Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarını aşkar edən Azərbaycanlı alimYüklə 146.78 Kb.
Pdf просмотр
tarix27.06.2017
ölçüsü146.78 Kb.

s

sual


1

Vəqf adlanırdı: 

2

Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarını aşkar edən Azərbaycanlı alim: 3

Xocalı şəhəri nə vaxt soyqırıma məruz qaldı?     

4

Səfəvilər hansı dövlətlə qohumluq münasibətlərində idilər: 5

Birinci dünya müharibəsi dövründə Bakı nefti uğrunda mübarizədə 

Almaniyanın müttəfiqi kim idi?     

6

Bunlardan hansı 2 Aprel 2016-cı il  döyüşlərində şəhid olmuş Həmyerlimizdir (Naxçıvanlı)     

7

E.Ə.693-cü il hadisələrində yad edilir:  8

Əsrin müqaviləsi nə vaxt bağlandı?     

9

Gəncənin qala qapıları ilə Xudafərin körpüsünün oxşar cəhəti nədir?     10

1221-ci ildə monqolların Təbrizə hücumunun nəticəsi nə oldu?     

11

Bütün islam dünyasının xristian sərhədi yaxınılığında yerləşən ən mühüm hərbi strateji məntəqəsi hara idi?     

12

Babək öz ləqəbini haradan götürmüşdür?13

Dünya Azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliy günü nə vaxtdır?     

14

Abbasilər tərəfindən Azərbaycana mülk olaraq verilmişdir: 15

Laçın nə vaxt işğal olunub?     

16

Türkmənçay sülh müqaviləsi neçə maddədən ibarətdir?17

H.Əliyev sovet İKPMK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd seçildi. 

18

Cəbrayıl nə vaxt işğal edildi?     19

XIX əsrin 20-30 cu illərində Şimali Azərbaycan xanlılarını əvəz edən idarə 

usulu. 

20

Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəsin imzalanmasına vasitəçilik etmiş dövlət. 

21

1734-1737-ci illərdə Nadir şaha qarşı üsyanlar harda baş verdi?     22

Birinci dünya müharibəsi dövründə Bakı nefti uğrunda mübarizədə 

Almaniyanın müttəfiqi kim idi?   

23

Teymurilər hansı döyüşdə Qaraqoyunluları məğlub etdilər. 24

H.Ə.Əliyev neçənci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilmişdir? 

25

1503-cü ilə aid döyüş: 26

Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradılmışdı: 

27

Mezolit dövründə nə kəşf olundu?     28

Rəhdari adlanır: 

29

Azərbaycanda 1737 və 1738-ci illərdə Nadirə qarşı üsyanlar baş verd: 30

Qrabağ xanlığının banisi Pənahəlixan hücumlardan müdafiə olunmaq 

üçün:  

31

XVIII əsrin 50-80-ci illərində Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsində fəal iştirak etmiş xanlıq: 

32

XVIII əsrdə Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparmışdı   

33

Xan xəzinəsinə vergidən və mükəlləfiyətdən azad olan torpaq sahibliyi forması adlanırdı:  

34

Qubalı Fətəli xanın Bakı xanlığını özündən asılıhala salması üçün şərait yaradıldı  

35

Əbhər sülhü nə zaman kimlər arasında bağlandl? 

36

1551-ci ildə Azərbaycanda hansı hadisə baş vermişdir?  37

 XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisini Rusiya ilə Osmanlı arasında bölüşdürən 

müqavilə:  

38

Xanlıqlar dövründə elatın maafdan fərqli cəhəti :   39

Ağa Məhəmməd xan Qacarın 1795-ci ildə Şuşaya hücumun nəticəsi:   

40

I Şah Abbas nə üçün öz səfiri Hadı bəyi Moskvaya göndərmişdi?  41

Nə üçün Əsnafların özünüidarəetmə hüququ xeyli məhdud idi   

42

Vəqf adlanırdı: 43

Xronoloji Ardıcıllığı müəyyən edin:   1.Sufiyan döyüşü   2.Çıldır döyüşü    

3.Samur çayı sahilində Məşəl savaşı   

44

Xanlıqlar dövründə qoşunun əsas hissəsini təşkil edirdi:   45

Qəmşə döyüşü nə vaxt baş verib?  

46

Urmiyalı Fətəli xan ilə Kərim xan Zənd arasındakı oxşarlıq nədir?47

1830-cu ildə Car Balakən və 1863-cü il Zaqatala üsyanının oxşar tələbləri: 

48

2 Aprel 2016-cı il  döyüşlərində göstərdiyi rəşadətə görə Milli Qəhrəman adını alan Döyüşçümüz kimdir?   

49

2 Aprel 2016-cı il  döyüşlərində Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması hansı şəhərdən əldə edildi?     

50

Milli zəmində qarşıdurma ilk dəfə SSRİ-nin hansı bölgəsində baş vermişdir:

51

Azərbaycanın qədim tarixi hansı mənbələr əsasında öyrənilir?52

XX əsrin 30 – 50 – ci illərinin tarixi ədəbiyyatında  Azərbaycanda ilk dövlət 

qurumu kimi göstərilirdi?

53

Orta əsrlərdə tarixi əsərlərin yazılmasına böyük təsir göstərmişdi?54

Atropatena dövləti antik müəlliflərin əsərlərində hasnsı adla tanınmışdı

55

Albaniyada yaşayan 26 tayadan 24 – nün dil mənsubiyyətini müəyyən etmişdi?

56

Xürrəmilər hansı ideologiyanın davamçıları idilər?57

Sacilər sülaləsi nümayəndələrinin “Afşin” ləqəbi daşıdığı müəyyən 

edilmişdi?

58

Hansı döyüşdən sonra 12 min dananın gönü üzərində yazılmış müqəddəs Avesta məhv olmuşdu?

59

Şirvanşahlar dövlətinin yaranmasının tarixi əhəmiyyəti nədir?60

Həm şimala, həm də cənuba aid edilən Atropatena ərazisi neçənci əsrdən 

ərəb mənbələrində Azərbaycan adlandırılmımışdı??

61

Monqol əyanlarının xüsusilə, Arqun ağanın Azərbaycanda həyata keçirdiyi siyasətin əsas məqsədi nə idi?

62

Eldənizlər hökmdarı Əbu Bəkrin ilk və son uğuru nə idi?63

Babək haqqında ilk məlumat veren orta əsr müəlifi kimdi?

64

Soyurqal torpaqlarının tiyuldan fərqi nədir?65

Hansı şəhərin işğalı ilə Azərbaycan tamamilə monqollar tərəfindən istila 

olundu?

66

Əmir Teymurun 1402  - ci ildə Osmanlı sultanı I Bəyazidə qarşı yürüşündə hansı Azərbaycan hakimləri iştirak etmişdi? 

67

I Xəlilullah hansı sahədə atasının siyasətini davam etdirirdi?68

Aşağıdakılardan hansı böyük Səlcuq Sultanı Alp Arslaın  hakimiyyəti 

dövrünə aiddir?

69

I Şah Abbasın dövründə bağlanmış Səfəvi – Osmanlı müqavilələri hansıdır?

1. Amasya 2. İstanbul 3.Mərənd 4.Qəsri - Şirin

70

Albaniya dövləti fars mənbələrində necə adlanırdı?71

QaraYusifin hansı döyüşdəki qələbəsi onun Sultan Əhmədlə 

münasibətlərini pozdu?

72

Qarabağ xanı Pənahəli xanın hakimiyyət dövrünə aid deyil73

Monqollar 1256-cı ildə Şimali İranda hansı hökmranlığı süquta uğratdılar? 

74

F.Məmmədova hansı dövrün real tarixi vəziyyətini ilk dəfə bərpa etmişdir?75

Hansı əsər ən qədim dövrlərdən başalmış 999-cu ilə kimi olan hadisələrə 

həsr olunmuşdur? 

A) "Təbiət tarixi" (Böyük Plini)      

B) "Yerin təsviri" (Pomponi Mela)

C) Albaniya tarixi" (M.Kalankatlı)   

D) "Tarix" (Herodot) 

E) "Coğrafiya" (Strabon)

76

836-cı il Həşdadsər döyüşü nə ilə nəticələnmişdir?77

Müsavatın I qurultayı nə vaxt oldu və başlıca məqsədi nə idi?

78

I Pyotr neçənci ildə Azərbaycan dilində “Manifest” nəşr edərək Şirvana və Xəzərsahili vilayətlərə göndərmişdi?

79

Sovet qoşunları Cənubi Azərbaycandan çıxarıldı80

1956-cı ilin axırlarında nə olmuşdu?

81

Rusiyanın Azərbaycan xanlıqlarını işğal etməsinin xronolojiardıcıllığı göstərin

82

Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarını aşkar edən Azərbaycanlı alim83

Ermənilərin İrandan Zaqafqaziyaya köçürülməsinin nəzərdə tutmuş 

müqavilə:

84

 Neçənci ildə Yelizavetpol quberniyasının tərkibində Cəbrayıl və Cavanşir qəzaları yaradılmışdır

85

XIII-XV əsrlərdə azərbaycanın aparıcı mövqe tutduğu dövlətlərin tərkibində olan Ərmən vilayəti haqqında kim məlumat vermişdi? 

86

Monqollar birinci yürüşlərində hansı ərazilərdən keçərək Azərbaycana daxil olmuşdular?

87

Əməvilər sülaləsi dövründə Azərbaycan hansı əmirliyə daxil olmuşdur? 88

Hansı əyalət VII əsr "Ermənistan coğrafiyası"nda "Dəşt-i Bazkan"  

adlandırılmışdır?

89

Hansı əyalətin mərkəzi Naxçıvan şəhəri olmuşdur?                                                      90

Ərəblərin yürüşünün hansı müsbət nəticəsi olmuşdur?   

91

1795 – ci ilin sentyabrında genral Savelyevin komandanlığı  altında rus qoşunları hansı ərazini ələ keçirməklə Azərbaycan ərazisinə hücum etdilər

92

Mirzə Camal Cavanşir “Qarabağ tarixi” əsərini neçənci ildə yazıb?93

Hərbi nailiyyətlərinə görə bəzi tarixçilər kimə “Şərqin Napoleonu” və “İkinci 

Makedoniyalı İsgəndər” kimi ləqəblər vermişlər?

94

463 – 510 – cu illər Albaniya üçün səciyyəvidir95

2001 – ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası hansı beynəlxalq 

təşkilatın üzvü olub?

96

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi hansı dövrlərə bölünür?97

XVII əsrdə Naxçıvan və İrəvanın daxil olduğu bəylərbəyi necə adlanırdı?

98

Şimali Azərbaycanda XIX əsrin sonlarında Qafqaz lionu adlandırılan şəhər hansıdır?                                                                                A) Quba   B) 

Qarabağ    C) Şəki(Nuxa)    D)Bakı     E)Dərbənd

99

Səfəvilərdə “Mustafi” hansı vəzifə idi?100

Qaraqoyunlu Cahanşahın əmri ilə Təbrizdə inşa edilmiş memarlıq abidəsi 

hansıdı?

101


SSRİ – nin təşkili ilə Azərbaycanda:

102


XI əsrin ikinci yarısı Azərbaycan  tarixinə aiddir?

103


Qubalı Fətəli xan və Urmiyalı Fətəli xan Əfşara aid oxşar cəhət:

104


Qarabağ və Quba xanlıqlarına aid ümumi cəhət hansıdı?

105

Aşağıdakılardan biri səhfdir

106

Şimali Azərbaycanın XIX əsrin 60 – cı illərinə aiddir?107

Manna hökmdarı Uallinin fəaliyyət dövr üçün xarakterik deyil?

108

XIX əsrə aid olmayan hadisə hansıdır?109

“Edelveys” adlanırdı?

110

Elxani hökmdarı Qazan xana və Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənə aid oxşar cəhətlər nədir?

111


Aşağıdakılardan hansı xəlifə Harun ər – Rəşidin fəaliyyəti dövrünə aid 

deyil


112

Səfəvilərin XVI əsrdən fərqli olaraq XVII əsr dövlət idarəçiliyi üçün 

xarakterik cəhət nə idi?

113


Azərbaycanın e.ə IV minilliyin ikinci yarısı  - III miniliyin sonu tarixi üçün nə 

səciyyəvidir?

114

IX – XI əsrin ortalarında Azərbaycan hansı mühüm hadisə baş vermişdi?115

Şirvanşahlar dövlətinin varlığına son qoyulması üçün şərait nə vaxt 

yaranmışdır?

116


Alaşkerd  və Muş döyüşlərinin ortaq cəhətəri nədir?

117


Səfəvi dövlətinin XVII əsrin əvvəlləri tarixində hansı hadisə baş vermişdi?

118


Alban hökmdarı Oroys və Uranayra aid oxşar cəhətlər nədir?

119


Sasani ağalığı dövründə Atropatena və Albaniyada toplanan əsas vergilər 

hansi idi?

120

1399 – cu ildə hansı Şəki hökmdarı Əmir Teymurun yanına gələrək üzr  istəmişdir?

121


I Pyotrun Azərbaycanın xəzəryanı vilayətlərinə yürüşə başlamasına nə 

bəhanə oldu?

122

Slavyanların Azərbaycana 914 – cü il yürüşü nə ilə nəticələndi?123

Səlcuqların yürüşü zamanı Azərbaycanda mövcud vəziyyət nece idi?

124

Təbriz şəhəri hansı dövlətin paytaxtı olmamışdır?125

Xudafərin körpüsü kimlər tərəindən inşa edilmişdi?

126

Alban və Sak tayfalarının Əhəməni ordusunun tərkibində Makedoniyalı İsgəndərə qarşı iştirak etdiyi döyüş hansıdır?

127

Qədim Albaniyada əhalinin üçüncü təbəqəsinə kimlər daxil idi?

128

Şimaldan Denikinin  təhlükəsinin artması ilə bağlı Azərbaycanda ikinci hərbi vəziyyət haçan elan edildi?

129


1993-cü ilə aiddir.

1. Azərbaycan Respublikasında dövlət katibi vəzifəsi təsis edildi.

2. Azərbaycan Respublikasında ilk bələdiyyə seçkiləri keçirildi.

3. H.Ə.Əliyev prezident seçildi.

4. Azərbaycan Respublikası NATO-nun “Sülh naminə 

tərəfdaşlıq”proqramına qoşuldu.

5. Azərbaycan Respublikası MDB–yə daxil oldu

130


Ermənilərin XIX əsrin I yarısında Şimalı Azərbaycana köçürülməsi planını 

hüquqi cəhətdən təmin etmək üçün çarizm tərəfindən tədbirlər keçirməyə 

başlandı:

131


Şirvanşahlar dövlətinin XIV əsrin 80 – ci illərində hansı hadisələr baş 

vermişdi?

1.Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi

2. Hakimiyyətə yeni sülalənin gəlməsi

3. teymurilərlə ittifaqın qurulması

4. Paytaxtın köçürülməsi 

132

Azərbaycanda  dövlət kəndliləri bir yerdən başqa yerə köçmək nə vaxtdan qadağan edildi?

133


1593 – cü ildə yardılan Azərbaycan bəylərbəyliyin ilk bəylərbəyi kim 

olmuşdu?


134

Simferpol divizyası adına layiq görülmüş milli divizya hansıdır?

135

1459 – cu ildə Cahanşah və Teymuri Əbu Səid arasında hansı barşıq müqaviləsi imzalanıb?

136


IV əsrdə ermənilərin xristianlığı yaymaq yolu ilə Azərbaycan torpaqlarını  

işğal etmək planına birdəfəlik iflasa uğratmışdı?

137

Şirvanşahların qoşunları 982 – ci ildə hansı şəhəri ələ keçirmişdilər?138

Hansı Ağqoyunlu hökmdarı Osmanlı və Teymuri  sultanları səviyyəsində 

hökmdar olduğunu qeyd etmək üçün  “Sultan” titulunu qəbul etmişdi?

139


Azərbaycanda islamı könüllü qəbul etmiş yerli əhali necə adlanırdı?

140


1919 – cu ilin martında təşkil olunmuş dördüncü hökümət kabinetinə kim 

başçılıq edirdi?

141

Fransanın azadlığı uğurunda göstərdiyi şəxsi igidliyinə görə “Fəxri legion” ordeni ilə təltif olunmuş azərbaycanlı kimdir?

142


Bakıda yerləşən Şirvanşahlar saray kompleksini hansı  Şirvanşah 

hökmadrı tikdirmişdi?143

1846 – cı il reskriptinə görə  sahibkar kəndliləri ümumi olaraq necə 

adlandırmağa başladı?

144


Nadir Şahın Salyan nailiyyətini Qubadan ayırmaqda məqsədi nə idi?

145


1399 – cu ildə hansı Şəki hökmdarı Əmir Teymurun yanına gələrək üzr  

istəmişdir?

146

Hansı xanlıq İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarını özündən aslı vəziyyətə salmışdı?

147


Feodalizmin ikinci mərhələsində Azərbayacanda yadelli ağalığına qarçı 

baş vermiş üsyan hansdır?

148

Nadir  şah Əfşara aid deyil?149

Albanşünaslıqda erməni, rus və iran tarixçilərinin inhisarına nə zaman son 

qoyuldu?

150


XVIII əsrin ikinci yarısında Gülüstan və Çiləbörd hakimlərinin daşıdıqları  

titulu adlanırdı:

Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə