Söz anlam yabancı dillərdə qarşıtıYüklə 1.71 Mb.
səhifə1/18
tarix30.06.2017
ölçüsü1.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ÇİRİŞÇİYANSöz anlam yabancı dillərdə qarşıtı

Acı

ağı, dərd, incik, qayğu, qaxınc, qussə
Açmalıq

sabıns
Ad
ayətərəb: atı, im, nişan, işarə.
Ağa

aqa

< ağmaq: ucalmaq, uçmaq, qalxmaq.

aqanorxon: ata, böyük, baş

ağa bəyosmanlı: böyük qardaş, dadaş > akat.or > eke. əci

# ini: çiçik qardaşaqosyunan, aqu mançu

ahupəhləvi, aq ibri: uca

a-kejapon: dadaş

Ağac


yeğac

yol ölçüsü: altı kiləmetir: bir aralıqki üç bölüyə bölünsə, ortada ki duraqdan biri çağırsa, obiri ikisi eşidə bilər. yada ox ağacı adından gəlirqişsumer, qaccasans, aqaccasans, haqabask, darfars.?.
Ağac çiləki

moru(təmişk< tumuşk= tumuşuk: yumuru)Ağıl

aılmoğol.qazaq \ < av : yığmaq(avıl: çənbərli, yığılmış yer, avqar: ovlamaq aracı)

aulısyunan: avleyunan
Ağız

< avuz: av : yığan yer, oyuq.

oslatin: aoabask: hauçin: avuzbaşqır -noqay: aosbaşqır-noqay
Ağmaq

aymaq qalxmaq, aymaq

akasumer,
Ağrı

inci. dərd

aqrorlatin, aqrosyunan
Ağrı dağ

bu kəlmədə dörd kökdən danışmaq olar.

1) ağrı = ağır, yekə

2) iri = böyük, uca

3) arığ = çin, xalis > qutsal dağ

4) əğri dağ : bu dağın başı azacıq əyridi .

ağrıyosyunan: asav, vəhşi, ası
Ağuz

birinci; ilkin süt

> ağaz: birinci. başlanqıç
Aha!

ala! vurqu, şaşqınlıq göstərən səs: Aha! gəldin. Ala ba!
Akayu

ağa, kişi, ağayu, baş, adam, şəxs.

ukusumer: kişi: aykapermiyən: oqiçmekzik: uqqimad: ukkamad: okkayukamaçka: yuuyaruxenq
Aku

> akayu.

ukusumer
Al

bir şeytan türü(cürü)

al basmaq, cin basmaq, ağır basmaq: qara basmaq

alusumer, aluasur.
Ala

alaca, xəddi, çal, alvan, ala bula.

(ala + ca: 'ca' əki vurğunu(tə'kidi) yetirir)alaqmoğul: ayolosyunan
Alala

hay küy, hoy\ savaş hay küyü.

alalayunan
Alarqa

uzaq, qıraqAlav

yalav :1) bayraq, pərçəm 2) od.

yiləmək: yalimək: ışıldamaq, parıldamaq, yanmaq.

gün fransada olduğu kimi: flamme: 1) alav 2) bayraqdhau(zau)ərəb

Alaverə

alaver, alış-satış, davər, arbat, araçı

alverçi, alıb satan, qatıb qatnaşdıran, dəllal, araçıAlay

ordu, qoşun, yığnaq, çoxluq qalabalıq.

qoşuq : yədək. kortej, mültəzəminalyayunan
Alçı

yalçu (< yalımaq: parıldamaq) yalıyan, parıldayan, ağ.

arjilalatin
Alın

<> aln.

<> aynikazənd, anikasans.
Alısta

hazır


allestireitali: hazırlamaq
alma
melonyunan,malumlatin
Almaq
eloyunan, alouyunan, aliskopayyunan: tutulmaq\ alosısyunan: tutulmaq\ adasans: almaq: lalanepal
Alp

iç(ruh), dış(güc) yüksəkligi\ batır(bahadır) baxıcı, baxşıAlqı vergi

alış satış
Alverçi

alıb satan, qatıb qatnaşdıran, dəllalAna
anyamacar, anbask, nənəqafqaz, nonnabas-latin, anetonquz, nan(na)mekzik,enelapon, anubirmani, annubənqal,
Anadolu

yer adı\ < ana+doğu: anadan doğma

anatolıyunan: (
And
aduasur
Aparmaq

qoğzamaq, tutmaq, bəddəmək, götürmək, qırmaq, lütləməkAq

> ağarmaq:

1) ağ rəng almaq

2) çıxmaq(gün)

aqça: gümüş pul\ kisəqçə: pulkifi, keçmişdə bir 'kisəqçə' 'beş yüz piyastıra' dəngiydi.auqeyunan: günün ağarması, dan ertənq\ bu kəlmədə'' ağlıq'' anlamı var necəki yumurtaya ''auqon''yunan deyirlər. tut. fransızcada 'aube'(səhər açılması) 'oeuf'(öf: yumurta) deməkdir\ beyzərəb: yumurta \ bəyazərəb: ağ \ albalatin: albuslatin: blancfrans: ağ\ alba dies: günün ağarması\ sipidə dəmfars
Aqanyenisey

ağa: dədə.
Aqarmaq

ağ boyanmaq,

obiri dillərdə olduğu kimi günün doğması deməkdir : gün ağardıbəyzərəb yumurta, tuxum > bəyaz : ağ

albalatin: ağ


Aqçə

ağ(gümüş) pul.Aqşam

toran

uşansumer, axsavoset:
araba
arpayunan, aravosyunan: dığılıq, fılanış
Aramaq

axtarmaq, aramaq

aratubask
Ardıç

çal, xal-xal. çin-çin.

alisans, arasans, erlebask
Arı

arıq, arun, çin, xalis

arıyonyunan, erlebask, aryasans: arı, təmiz, yerosyunan: qut, mobarək, yalavac\ aratzabask: təmiz
Arıq

incə, quru, cılız.

arqalbask
Arka

dal, kürək, quyruq,

arkatuasur:
Arkudıq

ekiz, doğulu, qoşaqArmaq

ərinmək, yorulmaq
Armaq

haramaq,

yorğun arğınharısans, haryamısans, haryingilis: yorulmaq
Armız

ara, ərik, cırıq, çatlaqArq

arx, çeşmə, qəno, arğa,

rekarus, arokmacar: lülə, oyuq.
Arqoduq

< arka + doğ. ekiz, doğulu,
Arqurı

ayqıri < əyri, əgic, yanakı
Artmaq

itmək, itələmək, artırmaq.

yemək.

> aşamaq: yemək işiaçasans, tçatəbbət, esuslatin,aiişərəb\ sans: adsans: yemək: eseuyunan: eseynyunan: esitolatin: ederelatin: itanqotik\> aşamidənfars: yeyib içmək
Aşamaq

yeməkAsav

< aşav, ası, vəhşi, boğuş, qıyaq, yırtıcı, qudura, ürkək

Vəhşiyana: bovğışyanasavuslatin
Aşı

1) (< aşurmaq: bir yerdən bir yerə daşımaq, dışarmaq, utmaq, içərmək). vaksən, peyvət

2) (< açmaq) açı, göz(bir neçə dildə olduğu kimi)

günəş < gün + aç: gündüzün gözü(?)\ ayaş: ay + aç.açizənd, açərməni, axisans, oçirus.


Aşıq

< aşmaq. aşmağa; axmağa yarayan sümük bölüyü

axıyunan
Aşmaq

1) çıkmaq, ötmək, keçmək 2) cütləşmək, atılmaq, üstəmək. uşmaq .
At

< atlamaq(?).sanskıritdə olduğu kimi

atamısans: yerimək\ ataysans: yeriyən, gedən

kramsans: yerimək > krantasans: at


Ata

dədə, eseyenisey

etsekemoğuladsumer, tasumer, atyamacar, aitabask, tatealban atu hitit : böyük, ağa isafin,attayunan,tetarus
Atışmaq

< atmaq. savaşmaq, tullanışmaqAul

< avul. kənd, köy, oturaqAvanaq

kic, abdal, səfeh, çox tez sevinən; aldanan

< avınmaq: öyünmək, sevinmək.
Avlı

< av. həyət

avleyunan,
Avuc

apaz : ovuc, əlin ayası, kəfi

apazlamaq: ovcuna almaq, üstələmək, aparmaq


Axud

ağa, böyük\ axu: qocalara saya, sayqı olaraq deyilir

axu baba: hörmətli ağa , ağa, böyük.

Yunan yazılarında keçir: türk axutları: türk həzrətləri, ağaları .

ilam xaqanlarının adı .

moğol yazılarında, qıtay, tanqut kişişlərinə verilən ad.arxondyunan.

naxuntilam, arkus


Axund

əbə, ədə, abi. apa. aba.

< ''ağa''

bu söz 'əfəndinin' başqa bir biçimidi

necəki : əfə < əfəndi, axundun qısalmış biçimi kəlməsindən doğur. necəki əxəvi, qağa.

Axur

< av. yığılmaq yeri(heyvan)

aqurisyunan
Aya

< ayaq. əlin ayağın kəfi

ariksumer, verakbask bud
Ayaq

azaq


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə