Dərman preparatları və ttvYüklə 201.5 Kb.
tarix15.12.2016
ölçüsü201.5 Kb.Dərman preparatları və TTV

1

Aktoveqin 200mq 5ml №5

2

Albumin human 20% 50ml N1

3

Amino-asid Hepa 8% 500ml

4

Amino-asid Nefro 5,4% 250ml

5

Aminofillin 2,4% 5ml №10

6

Analgin ampul 50% 2ml №10

7

Askorbin turşusu 5% 2ml №10

8

Azatioprin 0,05 №50

9

Bendazol h/хl (dibazol) 1% 1ml №10

10

Bint 7х14 steril

11

Difenhidramin (dimedrol) 1% 1ml №10

12

Əlcək cərrah üçün steril №7

13

Əlcək cərrah üçün steril №7.5

14

Əlcək cərrah üçün steril №8

15

Eritropoetin 2000 tv 0,5ml №6 hazir şprisdə

16

Essensiale-H 250mq 5ml №5

17

Ferric-III Hydroхide saccharose 100mq 5ml №5

18

Fraksiparin 0,3 №2 (Nadroparin kalsium )

19

Heparin 5000tv/ml 5ml №5

20

Kalsium asetat 1000mg №180

21

Kalsium glukonat 10% 10ml №10

22

Karnitin xlorid 5ml №10

23

Kofein-natrium benzoat 20% 1ml №10

24

Kokarboksilaza 50mq №5

25

Kordiamin (niketamid) 25% 2ml N10

26

Korqlikon 0,06% 1ml №10

27

Leykoplastr 2sm х 500sm

28

Leykoplastr bakterisid birdəfəlik №100

29

Natrium tiosulfat 30% 10ml №10

30

Natrium хlorid 0,9% 400ml

31

Neoral-sandimmun 100mq №50 (siklosporin)

32

Neoral-sandimmun 25mq №50 (siklosporin)

33

Nifedipin 10mq №50

34

Pambıq tibbi 100qr

35

Piridoksin hidroхlorid 5% 1ml №10

36

Poliqlükin 200ml

37

Prednizolon 25mq 1ml №5

38

Prednizolon 5mq №60

39

Prograf 0,5mq №50 (takrolimus)

40

Prograf 1mq №50 (takrolimus)

41

Qlyukoza (dekstroza) 40% 10ml №10

42

Qlyukoza toz

43

Riboksin (inozin) 2% 5ml №10

44

Sellsept 250mq №100 (Mofetil mikofenolat)

45

Sellsept 500mq №50 (Mofetil mikofenolat)

46

Sistem məhlul köc.ücün

47

Sistem transfuzion filtirli

48

Spirt tibbi 95% 100ml

49

Şpris 10,0

50

Şpris 2,0

51

Şpris 20,0

52

Şpris 5,0

53

Tənzif tibbi

54

Tiamin хlorid 5% 1ml №10

55

Verapamil hidroxlorid 2,5mg/1m 2ml №10

56

Vitamin B12 (siankobalamin) 500mkq 1ml №10

57

Yodun spirtdə məhlulu 5% 10 ml

58

Rapamune 1mg N100

59

Sertikan 0,25mg N60

60

Sertikan 0,75mg N60


Hemo dializ ucun

1

Dializator F6 HPS (FX8)

2

Dializator F5 HPS

3

Dializator F7 HPS

4

Av-set sistemi

5

Fistula venoz

6

Fistula arterial

7

Qranudial АФ-15

8

Qranudial Би-84

9

Reqenirasiya duzu 25кг (tablet)

10

Dializ kateteri Д 20 (FDC-1220)

11

Dializ kateteri Д15 (FDC-1215)

12

Dializ kateteri Д17,5 (FDC-1117,5)

13

Diasteril 6litr
Periton dializ ucun

1

stay safe balance 1,5% - 2000 ML Peritoneal dializ məhlulu

2

stay safe balance 4,25% - 2000 ML Peritoneal dializ məhlulu

3

stay safe balance 2,3% - 2000 ML Peritoneal dializ məhlulu

4

Disinfection cap Dezinfeksiyon qapağı

5

Cath. Adapter Luer-lock+closure cap Bağlayıcı qapağ

6

stay.safe catheter extension 32cm Kateter uzadıcısı

7

Cath. adapter closure cap Kateter adapterin qapağı

8

Drainage set stay safe Drenaj sistemi

9

Organizer Orqanayzer

10

PD catheter straight adults Peritoneal dializ kateteri
Reaktivlər reagentlər ve laborator ləvazimatlar

1

Alaninaminotransferaza (ALAT) t/t 100 ml

2

Aspartataminotransferaza (ASAT) t/t 100 ml

3

Albumin biokimyəvi analizatorda t/t est 4x100 ml

4

Alfa amilaza biokimyəvi analizatorda t/t 120 ml

5

Amilaza pankreatik b/analizatorda təyini 100 ml

6

Bilirubinin T+D t/t 200ml

7

Qlükozanın biokimyəvi analizatorda t/t 400 ml

8

Qələvi fosfotaza (ALP) t/t 100 ml

9

Dəmirin (Fe) biokimyəvi analizatorda t/t 2x30ml

10

Fosforun biokimyəvi analizatorda t/t 200 ml

11

Yüksək sıxl lipoproteid HDL 80ml

12

Aşağı sıxlıqlı lipoproteinler (LDL) t/t 80ml

13

Kalium biokimyəvi analizatorda t/t 100 ml

14

Kalsiumun biokimyəvi analizatorda t/t 200 ml

15

Kreatininin biokimyəvi analizatorda t/t 200 ml

16

Laktatdehidrogenaza (LDH) t/t 100ml

17

Magneziumun biokimyəvi analizatorda t/t 200ml

18

Natrium biokimyəvi analizatorda t/t 60 ml

19

Nəzarət zərdabı (normal ) 6x5ml

20

Nəzarət zərdabı (patoloji ) 6x5ml

21

PSA Eliza 96 test

22

Free PSA Eliza 96 test

23

S/şüşəsi borosilikat b/analizator üçün 5ml

24

Sidik cövhəri b/k analizatorda t/t 200ml

25

Sidiyin umumi analiz üçün test (11 parametr) Combina 11

26

Sidik turşusunun biokimyəvi analizatorda t/t 120ml

27

Vakuet (EDTA) 2 ml

28

Sentrifuqa üçün s/ş 5ml (12x75mm) qapaqlı plastik

29

Termokağız (57mmx30m)

30

Trigliserid biokimyəvi analizatorda t/t 135ml

31

Xolesterinin biokimyəvi analizatoru t/t 120 ml

32

Hemoqlobin liqucolor 10x500ml

33

Hepatit B (HBsAg) t/t 96 test

34

Hepatit C (HCV) t/t N96

35

Hepatit B təyini üçün express test

36

Hepatit C təyini üçün express test

37

Sifilis (RW) t/t (Rapid)

38

Qammaqlutamintransferaza (QQT) t/t 100ml

39

Ümumi zülal (total protein) b/k analizatorda t/t 4x100ml

40

ASO lateks 100 test

41

C-reaktiv zülal (CRP) t/t LATEX 100 test

42

RF t/t 100 test

43

CELLCLEAN 50 ml

44

CELLPACK 20 lt

45

Stromatolyzer WH 3x 500ml

46

Stromatolyser-4DL (FFD-200A) 5L

47

Stromatolyser-4DS (FFS-800A) N 3x42mL

48

Stromatolyser-FB (FBA-200A) 5L

49

Sulfolyser (SLS-210) N3x500ml

50

Kontrol qan (sysmex KX 21 anal-ru üçün)

51

Ret Search II Dye (boya) (RED-800) 1L+12mL

52

Küvet Sysmex CA Series N3000

53

Single Cuvettes for HumaClot Duo plus

54

Sidik an-ru UF 1000 SEARCH BAC 2*25ml

55

Sidik an-ru UF 1000 SEARCH-SED 2*29ml

56

Sidik an-ru UF 1000 UF Sheath 20L

57

Sidik an-ru UF 1000 control 2 x 47ml

58

Sidik an-ru UF 1000 UF II Pack sed

59

Sidik an-ru UF 1000 UF II Pack bac

60

ASSAY TIP ELECSYS 2010( 30 x 120 pieces) 11706799001

61

ASSAY CUP ELECSYS2010 ( 60 x 60 pieces) 11706802001

62

Samle cups for Hitaci 3 ml autoanalyzer, 10394246001

63

Sys Wash Elecsys,cobas e, 1 x 500ml 11930346122

64

ProCell Elecsys,cobas e; 6 x 380 ml 11662988122

65

CleanCell Elecsys,cobas e; 6 x 380 ml 11662970122

66

Cobas E 411 Elecsys,SysClean ,11298500316

67

Cobas E 411Elecsys,Total Prostat Spes Antigen (PSA) Calset,4485220190

68

Cobas E 411 Elecsys,Total Prostat Spesifik Antigen (PSA) ,4641655190

69

Cobas E 411 Elecsys,Free Prostat Spesifik Antigen (PSA),3289788190

70

Cobas E 411 Elecsys,Free Prostat Spes Antigen (PSA) Calset,3289796190

71

Anti-HCV GEN.2 small Elecsys,cobas e, 100 T 06368921190

72

PreciControl Anti-HCV Elecsys, (16 x 1.3 ml) 03290379190

73

Cobas E 411 Elecsys HBsAg Gen 2 100test,4687787190

74

Cobas E 411 PreciControl HBsAg Gen.2,4687876190

75

Cobas E 411 Anti-HİV Elecsys,Cobas e 100test,5390095190

76

Cobas E 411CMV IgG Elecsys,cobas e,4784596190

77

Cobas E 411 PreciControl CMV IgG Elecsys,cobas e,4784600190

78

Cobas E 411 Elecsys Anti HİV CalSet (calibrator),5162645190

79

Antibiotik diskləri N50

80

Syphilis 06923348190

81

Cobas E 411 Elecsys FT3 II,3051986190

82

Cobas E 411 Elecsys FT3 II^Calset,3051994190

83

FT4 G2 Elecsys Cobas E 200 06437281190

84

Cobas E 411 Elecsys FT4 Calset,11731661122

85

TSH Elecsys,cobas e 200 T 11731459122

86

Cobas E 411 Elecsys TSH Calset,4738551190

87

Progesterone Gen.2 Elecsys,cobas e 100 T 12145383122

88

Cobas E 411 Elecsys Progesteron Calset,12145391122

89

Cortisol Elecsys,cobas e 100 T 11875116122

90

Cobas E 411 Cortizol calset,11875124122

91

Cobas E 411 Prolactin,3203093190

92

Cobas E 411 Prolactin calset,3277356190

93

Testosterone Gen.2 Elecsys,cobas e 100 T 05200067190

94

Cobas E 411 Testosteron calset,5202230190

95

HbA1c TQ Gen.2,150T, cobas c,Integra,4528123190

96

Cobas Integra TP Gen.2 300 tests 03183734190

97

Cobas Integra ALTL 500 Tests 20764957322

98

Albumin (ALB-TQGen2) 100test,4469658190

99

Amylase pancreatic-diastaza idrarda(Cobas Integra 400 pl),20766623322

100

Cobas Integra α-AMYL2 total 300 Tests 03183742122

101

Cobas Integra ASTL 500 Tests 20764949322

102

Bilirubin-Direct gen.2 05589061190

103

BIL-T DPD Gen.2, 250Tests, cobas c, Int. 03146022122

104

HDL-C Gen.3, 175 Tests, cobas c, Integra 04399803190

105

Creatinine Jaffe Gen.2, 700Test, cobas c, Integra 04810716190

106

Cobas Integra TRIGL 250 Tests 20767107322

107

CRP LX HS (High sensitive), 300 Tests, cobas c, Integra ,4628918190

108

ASLO (Antistreptolysin O) 150T C 311 ,4489403190

109

Cobas Integra RFII (Rheumatoid Factor) 100 testsbn ,20764574322

110

UREAL, cobas c, Integra (500 tests) 04460715190

111

Cobas Integra UA2 400 Tests 03183807190

112

Qlukoza (Gluc-HK) 200test,20767131322

113

Cobas Integra GGT2 400 tests 03002721122

114

Cobas Integra Cholesterol 2 400 tests 03039773190

115

Cobas Integra LDL-C Gen.2 175 Tests ,3038866322

116

Cobas Integra LDHI2 acc.IFCC 300 Tests 03004732122

117

Cobas Integra ALP IFCC Gen2 S 200 Tests,3333752190

118

IRON Gen.2, 200Tests, cobas c, Integra 03183696122

119

CA GEN.2 300 T 05061482190

120

Cobas Integra LACTAT Gen.2 100 tests 03183700190

121

Cobas Integra LIPC liquid 200 Tests 03029590322

122

Cobas Integra MG 175 Tests 20737593322

123

Cobas Integra PHOS2 250 tests 03183793122

124

Cleaner (Cobas Integra 400 plus),20754765322

125

CFAS ,(10759350190)

126

Cfas PAC F 3x1ml ,3555941190

127

Cfas Lipid F 3x1 ml ,12172623122

128

CRP T std. CRPTS kalibrator,11355279216

129

Preciset RF PSRF kalibrator,12172828322

130

Microcuvette ,(21043862001), N5000Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə