Zaur ustac ustadnamə (Kİtab haqqinda kitab) Bakı 2016


Postda dayanmışdım, üç güllə lap, yanımdan ötüb, torpağa düşdüYüklə 109.87 Kb.
səhifə2/3
tarix22.05.2017
ölçüsü109.87 Kb.
1   2   3
Postda dayanmışdım, üç güllə
lap, yanımdan ötüb, torpağa düşdü.

Nahaqdan özünü yorub gəlmisən,

Sən, mənim qismətim deyilsən , güllə!

Əbəs yerə məni deyib, gəlmisən,

Məni qoruyanım, Tanrımdı, güllə!

* * *

Başımın üstündən ötməklə inan,Sən, məni heç zaman qorxudamazsan,

Məni hifz eləyir, Ulu Yaradan,

Bir də boş gümana düşmə sən, güllə!

* * *


Lap, gəlib sinəmə dəysən də, güllə,

Bilirəm, cürətin çatmaz dəlməyə ,

Çünki Anamın əlləri göydə

Anamın duası zirehdi, güllə!

* * *

Həyatda bir anım deyil imansız ,Gələcək mənimdi sorğu-sualsız,

Dayanmışam burda zireh-filansız,

Səndən qorxar yalnız qansızlar, güllə!

* * *


Nə qədər gəlirsən, dur gəl üstümə,

Bilirəm, lap çoxdan durdun, qəsdimə,

Çoxları bələddi, mənim şəstimə,

Miniz birdən gəlsə, burdayam, güllə!

26.05.1994. Qapanlı.

AY QIZ


Niyə deyirsən ki, gözəl deyiləm,

Gözəlliyi nədə görürsən, ay qız?

Yoxsa ki, boyanı, ya zər xalatı,

Sən, gözəllik bilirsən, ay qız?

* * *

Burda səhvin var düşün, pis olmaz,Dağ qızı Lalə də heç belə olmaz,

Bənövşə utanıb, yanında açmaz,

Özündən bədgüman dolanma, ay qız!

* * *


Gözəllik zər-ziba, zinətdə deyil,

Gözəllik dəyişən libas da deyil,

Gözəllik təmtaraq, həvəs də deyil,

Gözəllik, bir kəlmə sözündə, ay qız!

* * *

Bu cür sözlərinlə qəlbimə dəymə,Gözəlliyi dükan, bazarda gəzmə,

Bir də mənim üçün belə söz demə,

Gözəllik, insanın özündə, ay qız!

* * *


Gözəllik – saf könül, təmiz diləkdir,

Gözəllik – sədaqət, həm incəlikdir,

Başlıca gözəllik öz qəlbindədir,

Onu başqa yerdə axtarma, ay qız!

* * *

Gözəllik – xoş arzu, təmiz duyğudur,Gözəllik – sirdaşa olan qayğıdır,

Gözəllik – İNSANIN tale payıdır,

Özünə yaxşı bax, gözəlsən, ay qız!

23.06.1994. Marağa.

YOLLAR

Yollar çox dolaşıq, yollar qəribəBu, yollar vüsala aparır məni,

Həm səndən ayırır, uzaqlaşdırır,

Həm də sənə doğru aparır məni...

* * *


Keçmişdən bu, günə bizi ayıran,

Bu, gündən sabaha səsləyir bizi,

Dünkü günə qədər uzaqlaşdıran,

Bu gündən vüsala aparır bizi...

* * *

Eh yollar, qəribə, həm də dolaşıqDolaşıq kələf tək ucu bilinmir,

Kiminin bəxtinə düz yollar çıxır,

Kimisi, yoluyla yeriyə bilmir...

* * *


Enişli, yoxuşlu , həyat yolları

Dünyanın özü tək qəribəsiniz,

Bir vaxt haçalanıb, ayrıldığız tək,

Görən, bir də nə vaxt birləşərsiniz?

* * *

Yaşıl işıqları yandırın görüm!Sevginin yolları açıq olmalı,

Sevginin işıqlı, bomboş yolları

Sevib-sevilənlə bu gün dolmalı...

* * *


Bu, gündən başlayan yollar uzunu

Sənə addım-addım yaxınlaşıram,

Arxaya boylanıb, seyrə dalanda

Səndən addım-addım uzaqlaşıram...

* * *

Dünyanın işindən baş açmaq olmur,Yollar çox dolaşıq, yollar qəribə

Yolun ortasında dayanan zirvə,

Bir ümid nöqtəsi olur, qəribə...

12.07.1994. Marağa.

AY KAMAN

Nədir, yenə nalə çəkirsən nədən?

Aman, elə, fəryad qoparma, Kaman!

Bəsdir, diddin, parçaladın qəlbimi,

Aman elə, ruhumu yorma, Kaman!

* * *


Dərdli ürək bircə, himə bənddi bil,

Bir himə bənddi ki, o, ötsün dil-dil,

Yatmış duyğuları oyatma qəfil,

Gəl, sarı simlərə toxunma, Kaman!

* * *

Onsuz da canımda elə bir hal yox,Beynimdə, qəlbimdə fikirlər nə çox,

Dərdli ürəyimə dərman edən yox,

Gəl, mənim qəsdimə durma, ay Kaman!

* * *


Yenə nalə çəkib, ah qoparırsan,

Səsinlə qəlbimdə od qalayırsan,

Ağır bir hava tək məni boğursan,

Könlümə yaralar vurma, ay Kaman!

* * *

Nə edim, neyləyim, öldürdün məni,Ahın, fəryadınla diddin qəlbimi,

Heç, çəkə bilmirəm öz dərdlərimi,

Yükümün üstünə yük vurma, Kaman!

* * *


Kaman, aman elə, batır səsini,

Dindirib, sızlatma, sızlar qəlbimi,

Nalənlə artırma, nisgil, qəmimi,

Nədən həsrətliyəm sorma, ay Kaman!

* * *

Söylə, sənin səsin niyə belədir?Səsinin ahəngi kədərdir, qəmdir,

Bütün qəmginlərin ilk həmdəmidir,

Kədərimə şərik durma, ay Kaman!

* * *


Sən, yalnız qəmimə qəm artırırsan,

Dərdimin üstünə dərd artırırsan,

Ay Kaman, özünü nahaq yorursan.

Dünyayla aramı vurma, ay Kaman!!!   1. Tərtər.

DAĞLAR

Ruhuna min rəhmət dədə Ələsgər...

Nədəndi, ürəyim döyünür yenə,

Gördükcə hüsnündə məlalı, dağlar?!

Yağı cövlan edir, dağıdır yenə,

Qoynunda büsatı, cəlalı, dağlar!

* * *


De, çoxmu çəkərik zülüm-zilləti????

Mövcud hal-vəziyyət üzür milləti,

Onsuz da düşmənin puçdu niyyəti,

Ordumun beşiyi, vüsalı, dağlar!

* * *

Dünya belə qalmaz, dəyişər zaman,Yenə dövran olar, həmənki dövran,

Bulaqlar başında məclislər quran,

Oğullar ərsəyə gələli, dağlar!

* * *


Ustac bulud kimi dolub, ağlamır,

Köksünün yarası qaysaq bağlamır,

Bir bilsən ruhumu nələr çuğlamır,

Doğacaq nə zaman Hilalın, dağlar?!

07.05.1995. Marağa.

ANA


Sənsən xəyalların tuşlandığı yer,

Ümdə arzuların məkanı, ANA!

Nə qədər, möcüzəli, sirli bir dünya,

Kəşf olunmamış dünyamsan, ANA!

* * *

Nə deyim, nə yazım yaraşsın sənə,Yüksələ biləydim kaş mənsəbinə,

Dünyalar sığınar mərhəmətinə,

Özün boyda böyük dünyamsan, ANA!

* * *


Bir, şirin kəlməni eşidəydim kaş,

Kipriyim islanıb, oldu yenə yaş,

Olaydım, ayağın altda qalan daş,

Biləydim, başımın üstəsən, ANA!

* * *

Elə, kövrəlmişəm, körpə uşaq tək,Qəlbimi yandırır odlu bir, istək,

Ay Ana, saçıma yüngül sığal çək,

Ən böyük dövlətim, qayğındır, ANA!!!

28.08.1995. Bakı.

QÖNÇƏLƏR

Yenə də duyğular hər şeydən təmiz,

Necə görmüşdünsə, elə qalıbdır,

Ən zərif hisslərin ünvanı sənsən,

Arzular qəlbimdə cığır salıbdır...

* * *


Zəriflik içində zəriflik gəzən,

Ən incə duyğular qəlbimdə yaşar.

Müdhiş gözəlliyə məftun olaraq,

Ürək cəmalına nəğmələr qoşar...

* * *

Ən ali hissləri qoruyub, inan,Gündə neçə kərə süzdüm qəlbimdən....

Nələr düşünmüşəm, nələr çəkmişəm,

Bilməyirsən, nələr keçir qəlbimdən???

* * *


Arzular içində arzu yaşayır,

Səfinə düzülmüş durnalar kimi.

İçimdən neçə min SABAH boylanır,

Əsən mehə təşnə qönçələr kimi...   1. Bakı.

ÖMÜR

Budağından qopmuş, yaşıl yarpağam,

Təbiət alıbdı, qoynuna məni.

Haraya gedirəm, özüm də bilməm,

Tanrım yönəldir, yoluma məni...

* * *


Rüzgar əsdikcə dəyişir dövran,

Məskənim gah dərə, gah dağ olubdu.

Həsrətdən, nisgildən, həm ayrılıqdan,

“Yaşıllıq” saralıb, rəngi solubdu....

27.09.1996. Bakı.

DOSTUM


Dostum, haqq yoluna qayıt indidən,

Sonra əməlindən olma peşiman.

Gördüyün işlərə, dediyin sözə

Bir gün, sorğu-sual olacaq inan!

* * *

Yaşama, dünyanı hədər yerə, sən!Sabahkı gün üçün yaşa bugündən,

Nəfsin güdazına vermə ömrünü,

Sabahkı yaşayış doğur bu, gündən!

* * *


Xülyalar yolunda olma canfəşan,

Arzu, istəyini inam üstə qur!

Bugün elə yaşa, elə iş gör ki,

Peşiman olma, çalınanda “sur”!   1. Bakı.

HƏQİQƏT


Nə qədər Günəş var, yaşayar insan,

İnsan öz ömrünü son edə bilməz.

Dünyasın dəyişər, nizamı ilə,

O, bir varlıq kimi yox ola bilməz!

* * *

Heçdən heç yaranmır, hrç nə heç olmur,Bulud göydə dolur, yerdə su olur,

Sular buxar olub, göylərə uçur,

Bu, “dünya” nizamsız qurula biməz!

* * *


Gecələr, gündüzlər, Ay və ulduzlar,

Səhradakı qumlar, dəryada buzlar,

Acılı, şirinli, rəngli dənizlər,

Bir təsadüfdürmü? – bu ola bilməz!

* * *

Bütün yaranmışın öz nizamı var,Canlılar, cansızlar, dərələr, dağlar,

Bütün xəstəliklər, bütün bəlalar,

Heçdən mövcud deyil, heç ola bilməz!

* * *


Dünyamız qurulmuş, bir nizam üstə,

Daşları daş üstə, otu ot üstə,

İnan ki, göz tökən acı tüstü də,

Heçdən yaranmayıb, heç ola bilməz!

* * *

Dostum, yaxşı düşün, düşün bir az da,İnsan bu, mətləbi duymaya bilməz!!!

   1. Bakı.

DÜŞÜNCƏLƏR

Arzular üzünə güləndə sənin,

Elə bil, yüz dəfə cavanlaşırsan.

İşin bərkə düşüb, çətinləşəndə,

O an qəm-kədərlə qucaqlaşırsan...

* * *

Belə olmamalı düşün, ey insan!Səni xəlq edəndə ulu yaradan,

Mayanı tutmuşdu, “sabit” torpaqdan,

Mənbəyin, mənsəbin torpaqdır, İNSAN!!!

* * *


Şükür bəzək olsun şirin dillərə,

Ağıl çəpər olsun əsən yellərə,

Düzlük mayak olsun, tüm əməllərə,

Bir gün, bu işlərə hesabatçısan!

* * *

Enib asimandan, yerdə qərar tut,Şirin xülyaları biryolluq unut,

“Həsədi”, “həvəsi” qəlbində ərit,

Həvəsə aldanıb, uduzacaqsan!

* * *


İnam et həmişə axirətinə,

Ümid et, tanrının mərhəmətinə,

İlahi inama sədaqətinə,

Bir gün mükafatın olacaq inan!!!   1. Bakı.

ANA


Sönməz bir od kimi, adın qövr edər,

İçimdən atəşlə boylanar, ANA!

O, hansı duyğudur, hər şeydən uca,

Qəlbimin yağıyla qovrular, ANA?!

* * *

Nə qədər cismimdə dövr edər qanın,Nə qədər yaşayar, bir para canın,

Özünün əmridir, Cənabi-haqqın,

Borcluyam, qarşında daima, ANA!

* * *


Ümidim, təsəllim sənin duandır,

Həmişə çin olan röyalarındır,

Ən yüksək mərtəbə analarındır,

De, səni unutmaq olarmı, ANA?!   1. Bakı.

BELƏDİR

Elə bil, yüzillik yuxudayam mən,

Dünyanın işləri pərdə dalında.

İnsanlar yalançı, həyat kələkbaz,

Dünya öz işində, qalmaqalında...

* * *


Saxtalıq, dumduru göz yaşı kimi,

Açıqdan açığa eləyir tüğyan...

Qənşərində durub gözünə girir,

Tay ehtiyac deyil, sağ-sola boylan...

* * *

Riyadır, yalandır büsbütün həyat,Ərşəmi çəkilib, itib həqiqət?

Dünya belə qalmaz-işartı, ümid

O Gün, haçan doğar, bilinmir fəqət?!


   1. Bakı.

İSTƏRƏM

Gül üzünün gülməsini duymaq istərəm üzümdə,

Gözlərinin baxışını duymaq istərəm gözümdə,

Bu həyatın şirinliyin duymaq istərəm sözündə,

Gəl həyatı qaytar mənə, həyat sənin kölgən olub...

* * *


Gör haçandır duymamışam həyat verən nəfəsini,

Ovlamısan ürəyimin döyünməyə həvəsini,

Sənsiz ürək döyünsə də itiribdi qüvvəsini,

Gəl həyatı qaytar mənə, sənsiz həyat çoxdan solub...

* * *

Qaranlığın işığı tək qonağım ol, gülsün ürək!Həyat bizi tərk etsə də biz həyatı tərk etməyək!

Nəzər sal ki, baxışının hərarəti sevgimizi isidəcək!

Sən xəbərsiz, mən xəbərsiz bu sevdasa çoxdan donub...

29.11.1997. Bakı.

GÜLÜM

Ümidini üzmə, heç vaxt sabahdan,Ümidsiz düşmənin qoy olsun, Gülüm!

Özünü sən qoru, nagahan ahdan,

Sabahın gülərüz, xoş olsun, Gülüm!

* * *


Aldım eşq badəsin, içdim əlindən,

Öpdüm yanağından, sordum dilindən,

Dirilik suyunu əmdim ləbindən,

Gülə-gülə dedin: - “Nuş olsun”, Gülüm!

* * *

Vardı bu dünyanın acı, xoş günü,Vardı bu dünyanın quru, yaş günü,

Hansıdır dünyanın yaranış günü?

Dedin: - “Biz görüşən gün olsun”, Gülüm!


   1. Culfa.

GƏZDİM

Gəzdim, qarış-qarış VƏTƏN TORPAĞIN,

Hər dağda, dərədə izim var mənim!

Hələ keçilməmiş, uca dağların,

Uca zirvəsində gözüm var mənim!

* * *


Gəzdim, yorulmadan aranı, dağı,

Seyr etdim, ən ucqar çəməni, bağı,

Heç vaxt qınamadım zamanı, çağı,

Çox bulaq başında üzüm var mənim!

* * *

Gəzdim, bu TORPAĞI, mən oymaq-oymaq,Ən adi daşa da olmuşam qonaq,

Hər otun, çiçəyin halın soraraq,

Sinəmə yığdığım, sözüm var mənim!!!


   1. Batabat.

AĞÇİÇƏYİM

Qış tüğyan edirdi ömür bağında,

Hamı süst yatırdı ağ yorğanında,

Qəfil gördüm səni bar budağında,

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ çiçəyim!

* * *

Dümağsan, qar sənin yanında qara,Tanrım rüsxət verib, baxmayıb qara,

Bu, qarlı qış hara, tər çiçək hara,

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ çiçəyim!

* * *


Əllərim pak deyil oxşayım səni,

Həddim o hədd deyil qoxlayım səni,

Bağbanam borcumdur yoxlayım səni,

Xoş gördük, GÜN AYDIN, ay Ağ çiçəyim!!!

06.05.2010. Bakı.

GƏL ÖYRƏT MƏNİ

Düşmüşəm hüsnünün sehrinə inan,

Çox azdır bu incə mətləbi qanan,

De görüm qövr edib, alışıb yanan

Odlu bir yaraya su səpərsənmi?

* * *

İncə bir təbəssüm aparır məni,Qovursan dünyamdan dumanı, çəni

Allahım bir mələk göndərib səni

Şəfalıq bir kəlmə söz deyərsənmi?

* * *


Xəstənin dərdinə dərman təbibim,

Ağzında dili bal, şəkər həbibim,

Səndən nə gizlədim, var bir eyibim,

Bisavad Zaura dərs verərsənmi?

06.11. 2009. Bakı.

YOL GÖSTƏR

Əcəb xalın var imiş, tər sinədə

Gözəlliklər tək-tək çıxır aşkara.

Xoş vaxtına düşüb, qələm çəkəndə

Heç nə əskiltməyib, şükür Muxtara...

* * *

Mələklər darayıb qara tellərin,Nabatdan yonulub şümşad əllərin,

Sənintək gülərüz, gözəl dilbərin,

Hüsnündə eyib yox, adam axtara.

* * *


Deyirlər xalların olur xatası,

Sirlidir Zaurun yeni butası,

Bir dəryasan, naməlum çox adası,

Səyyah naşı, çətin tapıb qurtara...

24.11.2009. Bakı.

MƏQAM


Bircə əsən meh olaydım,

Toxunaydım, yanağına.

Ya da, Kürün suyu olub,

Üz qoyaydım, ayağına.

* * *

Deyirəm ki, nə xoşbəxtdir,Sizin evin daş-divarı,

Səhər, axşam seyr eləyir,

Sənin kimi xoş gülzarı.

* * *


Hətta Günəşin özü də

Xoşbəxt saya bilər özün...

Necə olsa gündə bir yol

Görür əsil Nurun özün.

* * *

Buludların ağlamağıBoşa deyil, səbəbi var.

Təmas etmir, gül hüsnünə

Axı sənin çətirin var...

06.12.2009.Bakı.ŞEHÇİÇƏYİM

Tacısan dünyamda tüm çiçəklərin,

Köksündən bal süzən, tər Şehçiçəyim...

Sehrinə düşmüşəm, nur ləçəklərin,

Əqli başdan alan, zər Şehçiçəyim...

* * *


Cəzbində qalmışam, tamam çar-naçar,

Sağımda, solumda çox çiçək açar,

Pərvanəyə dönüb, dövrəmdə uçar,

Sərrafam, seçmişəm, dürr Şehçiçəyim...

* * *


Bir kərə, bir anlıq olsa da, vüsal

Ruhuma rahatlıq verməyir xəyal,

Sonu ölümsə də, gəl qoynuna al,

Həsrətdə yaşamaq, zor Şehçiçəyim...

03.06.2010. Bakı.

MÜTLƏQ

İlahi nurundan pay alan gözəl,Görsən ki, nurundan pay alaq biz də...

Lütf eylə, bu səmtə bir, pişvaza gəl,

Görsən ki, hərarət qalmayıb, sözdə...

* * *


Ay Yerin cəzbində, təşnə Günəşə,

Bülbül Gülə möhtac, qəfəs nə işə?

Adam lap, mat qalır inan, gərdişə,

Görsə ki, ötəsi olur yüzün də...

* * *

Zaur bir, qonaqdı, külli-cahana,Niyəti bəllidi, tək Yaradana,

Sürünüb, qovuşar öz gümanına,

Görsə ki, taqəti yoxdu dizində...


   1. Bakı.

GÖRÜNCƏ


İntizar dumanı çöküb, gözümə,

Ruhun iztirabı hopub, üzümə,

İçimin acısı çıxıb, üzümə,

Üzüm gülər, gül üzünü görüncə...

* * *

Günlərin hamısı dandan, qüruba,Minnət eyləyirəm, min yol turaba,

Qaçmasın ayağım altdan, iraqa,

Gözüm gülər, gəldiyini görüncə...

* * *


Zaur qalıb, bu dünyada biçarə,

Loğman, təbib edə bilmir bir, çarə,

Fələyin cidası, Vallah naçarə,

Ruhum şəfa tapar, səni görüncə...

27.08.2010. Bakı.

QORX


Həsrətdən qəlbə iz düşüb,

Bu həsrətdən qurtar məni...

Həmişə səhv düşən fələk,

Bəlkə, bu dəfə düz düşüb,

Qorx, bu həsrət alar məni?!

* * *


Lap, yapışıb xirtdəyimdən,

Bu həsrətdən qopar məni...

Qoyma həsrət məni boğa,

Lap, az qalıb canım çıxa,

Qorx, bu həsrət udar məni?!

* * *


Aman vermə, qalxa şahə,

Gəl bu atdan düşür məni!

Götrüldümü, tutmaq çətin,

Durar, durmaz deyil yəqin,

Qorx, bu həsrət yıxar məni!?


   1. Bakı.

ƏLİNDƏDİR

Qədəri, Tanrı yazıbsa,

Qismət, sənin əlindədir.

Cüt piyalə, məsti-xumar

Versən, sənin əlindədir?!

* * *


Tanrı sözü: - “Haqqı tutun”!

Mayasıdı, inan, qutun!

İncə, boğma, şümşad sütun

Qıysan sənin əlindədir?!

* * *

Dil quruyar, dodaq təpər,Həyatdan qalmayıb əsər,

Tək cam, dolu abi-gövsər

Qonaq etsən əlindədir?!


   1. Bakı.

GƏLİR

Hər gəlişin bir nəğmədi, mənimçün,

Vəhy mələyi səninlə qoşa gəlir...

Hər gəlişin ərmağandı mənimçün,

Sən gəlirsən, ürək də cuşa gəlir...

* * *


Gəlişinlə, dəyişirsən iqlimi,

Bir, aydınlıq, şövq verirsən əqlimə,

İlk baxışdan, kök atmısan qəlbimə,

Hər gələndə, təzə-tər rişə gəlir...

* * *

Hər gəlişin əfsanədi, nağıldı,Bir də gördün, Vallah Zaur bayıldı,

Bilirsən ki, çoxdan hayıl-mayıldı,

Qələm qalır, əlinə tişə gəlir...


   1. Bakı.

BALÇİÇƏYİM

Çox da ki, həsrət acıdı,

Hər kəlməsi bal Çiçəyim!

Ayrılıq dişin qıcadı,

Yetdin dada, Balçiçəyim!

* * *

Nə yaxşı ki, gəldi səsin,Tək qalmışdı kimsəsizin,

Sirri olur, hər bir kəsin,

Mənim sirrim, Balçiçəyim!

* * *


Səhv düşmüşdü sübhü, şəri

Xəstəhaldı tüm günləri,

Zaurun tək ümid yeri,

Dərdə dərman, Balçiçəyim!

26.05.2011.Bakı.

NƏDƏNDİ


Yanağına qəmzə atan gülüşün,

Ürəyimə nizə atır nədəndi?!

Ədasıyla meh gətirən yerişin,

Ürəyimi közə atır nədəndi?!

* * *

Sən gələndə yoxa çıxır dərd, ələmCismim dəftər olur, ruhumsa qələm,

Bir baxış atəşli gözümə məlhəm,

İynə tək dizimə batır nədəndi?!

* * *


İstədim deyəm ki, olasan agah,

Mat qaldım, bu işə özüm də Billah,

Ustacın işləri Vallahi dəsgah,

Qan-tər içrə buza batır nədəndi?!

07.06.2011. Bakı.

TUNCAYA


Tanrı tutub, ağ torpaqdan mayanı,

Gündoğandan Günbatana sənindi!

Nişan verib, yeddi günlük Ayını

Əksi düşən tüm torpaqlar sənindi

* * *

Xəzəri ortaya düz qoyub nişan,Boynuna dolanan Hilal sənindi!

Ən uca zirvələr, ən dərin göllər

Ormanlar, dəryalar, düzlər sənindi!

* * *


Tanrının payıdı, lütf edib sənə,

Tanrıya sarsılmaz inam sənindi!

Ataya, Anaya, qocaya hörmət

Sirdaşa sədaqət, güvən sənindi!

* * *

Zamanla hökm etdin tüm yer üzünəHakimiyyət sənin, höküm sənindi!

Aman istəyəni kəsmədin heç vaxt,

Ən böyük ədalət, güzəşt sənindi!

* * *


Ata-baban, zaman-zaman qıymadı,

Güzəşt etdi, yazıq-yuzuq, səfildi...

Xilas etdi, bağışladı ənamlar,

Yamana yaxşılıq, ancaq sənindi!

* * *

Döyüşdə, düşməni alnından vuran,Süngüsü əlində ərlər sənindi!

Savaşda, uçağı kəməndlə tutan,

Qüvvəsi qolunda nərlər sənindi!

* * *


Dəli-dolu Türk oğullar cahana

Bəxş etdiyi şərəfli ad sənindi!

Adı gəlsə, yeri-göyü titrədən

Qorxu bilməz, şanlı əsgər sənindi!

* * *

Çöldə simgə etdin Qurdu sancağa,Kəhər Atın ən yaxşısı sənindi!

Ay-yıldızı nişan tikdin Bayrağa,

Zəkalar, dühalar tümü sənindi!

* * *


Tutduğun yol tək Tanrının yoludu,

Aydın zəka, tər düşüncə sənindi!

Çoxu deyir, tay dünyanın sonudu,

Fəqət bilməz, yeni dünya sənindi!!!

10.10.2011. Bakı.

OLMUŞAM


Tay deyil marağında,

Qalmışam fərağında,

Fələyin darağında

Əlçim-əlçim olmuşam!

* * *

Aramla ötür zaman,Hökmə işləyir hər an,

Dilim gəlməz, deyəm yan,

Yanıb köz-köz olmuşam!

* * *


Rəvac verdiyin sükut,

Ustacı edib şil-küt,

Canımda qalmayıb qut,

Ruhu pul-pul olmuşam!

05.12.2011. Bakı.

ATƏŞ


Bütün inancların fövqündə, Pəri!

Süzgün bir baxışla, nəzər sal bəri,

Nədən mataf qılmış, Yaradan səni

Niyyətim oduna qızınmaq narın...


* * *

Günəşdən nur alan, gülüzlü dilbər,

Çox uzun zamandı, yoxdu bir xəbər

Sükutdan payını alıbdı əllər,

Mizrabam, oylağım sinəsi tarın...

* * *


Ustac nagümana, əli göydədi,

Gözəl nazsız olmaz, rufi-ədətdi,

Ruhu, hüzurunda ərzi-biətdi,

Təmənnası, olmaq qonağı yarın...

14.07.2013. Bakı.

HƏBİBİ


Amr Diabın mahnısına uyğulama

Bir gecəlik biz unudub, hamını

Nə olar, ləzzətin duysaq sevginin???

Deyərdim, bir mələk olub qonağım,

Sən də bəhrəsini görərdin eşqin...

* * *


Əzizim, bir gecə unut, keçmişi

Qollarım belində, qoy kəmər olsun...

Həyatın yeganə gecəsi kimi,

Dünya ikimizə bir saray olsun...

* * *

Yaşamın səbəbi, qoy eşqin olsun!!!Deyirsən, xoş günlər önümüzdədir...

Hər gün əvvəlkindən daha xoş olsun!!!

Əl-ələ tutuşmaq əlimizdədir...

03.01.2014. Bakı.

ÖLÜM NƏDİR?

Ölüm, ən şirin nemət,

Ən sonuncu diləkdir….

Ölüm, sonuncu fürsət,

Ümidsizə ümiddir….

07.01.2014. Şamaxı.

GƏL

Ümiddən bir çələng hörmüşəm, gülüm.Nə vaxtdır rəfində gözləməkdədir...

Dünyamda bir dünya qurmuşam, gülüm.

Haçandır üfiqdə bəkləməkdədir...

* * *


Gəl, nazı-qəmzəni sən qoy boxçaya,

Arzu-istəyini çıxar taxçaya,

Bu nədir, dönmüsən əntiq axçaya,

Cəmalın yad nəzər süsləməkdədir...

* * *

Ustacı etmisən, özünə möhtac,Gözünün gülməsi, üzünə möhtac,

Ruhunun dinməsi, sözünə möhtac,

Həp ruhum, ruhunu izləməkdədir...

11.05.2014. Bakı.


SÜKUT

Özünü özündən qaçaq salmısan,

Məskəni, sükutun zirvəsindədir...

Görürəm, ruhunla qaça-qovdasan,

Xəyallar, xülyanın ötəsindədir...

* * *


Bəlkə, boğmayasan bunca özünü,

Ruhunu azad et, tapsın özünü,

Lap, bilmək istəsən sözün düzünü,

Sözsüzlük, sözlərin itməsindədir...

* * *

Sevdiyin mahnı da deyildiyi təkHəbibi, hamını bəlkə tərk edək???

Kimsələr olmayan diyara gedək...

Yenilik, köhnənin bitməsindədir...

17.05.2014. Bakı.

OXŞAMIR

(Özünə təskinlik verib, ovutma...)

Keçər deyib, ayran qatma aşına,

Əldə barmaq, bir-birinə oxşamır.

Əbəs yerə heç kim vurmaz başına,

Teldə qarmaq, bir-birinə oxşamır.

* * *
Bu dünyaya yumruq sıxıb, gələrik,

Əli göydə, baş alovlu gəzərik,

Gedəndə də göz yumulu gedərik,

Üstə torpaq, bir-birinə oxşamır.

* * *


Ustac deyər, söz gələn yer naməlum,

Yaradan de, ya Tanrı de, ya Qəyyum,

Dədələrin ibrətindən bu məlum;

Xəstə, dabaq bir-birinə oxşamır...

18.05.2014. Bakı.

BU GÜNDÜ
Keçər deyib, surat asma üstünə

Keçməz dedim, demək keçməz, yəmindi.

İçə atıb, yükü alma üstünə

Dəyməz dedim, demək dəyməz, əmindi.

* * *


Qıyma, səni həzm eləyə xəyallar,

Mülayimi yem eləyər xəyallar,

Bir az sərt ol, ram olacaq xəyallar,

Əyməz dedim, demək əyməz, həmindi.

* * *

Ustac deyər, sözdü dedim, uca tut!!!İnanmırsan, lap inanma, xoca tut!!!

Keçən keçib, sabahı da heçə tut!!!

Yox bilinməz, sənin günün bu gündü...

28.05.2014 Bakı.

İNDİ

Səndən əvvəl nəyim vardı dünyada?Dünya özü mənim üçün heç idi...

Söylə görüm qalıbmı heç yadında

Həmən günün nişanəsi üç idi...

* * *


Dil açanda ata-ana demişdim,

Ağzım üstə tərs şilləni yemişdim,

Bağ-baxçada nəyim vardı dərmişdim,

Sən gəlləndə gethagetdi, köç idi...

* * *

Dayan dedin tərəddüdsüz dayandım,Oyan dedin hövlank qalxdım oyandım,

Nə gətirdin nə verdinsə həp aldım,

Bunlar mənə həyat verən bac idi...

* * *


Zaman ötüb özümə mat qalmışam,

Tay sayəndə zəngin adam olmuşam,

Bu halımdan inan tamam bihuşam,

Çox düşündüm bir yol olar gec idi...

* * *

Sən gələn gün vaxt sataşdı gözümə,Zaman adlı yoldaş tapdım özümə,

Həmən gündən sərhəd yoxdu sözümə,

Səndən əvvəl kəlmələr də bic idi...

* * *


Varidatım saya gəlməz qələmlə,

Gecə mənim, gündüz mənim səhərlə,

Günəş mənim, ulduz mənim qəmərlə,

Tək olanım üzü qara sac idi....

* * *

Uzatdıqca uzanacaq siyahı,Yer götürməz, Göy götürməz bu ahı,

Ustac sorar nədə olub günahı,

Günahsızı dustaq etmək suç idi...

27.07.2014. Bakı.

MƏNCƏ


Каталог: files -> books -> file
file -> ƏSƏRİn təkrar çapi və ya hər hansisa bir hiSSƏSİNİN Çapi qadağandir!
file -> Təhsildə İkt html-in əsasları kursu üzrə VƏSAİt tərtib edənlər: Abdulla Qəhrəmanov
file -> MEŞƏLİ KƏNDİNİn yay güNLƏRİ
file -> "Mədəniyyətin üstünlüyu" "Journal of Democracy", 1995-ci il
file -> Azərbaycan-Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzinin Türk Dünyası Filologiyası sırasından Prof. Dr. Mustafa isen təZKİRƏDƏN
file -> Elnur və Arzu pəncərə qonşuları idilər. Üz-üzə dayanmış binalarda yaşayırdılar. Onlar neçə vaxt idi ki, pəncərə qonşusu idilər. Ancaq bir-birilərindən xəbərləri belə yox idi
file -> Şirvani Ədilli MƏNİm odlar diyarim
file -> İntellektual-Elektron Kitabxananın təqdimatında
file -> Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı ədəbi tənqiddə
file -> Elxan Süleymanov Vurğun Süleymanov Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə