?

a.Təbii fəlakət zamanı taqətdən düşmüşdürsə

b.Ancaq heyvan sudan keçəndə

c.Ancaq heyvan sıldırım yamaclardan keçəndə

ç.Heyvan təbii fəlakət zamanı taqətdən düşəndə ya heyvan sudan keşəndə

117.Ov zamanı qalınqabırğalıları ovlamaq qadağandır:

a.Azkalibrli ov silahı və diametri 5 mm-dən az olan qırıntı ilə

b.Azkalibrli ov silahı və diametri5 mm-dən çox olan qırıntı ilə

118.Ov üçün qadağan olunmuş müddətdə ov itlərini təlim edərkən ov silahınin istifadə edilməsi

a.İcazə verilir

b.Qadağan edilir

c.İcazə verilir, ancaq azkalibrli ov silahına

ç.İcazə verilir ,ancaq güllələrlə dolu olmayan

119. Meşə toyuqlarının gündəlik ovlama limiti

a.3 dənə


b.5 dənə

c.7 dənə


ç.10 dənə

120. Bildirçinin gündəlik ovlama limiti

a.5 dənə

b.10 dənə

c.20 dənə

ç.25 dənə

121. Çöl göyərçinlərinin ovlanmasına icazə verilir:

a.Avqustun birindən yanvarın birinə qədər olandövrdə

b.Avqustun 15-dən yanvarın birinə qədər olan dövrdə

c.Avqustun ikinci şənbəsindən 15 fevrala qədər

ç.Avqustun üçüncü şənbəsindən fevralın 15-ə qədər olan dövrdə

122 Bidirçin ovuna icazə verilir

a.Avqustun birindən yanvarın birinə qədər olan dövrdə

b.Avqustun 15-dən yanvarın 1-ə qədər olan dövrdə

c.Avqustun ikinci şənbəsindən fevralın 15-əqədər ilan dövrdə

ç.Avqustun üçüncü şənbəsindən fevralın 15-ə qədər olan dövrdə

123. Meşə toyuqları ovuna icazə verilir

a.Avqustun 15-dən martın 1-ə qədər olan dövrdə

b.Sentyabrın 15-dən martın 1- ə qədər olan dövrdə

c.Oktyabrın 15-dən martın 1-ə qədər olan dövrdə

ç.Noyabrın 15-dən aprelin 1-ə qədər olan dövrdə

124.Verilmişlərdən hansı məməlilər Gürcüstanın qırmızı nüsxəsinə daxildir

a.Ancaq məməlilər

b.Ancaq bəbir

c.Ancaq qonur ayı

ç.Bu biletdə sadalanan bütün məməlilər

125.Verilmişlərdən hansı məməlilər Gürcüstanın qırmızı nüsxəsinə daxil edilməmişdir

a.Qərbi –qafqaz dağ keçisi

b.Niyamor

c.Canavar

ç.Verilmişlərdən heç biri daxil edilməyib

126 Verilmişlərdən hansı quş Gürcüstanın qırmızı nüsxəsinə daxil edilmişdir.

a.Ancaq boz rəngli durna

b.Ancaq Qafqaz tetra quşu

c.Çöl göyərçini

ç.Boz durna və Qafqaz tetra quşu

127. Verilmişlərdən hansı quş Gürcüstanın qırmızı nüsxəsinə daxil edilməyib?

a.Ancaq çibis

b.Ancaq adi sərçə

c.Ağquyruqlu psov

ç.Çibis və ağquyruqlu psov

128. Verilmişlərdən hansı məməliləri ovlamaq qadağandır?

a.Dovşan

b. Vəhşi Donuz

c.Cüyür

ç.Dağkeçisi

129. Verilmişlərdən hansı quşu ovlamaq qadağan edilir?

a.Qaşqaldız

b.Meşə toyuğu

c.Çöl siçanı

ç.Qırqovul

130. Xəsarət alan huşsuz vəziyyətdirsə onu nəqliyyatla apardıqda

a.Qarnı üstündə uzanmış vəziyyətdə

b.Aşağı ətraflar yuxarı qaldırılaraqarxası üstündə uzanmış vəziyyətdə

c. Yan üstündə uzanmış vəziyyətdə (yanakı)

131. Qanaxmanı saxlamaq məqsədi ilə ətraflara qaytanqoyulmalıdır

a.Qanaxma yerindən aşağıda , paltarın üstündən , rezin qaytanı qoyma vaxtını təyin edərək

b.Qanaxma yerindən yuxarıda , paltarın üstündən, rezin qaytanı qoyma vaxtını təyin edərək

c.Qanaxma yerindən yuxarıda, Paltarı olmayan hissədə , rezin qaytanı qoyma vaxtını təyin edərək

132. Qanaxmanın dayandırılması üçün – rezin qaytan ətraflara qoyulmalıdır

a.Zədələnən yerindən 4-6 sm aşağıda

b.Zədələnən yerindən 4-6 sm yuxarıda

c.Birbaşa zədə yrinə

133. Qanaxmanı dayandıran rezin qaytan -qoyma müddəti çox olmamalıdır

a.Qış dövründə ən çoxu 1 saat, yay dövründə ən çoxu 2 saat

b.Qış dövründə --ən çoxu 2 saat, yay dövründəən çoxu 1 saat

c.Ətraf temperaturuna baxmayaraq 1 saatdan çox olmayaraq

134. Bilavasitə yaranı təmizləmək olar

a.Kalium permanqanat mayesi ilə

b.Yod qatışığı ilə

c.idrogen peroksidi ilə

ç Təmiz su ilə

135. Ürək və nəfəs dayanması hallarında zərərçəkənə hansı növ yardım göstərməliyik

a.Vasitəli ürək masajı etməliyik

b.Nəfəs yollarını təmizləməliyik, süni nəfəsvermə və vasitəli ürək masaj etməliyik

c.Ancaq nəfəs yollarını təmizləməli, süni nəfəsverməsi keçirməliyik

c.Ancaq süni nəfəsvermə aparmalıyıq

136. Zərərçəkmə hallarında nəfəs və ürək döyüntüsü qeyd edilməyibsə , işıqda göz qapaqlarına reaksiyası olması bildirir ki

a.Həyat əlamətlərinin olduğunu

b.Ağlını itirməsinə

c.Bioloji ölümə

137. Ürək- döş trafvması ilə xəsarət alan nəqliyyatlaşdırılmalıdır

a.Arxası üstündə uzanmış vəziyyətdə

b.Qarnı üstündə uzanmış vəziyyətdə

c.Yarım oturaq vəziyyətdə

138. Yuxarı ətraf odlu silahla zədələndiyi halda paltarın (köynək)çıxarılması xüsusiyyəti hansıdır

a.Köynəyi zədələnmiş ətrafdan çıxartmağa başlmalıyıq

b.Köynəyi hər iki ətrafdan eyni vaxtda çıxartmalıyıq

c.Əvvəlcə sağlam ətrafı, sonra isə zədələnmiş ətrafı azad etməliyik

139. Xəsarət alan şəxs huşsuz vəziyyətdədirsə, onu ilkin vəziyyətə gətirmək üçün hansı hərəkət daha qəbuledicidir

a.Xəsarət alan şəxsin ayaqlarını bədəni səviyyəsində yuxarı qaldırmalıyıq

b.Nişadır spirti burnuna yaxın aparmalıyıq

c.Xəsarət alan şəxsi isitməliyik

140. Süni nəfəs və ürəyin vasitəli masajı zamanı xəsarət alan mütləq

a.Arxası üstündə yumşaq yataqda yerləşdirilməlidir

b.Arxası üstündə düz və sərt yerdə uzanmalıdır

c.Onu gördüyümüz, ilkin yəni həmin vəziyyətdə qoymalıyıq

141. Süni nəfəs verərkən “ Ağız ağıza”metodu zamanı mütləq

a.Xəsarət alanı yan üstündə uzatmalıyıq

b.Xəsarət alanın başını arxaya çənəsini isə irəliyə doğru çəkməliyik

c.Xəsarət alanın başını irəliyə doğru əyməliyik

142.Odlu silahla xəsarət aldığı zaman ilkin yardım göstərmənin ardıcıllığı hansıdır

a.Yaranın təmizlənməsi, sarıq qoymaq, qanaxmasını dayandırmaq

b.Qanaxmanı dayandırmaq , yaranı təmizləmək, sarıq qoymaq

c.Qanaxmanı dayandırmaq, sarıq qoymaq

143. Qarın boşluğuna daxil olan yara zamanı ilkin yardım göstərdikdə hansı əməllərə riayət edilməlidir

a.Xəsarət alan maye qəbul etməməlidir, yaradan digər cisimlər çıxarılmalıdır, yaraya steril dəsmal qoyulmalıdır

b.Xəsarət alanın başını qaldırmalı , isti maye verilməli, yaraya steril dəsmal qoyulmalıdır

c.Xəsarət alana maye verilməməli, yaradan digər cisim çıxarılmamalı, yaraya steril dəsmal qoyulmalıdır

144. Bir adamın daşıdığı süni nəfəs və ürəyin vasitəli masajının ritmi hansıdır

a.1 dəfə üfürmə--- döş qəfəsə 5 dəfə basmaq

b.2 dəfə üfürmə---15 dəfə döş—qəfəsə basmaq

c.3 dəfə üfürmək—30 dəfə döş –qəfəsə basmaq

145. Arterial qanaxmanın əlamətləridir

.a.Yaradan al qan hamar kimi axır

b. Yaradan qan fəvvarə kimi axır

c.Yaradan tünd qırmızı qan hamar gur axır

146. Göz ətrafında odlu atəş yaralanması hallarında

a.Xəsarət alanın zədələnmiış gözünü silməliyik

b.Xəsarət alanın gözünə qabarıq əşya bərkitməli və gözünün ətrafında onu qeyd etməliyik

c.Xəsarət alanın gözünə təmiz ( steril ) dəsmal qoyub hər iki gözünü sarımalıyıq

147. Süni nəfəsvermə aparılanda havanıüfürərkən

a.Döş—qəfəs genişlənir və yuxarı qalxır

b.Üfürüləndə döş- qəfəs təsir göstərmir

c.Döş qəfəs yuxarı qalxır, qarın ətrafına paralel olaraq

148. Boyun fəqərələri zədələnərkən , ya da ona şübhə erərkən

a.Xəsarət alanın başını düzəltməli, boynuna xüsusi boğazlıq ( və ya əlverişli vasitə) taxırıq

b.Xəsarət alanı yan üstə uzadırıq

c.Xəsarət alanın başını yumşaq əşya üzərinəqoyuruq, məsələn yastığa

149. Əgər xəsarət alanda yuxu arteriyasında döyüntü qeyd edilirsə və nəfəs eşidilmirsə

a.Ancaq süni nəfəs verilməlidir

b.Süni nəfəs verilməli və vasitəli ürək masajı edilməlidir

c.Vasitəli ürək masajı edilməlid

150. Rezin qaytan hansı qanaxma zamanı qoyulmalıdır

a.Venoz

b.Arterialc. Kapilyar

1 G 76 A 2 B 77 A 3 D 78 A 4 B 79 G 5 A 80 A 6 A 81 G 7 B 82 B 8 D 83 A 9 A 84 B 10 G 85 B 11 D 86 A 12 A 87 B 13 B 88 B 14 G 89 B 15 A 90 B 16 D 91 A 17 D 92 A 18 D 93 A 19 A 94 B 20 B 95 B 21 D 96 G 22 G 97 A 23 A 98 A 24 A 99 B 25 G 100 G 26 A 101 B 27 B 102 B 28 B 103 B 29 B 104 A 30 G 105 B 31 G 106 B 32 D 107 A 33 G 108 D 34 A 109 A 35 A 110 A 36 A 111 D 37 B 112 B 38 A 113 G 39 G 114 A 40 G 115 D 41 B 116 D 42 A 117 A 43 G 118 D 44 A 119 A 45 D 120 G 46 A 121 D 47 G 122 D 48 A 123 G 49 A 124 D 50 B 125 G 51 A 126 D 52 A 127 D 53 D 128 D 54 A 129 G 55 B 130 G 56 G 131 B 57 A 132 B 58 A 133 A 59 A 134 G 60 A 135 B 61 B 136 A 62 A 137 G 63 G 138 G 64 A 139 B 65 A 140 B 66 G 141 B 67 B 142 B 68 A 143 G 69 A 144 B 70 A 145 B 71 A 146 G 72 A 147 A 73 A 148 A 74 A 149 A 75 A 150 B
Yüklə 47,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin