Mundericat Layout qxdYüklə 53.25 Mb.
Pdf просмотр
səhifə1/13
tarix07.06.2017
ölçüsü53.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
mundericat_Layout 1.qxd

www.mir-azerbaydjana.az

Ağsaqqallar şurası

Arif Paşayev

İsgəndər Xəlilov

Şəmsəddin Xanbabayev

Nəcəf Quliyev

Anatoli Raxanski

Nazim Abbasov

Eldar İsmayılov

Gülnarə Rzayeva

Surxay Tağızadə

Mahir Məmmədov

Vəhdət Sultanzadə

Aygün Həsənoğlu

Rəhim Sultanov

Ramiz Abdullayev

Rafiq Məmmədov

Sakit Məmmədov

Hacıağa Quliyev

Valeri Sultanov

Rəna Əsgərova

Şamil Buksayev

Yevgeni İvanovTəsisçi və baş redaktor:       

Eldar İsmayılovŞef redaktor:

Elnarə QuliyevaBu nömrədə çalışanlar:

Altay Səfərov

Leyla Cavadova

Zarema Dadaşova

İlkin Quliyev

Aygün Həsənoğlu

Sabir Dadaşov

Aqil Mehdi

Etibar Babasüleymanov

Xanım Zəlimxan

Aysel Məmmədova

Əsmər Bağırova

Mehdi Quliyev

DƏDƏ QORQUD FONDU

AZƏRBAYCAN DÜNYASI

1998-ci ildə yaradılmış “Azərbaycan dünyası”

beynəlxalq jurnalı ölkədə ilk, çoxtirajlı və 3 dildə

(Azərbaycan, rus və ingilis) çıxan jurnaldır. Jurnal

azərbaycanlıların sıx yaşadığı ərazilərdə yayılır. Jur-

nalın məqsədləri və vəzifələri vətəndaşlıq həm-

rəyliyinin və beynəlxalq sülhün

möhkəmlən-dirilməsinə yönəldilib, o cümlədən

həmvətənlilərin birləşməsinə, onların hüquqlarının və

ictimai maraq-larının müdafiəsinə, Vətənlə əlaqələrinin

genişləndirilməsinə istiqamətləndirilibdir. Jurnalın

səhifələrində müstəqil Azərbaycanın, eyni zamanda,

Vətəndən kənarda yaşayan (Avropa, Rusiya, MDB

ölkələri) yurddaşlarımızın siyasi, iqtisadi və mədəni

nailliyyətləri işıqlandırılır. Jurnal ”Dədə Qorqud“

müka-fatının və “Vətən Övladı” qızıl medalının təsisçi-

sidir. Jurnalın idarə heyətinin fəxri üzvləri akademiklər,

ziyalılar və görkəmli ictimai-siyasi xadimlərdir.Ünvan:

Az1000, Azərbaycan Respublikası, 

Bakı şəh., Nizami 91, mənzil 4

Tel: (99412)  493 55 07, 554 49 69

Faks: (99412) 493 55 07

Mob.: (99450) 364 46 01

Email: azeldar@mail.ru

Jurnal 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Nəşr

və Məlumat Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir.

Qeydiyyat şəhadətnaməsi №639. Redaksiyanın fikri

müəllifin fikri ilə üst-üstə düşməyə bilər. Əlyazmalar

qaytarılmır və resenziya edilmir. Məlumatlardan və

şəkillərdən istifadə etmək üçün redaksiyadan yazılı

surətdə icazə alınmalıdır.

“Azərbaycan dünyası” jurnalının xüsusi buraxılışı üçün

toplanılmış bütün materiallar, o cümlədən fotoşəkil-

lərdən istifadə hüquqları F. Cavadovun ailəsində məx-

susdur. Həmin buraxılış üçün toplanılmış bu

materiallardan hər hansı istifadəsinə yalnız F.Cavadovun

ailəsinin yazılı razılığından sonra icazə verilir.Tiraj: 5000 

Qiyməti 6 manataprel 2011 №102

säh.


1

www.mir-azerbaydjana.az

FƏDAKAR

İNSAN

Fəaliyyət göstərdiyi istənilən sahədə laqeyd olmayan,

başqalarına xeyir verməkdən zövq alan insanlar çox deyil. Onlar

hər bir şəraitdə ətrafdakılara can yanğısı ilə yanaşırlar. Fəxrəddin

Cavadov məhz belə insanlardan idi.

O, istedadlı alim, gözəl həkim, yaxşı təşkilatçı, qayğıkeş insan

idi. Daim fəaliyyətdə idi. Bu adam bekarçılığı qəbul etmir, əksinə,

iş görməyəndə yorulurdu.

İstedadlı adamlar məhdud bir çərçivəyə sığa bilmirlər. On-

ların istedadı çox sahələri əhatə edir, onlar həyatı daha geniş an-

lamda qavramaq istəyir və bu düşüncə tərzi ilə yaşayırlar.

Fəxrəddin Cavadov alim, həkim, müəllim, rəhbər işçi kimi fəaliyyət

göstərmiş və hər sahədə işini şərəflə yerinə yetirmişdir. Biz onun

xəstələrə qayğıkeş münasibətinin, yaxşı kadr seçiminin, təşkilatçılıq

qabiliyyətinin şahidiyik.

Fəxrəddin Cavadovun hissləri, yaşantıları ötəri deyildi.

Böyük hisslərlə yaşayan, ünsiyyətdə, dostluqda səmimiliyə önəm

verən bu alicənab insan hər bir işi ürəkdən edirdi.

Onun rəhbərliyi dövründə Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında

kardinal dəyişikliklər baş verdi. Ölkə prezidentinin, həmçinin

ARDNŞ rəhbərliyinin göstərdiyi dəstək ona xəstəxananı yenidən

qurmağa imkan yaratdı. Fəxrəddin Cavadovun səyi nəticəsində

Neftçilər xəstəxanasında yaradılmış ürək – damar cərrahiyyəsi

şöbəsi indi də  fəaliyyət göstərir və xəstələri sağlam həyata qaytarır.

Milli kadrların hazırlanmasında da Fəxrəddin Cavadovun

böyük rolu olmuşdur. O, istedadlı, gənc mütəxəssislər üçün müvafiq

şəraitin yaradılmasını təmin edir, eyni  zamanda  Avropanın,

Türkiyənin, Rusiyanın aparıcı tibb ocaqları ilə təcrübə mübadiləs-

inə önəm verirdi.

Fəxrəddin Cavadov yaşadığı  qısa ömürdə öz istedadını, zəh-

mətsevərliyini, nəcibliyini göstərə bilmiş, həkim peşəsini yüksəkliyə

qaldırmışdır. Fəxrəddin Cavadov təkcə Azərbaycanda deyil,

vətəndən uzaqlarda, Ukraynanın Xarkov şəhərində, Moldovada, Şi-

mali Qafqazda tanınmış, orada yaşayan azərbaycanlılardan peşəkar

köməyini əsirğəməmişdir. 

“Azərbaycan dünyası”  Beynəlxalq jurnalı və  “Dədə

Qorqud” Milli Fondunun  Ağsaqqallar Şurasının qərarı ilə  Fəxrəd-

din  Cavadov tibb elminin  inkişafındakı xidmətlərinə, səhiyyə

sahəsində göstərdiyi nailiyyətlərə görə  “Qızıl ürək” ordeni ilə

(ölümündən sonra)  təltif olunur. Biz bu ordeni Fəxrəddin Cavadova

sağlığında vermək istəyirdik. Təəssüf  ki, qismət olmadı. 

Fəxrəddin  Cavadov şərəflə, ləyaqətlə yaşadı. Onun həssas

ürəyi gərginliyə, can yanğısına dözə bilmədi. Cəmiyyətin inkişafını

istiqamətləndirən  belə insanların aramızdan getməsi çox ağırdır.

Lakin bu, son deyil. Fəxrəddin Cavadovun xeyirxah əməlləri

aramızdadır. Onun yaşam tərzi çoxları üçün örnəkdir.

Biz ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət edərək

Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasına Fəxrəddin Cavadovun adının ver-

ilməsini xahiş edirik. Arzu edirik ki, Fəxrəddin Cavadovun zəhməti,

fədakarlığı ilə yenidən qurulmuş, dünya standartlarına çatdırılmış

Mərkəzi Neftçilər xəstəxanasında onun adı əbədiləşdirilsin.

Cəmiyyətin inkişafında xüsusi xidmətləri olan belə insanların

möhtərəm  prezidentimiz  tərəfindən qiymətləndirilməsi xalqımızın

İlham  Əliyevə  olan inamını  və sevgisini daha da artırır.

Baş redaktor:

Eldar İsmayılovFƏXRƏDDİN GÜLMİRZƏ OĞLU CAVADOV

FAKHRADDIN GULMIRZA OGLU JAVADOV

ФАХРАДДИН ГЮЛЬМИРЗА ОГЛЫ ДЖАВАДОВ

www.mir-azerbaydjana.az

1951-ci il aprelin 20-də ildə Bakı

şəhərində anadan olmuşdur. 

Ali təhsil və elm: 

1968-1974-cü illərdə N.Nərimanov

adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun

müalicə-profilaktika fakültəsində ali təhsil

almışdır;

1985-ci ildə Moskva vilayətinin

M.Vladimirski adına Elmi-Tədqiqat Kliniki

İnstitutunda dissertasiya müdafiə edərək

tibb elmləri namizədi dərəcəsini almışdır.

Həmin il "Uroloji katetor"unu icad etməsinə

görə SSRİ Dövlət Patent Komitəsinin mü-

vafiq şəhadətnaməsini almışdır;

2008-ci ildə tibb elmləri doktoru elmi

dərəcəsini almışdır;

Rusiya Federasiyasının Təbiət Elmləri

Akademiyasının həqiqi xarici üzvü

seçilmişdir. 

Beynəlxalq Ekoenergetika

Akademiyasının səhiyyənin təşkili

sahəsində professoru idi.

Bir neçə elmi məqalənin, elmi-praktik

kitabların müəllifi və həmmüəllifidir. 

Əmək fəaliyyəti:

1974-cü ildə 31 saylı Şəhər Birləşmiş

Xəstəxanasında həkimlik təcrübəsinə

başlamışdır; 

1975-1977-ci illərdə Bakı Şəhəri

Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasında

səyyar həkim vəzifəsində işləmişdir; 

1977-1979-cu illərdə 5 saylı şəhər polik-

linikasında həkim-cərrah vəzifəsində

işləmişdir. 

1978-1986-ci illərdə N.Nərimanov

adına Azərbaycan Tibb İnstitutunun

urologiya kafedrasında kliniki ordinator, baş

laborant, assistent və eyni zamanda, institu-

tun Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin

sədri vəzifələrində çalışmışdır. 

1986-1990-cı illərdə Azərbaycan KP

Mərkəzi Komitəsinin elm və təhsil müəs-

sisələri, iqtisadi-sosial şöbələrində məsul

vəzifələrdə çalışmışdır. 1986-cı ildən

etibarən F.Cavadov artıq „səhiyyə koordina-

toru“ kimi tanınırdı. 

1990-1996-cı illərdə Azərbaycan

səhiyyə nazirinin birinci müavini vəz-

ifəsində çalışmışdır. Bu dövr ərzində bir sıra

aidiyyəti komissiyalara sədrlik etmişdir.

Qarabağ müharibəsi zamanı həm də Re-

spublika Hərbi Tibb Qərargahının rəisi vəz-

ifəsini yerinə yetirirdi. Dəfələrlə cəbhə

bölgəsinə səfərlər etmiş, səyyar hospital,

aptek və tibb məntəqələrinin yerləşdirilməsi

və fəaliyyətini bilavasitə koordinasiya

edirdi. Xarici ölkələrdən, xüsusilə qardaş

Türkiyədən cəbhə üçün müvafiq humanitar

yardımın gətirilməsinə, müxtəlif aidiyyəti

mütəxəssis, tibb heyətlərinin gəlməsində

müstəsna  xidmətlər göstərmişdir.      

1993-cü ilin iyul-noyabr aylarında Azər-

baycan Respublikası səhiyyə nazirinin

Born in Baku, Azerbaijan, on 20th April,

1951

Higher and scientific education: In 1968-1974 - he studied at the Faculty

of Preventive Medicine, at the State Medical

Institute.

In 1985 – he received his PhD in medical

sciences having completed a thesis at the M.

Vladimirsky Moscow Regional Research

Clinical Institute. In the same year he was

granted a Certificate of the State Patent Com-

mittee of the USSR for his invention of "uri-

nary catheters”. 

In 2008 - he was awarded the degree of

Doctor of Medicine (professor). 

F. Javadov was elected as a foreign mem-

ber to the Academy of Natural Sciences of the

Russian Federation.

He was also elected a professor in the

field of medicine and public health at the In-

ternational Eco-Energetics Academy. 

He is the author of several scientific pa-

pers, practical books and articles.  Professional career: 

In 1974 - he began his medical practice in

the Joint Municipal Hospital N31.  

In 1975-1977 - he worked as a doctor on

call at the Central Ambulance Station of the

city of Baku. 

In 1977-1979 - he worked as a surgeon in

the 5th Municipal Hospital of Baku.  

In 1978-1986 - he continued his activities

by working as medical coordinator, head of

experimentation, and assistant in the Depart-

ment of Urology at the Azerbaijani State

Medical Institute, and at the same time was

Chairman of the Institute’s Students' Union. 

In 1986-1990 - he worked in senior posi-

tions in the Department of Scientific and Edu-

cational Institutions, as well as the

Social-economic Department of the Central

Committee of the Communist Party of Azer-

baijan (the central state governing body,

equivalent to administration of the President

of State). 

By 1986 F. Javadov was known in the re-

public as "a health coordinator." 

In the period 1990-1996 - he was the First

Deputy Minister of Health of Azerbaijan. In

this period he presided over a number of rele-

vant commissions, while during the war in

Karabakh, he served as the chief of the mili-

tary-medical headquarters of the Republic of

Azerbaijan. 

This entailed repeated visits to the war

zone, and he personally coordinated the in-

stallation and operation of mobile hospitals,

pharmacies and health clinics. He succeeded

brilliantly in obtaining humanitarian aid and

procuring various medical personnel and spe-

cialists from abroad, especially from neigh-

boring Turkey.

From June to November 1993 – he served

as acting Minister of Health of the Republic

of Azerbaijan. During this period he success-

fully implemented a number of initiatives and

Родился в Баку 20 апреля 1951 года.

Высшее и научное образование:

В 1968-1974 годах учился в Гоcударст-

венном Mедицинском Институте на фа-

культете профилактического лечения.

1985 году защитив диссертацию в На-

учно-Исследовательском Институте имени

М.Владимирского в Московской области,

получил ученую степень кандидата меди-

цинских наук.В тот же год за изобретение

"Урологического катетера" получил соот-

ветствующий сертификат Государствен-

ного Патентного Комитета СССР.

В 2008 году был удостоен ученой сте-

пени доктора медицинских наук.

Был избран действительным зарубеж-

ным членом Академии Естественных Наук

России.

Он был профессором в области органи-зации медицины и здравоохранения в

Международной Академии Экоэнерге-

тики.

Являлся автором и соавтором ряда на-учно-практических книг и статей.

Профессиональная деятельность:

В 1974 году начал свою медицинскую

практику в Городской Объединенной боль-

нице N31;

В 1975-1977годах работал дежурным

врачом в Cтанции Скорой Неотложной

Медицинской Помощи города Баку.

В1977-1979 годах работал врачом-хи-

рургом в 5-ой городской больнице города

Баку.


В 1978-1986годах продолжал свою дея-

тельность работая клиническим ординато-

ром, главным лаборантом и ассистентом на

кафедре урологии в Азербайджанском Го-

сударственном Медицинском Институте, в

то-же время был председателем Студенче-

ского Профсоюза Института 

В1986-1990годах работал на ответ-

ственных должностях вОтделе научных и

образовательных учреждений и в Соци-

ально-экономическом отделе ЦК КП Азер-

байджана.

Уже начиная с 1986 Ф. Джавадов был

известен в республике как "координатор

здравоохранения".

В 1990-1996годах был первым замести-

телем министра здравоохранения. B

этотже период председательствовал в ряде

соответствующих комиссий.Во времена

Карабахской войны oн исполнял обязанно-

сти начальника Военно-Медицинскoгo

Штаба Республики.Неоднократно посещал

зоны боевых действий и непосредственно

координировал установку и работу мо-

бильных госпиталей, аптек и медпунктов.

Проводил огромную работу по получению

гуманитарной помощи, различного меди-

цинского персонала и специалистов из за-

рубежа , в частности из братской Турции.

С июня по ноябрь 1993 года исполнял

обязанности министра здравоохранения

Азербайджанской Республики. В этот пе-

риод он успешно претворил в жизнь ряд

инициатив и проектов, создав в том числе

впервые в Азербайджане и в СНГ"Центр

Медицины Катастроф".

В 1998-2000 годахработал проректором

säh.


3

aprel 2011 №102aprel 2011 №102

säh.


4

www.mir-azerbaydjana.az

səlahiyyətlərini icra etmişdir. Həmin dövrdə

bir sıra uğurlu işlər görmüş, o cümlədən

Azərbaycanda və MDB məkanında ilk dəfə

olaraq yeni «Qəzalar Tibb Mərkəzi»nin

yaradılmasına nail olmuşdur.   

1998-2000-ci illərdə Ə.Əliyev adına

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmil-

ləşdirmə İnstitutunun tibb fakültəsi və ali

təhsilli kadrların hazırlanması üzrə prorek-

toru, daha sonra isə I prorektoru vəz-

ifələrində işləmişdir. Fəxrəddin Cavadov bu

müddət ərzində Ə.Əliyev adına Azərbaycan

Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu-

nun urologiya və operativ nefrologiya kafe-

drası üzrə dosent vəzifəsinə də seçilmişdir.

İnstitutun nəzdində faktiki olaraq tibb

akademiyasının yaradılmasına nail olmuş,

onun təşəbbüsü və gərgin səyləri

nəticəsində müxtəlif xarici ölkələrdən yük-

sək səviyyəli mütəxəssislər, mühazirəçilər

dəvət olunmuşdur. 

2000-ci ilin fevral ayından etibarən

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft

Şirkətinin Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının

baş həkimi təyin olunmuş və ömrünün so-

nunadək bu vəzifədə çalışmışdır.

F.Cavadovun rəhbərliyi dövründə

Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında əsaslı

dəyişikliklər baş vermişdir. Xəstəxana tam

yenidən qurulmuş, qısa zamanda ən yüksək

standartlara uyğun olaraq təchiz edilmiş,

nəinki ölkəmizdə, habelə regionda aparıcı

tibb mərkəzinə çevrilmişdir. O, bir çox

həkimlərin, tələbələrin təhsil almaq və

təcrübə keçmək məqsədi ilə Avropanın

aparıcı təhsil və tibb ocaqlarına

göndərilməsinə nail olmuşdur. Xaricdə təh-

sil alan perspektivli gənc milli kadrları

Azərbaycana qayıtmağa həvəsləndirir, onlar

üçün bütün müvafiq şəraitin yaradılmasını

təmin edirdi. 

Bundan başqa, bir sıra yüksək səviyyəli

peşəkar xarici  həkimlərin Azərbaycanda,

MNX-da çalışmaları üçün mütamadi dəvət

edir, onlar üçün müvafiq şəraitin yaradıl-

ması üçün çox çalışırdı. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin

sərəncamı ilə təsdiq olunmuş regionların

sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət pro-

qramının icra olunması çərçivəsində re-

gional müalicə-diaqnostika mərkəzlərinin,

bir neçə rayon xəstəxanasının tikilməsi, ən

müasir avadanlıqlarla təchiz olunması, kadr

potensialının yetişdirilməsi, ixtisaslaşdırıl-

ması və müvafiq praktik tədbirlərin, habelə

ən mürəkkəb əməliyyatların həyata keçir-

ilməsində F.Cavadovun əvəzsiz xidmətləri

olmuşdur. 

Xəzərdəki Çilov adasında, habelə re-

spublikanın bütün neft rayonlarında səhiyyə

ocaqlarının müasir avadanlıqla təmin olun-

ması, habelə yeni tibb məntəqələrinin

yaradılması, orada kadr potensialının gü-

cləndirilməsi baxımından misilsiz işlər gör-

projects, including the establishment of the

“Center for Disaster Medicine”, an innovation

both in Azerbaijan and in the entire CIS area. 

In 1998-2000 he worked as a pro-rector

for the medical faculty and the training fac-

ulty for staff of advanced education; later he

was the first pro-rector of the Azerbaijani

State Institute of Advanced Medical Training

named after A. Aliyev. During this period

Fakhreddin Javadov was also elected to this

Institute’s post of associate professor of urol-

ogy and operational nephrology.

He created a medical academy at this in-

stitute, succeeding due to his initiative and his

intensive efforts in attracting highly qualified

experts and lecturers from leading foreign ed-

ucational institutions.

Since February of 2000 – he was Chief

Doctor at the Central Hospital of Oil-workers

of the State Oil Company of Azerbaijan Re-

public (SOCAR) and worked there until the

last day of his life. Under his leadership and

due to his titanic efforts crucial changes and

significant development were achieved in the

Central Hospital of Oil-workers (CHO). The

hospital was completely rebuilt in the shortest

time possible and, equipped according to the

highest international standards. It has become

one of the leading medical centers not only in

the country but also in the region.

He tirelessly promoted the education and

practical training abroad of many doctors and

students from Azerbaijan. Besides that he also

encouraged the return to Azerbaijan of young

national personnel and students trained

abroad, and created all necessary conditions

for this to happen.

In addition, he invited top qualified for-

eign doctors to work in Azerbaijan for the

Central Hospital of Oil-workers and made

every effort to create appropriate working

conditions for them.

Within the State Program of Socio-Eco-

nomic Development of the Regions, ap-

proved by Azerbaijani President Ilham

Aliyev, F. Javadov made an outstanding con-

tribution to the establishment and construc-

tion of regional medical-diagnostic centers

throughout the country, as well as a number

of district hospitals, providing them with

modern equipment, training, improvement of

human resources and the implementation of

good practices, as well as enabling the per-

formance of complex surgical operations

throughout the country’s regions. 

He played a very important role, and

made huge efforts, in creating new health

clinics on the island of “Chilov” in the

Caspian Sea and in other oil regions of the

Azerbaijan, equipping them with modern

technologies, and ensuring the development

of human resources as well.

On his initiative and under his personal

leadership kidney transplants were performed

for the first time in the farthest regions of

Azerbaijan, and the first open-heart surgery to

be carried out in the region was performed at

медицинскогофакультета и факультета по

подготовке кадров с высшим образованием

а позже и первым проректором Азербай-

джанского Государственного Института

Усовершенствования Врачей имени А.

Алиева.В течении этого периода Фахред-

дин Джавадов также был избран на долж-

ность доцента кафедры урологии и

оперативной нефрологии Азербайджан-

ского Государственного Института Усовер-

шенствования Врачей имени А. Алиева.

Он фактически добился создания меди-

цинской академии при институте, куда бла-

годаря его инициативе и интенсивным

усилиям были приглашены высококвали-

фицированные специалисты и лекторы из

зарубежа.

С февраля 2000-го года был назначен

главврачом Центральной Больницы Неф-

тянников при Государственной Нефтяной

Компании Азербайджанской Республики

(ГНКАР) и проработал там до конца своей

жизни.

Во времена руководства Ф.Джавадова вЦентральной Больнице Нефтянников

(ЦНБ) произошли кардинальные измене-

ния.Больница была полностью рекон-

струированна, в кратчайшие сроки была

оснащена по самым высоким международ-

ным стандартам, тем самым превратив-

шись в один из ведущих медицинских

центров не только в стране но и в регионе.

Он неустанно содействовал получению об-

разования и прохождению практики зару-

бежом многим врачам и студентам.

Поощрял и создавал все необходимые

условия для возвращения в Азербайджан

перспективных молодых национальных

кадров, получивших образование зарубе-

жом.


Кроме этого с целью работы в Азер-

байджане, в ЦБН, он приглашал высоко-

квалифицированных иностранных врачей,

предпринимал все усилия по созданию для

них соответствующих условий работы. 

В рамках реализации Государственной

программы социально-экономического

развития регионов, подтвержденной ука-

зом Президента Азербайджана Ильхама

Алиева, Ф.Джавадов внес неоценимый

вклад в создании Региональных лечебно-

диагностических центров по всей респуб-

лике, строительству ряда районных

больниц, обеспечению их современным

оборудованием, развитию, усовершенство-

ванию кадрового потенциала и проведе-

нию соответствующей практики, а также

сложнейших хирургических операций в

регионах страны.

Ему принадлежит огромная роль и

большие заслуги в создании новых мед-

пунктов, оснащении их современным обо-

рудованием, обеспечении развития

кадрового потенциала на острове Чилов в

Каспийском море, и в других нефтяных

районах республики.

По его инициативе и личном руковод-

стве в самых отдаленных районах Азер-

байджана впервые была проведена

хирургическая операция по пересадке

почек, также первая в регионах респуб-

лики хирургическая операция на открытом

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə