Yaponiya səFİRLİYİYüklə 120.87 Kb.
Pdf просмотр
tarix14.12.2016
ölçüsü120.87 Kb.

 

YAPONİYA SƏFİRLİYİ 

Hyatt Tower 3, 6-

cı mə

rt

əb

ə

  Izmir küç., 

1033, Bakı, Azə

rbaycan                                                                                                                             

8 dekabr, 2011-ci il 

 

 

 

M

ə

tbuat üçün m

ə

lumat 

 

Yaponiya hökum

ətinin “İcma sə

viyy

ə

li layih

ə

l

ə

r v

ə

 

İnsan Tə

hlük

əsizliyi Qrant Yardımı 

Proqramı” çə

rçiv

ə

sind

ə

 h

ə

yata keçiril

ə

c

ə

G

ə

nc

ə

nin T

əcili Tibbi yardım 

x

ə

st

əxanasının travmat

o

logiya şöbə

sinin t

ə

miri

” 

layih

ə

si üzr

ə

 qrant müqavil

ə

sinin 

imzalanma m

ə

rasimi 

 

9  dekabr  2011-ci il tarixind

ə

, saat 16:00 -da  Gə

nc

ə 

şə

hə

rinin s


ə

hiyy


ə

 

şöbəsind

ə

 Yaponiya Hökum

ə

tinin İcma  sə

viyy


ə

li  layih

ə

l

ər  v

ə

 İnsan  Tə

hlük


əsizliyi  Qrant  Yardımı

 

Proqramı” ç

ə

rçivə

sind


ə

  h


ə

yata  keçiril

ə

c

ək 

“Gə

nc

ə

nin  T

əcili  Tibbi  yardım  xə

st

əxanasının 

travmato

logiya  şöbə

sinin  t

əmiri”

  layih

ə

si  üzrə

  qrant  müqavil

ə

sinin  imzalanma  mə

rasimi 


keçiril

ə

cə

k. 


Sözüged

əm

ə

rasimdə

 

Yaponiyanın Azərbaycan 

Respublikasındakı

     

Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri 

cənab Şusuke  Vatanabe

 

və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti nümayəndələrinin iştirak edəcəkləri gözlənilir

.  

Yuxarıda  qeyd  olunan  Qrant  sazişi  Yaponiya

  t

ə

rə

find


ə

n  c


ə

nab 


Şusuke  Vatanabe

    v


ə

 

Azə

rbaycan  t

ə

r

əfind

ə

n  isə

   


G

ənc  Liderl

ər”  Tə


lim  v

ə

 İnkişaf  İctimai  Birliyi

nin  s


ədri  xanım 

S

əbin

ə

 Ələ

kb

ərova  imzalanacaq. 

 

Layihə

nin 


ə

sas  m


ə

qs

ədi  G

ə

ncə

 

şəh

ə

r  təcili  tibbi  yardım  xə

st

əxanasının  travmatologiya şöbə

sind


ə

 tibbi xidm

ə

tin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Bu lay

ih

ə üçün Yaponiya hökum

ə

tinin ayırdığı 

 

qrant yardımının ümumi məbl

əği 


112,299 

ABŞ dolları 

t

əşkil edir 

 Ot  kökl


ə

ri  v


ə

 

İnsan  Təhlük

əsizliyi  Qrant  yardımı  Proqramı” 

b

ə

lə

diyy


ə

l

ər, 

tibb  institutları  və 

QHT-

lərin  birbaşa  məqsədi  Az

ərbaycan  xalqının  yaşayış  standardlarının  yaxşılaşdırılması 

olan 

layihələrini  dəstəkləyirBu  cür  layihələr  yoxsulluğun  azaldılması, 

sos

ial  müdafiə, infrastruktur, səhiyyə və gəlirlərin yüksəldilməsinə yönəlik sahələrdə həyata keçirilə bilər.

 Bu 


layihə də daxil olmaqla, bu vaxta qədər layihələr üzrə imzalanmış müqavilələrin  sayı

 149  

və 

ümumi dəyəri isə  11,289,815 

ABŞ dolları təşkil edir

.  


 

 Bu layih

ə

 d

ə daxil olmaqla G

ə

ncə

d

ə 10 layih

ə

 üzrə

 müqavil


ə

 

imzalanmışdır: 

 2000 

G

ənc

ə

də

 

Qadın Məsl

ə

hə

txanas


ının tə

kmill


əşdirilmə

si layih


ə

si

 2002  G


ə

nc

əd

ə

 2 saylı uşaq xə

st

əxanasını tibbi avadanlığının təkmill

əşdirilmə

si layih

ə

si 2002 


M

ə

cburi köçkünlə

rin m


əskunlaşdığı Gə

nc

ənin DOS-84 q

ə

sə

b

əsind

ə

 elektrik t

əchizatının tə

kmill

əşdirilməsi layih

ə

si 2005  G


ə

nc

əd

ə

 1 saylı internatın tə

miri layih

ə

si 


2006  G


ə

nc

əd

ə

 bir saylı internatın inkişafı layihə

si 


2007  G


ə

nc

əd

ə

 məskunlaşmış Kə

lb

əc

ə

r xə

st

əxanas

ının tə


miri layih

ə

si 2008  G


ə

nc

ə T

əcili tibbi yardım xə

st

əxanasının təcili yardım şöbəsinin t

ə

miri layihə

si 


2009  G


ə

nc

ə 

Peşə


 T

ə

limi mə

rk

əzinin avadanlıqlarının təkmill

əşdirilmə

si layih

ə

si 2010  G


ə

nc

ə 

peşə


 t

ə

limi mə

rk

əzinin infrastrukturunu

n yaxşılaşdırılması layihə

si  

10 


2011  G

ə

nc

ə

nin T

əcili Tibbi yardım xə

st

əxanasının travmatologiya şöbə

sinin t

ə

miri 

 

  

 


 

Yaponiyanın  Azərbaycana  ayırdığı  İnkişaf  üçün  Rəsmi  Yardım  iqtisadi  infrastrukturun 

yaxşılaşdırılması,  kə

nd  t


ə

s

ərrüfatı,  sosial  sahə,  m

ə

də

niyy


ə

t  v


ə

 

insan  resurslarının  inkişafı kimi geniş sahə

l

əri 

ə

hatə

 etm


ə

kl

ə, ümumi m

ə

bləği artıq 

1.1 

milyard ABŞ dollarını

 

keçmişdir. 

  

Mətbuat  nümayəndələri  açılış  mərasimində  iştirak  etmək  üçün  dəvət  olunurlar.  Əlavə 

məlumat  üçün  xanım  Yoşiko  Ozava  və  Leyla 

H

acızadə  ilə  aşağıdakı  nömrələr  vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:

 

Bakı 

 Tel: (994 12) 490 78 18/19, Fax: (994 12) 490 78 20 Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə