Göyçay 2016 Ünvan: Atatürk 81Yüklə 0.75 Mb.
Pdf просмотр
tarix03.02.2017
ölçüsü0.75 Mb.

                 

 

 

 

 

 

 

                       Göyçay 2016 

                      Ünvan:Atatürk 81 

                      

Tel:2741510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az

ərbaycan Respublikası Mə

d

ə

niyy

ə

t v

ə

 Turizim Nazirliyi Göyçay rayon    

M

ə

rk

ə

zl

əşdirilmiş Kitabxana Sistemi.

 

 

 

Kitablar haqqında maraqlı 

       

       m

ə

lumatlar. 

               

                  (biblioqrafik v

ə

sait) 

 

 

Tə

rtib ed

ə

n:oxucuya xidm

ət şöbə

sinin          

biblioqrafı G. Bə

dirova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Yer üzündə ən qədim kitab “Prissanın papirusu”dur. O, 

bizim eradan əvvəl 3350

-

ci ildə yazılıb. Təbii ki, kitabı Fiv 

şəhərindəki piramidalardan birində tapıblar. Papirusun 

məzmunu bu gün də tamamilə aktual olan bir mövzuya həsr 

olunub. Bu, nəsillərin konfliktidir. Papirusun müəllifi 

gənclərin əxlaqsız, tənbəl və tərbiyəsizliyindən şikayətlənir. 

Göründüyü kimi, beş min ildən də artıq bir müddət ərzində 

heç nə dəyişməyib.

  

 

Dünyadaki İlk k

itap 

 

Dünyadaki yazılan

 ilk kitap 

Kuzeybatı

 Çin 

‘de tapılmış və 

M.S. 868 ılındə yazılmışdır. Adı “

Diamond Sutra” olan bu 

kitap; 

 

 

Diamond ingilizcede almas mənasında  gelmektedir. 

 

Sutra mənası  ise dini biligi    daşımaktadır

 

 

 

  Deyerler.Org 

 Dünyada bilin

əə

n köhn

ə

 kitab, bir neç

ə

 s

ə

hif

ə

d

əibar

ə

tdir. V

ə

 hal-

hazırda Bolqarıstan Milli Tarix Muzeyində

 

saxlanılır. (abna)

 

X

ə

b

ə

r

ə

 gör

ə

 6 s

ə

hif

ə

d

ə

n ibar

ət kitabın 2 min 500 yaşı var. 

Bel

ə

 ki, bu h

ə

qiq

ə

t 2 müst

əqil elm adamı tə

r

ə

find

ət

ə

sdiql

ə

nib. 

Ancaq b

ə

zi müt

ə

x

ə

ssisl

ə

r deyir ki, h

ə

qiq

ə

t bel

ə

 deyil. Çünki 

tarix qeyri-sabitdir, dinamikdir v

ə

 h

ə

r an d

əyişə

 

bil

ə

r. Deyerler.Org 

Tarixi-

Nadir» kitabının 157 yaşı var. 140 səhifədən ibarətdir

 

 

2003-cü ild

ə

 

Bolqarıstanın Milli tarix 

muzeyin

ə

 

ə

n q

ə

dim 

kitab qoyulmuşdu.

  

 

O altı incə

 

qızıl lövhə

d

ə

n t

əşkil olunur, hansılar ki, indiyə

 

q

ə

d

ə

r aliml

ə

r t

ə

r

ə

find

ən açılmamış etruska dilində

 

yazılmışdır.

 

 

Muzeyin direktoru Bozidar Dimitrov sözl

ə

rin

ə

 gör

ə, kitabın 

ə

slliyi Sofiya v

ə

 Londonun müst

ə

qil ekspertl

ə

ri t

ə

sdiq 

etdil

ə

r.  

 

Manuskript 67 bundan il 

ə

vv

əl Goiter (Bolqarıstanın cə

nub-

q

ərbi) çayının sahilində

 

tapılmışdı.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ədəbiyyatşünaslar Şekspirin əsərlərində işlənən “sevmək” 

sözünü sayıblar. Bu söz sənətkarın əsərlərində 2259 dəfə, 

”nifrət” sözü isə cəmi

-

cümlətani 229 dəfə işlənib. 

   

3) Ən darıxdırıcı kitabların siyahısına “Hərb və sülh”, 

“Cinayət və cəza”, “Uliss”, “Əl

-

kimya” və “Harri Poter və Od 

Qədəhi” əsərləri daxildir. 

  

4) Kitaba görə ən böyük qonorarı şair Oppian alıb. O, iki 

poemasının 

– 

“Balıq ovu” və “Ov” 

– 

hər sətrinə bir qızıl 

sikkə Qazanıb. Kitabdakı sətirlərin ümumi sayı iyirmi min idi. 

Pul Roma imperatoru Mark Avrelin tərəfindən ödənilib.

 

5) Dünyada 

ə

n çox oxunan kitaba g

ə

ldikd

ə

 is

ə

 birinci yeri 

“Bibliya” tutur, ümumi tirajı 

– 6 milyard nüsx

ə

dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünyanın ən böyük kitabı Britaniyadadır

 

 

Britaniyanın milli kitabxanası "Magnificent Maps: Power, 

Propaganda and Art"da hündürlüyü 180 santimetr olan 

dünyanın

 

ən böyük kitabı nümayiş etdirilib.

 

 

Dünyada bu ölçüyə malik ikinci kitab yoxdur. Kitab təkcə 

böyüklüyünə görə deyil, həm də özünün tarixi ilə də maraq 

doğurur.

 

 

Kitabda 1660-

cı ildə xüsüsi olaraq İngiltərə kralı II Karl üçün 

nəşr edilmiş 37 çap kartı cəmlənib. Bu 37 təsvirdə həmin 

dövrdə insanların Yer haqqında bütün düşüncələri öz əksini 

tapıb. Həmin kitabı alimlər artıq tədqiq etmişlər. Orada 

həmin dövrlə bağlı çox maraqlı və zəngin materiallar 

toplanıb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                      

Ə

n kiçik kitab 

"Ginnesin Rekordlar Kitabı"na düşmə

kd

ə

 

iddialıdır.

  

 

Kitab Tokionun Toppan n

əşriyyat muzeyində

 t

ə

qdim olunub. 

Kitabın qiyməti 305 dollar olan böyüdücü şüşə

 il

ə

 birg

ə

 

açılır.

  

 

Kitabın sə

hif

ə

l

ərinin uzunluğu 0,75 mm

-

dir. Kitabdakı 

yazıları adi gözlə

 görm

ə

k mümkün deyil. H

ə

rfl

ə

rin 

hündürlüyü 0,1 mm-dir 

 

 

Dünyanın en büyük yayınlanmış 

kitabı

 Eidouro Gráfica e Editora Ltd. (Brazilya ) t

ə

r

əfındəhazırlanan

 

“Küçük Prens” kitabıdır 

 

  

 

  

M

ə

h

ə

bb

ət haqqında ən maraqlı kitablar 

1. E.Heminquey - “Z

əng kimin üçün çalır”

 

2. 

М

.Bulqakov - “Master v

ə

 Marqarita”   

3. 

Ко

lin Makkalou  - 

“Çaqqal gavalısında oxuyanlar”

 

4. Ceyn Ostin - “Qürur v

ə

 x

ə

b

ərdarlıq”

 

5. L.N.Tolstoy - “H

ə

rb v

ə

 sülh”, “Anna Karenina” 

6. Qabriel Qarsia Markes  - “V

əba zamanı mə

h

ə

bb

ə

t” 

7. E.M.Remark - “Borc h

əyat”, “Üç yoldaş”

  

 8. Sesiliya Axern - 

“İnanmıram.  Ümid  etmirəm.  Sevirəm” 

“P.S. Səni sevirəm”

 

 

9. Viktor Hüqo. “Gül

ə

n adam”, “Paris Notrdam kils

ə

si”   

10. 

М

.

М

itçel “Kül

ə

kl

ə

 sovrulanlar”  

 

  

 

  

               

Dünyanın ən bahalı  kitabları:

 

1.  "Lester 

əlyazmaları", qiymə

ti: 30.8 milyon dollar 

2. 

"Henri Layının İncili", qiymə

ti: 12,7 milyon dollar 

3.  "Kantenberi hekay

ə

l

ə

ti", qiym

ə

ti: 7,18 milyon dollar 

4. 

"Qutenberq İncili", 

qiym

ə

ti: 5.39 milyon dollar 

5.  "Northumberland Bestiari", qiym

ə

ti: 4,21 milyon dollar 

6. 

Motsartın 9

-

cu simfoniyasının əlyazmaları, qiymə

ti: 3, 

57 milyon dollar 

7.  7. 

"Amerikanın quşları", qiymə

ti: 3.6 milyon dollar57 

milyon dollar 

8.  "Y

əhudi İncili", qiymə

ti: 2,88 milyon dollar 

9. 

"Monipenni icmalı", qiymə

ti: 2,65 milyon dollar 

10. "Elizabet de Bohumun saatları və

 psalteri", qiym

ə

ti: 

2,18 milyon dollar 

 

  

 

  

 

             

      

 

  

 

  

 

Dünyanın ən ağır kitabı bir gecəyə yazılıb?

 

      

Bu kitab şeytanla birlikdə yazılıb?

 

Ölkə.Az

 

xəbər  verir  kki,  Praqanın  Karlov  universitetinin 

dünyaca  məşhur  Klementium  kitabxanasında  dünyanın  ən 

ağır kitabı, "Şeytanın bibliyası" kimi tanınan "Qiqaq kodeksi" 

sərgilənib.

 

Kitabın  səhifələri  müxtəlif  cin  və  şeytan  rəsmləri  doludur. 

Əfsanəyə görə, bu kitab Bogemiyada Podlajitse şəhərindən 

olan  çex  rahib  tərəfindən  bir  gecəyə  yazılıb.  Deyilir  ki, 

müəllifin  köməkçisi  səhifələrdən  birində  şəkli  yer  alan 

şeytanın özü olub.

 

Əlyazma  12

-

ci  əsrə aiddir  və dünyanın  səkkizinci  möcüzəsi 

hesab olun

ur.  O,  Əhdi

-

Ətiq  və  Əhdi

-

Cədid  hissələrindən 

ibarətdir.  Qədim  kitanən  624  iri  perqament  səhifəsi  var  və 

onun ümumi çəkisi 75 kilodur. 17

-

ci əsrdə müharibə zamanı 

"Şeytan bibliyası" isveç ordusu tərəfindən Praqadan kralıça 

Kristinaya hədiyyə qismində Stokholm şəhərinə aparılıb.

 

O  vaxtdan  bəri  əlyazma  cəmi  iki  dəfə  İsveç  ərazisindən 

kənara çıxaraq Nyu York və Berlində nümayiş olunub. Sərgi 

təşkilatçıları  kitaba  hər  kəsin  baxa  bilməsi  üçün  1  saatlıq 

vaxt məhdudiyyəti tətbiq ediblər 

 

 

 

 

Document Outline

  • Dünyanın ən ağır kitabı bir gecəyə yazılıb?

Каталог: front -> files -> libraries -> 995 -> documents
libraries -> Zərdab rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi Metodika və biblioqrafiya şöbəsi
libraries -> AZƏrbaycan respublikasinin məDƏNİYYƏt və turizm naziRLİYİ
libraries -> Qax rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi Qax mks c. Cabbarlı adına Mərkəzi kitabxana Metodiki-biblioqrafiya şöbəsi Qax yazarı Qalibə İlisulunun əsərlərindən ibarət biblioqrafik məlumat Qalibə İlisulu. “Vətən səni, vətən məni gözləyir”
libraries -> Tapmacalar az8rbaycan restmblikast prezjdenrrİNİN İ Ş L ə r I d a r ə s I n I n k I t a b X a n a s I
libraries -> Nəsillərə nümunə Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik, Ustadımız deyib, heçdir vətənsiz can, Azərbaycan!
documents -> Turizm Nazirliyi Göyçay rayon Mə


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə