T. C. MİLLÎ EĞİTİm bakanliğIYüklə 252.74 Kb.
Pdf просмотр
tarix04.06.2017
ölçüsü252.74 Kb.

T.C. 

MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI 

 

 

 

 

 

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN  

GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) 

 

 

 

 

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 

 

 

 

 

 

VİSKİ SERVİSİ 

 

 

 

 

  

 

  

 

ANKARA 2007  

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;  

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan,  Mesleki  ve  Teknik  Eğitim  Okul  ve  Kurumlarında  kademeli  olarak 

yaygınlaştırılan  42  alan  ve  192  dala  ait  çerçeve  öğretim  programlarında 

amaçlanan  mesleki  yeterlikleri  kazandırmaya  yönelik  geliştirilmiş  öğretim 

materyalleridir 

(Ders Notlarıdır) 

Modüller,  bireylere  mesleki  yeterlik  kazandırmak  ve  bireysel  öğrenmeye 

rehberlik  etmek  amacıyla  öğrenme  materyali  olarak  hazırlanmış,  denenmek  ve 

geliştirilmek  üzere  Mesleki  ve  Teknik  Eğitim  Okul  ve  Kurumlarında 

uygulanmaya başlanmıştır. 

 Modüller  teknolojik  gelişmelere  paralel  olarak,  amaçlanan  yeterliği 

kazandırmak  koşulu  ile  eğitim  öğretim  sırasında  geliştirilebilir 

ve  yapılması 

önerilen değişiklikler

 Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. 

 Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik 

kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler.  

 

Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır.   

Modüller  hiçbir  şekilde  ticari  amaçla  kullanılamaz  ve  ücret  karşılığında satılamaz. 

 

 İÇİNDEKİLER 

AÇIKLAMALAR ............................................................................................................... ii 

GİRİŞ ..................................................................................................................................1 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1.................................................................................................3 

1. VISKI’NIN SERVISE HAZIRLANMASI........................................................................3 

1.1. Viski .........................................................................................................................3 

1.2. Viski Yapılışı ............................................................................................................4 

1.2.1. Malt Viski ..........................................................................................................6 

1.2.2. Grain Viski ........................................................................................................6 

1.3. Viski Çeşitleri ve Ünlü Markaları ..............................................................................7 

1.4. Viskinin Saklanması ve Depolanması ......................................................................11 

1.5. Viski Servisinde Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikleri.........................................11 

1.6. Viski Servis Yöntemine Göre Tepsi Hazırlanması ...................................................12 

UYGULAMA FAALİYETLERİ....................................................................................13 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................14 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2...............................................................................................15 

2.VİSKİ SERVİSİ..............................................................................................................15 

2.1. Viskinin Servis Sıcaklığı .........................................................................................15 

2.2. Viskinin Servis Şekilleri..........................................................................................15 

2.2.1. Bardakta Viski Servis Şekilleri .........................................................................15 

2.3. Soda ile Viski Servisi ..............................................................................................15 

2.3. Viski ile Birlite Verilebilecek Yiyecek ve İçecekler .................................................16 

UYGULAMA FAALİYETLERİ....................................................................................17 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................19 

MODÜL DEĞERLENDİRME...........................................................................................20 

CEVAP ANAHTARLARI .................................................................................................21 

KAYNAKÇA ....................................................................................................................22 

 

İÇİNDEKİLER 


 

 

ii AÇIKLAMALAR 

KOD 

811ORK120 

ALAN 

Yiyecek İçecek Hizmetleri 

DAL/MESLEK 

Barmen 

MODÜLÜN ADI 

Viski Servisi  

MODÜLÜN TANIMI 

Yiyecek  ve  içecek  hizmetleri  alanında  viski  servisinin 

yapılması  çalışmaları  ve  araç  gereçlerin  yer  aldığı  öğretim 

materyalidir. SÜRE 

40/16 


ÖN KOŞUL 

Bira servisi modülünü almış olmak. YETERLİK 

Misafirlere  servis  kurallarına  uygun  olarak  viski  servisi 

yapabilmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli  ortam  sağlandığında  yöntem  ve  tekniklerine  uygun 

viskiyi hazırlayıp servisini yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

Ø

 

Viski  çeşitlerini  tanıyıp  usulüne  uygun  olarak  servise hazır hâle getirebileceksiniz. 

Ø

 Viskiyi  misafire  tekniğine  uygun  bir  şekilde  servis 

edebileceksiniz.   EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam 

Servis atölyeleri, uygulama restoranları, sınıf ortamı Donanım 

Viski çeşitleri, bardak çeşitleri,  tepsi, peçete vb. ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün  içinde  yer  alan  her  faaliyetten  sonra,  verilen  ölçme 

araçlarıyla  kazandığınız  bilgileri  ölçerek  kendi  kendinizi 

değerlendirebileceksiniz. 

Öğretmen,  modül  sonunda  size  ölçme  aracı  (  test,  çoktan 

seçmeli,  doğru  yanlış  vb.)  uygulayarak  modül  uygulamaları 

ile kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 


 

 GİRİŞ 

Sevgili Öğrenci,  

Yiyecek  ve  içecek  sektörü  ikibinli  yılların  başladığı  bu  zamanlarda  önemini  hergün 

biraz  daha  artırarak  büyümektedir.  Kalifiye  elemana  olan  ihtiyaç  her  gün  biraz  daha 

artmaktadır.  Turizm  ve  alt  sektörü  olan  otelcilik,  gelirlerinin  yüzde  kırkını  yiyecek  ve 

içecekten sağlayan bir sektördür. Ara elemana olan ihtiyaç ve Avrupa Birliği’yle büyüyen bu 

sektörde  yer alarak hayatınızı  kazanabilmeniz için  kendinizi  geliştirme,  yeni bilgi ve beceri 

edinmeye olan ihtiyacın her gün biraz daha artmaktadır. 

Hizmet  sektörünün  size  sağlayacağı  iş  imkânları  ile  daha  güzel  bir  hayat  yaşama 

şansını  elde  edecek,  daha  iyi  bir  geleceğe  adım  atacaksınız.  Her  iyi  insan  gibi  siz  de  hak 

ettiğiniz başarı ve mutluluğa, edindiğin bilgiler sayesinde ulaşabilirsiniz. 

Bu  modül  sonunda  edineceğiniz  bilgi  ve  beceriler  ile  viski  hakkında  gerekli  bilgiye 

sahip  olacaksınız.  Bu  bilgiler  sayesinde  daha  iyi  bir  kariyer  yapabilir;  bulunduğunuz 

konumdan daha yüksek mevkilere gelebilirsiniz. İstediğiniz turizm işletmelerinde iş bularak 

çalışabilir ve sertifika alabilirsiniz.  

 

 

  

 

 GİRİŞ 

 

  

 ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

 Uygun  ortam  sağlandığında  yöntem  ve  tekniklerine  uyun  viski  çeşitlerini  tanıyıp 

usulüne uygun olarak servise hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:    Ø

 

Viski çeşitlerini araştırınız. Ø

 

Viski yapılma aşamaları hakkında araştırma yapınız. Araştırma işlemleri için İnternet ortamı ve viski ile ilgili kitap, dergi gibi kaynaklardan 

faydalanabilirsiniz;  ayrıca  otel  ve  restoranlarda  viskinin  servise  hazırlanışı  hakkında  bilgi 

toplayayınız.  

 

1. VİSKİ’NİN SERVİSE HAZIRLANMASI 

 

1.1. Viski 

 

Tanımı 

Tahıl,  su  ve  maya  fermantasyonu  ile  elde 

edilen  mayşenin  iki  defa  damıtılması  ve  meşe 

fıçılarda en az 3 yıl bekletilerek elde edilen yüksek 

alkollü içkiyi viski diye tanımlayabiliriz. 

Çeşitli ülkeler viskinin tanımını ve yapılışını 

kanunlarla  belirlemişlerdir.  Örneğin,  İngilizler 

viski  yapımında  kullanılan  meşe  fıçıların  en  fazla 

700 litre olması gerektiğini belirlemişlerdir. 

 

Tarihçesi 

Viski  kelimesi  keltlerin  dilnde  Uisze  Beata’nın  (Water  of  life  –  Hayat  suyu)  türemiş 

hâlidir.  ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

 

 Temel  olarak  içki,  yani  hayat  suyu,  bir  maddenin  damıtması  ilkesine  bağlıdır.  Dünya 

üzerinde ilk damıtma işlemi 9. yüzyılda Araplar tarafından gerçekleştirilmiştir. Araplar ilaç, 

parfüm  ve  çeşitli  iksirlerin  yapımı  için  çiçek  ve  meyveleri 

damıtmışlardır. Araplar bu işleme al-kuhl demişlerdir. Al-kuhl 

kelimesi ingilizceye alcohol olarak geçmiştir.  

Damıtma  işlemi  İrlandalı  misyonerler  tarafından  15. 

yüzyılda  İskoçya’ya  getirilmiştir.  İskoçya’da  bilinen  ilk  viski 

1494  yılında  Frair  John  Carbought  tarafından  yapılmıştır. 

Viskinin 500 yıllık bir geçmişi, bir çağ ve ülke insanının derin 

hissedişin yansıtır.  

 

Özellikleri Viski  sert  içimli,  özel  kokusu  ve  tadı  olan  kendine  has  karakteri  bulunan  bir  içkidir. 

Kaliteli viskiler maliyeti yüksek ve üretim süresi yıllar aldığından dolayı pahalı içkilerdir.  

 

1.2. Viski Yapılışı 

Viskinin  özünde  yalnızca  dört  doğal  malzeme  vardır.  Bunlar  su,  arpa,  maya  ve 

turba’dır. 

Turba, viski’e tat ve  koku veren bitki  kömürüne  denir. Bitki  kömürü toprak kazılarak 

tabaka tabaka kesilir ve köylüler tarafından evlerde yakıt olarak da kullanılır. Bitki kömürü, 

oluştuğu  bölgeye  göre  yanarken  değişik  bir  koku  verir.  Özellikle  deniz  kenarı  ve  adadaki 

bitki  kömürleri  yanarken  iyot  ve  yosun  kokusu  yayar.  Viskinin  ham  maddesi  olan  arpa 

maltları,  turba  dumanında  kurutulur.  Yörelere  göre  bitki  kömürünün  kendi  öz  kokusu 

olduğundan  her  yörede  yapılan  viskinin  kokusu  değişik  olur.  Bu  kokular  viskiye  özellik 

veren aromalardır. 

Viski beş işlemden geçirilerek yapılır: 

Ø

 Çimlendirme (Maltlama): İlk olarak arpa, 

suda birkaç gün bırakılarak filizlenir. 

Filizlenen arpalar turba ateşinde fırınlarda 

kurutulur. 

 

Ø

 Ezme (Mashing) : Malt hâline gelen arpa, çok 

ince olmamak kaydıyla çekilir. Lapa 

teknelerine dökülerek sıcak suyla lapalama 

işlemine geçilir Lapalama işleminde suyun 

sıcaklığı 63-95 C

arasında olması şekerin tamamıyla suya çıkmasını sağlar. Bu aşamada 

kullanılan kaynak suyunun kalitesi maltın 

tadının oluşmasında çok önemli yer tutar.  

 


 

  

 

 Ø

 

Mayalama (Fermantasyon): Ezme işleminden sonra oluşan tatlımsı özsu alınarak içine maya karıştırılır. Mayalama süresince şeker alkole dönüşür. 

 

  

 

Ø 

Damıtma (Distillation) : Mayalanan bu öz bakır imbikler içinde iki kez 

damıtılır. İkinci damıtmadan sonra aroma bakımından zengin olan orta kısmı 

viski yapımında kullanılır. Viski özel bir tada sahip olmasını sağlayan meşe 

veya kiraz ağacından yapılan fıçılara doldurulur. Viskinin doğduğu yerin tat ve 

kokusunu taşımasını fıçıların nefes alması sağlar. Denizin yosunlu kokusunu 

veya dağların tatlı serinliğini, kısaca coğrafyayı yaşatan, bu fıçılardır. 

 


 

  

 

Ø 

Olgunlaştırma: Viski, depolarda yıllar boyunca olgunlaşmaya bırakılır. Hangi 

çeşidi olursa olsun, viskiler şişelenmeden önce geçirmesi gereken süre en az 3 

yıldır. 


 

1.2.1. Malt Viski 

 

Viskinin bilinen bütün özellikleri malt viskiden kaynaklanır. Karakteri, kokusu, bünye 

itibariyle  ağır  veya  hafif  oluşu  harmanında  (karışımında)  kullanılan  malt  viskilerden  gelir. 

Tek  malt  viskiler  oldukça  özel  içkilerdir.  Bu  değerli  viskiler  tek  bir  damıtım  evinin  ürünü 

olan  viskilerdir. Günümüzde İskoçya’da 120 civarında malt  damıtım  evi bulunmaktadır. Bu 

maltların çoğu diğer viskilerle harmanlamak için kullanılır. Çok küçük bir bölümü malt viski 

olarak şişilenmektedir. Malt viski sadece İskoçya’da üretilen bir viskidir. Malt viskinin ikinci 

özelliğini  arpa  fermantasyonu  sağlar.  Kullanılan  arpanın  yoğun  olması  ve  gerekli  oranlarda 

protein  ile  nişasta  içermesi  gerekmektedir.  Malt  viski  yapımında  önemli  üçüncü  öğe  ise 

turbadır.  

 

 1.2.2. Grain Viski 

En  çok  üretilen  ve  tüketilen  İskoç  viskileri  harmanlama  viski’lerdir.  Bu  viskiler  malt 

ve grain (tahıl) viskilerinin karışımıyla elde edilirler. Tahıl viskisi saf İskoç kaynak suyu ile 

maltlanmış  arpa  ve  maltlanmamış  darı  karışımından  üretilir.  Bu  viskiler  malt  viskilerden 

oldukça farklıdır. Daha hafif  olur ve malt 

viskisi  kadar  güçlü  bir  belirgin  karakteri 

yoktur.  Hiç  kimse  tahıl  viskisini  tek 

başına  içemez.  Bu  viski  harmanlama 

viskilerin  ana  öğesidir.  Grain  viski,  malt 

viskiden  daha  çok  üretilir  ve  üretimi  de 

daha  endüstriyel  bir  işlemdir.  Üretimin 

çeşitli  safhalarında  benzerlikler  çoktur. 

Arpa,  damıtım  evinde  maltlanır  ya  da 

maltlanmış 

hâlde 

gelir. 


Darı 

ise 


maltlanmaz.  Sadece  ince  elenmiş  un 

hâline  getirilir  ve  suyla  yüksek  derecede 

pişirilir  böylece  nişasta  ortaya  çıkar.  

Daha sonra darı ve maltlanmış arpa, sıcak 

su  eklenerek  karıştırılır.  Bu  işlemde 

dokuz  ölçü  darıya,  bir  ölçü  maltlanmış 

arpa 

kullanılır. Maltlanmış 

arpanın 


enzimleri  darı  nişastasını  fermete  ederek 

şekere  dönüştürür.  Bu  karışım  vakum 

filtresi  sistemiyle  darı  kabuklarından 

ayrılır.  Elde  edilen  şekerli  karışım 

soğutulur 

ve 


büyük 

fermantasyon 

teknelerine  doldurulur.  Maya  eklenir  ve 

yaklaşık  iki  gün  fermantasyon  sürecine  bırakılır.  Grain  viski  yapımında  yüksek  oranda 

üretim  sağlayan  kesintisiz  bir  işlem  sistemi  kullanılır.  Fermantasyon  sürecinin  ardından 

düşük  dereceli  alkollü  mayşe,  imbik  odasına  aktarılır.  Burada  analiz  kolonlarından  geçer. 

Yarı  otomatik  kontrol  altında  gerekli  derecede  ve  saflıkta  alkol  elde  edilir.  Burada  sistem 

daha otomatikleşmiş olmasına rağmen, imbikçinin becerisi vazgeçilmez bir unsurdur.  

Viskinin  dinlendirilmeye  bırakıldığı  meşe  fıçının  boyu  ve  karakteri  üretimde  çok 

büyük  önem  taşır.  Boy,  olgunlaşma  sürecini  belirler.  Fıçının  boyutu  büyüdükçe  bu  süreç 

uzar.  Grain  viski  malt  viskide  olduğu  gibi  yasal  süreç  en  az  3  yıl  olmasına  rağmen, 

harmanlamaya hazır hâle gelmesi için, grain viskinin 4 yıl beklemesi daha uygundur. 

 

1.3. Viski Çeşitleri ve Ünlü Markaları  

 

a. Scotch viski   

Scotch viski İskoçya’ya ait bir içkidir. Dünyanın dört bir bucağında taklit edilmesine 

karşın hiçbir zaman aynı özelliklere sahip bir viski eldeedilememiştir. Bunda da elbet bir çok 

faktör vardır. Bunların en önemlileri; iklim, su, arpa ve turbadır.  

 İskoçya  ılımlı  iklimi,  temiz  havası  ve  su  kaynaklarıyla  ünlü  bir  bölgedir.  Karlı 

dağlardan,  yüksek  yaylalardan  akarak  nehirlere  inen  bu  kaynak  sularının  kendine  özgü  bir 

yumuşaklığı  ve  saflığı  vardır.  Bu  özellik  İskoç  viskisine  ideal  karekterini  veren  birinci 

etkendir. Bir damıtma tesisinin ürettiği viskinin karakterini kullanılan su belirler. 

 

 

 Piyasada  gördüğümüz  ve  duyduğumuz  iskoç  viskilerinin  hemen  hemen  tamamı 

blended  yani  harman  edilmiş  viskilerdir.  Bu  harmanda  iki  çeşit  viski  kullanılır.  Bunlardan 

birincisi malt viski, diğeri ise grain viskidir. Herhangi bir blended viskinin harmanında yani 

karışımında  40-50  değişik  fabrikanın  imal  ettiği  viski  kullanılmaktadır.  Bu  rakamın  bazı 

viski  markalarında  70’e  kadar  çıktığı  görülmüştür.  Her  viski  firmasının  kendine  özgü,  gizli 

tuttuğu formülleri vardır. Bunların çoğu ticari firmalardır. Çeşitli viski fabrikalarından aldığı 

viskiyi  harman  ederek  pazarlarlar.  Viskinin  bilinen  bütün  özellikleri  ve  karakteri  malt 

viskide bulunur. Grain  viski  ise  daha çok  maliyeti ucuzlatmak, kokuyu  ve bünye  hafifliğini 

sağlamak  gayesiyle  kullanılır.  Scotch  malt  viski  sadece  arpadan  yapılır.  İmalinde  klasik 

imbik denilen pot-still kullanılır. Blended viski 

Birkaç  çeşit  viskinin  karışımından  elde  edilen  viskiye  denir.  Örnek  olarak  çavdardan 

ve mısırdan elde edilen viskilerin karışımından elde edilen viski gibi. Kaliteli viskiler belirli 

oranlarda  karıştırılarak  tekrar  bir  olgunlaştırılmaya  bırakılır.  Buna  marriage  (evlendirme) 

denir.  Viskiler  40,  50  hatta  70  çeşidi  birleştirilerek  olgunlaşmaya  bırakılır.  Böylece  farklı 

viskilerin  birbiriyle  kaynaşıp  zengin  bir  tat  oluşturulması  sağlanır.  Bu  olgunlaştırma  süresi 

viskinin kalitesine göre 2-3 hatta 6 yıl daha bekletilir. Böylece Blended viski oluşur. 

 


 

 Ünlü Blended viski markaları 

Johnnie Walker, Ballantine, Black Bush, Chivas Rega, Bell’s.Ayrıca White Horse, 

Teacher’s, Queen Anne, Legacy gibi markalar Scotch viskin önemli markalarındandır. 

Straight viskiBaşka cinslerle karıştırılmamış mısır viskisidir. Bonded viski 

Uzun yıllar dinlendirildikten sonra şişelenip, sonra kapağı bondrollenmiş 

viskidir. 

 

b. Bourbon viski 

Amerikan  viskiler,  her  yönüyle  İrlanda  ve  İskoç  viskilerinden  çok  farlıdır. 

Üretimlerinde arpa maltı yerine ağırlıklı olarak mısır, çavdar, buğday ve maltlanmamış arpa 

kullanırlar.  “Post  still”  denilen  armut  biçimindeki  bakır  imbiklerle  değil  “Coffel  still” 

denilen  ve  devamlı  damıtım  sağlayan  dev  kolonlu  imbiklerde  damıtılır.    Yıllandırma  ise 

içleri yakılmış beyaz meşe fıçılarında yapılır. 

Amerikan  yasalarına  göre  fıçılar  bir  kez  kullanılır.  Tüm  bu  farklılıklardan  dolayı 

Amarikan  viskileri  değişik  karakter  ve  tatta  olur.  Amerikan  viskileri  denince  akla  gelen 

Bourbon  viskileridir.  Bu  isim  Bourbon  bölgesinden  alır.  Bu  yörede  mısır  ve  çok  yumuşak 

kaynak  suları  bulunur.  Amerika’da  viskiyi  ilk  damıtma  işlemini  1789  yılında  Elijah  Craig 

adında bir papaz yapmıştır. Bourbon viskinin yasal olgunlaşma süresi 2 yıldır. Ancak kaliteli 

viski  üreten  firmalar  en  az  4  yıl  olgunlaşmada  bırakırlar.  Bourbon  viski  yapılırken  en  az 

yüzde  51  oranında  mısır  kullanılması  şarttır.  Kentuck’li  üreticiler  mısırın  yanında  buğday, 

çavdar  ve  maltlanmamış  arpa  da  kullanırlar.  Buğdayın  bol  katıldığı  bir  viski  tatlımsı, 

çavdarın  fazla  katıldığı  viski  baharlık  verir.    Dünyada  en  çok  satılan  Bourbon  viski 

kömürden süzülmüş, 6 yıl olgunlaşmada beklemiş Early Times viskidir. 

Rye Viski 

Özellikle Kuzey Amerika’da çavdardan yapılan bir viski türüdür. Dünyaca ünlü rye viski markaları  

Old Potreo, Van Winkle Family Rezerve Rye, Wıld Turkey Rye.   

 

10 Tennessee viski 

Tennessee  viskisinin  yapımı  bourbon  viski  yapımı  ile  hemen 

hemen  aynıdır.  Bourbon  viskiden  ayrılan  özelliği  büyük  lezzet 

farkıdır.  Bu  da,  odun  kömürü  ile  tavlandırma  işleminden  meydana 

gelmektedir.  

Büyük  ve  eski  tavlanma  tankları  kendilerinin  ürettiği  odun 

kömürü ile doldurulur. 40 derecelik  viski yavaş yavaş, damla damla 

3 m’lik yükseklikten odun kömürüne damlatılarak sızdırılır. Viskinin 

odun  kömüründe  olgunlaştırılması  yaklaşık  olarak  12  gün  sürer. 

Odun  kömürü  ile  tavlandırma  işleminin  sonucunda  viski  yıllanmış 

Tennesse viskisi karakteristik özelliğini ve esansını kazanır.  

Tennessee viskisinin en önemli markası Jak Daniels’dir. 

Proof, viskinin alkol derecesini gösterir; 2 proof bir derecedir. 

c. Kanada viski 

Kanada’da  özellikle  mısır  ve  çavdardan  üretilen  viskidir.  Eski  zamanlarda  yasa  dışı 

üretilerek  piyasaya  sürülmüştür.  Amerikan  hükümeti  bütün  Kanada  viskilerini  bir  dağa 

boşaltarak satışını yasaklamıştır. Bu olaydan sonra ise Kanada viskisi meşhur olmuştur. Önemli Kanadian viski markaları: 

 

Canadian Club,   Black Velvet,  Lord calvert Canadian  

Diğer ünlü kanada viski markaları 

Ø

 Canadian Mist 

Ø

 J Foxe Canadian 

Ø

 Mac Naughtons Canadian 

Ø

 Canadian Hunter 

Ø

 Royal Special 

Ø

 Seagram VO Gold 

Ø

 Windsor 

d. Irish Viski 

Irish  viski,  biralık  arpadan  ya  da  tahıldan  filizlenmeden  damıtılıp  çömlekler  içinde  3 

defa  kısa  süreli  bekletilip  en  sonunda  ağaç  fıçılar  içinde,  en  az  3  yıl  olmak  kaydıyla 

bekletildikten sonra % 40 oranında alkol eklenerek piyasaya sunulan viskidir.  

 

11 Önemli Irish viski markaları 

 

Jameson Rezervi 1780, Bennans, Bushmils 

 

Diğer tanınmış Irish viski markaları 

 

Tullamore Dew 

Ciltic Crossing 

Clontarf 

Connamarra 

Emmets 


Jameson 

Middletown 

Redbreast 

Tyconnel 

 

e.Yerli viski 

Ülkemizde viski üretimi 1963 yılında başlamıştır. Tekel bünyesinde Ankara viski 

üretilmektedir. Yıllık 500 bin litre kapasitesi bulunan fabrikada ortalama 200 bin litre viski 

üretilmektedir. Meşe fıçılarında 5 yıl dinlendirildikten sonra satışa sunulmaktadır. Beğenilen 

bir viski markasıdır. Günümüzde Ankara viskisi şişe ve kapak sistemini değiştirerek karton 

kutusu ile şık bir görünüm kazanmıştır 

1.4. Viskinin Saklanması ve Depolanması 

Viski  yapımında  kullanılan  meşe  ağacından  yapılmış  fıçılarda  bekletilir.  Buna 

olgunlaşma  süresi  denir.  Bu  süre  2  yıldan  başlayarak  15  hatta  20  yıla  kadar  çıkabilir. 

Fıçıların  bekletildiği  depolar  güneş  ışığı  görmeyen,  rutubetli  depolar  olmalıdır.    Fıçıların 

viskinin  özelliğine  göre bir kere  kullanılanları  da vardır. Bourbon  viskiler  gibi bazı viskiler 

iki  kez  damıtılır.  İkinci  damıtılmadan  sonra  elde  edilen  içkiye  ‘beyaz  köpek’  denir.  Beyaz 

köpek,  meşeden  yapılan  içi  yakılmış  fıçılarda  en  az  2  yıl  bekletilerek  dinlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Olgunlaşma  süresini  tamamlayan  viskiler  şişelenerek  satışa  hazır  hâle  getirilir. 

Şişelenen viskiler güneş ışığı almayan yerlerde saklanmalıdır.  

1.5. Viski Servisinde Kullanılan Araç Gereçler ve Özellikleri 

Viski servisinde özellikle yuvarlak tepsiler kullanılmalıdır. Tepsiye uygun büyüklükte 

kumaş ya da kâğıt peçete serilmelidir. Peçete, şişe ve bardakların kaymasını önler.  

Konukların isteklerine göre (eğer buz istemişse) buz kovası ve maşası hazırlanmalıdır. 

Tepsinin  üzerine  sağ  tarafta  viski  şişesi  ve  bardağı,  şişesin  solunda  ise  buz  kovası  bulunur. 

Ayrıca konukların isteklerine göre (soda, kola gibi) istenilen içecekler de hazırlanır.  

 

12 Viski  bardakları  ayaksız  ve  kalın  tabanlı  bardaklardır.  Silindir  şeklinde  oldukları  gibi 

tabandan  ağıza  doğru  genişleyen  gövdeleri  olan  bardaklar  da  mevcuttur.  Viski  bardakları 

viski servis şekline göre değişik boy ve hacimde olurlar. 

On the rocaks bardağı 

Kalın  tabanlı  ve  ağız  kısmı  tabandan  daha  geniş  kesik  koni  şeklinde  bir  bardaktır. 

Yaklaşık  olarak  150  –  180  cc  hacmindedir.  İçine  buz  taneleri  konulmuş  viski  servisi  için 

kullanılır. Old fashioned bardağı 

Viski  ile  yapılan  old  fashioned  kokteylinde  kullanılır.  On  the  rocaks  bardağının  şekil 

olarak  aynısıdır.  Fakat  bu  bardaktan  daha  büyüktür.  Yaklaşık  olarak  250  –  350  cc 

hacmindedir.  

Viski tumbler 

Bu  bardaklar  on  the  rocaks  bardağından  daha  uzundur.  Fakat  daha  incedir.  Yaklaşık 

olarak 250 cc hacmindedir. Soda ile servis edilen viski için kullanılır. 

 

1.6. Viski Servis Yöntemine Göre Tepsi Hazırlanması 

Konukların  isteğine  göre  eğer  bardakta  servis  yapılacak  ise  On  The  Rocaks  bardağı 

hazırlanır.  Uygun  tepsi  seçilir.  Tepsi  mutlaka  yuvarlak  olmalıdır.  Üzerine  uygun  boyuttaki 

tepsi peçetesi serilir.  

Eğer şişe ile servis yapılacaksa şişe bardağın solunda bulunmalıdır.  

 

13 UYGULAMA FAALİYETİ 

UYGULAMA FAALİYETLERİ 

 

İşlem Basamakları 

Öneriler 

Ø

 Viski siparişini alınız. 

Ø

 Konuklara  kendi  dillerinde  “İçecek 

olarak  ne  alırsınız  ?”  gibi  ifadeler 

kullanarak sipariş alınız. 

Ø

 Konuklar,  viski  isterlerse,  mutlaka 

viskinin  nasıl  hazırlanması  ve  hangi 

markaları  tercih  ettikleri  konusunda  

isteklerini alınız. 

Ø

 

Adisyonu kasa ve bara iletiniz. Ø

 

Viski  servisinde  kullanılacak  araç gereçleri temin ediniz. 

Ø

 Konuk  siparişlerine  göre  uygun  tepsiyi 

seçiniz. 

Ø

 

Tepsinin içine uygun peçeteyi seriniz. Ø

 

Siparişe  göre  uygun  viski  bardağını seçiniz. 

Ø

 Bardağın 

temiz 


ve 

soğuk 


olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

Ø

 

Siparişe  göre  buz  istenmişse  buz kovasını, 

altlığını 

ve 

maşasını hazırlayınız. 

Ø

 Buz  kovasına  uygun  miktarda  buz 

koyunuz.  

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETLERİ 

 

 

14 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

 

A- Viskinin Servise Hazırlanması İle İlgili Testler (Ölçme Soruları)  

 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz.  

 

Doğru 

Yanlış 

1.

 Viski tahıldan yapılan bir içecektir. 

 

 2.

 

Viski yapıldıktan sonra hemen şişelenerek satışa sunulur.  

 

3. 

Viski yapılırken damıtma işlemi uygulanır. 

 

 

4. 

Blended viski çeşitli viskilerin karışımından elde edilir. 

 

 

5. 

Bourbon viski bir İngiliz viskisidir 

 

 

6. 

Rye arpadan yapılan bir viski türüdür. 

 

 

7. 

Türkiye’de viski üretimi 1963 yılında başlamıştır. 

 

 

8. 

Viskinin  olgunlaşması  meşe  ağacından  yapılan  fıçılarda 

olur. 

 

 9.

 

Viski servisinde dikdörtgen tepsiler kullanılmalıdır.  

 

10. 

Konuklar  eğer  viski  soda  istemişler  ise  soda  sonradan 

getirilir. 

 

  

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı  cevap  anahtarı  ile  karşılaştırınız.  Doğru  cevap  sayınızı  belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 


 

 

15 ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

 

Uygun ortam sağlandığında konuğa tekniğine uygun bir şekilde servis edebileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır: Ø

 

Otel ve restoranlarda yapılan viski servisi hakkında bilgi toplayınız. Ø

 

Viskinin servis şekline göre sodalı, buzlu veya sek olarak nasıl servis yapıldığını öğreniniz. 

 

2. VİSKİ SERVİSİ 

 

2.1. Viskinin Servis Sıcaklığı 

Viskinin sıcaklığı konukların isteğine göre olur. Bazı konuklar oda sıcaklığında içerler. 

Ama genellikle buzlu servis edilir.  

İngiltere’de viski oda sıcaklığında içilir. Ama okyanus ötesi ülkelerde buz katılır.  

2.2. Viskinin Servis Şekilleri

 

 

2.2.1. Bardakta Viski Servis Şekilleri 

 

2.2.1.1. Poor Viski Servisi 

Viski  bardağa  4  cl  olarak  konularak  hazırlanır  ve  servis  edilir.  İçine  buz  ya  da  başka 

bir madde konulmaz. Bu şekilde servis edilen viskiye ülkemizde ‘sek’ viski denilmektedir. 

 

2.2.1.2. On The Rocks 

Buzlu  viski  anlamına  gelir.  On  the  rocks  bardağına  3  parça  buz  konur.  Üzerine  4  cl 

viski konularak servis edilir. Bu işlem barda ya da konuk masasında da yapılabilir. 

2.3. Soda ile Viski Servisi 

Viski tumbler bardağına 2 parça buz ve 4 cl viski konur. Ayrıca soda şişesiyle birlikte 

konuk  masasına  götürülür.  Konuğun  sağ  tarafına  soda  şişesi  konur.  Konuğun  isteğine  göre 

soda viski bardağına da doldurulabilir. Tekrar soda konuk masasına bırakılır. Bazen konuklar 

soda yerine su da isteyebilirler. Su da bu şekilde servis edilir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

AMAÇ ARAŞTIRMA 

 

 

16 Şişe ile servis 

 

Konukların istediği viski şişesi, uygun bardak ve buz, tepsi ile konuk masasına götürülür. Servis masasında arzuya göre (buzlu, buzsuz, sodalı vb.) hazırlarır ve servis edilir. 

 

2.3. Viski ile Birlite Verilebilecek Yiyecek ve İçecekler

 

Genellikle viski pahalı bir içecek olduğundan kaliteli peynir ve mezelerle içilir. Scotch 

viskiler yemeklerde şarap yerine içki olarak tercih edilir. Sek malt Scotch viskiler ise aperitif 

veya yemek sonrası içilir. 

Viski barlarda çerez ve meyveyle sunulur. Genellikle viski sade olarak içilir. 

Sofrada  birbiri  ardında  servis  edilen  değişik  yiyeceklerin  tümüyle  şarap  gibi  uyum 

göstermesi zordur. Viskinin yiyeceklerle içilmesinin en büyük sakıncası, ağır alkollü bir içki 

oluğu için yiyeceğin tadını bastırmasındandır. 

Viski  eğer  sodayla  içilecekse  mutlaka  ‘soda  water’  denilen  karbondioksitli  suyu 

kullanmak  gerekir.  Maden  sodası  ya  da  gerçek  adıyla  maden  suyu  ise  viskiye  katmak  için 

kullanılmaz. Çünkü maden suyu içinde bolca minareller olan kendine özgü tatlı bir içeçektir. 

 

 


 

 

17 UYGULAMA FAALİYETLERİ 

 

 ULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları 

Öneriler 

Ø

 Viski  servis  yöntemine  göre  tepsiyi 

hazırlayınız 

Ø

 

Konuklar  şişe  ile  servis  istiyorlarsa şişeyi tepsinin soluna yerleştiriniz 

Ø

 Şişe  ile  viski  servisi  istenmişse  misafir 

sayısı  kadar  siparişe  uygun  viski 

bardağını tepsinin sağına yerleştiriniz. 

Ø

 Konuklar  soda  ile  viski  servisini 

istiyorlar 

ise 

soda 


şisesini  viski 

bardağının soluna yerleştiriniz. 

Ø

 

Buzlu  viski  istiyorlar  ise  buz  kovasını tepsinin sol dışına yerleştiriniz. 

Ø

 Bardakta  viski  sipariş  edilmiş  ise  viski 

siparişini hazırlayınız. 

Ø

 

Bardağa 4 cl viski koyunuz Ø

 

Konuk  buzlu  viski  istemiş  ise  4  parça buz kokuyunuz 

Ø

 Konuk  sodalı  viski  istemiş  ise  3  parça 

buz  ve  4  cl  viskiyi  bardağa  dökünüz, 

sodayı doldurunuz.  

Ø

 Hazırlanan  viski  bardaklarını  tepsiye 

yerleştiriniz. 

Ø

 

Bardakta  hazırlanan  viskileri  servis sırasına 

uygun 


olarak 

tepsiye 


yerleştiriniz. 

Ø

 Aldığınız  siparişin  tepsiye  eksiksiz 

konulduğunu kontrol ediniz. UYGULAMA FAALİYETLERİ 

 

 

18  

Ø

 Siparişleri misafir masasına taşıyınız. 

Ø

 Öncelik 

sıralarına 

uygun 

olarak 


misafirlerin  sağından  bardakları  masaya 

koyunuz. 

Ø

 

Şişe  ile  servis  alınmış  ise  misafirlerin sağından 

viski 


bardaklara 

porsiyonlayınız. 

Ø

 

Misafirlere  buz  isteyip  istemediklerini tek 

tek 


sorunuz 

ve 


isteyenlerin 

bardaklarına buz koyunuz. 

Ø

 

Misafirlere  soda  isteyip  istemedikleri sorunuz, 

isteyenlerin 

bardaklarına 

yeterince soda ilave ediniz. 

Ø

 

Misafirlere  başka  bir  arzuları  olup olmadığını sorunuz. 

Ø

 Viski  ile  verilecek  yiyecekleri  servis 

ediniz. 


 

Ø

 Konuktan  alınan  siparişe  göre  istenilen 

yiyecekleri mutfakta hazırlatınız. 

Ø

 

Siparişin  servis  takımlarını  tepsiye koyunuz. 

Ø

 Tepsiyi,  sipariş  fişine  göre  kontrol 

ediniz  


Ø

 

Tepsiyi konuk masasına götürünüz. Ø

 

Servis  takımlarını  misafirin  kuverine ilave ediniz. 

Ø

 Konuğun  sağından  yiyecekleri  servis 

ediniz. 


 

 

 

19  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

A- Objektif Testler (Ölçme Soruları)  

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

 

Doğru Yanlış 

1.

 Viski konuklara ısıtılarak servis edilir. 

 

 2.

 

Viski şampanya kovasında servis edilir.  

 

3. 

Viski bardağa 4 cl olarak konur. 

 

 

4. 

Viski  soda  ile  servis  yapılacak  ise  soda  şişesi  mutlaka 

konuk masasına götürülmelidir. 

 

 5.

 

Soda ile viski servisinde ‘viski tumbler ‘bardağı kullanılır.  

 

6. 

Viski ile kırmızı et yemekleri yenir. 

 

 

  

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı  cevap  anahtarı  ile  karşılaştırınız.  Doğru  cevap  sayınızı  belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

Modülü  tamamladınız,  tebrik  ederiz.  Öğretmeniniz  size  çeşitli  ölçme  araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.  

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 


 

 

20 MODÜL DEĞERLENDİRME 

Modül  faaliyetleri  ve  araştırma  çalışmaları  sonunda  kazandığınız  bilgi  ve  becerilerin 

ölçülmesi için öğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacaktır. 

Ölçme  sonuçlarına  göre  sizin  modül  ile  ilgili  durumunuz  öğretmeniniz  tarafından 

değerlendirilecektir.

MODÜL DEĞERLENDİRME 


 

 

21  

CEVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 1 CEVAP ANAHTARI 

 

10  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2 CEVAP ANAHTARI 

  

 CEVAP ANAHTARLARI 

 

 

22 KAYNAKÇA 

 

 

Ø 

EREN Ersümer, Tülin Eren, Kokteyl Hazırlama Teknikleri 1-2, Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Antalya, 2005. 

 

Ø 

GEDÜK Recep, Servis Hizmetleri Ders Notları, Anadolu Otelcilik ve Turizm 

Meslek Lisesi, Antalya, 2005. 

 

Ø 

GÜREL Mehmet, Gülol Gürel, Servis ve Bar, Devlet Kitapları, Anadolu 

Üniversitesi, Eskişehir,1998. 

 

Ø 

İSTEK Abdullah, Alkollü İçeceklerin Servisi, Ders Notları, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, Bartın, 2001.  

KAYNAKÇA Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə