İ m z a L a r м. Ф. Ахундов адына Азярбайъан Милли Китабханасы Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı Bakı-1977 Elmi redaktoruYüklə 0.8 Mb.
PDF просмотр
səhifə8/11
tarix23.12.2016
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Mizrab Qulam Məmmədli, “Türkmənistan” 1922. 

Mikayıl İsmayılzadə – Mikayıl Müşfiq, “Gənc işçi”, 1928. 

Mikrobdan Qorxan Nəriman Nərimanov, “Günəş”, 1910. 

Millət – İbrahimxəlil İsazadə, “Molla Nəsrəddin”.  

Millətpərəst – Şixəli Nəsirov, qubalı. “Molla Nəsrəddin”.  

Millətçi – Nəriman Nərimanov, “Hümmət”,1917. 

Millət tərəfdarı – Üzeyir Hacıbəyov. “Molla Nəsrəddin”, 1907. 

Mim-re – Mikayıl Rzaquluzadə. “Maarif və mədəniyyət”, 

1926. 


Mir Abbas – Mir Abbas Mirbağırov, “İrşad”, 1908. 

 

81

Mir Abbas Mir Həsənzadə İrəvani – Mir Abbas Mir Bağırov. 

“Tazə həyat”, 1907, “Tərəqqi”, 1908-1909. 

Mirat – Tahirzadə Sabir, “Molla Nəsrəddin”. “İrşad”, 1907. 

Mir Babazadə – Mir Məmməd Hüseyn Mir Babazadə. 

“Həyat”, 1906. Mir Bağırlı – Mir Abbas Mir Bağırov, “Yeni yol”, 1933. 

Mirvarid – Mirvarid Dilbazi, “Yeni qüvvə”, 1930-1932. 

Mir Əbdülvahab Hacı Mir Ağazadə – Əbdülvahab 

Mirağazadə. “Günəş”, 1910. Mir Əzizli – Seyid Cəfər Cavadzadə, “Hürriyyət”, 1919. 

Mir Əfzəl Seyyidi – Mir Əfzəl Seyidov, “Maarif yolu”, 1925. 

Mirzə Balaqardaş – Balaqardaş Əlimuradzadə. “Səda”, 1910. 

Mirzə Ələbbas Müznüb təxəllüs Mütəllibzadə Bakui – 

Ələbbas Mütəllibzadə, “Tazə həyat”, 1908. Mirzə Qoşunəli – Yusif Rəhimzadə. “Molla Nəsrəddin”. 

“Kəlniyət”. Mirzə Qoşunəli – Həsən İxfa Əlizadə, “Molla Nəsrəddin”, 

“Kommunist”. Mirzə Qoşunəli – Ələkbər Üryan. 

Mirzə Qoşunəli Təbrizi – Rəhimzadə Yusif, “Molla 

Nəsrəddin”.  Mirzə Qurqur – Əliheydər Qarayev. “Bakı fəhlə konfransı 

əxbarı”, 1919. Mirzəzadə – Qəfur Rəşad Mirzəzadə. “Tazə həyat”, 1907. 

Mirzə Kəfənsiz – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla 

Nəsrəddin”, 1908.  Mirzə Gülzari Sərabi – Bayraməli Abbaszadə. “İttifaq”, 1909. 

Mirzə Gərnəş – Rüstəm İskəndərzadə. Salyandan. 

Mirzə Məmməd – Mirzə Məmməd Həmzəzadə. “İttifaq, 1909.” 

Mirzə Məmməd Gəncəyi – Mirzə Məmməd Axundov, 

“Molla Nəsrəddin”, “Şərqi-Rus”, 1903. Mirzə Səncərani – Həsən İxfa. “Babayi-Əmir”. 1915. 

 

82 Mirzə Sadıq Naxələf – Molla Sadıq Süleymanzadə, “İttifaq”, 

1909. Mirzə Təraqqa – Məmmədəli Mənafzadə. “Sədayi-həqq”,1912. 

Mirzə Xəbərçi – Nəriman Nərimanov. “Hümmət”, 1917. 

Mirinski – Mir Abdulla Mirinski, artist. 

Miriş – Mir İbrahim Ağamirzəzadə, “Qarabağ”, 1919. 

Mir Yusif Vəzir – Yusif Vəzirov, “Tazə həyat”, 1907. 

Mir Musəvi – Mir Həsən Məsumov. “Həyat”, 1906. 

Mir Paşa – Mir Paşa Sadıqov, artist. 

Mir Rövşən Nuxui – Mir Rövşən Əfəndizadə. “Şərqi-Rus”, 

1903. Mir Cabbar – Mir Cabbar Miryəhyayev, “Yeni yol”, 1928. 

Mir Cəlal, Araslı – Mir Cəlal Paşayev, Həmid Araslı. 

“Kommunist”, 1931. Mir Cəfər Seyidzadə – Seyid Əzim Şirvaninin oğlu. “Yeni 

İrşad”, “Məktəb”, 1912. Miskin – Nəbi Oruc oğlu, XX əsrdə Gürcüstanda Borçalı 

mahalından – şair. Miskin – Nağı Salyanlı, şair. 

Miskinli – Mirzə Sadıqov.  

Mismar – Səməd Mənsur Kazımzadə, “Günəş”, 1910. 

M-li – Qulam Məmmədli, “Kommunist”, 1938. 

M-li Q – Qulam Məmmədli, “Kommunist”, 1938. 

Mozalan – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”.  

Mozalan – Haqverdiyev Əbdülrəhim. “Molla Nəsrəddin”. 

1906-1908. Mozalan – Qurbanəli Şərifzadə, “Molla Nəsrəddin”. 1908. 

Mozalan – Ömər Faiq Nemanzadə, “Molla Nəsrəddin”. 1908. 

Mozalan – Mümtaz Salman. “Molla Nəsrəddin”.  

Mozalanbəy – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”.  

Molla Aşıq – Cəfər Bünyadzadə, “Səda”,1911. 

Molla Bayquşalı – Əli Razi Şəmçizadə. “Tuti”, 1915. 

 

83

Molla Balbala – Əliağa Vahid, “Babayi-Əmir”, “Məzəli”, 

1915-1916. 

Molla Veyil – Cəfər Bünyadzadə, “Səda”, 1910. 

Molla Qulu – Ömər Faiq Nemanzadə, “Molla Nəsrəddin”.  

Molla Qurqur – Əli Razi Şəmçizadə. “Molla Nəsrəddin”. 

1907. Molla Quş – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”, 

1908. 


Molla Dostu xanım bacı – Əli Razi Şəmçizadə. – “Yeni 

İrşad”, 1911. Molla Əli Razi – Əli Razi Şəmçizadə. “Molla Nəsrəddin”, 

1906. Molla Əli Şəmçizadə – Əli Razi Şəmçizadə. “İrşad”, 1906. 

Molla Əli – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”. 1909. 

Molla Əmu – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

1910. 


Molla Zoru – Mirzə Məmməd Axundov. “Molla Nəsrəddin”. 

1910. 


Molla İsmayıl Həsənzadə – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla 

Nəsrəddin”, 1910. Molla Minaxanım – İbad Əliyev, “Molla Nəsrəddin”. 1923. 

Molla Nəsrəddin – Cəlil Məmmədquluzadə – hər yerdə. 

Molla Nəsrəddin – Ömər Faiq Nemanzadə, “Molla Nəsrəddin”.  

Molla Nəsrəddin Sabir Tahirzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

1906-1908. Molla Nəsrəddinbəy – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla 

Nəsrəddin”, 1917. Molla Nəsrəddin idarəsinin təbibi Mozalan – Cəlil 

Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”, 1907. Mollapərəst Axundov Mirzə Məmməd, “Molla Nəsrəddin”. 

1910. Mollapərəst həmşəri – Mir Mahmud Kazımovski, “Arı”. 

Molla Pompoşalı – Səməd Mənsur Kazımzadə, “Tuti”, 1916. 

 

84 Molla Rzaqulu – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla 

Nəsrəddin”. 1910. Molla Sarsaqqulu – Cəfər Bünyadzadə, “Sədayi-həqq”, “Tuti”. 

Molla Fırıldaq – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

1906. 


Molla Xəsrəddin – Ələbbas Mütəllibzadə. 

Molla Xırdavatçı – M.Səid Ordubadi. “Kommunist”, 1923. 

Molla Haray Cabbar Əskərzadə, “Kəlniyət”,1912. 

Molla Həsrət – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

1906. 


Molla Çəyirtkə – Axund Yusif Talıbzadəyə mətbuatda və 

ictimaiyyətdə verilmiş ləqəb. Molla Cibiştanqulu – Sabir Tahirzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

1908. Moskva Oruc – Oruc Orucov, “Tazə xəbər”, 1912. 

Mömin – Ömər Faiq Nemanzadə. “Molla Nəsrəddin”.  

Mömin – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”. 1908. 

Mömin müəllim – Xəlil İbrahimov, “Kəndçi qəzetəsi”, 1924. 

Mömin naxırçı – Əli Razi Şəmçizadə. “Tuti”,1916; “Kəndli 

qəzetəsi”, 1924. Mömin – Qəzali Gilasov. “Dağıstan füqərası”, 1929. 

Mömin çinovnik – Mümtaz Salman “Tuti”,1916-1917; 

“Şeypur”, 1919; “Molla Nəsrəddin”. 1922. Möhkəm – Əliağa Vahid, “Tuti”, 1916. 

Möhsün – Möhsün Nəvvab Ağamirzadə, “Ziya”, 1879. 

Möhsünbəy Qubbeyi – Hacı Cavad Möhsün bəy. “Ziyayi- 

Qafqaziyyə”, 1881. Mraçnıy tip – Arutçev V. A. “Baku”, 1906. 

Muzdur Vəliyev – Əli Vəliyev. “Azərb. kolxozçusu”, 1934. 

Musa Abbaszadə – Musa Şəmsəddinski. “Açıq söz”, 1917. 

Musa Şəmsəddini – Musa Şəmsəddinski, “Açıq söz”. 

Musiqar – Üzeyir Hacıbəyov, “İrşad”, 1907. 

 

85

Musiqiçi – Üzeyir Hacıbəyov. “İqbal”, 1912; “Yeni İqbal”, 

1915-1916. 

Mustafabəyov – Əbdülmömin Sərkarov. 

Mustafa Lütfi Şirvani – Mustafa İsmayılov, “Həyat”, “Günəş”. 

Musulmanin – Mir Fəttah Musəvi, “Asxabad”, 1915-1917. 

Musulmanin – Eynalı Sultanov, “Qruziya”, 1918. 

Muğanlı – Əhmədağa Qurbanov, yazıçı. 

Muzdur – Əli Vəliyev, “Kommunist”, 1929. 

Muxtar – Muxtar Əfəndizadə, “Tazə həyat”, 1908. 

Müavini Ari – Dadaş Bünyadzadə, “Arı”, 1911. 

Mübariz – Məmməd Mübariz Əlizadə, “Yeni qüvvə”, 1930-

1934. Müvəqqəti – Dadaş Bünyadzadə, “Tuti”, 1916. 

Müvəqqəti Tuti – Dadaş Bünyadzadə, “Tuti”, 1916.  

Müqbil – Müqbil İbrahimzadə, “Əfkari mütəllimin”, 1917. 

Müdiri Məsul Əbülhövl – Süleyman Məlikov, “İdarəmizin 

güzgüsü”, 1927. Müəllim Q. Rəşad Qafur Rəşad Mirzəzadə, “Xalq maarifi”, 

1920. Müəllim Qafur Ağa Mirzəzadə Şirvani – Qafur Rəşad 

Mirzəzadə, “Tazə həyat”, 1907. Müəllim Davud – Davud Ağamirzəyev, “Əfkari 

mütəllimin”,1919. Müəllim Y. Kənan – Yusif Rəhimzadə, “Yeni İrşad”, 1912. 

Müəllim Məmməd Nari – Məmmədəli Xəlifzadə, “Tazə 

həyat”, 1907-1908. Müəllim Mirzə Abdulla Talıbzadə – Abdulla Şaiq, “Həyat”. 

Müəllim Mustafazadə – Əliməmməd Mustafayev, “Yeni 

İqbal”, 1915. Müəllim Naci– Müəllim Naci Rəcəbzadə, “Yeni İqbal”, 1917. 

Müəllim Nemanzadə – Ömər Faiq Nemanzadə, “Tərcüman”, 

1898. Müəllim S-zadə – Məmmədəli Səfərov, “İqbal”,1913. 

 

86 Müəllim Hafiz Mustafa – Mustafa İsmayılov, “Bürhani 

tərəqqi”, 1909. Müəllim H.M. – Məmmədhüseyn Həsənzadə. “Qızıl yulduz”, 

1920: “Zəhmət”1926. Müəllim İmamzadə – Əbdülkərim İmamzadə, “Azərbaycan” 

1919. Müəllim C.C.-li – Cavad Cüvarlı, “Kommunist”, 1927. 

Müəllim Hacı Ağa Abbasov – Hacıağa Abasov, “Səda”, 

1910. Müəllim Hacı Kərim Sanıyev – Hacı Kərim Sanılı, “Həqiqət”, 

1910. Müəllim Cəfər – Cəfər Bünyadzadə, “Məktəb”, 1912. 

Müəmmaçı – Mirzə Ağa Salamov, şair, “Sədayi-həqq”, 1912. 

Müznüb – Ələbbas Mütəllibzadə, “Zənbur”, 1909. 

Müznüb – “İttifaq pərəst” – Ələbbas Mütəllibzadə, “İttifaq”, 

1909. Mülhid Həsən Səyyar, şair, “Tuti”, 1915-1916. 

Mülhid – Əliağa Vahid İskəndərzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

1924, “Kommunist”. Münəqqil – Ələbbas Mütəllibzadə, “Şəhabi-Saqib” , 1911. 

Münadi – Əliqulu Nəcəfov, “Yeni İrşad”, 1911 (Culfadan) 

Münir – İbrahim Əhmədov, “İrşad”, 1906. 

Müniri – Ağadadaş, şair. 

Münir Mazandarani – İbrahim Əhmədov, “İrşad”, 1906. 

Münsif – Mir Həsən Seyid Yusifzadə, “Tuti”, 1906. 

Mürəttib – İlyas Abbaszadə, “Zəhmətkeş səhnəsi”, 1920. 

Mürəttib – Qulam Məmmədli, “Ruznameyi-Mavərayi- bəhri- 

Xəzər”. 1916. Mürəttiblər – Səməd Mənsur Kazımzadə, “Zəhmət sədası”, 

1919. 


Mürəttib Seyid Hüseyn – Seyid Hüseyn Sadıqzadə, “Şəhabi-

saqib”, 1911.  

87

Mürəttib Seyid Hüseyn Sadıqzadə – Seyid Hüseyn 

Sadıqzadə, “Tazə həyat”, 1907. 

Mürid – Molla Mahmud Çakər, “Yeni fikir”,1924-1926. 

Mürid Əyyar – Cabbar Əskərzadə, şair. “Babayi-Əmir”. 1915. 

Müridül-məşayix – Əli Məhzun Rəhimov, “Molla 

Nəsrəddin”.  Müridçi – Molla Mahmud Çakər, – “Yeni fikir”, 1924-1926. 

Mürtəd – Ələbbas Mütəllibzadə, “Kommunist”, “Molla 

Nəsrəddin”. “Damğa”. Mürşid – Vahid Əliağa.  

Mürşüd – Balaqədəş Səttaroğlu, şair. 

Müsavatçı şair Əli Razi – Əli Razi Şəmçizadə. “Musavat”, 

1918, “İstiqlal”, 1918. Müsafir – Yəhya Şükürov, “Zəhmət, 1926. “Türkmənistan” 

1923. Müsəlman – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

1909. 


Müsəlman qızı – Seyid Məsum Musəvi, “Təkamül”, 1906. 

Müsəhhih – Seyid Hüseyn Sadıqzadə, “İdarəmizin güzgüsü”, 

1923. Müslümzadə –Yusif Talıbzadə, “Həyat”, 1906. 

Mütəllib oğlu Abid Alp – Əmin Abid Mütəllibzadə, 

“Azərbaycan” 1918. Mütəllim Ə.H. – Əli Səid Hacı Məmmədzadə, “Bürhani-

həqiqət”, 1917. Mütəllim H. Ağayev Hüseynağa Ağayev, “Qızıl yulduz”, 

1920. Mütərcim Qəfur – Qəfur Rəşad Mirzəzadə, “Tazə həyat”, 

1908. Mütərcimi Ə.S. – Sabir Tahirzadə, “Həqiqət”, 1910. 

Mütərcim K.V.M. – Kərbəlayi Vəli Mikayılzadə, “Şəhabi 

Saqib”, 1911. Mütərcimi Filankəs – Üzeyir Hacıbəyov. “Tərəqqi”, 1908. 

 

88 Mütəcim Ü. – Üzeyir Hacıbəyov. “Tərəqqi”,1908 

Mütəcim Üzeyir –Üzeyir Hacıbəyov. “Həyat”1905; 

“Tərəqqi”,1908. Mütəşair – Səməd Mənsur Kazımzadə, “İqbal”, 1913. 

Müftəxorudövlə – Hacı Səlim Qasımzadə, “Zənbur”, 1909. 

Müxbir – Mümtaz Salman. “Molla Nəsrəddin”. 1910. 

Müxbiri məxsus Ə.zadə – Feyzulla Əliquluzadə, “Həqiqət”, 

1910. Müxbiriniz Boynu qıraxmallı Salman Əskərov, “Tuti”, 

1917. Müxbiriniz Dübbəçi mirzalı – Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz Damulla – Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz vasvası – Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz Eşşəkdağlayan – Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz İynə – Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz Kələmguş – Cəfər Bünyadzadə. “Səda”, 1911. 

Müxbiriniz Köhnə zurnaçı – Məmmədəli Səfərov, “Tuti”, 

1916. Müxbiriniz Lifli – Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz Malxulyalı – Sabir Tahirzadə. 

Müxbiriniz müəllim – Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz Silləli – Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz Hacı Gülabdan – Salman Əskərov, “Şeypur”, 

1919. Müxbiriniz Hacı Lüleyn – Salman Əskərov, “Tuti”, 1916. 

Müxbiriniz Qraf Fon Hayzen –Salman Əskərov, “Tuti”, 1917. 

Müxbiriniz Usta Murad – Salman Əskərov, “Tuti”, 1916. 

Müxbiriniz Usta Murad Bənna – Üzeyir Hacıbəyov. “Molla 

Nəsrəddin”. 1910. Müxbiri-Səyyar – Məmmədsadıq Axundov, “Günəş”, 1910. 

Müxbiri-Səyyar – Məmmədsadıq Rəhimzadə, “İqbal”, 1912. 

Müxbiri-Təyyar – Əli Fəhmi Cəfərzadə. “Yeni İrşad”, 1911. 

 

89

Müxbir Cavanşirli – Qulu Quluzadə, “Kəndçi qəzetəsi”, 

1924. 

Müxlisiniz Kələm Guş – Cəfər Bünyadzadə, “Səfa”,1911. 

Müxlisi Şümo Dəxo – Ələkbər Dehxuda. “Suri-İsrafil”. 

Mühəqqəq – Tağızadə Əlihüseyn. “Molla Nəsrəddin”.  

Mühəqqər – Ziya Əfəndiyev “Yeni fikir”. 

Mühəqqər – Məmməd Rizazadə “İşıq yol”, 1923-1924. “Yeni 

fikir”, 1925. Mühərrir – Mirzə Əli Qərəbaği, şair, “İqbal”, 1914. 

Mühərrir – Seyid Hüseyn Sadıqzadə, “İqbal”, 1914. 

Müştaqi – Bəxtiyar Məmmədhüseyn Nəcəf oğlu Bəxtiyarlı, 

şair. Müştəri – Məmmədağa Müctehidzadə, “İqbal”, 1913. 

Mığmığ – Cəlil Məmmədquluzadə, “Molla Nəsrəddin”, “Yeni 

yol”, 1923. Mığmığa – Səməd Mənsur Kazımzadə, “Tuti”, 1915-1916. 

Müşfiq – Müşfiq Məmmədoğlu. “Ziyayi- Qafqaziyyə”. 1881. N. – Nasirli Yaqub, “Qızıl yulduz”, 1920; “Yeni yol”, 1923. 

“Zəhmət”, 1926. N. – Əli Nazim, “Yeni yol”, 1927. 

N. – Nəriman Nərimanov, “Hümmət”, 1917-1918, 

“Tərcüman”  N. – Ömər Faiq Nemanzadə, “Həyat”, 1906: “Yeni İqbal”, 

1916. N. – Neman Məmmədli, “Kommunist”, 1930. 

N. B. – Nemət Bəsir Hacıyev, “Hürriyyət”, 1919; “Zəhmət 

sədası”, 1919. N. Bağırov – Nüsrət Bağırov. “Azərbaycan” 1944. 

N. Bəsir– Nemət Bəsir Hacıyev. “Kommunist”, 1924, “Yeni 

qüvvə”, 1932-1934. 

 

90 


N. B... – Nəcəfbəy Vəzirov. “Əkinçi” 1875, “Ziyayi- 

Qafqaziyyə”. 1884. N. Q.N. – Nəcəfqulu Nəcəfov. “İrşad”, 1907-1908. 

N. Yəqub – Yaqub Nasirli, “Yeni kənd”, 1932, “Hücum”, 1932. 

N-li. – Yaqub Nasirli. “Kommunist”, 1924. 

N. Məmmədli – Neman Məmmədli. “Həmkarlar ittifaqı”, 

1926, “Kommunist”, 1936. N. Mraçnıy – Nikolay Şestov. Tiflis rus qəzetləri, 1905-1912. 

N. Mürşüdlü – Nurəddin Mürşüdlü. “Yeni qüvvə”, 1930. 

N. Nəriman – Nəriman Nərimanov. “Tərcüman”,1893-1894; 

“Həyat”, 1906, “Bürhani tərəqqi”, 1909-1911. N. oğlu Rza – Rza Şahvələd, “Kommunist”, 1928. 

N. Hacızadə – Niyazi Hacızadə, “Yeni qüvvə”, 1930. 

N. Rəşid – Rəşid Nurullayev, “Dağıstan füqərası”,1929. 

N. R. – Rzaqulu Nəcəfov  “Maarif işçisi”, 1927. 

N. Cəfərov – Nağı Cəfərov. “Təşviqatçı”, 1932. 

N. Ş. – Nəsrulla Şeyxov, “Şərqi-Rus”, 1903-1904. 

Naqqal – Ağaəli Əzizoğlu, “Tuti”, 1915-1916. 

Naqus – Heydər Məmmədov, “Həqiqət”, 1910; “Yeni İrşad”, 

1911. Nadi – Məmmədəli Xəlifəzadə, “Ülfət”, “Tazə həyat”, 1907-

1908. Nadim – Hüseyn Quluzadə. “İqbal”, 1914. 

Nadi – Hənəfi Zeynallı, “İqdam”, 1915. 

Nadir – Hüseyn Hüseynov – şair. 

Nadinc – Ələbbas Mütəllimzadə, “Kommunist”, 1925-1927. 

Nadinc – Əli Razi Rizazadə. “Əxbari”, 1920. 

Nadinc –Qarasultan Gülşəni, “Babayi-Əmir”.  

Nazimid-dövlə Mülküm – Mirzə Mülkümxan Nazimid-dövlə, 

“Ziyayi-Qafqaziyyə”, 1882. Nazir – Abbasağa Qaibov, şair. 

Nazlı xanım – Məmmədsadıq Axundov, “Şərq qadını”, 1923. 

 

91

Nakam – Əli Mücrüm Tağızadə, “Molla Nəsrəddin”. 1925-

1927. 

Naməlum – Mirzə Fətəli Axundov. 

Namus Mədəni – Əli Azəri, “Molla Nəsrəddin”. 1925. 

Nanəcib – Hüseynağa Ağayev, “Zəhmət”, 1928. 

Nari – Məmmədəli Xəlifzadə, “Tazə həyat”, 1907-1908, 

“Günəş”, “İqbal”. Nari – Abdulla Divanbəyoğlu – yazıçı. 

Naseh – Hüseyn Əlizadə (Gəncə), “Səda”, 1909. 

Naseh Ağalibəy Əfəndiyev, şair. 

Nasir İrəvani – Məmmədəli Hacı Məmmədzadə, “İqbal”, 

1914. Nasirli – Yaqub Nasirli, “Yeni yol ”, 1922; “Türkmənistan”, 

“Hambal”, “Zəhmət”, 1925-1928. Nasirli – Əlihüseyn Tağızadə, “Molla Nəsrəddin”. 1925 

Nafiz Şirvani – Əhmədbəy Atamalıbəyov, “Azərbaycan” 

1919. Naməyus – Ömər Faiq Nemanzadə, “İrşad”, 1906-1907. 

Naxələf – Molla Sadıx Rahil Süleymanzadə, “Bəhlul”, 1907; 

“Zənbur”, 1909. Naxələf Sadıq – Molla Sadıq Süleymanzadə, “İttifaq”, 1905. 

Naxçivan Z.B. – Zülfüqarbəy Hacıbəyov, “Yeni İrşad”, 1912. 

Naxçıvanlı Ə. – Əli Səbri Qasımov, “Yeni İrşad”, 1912. 

Nahi – Mirzə Məmməd Axundov, “Şərqi-Rus”, 1903. 

Neizvestnıy – Eynalı Sultanov, “Zakavkazye”, 1907. 

Nemanzadə –Ömər Faiq Nemanzadə, “Şərqi-Rus”, 1904. 

Nemət – Nemət Əbdürrəhimov. 

Nemət Həqir – Nemət Bəsir Hacıyev, “Tərəqqi”, 1909. 

Nemət Həqir Balaxani – Nemət Bəsir Hacıyev, “İttifaq”. 

Neon –Əzimzadə Əzim, rəssam. 

Ner – Nəriman Nərimanov. “Prikaspiyski Kray”, 1910; 

“Bürhani tərəqqi”, 1910. Ner – Nərimanov Nəriman, “Prikaspiyski Kray”. 

 

92 Neştər – Məmmədəli Mənafzadə. “Kommunist”, 1924-1925. 

Neştər – Məmmədhüseyn Həsənzadə. “Hambal”, 1925, 

“Zəhmət”, 1925-1927. Neştər – Süleyman Səfərov. “Yeni fikir”, 1925-1926. 

Neştərbəy – Əlisəttar İbrahimov, şair. 

Nəbi oğlu – Rza Nəbi oğlu Şəhvələd – jurnalist, yazıçı. 

Nəbi Xəzri – Nəbi Ələkbər oğlu Babayev – şair. 

Nəqqaş – Mirzə Bağır Təbrizi. “Yeni fikir”. 1925-1927. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə