İ m z a L a r м. Ф. Ахундов адына Азярбайъан Милли Китабханасы Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı Bakı-1977 Elmi redaktoruYüklə 0.8 Mb.
PDF просмотр
səhifə3/11
tarix23.12.2016
ölçüsü0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bərq–Bədrəddin Seyidzadə. “Şahabi-saqib”. 1911 və başqa 

qəzetlər. Bərq  əyyar– Bədrəddin Seyidzadə. “Babayi-Əmir”,1915-

1916. Bəsim əyyar– Əmin Abid Mütəllibzadə. “Babayi-Əmir”. 

Bəxti qara Binəva–  Əliheydər Qarayev. “Yeni İqbal”, 1915, 

“Bəsirət”,1916; “Azərbaycan füqərası”, 1920-1921. Bəxşəli–Baxşəli Axundov. “Şəki fəhləsi”,1925. 

Bəhai– Məmməd Səid Ordubadi, “Molla Nəsrəddin”. 

Bəhlul – Seyid Hüseyn Sadıqzadə. “Bəhlul”,1907, “İrşad”, 

1907. Bəhluli-divanə–Salman Əsgərov, “Tuti”,1916. 

Bəhlullu– Seyfəddin Abasov, “Vətən yolunda”. 1944-1946. 

“Kirpi”, 1957-1964. Bəşir–Bəşir Səfərov, “Kommunist”,1924. 

Biədəb şair– Bədrəddin Seyidzadə. 

Biz– Məmmədsadıq Axundov. “Günəş”, 1910. 

Bizovnalı – Ələkbər Heydərli, “Zəhmət sədası”, 1919. 

Bizovnalı  Ruhulla Axundov, “Bakı  ətrafı  fəhlə,  əsgər və 

matros şürasının əxbarı”, 1918, “Əkinçi və fəhlə”, 1919, “Fəhlə və 

mədəniyyət”,1919. 

Bızbıza – Üzeyir Hacıbəyov. “Molla Nəsrəddin”, 1910. 

Bikəs – Əli Sərabi Məmmədzadə. “Şərqi-Rus”, 1904. 

“Tərəqqi”, 1909. Bilgəhli – Əbdüləzim Hüseynov–“Kommunist”,1925. 

Bina – Mirzə Məmməd Axundov. “İrşad”, 1906. 

Binəva – Əliheydər Qarayev. “Tartan-partan” 1918, “Məşəl”, 

1919-1920, “Bakı fəhlə konfransı əxbarı”, 1919. Binəva bəy–  Əliheydər Qarayev. “Azərbaycan füqərası”, 

1919. Bir– Üzeyir Hacıbəyov. “Həqiqət”, 1910. 

Bir–Cəfər Bünyadzadə, “Səda”,1910. 

 

26 Bir alim– Sabir Tahirzadə. “Molla Nəsrəddin”,1908. 

Bir dərbəndi– Məmmədqulu Abbasov, “Bəsirət”, 1915. 

Bir dərbəndli– İsmayıl Mehdizadə, “İqbal”, 1919. 

Bir qarslıÖmər Faiq Nemanzadə, “İrşad”,1906. 

Binam–Cəfərquluxan Şirvanlı. “Kəşkül”, 1885. 

Bir dərzi – Məşədi Məmməd Abbaszadə. “Molla 

Nəsrəddin”,1908. Bir iranlı–Ömər Faiq Nemanzadə, “İrşad”,1906. 

Birlik cəmiyyəti katibi Cavad–Əhməd Cavad Axundov. 

“Açıq söz”, 1917. Bir müəllim– Üzeyir Hacıbəyov. “Tərəqqi”,1909. 

Bir müsəlman–Rzaqulu Nəcəfov. “Bürhani-tərəqqi”,1909. 

Bir naxoş– Məmmədəli Səfərov. “Azərbaycan”, 1918. 

Bir nəfər– Üzeyir Hacıbəyov. “İqbal”,1912, –“Sovqat”, 1916, 

“Açıq söz”, 1916, “Azərbaycan”,1918. Bir nəfər – Əkbər Əliyev (Rəştdən). –“Həqiqət”,1910. 

Bir nəfər– Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”, 1927. 

Bir nəfər–Məmmədəli Nasir. “Molla Nəsrəddin”. 

Bir nəfər simnarist–Əli Səbri Qasımov. “Yeni İrşad”, 1911. 

Bir nəfər ürəyi dağlı– Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla 

Nəsrəddin”,1909. Bir nəfər şəhərli qonaq– Məmmədəli Səfərov. “İqbal”, 1913. 

Bir Tiflisli – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”, 

1906. Bir türk– Hüseyn Axundzadə (Gəncədən). “Tərəqqi”,1909. 

Bir cavan– Ömər Faiq Nemanzadə, “İrşad”,1906-1907. 

Bir cavan Y.K. –Yusif Kənan Rəhimzadə. “İşıq”,1911. 

Bisəvad – Həsən Mirzəyev, “Zənbur”, 1909. “Molla 

Nəsrəddin”, 1906. Bisavad– Üzeyir Hacıbəyov. “İrşad”, 1906. 

Bitəəssüb– Süleyman Rüstəmov (Süleyman Rüstəm). “Gənc 

işçi” və başqa sovet qəzetlərində. Bir şəxs – Üzeyir Hacıbəyov. “İrşad”, 1906. 

 

27

Bixud–Mirzə Bağır Azərbaycanlı–şair. “Tazə həyat”, 1908. Boynuburuq– Tahirzadə Sabir. “Molla Nəsrəddin”. 

Boynuburuq–Əli Şövqi. “Molla Nəsrəddin”. 

Bomb– Abbaszadə Məşədi Məmməd. “Molla Nəsrəddin”, 

1908. Bombaçı–Hacı Səlim Səyyah Qasımzadə. “Molla Nəsrəddin”. 

Bombi–Heydərxan Əmioğlu. İran inqilabçısı. 

Borçalı– Paşa Musayev. “Gələcək”, 1919 

Boşboğaz–Şahsevən Molla İbrahimxəlil Salyanlı.“Molla 

Nəsrəddin”. Buxara müxbiri– Sadıq Cümbülzadə – Salman Əsgərov. 

“Tuti”, 1916. Buxara-Cümbilinski–Salman Əsgərov. “Tuti”, 1916. 

Bülbül–Murtuza Məmmədov – artist. 

Bülbülcan–Əbdülbağı Zülalov, xanəndə. 

Bürhan–Hüseynağa Məmmədbəyov. 

Bic xəbərçi–Əli Nazim. “Molla Nəsrəddin”. 

Bir şəxs–Nəriman Nərimanov. “Kəşkül”, 1893. V. Vasif–Monastrski. “Yeni yol”, 1926. 

V. Mehdixan–Mehdixan Vəkilov – “Vətən yolunda”, 1941-

1942. V. Of. –Nəcəfbəy Vəzirov – “Ziyayi Qafqaziyyə”, 1882. 

V. Rəhim –Mir Rəhim Vilan. “Azərbaycan”.1941. 

V. X. – Vəli Xuluflu. “Yeni yol”, 1923-1924. 

V. Xuluflu– Vəli Xuluflu. “Yeni yol”, 1923-1924. 

V. H. – Vəli Hacıoğlu, “Yeni yol”,1936. 

V. Hacıoğlu– Vəli Hacıoğlu, “İnqilab və mədəniyyət”, 1929. 

Vaqvaq– Ələbbas Mütəllibzadə. “Zənbur”, 1910. 

Vaqif– Mirzə Əbülhəsən Kamiranizadə, şair. 

Vaiz Novruzov– Məmməd Vaiz Novruzov. “Şərqi-Rus”, 1904. 

 

28 Vala– Hacıağa Zeynalov, şair, “Azərbaycan”, 1920. 

Vamberi–Herman Bamberi– məşhur macar türkoloqu. 

Vasif– Qafarzadə Əbdülxalıq Cənnəti, şair. 

Vasif– Monastrski Mon. “Yeni yol”, 1925-1929. 

Vaxtınvar – Əzim Əzimzadə. “Tuti”,1916. 

Vahid– Əliağa İskəndərov, şair. 

Vermə  əlindən–Balaqədəş  Səttaroğlu. “Molla Nəsrəddin”, 

1926. Vəkil– Səməd Vurğunun ilk təxəllüsü. 

Vəkil Zeynalov–Zeynal Zeynalov, “İrşad”, 1907. 

Vəkili-naməlum millət  – Mirzə  Fətəli Axundov. “Əkinçi”, 

1887. Vələdüzzina – Cəlil Məmmədquluzadə.“Molla Nəsrəddin”, 

1911. Vəli – Əbülfət Vəliyev–artist. 

Vəlibəyli – Rəşid Bəlibəyov, “Yeni fikir”,1927. 

Vəli  Əyyubzadə  –Kərbəlayi Vəli Mikayılov, “Hilal”, 1910, 

“Şahibi saqib”, 1911. Vətənoğlu –Mirzə İbrahimov, “Azərbaycan”, 1946. 

Vətənpərəst –Məhəmməd Hadi. “İttifaq”, 1909. 

Vətən xadimi – Hüseyn Axundzadə. “Tərrəqi”, 1909. 

Vicdan – Cəfər Bünyadzadə, “Səda”, 1910. 

Vurğun – Səməd Vurğun Vəkilov. “Yeni fikir”, 1926. 

Vüsaqi – Mirzə Əbdülqədir, şair. 

Vızvıza – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”. 

Vızvıza – Ömər Faiq Nemanzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

V-i – Mirzə Qədir Vüsaqi İsmayılzadə. “İqbal”, 1914. Q. – Məmmədsadıq Axundov. “Günəş”, 1910. 

Q. Sultanməcid Qənizadə, “Tərcüman”, 1895. 

 

29

Q.  –Hacı  İbrahim Qasımov. “İqbal”, 1912–1915, “Bəsirət”, 

1914-1920, “Yeni İqbal”, 1915-1917, “Tazə xəbər”, 1912. 

Q. – Əliheydər Qarayev. “Zəhmət sədası”, 1919, “Azərbaycan 

füqərası”, 1919, “Oktyabr inqilabı”, 1919. Q. – Əziz Şərif, “Yeni fikir”, 1927. 

Q. – Qubad Qasımov, “Kommunist”, 1924 –1925. 

Q. – Qulam Məmmədli. “Xavəri–nəv”, 1945. 

Q. A. – Qulam Axundzadə. “Kommunist”, 1924. 

Q. Azad – Qulam Hüseyn Beqdili. “Ədəbiyyat və incəsənət.” 

Q. Ağəli – Ağəli Qasımov. Müəllim. Azərbaycan 

mətbuatında. Q. Azad – Azad Quliyev – şair. 

Q. Axundzadə – Qulam Axundzadə. “Kommunist”, 1924. 

Q. b. Şirvanski – Həmzəbəy Qəbulov. “Zakavkazye”, 1910. 

Q. Qənizadə Qənizadə Qafar, “Yeni qüvvə”, 1930-1936. 

Q.Qurbanov – Qurban Qurbanov. “Şərq qapısı”,1933. 

Q.-zadə –Qənizadə Sultanməcid. “Tərcüman”,1894. 

Q. Ə. Tahirov – Qurbanəli Tahirov. “Şəki fəhləsi”, 1925. 

Q. Əlfi – Əlfi Qasımov. Yazıçı. 

Q. İsaoğlu –Qılman Musayev. “Vətən yolunda”, 1944-1946. 

Q.Yusifzadə  –Qurban Yusifzadə. “Şərq qapısı”, 1935, 

“Azərbaycan”,1945-1946. Q. Yaşar – Yaşar Qarayev –tənqidçi. 

Q. M. –Hüseyn Minasazov. “Zakavkazye”, “Baku”, “Kaspi”, 

1904. Q. M. – Qulam Məmmədov. “Kommunist”, 1946-1949. 

Q. M. –Qılman Musayev. “Vətən yolunda”, 1944. 

Q. Makedonski Qulam Məmmədli, “Türkmənistan”, 1921. 

Q. M-zov – Hüseyn Minasazov, inqilabdan qabaq 

Zaqafqaziya rus qəzetlərində, o cümlədən “Kaspi”, 1904. Q. M-li – Qulam Məmmədli. “Kommunist”, 1937-1939. 

 

30 Q. Məmmədli – Qulam Məmmədli. “Kommunist”, “Yeni yol”, 

“Gənc işçi”, “Azərb. işçi kəndli müxbiri”, “Ədəbiyyat qəzeti” və 

digər dövri mətbuat. 

Q. Min-zov. – Hüseyn Minasazov. “Kaspi”, 1904. 

Q.-ov. –Həci İbarahim Qasımov – “Tazə xəbər ”, 1912. 

Q. R. – Qafur Rəşad Mirzəzadə. “İqbal”, 1912, “Azərbaycan”, 

1918. Q. N. – Qəni Nemətov, “Şəki fəhləsi”, 1926. 

Q. S. – Salman Nərimanov. “Həyat”, 1906. 

Q. Səlam Salam Qədirzadə. “Kirpi”, 1962–1965. 

Q. H. Nəyyir – Nəyyir-Nuri Qulam Hüseyn. “Həqiqət”, 1910. 

Q. Hacıyev– Qulam Hüseyn Hacıyev. “Zəhmət”, 1926. 

Q. Heydərzadə – Qədir Heydərov. “Yeni İrşad”,1912. 

Q. Heydərov– Qədir Heydərov. “Asari-Həqiqət”, 1911. 

Q. Həbib  – Qulu Həbibov. “Hücum”, 1932, “Həmkarlar 

ittifaqı”, 1925. Q. X. – Qəzənfər Xalıqov – “Yeni kənd”, 1933-1936. 

Q. Ş. – Qulam Məmmədli. “Azərbaycan”,1941 (Təbriz). 

Q. Ş. – Qurbanəli Şərifzadə. “İrşad”, 1906. 

Q.  Şeşkilani  – Qulam Məmmədli. “Vətən yolunda”, 1944-

1946. Q. Şərifzadə – Qurbanəli Şərifzadə. “Tərəqqi”. 1909. 

Qabaqda gedən zəncirli  – Sabir Tahirzadə. “Molla 

Nəsrəddin”. 1907. Qabil – Qabil İmamverdiyev– şair. 

Qadı – Mirzə Məmməd Axundzadə. “Molla Nəsrəddin”, 

1908. Qadın – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”, 1909. 

Qazanlı Ayaz – Ayaz İshaqi, “Tərəqqi”, 1909. 

Qaib– Abbasağa Qaibov. “Dəvət”, 1906. 

Qazetnəvis – Məmmədağa Şahtaxtlı. “Şərqi-Rus”, 1904. 

Qaibov M.Ə. – Məmmədəli Qaibov–artist. 

Qayqulu – Əlabbas Mütəllibzadə, “Məzəli”, 1915. 

 

31

Qalyanboğaz  –Qulu Yunusov Ağdaşlı. “Molla Nəsrəddin”. 

1907. 

Qanacaqsız – Əli Nəzmi Məmədzadə –“Molla Nəsrəddin”. 

Qanmaz – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”, 1911. 

Qantəmir  Qafur Əfəndizadə, “Hücum”, 1933, “Məktəb” 

məcmuəsi, 1922. Qarabağ Cəmaəti – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla 

Nəsrəddin”. 1910. Qarabağlı Xəlil –Xəlil İbrahimov, “Azərbaycan”, 1920. 

Qaraqulaq – Yaqub Nəsirli, “Toxmaq”, 1923. 

Qaraquş – Hüseyn İsmayılov, “Yeni yol”, 1923. 

Qara iyirmi altılıq – Qulam Məmmədli. “Molla Nəsrəddin”. 

1925. Qarayev – Əliheydər Qarayev, “Kommunist”, 1924. 

Qarqarlı – Cahangir Gözəlov. Jurnalist. 

Qara müxbir – Nemət Həsən oğlu  Əhmədov. “Molla 

Nəsrəddin”. 1924-25. Qaratikan – Əli Tağızadə. “Yeni fikir”, 1924–1926. 

Qardaşoğlu – Ağaəli Əzizoğlu Lənkəranlı. “Molla 

Nəsrəddin”. Qardaşoğlu – Sabir Tahirzadə. “Molla Nəsrəddin”, 1908. 

Qardaşoğlu –Mirzə İshaq Möhsünzadə. “Molla Nəsrəddin”. 

Qardaşın İbrahim – M.Səid Ordubadi. “Zənbur”, 1909. 

Qaryaginli – Məhərrəm Əlizadə. “Kirpi”. 

Qarnıyarıq – Mirzə İshaq Möhsünzadə. “Molla Nəsrəddin”. 

Qarpızzüddövlə – Cəfər Bünyadzadə – “Səda”, 1911. 

Qarınqulu – Sabir Tahirzadə. “Molla Nəsrəddin”, 1908. 

Qarınqulubəy – Əliqulu Nəcəfov. “Molla Nəsrəddin”. 1909. 

“Yeni İrşad”, 1911. Qarun – Əziz Şərif. “Zarya Vostoka”, “Bak. raboçi”, 1926. 

Qarınqulubəy – Hacıağa Abbasov. “Arı”, 1910-1911. 

Qasir – İsmayil Lənkərani –şair. 

 

32 Qasımkənd ləzgisi  – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla 

Nəsrəddin”, 1909. Qatilov – Üzeyir Hacıbəyov, “İrşad”, 1907. 

Qatma – Mir Mahmud Nəvrəs Əsgərzadə. “Tuti”, 1916. 

Qaf – Üzeyir Hacıbəyov, “Həqiqət”, 1910. 

Qaf Sad – Qurbanəli Sadıqov. “Kommunist”, 1927. 

Qafqazlı – Hacı Məmməd Quliyev, artist. 

Qafqasiyalı – Abdulla Məmmədzadə Tofiq Məmməd oğlu, 

İnqilabdan qabaq Bakı mətbuatında Gəncədən yazan müxbir. Qafqasiyalı Hüseyn Cavid – Hüseyn Cavid Rasizadə. “Siratül 

müstəqim” (İstambul) 1909. Qafil – Mirzə Qulam (şair). “Şərqi-Rus”, 1904. 

Qaxqulu – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”. 

1907. Qahir Əyyar – Əliağa Vahid, “Babayi-Əmir”,1915-1916. 

Qaçqın –Abas Zamanov, “Qızıl şəfəq”, 1929. 

Qeybi – Sabir Tahirzadə. “Molla Nəsrəddin”.1909. 

Qeybi – Ömər Faiq Nemanzadə, “Molla Nəsrəddin”. 

Qeybi – Mirzə Məmməd Axundov. “Molla Nəsrəddin”. 

Qesm – Hüseyn Minasazov. “Kaspi”, 1914. 

Qədimki dastançı – Məmmədəli Manafzadə. “Molla Nəsrəd-

din”, 1924. Qədirli – Mövsüm İbrahimbəyov, ictimai xadim. 

Qədimki Cəfəng – Məmməd Hüseyn Həsənzadə. “Babayi-

Əmir”, 1915. Qəyur – Osman Sarıvəlli, şairin ilk təxəllüsü. 

Qəyur Əyyar – Cəfər Cabbarlı, “Babayi-Əmir” 1915. 

Qəzetnəvis – Məmmədağa Şaxtaxtinski. “Şərqi-Rus”, 1903-

1904. Qəzənfər – Qəzənfər Məmmədov. “Mədəni hücum”. 1933. 

Qələm – Sabit Mənafzadə. “Səda”, 1911. 

Qələm – Fateh Kərimi. “Şərqi-Rus”, 1903-1904. 

Qələmi-Şüca – Abdulla Zərrinə. “Şəfəqi-sorx”, 1924. 

 

33

Qələmli – Cəfər Cəfərov. “Yeni fikir”, 1924-1927. Qələndər – Salman Nərimanov. “Həyat”, 1906. 

Qələndərli Şirvani – Tələt Hüseyn. “Sovqat”, 1917. 

Qəmərlinski M. – Məmmədvəli Qəmərlinski. “Həyat”, 1905. 

Qəmərlinski – Əhməd Məlikov. Artist, dramaturq. 

Qəmər xanım– Qəmər xanım Topuridze, artistka. 

Qəmiş – Seyid Yusifoğlu Mir Həsən. “Tuti”, 1916. 

Qəmiş – Nüsrət (çəkməsilən) – şair. “Babayi-Əmir”, 1915. 

Qəmiş–Məmmədəli Səfərov.“İdarəmizin güzgüsü”, 1923. 

“Molla Nəsrəddin”, 1910. Qəmiş  – Qəhrəman  Əliyev- Sarovlu. “Molla Nəsrəddin”, 

1930. Qəmişqulu – Süleyman Məlikov – “Kommunist”, 1924. 

“Molla Nəsrəddin”. 1926. Qəmişqulu – Əliheydər Qarayev, “Tartan-partan”, 1918. 

Qəni – Qəni Nemətov. “Şəki fəhləsi”, 1926. 

Qənizadə – Sultanməcid Qənizadə. “Həyat”, 1905. 

Qənizadə Q. – Qafar Qənizadə. “Yeni qüvvə”, 1930-1935. 

Qənizadə – Cəlil Qənizadə. “Yeni yol”, 1927. 

Qərəbaği hadiyəl –müzlüm Hadi Qarahəsən, “Əkinçi”. 

Qərib – Süleyman Sani Axundov. “Tərəqqi”, 1909. 

Qərib – Üzeyir Hacıbəyov. “Həqiqət”, 1910: “Sovqat”, 1916. 

Qəsim – Ələbbas Mütəllibzadə, “Babayi-Əmir”, 1915. 

Qəfur – Qəfur Əfəndiyev. “Gənc pedaqoq”, 1925. 

Qəfur Mirzəzadə  – Qəfur Rəşad Mirzəzadə. “Tazə  həyat ”, 

1907. Qəhqəhəçi – Əsəd Əyyubi. “Kommunist”, 1927. 

Qəcələ – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”. 1907. 

Qiymətkeş – Kərbəlayi Vəli Mikayılov. “Şəbahi- Saqib”, 1910. 

Qırma – Əhməd Əhmədzadə. “Gənc işçi”, 1928. 

Qozbel – Məmmədəli Manafzadə. “Tuti”,1917. 

Qozqurab – Əmin Abid Mütəllibzadə. “Babayi-Əmir”, 1915. 

 

34 Qozqurabbəy–  Əmin Abid Mütəllibzadə. “Babayi-Əmir”, 

1915. Qonaq –İskəndərov Rüstəm (Salyandan), “Molla Nəsrəddin”. 

Qori F. Köçərli – Köçərli Firudinbəy. “Yeni İrşad”, 1912. 

Qorxaq – Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”. 1930. 

Qorxaq  – Salman Mümtaz Əskərov. “Molla Nəsrəddin”, 

“Zənbur”, 1909. Qorxaq müxbirimiz qraf Qorheyzen – Salman Mümtaz. 

“Tuti”, 1916. Qorxmaz – Şəmsəddin Abasov, “Qızıl qələm”, 1924. 

Qorxmaz Xaçatur – Xaçatur Qorxmazov. “Əkinçi”. 

Qocabəy – Sabir Tahirzadə. “Molla Nəsrəddin”, 1908. 

Qoca zıq-zıq –Əli Nəzmi Məmmədzadə. 

Qoca İranlı – Sabir Tahirzadə. “Molla Nəsrəddin”,1908. 

Qoca Salman – Salman Nərimanov. “Həyat”, 1906. 

Qoca Hambal – Məmmədəli Mənafzadə. “Hambal”,1925. 

Qoşma müəllifi Cavad –  Əhməd Cavad Axundov. “Açıq 

söz”, 1917. Qoşunəli – Yusif Kənan Rəhimzadə, “Molla Nəsrəddin”, 

1910-1912. Qoşunəli – Sarıcalınski Həsənalıbəy. “Molla Nəsrəddin”. 

Qoşunəli – Əliyev Həsən İxfa. “Molla Nəsrəddin”. 

Qr – Qurbanəli Şərifzadə. “Molla Nəsrəddin”, 1906. 

Qubad  – Qubad Qasımov. “Kommunist”, “Bakinski raboçi”, 

“Vışka” və digər Bakı qəzet və jurnalları. Qubalı – Camobəy Hacınski. “Kaspi”, 1905-1910. 

Qubalı – Ələziz Hüseynov. 

Qubinski –Baba Axundov – artist. 

Quqkay –Baxşəli Axundov. “Molla Nəsrəddin”, 1923. 

Quyruğu belində  – Mirzə  İshaq Möhsünzadə. “Molla 

Nəsrəddin”. Qulam – Qulam Məmmədov. “Yeni fikir”, 1926. 

Qulami – Qulam Məmmədli – “Azərbaycan”, 1942. 

 

35

Qullarağası – Eynalı Sultanov – “Zakavkazye”, 1913. Quluzadə – Məcid Quluzadə. “Türkmənistan”, 1923. 

Qumarbaz – Həsən Mirzəyev. “Zənbur”,1909. 

Qumriyev –Teyyib Qumriyev. “Şərqi-Rus”, 1904 

Qurbağa – Cabbar Əskərzadə, “Zənbur”,1909-1910. 

Qulu – Cəlil Məmmədquluzadə. “Oqni”, 1907. 

Qulu Qulu Həbibov, “Tələbə yolu”, 1923. 

Qurban – Qurban Yusifzadə, “Şərq qapısı”, 1935. 

Qurban – Abdulla Zərrinə. “Şəfəqi-sorx”, 1924. 

Qurbanəli oğlu– Əziz Şərif. “Gələcək”, 1919. 

Qurban Musa – Qurban Musayev. “Qurtuluş”, 1920. 

Qusen – Hüseyn Minasazov, “Zakavkazye”, 1910. 

Qızdırmalı– Məşədi Həbib Zeynalov. “Molla Nəsrəddin”. 

Qızdırmalı –Cəlil Məmmədquluzadə. “Molla Nəsrəddin”. 

Qızdırmalı – Nəcəfov Əliqulu. “Molla Nəsrəddin”, 1914. 

Qızıl Əqrəb – Məmmədli Saib Əliyev, “Molla Nəsrəddin”. 

Qızıl tikan – Əli Tağızadə, “Yeni Fikir”, 1923. 

Qızılçı  –  Əbdülvahab Seyidzərgər Mirağazadə. “Babayi-

Əmir”, 1915. Qıyıx  – Məmmədsadıq Axundov. “Molla Nəsrəddin”, 

“Kəlniyət”, “Günəş”.  Qıyıxbəy – Məmmədsadıq Axundov – “Yeni həqiqət”, 1911-

1915. Qıraxdanbaxan Süleyman Məlikov, “Zəhmət”, 1922. 

Qıraxdanbaxan – Böyükağa Talıblı. “Kəndçi qəzetəsi”, 1924. 

Qıraxdanbaxan  – Üzeyir Hacıbəyov, “İqbal”, 1912, “Yeni 

iqbal”. Qırmızı – Cahanbaxş Cavadzadə. “Qızıl Gəncə”, 1928. 

Qırmızı –Məmmədəli Tarverdiyev (Naxçıvandan). 

Qırmızı dəyirmançı – Hacı Səlim Qasımzadə. “Kommunist”. 

Qırmızı saqqal – Hacı İbrahim Qasımov. “Kəlniyət”, 1912. 

Qırmızı şair – Hacı Səlim Qasımzadə. “Kommunist”. 

Qırxayaq – Məşədi Qafar Abiyev. “Molla Nəsrəddin”, 1910. 

 

36 

D. – Dubinski. “Allahsız”, 1932. 

D.A.Z. –Davud Ağamirzəzadə. “Tərəqqi”, 1909. 

D. aqronom Ə. Rəcəbli  –Əhməd Rəcəbli, “Şərq qadını”, 

1925-1926. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə