Sİstemik hastaliklarda akciĞERYüklə 445 b.
tarix25.03.2017
ölçüsü445 b.


SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER


28 yaş, erkek

 • 28 yaş, erkek

 • Araç içi kaza sonrası multipl travma nedeni ile getiriliyor, Solunum-hemodinami stabil,nörolojik defisit yok, mesane rüptürü (+), pelvis stabilize ediliyor, entübe YBÜ’de izlem

 • İlk gün siyah akciğer.PaO2/FiO2: 400

 • 5.gün beyaz akciğer, PaO2/FiO2:250, PAP:50 mmHg, lökositoz, trombositopeni

78 yaşında erkek, glokom nedeni ile opere olacak.

 • 78 yaşında erkek, glokom nedeni ile opere olacak.

 • Preop değerlendirme sırasında fizik muayenede

 • ronküs saptanıyor.

 • Hastanın 1 yıldır zaman zaman hırıltı ve hışıltı şikayeti var. Astım tanısı almış

 • Akciğer grafisi normal, FEV1/FVC: %70, reversibilite: 210 ml.

 • Timoleptik göz damlası,ventolin inhaler gereğinde kullanıyorASD/ VSD Pulmoner hipertansiyon

 • ASD/ VSD Pulmoner hipertansiyon

 • Konjestif kalp yetersizliği Refleks bronkospazm

 • Difüzyon kapasitesi azalması

 • Hipoksemi

 • Plevral efüzyon

 • Mitral kapak hastalığı Komplians azalması

 • Pulmoner hipertansiyon

 • Dressler sendromu Plörezi, pnömonitis

 • Antiaritmik-Beta bloker Bronkospazm

 • ACE inhibitörü Öksürük

 • Amiodarone İnterstisyel akciğer hastalığıAşağıdakilerden hangisinin akut solunum yetersizliğine yol açma olasığı en azdır?

 • Aşağıdakilerden hangisinin akut solunum yetersizliğine yol açma olasığı en azdır?

 • a) Akut hemorajik pankreatit

 • b) Kafa travması

 • c) Amiodaron kullanımı

 • d) Yağ embolisi

 • e) TüberkülozPankreatit Akciğer ödemi, hipoksemi,

 • Pankreatit Akciğer ödemi, hipoksemi,

 • plörezi

 • Crohn Granülomatöz akciğer hastalığı

 • Ülseratif kolit Bronşit, bronşiektazi

 • Karaciğer sirozu Hipoksemi, plörezi, pulmoner

 • hipertansiyon

 • Reflü Öksürük, pnömonitis, interstisyel

 • akciğer hastalığı

 • Mendelson send Aspirasyon pnömonitisiAkciğer grafisinde kalsifikasyona yol açan hastalığı işaretleyiniz.

 • Akciğer grafisinde kalsifikasyona yol açan hastalığı işaretleyiniz.

 • a) Üremi

 • b) Churg-Strauss

 • c) Wegener

 • d) Good-pasture

 • e) HiperparatiroidiÜremi Akciğer ödemi, plörezi, hipoksemi, asidoz

 • Üremi Akciğer ödemi, plörezi, hipoksemi, asidoz

 • Vaskulitler Nodül, hemoraji, plörezi,

 • astım atağı

 • Hemodiyaliz HipoksemiHipotiroidi OUAS, Plörezi, solunum güçlüğü

 • Hipotiroidi OUAS, Plörezi, solunum güçlüğü

 • Hipertiroidi Dispne, Hiperkarbi, difüzyonda azalma, Pulmoner hipertansiyon, trakea basısı, solunum kas yorgun- luğu, komplians azalması

 • Hiperparatiroidi Mikrokalsifikasyon

 • Over Tm Plörezi, metastaz

 • Diabetes mellitus Pnömoni, tuberküloz reaktivasyonu1) Nötrofil kemotaksisinin azalması

 • 1) Nötrofil kemotaksisinin azalması

  • Stafilokoksik ve gram negatif bakteri sık
 • 2) Lenfosit intrasellüler bakterisidal aktivite azalması

  • İnfeksiyon daha sık
 • 3) Monosit fagositik aktivitesinin azalması

  • Fungal infeksiyon sık (mukormikozis)
 • 4) Beslenme bozukluğu, hücresel immünitede azalma

  • Tüberküloz reaktivasyonu


BOOP’a en sık yol açan neden hangisidir?

 • BOOP’a en sık yol açan neden hangisidir?

 • a) Orak hücreli anemi

 • b) Protein C eksikliği

 • c) Kemik iliği transplantasyonu

 • d) Talasemi

 • e) LökozAnemi Dispne

 • Anemi Dispne

 • Hemofili Alveoler hemoraji

 • Orak hücreli anemi Akut Göğüs Sendromu, Yağ embolisi, kot fraktürü

 • Kemik iliği nakli Pnömoni, BOOP, Emboli, İlaç Akciğeri

 • Talasemi Pulmoner hipertansiyon

 • Lökoz Oportunistik infeksiyon, parankim tutulumu(lökostaz)Romatoid artrit Nodül, plörezi, BOOP, İAH

 • Romatoid artrit Nodül, plörezi, BOOP, İAH

 • Lupus Plörezi, BOOP, İAH, pulmoner hipertansiyon

 • Skleroderma İAH, BOOP, pulmoner hipertansiyon

 • MKDH Solunum kas güçlüğü, İAH

 • Ankilozan spondilit İAH, apikal fibrobülloz hast

 • restriksiyonEn sık plevral efüzyon nedeni kollajen doku

 • En sık plevral efüzyon nedeni kollajen doku

 • hastalığı hangisidir?

 • 1) Skleroderma

 • 2) Romatoid artrit

 • 3) Mikst konnektif doku hastalığı

 • 4) Sjögren sendromu

 • 5) Sistemik lupus eritematozisParankim tutulumu olmaksızın pulmoner hipertansiyona yol açan hangisidir?

 • Parankim tutulumu olmaksızın pulmoner hipertansiyona yol açan hangisidir?

 • 1) Romatoit artrit

 • 2) SLE

 • 3) PSS

 • 4) MKDH

 • 5) Ankilozan spondilitBULGU RA SLE PSS MKDH AS

 • BULGU RA SLE PSS MKDH AS

 • Solunum kas tutulumu - ++ - + -

 • Aspirasyon pnömonisi - - +++ ++ -

 • Pulmoner hipertansiyon + ++ ++++ ++ -

 • İnterstisyel tutulum +++ ++ ++++ ++ +

 • BOOP +++ + + ++ -

 • Plevral efüzyon ++ +++ + ++ -

 • Parankimal nodül ++ - - - -Dermatomiyozit/polimiyozit’te interstisyel tutulum meydana gelip gelmeyeceğini predikte ettiren test hangisidir?

 • Dermatomiyozit/polimiyozit’te interstisyel tutulum meydana gelip gelmeyeceğini predikte ettiren test hangisidir?

 • a) ANA

 • b) Anti Jo-1

 • c) Anti Scl-70

 • d) SS-A (R0)

 • e) U1-RNPRA RF(IgG), ANA, histone

 • RA RF(IgG), ANA, histone

 • PSS anti-sentromere (CENP A-F)

 • Scl-70, PM-Scl

 • SLE ds-DNA, ANA, Lupus antikoagulan

 • MKDH U1-RNP

 • DM/PM Jo-1, PL-7, PL-12, EJ, OJ

 • Sjögren R0 (SS-A), La (SS-B), RF(IgM)25 yaşında, kadın, 3. hamilelik, 32. haftada doğum travayı başladığı için getirildiği acil serviste tokolitik ajan uygulama ile uterus kontraksiyonları kontrol ediliyor

 • 25 yaşında, kadın, 3. hamilelik, 32. haftada doğum travayı başladığı için getirildiği acil serviste tokolitik ajan uygulama ile uterus kontraksiyonları kontrol ediliyor

 • Bir süre sonra vücutta ödem ve takiben akut pulmoner ödem ve fetal bradikardi gelişiyor.

 • Tokolitik tedavi sonlandırılıp, kortikosteroid tedavi uygulamasına rağmen entübasyon gerekiyor

 • Şuuru hiç kapanmayan hastada, fizik muayene normal, DVT (-), D-dimer (+) ve EKO normal, ancak TA ve Hct’in düştüğü görülüyorA) Preeklampsi

 • A) Preeklampsi

 • B) Pulmoner emboli

 • C) Alveoler hemoraji

 • D) Aspirasyon pnömonisi

 • E) Gebelik kardiyomiyopatisiAkut Solunum Yetersizliği

 • Akut Solunum Yetersizliği

  • Bleomycin Nitrofurantoin Trisiklik antidepresan
  • Metotrexate Fibrinolitikler Epinefrin
  • Amphotericin B Hidroklorotiazid Tokolitik ajanlar
 • Yamalı infiltrasyon+eozinofili

  • Asetilsalisilik asid Propranolol Tetrasiklin
  • Ampisilin Sulfasalazine Procarbazin
  • Naproksen Nitrofurantoin Diğerleri
 • BOOP

  • Amiodarone Altın Penicillamine
  • Bleomycin Metotrexate Radyasyon
  • Siklofosfamid Mitomycin Sulfasalazine


Hastaya onun her şeyi ile ilgilendiğiniz izleniminin verilmesi

 • Hastaya onun her şeyi ile ilgilendiğiniz izleniminin verilmesi

 • Anamnez ve sistemlerin sorgulanması

 • Tam fizik muayene

 • Öz geçmiş

 • Soy geçmiş

 • İlaç kullanımı ( eski-yeni)

 • Alışkanlıklar/ hobiler

 • Mesleki anamnezDiğer sistemlerin hastalıklarında akciğer fonksiyonları etkilenebilir

 • Diğer sistemlerin hastalıklarında akciğer fonksiyonları etkilenebilir

 • Akciğer fonksiyonları etkilenmese dahi, diğer sistemlerin hastalıklarında solunum sistemi temel semptomları ortaya çıkabilir

 • Tüm ilaçlar potansiyel olarak akciğer toksiktirКаталог: TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Koma, status ep lept kus, bey n öLÜMÜ
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Ekstratorasik nonkardiyak komplikasyonlar Posttorakotomi ağrısı
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> İnterstisyel Akciğer Hastalıkları = Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Periferik: Visseral plevra ve septumlar
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Yaygın akciğer hastalıklarının saptanması ve tanısında en başarılı görüntüleme yöntemi yrbt’dir
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Sarkoidoz, kazeifikasyon göstermeyen granülomlarla karakterize bir immün sistem hastalığıdır
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Tüberküloz Dr. Haluk C.Çalışır
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Tüberküloz doğal gelişimi
TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH -> Akut konfüzyonel durum


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə