Təbii ehtiyat potensialı, ətraf mühitin mühafizəsi. Naxçıvan və Abşeronda bəslənən müvafiq qoyun cinsləri: a balbas, Qala bYüklə 332.62 Kb.
səhifə1/10
tarix29.05.2017
ölçüsü332.62 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Mövzu 1.

Təbii ehtiyat potensialı, ətraf mühitin mühafizəsi.

1. Naxçıvan və Abşeronda bəslənən müvafiq qoyun cinsləri:

A) Balbas, Qala

B) Qala, Qarabağ

C) Dağ merinosu, Balbas

D) Qarabağ, Qala

E) Qala, Balbas

2. Torpaq tiplərinin yayıldığı inzibati rayonları inzibati rayonları müəyyən edin:

I - Qara 1 - Astara

II - Sarı 2 - Gədəbəy

III - Şabalıdı 3 - Ağdam

IV - Boz - çəmən 4 - Masallı

5 - Ağcabədi

6 - İsmayıllı

7 - Göy - göl

8 - Xaçmaz

9 - Ağdaş

A) I - 2, 6 II - 1, 4 III - 3, 7 IV - 5, 9

B) I - 2, 5 II - 3, 8 III - 4, 6 IV - 1, 7

C) I - 1, 6 II - 4, 7 III - 2, 9 IV - 5, 8

D) I - 1, 5 II - 2, 8 III - 6, 7 IV - 1, 3

E) I - 2, 3 II - 4, 5 III - 8, 9 IV - 1, 2

3. Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddi olmayan inzibati rayonları:

A) Quba, İsmayıllı, Şabran

B) Qax, Qəbələ, Quba

C) Xaçmaz, Şəki, Xızı

D) Zaqatala, Qusar, Xaçmaz

E) Qusar, Xızı, Siyəzən

4. Respublikamızın dağlıq rayonları üçün səciyyəvi olan ekoloji problemlər:

1 - Suların sənaye tullantıları ilə çirkləndirilməsi

2 - Torpaqların erroziyaya uğraması

3 - Qoruqlara daha çox heyvanların toplanması

4 - Meşələrin həddindən artıq qırılması

5 - Subalp çəmənlərində arıçılığın inkişaf etdirilməsi

A) 2, 4

B) 1, 2

C) 2, 3

D) 3, 4

E) 4, 5

5. Azərbaycanda ekoloji gərginliyin müşahidə olunduğu ərazilər:

A) Cənubi - Şərqi Şirvan, Abşeron, Gəncə - Daşkəsən

B) Şirvan düzü, Naxçıvan, Dağlıq Şirvan

C) Şəki - Zaqtala, Lənkəran, Vukanik yayla

D) Yuxarı Qarabağ, Quba - Xaçmaz, Kür - Araz

E) Günnüt - Qapıcıq, Abşeron, Acınohur - Ceyrançöl

6. Naxçıvan M. R. - da təsərrüfatın inkişafına əlverişli təsir göstərən amillər:

1 - Aqroiqlim ehtiyatları

2 - Zəngin mineral sərvətləri

3 - Geniş sahə tutan qara torpaqlar

4 - Geniş ərazini əhatə edən meşə massivləri

5 - Bol hidroenerji ehtiyatları

A) 1, 2

B) 2, 3

C) 3, 4

D) 4, 5

E) 1, 4

7. Azərbaycanın düzənliklərində inkişaf etmiş intrazonal torpaq tiplərini müəyyən edin:

1 - Boz - qonur

2 - Çəmən - bozqır

3 - Çəmən - meşə

4 - Açıq şabalıdı

5 - Allüvial - çəmən

6 - Tünd şabalıdı

7 - Bataqlıq - çəmən

8 - Boz - çəmən

A) 3, 5, 7

B) 1, 3, 6

C) 2, 5, 8

D) 1, 2, 3

E) 6, 7, 8

8.Ardıcıllığı seçin:

I Azərbaycanın filiz yataqlarına aid deyildir:

II Azərbaycanın filiz yataqlarına aiddir:

1 - Göydərə

2 - Nehrəm

3 - Diağçay

4 - Şahtaxtı

5 - Zəylik

6 - Daş Salahlı

7- Şah-dəniz

8- Güzdək

A) I-2,4,6,II-1,3,5

B) I-1, 2, 5,II-6,7,8

C) I-3, 4, 5,II-1,2,6

D) I-1, 3, 5,II-2,4,6

E) I-4, 5, 8,II-1,7,6

9. Azərbaycanda sənaye əhəmiyyətli filiz qazıntıları və onların yerləşdiyi yataqlar:

1 - Polimetal - Filizçay

2 - Mis kolçedanı - Qax

3 - Alunit - Zəylik

4 - Mərgümüş - Qırlı

5 - Dəmir filizi - Daşkəsən

6 - Molibden - Parağaçay

A) 3, 5, 6

B) 1, 4, 6

C) 2, 3, 5

D) 4, 5, 6

E) 2, 4, 5

10. Ardıcıllığı seçin

I.Daha geniş ərazilərin suvarılmasında istifadə olunan kanallar:

II.Daha az ərazilərin suvarılmasında istifadə olunan kanallar:

1- Yuxarı Şirvan

2- Yuxarı Qarabağ

3- Samur – Abşeron

4- Gümüşarx

5- Əzizbəyov

6- Baş Muğan

7- Rəsularx

8- Həsənliarx

A)I-1,3,II-7,8

B)I-2,4,II-6,7

C)I-1,4,II-5,8

D)I-7,8,II-1,3

E)I-2,5,II-6,311. Azərbaycanda filiz faydalı qazıntılarına malik olmayan iqtisadi rayonlar:

A) Aran, Abşeron, Dağlıq Şirvan

B) Kür - Araz, Yuxarı Qarabağ, Şəki - Zaqatala

C) Lənkəran, Quba - Xaçmaz, Naxçıvan

D) Qazax - Gəncə, Aran, Kəlbəcər

E) Naxçıvan, Şəki - Zaqatala, Gəncə - Qazax

12. Azərbaycanda quru subtropik meyvəçiliyin inkişafı üçün əlverişli olan iqlim tipini müəyyən edin:

A) Yarımsəhra və quru çöl iqlim tipi

B) Rütubətli soyuq iqlim tipi

C) Yayı quraq keçən soyuq iqlim tipi

D) Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi

E) Dağ tundra iqlim tipi

13. Azərbaycanda neft və təbii qaz ehtiyatlarının hansı era və dövr çöküntülərində yerləşdiyini qeyd edin:

1 - Paleozoy - Silur

2 - Mezazoy - Yura

3 - Proterozoy –Karbon

4 - Mezazoy - Təbaşir

5 - Paleozoy - Devon

6 - Kaynazoy - Neogen

A) 2, 4, 6

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 5

D) 2, 3, 4

E) 4, 5, 6

14. Ardıcıllığı seçin:

I. Neft yataqlarını müəyyən edin:

II. Polimetal filiz yataqlarını müəyyən edin:

  1. Tərsdəllər

  2. Mollakənd

  3. Qazanbulaq

  4. Nehrəm

  5. Şahtaxtı

  6. Daşsalahlı

  7. Zəylik

  8. Naftalan

  9. Oğuz

A) I-1,2,3,II-4,5,6

B) I-4,7,8,II-5,6,9

C) I-3,6,7,II-4,5,8

D) I-7,8,9,II-1,2,3

E) I-3,4,6,II-1,5,9

15. Azərbaycanda polimetal filiz yataqlarının yerləşdiyi iqtisdi rayonların sırasını göstərin:

A) Yuxarı Qarabağ, Şəki - Zaqatala, Naxçıvan

B) Naxçıvan, Gəncə - Qazax, Dağlıq Şirvan

C) Şəki - Zaqatala, Kəlbəcər - Laçın, Aran

D) Gəncə - Qazax, Quba - Xaçmaz, Naxçıvan

E) Abşeron, Kəlbəcər, Laçin, Quba - Xaçmaz

16. Dağlıq Şirvan iqtisadi coğrafi rayonunda yerləşən dövlət qoruqlarını müəyyən edin:

1 - İlisu

2 - Pirqulu

3 - İsmayıllı

4 - Altıağac

5 - Qobustan

A) 2, 3

B) 4, 5

C) 1, 3

D) 2, 5

E) 1, 4

17. Azərbaycanın metalurgiya sənayesının ən gənc sahəsi:

A) ovuntu metalurgiya

B) əlvan metlurgiya

C) qara metalurgiya

D) elektro metalurgiya

E) Heç biri

18. Ərazisində həm su - elektrik (SES) , həm də istilik - elektrik (İES) stansiyaları olan iqtisadi – coğrafi rayonları müəyyən edin:

A) Gəncə - Qazax, Aran

B) Abşeron, Yuxarı Qarabağ

C) Gəncə - Qazax, Quba - Xaçmaz

D) Şəki - Zaqatala, Dağlıq Şirvan

E) Aran, Lənkəran - Astara

19. Qobustan və Ceyrançöl – Acınohurdan qış otlaqları kimi istifadə olunmasının səbəbi:

A) Qışın mülayim keçməsi, təbii yem otlaqlarının olması

B) Kənd əhalisinin çox olması, çay şəbəkəsinin sıxlığı

C) Sıx çay şəbəkəsi, zəngin arid meşələr

D) Arid - denudasion relyef, iqlimin rütubətli olması

E) Subalp və alp çəmənliklərinin olması

20. Müvafiq olaraq ərazisi Yuxarı Şirvan (I) və Yuxarı Qarabağ (II) kanalları ilə suvarılan inzibati rayonları müəyyən edin.

A) I - Göyçay, Ağsu

II - Ağcabədi, BeyləqanB) I - Ağdaş, Ucar

II - Bərdə, ZərdabC) I - Kürdəmir, Salyan

II - Goranboy, İmişliD) I - Yevlax, Tər - tər

II - Samux, GoranboyE) I - Ağdaş, Ucar

II - Ağdam, Şuşa21. Uyğunlugu seçin:

I.Sənaye əhəmiyyətli filiz faydalı qazıntıları və onların yerləşdiyi yataqlar:

II. Sənaye əhəmiyyətli tikinti ehtiyatları və onların yerləşdiyi yataqlar:

III. Sənaye əhəmiyyətli neft,qaz ehtiyyatları və onların yerləşdiyi yataqlar:

1 - Daşkəsən

2 - Şəki

3 - Quba

4 - Zəylik

5 - Filizçay

6 - Qazax

7- Abşeron

8- Aran

A) I-1,II-7,III-8

B) I-2,II-4,III-7

C) I-3,II-5,III-6

D) I-4,II-6,III-8

E) İ-6,II-7,III-8

22. Azərbaycanın torpaq fondunun tərkib hissələrinin sahələrinin azalma sırası

A) Əkin, otlaq və biçənək, yararsız, meşə

B) Otlaq və biçənək, əkin, meşə, yarasız

C) Meşə, yararsız, əkin, otlaq və biçənək

D) Yarasız, otlaq və biçənək, əkin, meşə

E) Meşə, otlaq və biçənək, əkin, yararsız

23. Dövlət sərhədlərimizin ümumi uzunluğu:

A) 3472 km

B) 2550 km

C) 2070 km

D) 3002 km

E) 2472 km

24. Bu əlamətlər hansı rayona aiddir:

1 – hər tərəfdən xarici dövlətlərlə həmsərhəddir

2 – meyvəçilik və tütünçülük üstündür

3 – mineral sular və daş duzla zəngindir

A) Naxçıvan

B) Abşeron

C) Gəncə - Qazax

D) Quba - Xaçmaz

E) Aran

25. Bakıda ilk dəmir yolu:

A) 1880ci il Bakı - Suraxanı

B) 1883ci il Tiflis - Bakı

C) 1900ci il Bakı - Rastov

D) 1908ci il Uluxanlı - Culfa

E) 1940cı il Ələt - Culfa

26. Yod istehsal edən müəssisələrin yerləşdirildiyi iqtisadi rayonlar və onun xammalı:

A) Aran (Kür - Araz) , Abşeron; mədən suları

B) Lənkəran, Abşeron; neft, qaz

C) Abşeron, Şəki - Zaqatala; polimetal filizləri

D) Quba - Xaçmaz, Gəncə - Qazax; fosforit və apatit

E) Aran (Kür - Araz) , Quba - Xaçmaz; mis, dəmir filizləri

27. Aran iqtisadi rayonunun İranla sərhəddə yerləşən inzibatı rayonları:

A) İmişli, Biləsuvar, Beylaqan

B) Salyan, Şamaxı, İmişli

C) Biləsuvar, Fizuli, Qazax

D) Beyləqan, Saatlı, Astara

E) İmişli, Beyləqan, Kürdəmir,Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə