Slovenská poľnohospodárska univerzita nitra fakulta biotechnológie a potravinárstva


Vplyv pamajoránovej silice, probiotika a pamajoránovej silice s probiotikom na mikroskopické vláknité huby v kŕmnej zmesi HYD-03 3. experimentuYüklə 3.79 Mb.
səhifə8/11
tarix27.08.2017
ölçüsü3.79 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Vplyv pamajoránovej silice, probiotika a pamajoránovej silice s probiotikom
na mikroskopické vláknité huby v kŕmnej zmesi HYD-03 3. experimentu


Priemerný počet sledovaných mikroskopických vláknitých húb v kŕmnej zmesi HYD-03 3. experimentu je uvedený v tabuľke č 23.
Tab. 23

Priemerný počet sledovaných mikroskopických vláknitých húb v kŕmnej zmesi HYD-03 3. experimentu

Skupina
Czapek Dox x (log.KTJ.g-1)

Sladina x (log.KTJ.g-1)

x (log.KTJ.g-1)

Silica

1. PS

1,73

2,03

1,88

Probiotikum

2. PS

1,75

2,01

1,88

Silica + probiotikum

3. PS

1,73

1,82

1,76

Kontrolná

KS

1,65

1,78

1,72

1. PS – prídavok 0,05 % pamajoránovej silice,

2. PS – prídavok 0,10 % probiotika,
3. PS prídavok 0,05 % pamajoránovej silice a 0,10 % probiotika,


KS – bez prídavku silice a probiotika
Graf 20

Počet izolátov mikroskopických vláknitých húb v kŕmnej zmesi HYD-03
3. experimentu

V kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Aspergillus sp. pri silici 12,0, čo predstavuje 32,43 %, pri probiotiku bol 13,0 izolátov, čo predstavuje 24,53%, pri silici + probiotiku bol 14,0 izolátov, čo predstavuje 35 %. V kontrolnej kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Aspergillus sp. 24,0, čo predstavuje 44,44 %. V kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Aspergillus clavatus pri silici 2,0, čo predstavuje 5,4 %,
pri probiotiku bol 3,0 izoláty, čo predstavuje 5,66 %, pri silici + probiotiku bol 3,0 izoláty, čo predstavuje 7,5 %. V kontrolnej kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Aspergillus clavatus sp. 4,0, čo predstavuje 7,41 %. V kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Aspergillus flavus pri silici 10,0, čo predstavuje 27,03 %, pri probiotiku bol
9,0 izolátov, čo predstavuje 16,98 %, pri silici + probiotiku bol 11,0 izolátov, čo predstavuje 27,5 %. V kontrolnej kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Aspergillus flavus 18,0, čo predstavuje 33,33 %.
Graf 21

Percentuálny podiel izolátov mikroskopických vláknitých húb v kŕmnej zmesi HYD-03 3. Experimentu
V kŕmnej zmesi HYD-03 nebol zazanamenaný výskyt Aspergillus niger complex
pri silici, pri probiotiku bol počet izolátov Aspergillus niger complex 1,0, čo predstavuje 1,89 %, pri silici + probiotiku nebol zaznamenaný výskyt Aspergillus niger complex.
V kontrolnej kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Aspergillus niger complex
2,0, čo predstavuje 3,7 %. V kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Mucor sp. pri silici 23,0, čo predstavuje 62,16 %, pri probiotiku bol 35,0 izolátov, čo predstavuje 66,03 %, pri silici + probiotiku bol 25,0 izolátov, čo predstavuje 62,5 %. V kontrolnej kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Mucor sp. 28,0, čo predstavuje 51,86 %. V kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Penicillium sp. pri silici 2,0, čo predstavuje 5,41 %, pri probiotiku bol 5,0 izolátov, čo predstavuje 9,44 %, pri silici + probiotiku bol 1,0 izolát, čo predstavuje 2,5 %. V kontrolnej kŕmnej zmesi HYD-03 bol počet izolátov Penicillium sp. 2,0, čo predstavuje 3,7 %. Celkový počet izolátov mikroskopických vláknitých húb v kŕmnej zmesi HYD-03 bol pri silici 37 izolátov, pri probiotiku
53 izolátov, pri silici + probiotikum 40 izolátov a v  kontrolnej skupine 54 izolátov.


 1. Biochemické ukazovatele krvi
 1. Obsah vápnika v krvi brojlerových kurčiat

Priemerný obsah vápnika v krvi brojlerových kurčiat je znázornený na grafe
č. 22, štatistická charakteristika obsahu vápnika v krvi brojlerových kurčiat je uvedená v tabuľke č. 24 a štatistická preukaznosť rozdielov medzi skupinami v tabuľke č. 25.Graf 22

Priemerný obsah vápnika v krvi brojlerových kurčiatTab. 24

Štatistická charakteristika obsahu vápnika v krvi brojlerových kurčiat

 

Skupina__Silica__Probiotikum__Silica_+_probiotikum'>Skupina____Silica__Probiotikum'>Skupina

 

Silica

Probiotikum

Silica + probiotikum

Kontrolná

n (ks)

6

6

6

6

s (mmol.l-1)

0,24

0,12

0,22

0,23

vk (%)

8,21

4,08

7,50

7,92

n – početnosť, s = smerodajná odchýlka, vk = variačný koeficient.
Tab. 25

Štatistická preukaznosť rozdielov obsahu vápnika v krvi brojlerových kurčiat medzi skupinami

F-test

0,28
Scheffeho test P0,05

Skupina

Silica

Probiotikum

Silica + probiotikum

Kontrolná

-

-

-

Silica
-

-

Probiotikum

 

 

-

   -P0,05, Scheffeho test pri hladine významnosti P0,05-: -P>0,05

Priemerný obsah vápnika v krvi brojlerových kurčiat bol pri silici 2,95 mmol.l-1,


pri probiotiku 2,87 mmol.l-1, pri silici + probiotikum 2,89 mmol.l-1. V kontrolnej skupine bol priemerný obsah vápnika v krvi brojlerových kurčiat 2,96 mmol.l-1. Z výsledkov štatistickej charakteristiky obsahu vápnika v krvi brojlerových kurčiat vyplýva, že v pokusných skupinách najnižšie kolísanie hodnôt bolo zaznamenané pri probiotiku (s = 0,12 mmol.l-1 a vk = 4,08 %) a najvyššie kolísanie hodnôt pri silici
(s = 0,24 mmol.l-1 a vk = 8,21 %). V kontrolnej skupine sme zaznamenali hodnotu smerodajnej odchýlky 0,23 mmol.l-1 a variačného koeficientu 7,92 %. Rozdiely v obsahu vápnika v krvi brojlerových kurčiat medzi skupinami neboli štatisticky preukazné (P>0,05).


 1. Obsah fosforu v krvi brojlerových kurčiat

Priemerný obsah fosforu v krvi brojlerových kurčiat je znázornený na grafe
č. 23, štatistická charakteristika obsahu fosforu v krvi brojlerových kurčiat je uvedená v tabuľke č. 26 a štatistická preukaznosť rozdielov medzi skupinami v tabuľke č. 27.Graf 23

Priemerný obsah fosforu v krvi brojlerových kurčiat
Tab. 26

Štatistická charakteristika obsahu fosforu v krvi brojlerových kurčiat

 

Skupina

 

Silica


Probiotikum

Silica + probiotikum

Kontrolná

n (ks)

6

6

6

6

s (mmol.l-1)

0,30

0,18

0,27

0,16

vk (%)

18,05

9,15

15,78

8,82

n – početnosť, s = smerodajná odchýlka, vk = variačný koeficient.
Tab. 27

Štatistická preukaznosť rozdielov obsahu fosforu v krvi brojlerových kurčiat medzi skupinami

F-test

1,38
Scheffeho test P0,05

Skupina

Silica

Probiotikum

Silica + probiotikum

Kontrolná

-

-

-

Silica
-

-

Probiotikum-

   -P0,05, Scheffeho test pri hladine významnosti P0,05-: -P>0,05Priemerný obsah fosforu v krvi brojlerových kurčiat bol pri silici 1,69 mmol.l-1,
pri probiotiku 1,92 mmol.l-1, pri silici + probiotikum 1,69 mmol.l-1. V kontrolnej skupine bol priemerný obsah fosforu v krvi brojlerových kurčiat 1,82 mmol.l-1. Z výsledkov štatistickej charakteristiky obsahu fosforu v krvi brojlerových kurčiat vyplýva, že v pokusných skupinách najnižšie kolísanie hodnôt bolo zaznamenané
pri kontrolnej skupine (s = 0,16 mmol.l-1 a vk = 8,82 %) a najvyššie kolísanie hodnôt
pri silici (s = 0,30 mmol.l-1 a vk = 18,05 %). Rozdiely v obsahu fosforu v krvi brojlerových kurčiat medzi skupinami neboli štatisticky preukazné (P>0,05).


 1. Obsah horčíka v krvi brojlerových kurčiat

Priemerný obsah horčíka v krvi brojlerových kurčiat je znázornený na obrázku
č. 24, štatistická charakteristika obsahu horčíka v krvi brojlerových kurčiat je uvedená v tabuľke č. 28 a štatistická preukaznosť rozdielov medzi skupinami v tabuľke č. 29.


Graf 24

Priemerný obsah horčíka v krvi brojlerových kurčiat
Priemerný obsah horčíka v krvi brojlerových kurčiat bol pri silici 0,94 mmol.l-1,
pri probiotiku 0,97 mmol.l-1, pri silici + probiotikum 0,83 mmol.l-1. V kontrolnej skupine bol priemerný obsah horčíka v krvi brojlerových kurčiat 0,98 mmol.l-1. Z výsledkov štatistickej charakteristiky obsahu horčíka v krvi brojlerových kurčiat vyplýva, že v pokusných skupinách najnižšie kolísanie hodnôt bolo zaznamenané
pri silici + probiotikum (s = 0,04 mmol.l-1 a vk = 4,45 %) a najvyššie kolísanie hodnôt pri probiotiku (s = 0,10 mmol.l-1 a vk = 9,91 %).

Tab. 28

Štatistická charakteristika obsahu horčíka v krvi brojlerových kurčiat

 

Skupina

 

Silica


Probiotikum

Silica + probiotikum

Kontrolná

n (ks)

6

6

6

6

s (mmol.l-1)

0,05

0,10

0,04

0,09

vk (%)

5,32

9,91

4,45

8,78

n – početnosť, s = smerodajná odchýlka, vk = variačný koeficient.
Tab. 29

Štatistická preukaznosť rozdielov obsahu horčíka v krvi brojlerových kurčiat medzi skupinami

F-test

5,89++

Scheffeho test P0,05

Skupina

Silica

Probiotikum

Silica + probiotikum

Kontrolná

-

-

+

Silica
-

-

Probiotikum+

   -P0,05, Scheffeho test pri hladine významnosti P0,05-: -P>0,05

V kontrolnej skupine sme zaznamenali hodnotu smerodajnej odchýlky 0,09 mmol.l-1 a variačného koeficientu 8,78 %. Rozdiely obsahu horčíka v krvi brojlerových kurčiat boli štatisticky preukazné (P<0,05) medzi kontrolnou skupinou a skupinou so silicou


+ probiotikum a medzi skupinou s probiotikom a skupinou so silicou + probiotikum.


 1. Obsah celkových bielkovín v krvi brojlerových kurčiat

Priemerný obsah celkových bielkovín v krvi je znázornený na grafe č. 25, štatistická charakteristika obsahu celkových bielkovín v krvi je uvedená v tabuľke č. 30 a štatistická preukaznosť rozdielov medzi skupinami v tabuľke č. 31.Graf 25

Priemerný obsah celkových bielkovín v krvi brojlerových kurčiat
Tab. 30

Štatistická charakteristika obsahu celkových bielkovín v krvi brojlerových kurčiat

 

Skupina

 

Silica


Probiotikum

Silica + probiotikum

Kontrolná

n (ks)

6

6

6

6

s (mmol.l-1)

2,99

5,65

4,88

2,57

vk (%)

7,52

14,16

13,42

6,16

n – početnosť, s = smerodajná odchýlka, vk = variačný koeficient.
Tab. 31

Štatistická preukaznosť rozdielov obsahu celkových bielkovín v krvi brojlerových kurčiat medzi skupinami

F-test

1,67-
Scheffeho test P0,05

Skupina

Silica

Probiotikum

Silica + probiotikum

Kontrolná

-

-

-

Silica
-

-

Probiotikum

 

 

-Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə