«Nİzami layiHƏSİ» ÇƏRÇİVƏSİNDƏ MƏDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİNİNTƏŞKİlati dəSTƏYİ İLƏ hazirlanmiş multimedia resurslari (cd və dvd-lər) Azərbaycan, rus və ingilis dillərindəYüklə 164 Kb.
tarix26.07.2017
ölçüsü164 Kb.
«NİZAMİ LAYİHƏSİ» ÇƏRÇİVƏSİNDƏ MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİNİNTƏŞKİLATI DƏSTƏYİ İLƏ HAZIRLANMIŞ MULTİMEDİA RESURSLARI (CD və DVD-lər)

Azərbaycan, rus və ingilis dillərində
1. UŞAQ ƏDƏBİYYATI
1

Balaca Riyaziyyatçı, G.Rüstəmova

7

2

İnkişafetdirici tapşırıqlar, G.Rüstəmova

7

3

Mənim ilk şəkilli, sözlü kitabım

7

4

Sevimli nağıllar, 1-ci kitab

7

5

Sevimli nağıllar, 2-ci kitab

7

6

Sevimli nağıllar, 3-cü kitab

7

7

Sevimli nağıllar, 4-cü kitab

7

8

«Azərbaycan xalq uşaq oyunları» kitabı

7

9

Azərbaycan Nağılları (ingilis dilində)

7

10

Bilməzin Macəraları, Nikolay Nikolayeviç Nosov

7

11

Çiçək Yağışı, Rafiq Yusifoğlu

7

12

Çippolinonun Başına Gələnlər, Cani Rodari

7

13

Damda Yaşayan Karlson, Astrid Lindqren

7

14

Dünya Xalqlarının Nağılları

7

15

Heyvanlar Haqqında Hekayələr

7

16

K.Uşinski, G.Skrebitski, V.Bianki, K.Paustovski, Təbiət Haqqında Hekayələr

7

17

Meri Poppins, Pamela Travers

7

18

  1. Nağıllar (ingilis dilində) I cild

7

19

  1. II cild

7

20

  1. III cild

7

21

Qazax və Orta Asiya Xalqlarının Nağılları

7

22

Rimus Dayının Nağılları, Con Çendler Harris

7

23

Samovarı Necə Qoşdular, Yevgeni Permyak

7

24

Timsah Gena və Onun Dostları, Eduard Uspenski

7

25

Казахские Сказки и Сказки Народов Средней Азии

7

26

Afrika xalqlarının nağılları. I hissə. İnsanlar odu necə əldə etdilər

7

27

Afrika xalqlarının nağılları. II hissə. Sehrli Çubuqlar

7

28

Afrika xalqlarının nağılları. III hissə. Hərənin öz Qisməti

7

29

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. I cild. Polyak, Çex, Slovak nağılları

7

30

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. II cild. Bolqar, Serb, Xorvat, Sloveniya, Makedoniya, Bosniya-Herseqovina, Çernoqoriya, Macar, Rumın, Alban, Yunan nağılları

7

31

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. III cild. İtalyan, İspan, Portuqal nağılları

2

32

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. IV cild. Fransız, Alman, Danimarka, Niderland nağılları

7

33

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. V cild. İsveç, Norveç, Fin nağılları

7

34

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. VI cild. İsland, İngilis, Şotland nağılları

7

35

Avstraliya Xalqlarının nağılları

7

36

Azərbaycan Əfsanələri

7

37

Azərbaycan Mifləri

7

38

Göyər, Səmənim, Göyər

7

39

Novruz Töhfələri, Ağalar Mirzə, İntiqam Mehdiyev

7

40

Okeaniya xalqlarının nağılları. I hissə. Aramembin Nizəsi

7

41

Okeaniya xalqlarının nağılları. II hissə. Mayinin Macəraları

7

42

Rusiya xalqları nağılları

7

43

Baron Münhauzenin Sərgüzəştləri, Rudolf Erix Raspe

7

44

Nağıllar aləmi, Zəhmət və Zinət

7

45

Mənim şəkilli lüğətim (azərbaycanca, rusca)

7

46

Nurdan damla. 365 gündə sevimli peyğəmbərim (2009)

7

47

Səsli nağıllar 20 adda (CD disk kitabça ilə birlikdə)

40
2. AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI (BƏDİİ)

2

1

Мир Джалал “Избранные произведения»

2

2

Самед Вургун “Избранные произведения»

2

3

Ənvər Məmmədxanlı. Seçilmiş əsərləri.

2

4

Nəcəfbəy Vəzirov, Əbdürrəhimbəy Haqverdiyev.Seçilmiş əsərləri.

2

5

Əli bəy Hüseynzadə. Seçilmiş əsərləri.

2

6

Fərman Kərimzadə. Xudafərin Körpüsü.

2

7

Qasım bəy Zakir. Abbasquluağa Bakıxanov. Seçilmiş əsərləri.

2

8

Xaqani Şirvani, Məhsəti Gəncəvi. Seçilmiş əsərləri.

2

9

Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri.

2

10

Məhəmməd Füzuli. Seçilmiş əsərləri.

2

11

Aşıq Ələsgər

2

12

Hüseyn Cavid.Seçilmiş əsərləri

2

13

Əliağa Vahid. Qəzəllər

2

14

Molla Nəsrəddin lətifələri

2

15

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri

2

16

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri

2

17

Cəlil Məmmədquluzadə. Seçilmiş əsərləri.

2

18

Mirzə Fətəli Axundzadə. Bədii və ədəbi-tənqidi əsərləri

2

19

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri

2

20

Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif. Əsərləri

2

21

Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi

2

22

Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin.

2

23

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun.

2

24

Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl.

2

25

Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə

2

26

Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə

2

27

Azərbaycan dastanları

2

28

Azərbaycan nağılları

2

29

Koroğlu.

2

30

Kitabi Dədə Qorqud

2

31

Mikayıl Müşfiq. Seçilmiş əsərləri

2

32

Şah İsmayıl Xətai. Seçilmiş əsərləri.

2

33

Seyid Əbülqasim Nəbati, Xurşudbanu Natəvan, Heyran Xanım. Seçilmiş əsərləri.

2

34

Əkrəm Əylisli. Seçilmiş əsərləri.

2

35

Süleyman Sani Axundov. Seçilmiş əsərləri.

2

36

İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri.

2

37

İlyas Əfəndiyev. Seçilmiş əsərləri.

2

38

Elçin. Seçilmiş əsərləri.

2

39

Nigar Rəfibəyli. Seçilmiş əsərləri

2

40

Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri.

2

41

Bəxtiyar Vahabzadə. Seçilmiş əsərləri.

2

42

Əhməd Cavad, Almas İldırım. Seçilmiş əsərləri

2

43

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri.

2

44

Nəriman Nərimanov. Seçilmiş əsərləri.

2

45

İsa Hüseynov. Məhşər.

2

46

Süleyman Rəhimov. Mehman.

2

47

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası.

2

48

Mehdi Hüseyn. Abşeron

2

49

Mirzə İbrahimov. Gələcək gün

2

50

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri

2

51

Anar. Seçilmiş əsərləri.

2

52

Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Seçilmiş əsərləri.

2

53

İmadəddin Nəsimi, Qazi Bürhanəddin, İzəddin Həsənoğlu. Seçilmiş əsərləri.

2

54

Xəlil Rza Ulutürk. Seçilmiş əsərləri

2

55

Azərbaycan aşıqları.

2

56

Mirvarid Dilbazi.

2

57

Cəfər Cabbarlı. Seçilmiş əsərləri.

2

58

M.Ş.Vazeh.

2

59

Zəlimxan Yaqub – Biz niyə sevməyak bir-birimizi (2011)

2

60

Mir Cəlal – Bir gəncin manifesti (2008)

2

61

Mir Cəlal – Yolumuz hayanadır (2008)

2

62

Mir Cəlal – Dirilən oğlan (2008)

2

63

Мир Джалал – Избранные произведения. 2009 Первая книга

2

64

Вторая книга

2

65

Третья книга

2

66

Эльчин. Рассказы в. 2010

2
3. MƏKTƏBLİ KİTABXANASI – SORĞU KİTABLARI
1

Riyaziyyat ensiklopediyası. 1-ci hissə

4

2

Riyaziyyat ensiklopediyası. 2-ci hissə

4

3

Biologiya ensiklopediyası

2

4

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri,

M.Mərdanov, Ə.Quliyev

2

5

Çoxluqlar, kombinatorika və ehtimal nəzəriyyəsinin bəzi elementləri, Əli Yaqubov

2

6

Fizikadan məlumat kitabı, E.Ə.Eyvazov, N.M.Qasımov

2

7

«Güllələnmiş uşaqlıq» kitabı

2

8

Azərbaycan mətbəxi

2

9

Bunları bilmək maraqlıdı

2

10

Azərbaycan Xalçaçılıq Sənəti

2

11

Eşitdiklərim, Oxuduqlarım, Gördüklərim, Manaf Süleymanov

2

12

Kim? Nə? Harada?

2

13

Yüz Böyük Türk

2

14

Nizami Cəfərov. Türk xalqları ədbiyyatı, I cild

2

15

Nizami Cəfərov. Türk xalqları ədbiyyatı, II cild

2

16

Nizami Cəfərov. Türk xalqları ədbiyyatı, III cild

2

17

Nizami Cəfərov. Türk xalqları ədbiyyatı, IV cild

2
4.ELMİ KÜTLƏVİ
1

Qarabağ, Vəli Əliyev

2

2

Füyuzat

2

3

Mir Cəlal yaradıcılığında Vətən sevgisi (2009)

2

4

Эльмуран Авалов. Шуша. (2008)

2

5

Айна Ханум Ализаде – Лагич (2010)

2

6

Самед Сеидов. Фономепология творчества (2009)

2
5.ELMİ PUBLİSİSTİK
1

Хафис Пашаев. Манифест одного с посла (2009)

2

2

Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam

2
6. BƏDİİ DÜNYA ƏDƏBİYYATI

2

1

Dünya xalqlarının əfsanələri.

2

2

Mayn Rid. Başsız atlı

2

3

Jan Batist Molyer. Seçilmiş əsərləri.

2

4

Vilyam Şekspir, Corc Qordon Bayron. Seçilmiş əsərləri.

2

5

Stendal. Qırmızı və qara.

2

6

Çingiz Aytmatov. Seçilmiş əsərləri.

2

7

Aleksandr Düma. «Üç müşketyor».

2

8

Taras Qriqoryeviç Şevçenko. Seçilmiş əsərləri.

2

9

Əlişir Nəvai. Fərhad və Şirin.

2

10

Rabindranat Taqor. Seçilmiş əsərləri.

2

11

Mixail Yuryeviç Lermontov. Seçilmiş əsərləri.

2

12

Daniel Defo. Robinzon Kruzo.

2

13

Etel Lilian Voyniç. Ovod.

2

14

Teodor Drayzer. Kerri bacı

2Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə