Uşaq ədəbiyyatı fənnindən imtahan sualları. V kursYüklə 44 Kb.
tarix11.06.2017
ölçüsü44 Kb.
Uşaq ədəbiyyatı fənnindən imtahan sualları.
V kurs


 1. Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı (1941-1945)

 2. Mirvarid Dilbazinin şeirləri (“Günəş” , “Yaz yağışı” , “Şəlalə”, “Durnalar” və s.)

 3. Səməd Vurğunun “Vətənin keşiyində” şeirni əzbər söylə.

 4. Səməd Vurğunun uşaq şeirləri (“ Sünbülüm”, “Bahar Şərqisi”, “Ana və körpə”, “Qızcığaz” və s.)

 5. Rəsul Rzanın həyat və yaradıcıllığı

 6. İlyas Tapdığın “Meşənin nağılı” poemasından bir parça əzbər söylə.

 7. Teymur Elçinin həyat və yaradıcıllığı.

 8. Səməd Vurğunun (“Komsomol poeması”, “Qız qayası”,“Aslan qayası”, “Ayın əfsanəsi”)

 9. Məstan Günərin uşaq şeirlərindən birini əzbər söylə.

 10. 1960- 1980-cı illərdə uşaq ədəbiyyatı. Xanımana Əlibəylinin yaradıcıllığı.

 11. M.Rzaquluzadənin poemaları və mənzum nağılları (“Qaranquş yuvası”, “Leyla”, “Əl-ələ”, “Ovçu Eliş ovda”, “Naxışlar”)

 12. Səməd Vurğunun “ Sünbülüm” şerinin əzbər söylə.

 13. Qılman İlkinin hekayələri, povestləri “Üçtəpə uşaqları”, “Həyat yollarında”, “Şimal küləyi”)

 14. Teymur Elçinin uşaq şeirləri

 15. Hikmət Ziyanın təmsillərindən bir neçəsini əzbər söylə.

 16. İlyas Tapdığın həyat və yaradıcıllığı

 17. Rəsul Rzanın “Balacaların təbiət enisklopediyası”

 18. Zahid Xəlilin uşaq şeirlərindən birini söylə.

 19. Məstan Günərin həyat və yaradıcıllığı

 20. Ə.Abbasovun (“Məlik Məmməd”, “Aqil və Sərvinaz”, “Keçinin qisası”, “Ellərin səsi” və s.)

 21. Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirini söylə.

 22. 2009-ci il Azərbaycan Respublikasının Prizdenti İlham Əliyev tərəfindən “Uşaq ili” elan edilmişdir. Bu barədə fikirləriniz.

 23. Məmməd Aslanın həyat və yaradıcıllığı

 24. Teymur Elçinin “Qızılduz, Yaşar və Nur nənə” poemasından bir parçanı əzbər söylə.

 25. Mir Cəlalın uşaq hekayələri (“Gülgəz”, “Sözün yeri var”, “Kimya tələsir”, “Dil və əməl”)

 26. Mirvarid Dilbazinin poemaları, mənzum nağılları (“Reyhan”, “Qardaşlar”, “Sevincin dünyası”, “Qurd və uşaqlar”)

 27. Səməd Vurğunun “Tarla nəğməsi” uşaq şeirini əzbər söylə.

 28. 1945-1960-cı illərdə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Poeziya.

 29. Əzizə Əhmədovanın həyat və yaradıcıllığı

 30. Zahid Xəlilin uşaq şeirlərindən bir-neçəsini əzbər söylə.

 31. 1960-1990- ci illərdə uşaq ədəbiyyatı. Nəsr. ( Xalidə Hasılova, Bayram Həsənov, Manaf Süleymanov, Əzizə Əhmədova)

 32. Gülzar İbrahimovanın həyat və yaradıcıllığı

 33. Səməd Vurğunun “ Dağlar” şeirni əzbər söylə.

 34. 1960-1990- ci illərdə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Dramaturgiya. ( Yusif Əzimzadə, Əli Səmədli)

 35. Rəsul Rzanın yaradıcıllığı

 36. Zeynal Cabbarzadənin uşaq şeirlərindən birini əzbər söylə.

 37. 1960-1990- ci illərdə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Təmsil yaradıcıllığı.

 38. Teymur Elçinin həyat və yaradıcıllığı

 39. Xalidə Hasilovanın “Ulduzlu papaq” hekayəsini danış.

 40. 1960-1990- ci illərdə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında elmi fantastika. (Emin Mahmudov)

 41. Zeynal Cabbarzadənin həyat və yaradıcıllığı

 42. Bayram Həsənovun “Ayaz” povestinin məzmununu danış.

 43. Nəriman Süleymanovun həyat və yaradıcıllığı

 44. Müstəqillik illərində uşaq ədəbiyyatı.

 45. Xanımana Əlibəylinin “Dovşanın ad günü” poemasından bir parçanı əzbər söylə.

 46. Əyyub Abbasovun həyat və yaradıcıllığı

 47. Zeynal Cabbarzadənin poemaları və nağılları ( “Məni bağışlayın”, “Dnepr sahillərində”, “İçəri şəhər”, “Bizim metro”)

 48. Yusif Əzimzadənin “Anacan” pyesinin məzmununu danış.

 49. Yusif Əzimzadənin həyat və yaradıcıllığı

 50. Zeynal Cabbarzadənin şeirləri, nəğmələri.

 51. M.Rzaquluzadənin “Ağ alma”, “Ən dadlı meyvə” şeirlərinin əzbər söylə.

 52. Ələviyyə Babayevanın həyat və yaradıcıllığı

 53. Əyyub Abbasovun şeirləri, poemaları (“İşıq”, “Kənd həkimi”, “Ana”, “Şənlik axşamı”, “Nailə”, “Qəşəng və çiçək”)

 54. M.Rzaquluzadənin ədəbi tənqidi məqalələri.

 55. 1945-1960-cı illərdə uşaq ədəbiyyatında yaranan şeirlər, nəğmələr və marşlar. (M.Rahim, O.Sarıvəlli, N.Rəfibəyli, Ə.Cəmil)

 56. M.Aslanın şeirləri.

 57. Səməd Vurğunun “Aslan qayası” poemasından bir parçanı əzbər söylə.

 58. Səməd Vurğunun uşaq ədəbiyyatı haqqında məqalələri.

 59. Mir Cəlalın hekayələri (“Gülgəz”, “Gülbəsləyən qız”, “Fitnə”)

 60. Nəriman Süleymanovun “Babanın bağı ” hekayəsini danış.

 61. Mirvarid Dilbazinin hekayələri, pyesləri (“Nənənin dərsi”, “Cavan qız və qoca qarının hekayəsi”, “Muğanda bahar”, “Göyçək Fatma”)

 62. Əyyub Abbasovun şeirləri, poemaları

 63. Səməd Vurğunun “Uşaq bağçası” şeirini söylə.

 64. Zahid Xəlilin həyat və yaradıcıllığı

 65. Gülzar İbrahimovanın nağılları (“Dəniz balası”, “Tapdığın qisası”, “Günahsız qarı”, “Pis qonşu”)

 66. Hikmət Ziyanın bir neçə təmsilini əzbər söylə.

 67. Hikmət Ziyanın həyat və yaradıcıllığı

 68. Zeynal Cabbarzadənin poemaları və nağılları ( “Qonaq”, “Karvan gedir”, “Bizim metro”)

 69. Qılman İlkinin “Həyat yollarında” povestinin məzmununu danış.

 70. Mir Cəlalın həyat və yaradıcıllığı

 71. Rəsul Rzanın lirik və epik əsərləri.

 72. M.Rzaquluzadənin “ Ağ göyərçin” şerini əzbər söylə.

 73. M.Rzaquluzadənin hekayələri (“Səhər”, “Şəfəq” , “Boş qorxular”, “Yaralı göyərçin”, “Dəli ozan”, “El gücü”)

 74. Rəsul Rzanın “Balacaların təbiət enisklopediyası”

 75. İlyas Tapdığın “Meşənin mahnısı” poemasından bir parçanı əzbər söylə.


Tövsiyə olunan ədəbiyyat
1. Qara Namazov “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” 2007

2. Azərbaycan folklor antologiyası (2 ciliddə) Bakı 1968

3. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası (3 ciliddə) (tərtibçi Qara Namazov) 2005

4. Əfəndiyev P. “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” Bakı 1982

5. Məmmədov Ə. “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” Bakı, Elm, 1977

6. Vaqif Vəliyev. “Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı” Bakı, 1971

7. M.Rzaquluzadə “Azərbaycan sovet uşaq ədəbiyyatında mövzu və keyfiyyət məsələləri”,

Azərnəşr 1955,

8. Bəkir Nəbiyev “Böyük Vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı ”, Bakı 1977

9. Mir Cəlal və F.Hüseynov “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” Bakı, 1982

10. C.Məhərrəmova. “70-80-cı illərdə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” Bakı, A.D.P.U,1997

11. Ə.Məmmədov “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” Bakı, 1977

12. Cəfərov M.C “İki qurultay arasında Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı həmişə bizimlə” Yazıçı, 1980

13. C.Abdullayev “Bədii ədəbiyyatın tərbiyəvi rolu” 200414. İnayət Bəktaşı “XX əsr uşaq mətbuatında ədəbiyyat” Bakı, 1995

15.Ayrı-ayrı şair və yazıçıların bədii, elmi, publisistik əsərləri.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə