Ə ri üzr ə “AsanYüklə 56.35 Kb.
Pdf просмотр
tarix01.08.2017
ölçüsü56.35 Kb.

Nar Mobile mobil operatorunun “Asan İmza” SIM kartını təqdim edən 

Mərkəzləri

 

 

Nar Mobile operatorunun Bakı şə

h

ə

ri üzr

ə

 “Asan 

İ

mza” SIM kartı t

ə

qdim ed

ə

n ofis v

ə

 Mü

ş

t

ə

ri xidm

ə

tl

ə

rinin (MX) siyahısı v

ə

 onların i

ş

 qrafikl

ə

ri  

NAR M

Ə

RK

Ə

Z

İ

 

ÜNVAN 

İŞ

 QRAF

İ

K

İ

 

1. 


Bakı Nar Satı

ş

 və

 Xidm


ə

Mə

rk

əzi 

M. C


ə

f

ərov küç

ə

si. 3005 (M. Ə

c

əmi) 

(10:00-19:00, Nahar fasil

ə

siz) Bazar günü (10:00-19:00, Nahar fasil

ə

siz) 2. 

ASAN Xidm

ə

t M


ə

rk

əzi A.M.

Şə

rifzadə

 küç, 39 

Bazar ert

ə

si – Cümə

: 10:00 – 20:00 (Nahar 

fasil

ə

siz) Şə

nb

ə – Bazar: 10:00 – 17:00 (Nahar 

fasil


ə

siz) 


3. 

ASAN Xidm

ə

t M


ə

rk

əzi Bakıxanov q

ə

s, Sülh küçə

si, 8A 


Bazar ert

ə

si – Cümə

: 10:00 – 20:00 (Nahar 

fasil

ə

siz) Şə

nb

ə – Bazar: 10:00 – 17:00 (Nahar 

fasil


ə

siz) 


4. 

Bakı – Vergil

ə

r Nazirliyinin Vergi öd

ə

yicilə

rin


ə

 Xidm


ə

Mə

rk

əzi 

Mir


ə

li Qa


ş

qay küç 56 

H

ə

ftə

d

ə 5 gün (

İ

stirahə

t günl


ə

ri: 


Şə

nb

ə v

ə

 Bazar) 

İş

 saatları: Bazar ertə

si – Cüm


ə

: 09.00 – 

18.00, nahar fasil

ə

si 14.00-15.00 Bayram günl

ə

ri və

 ümümxalq hüzn günü: R

ə

smi i


ş

 günü 


hesab edilmir. 

5. 


Bakı 

şə

h. Vergiler Departamenti 

Ünvan: Aga Neymetulla 44 

Ish rejimi: Bazar ert

ə

si – Şə

nb

ə : 09:00 – 18:00 

Nahar fasil

ə

si 13:00-14:00 6. 

Bakı – Sahil 

Bül Bül Pr. 24 (Aptek H

ə

yatın sırasında) Bazar ert

ə

si – Cümə

 – 10:00-18:00 (Nahar 

fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Şə

nb

ə – 10:00 – 16:00 

(Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Bazar günü – Xidm

ə

t göstə

rilmir 


7. 

Bakı – Elml

əAkademiyası Hüseyn Cavid pr. 558 m

ə

nzil 40, (Yapı Kredit Bankla üzb

ə

üz) Bazar ert

ə

si – Cümə

 – 10:00-18:00 (Nahar 

fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Şə

nb

ə – 10:00 – 16:00 

(Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Bazar günü – Xidm

ə

t göstə

rilmir 


8. 

Bakı – Neftçil

əQara Qarayev Pr. 74 (Metronun Neftçilə

stansiyasının yanında) Bazar ert

ə

si – Cümə

 – 10:00-19:00 (Nahar 

fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Şə

nb

ə – 10:00 – 19:00 

(Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Bazar günü – 10:00 – 19:00 (Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) 9. 

Bakı – F


ə

vvar


ə

l

əmeydanı 


T

ə

rlan Ə

liyarb


ə

yov küç


ə

si, 9 


Bazar ert

ə

si – Cümə

 – 10:00-19:00 (Nahar 

fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Şə

nb

ə – 10:00 – 19:00 

(Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Bazar günü – 10:00 – 19:00 (Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) 10. Bakı – N

ə

rimanov T

ə

briz küç 95 (N.Nə

rimanov m.st-nın kinoteatra 

olan çıxı

ş

ı) Bazar ert

ə

si – Cümə

 – 10:00-19:00 (Nahar 

fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Şə

nb

ə – 10:00 – 19:00 

(Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Bazar günü – 10:00 – 19:00 (Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) 11. Bakı – 

Ə

hmə

dli 


M

ə

hə

mm

əd Hadi 23/24 (

Ə

hmə

dli metro 

stansiyanın çıxı

ş

ı ) Bazar ert

ə

si – Cümə

 – 10:00-18:00 (Nahar 

fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Şə

nb

ə – 10:00 – 16:00 

(Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Bazar günü – Xidm

ə

t göstə

rilmir 


12. Sumqayıt 

şə

hə

ri 


2-ci mikrorayon, Sülh küç

ə

si (34-cü kvartalla üzb

ə

üz) Bazar ert

ə

si – Cümə

 – 10:00-19:00 (Nahar 

fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Şə

nb

ə – 10:00 – 19:00 

(Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Bazar günü – Xidm

ə

t göstə

rilmir 


13. Sumqayıt – 

İ

rş

ad Telecom 

1-ci Mikrarayon ev 7/5 qar

ş

ısı Sülh küç, Sumqayıt Maarif 

ş

öbə

sinin yanı. 

Bazar ert

ə

si – Cümə

 – 10:00-19:00 (Nahar 

fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Şə

nb

ə – 10:00 – 19:00 

(Nahar fasil

ə

si 13:00 – 14:00) Bazar günü – Xidm

ə

t göstə

rilmir 


14.

G

ənc

ə

 Nar Satış

 v

ə 

Xidm


ə

t m


ə

rk

əzi 

Atatürk pr-ti, 261 (

İ

cra Hakimiyyə

tinin yanında) 

Bazar et

ə

si – cümə

 10:00-19:00, Nahar 

fasil

ə

siz) Şə

nb

ə -Bazar günü (10:00-19:00 

fasil


ə

siz) 


15.

Naxçıvan Nar Satı

ş

 v

ə 

Xidm


ə

t m


ə

rk

əzi 

T

əbriz küç

ə

si 1, 1 bazar et

ə

rsi – cümə

 10:00-19:00, Nahar 

fasil

ə

siz) Şə

nb

ə -Bazar günü (10:00-19:00 

fasil


ə

siz) 


16. Sabirabad Nar Dünyası 

Mu

ğan pr-ti, 2 `V` 

bazar ert

ə

si – cüm


ə

 10:00-18:00, nahar fasil

ə

si 


13:00-14:00; 

şə

nbə

 10:00-16:00, nahar 13:00-

14:00; bazar günü xidm

ə

t göstə

rilmir 


17.

Ş

irvan Xaqani küç. (18 saylı m

ə

ktə

bin yanı) 

Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


18. Ming

ə

çevir Heyd

əƏ

liyev pr. 54/16 (Az

ə

rbaycan Müə

lliml


ə

İnstitutunun yanı) 

Bazar ert

ə

si – Cüm


ə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


19. Quba 

Heyd


ə

Əliyev pr. 119 (M

ə

rkə

zi Bazarın yanı / 

Bank Standartla üzb

ə

üz) Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


20. Siy

ə

zə

Heydə

Əliyev pr. 45 (M

ə

rkə

zi avtova

ğ

zalla 


üzb

ə

üz) Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


21. Xaçmaz 

N

əriman N

ə

rimanov küç. (Mə

rk

əzi X

ə

stə

xananın 


yanı) 

Bazar ert

ə

si – Cüm


ə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


22. B

ə

rdə

 

Nizami küç. 110 Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


23. G

ə

ncə

 

Heydə

Əliyev pr. 52/12 (Az

ə

rittifaqın yanı) Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


24. Bil

ə

suvar Heyd

əƏ

liyev pr. 47 (Heyd

əƏliyev M

ə

rkə

zinin 


yanında) 

Bazar ert

ə

si – Cüm


ə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


25.

Şə

ki M.F.Axundov küç. 6 (B.Vahabzad

ə

 bağ

ı 

(heykə

li) il


ə

 üzb


ə

üz) 


Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


26.

İ

miş

li 


Q.

İ

smayılzadə

 küç. 32 td> 

Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


27. A

ğ

cabə

di 


Heyd

əƏ

liyev pr. (M

ə

rk

əzi Bazarın yaxınlı

ğ

ı) Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


28. Kürd

ə

mir Heyd

əƏ

liyev pr. (Statistika v

ə

 Polis 


İ

dar


ə

sinin 


yaxınlı

ğ

ı) Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


29. L

ə

nkə

ran 


H

ə

zi Aslanov küç. (Access Bankın yanı) Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


30. Masallı 

Talı


ş

xanov küç. (Bank Respublikanın yanı) 

Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


31. Zaqatala 

Heyd


ə

Əliyev pr. 59 

Bazar ert

ə

si – Cüm


ə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


32. Tovuz 

Sabir küç. (

İ

cra Hakimiyyə

ti il


ə

 üzb


ə

üz) 


Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


33. C

ə

lilabad Heyd

əƏ

liyev pr. il

ə

 M.F.Axundov küç. k

ə

siş

m

əsi (M

ə

rkə

zi Poçt 


ş

öb

əsi il

ə

 üzbə

üz) 


Bazar ert

ə

si – Cümə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


34.

Ş

amaxı Ş

irvani küç. (musiqi m

ə

kt

əbinin yanı) 

Bazar ert

ə

si – Cüm


ə

 10:00-18:00; 

Şə

nb

ə 10:00-

16:00; nahar fasil

ə

si 13:00-14:00; Bazar günü – xidm

ə

t göstə

rilmir 


 Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə