ZĠyadxan nəBĠBƏYLĠYüklə 2.76 Mb.
Pdf просмотр
səhifə30/30
tarix22.05.2017
ölçüsü2.76 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

MÜNDƏRĠCAT 
 
Ön söz..................................................................................4 
Redaktordan........................................................................6 
I.
 
Azərbaycan türklərinin xalq feneologiyasından.......9 
II.
 
Milli-mənəvi dəyərlərimiz və ekologiyamız.............16 
III.
 
Bakı bulvarı tarixindən.............................................30 
IV.
 
Azərbaycan ekologiyası XX əsrin sonunda.............32 
V.
 
Respublikamızda milli ekoloji proqram..................45 
VI.
 
Ətraf muhit haqqında Beynəlxalq saziĢlər,  
Konvensiyalar və dövlətlərarası əlaqə........................49 
6.1. Beynəlxalq sazişlər və dövlətlərarası əlaqə................49 
6.2. Ətraf mühit haqqında beynəlxalq konvensiyalar........51 
6.3. Respublikamızda milli proqram.................................52 
6.4. Milli proqramın vacib istiqamətlərindən biri də  
respublika meşələrin bərpa edilməsi və artırılması 
məsələsidir.........................................................................53 
6.5. Milli Meşəsalma Proqramı ilə yanaşı  
Respublikamızda yay-qış otlaqlarının, biçənəklərinin  
səmərəli istifadəsi proqramıdır..........................................54 
VII.
 
Ətraf mühitin mühafizəsi, milli sularımız,  
Xəzər və beynəlxalq hüquq...................................................57 
7.1. Ətraf mühitin mühafizəsinə nəzarət və  
standartlar..........................................................................57 
7.2. Çirklənmiş mühitin mühafizəsinin hüquqi  
əsasları tarixindən..............................................................59 
7.3. Beynəlxalq dəniz hüququ və ya bir daha  
Xəzərin statusu haqqında...................................................62 
7.4. Ərazi sularından istifadənin beynəlxalq  
hüquqi əsasları...................................................................66 
7.5. Beynəlxalq hava hüququ.............................................69 
VIII. Atmosfer mühiti və insan.......................................73 
8.1. Təbii mühit və insan sağlamlığı..................................73 
8.2. Udduğumuz havanı çirkləndirən mənbələr.................76 

 
365 
8.3. Ətraf mühit və biz.......................................................80 
8.4. Udduğumuz havanın ekologiyası................................83 
8.5. Bizə yaxın və uzaq Atmosfer......................................86 
8.6. Azərbaycanda radioaktiv şüalanma.............................90 
8.7. Ozon həyat üçün vacibdirmi?.....................................92 
8.8. İnsan sağlamlığı və iqlim dəyişmələri........................97 
IX. Azərbaycanda təbii – dağıdıcı hadisələrlə  
fövqəladə halların “vəhdəti”...............................................102 
9.1. Respublikada təbii dağıdıcı hadisələr  
fövqəladə hal mənbələridir..............................................102 
9.2. Fövqəladə hallarda sistemin fəaliyyəti.....................108 
9.3. Fövqəladə hallarda əhaliyə xəbərdarlıq....................111 
9.4. Respublika əhalisinin mühafizə və  
özünü mühafizəyə hazırlanması......................................113 
9.5. Milli xarakterimiz və fövqəladə hallar.....................115 
9.6. Gənc nəslin mühafizəyə hazırlanması......................121 
9.7. Həmkarlar İttifaqı və fövqəladə hallar.....................123 
9.8. Hidrometeroloji xidmət və fövqəladə hallar............126 
9.9. Xəzər dənizi səviyyəsinin tərəddüdü və  
fövqəladə hallar...............................................................127 
X.
 
ÇirklənmiĢ su mənbələri və fövqəladə hallar........133 
10.1. Ekologiya, Hidrometeorologiya və  
Fövqəladə hallar...............................................................133 
10.2. Su çirkləndiricilər fövqəladə hal mənbələridir.......136 
10.3. Hər cür ekstremal çirklənmə fövqəladə haldır........141 
10.4. Bakı – Kür su kəmərləri fövqəladə hal 
mənbəyi kimi...................................................................143 
10.5. Sellər fövqəladə hal mənbəyidir.............................149 
10.6. Güclü yağış fövqəladə hallardan biridir.................154 
10.7. Xəzər fövqəladə hal mənbəyi kimi.........................157 
10.8. Güclü qar fövqəladə hal yaradır.............................159 
10.9. Güclü yağış xeyirlidirmi?.......................................162 
10.10. Qlobal istiləşmə yoxsa...?.....................................164 
XI.
 
Ġçməli su və onun ekologiyası..................................168 

 
366 
11.1. Azərbaycanda içməli suyun ekoloji vəziyyəti........168 
11.2. Saf su haqqında nəyi bilirik?..................................170 
11.3. İçdiyiniz suyu tanıyırsınızmı!.................................173 
11.4. Abşeron suları.........................................................175 
11.5. İçməli su niyə çatışmır?..........................................177 
11.6. Azərbaycanda yağıntıların kimyəvi tərkibi.............180 
11.7. Saf su uğrunda.........................................................182 
XII.
 
MeĢə və canlı həyat.......................................189 
12.1. İnsanın həyatında meşənin əhəmiyyəti...................189 
12.2. Azərbaycan meşəsiz qala bilər................................196 
12.3. Azərbaycan meşələrinə ciddi zərbə........................200 
12.4. Torpağımıza qayğı, özümüzə qayğıdır...................203 
12.5. Laçının özü və təbiəti vəhşiliklə talan edilir....... ...206 
12.6. Azərbaycanda Dövlət Təbiət Qoruqları..................213 
12.7. Respublikamızda Milli Parklar...............................234 
12.8. İnsan sağlamlığı və iqlim dəyişmələri....................249 
XIII.
 
Xəzərə pislik etməyin, yaxĢılığa isə  
ehtiyacı olmayacaq...............................................................255 
13.1. Xəzər tarixindən məqamlar və onunla bağlı 
yaranan fövqəladə hallar..................................................255 
13.2. Təbiət hadisələri iki qütblüdür................................262 
13.3. Beynəlxalq dəniz hüququ........................................267 
13.4. Xəzər tərəddüdünün bəzi səbəbləri.........................270 
13.5. Zəlzələ və Xəzər.....................................................275 
13.6. Xəzərə neft, sink, mis.......axıdılır...........................278 
13.7. Xəzərin ekologiyası................................................279 
13.8. Bakının ekoloji problemlərindən biri......................281 
13.9. Abşeron can üstündədir...........................................286 
13.10. Xəzərin əsas çirklənmə mənbəyi Volqadır...........288 
13.11. Xəzərin Azərbaycana aid sahil zolağının  
hazırki ekoloji durumu.....................................................294 
13.12. Xəzərin kompleks ekoloji monitorinqi vacib 
işlərdən biridir..................................................................318 
XIV.
 
Qara qızıl və onun fəsadları........................323 

 
367 
14.1. Azərbaycanda neft – qaz istehsalı tarixi 
və ya dünyanın neft akademiyası.....................................323 
14.2. Neftin fiziki – kimyəvi xüsusiyyətləri və 
ətraf mühitdə fövqəladə hal yaratması.............................330 
14.3. Dünya neft – qaz tarixindən....................................336 
14.4. Bəzi sahil neft – qazçıxarma sahələrindəki  
ekoloji durum...................................................................339 
14.5. Bakının əsas limanları və yanalma körpülərində  
ekoloji durum...................................................................341 
14.6. İstehsalat işləri aparılan adaların ekoloji durumu...343 
14.7. Abşeronda Xəzər dənizi ilə əlaqəsi olan  
göllərin ekoloji durumu....................................................347 
14.8. Abşeron sahillərində Xəzərin çirklənmə  
səbəblərindən biri də........................................................352 
XV. Naxçıvanın ekoloji və hidrometeroloji durumu.......355 
İstifadə olunmuş mənbələr...............................................360 
 
                        
                                                                                                         Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə