files/292871
  Qaydalari. Plan Mexaniki zədələnmələrdə ilk yardım. Sümük sınması zamanı ilk yardım. Donma zamanı ilk yardım
  Standartların kateqoriya və növləri Plan Standartların kateqoriyaları. Standartlara olan tələblər
  Mühazirə 10 Laboratoriyalarda və tədris kabinetlərində məşğələ zamanı əmək təhlükəsizliyi Plan
  Ütf və texnologiya kafedrasi fəNN: ƏMƏk mühafiZƏSİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ
  MÜhaziRƏ 11 ŞÜalanmalardan mühafiZƏ MƏSƏLƏLƏRİ p L a n
  MÜhaziRƏ 12 elektrik təHLÜKƏSİZLİYİ MƏSƏLƏLƏRİ Plan
  MÜhaziRƏ 5 İstehsalat zədələnmələri və peşə xəstəlikləri plan
  Mühazirə 6 İstehsalat sanitariyası. İşçi sahədə mikroiqlim şəraiti Plan
  MÜhaziRƏ 14 yanma və maddəLƏRİn yanğin təHLÜKƏLİ xassəLƏRİ
  MÜhazirə 2 Əmək mühafizəsinin nəzəri əsasları. İnsanın psixoloji vəziyyəti, əməyin təhlükəsizliyinə təsir edən amillər Plan
  MÜhazirə 8 SƏs- küy və TİTRƏYİŞLƏRDƏn mühafiZƏ MƏSƏLƏLƏRİ Plan
  5. poladin termiKİ VƏ KİMYƏVİ termiKİ emali t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  Standartlaşdırma işlərinə dövlət nəzarəti
  MÜhaziRƏ 15 yanğinsöNDÜRMƏ vasiTƏLƏRİ, onlarla iŞLƏMƏ qaydalari plan
  13. BƏZƏK (estetiK) materiallar plan
  Metallar haqqinda ümumi MƏlumat t e. n., dosent, E. M. Cavadovpla n
  10. meşƏ materiallari plan
  10. qeyri – metallik materiallarin xüsusiYYƏTLƏRİ plan
  Mühazirə 13 Standartlaşdırma üzrə işlərin səmərəliliyi
  11. ŞÜŞƏ. Dekorativ materiallar plan
  15. İNŞaat materiallari plan
directory files 292871  


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə