Kİtabiyyati 1995Yüklə 0.98 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/15
tarix10.06.2017
ölçüsü0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

130.
 
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tutulmuşlara baş 
çəkir [Mətn] /Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi.- [Yersiz], 
1995.- 13 s., xəritə: ill.; 15 sm.- nüs. yox.- [1995-63747]     
131.
 
Qaçqınlar barədə qanunvericilik, insan hüquqları 
və miqrasiya məsələlərinə dair beynəlxalq konfrans (22-24 
noyabr) [Mətn]:  məruzələr toplusu.- Bakı, 1995.- 95 s.- 
[BDU k/x] 
 
342 Dövlət hüququ. Konstitusiya hüququ 
 
132.
 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
[Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- 

28 
 
Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 1995.- 62 s.; 20 sm.- 500 nüs.- 
[1995-64045]    
133.
 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 
[Mətn]: 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilən Azərbaycan 
Respublikası referendumunda qəbul olunmuşdur. 1995-ci il 
noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir /burax. məsul 
V.Kərimov.- Bakı, 1995.- 64 s.; 20 sm.- 6000 nüs.- [1995-
75538]    
134.
 
Cəlilov, E. Azərbaycanın dövlət və hüququ: XIII-
XIV yüz illər [Mətn] /Elman Cəlilov; rəy. M.Nağıyev.- 
Bakı: Dövlət Kitab Palatası, 1995.- 420 s.; 20 sm. + [1] qat. 
v.- Bibl.: s. 408-417.- 1300 nüs.- [1995-63489] 
135.
 
Xropanyuk, V.N. Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi 
[Mətn] /V.N.Xropanyuk; red. V.Q.Strekozov; tərc. qrup. 
rəhb. və red. M.Dəmirov; tərc. ed.: H.Baratlı, İ.Əsədov; ön 
söz N.V.Artamanov.- Bakı: Sabah, 1995.- 174 s.; 20 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-8610-6051-7.- [1995-63585] 
 
343 Cinayət hüququ. Kriminologiya 
 
136.
 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət  Məcəlləsi 
[Mətn]: 1994-cü il oktyabrın 1-nə olan dəyişikliklər və 
əlavələrlə /burax. məsul A.Babayev.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 224 s.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995-63577] 
137.
 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət  Məcəlləsi 
[Mətn]: 1995-ci ilin mayın 1-nə olan dəyişiklik və əlavələrlə 
/burax. məsul E.Əfəndiyev; təsisçi S.Rüstəmxanlı.- Bakı: 
Qanun, 1995.- 216 s.; 17 sm.- 10000 nüs. (cildli).- [1995-
63331] 
138.
 
Azərbaycan Respublikasının Cinayət  Məcəlləsi 
[Mətn]: Azərbaycan Respublikasının 1960-cı il 8 dekabr 
tarixli qanunu ilə  təsdiq edilmişdir. 1995-ci il iyunun 1-nə 

29 
 
olan dəyişiklik və əlavələrlə /burax. məsul. E.M.Əfəndiyev; 
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti.- Bakı: Azərnəşr
1995.- 168 s.; 20 sm.- Əlavələr: s. 150-165.- 10000 nüs.- 
ISBN 5-5520-1588-6 (cildli).- [1995-63333] 
139.
 
Cinayətkarlıq və kibernetika [Mətn] /İ.M.Rəhi-
mov, E.H.Həsənov, Y.S.Abdullayev, İ.A.Cavadova; red. 
M.Əsədova.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 122 s.: cədvəl; 20 sm.- 
1000 nüs.- ISBN 5-5520-1595-9.- [1995-63814] 
140.
 
İldırımzadə, Y. Azərbaycan Respublikası cinayət 
hüququnun funksiyaları [Mətn] /Yusif İldırımzadə; elmi red. 
və ön söz F.Y.Səməndərov.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 132 s., 
cədv.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995- 63493] 
141.
 
Qafarov, T.M. Cinayət hüququ [Mətn]: dərslik 
/Tofiq Qafarov.- Bakı, 1995.- 450 s.- [BDU k/x]  
 
347 Vətəndaş hüququ 
 
142.
 
Касумов,  А.  Сходство  и  различие  между 
трудовыми и некоторыми гражданско-правовыми отно-
шениями  [Текст]:  учебное  пособие  /Алыш  Касумов.- 
Баку, 1995.- [Hüquq Resurs Mərkəzi]  
 
347.2/3 Mülki hüquq 
 
143.
 
Azərbaycan Respublikasında 1995-1998-ci 
illərdə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin dövlət 
proqrammı [Mətn]:  əsasnamə /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 
1995.- 16 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [1995-64044]    
144.
 
Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə, 
hamiləliyə, doğuma, uşağa qulluq edilməsinə görə 

30 
 
müavinətlərin verilmə qaydaları [Mətn]:  əsəsnamə.- Bakı, 
1995.- 36 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [1995-64416]    
145.
 
Girov müqaviləsinin  dövlət  qeydiyyatı haqqında 
Əsasnamə [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, 
K.Şükürov.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 1995.- 8 s.; 20 
sm.- nüs. yox.- [1995-64031]    
146.
 
Hüquqi və fiziki şəxs rezident və qeyri-
rezidentlərin banklarda hesablarının rejimi [Mətn] /red. hey.: 
F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: Biznesmenin 
Bülleteni, 1995.- 5 s.; 20 sm.- nüs. yox.- [1995-64038]    
 
347.7 Maliyyə hüququ 
 
147.
 
Azərbaycan Respublikasında hüquqi  şəxslərin 
mənfəətindən və  gəlirlərinin ayrı-ayrı növlərindən verginin 
hesablanması  və büdcəyə ödənilməsi qaydaları haqqında 
təlimat [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, 
K.Şükürov, S.Xanlar qızı.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 
1995.- 36 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [1995-64046]    
148.
 
Dövlət rüsumunun dərəcələri  və ödənilməsi 
qaydası [Mətn]:  əsasnamə /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 
1995.- 14 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [1995-64040]    
149.
 
Fiziki  şəxslərdən gəlir vergisinin tutulması 
haqqında [Mətn]: yardımçı vəsait /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov; nəşr ed. Azərb. Birgə Müəssisə, 
Beynəlxalq Birlik və  Təşkilatların Assosiasiyası.- Bakı: 
Biznesmenin Bülleteni, 1995.- 20 s.; 20 sm.- 500 nüs.- 
[1995-64049]    
150.
 
Fiziki  şəxslərin  əmlakına verginin hesablanması 
və ödənilməsi [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, 
K.Şükürov; nəşr ed. Azərb. Birgə müəssisə, Beynəlxalq 

31 
 
Birlik və  Təşkilatların Assosiasiyası.- Bakı: Biznesmenin 
Bülleteni, 1995.- 8 s.; 21 sm.- nüs. yox.- [1995-64039]    
151.
 
Xarici hüquqi şəxslərin  mənfəətindən və 
gəlirlərindən verginin hesablanması  və büdcəyə ödənilməsi 
qaydaları haqqında təlimat [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, 
T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 
1995.- 30 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [1995-64042]    
152.
 
İnvestisiya fəaliyyəti haqqında [Mətn] /red. hey.: 
F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov.- Bakı: Biznesmenin 
Bülleteni, 1995.- 12 s.; 22 sm.- nüs. yox.- [1995-64033]    
153.
 
Müvəkkil banklar tərəfindən qeyri-rezidentlərə 
Azərbaycan Respublikasının milli valyutasında hesabların 
açılması  və aparılması qaydaları [Mətn] /red. hey.: 
F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, K.Şükürov; nəşr ed. Azərb. 
Birgə Müəssisə, Beynəlxalq Birlik və  Təşkilatların Assosi-
asiyası.- Bakı: Biznesmenin Bülleteni, 1995.- 6 s.; 21 sm.- 
nüs. yox.- [1995-64034]    
 
351/354 Dövlət inzibati idarəetmə 
 
154.
 
Fiziki şəxslərin gömrük məntəqələrindən malların 
keçirilməsi [Mətn] /red. hey.: F.Əbdüləzimli, T.Kuzmina, 
K.Şükürov; nəşr ed. Azərb. Birgə müəssisə, Beynəlxalq 
Birlik və  Təşkilatların Assosiasiyası.- Bakı: Biznesmenin 
Bülleteni, 1995.- 12 s.; 22 sm.- nüs. yox.- [1995-64035]    
 
355/359 Hərbi iş 
 
155.
 
Azərbaycan Respublikası silahlı qüvvələrinin 
müvəqqəti sıra Nizamnaməsi [Mətn] /hazır. Ç.Məmmədov; 
red. B.T.Abdullayev.- Bakı: Hərbi nəşriyyat, 1995.- 156 s.: 

32 
 
şək.; 17 sm.- Əlavələr: s. 133-153.- 5000 nüs.- [1995-
63211]    
156.
 
Azərbaycanca-rusca hərbi lüğət [Mətn] /tərt. 
M.Məhərrəmov; məs. Ç.Məmmədov; elmi red.: M.Qasımov, 
Z.Mustafayev.- Bakı: Vətən, 1995.- 208 s.; 21 sm.- Mətn 
Azərb. və rus dillərindədir.- 5000 nüs.- ISBN 5-8996-8077-
6 (cildli).- [1995-63229]    
 
37 Təhsil. Tərbiyə. Təlim 
 
37.0 Ümumi pedaqogika 
 
157.
 
Abbasov, A.N. Pedaqogikadan müxtəsər konspekt 
və sxemlər [Mətn] /Akif Abbasov; elmi red. və  məsl. 
Z.Qaralov; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər  İn-tu; 
Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası.- Yenidən işlənmiş 
və əlavələr edilmiş üçüncü nəşri.- Bakı, 1995.- 62 s.: sxem; 
20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 2.- nüs. yox.- 
[1995-63559] 
158.
 
Ağayev, Ə.Ə. Sona xanım Tağıyeva [Mətn] /Əjdər 
Ağayev; red. və nəşrə hazır. M.Çobanlı.- Bakı: Azərbaycan, 
1995.- 44 s., fotoşək.; 22 sm.- Bibl.: s. 44.- 2000 nüs.- 
[1995-63235]    
159.
 
“Azərbaycan Respublikasında təhsil islahatı” 
konfransı materialı. Bakı 27-28 yanvar 1995-ci il [Mətn] 
/red. H.İsaxanlı; Xəzər Universiteti.- Bakı: Elm, 1995.- 176 
s.; 22 sm.- Mətn Azərb., rus və ing. dillərindədir.- 100 nüs.- 
ISBN 5-8066-1873-0.- [1995-63345] 
160.
 
Bizim Arif müəllim [Mətn]: 65 illik ömür yolu 
/tərt. və ön söz F.H.Hüseynov; elmi red. Ə.Cəfərov; red. 
Rasimə.- Təbriz:  Ərk, 1995.- 93 s., portr.; 21 sm.- 1000 
nüs.- [1995-64404]   

33 
 
161.
 
Əliyev,  İ. Etnopedaqoji materialların tərbiyəvi 
əhəmiyyəti [Mətn] /İ.Əliyev, B.F.Sadıqov.- Bakı: Azərnəşr, 
1995.- 96 s.- [Naxçıvan Dövlət Un-ti]   
162.
 
Əliyev, R.İ.  Şagird  şəxsiyyətinin formalaşmasında 
milli xüsusiyyətlərin nəzərə alınması [Mətn] /Ramiz Əliyev; 
elmi red. Y.R.Talıbov; rəy. M.Ə.Həmzəyev.- Bakı: Maarif, 
1995.- 104 s.; portr.; 20 sm.- 1000 nüs.- [1995-63391] 
163.
 
Əmrahov, M.İ.  Qələm süngüyə çevriləndə: 
Azərbaycan müəllimləri 1941-1945-ci illər müharibəsində 
[Mətn] /Mayis Əmrahov; red. və ön söz. müəl. V.Aslan; 
sponsor "Təhsil" kiçik müəssisəsi.-  Şəki: Sumqayıt, 1995.- 
39 s.; 16 sm.- 100 nüs.- [1995-77515]    
164.
 
Həşimov,  Ə.Ş. Pedaqogika [Mətn]: tərbiyə 
nəzəriyyəsinə dair mühazirələr /Əliheydər Həşimov, 
F.Sadıqov.- Bakı: Təbib, 1995.- 248 s.; 20 sm.- 5000 nüs.- 
ISBN 5-8035-0103-4.- [1995-63826] 
165.
 
Həşimov,  Ə.Ş. Pedaqogika tarixi: Çağdaş 
Azərbaycanın pedaqoq alimləri və metodistləri [Mətn] 
/Əliheydər Həşimov, F.Sadıqov; elmi red.: Ə.Həşimov.- 
Kitab 1.- Bakı: Təbib, 1995.- 136 s.; portr.; 20 sm.- 5000 
nüs.- ISBN 5-8035-0104-2.- [1995-63648] 
166.
 
Hüseynlı, S.M. "Dəbistan" və "Məktəb" jurnalla-
rında xalq maarifi və təlim-tərbiyə məsələləri [Mətn] /Sevil 
Hüseynli; rəy. V.Bəşirov.- Bakı: Maarif, 1995.- 48 s.; 22 
sm.- 500 nüs.- [1995-63560]  
167.
 
Quliyev, E.M. Kiçik məktəblilərdə idrak 
fəaliyyətinin inkişaf xüsusiyyətləri [Mətn]: dərs vəsaiti 
/Edison Quliyev; elmi red. Ə.Ə.Əlizadə; N.Tusi ad. Azərb. 
Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: ADPU, 1995.- 83 s.; 20 sm.- 
Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 78-79.- 100 nüs.- [1995-
63678] 

34 
 
168.
 
Mirzəyev, C.H.  Əməklə bağlı  mənəvi keyfiyyə-
tlərin formalaşdırılmasının effektliyini yüksəltməyə kömək 
edən metodiki üsul və vasitələr [Mətn]: metodik vəsait 
/C.H.Mirzəyev,  İ.İ.Kəngərli; rəy.: H.R.Cəfərov; Y.H.Məm-
mədəliyev ad. Naxçıvan Dövlət Un-ti.- Bakı: [s.n.], 1995.- 
23 s.; 19 sm.- Bibl.: s. 23.- 100 nüs.- [1995-88689]    
169.
 
Təlim prosesində  bədii yaradıcılıq nümunələri 
vasitəsilə kişikyaşlı məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin təşkili 
[Mətn]: metodik tövsiyə /hazır. T.V.Cahangirova; red. 
A.M.Babayev; Azərb. Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər  İn-
tu.- Bakı, 1995.- 26 s.; 21 sm.- 500 nüs.- [1995-63475] 
170.
 
Orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri 
üçün tarix proqramları  və metodik vəsait [Mətn] /red.: 
Y.Mahmudov, R.Xəlilov, S.Ağayev, A.Aslanov; rəy.: 
M.Əmirov, B.Əzizov.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 267 s.; 21 
sm.- 5000 nüs.- [1995-63819]   
 
372.8 Müxtəlif tədris fənlərinin tədrisi 
 
171.
 
Rəcəbov, O.M. Musiqi və mənəvi tərbiyə [Mətn]: 
müəllim üçün vəsait /Oqtay Rəcəbov, U.M.Miriyeva; elmi 
red. N.H.Bağırov.- Bakı: Maarif, 1995.- 168 s., cədv.; 21 
sm.- Bibl. rus dilində: s. 162-163.- 1000 nüs.- ISBN 5-5560-
0640-7.- [1995-63710]     
 
373.167.1 Ümumtəhsil məktəbləri üçün 
dərsliklər və dərs vəsaitləri 
 
172.
 
Abdullayeva, H.Q.  Türk  dili  [Mətn]: təlim rus 
dilində olan dördillik ibtidai məktəbin II sinfi üçün dərslik 
/H.Q.Abdullayeva; ixtisas red. Ə.M.Abbasov.- Bakı: Maarif, 

35 
 
1995.- 150 s.: ill.; 21 sm. Türkcə-rusca lüğət: s. 139-147.- 
20000 nüs.- [1995-63500] 
173.
 
Azərbaycan dili və  ədəbiyyatdan testlər [Mətn]: 
orta məktəb  şagirdləri və abituriyentlər üçün vəsait 
/Z.Məmmədov,  İ.İsmayılov,  Ə.Tanrıverdiyev,  İ.Abbasov; 
elmi red. Ş.Səlimbəyli.- Bakı: Səda, 1995.- 128 s.; 20 sm.- 
1850 nüs.- ISBN 5-8687-4274-5.- [1995-63459] 
174.
 
Əhmədov, B.A. Türk dili [Mətn]: 6-cı sinif üçün 
dərslik /Bəşir  Əhmədov,  Аğamusa Axundov; ixt. red.: 
Т.İ.Hacıyev, İ.Ə.Əhmədov.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 176 s.: 
şək., cədv.; 19 sm.- Orfoqrafik lüğət: s. 146-149.- İzahlı 
lüğət: s. 150-158.- Etomoloji lüğət: s. 159-70.- 90000 nüs.- 
[1995-63441] 
175.
 
Ələsgərov, M.Ə. Fizikadan suallar və  məsələlər 
[Mətn]: VII-VIII sinif şagirdləri üçün həlli ilə /Məhəmməd 
Ələsgərov, V.İ.Regelman, A.Z.Tağıyeva; red. Z.İ.Qaralov; 
nəşr ed. V.Əziz.- Bakı: Ergün, 1995.- 72 s.: cədv.: ill., 
portr.; 20 sm.- Cavablar: s. 69.- Bibl.: Azərb. və rus 
dillərində: s. 68.- 5000 nüs.- ISBN 5-8240-0005-0.- [1995-
63344] 
176.
 
Ələsgərov, M.Ə. Fizikadan suallar və  məsələlər 
[Mətn]: VII-VIII sinif şagirdləri üçün həlli ilə /Məhəmməd 
Ələsgərov, V.İ.Regelman, A.Z.Tağıyeva; red. Z.İ.Qaralov; 
nəşr ed. V.Əziz.- II nəşr.- Bakı: Ergün, 1995.- 72 s.: cədv.: 
şək.; 20 sm.- Bibl. Azərb. və rus dillərində: s. 68.- 5000 
nüs.- ISBN 6-8582-4000-05-0.- [1995-63798] 
177.
 
Əliyev,  Ə.M. Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 3-cü sinfi üçün dərslik /Əziz  Əliyev, 
A.A.Nuruşov; elmi red. B.Vəliyev.-  İkinci nəşr.- Bakı: 
Maarif, 1995.- 184 s.: cədvəl: ill.; 20 sm.- 100000 nüs.- 
[1995-63427] 

36 
 
178.
 
Əliyev,  Ə.M. Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 6-cı sinfi üçün dərslik /Əziz Əliyev; ixt. red. 
B.V.Vəliyev.- III nəşri.- Bakı: Maarif, 1995.- 162 s.: cədvəl: 
ill.- 21 sm.- 80000 nüs.- ISBN 5-5560-0638-9.- [1995-
63600] 
179.
 
Əliyev,  Ə.M. Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 4-cü sinfi üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Əliyev, 
A.A.Nuruşov; elmi red. B.V.Vəliyev.- Yenidən işlənilmiş və 
əlavələr olunmuş dördüncü nəşri.- Bakı: Maarif, 1995.- 304 
s.: cədvəl: ill.; 21 sm.- 120000 nüs.- [1995-63429] 
180.
 
Gərayzadə, T.P. Dünyanın iqtisadi və sosial 
coğrafiyası [Mətn]: 10-cu sinif üçün dərslik /Tofiq 
Gərəyzadə, T.G.Həsənov; rəy.: Y.İsmayılov, O.Alxasov.- 
Bakı: Öyrətmən, 1995.- 240 s.: ill., cədvəl; 21 sm.- 60000 
nüs.- [1995-63444] 
181.
 
Həsənov, M.S. Türk dili [Mətn]: orta ümumtəhsil 
məktəblərinin IV sinfi üçün dərslik /Məmməd Həsənov, 
A.N.Rəhimov, N.M.Xudiyev; ixt. red. H.B.Balıyev; Milli 
Piyango.- Üçüncü nəşri.- Bakı: Maarif, 1995.- 176 s., cədv.: 
ill.- 24 sm.- 120000 nüs.- [1995-63421] 
182.
 
Hüseynov, Ə.M. Təbiətşünaslıq [Mətn]: ümumtəh-
sil məktəblərinin 4-cü sinif üçün dərslik /Əli Hüseynov; red. 
Z.İ.Qaralov.- I nəşri.- Bakı: Maarif, 1995.- 200 s., fotoşək.: 
ill., xəritə; 22 sm.- 40000 nüs.- [1995-63388]  
183.
 
Hüseynov, Ə.M. Təbiətşünaslıq [Mətn]: ümumtəh-
sil məktəblərinin 3-cü sinif şagirdləri üçün dərslik /Əli 
Hüseynov; red. Z.İ.Qaralov.- 1-ci nəşri.- Bakı: Maarif, 
1995.- 104 s.: ill.; 21 sm.- 600000 nüs.- [1995-63428] 
184.
 
İnsan və cəmiyyət [Mətn]: 11-ci sinif üçün dərslik 
/red. Cəmil Əhmədli.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 192 s.: portr.; 
19 sm.- 60000 nüs.- [1995-63449] 

37 
 
185.
 
İsmayılov, E. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 11-ci sinif 
üçün dərslik /Eldar İsmayılov, C.Həsənov, T.Qaffarov; red. 
T.Vəliyev; rəy.: N.Mehdiyev, R.Süleymanov.- Bаkı: 
Öyrətmən, 1995.- 352 s. ; 20 sm.- 70000 nüs.- [1995-63443] 
186.
 
İsmixanov, M.A. Türk dili [Mətn]: təlimi rus 
dilində olan ibtidai məktəblərin I sinfi üçün dərslik /Məcid 
İsmixanov, V.T.Qurbanov; ixt. red. Y.Ş.Kərimov.- Yenidən 
işlənmiş II nəşri.- Bakı: Maarif, 1995.- 75 [1] s.: ill.; 19 sm.- 
20000 nüs.- [1995-63397] 
187.
 
İş dəftəri 1 [Mətn] /tərt. və elmi red. Y.Ş.Kərimov; 
rəssam N.M.Əliyev.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 32 s.: ill.; 21 
sm.- 100000 nüs.- [1995-63423] 
188.
 
İş dəftəri 2 [Mətn] /tərt. və elmi red. Y.Ş.Kərimov; 
rəssam N.M.Əliyev.- Bakı: Günəş, 1995.- 32 s.: ill.; 21 sm.- 
100000 nüs.- [1995-63426] 
189.
 
Kazımov, Q.Ş. Azərbaycan dili [Mətn]: 7-8-ci 
siniflər üçün dərslik /Qəzənfər Kazımov, Y.Seyidov; red. 
Z.Hacıyeva; bədii red. A.Ələkbərov; rəssam E.Məmmədov.- 
Təkmil. ikinci nəşri.- Bakı: "Öyrətmən" nəşriyyatı, 1995.- 
264 s.: ill.; 20 sm.- 40000 nüs.- [1995-66300]    
190.
 
Kərimov, Y.Ş.  Əlifba [Mətn]: 1-ci sinif üçün 
dərslik /Yəhya Kərimov.- Yenidən işlənmiş  və  təkmil. IV 
nəşri.- Bакı: Maarif, 1995.- 160 s.: şək.; 21 sm. + Qoşma 
sənəd: [1] v.; 60 x 45 sm.- 160000 nüs.- [1995-63422] 
191.
 
Kərimov, Y.Ş. Oxu [Mətn]: 2-ci sinif üçün dərslik 
/Yəhya Kərimov; elmi red. B.H.Muradov.- Üçüncü nəşri- 
Bakı: Maarif, 1995.- 176 s.: ill.; 21 sm.- 155000 nüs.- 
[1995-63425] 
192.
 
Kərimov, Y.Ş. Türk dili [Mətn]: orta ümumtəhsil 
məktəblərinin II sinfi üçün dərslik /Yəhya Kərimov; rəy. 
M.Məmmədov; elmi red. Ə.Əhmədov.- Üçüncü nəşri.- 

38 
 
Bakı: Maarif, 1995.- 96 s.: ill.- 24 sm.- 155000 nüs.- [1995-
63419] 
193.
 
Kərimov, Y.Ş. Türk dili [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin III sinfi üçün dərslik /Yəhya Kərimov, 
N.M.Xudiyev; Milli Piyango.- İkinci nəşri.- Bakı: Maarif, 
1995.- 112 s.: cədv.: ill.; 24 sm.- 150000 nüs.- [1995-63420]  
194.
 
Mahmudov, N.M. 
Fərdi kompüterlərdə 
proqramlaşdırma [Mətn]: liseylərin 9-11 və orta məktəblərin 
10-11-ci sinif şagirdləri üçün dərs vəsaiti /Nəbi Məcid oğlu 
Mahmudov; elmi red.: A.İbrahimov,  Ə.Namazov; N.Tusi 
adına Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti.- Bakı: N.Tusi adına 
ADPU, 1995.- 35 s.: cədv.; 20 sm.- Bibl.: s. 212.- nüs. yox.- 
[1995-63543] 
195.
 
Materiklər və ölkələr coğrafiyası [Mətn]: 7-ci 
sinif üçün dərslik: davamı /B.Paşayev [və b. ]; ixt. red.: 
M.Müseyibov, B.Paşayev.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 152 s., 
cədv.: ill.; 21 sm.- Əlavələr: s. 132-148.- 100000 nüs.- 
[1995-63136]    
196.
 
Məmmədov, S.A. Azərbaycan tarixi [Mətn]: 9-cu 
sinif üçün dərslik /Süleyman Məmmədov, K.Şükürov; red. 
T.Vəliyev; elmi red. Y.Mahmudov; rəy.: R.Əliyev, 
Q.Əliyev.- Bakı: Öyrətmən, 1995.- 176 s.: cədvəl, portr.; 19 
sm.- 85000 nüs.- [1995-63447] 
197.
 
Pyorışkin, A.V. Fizika [Mətn]: orta məktəbin 8-ci 
sinif üçün dərslik /Aleksandr Pyorışkin, N.A.Rodina.- 
İşlənilmiş  və  əlavə olunmuş üçüncü nəşri.- Bакı: Maarif, 
1995.- 176 s.: portr.: ill., cəd.; 22 sm.- Əlavə: s. 154-167.- 
60000 nüs.- ISBN 5-5560-0408-7.- [1995-63643] 
198.
 
Sadıxov, N.A. Riyaziyyat [Mətn]: ümumtəhsil 
məktəblərinin 1-ci sinfi üçün dərslik /Nüsrət Sadıxov, 
Z.Osmanov.- 4-cü nəşri.- Bakı: Maarif, 1995.- 128 s.: ill.; 21 
sm.- 100000 nüs.- [1995-63424] 

39 
 
199.
 
Zeyniyev, N.R. Biologiya və kimyadan testlər 
[Mətn]: "Müasir proqram" əsasında yazılmış metodik vəsait: 
ali təhsil almaq istəyən abituriyentlər üçün /Novruz 
Zeyniyev, C.H.Ramazanova, S.H.Allahverdiyeva; elmi red. 
V.N.İsmayılov; rəy.: C.Ə.Nəcəfov, R.İ.İbadov, E.Eylazov; 
Azərb. Baş Pedaqoji Kadrların  İxtisasının Artırılması  və 
Yenidən Hazırlanması İn-tu.- Bakı: Azərnəşr, 1995.- 102 s.; 
21 sm.- 1000 nüs.- [1995-63335] 
200.
 
Аббасов,  Р.И.  География.  Образцы  тестов  для 
поступающих в вузы [Текст]: справочник: учебное посо-
бие /сост. Рафик Аббасов; науч. ред. А.Ибрагимов; рец.: 
Б.А.Алескеров,  Д.АМамедов;  Бакинский  Ун-т  Между-
народных Отношений.- Баку: Səda, 1995.- 114, [3] с.; 20 
см.- тир. нет.- ISBN 5-8687-4253-2.- [Ар-1995/8] 
 
378 Ali təhsil 
 
201.
 
Ali məktəb tələbələrinin mülki müdafiə  və tibbi 
bilikləri əsaslarının hazırlanması proqramı [Mətn] /tərt. ed.: 
H.O.Ocaqov,  Ş.D.Danyalov,  Ş.Ə.Nağıyev; ümumi red. 
H.O.Ocaqov; Azərb. Resp. Mülki Müdafiə Qərargahı.- Bakı, 
1995.- 72 s., cədv.; 20 sm.- 50 nüs.- [1995-63188]    
202.
 
Ali məktəblərdə humanitar elmlərin  tədrisi və 
tədqiqinin təkmilləşdirilməsi konsepsiyası [Mətn] 
/S.M.Qəndilov [və b.].- Bakı: Öyrətmən, 1995. 55 s.; 21 
sm.- 100 nüs.- [1995-63502] 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə