Lirik pedaqoji poema AzYüklə 5.17 Mb.
Pdf просмотр
səhifə6/8
tarix10.06.2017
ölçüsü5.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ey könlü Zindan erməni. 
 
...İsayi-Məryəm həqiçün heç qərarım qalmadı, 
Didəmi giryan edərsən, bağrımı qan, erməni. 
 
Qorxuram mən dərvişə sən deyəsən din tərkin et, 
Necə ki, bağladı zünnar Şeyx Sənan, erməni.” 
                                               (İ.Nəsimi
)                                                                           
                 Qadın ayrı şeydir, Vətən ayrı şey: 
            Torpaqdan axçiyə pay ola bilməz! 
            Vətəni güzəştə etsə bir ürək: 
            Dəryalar o qara ləkəni silməz!.. 
 
           Milli- Ümumbəşər söz sənətimdə 
           Sevgi də yer alıb, müharibə də. 
           Ürəyim bülbüldür məhəbbətimdə, 
            Nifrətim pələngdir, aslandır  hərbdə!  
 
 

 
 
 
172 
              İndisə öz saxta  “Tarixlər”indən 
              Söz salım erməni cahillərə mən. 
               Yetər cəfəngiyyat yazıb özündən, 
               Bağırdı, çığırdı: “ Vay Vətən! Vətən!..” 
 
            ...Girsin gözünüzə səxt  “Xəritə”niz: 
              Hayasa hardadır, Hayastan harda?.. 
              Yetər səxt “tarixlər” uydurdunuz siz, 
               Ərmən türklərinin torpaqlarında. 
 
              Yetər dəm vurdunuz  “Hind- 
                                                   Avropa”dan : 
              Bütün kök-şəkilçi  “dil”iniz Bizdən! 
             Az uydur  “ən qədim kültür”, ay nadan
              Utan “adımızdan”, “musiqimizdən”: 
 
              Ey MUĞAM kökümdən cücərmiş   
                                                              “Yanlar”, 
              Əl çəkin Türkümün kaman, tarından! 
              “Kəçəryan”, “Balayan”,  
                                              “Atambekyanlar...” 
             
Çıxın soy adımın formatlarından. 
 
 
 
              
 

 
 
 
173 
              Səfeh göftgulərə gülür bu aləm, 
              Türkün ayağı var həyatınızda. 
               Nənəniz kim olub, deyə bilmərəm, 
              “Dədəniz” yaşayır  Soy adınızda! 
 
               Hun Mamikonyanı, nestori Türkü, 
               Oğuzla vuruşmuş Qıpçaq Məliki... 
              Alban Bakurları az özünkü say. 
              Yüz dərya yalanı tutmaz kiçik çay... 
 
             “Matendaran” adlı mətndarını: 
               O saxta, o süxtə gop anbarını... 
              Az sırı Ermitaj “baranlarına”: 
             “Arınberd” konyakdan  “vuranlarına”!..  
 
              Nestori Monqolla müsəlman Qıpçaq 
              Vuruşdu Sidonda, demə, bilmirsən?! 
             “Sasunlu Davud”u cızmalayaraq, 
              Nədən mənimsədin Tariximi sən?.. 
 
              Davudun anası Məmlükə getdi, 
              O da anasına müharibə etdi... 
             Necə də iyrəncdir, necə bayağı: 
             Metisin Dastanı hardandır, axı?!. 
 
 
 

 
 
 
174 
            Ey mələz Hayklar! Ey bir ovuclar! 
            300 Milyonluq bu Türkə nedərsiz? 
            Sizi çaşdırmasın Xaça març-murçlar: 
            BİR türk zərbəsinə ancaq yetərsiz!.. 
 
             Kimlərəsə Forpost lazımdır burda, 
             Noxta keçrirblər sarsaq boynuna: 
             ASSALA... deyilən alçaq terrorla 
             Salıblar Tarixin murdar Oynuna. 
 
             Türk dilində yazdı Sayat Novanız, 
             Mədətov Pərimə qoşmalar dedi. 
             Mirzə Məlkum kimi qoca “xanınız” 
              Xaçı atıb, özünü Müsəlman etdi...                              
 
             (Gəl, əziz oxucum, üzrün ilə mən 
             Xoş söz deyim Hayın bir neçəsindən: 
             Avetik İshakyan, Şirvanzadənin, 
             Qrant Metovasyanın türk sevgisindən!) 
 
             Qarabörklülərə, Qarabağlara 
            “Arsak” adı verdi “erməni”: olsun! 
             Nə dersiz Altaydan enən Saklara-- 
             Bizim Su-oklara?!  Qurtara gopun! 
 
          
 

 
 
 
175 
            O parf Qara Qorun dini inancın 
          “Qirqoryan” dini tək mənimsədiniz. 
             Mələzin, metisin, ac-yalavacın 
             Tarixdə yeganə sifətisiniz. 
 
            Parflar Türkün Orta Asiyasından 
            Yunanlar üstünə baş qaldırdılar. 
            Şərqi ellinlərdən qurtardı TURAN: 
            Bu bütün Tarixi kitablarda var!! 
 
            Bir türk savaşlarda bir əsgər olur
            Döyüşdən çıxanda sevdalı İnsan. 
            Savaşda qılıncla savaşçı vurur, 
            Qırmaz qoca, qadın, uşaq heç zaman!! 
 
           …Bəlkə də, xalqların günahı yoxdur, 
              Bəla başçı olan başsızlardadır. 
              Hər xalqın içində yaxşısı çoxdur: 
              Yalan xor quranda, bu “Səslər” batır... 
 
              Xocalı göstərdi Haykın sifətin, 
             Dünya bu “məzlumun ” gördü üzünü. 
             Vəhşət göz önündə:  “mədəniyyətin” 
              Avropası yumdu hər iki gözün?!. 
 
 
 

 
 
 
176 
 
 
             İkili standart!..  Nə sayaq bunu? 
            Cənab diplomatlar, utanın barı! 
            Genosid qurbanı Türk olduğunu 
             Bilib, duymadınız iztirabları... 
 
             Haqqın, Həqiqətin milləti olmur, 
             Haqqın, Həqiqətin Allahı olur. 
             Boğulmaz zülmətdə əbədilik Nur, 
             Bütün gecələrin Sabahı olur!! 
 
             Kimlərəsə Forpost lazımdır Qafda, 
             Noxta keçrirblər Haykın boynuna: 
             ASSALA... deyilən Terroriyada 
             Salıblar Tarixin murdar Oynuna. 
 
             Turanın Rəşadət salnaməsində 
             Adını qan ilə yazdı Şəhidlər! 
             Vətənin Azadlıq müharibəsində 
             Xalqımı yaşatdı bu qeyrət, hünər! 
 
             Ömürlər yaşayır neçə könüldə, 
             Şəhidlər əbədi canlı həyatdır. 
             Ailədə, yurdda, dostluqda, eldə 
             Rəşadət ən halal mənəviyyatdır. 
 

 
 
 
177 
               Qarabağa sarı düzübdür səfin 
               Qəhrəman Ağsumuz mərd oğulların!.. 
               Bütün obaların, evin, məktəbin 
               Döyüşə açıbdır mərdlik yolların! 
 
                İsmayıl müəllim gənclərə deyir: 
                Halaldır Ağsumun çörəyi sizə. 
                Əsl imtahandır bu şanlı dövr: 
                İstiqlal bağlıdır iradənizə... 
 
                                       4 
 
               Qurub yaratmaqdan yorulmur ürək, 
               Xaliqə səcdədən doymur xəlayiq. 
               “Elmi ateist”dən üz çevirəndək 
                Millətə Mədrəsə, Məscidlər layiq!..     
 
                 Ötən 1912-ci il.  
                 Bakıda bir Şirvan Ziyaratgahın 
                Xeyriyyə puluyla Nabat nənəmin* 
                Xalqımız elədi evi Allahın. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
178 
 
           İlk təməl daşını yeni Məscidin 
            Hacı Zeynalabdin Tağıyev qoydu. 
            Hacı Abbasqulu: oğlu nənənin 
         14-də**  bu işi xitama vurdu!.. 
 
-------------------- 
   *PS:  Təzəpir  məscidi  1912-1914-cü  illərdə  Şirvan  Neft 
milyonçuları ailəsindən 114 yaşlı Nabat xanım Aşurbəyli və oğlu 
Hacı  Abbasqulu  bəyin  maliyyə  vəsaiti  ilə  memar  Zivər  bəy 
tərəfindən inşa edilmişdir. Ana-bala hər ikisinin məzarı Məscidin 
giriş qapısı ağzındadır. 
  **PS: 
1914-cü 
ildə 
bu 
Məscid-Ziyarətgahın 
inşası 
tamamlanmışdır.—Səhifədə  müəllifin  Nabat  xanım  haqqında 
“Ana ürəyi” (Bakı-2013) kitabının üz şəklini görürsünüz. 
 

 
 
 
179 
 
             Həzrəti-Rəsulum (ə.s.) buyurub belə: 
             Tanrı Gözəlliyin özüdür, bilin!    
             Kamal təşəbbüsü alsin ki ələ  
             Qəlbi məbuduna qovuşsun elin: 
                      *** 
 
 Ey bəşər! Könlünü daim açıq tut, 
             Gözəl rəhmi var gözəl Allahın. 
 Şeytanın, iblisin adını unut, 
 Gözəl ismi var gözəl Allahın. 
 
 Tanrı məhəbbətdir, iman bir barış. 
             Tale bir oyundur, həyat bir yarış. 
             Nə  işə əl atsan “Allah!” de, çalış, 
             Gözəl əzmi var gözəl Allahın. 
 
 Qəlblərin şahı ol, Allahın qulu. 
 Səadət yoludur Quranın yolu. 
 124  min nəfər rəsulu-- 
 Gözəl məsumu var çözəl Allahın. 
 
 Həyatda diriykən qazma qəbrini. 
 Qeybdə yazan var şərin cəbrini. 
 Qoru ümidini, üzmə səbrini. 
 Gözəl dözümü var gözəl Allahın. 
                                          
 
 
              

 
 
 
180 
 
              Xızrı, İlyasıdır bir an yatmayan. 
Nuhun gəmisidir heç vaxt batmayan. 
İblisin, şeytanın əli çatmayan 
Gözəl bəzmi var gözəl Allahın. 
 
             Arzular ardınca ağıl at çapar. 
             Könüllər ünvanı Tanrıda tapar. 
             Ədalət pozulsa, Qiyamət qopar-- 
             Gözəl çözümü var gözəl Allahın. 
 
              Ey Ata, könüldə tək Allahlı ol!  
              Müqəddəs İslamdır tutduğumuz yol! 
             Gözüm  Ona heyran, qəlbim  Ona qul: 
              Gözəl rəsmi var gözəl Allahın! 
                    *** 
              Milli Neft maqnatı Aşurbəylilər 
              Vətənin mənəvi  iftixarıdır. 
              Bala bəy, Bəşir bəy: soylu nəsillər 
              Milli xəzinəmin ləl-şəhvarıdır! 
 
              Tağıyevin Bakı qız məktəbində                             
              Sonuncu bu iki Aşurbəylilər 
              Ən kasıb qızların, şagirdlərin də 
              Təqaüdlərini  daim verdilər!.. 
 
 

 
 
 
181 
 
           
Tanrıya beyəti bəşərin Haqdır: 
             Mənası qutsaldır Səcdəgah yerin. 
             Allah tifaqını dağıdacaqdır 
              Məscidə biznesi gətirənlərin. 
 
             Doğma balasının boynundan açdı, 
            Allahın Rəsulu “Beytül-Mal”ını. 
             Elin nəzərində ziynətsiz qoydu 
             Fatmeyi-Zəhranın gül camalını... 
 
           ...İsmayıl müəllim bir bahar çağı 
             Çiynidə bir Məscid planı qurdu. 
             Qutsal Azan səsi səhər qabağı 
              İmana səsləsin bu eli, yurdu. 
 
             Qoy ruhu şad olsun şəhidlərin də, 
             Onlar dolaşırlar Şirvan göyündə. 
              İman yerləşsə də Qəlbdə dərində: 
              Məscidsiz nə İslam?.. Haqqın gözündə! 
 
             Gün o gün olsun ki, Müstəqilliyin 
              Hər bir guşəsində Məscidlər olsun! 
              Keçirək onlarda Millət Birliyin: 
             Qarabağımızda Zəfər doğulsun! 
 
 

 
 
 
182 
 
 
              Çiynidə hər səhər, axşam Məsciddə 
              Azanlar duyurur Haqqın kəlamın! 
              Bu gözəl əzəli əziz beyətdə 
              Yüksəlir qüdrəti böyük İslamın!.. 
 
              ...VI əsrdə Xosrov Pərvizin 
                Şirinə tikdiyi Sarayı vardır. 
                Ermənilər ona deyir “Eçmədzin”: 
                Guya ki, bu dünya tam bixəbərdir... 
 
                Onun ildönümün keçirdi Haylar. 
                Dünyanın diqqətin cəlb etmək üçün. 

 
 
 
183 
              Cənab keşiş Marlar, Tarix- Kitab var: 
               Açar gopunuzun üstünü bir gün! 
 
               301-ci il... Vassal erməni 
            Guya ki, Romaya qarşı gedərək 
             Xristianlığı  “rəsmi din” kimi 
             Qəbul eləyibdir ilk kəz?! Nə deyək! 
 
             313-dək Romada heç kəs 
             Belə xam xəyala düşə bilməzdi. 
             Konstantinəcən Romada Zevs 
             Neçə həvvarinin başını kəsdi... 
 
             Dünyaya Xaçpərəst dini, ay nadan, 
             Latın əlifbası ilə yayıldı. 
             Başına dəysin o  “Qədim Əlifba”n, 
            Alban Əlifbam da sənin sayıldı?.. 
 
             Səni sırıdılar bizə də xeyli, 
             Qədim Əlifbası olan “xalq” kimi?!. 
             Bitir nağılları, Hayasa veyli, 
             Yalançı görmədik heç Hayk kimi. 
 
           
Tarix yazılmayıb komplekslərlə, 
             Tarixin nə işi axı nökərlə?.. 
            
 

 
 
 
184 
            Yunanla açıldı Yer üzündə Dan: 
            Oradan göründü daima Turan (Turoya)! 
 
              Haykın yalanları keçərsiz bu gün 
            Kiber təhlilərlə düşünür  İNSAN. 
            Zəka faciəyə qərq olar bütün, 
             Elm məzhəkəyə çevrilən zaman. 
 
            YAZI müqəddəsdir! Yazı əzizdir, 
            “Yaziçnik” dedi Rus öz ilk dininə. 
             Xaçlı Hayka nisbət deyirəm: şükr 
             Yaziçnik yunanın müdrikliyinə. 
 
             Dünyaya Xaçpərəst dini, ay nadan, 
             Latın əlifbası ilə yayıldı. 
             Başına dəysin o  “Qədim Əlifba”n, 
             Alban Əlifbam da sənin sayıldı?.. 
 
              Bütöv bir fəsili Yazı barədə, 
              Məcburam yazmağa, qalsın Yadigar. 
              Turan Əlifbamız olduğu yerdə 
              Dursun dizi üstə Mesrop Maştoslar. 
 
            
Qrammatolgiya deyildir qəsdim, 
               Erməni züyçüyə cavab verməkdir: 
 
 

 
 
 
185 
               
           Atasız, anasız “etnik” bir yetim 
            Guya ki, Qafqazda elmdə təkdir?! 
 
            Sağ olsun Firudin Ağasıoğlunu*, 
            Təhlilin aparıb Mesropun əzəl. 
            Turandan Maştosun oğurluğunu 
            Öz “Azər xalqı”nda  açıbdır gözəl.  
 
             Nə şəkli, nə fikri, nə heca, nə səs 
             Yazısı qurmağa Haykın ağlı yox. 
             İmperiya onunçün melenxol həvəs: 
            Odur ki, uydurur  “Yazı nağlı” çox... 
 
             Eramızdan əvvəl  3100-dən 
             Şumer yazıları Tarixdə durur. 
             Misirdə, Elamda, Hinddə, Kritdə, 
             Hetdəsə Hayklar “Hayastan” qurur?.. 
 
             3000 il irəli Finikiyada 
             Səs yazısını yaratdı Başlar. 
             Təəssüf etməyə bilərik, onda: 
             Mövcud deyildilər Hay-qaravaşlar. 
*PS:  Azərbaycanın yeni müstəqillik çağının ilk islahatçı Təhsil 
naziri. Ötən 70-ci illərdə Müəllifin BDU-da müəllimi olmuşdur. 
Morfonologiya mütəxəssisidir. Hazırda qədim türk, Türk-şumer 
və etrusk-Turan   yazılarının tədqiqi ilə məşğuldur. 

 
 
 
186 
 
              Eradan 1300 il bundan qabaq, 
             Qədim Çin yaratdı Heroqliflərin. 
             Haykın “Əlifbasın”, “Yazı”sın ancaq 
             Aradım orada, tapmadım yerin... 
   
              Ərəb Əlifbası: dilruba şəkil, 
              Könül, göz oxşayan əsl tablodur. 
              Kufidən Nəsxəcən Qəlbin elə bil 
              Tanrıya açılan duası odur! 
 
              Nə qədər sonsuzdur xətt çeşidləri, 
              Odur ki, dünyada əvəzi yoxdur. 
              Reyhani, mühəqqəq,  nəstəliq, tuği... 
               Divanı, şəcəri, hilali...  Çoxdur! 
 
            “Əl-xəttü nisf ül-Elm” dedi Pəsulum  
                                                                 (ə.s.): 
              “Gözəl xətt Elmin yarısıdır, bil!” 
               Keçmişə top-güllə atmasın heç kim, 
               Əlifba cəhalət səbəbi deyil... 
 
               Xaqani, Nizami, Füzuli, Xətib... 
               Ərəb hürufunda çatıbdır bizə. 
               Mesropun küyünə, cüyünə gedib 
               Gəlin daş atmayaq keçmişimizə...    
 

 
 
 
187 
           Xarəzmi, əl-Kindi, Sina, Xəldunlar... 
           Hansı Əlifbada yaratdı, deyin? 
           Ərəb hurufunda bu gözəllik var: 
           Həm şəkil, həm söz tək qavrayır beyin! 
 
           ...İsmayıl müəllim bir bahar çağı 
            Çiynidə bir Məscid planı qurdu. 
            Qutsal Azan səsi səhər qabağı 
             İmana səsləsin bu gözəl yurdu. 
             
Qoy ruhu şad olsun şəhidlərin də, 
              Onlar dolaşırlar Şirvan göyündə. 
              İman yerləşsə də Qəlbdə dərində: 
              Məscidsiz nə İslam?.. Haqqın gözündə! 
      

 
 
 
188 
        
Çiynidə hər səhər, axşam Məsciddə 
          Azanlar duyurur Haqqın kəlamın! 
           Bu gözəl əzəli əziz beyətdə 
           Yüksəlir qüdrəti böyük İslamın!.. 
                                  5 
                          
 YAZI 
         
“Taliba, əvvəl qədəm üç-dörd gərək, 
           Dördü dörddür, dördünə üç dörd gərək. 
           Əqrə əl Quran əla hərfi ki var, 
           Yar üzündə səksən dörd gərək!” 
          (İmadəddin Nəsimi. Seçilmiş əsərləri
          Azərnəşr, Bakı-1973, səh.: 596.) 
           
Qələmə aldığım kiçik Dastanda 
            Möhtərəm Yazıdır, bu Baş qəhrəman! 
            

 
 
 
189 
           Yazı müqəddəsdir Azərbaycanda,           
            “Oxu”ya*  beyətin edibdir hər an. 
 
           Yazıya çevrilib Haqqın Sözləri, 
           Yazı xəlq eləyib Səmanı, Yeri. 
           İdrakın İlahi gözüdür Yazı. 
          Böri Meteyimin** közüdür Yazı!.. 
 
          Yazı  yaranandan Müəllim də var, 
          Ərzin Prometeyi onlardır, onlar. 
          Bir hərfi işarə cana nəfəsdir: 
          Minlərlə zülməti yarmağa bəsdir. 
 
          “Elmdən oldu həzrəti-Loğman 
           Hikmət ilə səramədi-dövran. 
           Elm bir nur, cəhl zülmətdir, 
           Cəhl düzəxdir, elm cənnətdir.” 
          (Seyid Əzim Şirvani. “Müəllimə hörmət”   
            şeirindən) 
 
         “Avropa qürubu”,--yazır Şpenqler: 
         “Bomboşca bir sözdür tüm Bəşəriyyət!” 
      
------------------ 
      *PS: Qurani-şərif ərəbcə “oxu”, “qiraət” deməkdir. 
     **PS:  Əfsanəvi Prometey nəzərdə tutulur. 
 
 
 

 
 
 
190 
           Elədirsə nədir Elm və Hünər?!. 
          “Yazıya pozu yox,”--budur Həqiqət! 
 
          Əvvəl  Söz  yarandı!- Haqqın sözüdür, 
           Sözün güzgüsüdür yazılan Yazı. 
           Hərf İnsanlığın sufi üzüdür: 
           Könül mövlasıdır İnsan avazı.            
 
           
Surəti ruhun çəkili sandı 
           Çəkildi bununçün dara Nəsimi. 
           Göstərdi rəssama Hüruf insandı! 
           (Bəyənmirəm Kirill, Latın hərfimi...)     
 
           

 
 
 
191 
 
           Məhv oldu nəqşlər, xəttatlıq bütün, 
            Min illik bir sənət tərk etdi bizi. 
            Latın hərfləri cəzb etmir bu gün,  
            Hürufi sevdalı ürəyimizi... 
 
            Əvvəl şəkillərlə “danışdı”  İnsan, 
           Piktoqramlarla “yazdı” fikrini. 
          Bəşər düşündükcə hey zaman-zaman 
          Rəsm İdeoqrama verdi yerini. 
       
 ( Latın da, ərəb də Finikiyanın 
           Qədim Yazısından əxz olunubdur. 
           Ərəb hürufatı Şərqin, İslamın, 
           İnamın min illik eşq alovudur...) 

 
 
 
192 
 
             Söz fikri obrazdan Lüğətə döndü, 
            Dilin Sintaktika gücü göründü. 
            Sonra Dan yerində Babil* parladı, 
            Tarixə yazıldı Türk-Şumer adı!! 
 
 
            Mixi yazıları yaşatdı Turan (Dağ)**, 
            Ona şagird oldu diz qoyub A/İran  
                                                   (düzəngah)... 
             Babil böyük, uca “Haqqın dərgahı”: 
            Bütün yaranışın fikir Allahı!.. 
 
 
   
 
---------------------
 
*
PS: Miladdan 3000 il əvvəl şəhərlər salınmağa başladı. Bibl 
(Babil) şəhərini finikiyalilar Qebal(a), yəni dağlıq adlandırırdılar. 
Qədim Şumerlər isə bu şəhərə Babil (bab+İl), yəni “Allahın 
qapısı” deyirdilər.İsgəndər imperiya qurub Babili (Vavılyoniya) 
bütün dünyanın paytaxtı etdi. 
**PS: Finikiyalılar Livan dağlarındakı şəhərlərdən birini Tir 
adlandırırdılar. “Tir” fənəklərin dilincə qaya demək idi. 
 
 
 
  
    

 
 
 
193 
         
Hər gil kitabəsi Xammurapinin* 
           İnsan varlığının bir vərəqidir. 
           Aşşurbanapalda** onun hər birin 
           Assur qoruyarkən bilirdi nədir... 
 
           I Daranın Bisütundakı*** 
           İstila yazısı haqda nə deyək: 
           Danışır bu qədim Qaya da sanki 
           İranı Turana çevirmək gərək! 
 ------------------ 
 *PS: Qədim Babilistanın ən qüdrətli hökmdarı olub. I Babil sülaləsinin 
VI hökmdarı (b.e. əv. 1792-1750).  **PS: Qədim Şumer və Akkad 
əlyazmaları saxlanan ilk dünya kitabxanası.  Miladdan əvvəl IX-VII 
minilliklər.  
 

 
 
 
194 
          “Kemet”--Qara ölkə, Nilin palçığı 
          Misirin heroqlif hekayətidir. 
          3500 illik “uşaqlıq çağı” 
          Müdrik bir dövranın həqiqətidir. 
 
           O, oğru, vicdansız Birinci Ramzes 
          Böyük  ehramlardan sildi adları. 
           Öz  adından başqa qalmasın əziz, 
           Geriyə Tarixin yadigarları... 
 
           Ramzeslər həmişə olub cahanda, 
           Doğruya güc gəlib bəzən Yalanlar. 
          Azəri Yurduma qarşı hər yanda, 
          Görür bu işlərdən Dığalar, Yanlar... 
 
            Mİsirlə, Babillə həməsr vaxtda 
            Ucaldı Harappa Hind ruhu kimi. 
            Qədim Hindistanın Tarixi haqda 
            Dravid-tamillər yazdı hökmünü... 
 
 
 
------------ 
***PS:Bisütün qayası Kermanşahdan Bağdada gedən yolun kənarında 
yerləşir. Miladdan əvvəl 522-ci ildə Şahənşah I Daranın əmri ilə burada 
onun nailiyyətləri mixi yazıda həkk olunmuşdur 
 
 
           

 
 
 
195 
 
              Uydurmanı kəsin, Avropalılar, 
             “Ari” nağılları uydurduz, yetər. 
              Tarixin içində  “tarix”imiz var: 
              Bizimlə açıbdır sabahın bəşər!.. 
 
             Moxenco-Daro, həm Harappa bilin, 
           “Arilər” odunda kül olub, gedib. 
             Sonuna çıxmısız çox yurdun, elin: 
             Yerində  “aricə” Yalanlar bitib... 
 
              Dünyanın tarixi dünya tək bütöv 
             Doğmadır, əzizdir bəşəriyyətə. 
             Ağıldır, məntiqdir Qılınca bülöv, 
             Oyun yox, Elmdir yol Həqiqətə. 
 
             Fikirdən Hecaya, Hecadan Səsə, 
             Ağıl Yazısının tarixi budur. 
             Bütün bəşəriyyət borcludur Şərqə: 
             Məktəb də, elm də Şərqin yoludur...  
 
              Bir qara tablodur Yazı taxtası, 
              Bir də ağ təbaşir Məktəbin gücü... 
              Bütün ömrümüzün bəyaz mənası 
              Bir qara tabloya cəmləyir bizi!.. 
 
 
         

 
 
 
196 
 
           Müəllim tanıdır Haqqın sevgisin 
           Bütün insanlığa gündə yüz kərə. 
           Salavat çevirib,  “Amin”lər desin 
            Gərək bəşəriyyət Dərs olan yerə! 
 
 
           Babil, Qədim Misir, Hindistanla Çin: 
           İlk Müəllimləridir bəşərin bunlar. 
           Odur ki, deyirəm bütün Qərb üçün: 
           Tərbiyəsizlikdir  Şərqdə Oyunlar... 
 
           Turan dağ deməkdir, A/İran çöl, “ara!..” 
           Az salın irqçilik söhbətin bura. 
            Dara kitabəsi üstə “arika” 
            “Azğın” söyləməkdir, “ari irq” hara?.. 
 
            Norman Şarp, cənab Kont, Oyunlar  
                                                                  bitib. 
            Con Melkomun “İran tarixi” nədir?.. 
          “Ari” “ari Hind”ə bildik nə edib: 
             Savaş Əfqanıstan, İraqda gedir... 
 
             Yazıdan danışmaq istəyirəm mən, 
             Yazıdır bəşərin ağlı, kamalı. 
             Yalandır yetişən Şeytan, İblisdən, 
             Doğrunun haqqıdır Haqqın amalı. 
 
 
 
 

 
 
 
197 
 
            Kiber linqvistlər danışın, görək, 
            Dillərin inkişaf tarixin bizə... 
            Baxaq bundan belə biz Türklər gərək 
            Köklü nəzərlərlə Kök dilimizə!! 
 
            Şərqin nəyi vardı daşıyıbdı Qərb 
            Hələ İsgəndərdən, Pompeydən bəri. 
            Bizə də söyləyin lütf göstərib, 
            Hardandır Latında Türkün sözləri?! 
 
            Romanın əsasın qoyan Sakların, 
            Ulu Kimmerlərin, et-Turskların, 
            Bəlkə, kimliyini bilmirsiniz siz? 
            O latlar, elatlar... elə bizik, Biz! 
 
           “Uru” bir  “hörgü”dür, “Uruk ” baş 
                                                                şəhər, 
           “Eştu”—eşitməkdir, “tirik” də diri... 
            Bizimdir, bizimdir, bizimdir ŞUMER: 
             Hayandan oxusaz bizim “sözləri”! 
 
             Heroqlif, Heratik, Demotik yazı 
             Mənbəyin Şumerdən götürür, bilin! 
             Livan-Finikiya səs Əlifbası 
             Zəka məhsuludur qədim Türklərin! 
 
 
 
            
          

 
 
 
198 
 
            
Krit əlifbası (Egey Dənizi): 
              Yeni Turanımın geoəsası! 
              Heroqlif ilə  “B”  xətti yazısı 
              Turan hürufudur, Türk əlifbası!.. 
 
             “J”, “V”, “X” hərfi  yoxdur Turanın 
              İlk Orxon-Yenisey yazılarında. 
              Onlar mövcud deyil Krit-Mikenanın 
              Heca-ideoqram yadigarında! 
 
              Xətti  “B” sistemli sillabarisi 
              Niyə oxunmayır Mikenalının? 
              Əgər Yunandırsa onun varisi 
              Niyə açmır “sirrin” pürkamalının?.. 
 
               400-dən yuxarı Yazı növü var, 
               200 ildir ki, tədqiq edilir... 
               Çoxunu oxuya bilmir İnsanlar, 
               Səbəbun “arilər” çox yaxşı bilir... 
 
                Dörd min il Miladdan irəli Livan-- 
                Finikiya kecdi ilk Əlifbaya. 
                Ondan mənimsədi Aramey, Yunan... 
                Yaydılar bunları bütün dünyaya. 
 
 
 
 
 

 
 
 
199 
             Ərəb Əlifbası qədim Aramey 
             Əlifbası üstə yaradılıbdır: 
             1000 ildən yuxarı Türklər də həmrəy 
             Oldular Ərəblə. Tatix qalıbdır!! 
 
              Kökü eyni yerdən gəlir Hürufun, 
              Ərəb də, Kirill də, Latın da eyni 
              Fənək yazısıdır! Nə fərqi bunun: 
              İldə bir Əlifba dəyişək yəni?!. 
 
            ...Tutdu Yer üzünü Böyük İsgəndər, 
               Babili eylədi özünə paytaxt! 
               Neçə Assuriya uydura bəşər: 
               Şumerdir tarixə Ata gələn Xalq! 
 
               Dünya tufanından sonra Şumerdə 
               İlk paytaxt şəhəri  müqəddəs Kişdir: 
               Bu Ad Şəkimizdə Aydın* bir yerdə 
               Bizimlə bu günə birgə gəlmişdir. 
 
              Açın Krameri**, O.Suleymenevi:*** 
              Şumeri, Etruski öyrənin dərin. 
              Düzəlin, düzəldin antitürk səhvi, 
              İlk Sözü Türkcədir uca göylərin!! 
   
--------------- 
  *PS:Ölməz türkoloq alimimiz Aydın Məmmədovun doğulduğu 
kəndin adıdır. 
   **PS: S.Kramer. (ABŞ alimi). “Tarix Şumerdən başlayır”. 
Moskva-1991.  
 
            

 
 
 
200 
 
        
753. Miladdan əvvəl: 
          Etrusk!.. Romanın əsasın qoydu. 
          Qərb də Qaf dağımdan yandırdı məşəl: 
          Börü Metey odu bax elə budur!.. 
           
           Daş piltə, sarkofaq, qab, vaza, güzgü... 
           2000 Yazıda görün Turanı!.. 
           Yaşadır bu qızıl hər mətn, bilgi: 
           Ulu Etruyanı, türk Troyanı!!. 
 
            Urum*, Urumiya**, Urumçi***,  
                                                      Uruk****... 
            Mənim Turanımın sədalarıdır. 
            Tarixin əsasın bizlər qoymuşuq: 
            Düşmənin gözünü çıxardan budur! 
 
            VIII əsr, Miladdan qabaq 
            Marsilianadan bir yazı qalır. 
            Göy Türk yazımızın eynidir ancaq! 
            Bir Fil sümüyünün üstən nur calır. 
 
----------------- 
  ***PS: Oljas Süleymenev. Qazax şairi. “Az i Ya” əsərinin 
müəllifi. 
  *PS: Urum/Roma.  **PS: Urmiya gölü. Güney Azərbaycanda 
müqəddəs göl. ***PS: Urumçi. Uyğur türk Muxtariyyətinin 
paytaxtı.  ****PS:Uruk. Şumer dövlətinin ilk paytaxtı. 
 
 
 
 

 
 
 
201 
 
 
             Fera adasının qayalarında 
            “Ellada arxivi” lal durub həlэ: 
              X-VIII əsr əvvəl eradan: 
              Yunanca “danışmır” bəs nədən belə?.. 
 
             Fənəklər kimlərdir. Tarix lal durur, 
             2000 etrusk yazıları tək. 
             Heyrət də doğuran cəhəti budur: 
             Kiber linqvistika eləmir kömək?.. 
 
              Orxon-Yeniseyə necə oxşayır: 
             Diqqətlə baxınız bu yazılara. 
             Desin kim özünü bir alim sayır: 
             Yunan hərfi hara, bu Yazı hara?! 
 

 
 
 
202 
 
            
Dünyanın Türk “Üzüm arxepalaqı”: 
              Qədim Latınlar tək təklənib Türklər. 
               BMT-də yoxdur türkcəmin haqqı, 
               Budur Demokratiya, Ədalət məgər?!. 
 
                Bilik İlahinin odudur! Sanma 
                Biriylə başladı, biriylə bitdi. 
                Bəşər yaranandan bəri daima 
                Məktəb sona çatmaz bir ESTAFETdir!! 
 
                                       6 
                ...Birinci minilin ortalarında  
                 552-ci ildə Tümen xan 
                 Böyük Xaqanlığı ilk yaradanda 
                Parladı tarixdə yeni bir Turan! 
 
                 O ox, üzəngili, o At cizgili 
                 Yadigar Əlifbam, Runi yazılar... 
                 O daş kitabələr üstdə Türk dili 
                 Min tufan, sel qopa, məgər pozular?.. 
 
                 O mənim kamalım, ərən keçmişim, 
                 O mənim sabaha bir Kimliyimdir. 
                 O mənim ağalıq sürən keçmişim, 
                 O mənim özümə hakimliyimdir. 
 
 
 
 
             

 
 
 
203 
            Tarix üzərimdən sükutla keçdi, 
            O danimark əsir V.Tomsenə qədər. 
            Tale əsarətdə Azadlıq seçdi: 
            Dünyalar tanısın kimlərdir Türklər! 
 
             Sənaye əsrinin ideoloqları: 
             Saxta tarixçilər, saxta dilçilər... 
             Danışın, Pyotr  “türkoloqları”: 
             Elmdə, fikirdə tüm bidətçilər... 
 
             Orxon abidəsi: Ongin (700), Tonyukuk  
                                                                     (716), 
            Gültəgin (732), Bilgə xan (735), Moyun 
                                                   çur (745)-Bizik! 
             Yenisey şedevri... 140 əsər, 
             Qızıl yalanların üstdəki Zəfər!!. 
 
             Yazısız, kitabsız Xalq dedin mənə, 
             Böyük Hun keçmişim gözə dəymədi. 
            Semyon Remezov, Pyotr, sənə 
             Runu 1690-da dedi... 
 
              Üç əsr sahibi çıxmadı Sözün... 
              Türkologiya yumdu Türklərə gözün... 
              15 Dekabr (1893). Milli Dil Günüm!   
              Tanrıya yetişdi yenidən ünüm!.. 
 
 
 
 
 
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə