KafedrasiYüklə 40.72 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü40.72 Kb.
AZƏRBAYCAN HAVA YOLLARI” QAPALI SƏHMDAR CƏMIYYƏTI

MILLI AVIASIYA AKADEMIYASI

AVIASIYA RADIOTEXNIKASI VƏ ELEKTRONIKASI” KAFEDRASI


TƏSDIQ EDIRƏM”

Tədris işləri üzrə prorektor

_____________Ə.S.Səmədov

“___”___________2013 - cu il


IDARƏETMƏ OBYEKTLƏRI ILƏ ƏLAQƏ QURĞULARI

fənni üzrə


IŞÇI TƏDRIS PROQRAMI

(sillabus)

Ixtisas: 050628 – “Proseslərin avtomatlaşdırılması”

Kurs 3

Semestr 5

Qrup(lar) 1161a

Fənnə ayrılmış saatların cəmi - 120 saat

Onlardan:

Mühazirələr - 30 saat

Məşğələ dərsləri - 15 saat

Laboratoriya dərsləri - 15 saat

Kurs layihəsi - 36 saat

Tələbənin sərbəst işi (TSI) - 60 saat

Kreditlərin sayı - 4

Müəllim Bayramov Ramiz Məmməd oğlu
BAKI 2013

1.Fənn üzrə mühazirələrin mövzuları
Tarix

Mövzu və ədəbiyyatın şifri

Auditor saatlar

TSI*

(saat)

1

2

3

4

5

1

18.09.2013

Giriş. Idarəetmə obyektləri ilə rfbitə qurğulari haqqinda umumi anlayişlar və təyinatlar.

2

1

2

25.09.2013

Rabitə sisteminin ümumiləşdirilmiş struktur sxemi.

2
3

02.10.2013

Radioverici qurğular haqqinda ümumi məlumat. Vericilərin struktur sxemləri.

2

1

4

09.10.2013

Kənardan həyəcanlanan generator (KHG ) və onun aktiv elementləri haqqında ümumi məlumat

2

1

5

16.10.2013

Kənardan həyəcanlanan generatorlarin enerji göstəriciləri

2

1

6

23.10.2013

Amplitud modulyasiyali radiovericilər.

2

1

7

30.10.2013

Oyadıcılar haqqında ümumi məlumat Avtogeneratorlar.

Avtorəqs sistemləri.2

2

8

06.11.2013

Radioqəbuledicilər haqqinda ümumi məlumat.

2

1

9

13.11.2013

Radioqəbuledicilərin ümumiləşdirilmiş struktur sxemləri.

2

2

10

20.11.2013

Superheterodinli qəbuledicinin struktur sxemi.

2

1

11

27.11.2013

Antena fider qurğuları haqqında ümumi məlumat.

2

2

12

04.12.2013

Antena fider qurğularının əsas parametrləri.

2

1

13

11.12.2013

Radictansiyalar haqqında ümumi məlumat.

2

2

14

18.12.2013

Stasionar РС-46МЦ – radiostansiyasının struktur sxemi və iş prinsipi.

2

2

15

25.12.2013

Stasionar СР - 234М – radiostansiyasının struktur sxemi və iş prinsipi.

2

2Cəmi

30

20

*TSI – Tələbənin sərbəst işləməsi üçün tövsiyə olunan saatlar


  1. Məşğələ dərslərinin mövzuları və həcmi.

s/s

Tarix

Mövzunun adı

Məşğələ

TSİ (seminara hazırlıq)

1
2

3

4

1.

16.09.2013

Rabitə sisteminin struktur sxemi.

2

1

2

30.09.2013

Radiovericilərin struktur sxemləri

2

2Kolokvium N1

-

2

3

14.10.2013

Radioqəbuledicilərin struktur sxemləri

2

1

4

28.10.2013

Modullanmış siqnalların alınması

2

2

.5

11.11.2013

Antena fider qurğularının təsnifatı

2

1Kolokvium N2

-

2

6

25.11.2013

Antenanın parametrlərinin hesablanması

2

1

7.

09.12.2013

Radiostansiyanın ümumiləşdirilmiş struktur sxemi

2

1

8.

23.12.2013

Stasionar РС-46МЦ və Stasionar СР - 234М – radiostansiyalarının iş prinsipləri

1

1Kolokvium N3

-

1
Fənn üzrə cəmi

15

15

2. Laboratoriya dərslərinin mövzuları və həcmi
Işin yerinə yetirilmə tarixi

Laboratoriya işinin adı

Laboratoriya qurрusunun adı (№-si)

Işin təhvil verilmə

tarixi

TSI

(saat)


1

26.09.2013

Ampplitud modullanmiş siqnalların tədqiqi


2


2

10.10.2013

Tezlik modullanmış siqnalların tədqiqi.2


3

24.10.2013

Superheterodinli radioqəbuledicinin prinsipial sxeminin tədqiqi.


2


4

07.11.2013

Superheterodinli radioqəbuledicinin prinsipial sxeminin tədqiqi.


2


5

21.11.2013

Peyk televiziya yayımının yerüstü antenasının qurulması


2


6

05.12.2013

РС-46МЦ – radiostansiyasının struktur sxeminin və iş prinsipinin öyrənilməsi.2


7

19.12.2013

РС-46МЦ – radiostansiyasının struktur sxeminin və iş prinsipinin öyrənilməsi.2

8

26.12.2013

СР - 234М – radiostansiyasının struktur sxeminin öyrənilməsi1
Cəmi


153. Sərbəst işlərin mövzuları və hazırlanma qaydaları
Mövzunun adı və ədəbiyyatın şifri

TSİ

(saat)

1.

Idarəetmə obyektləri ilə rfbitə qurğuları haqqında ümumi məlumat.

1

2.

Rabitə sisteminin ümumiləşdirilmiş funksional sxemi.

1

3.

AM və TM radiovericilərinin qurulma prinsipləri.

1

4.

Rabitə sistemində istifadə olunan antena – fider qurğuları.

1

5.

Superheterodinli radioqəbuledicilərin qurulma prinsipləri.

1

6.

Superheterodinli radioqəbuledicilərin prinsipial sxeminin analizi.

1

7.

AM və TM – siqnalların alınma sxemlərinin müqayisəli analizi.

1

8.

Radictansiyalar haqqında ümumi məlumat.

1

9.

Dəmiryolu nəqliyyatında istifadə olunan xüsusiləşdirilmiş rabitə növləri.

1

10.

Mobil rabitənin növlərinin strukturunun analizi.

1
Cəmi

10

Sərbəst işin hər biri 1 balla qiymətləndirilir.

1,4,8,9 № - li sərbəst işlər 1 - 2 vərəq həcmində (şrift Times New Roman 14, interval 1,5) referat şəklində hazırlanır. (kaрız və elektron).

2,3,5,6,7,10 № - li sərbəst işlər, müxtəlif praktiki tapşırıqların və məsələlərin həlli şəklində yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur (kağız və elektron).

Sərbəst işlərin qəbulu fənni tədris edən müəllim tərəfindən auditor saatlardan kənar saatlarda aparılır.

4. Tələbənin sərbəst işi (TSI) və nəzarət növləri


Həftə

nin

-si
Tələbənin sərbəst işinin məzmunu

TSİ-

nin həcmi (saat)

Nəzarətin növü

Nəzarət keçirilən həftənin -si

1

2

3

4

5

1

1 №-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

1

2

2№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

2

2

1 №-li laboratoriya işi

2

CN

2

2

1 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

2

3

3№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

3

3

2 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

3

4

4№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

4

4

2 №-li laboratoriya işi

2

CN

4

4

3 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

2

Məqbul

4

5

5№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi
CN

5

6

6№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

6

6

3 №-li laboratoriya işi

2

CN

6

6

Kollokvium1

2

CN

6

7

7№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

3

CN

7

7

4 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

7

8

8№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1
8

8

4 №-li laboratoriya işi

2

CN

8

8

5 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

8

9

9№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

4

CN

9

9

6 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

9

10

10№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

10

10

5 №-li laboratoriya işi

2

CN

10

11

11№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

11

11

7 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

11

11

Kollokvium2

2

CN

11

12

12№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

1

CN

12

12

6 №-li laboratoriya işi

2

CN

12

13

13№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

13

13

8 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

13

14

14№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

14

14

7 №-li laboratoriya işi

2

CN

14

14

9 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

14

15

15№-li mövzunun materiallarının öyrənilməsi

2

CN

15

15

8 №-li laboratoriya işi

1

CN

15

15

10 №-li Sİ-in hazırlanması və təhvil verilməsi

1

Məqbul

15

15

Kollokvium3

2

CN

15
Fənn üzrə cəmi

60*CN – cari nəzarət (məşрələ dərslərində cavabların və kollokviumların qiymətləndirilməsi)


5. Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi
Semestr başa çatdıqda tələbənin topladıhı balı müəyyənləşdirmək üçün müəllim yekun balın hesablanması cədvəlini doldurur. Bura daxildir:

Sıra

№-si


Tələbənin S.A.A

Dərslərə davamiyyət
(0-10)

Sərbəst iєlərin yerinə yetiriliməsi

(0-10)


Seminar (məєhələ) dərslərinin və kollokviumların nəticələri

(0-10/20/30)Kurs iєi (layihəsi)
(0-10)

Laborato-riya iєləri
(0-10)

Fənn üzrə yekun bal
(0-50)

Müəlli-min imzası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
Semestrin nəticələrinə görə tələbənin aldıhı yekun bal imtahan balı ilə toplanılır və yekun nəticə maksimum 100 bala bərabərdir.

Fənn üzrə semestr ərzində toplanmış balın yekun miqdarına görə tələbənin biliyi Avropa Kredit Transfer Sisteminə (AKTS) görə aşağıdakı kimi qiymətləndirilir:
51 baldan aşağı – “qeyri-kafi” – F

51-60 bal – “qənaətbəxş” – E

61-70 bal – “kafi” – D

71-80 bal – “yaxşı - C

81-90 – “çox yaxşı – B

91-100 – “əla” – A6.Fənn üzrə tədris-metodiki materiallar.

6.1. Tövsiyə olunan ədəbiyyat

Əsas ədəbiyyat

1. Радиоприёмных устройств. Под ред. В.И. Сифорова. М., 1974.

2. Калихман С.Г. Левин Я.М. Радиоприемники на полупроводниковых приборах. М., 1979.

3. Горшелев В.Д. Красноцветова З.Д. Федорцев Б.Ф. . Основы проектирования радиоприёмников. М., 1977.

4.Чистяков Н.И., Сидоров В.М. Радиоприемные устройства. М. 1974.

5. Ю. А. Буланов., С.Н. Усов Усилители и радиоприемные устройства. М., 1980.Əlavə ədəbiyyat

1.A.R. Həsənov. Radiotexniki dövrələr və siqnallar. Bakı. 2001.

2.İ.R. Məmmədov. Radioverici qurğular. Bakı 2003.

3.C.Q. Cəfərov Atena fider qurğuları . Bakı. 2006.

“İdarəetmə obyektləri ilə əlaqə qurğulari” fənninin Işçi tədris proqramı (sillabusu) 050628 “Proseslərin avtomatlaşdırılması” ixtisasının tədris planı və “İdarəetmə obyektləri ilə əlaqə qurğulari” fənninin proqramı əsasında tərtib olunmuєdur.

Işçi tədris proqram (sillabus) “Aviasiya radiotexnikası və elektronikası” kafedrasının iclasında müzakirə və təsdiq olunmuşdur.

( “____”____________2013 il tarixli iclas “___” №-li protokol)

Fənn müəllimi_____________R.M. BayramovKafedra müdiri, t.e.d, prof._____________A.R. Həsənov.


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə