Cấu trúc cây (Tree)Yüklə 2.88 Mb.
tarix26.07.2017
ölçüsü2.88 Mb.Cấu trúc cây (Tree)

 • Cấu trúc cây (Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree)Cây là một tập hợp T các phần tử (gọi là nút của cây) trong đó có 1 nút đặc biệt được gọi là gốc, các nút còn lại được chia thành những tập rời nhau T1, T2 , ... , Tn theo quan hệ phân cấp trong đó Ti cũng là một cây

 • Cây là một tập hợp T các phần tử (gọi là nút của cây) trong đó có 1 nút đặc biệt được gọi là gốc, các nút còn lại được chia thành những tập rời nhau T1, T2 , ... , Tn theo quan hệ phân cấp trong đó Ti cũng là một cây

 • A tree is a set of one or more nodes T such that:

  • i. there is a specially designated node called a root
  • ii. The remaining nodes are partitioned into n disjointed set of nodes T1, T2,…,Tn, each of which is a tree


Sơ đồ tổ chức của một công ty

 • Sơ đồ tổ chức của một công tyTree – Ví dụ

 • Cây thư mục

Tree – Ví dụTree – Ví dụ

 • Không phải câyTree - Một số khái niệm cơ bản

 • Bậc của một nút (Degree of a Node of a Tree):

  • Là số cây con của nút đó. Nếu bậc của một nút bằng 0 thì nút đó gọi là nút lá (leaf node)
 • Bậc của một cây (Degree of a Tree):

  • Là bậc lớn nhất của các nút trong cây. Cây có bậc n thì gọi là cây n-phân
 • Nút gốc (Root node):

  • Là nút không có nút cha
 • Nút lá (Leaf node):

  • Là nút có bậc bằng 0


Nút nhánh:

 • Nút nhánh:

  • Là nút có bậc khác 0 và không phải là gốc
 • Mức của một nút (Level of a Node):

  • Mức (gốc (T) ) = 0
  • Gọi T1, T2, T3, ... , Tn là các cây con của T0 Mức(T1) = Mức(T2) = ... = Mức(Tn) = Mức(T0) + 1


Tree – Ví dụTree – Ví dụMột số khái niệm cơ bản

 • Độ dài đường đi từ gốc đến nút x:

 • Px = số nhánh cần đi qua kể từ gốc đến x

 • Độ dài đường đi tổng của cây:

 • trong đó Px là độ dài đường đi từ gốc đến X

 • Độ dài đường đi trung bình: PI = PT/n (n là số nút trên cây T)

 • Rừng cây: là tập hợp nhiều cây trong đó thứ tự các cây là quan trọngCấu trúc cây (Tree)

 • Cấu trúc cây (Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree)Cây nhị phân là cây mà mỗi nút có tối đa 2 cây con

 • Cây nhị phân là cây mà mỗi nút có tối đa 2 cây con

Binary Tree – Ví dụ

 • Cây lệch trái và cây lệch phảiBinary Tree – Ví dụ

 • A full binary treeBinary Tree – Ví dụ

 • Cây nhị phân dùng để biểu diễn một biểu thức toán học:Binary Tree – Một số tính chất

 • Số nút nằm ở mức i ≤ 2i

 • Số nút lá ≤ 2h-1, với h là chiều cao của cây

 • Chiều cao của cây h ≥ log2N, với N là số nút trong cây

 • Số nút trong cây ≤ 2h-1với h là chiều cao của câyBinary Tree

 • Cây nhị phân đầy đủBinary Tree - Biểu diễnSử dụng một biến động để lưu trữ các thông tin của một nút:

 • Sử dụng một biến động để lưu trữ các thông tin của một nút:

  • Thông tin lưu trữ tại nút
  • Địa chỉ nút gốc của cây con trái trong bộ nhớ
  • Địa chỉ nút gốc của cây con phải trong bộ nhớ
 • Khai báo cấu trúc cây nhị phân:

 • Để quản lý cây nhị phân chỉ cần quản lý địa chỉ nút gốc:

 • Tree root;

Có 3 kiểu duyệt chính có thể áp dụng trên cây nhị phân:

 • Có 3 kiểu duyệt chính có thể áp dụng trên cây nhị phân:

  • Duyệt theo thứ tự trước - preorder (Node-Left-Right: NLR)
  • Duyệt theo thứ tự giữa - inorder (Left-Node-Right: LNR)
  • Duyệt theo thứ tự sau - postorder (Left-Right-Node: LRN)
 • Tên của 3 kiểu duyệt này được đặt dựa trên trình tự của việc thăm nút gốc so với việc thăm 2 cây conBinary Tree - Duyệt cây nhị phân

 • Duyệt theo thứ tự trước NLR (Node-Left-Right)

  • Kiểu duyệt này trước tiên thăm nút gốc sau đó thăm các nút của cây con trái rồi đến cây con phải
  • Thủ tục duyệt có thể trình bày đơn giản như sau:
Binary Tree - Duyệt cây nhị phân

 • Duyệt theo thứ tự giữa LNR (Left-Node-Right)

  • Kiểu duyệt này trước tiên thăm các nút của cây con trái sau đó thăm nút gốc rồi đến cây con phải
  • Thủ tục duyệt có thể trình bày đơn giản như sau:
Binary Tree - Duyệt cây nhị phân

 • Duyệt theo thứ tự giữa LRN (Left-Right-Node)

  • Kiểu duyệt này trước tiên thăm các nút của cây con trái sau đó thăm đến cây con phải rồi cuối cùng mới thăm nút gốc
  • Thủ tục duyệt có thể trình bày đơn giản như sau:
Một ví dụ quen thuộc trong tin học về ứng dụng của duyệt theo thứ tự sau là việc xác định tồng kích thước của một thư mục trên đĩa

 • Một ví dụ quen thuộc trong tin học về ứng dụng của duyệt theo thứ tự sau là việc xác định tồng kích thước của một thư mục trên đĩaTính toán giá trị của biểu thức dựa trên cây biểu thức

 • Tính toán giá trị của biểu thức dựa trên cây biểu thứcĐôi khi, khi định nghĩa cây nhị phân, người ta quan tâm đến cả quan hệ 2 chiều cha con chứ không chỉ một chiều như định nghĩa ở phần trên.

 • Đôi khi, khi định nghĩa cây nhị phân, người ta quan tâm đến cả quan hệ 2 chiều cha con chứ không chỉ một chiều như định nghĩa ở phần trên.

 • Lúc đó, cấu trúc cây nhị phân có thể định nghĩa lại như sau:

  • typedef struct tagTNode
  • {
  • DataType Key;
  • struct tagTNode* pParent;
  • struct tagTNode* pLeft;
  • struct tagTNode* pRight;
  • }TNODE;
  • typedef TNODE *TREE;
Mộ số thao tác trên cây

 • Đếm số node

 • Đếm số node lá

 • Tính chiều cao

Đếm số node

 • Số node (EmptyTree) = 0

 • Số node (Tree) = 1 + Số node (Tree.Left)

 • + Số node (Tree.Right)

Đếm số node lá

 • Số nút lá (EmptyTree) = 0

 • Số nút lá(RootOnly) = 1

 • Số nút lá(Tree) = Số nút lá (Tree.Left) +

 • Số nút lá (Tree.Right)

Tính chiều cao

 • Height(Tree) = 1 + maximum(Height(Tree.Left), Height(Tree.Right))

 • Depth(EmptyTree) = -1Cấu trúc cây (Tree)

 • Cấu trúc cây (Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree)Binary Search Tree

 • Trong chương 6, chúng ta đã làm quen với một số cấu trúc dữ liệu động. Các cấu trúc này có sự mềm dẻo nhưng lại bị hạn chế trong việc tìm kiếm thông tin trên chúng (chỉ có thể tìm kiếm tuần tự)

 • Nhu cầu tìm kiếm là rất quan trọng. Vì lý do này, người ta đã đưa ra cấu trúc cây để thỏa mãn nhu cầu trên

 • Tuy nhiên, nếu chỉ với cấu trúc cây nhị phân đã định nghĩa ở trên, việc tìm kiếm còn rất mơ hồ

 • Cần có thêm một số ràng buộc để cấu trúc cây trở nên chặt chẽ, dễ dùng hơn

 • Một cấu trúc như vậy chính là cây nhị phân tìm kiếmBinary Search Tree - Định nghĩa

 • Cây nhị phân tìm kiếm (CNPTK) là cây nhị phân trong đó tại mỗi nút, khóa của nút đang xét lớn hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con trái và nhỏ hơn khóa của tất cả các nút thuộc cây con phải

 • Nhờ ràng buộc về khóa trên CNPTK, việc tìm kiếm trở nên có định hướng

 • Nếu số nút trên cây là N thì chi phí tìm kiếm trung bình chỉ khoảng log2N

 • Trong thực tế, khi xét đến cây nhị phân chủ yếu người ta xét CNPTK

Binary Search Tree – Ví dụBinary Search Tree – Ví dụCấu trúc dữ liệu của CNPTK là cấu trúc dữ liệu biểu diễn cây nhị phân nói chung (???)

 • Cấu trúc dữ liệu của CNPTK là cấu trúc dữ liệu biểu diễn cây nhị phân nói chung (???)

 • Thao tác duyệt cây trên CNPTK hoàn toàn giống như trên cây nhị phân (???)

  • Chú ý: khi duyệt theo thứ tự giữa, trình tự các nút duyệt qua sẽ cho ta một dãy các nút theo thứ tự tăng dần của khóa
Binary Search Tree – Tìm kiếm

 • Tìm một phần tử x trong CNPTK (dùng đệ quy):Binary Search Tree – Tìm kiếm

 • Tìm một phần tử x trong CNPTK (dùng vòng lặp):Nhận xét:

 • Nhận xét:

  • Số lần so sánh tối đa phải thực hiện để tìm phần tử X là h, với h là chiều cao của cây
  • Như vậy thao tác tìm kiếm trên CNPTK có n nút tốn chi phí trung bình khoảng O(log2n)


Việc thêm một phần tử X vào cây phải bảo đảm điều kiện ràng buộc của CNPTK

 • Việc thêm một phần tử X vào cây phải bảo đảm điều kiện ràng buộc của CNPTK

 • Ta có thể thêm vào nhiều chỗ khác nhau trên cây, nhưng nếu thêm vào một nút ngoài sẽ là tiện lợi nhất do ta có thể thực hiện quá trình tương tự thao tác tìm kiếm

 • Khi chấm dứt quá trình tìm kiếm cũng chính là lúc tìm được chỗ cần thêm

 • Hàm insert trả về giá trị:

 • –1 khi không đủ bộ nhớ

 • 0 khi gặp nút cũ

 • 1 khi thêm thành côngBinary Search Tree – Thêm

 • Thêm một phần tử vào câyBinary Search Tree – Thêm

 • Ví dụ tạo cây với dãy:

 • 4, 6, 1, 2, 5, 7, 3Binary Search Tree – Thêm

 • Ví dụ tạo cây với dãy:

 • 30, 12, 17, 49, 22, 65, 51, 56, 70, 68Việc hủy một phần tử X ra khỏi cây phải bảo đảm điều kiện ràng buộc của CNPTK

 • Việc hủy một phần tử X ra khỏi cây phải bảo đảm điều kiện ràng buộc của CNPTK

 • Có 3 trường hợp khi hủy nút X có thể xảy ra:

  • X là nút lá
  • X chỉ có 1 con (trái hoặc phải)
  • X có đủ cả 2 con


Trường hợp 1: X là nút lá

 • Trường hợp 1: X là nút lá

  • Chỉ đơn giản hủy X vì nó không móc nối đến phần tử nào khác


Binary Search Tree – Hủy một phần tử có khóa X

 • Trường hợp 2: X chỉ có 1 con (trái hoặc phải)

  • Trước khi hủy X ta móc nối cha của X với con duy nhất của nó


Binary Search Tree – Hủy một phần tử có khóa X

 • Trường hợp 3: X có đủ 2 con:

  • Không thể hủy trực tiếp do X có đủ 2 con
  • Hủy gián tiếp:
   • Thay vì hủy X, ta sẽ tìm một phần tử thế mạng Y. Phần tử này có tối đa một con
   • Thông tin lưu tại Y sẽ được chuyển lên lưu tại X
   • Sau đó, nút bị hủy thật sự sẽ là Y giống như 2 trường hợp đầu
  • Vấn đề: chọn Y sao cho khi lưu Y vào vị trí của X, cây vẫn là CNPTK


Binary Search Tree – Hủy một phần tử có khóa X

 • Trường hợp 3: X có đủ 2 con:

  • Có 2 phần tử thỏa mãn yêu cầu:
   • Phần tử trái nhất trên cây con phải
   • Phần tử phải nhất trên cây con trái
  • Việc chọn lựa phần tử nào là phần tử thế mạng hoàn toàn phụ thuộc vào ý thích của người lập trình
  • Ở đây, ta sẽ chọn phần tử phải nhất trên cây con trái làm phân tử thế mạng


Binary Search Tree – Hủy một phần tử có khóa X

 • Trường hợp 3: X có đủ 2 con:

  • Khi hủy phần tử X=18 ra khỏi cây, phần tử 23 là phần tử thế mạng:


Binary Search Tree – Hủy một phần tử có khóa X

 • Trường hợp 3: X có đủ 2 con:

  • Hàm delNode trả về giá trị 1, 0 khi hủy thành công hoặc không có X trong cây:
 • int delNode(Tree &T, DataType X)

  • Hàm searchStandFor tìm phần tử thế mạng cho nút p
 • void searchStandFor(Tree &p, Tree &q)Binary Search Tree – Hủy một phần tử có khóa XBinary Search Tree – Hủy một phần tử có khóa X

 • Tìm phần tử thế mạngVí dụ xóa 51:

 • Ví dụ xóa 51:Ví dụ xóa 83:

 • Ví dụ xóa 83:Ví dụ xóa 36:

 • Ví dụ xóa 36:Xóa nút gốc (2 lần):

 • Xóa nút gốc (2 lần):Ví dụ xóa 15:

 • Ví dụ xóa 15:42 là thế mạng

 • 42 là thế mạng

Kết quả xoá lần 1:

 • Kết quả xoá lần 1:Ví dụ xóa 42

 • Ví dụ xóa 42Xóa 15, sau đó 42:

 • Xóa 15, sau đó 42:Binary Search Tree – Hủy toàn bộ cây

 • Việc toàn bộ cây có thể được thực hiện thông qua thao tác duyệt cây theo thứ tự sau. Nghĩa là ta sẽ hủy cây con trái, cây con phải rồi mới hủy nút gốcNhận xét:

 • Nhận xét:

  • Tất cả các thao tác searchNode, insertNode, delNode đều có độ phức tạp trung bình O(h), với h là chiều cao của cây
  • Trong trong trường hợp tốt nhất, CNPTK có n nút sẽ có độ cao h = log2(n). Chi phí tìm kiếm khi đó sẽ tương đương tìm kiếm nhị phân trên mảng có thứ tự
  • Trong trường hợp xấu nhất, cây có thể bị suy biến thành 1 danh sách liên kết (khi mà mỗi nút đều chỉ có 1 con trừ nút lá). Lúc đó các thao tác trên sẽ có độ phức tạp O(n)
  • Vì vậy cần có cải tiến cấu trúc của CNPTK để đạt được chi phí cho các thao tác là log2(n)


1,2,3,4,5

 • 1,2,3,4,5Cấu trúc cây (Tree)

 • Cấu trúc cây (Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân (Binary Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)

 • Cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm cân bằng (AVL Tree)Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng là cây mà tại mỗi nút của nó độ cao của cây con trái và của cây con phải chênh lệch không quá một.

 • Cây nhị phân tìm kiếm cân bằng là cây mà tại mỗi nút của nó độ cao của cây con trái và của cây con phải chênh lệch không quá một.

Lịch sử cây cân bằng (AVL Tree):

 • Lịch sử cây cân bằng (AVL Tree):

  • AVL là tên viết tắt của các tác giả người Nga đã đưa ra định nghĩa của cây cân bằng Adelson-Velskii và Landis (1962)
  • Từ cây AVL, người ta đã phát triển thêm nhiều loại CTDL hữu dụng khác như cây đỏ-đen (Red-Black Tree), B-Tree, …
 • Cây AVL có chiều cao O(log2(n))AVL Tree

 • Chỉ số cân bằng của một nút:

  • Định nghĩa: Chỉ số cân bằng của một nút là hiệu của chiều cao cây con phải và cây con trái của nó.
  • Đối với một cây cân bằng, chỉ số cân bằng (CSCB) của mỗi nút chỉ có thể mang một trong ba giá trị sau đây:
   • CSCB(p) = 0  Độ cao cây trái (p) = Độ cao cây phải (p)
   • CSCB(p) = 1  Độ cao cây trái (p) < Độ cao cây phải (p)
   • CSCB(p) =-1  Độ cao cây trái (p) > Độ cao cây phải (p)
 • Để tiện trong trình bày, chúng ta sẽ ký hiệu như sau: p->balFactor = CSCB(p);

 • Độ cao cây trái (p) ký hiệu là hL

 • Độ cao cây phải(p) ký hiệu là hR#define LH -1 /* Caây con traùi cao hôn */

  • #define LH -1 /* Caây con traùi cao hôn */
  • #define EH 0 /* Hai caây con baèng nhau */
  • #define RH 1 /* Caây con phaûi cao hôn */
  • struct AVLNode{
  • char balFactor; // Chỉ số cân bằng
  • DataType data;
  • tagAVLNode* pLeft;
  • tagAVLNode* pRight;
  • };
  • typedef AVLNode* AVLTree;


Trường hợp thêm hay hủy một phần tử trên cây có thể làm cây tăng hay giảm chiều cao, khi đó phải cân bằng lại cây

 • Trường hợp thêm hay hủy một phần tử trên cây có thể làm cây tăng hay giảm chiều cao, khi đó phải cân bằng lại cây

 • Việc cân bằng lại một cây sẽ phải thực hiện sao cho chỉ ảnh hưởng tối thiểu đến cây nhằm giảm thiểu chi phí cân bằng

 • Các thao tác đặc trưng của cây AVL:

  • Thêm một phần tử vào cây AVL
  • Hủy một phần tử trên cây AVL
  • Cân bằng lại một cây vừa bị mất cân bằng


AVL Tree

 • Các trường hợp mất cân bằng:

  • Ta sẽ không khảo sát tính cân bằng của 1 cây nhị phân bất kỳ mà chỉ quan tâm đến các khả năng mất cân bằng xảy ra khi thêm hoặc hủy một nút trên cây AVL
  • Như vậy, khi mất cân bằng, độ lệch chiều cao giữa 2 cây con sẽ là 2
  • Có 6 khả năng sau:
   • Trường hợp 1 - Cây T lệch về bên trái : 3 khả năng
   • Trường hợp 2 - Cây T lệch về bên phải: 3 khả năng


AVL Tree

 • Trường hợp 1: cây T lệch về bên tráiAVL Tree

 • Trường hợp 2: cây T lệch về bên phảiCác trường hợp mất cân bằng:

 • Các trường hợp mất cân bằng:

  • Các trường hợp lệch về bên phải hoàn toàn đối xứng với các trường hợp lệch về bên trái.
  • Vì vậy, chỉ cần khảo sát trường hợp lệch về bên trái.
  • Trong 3 trường hợp lệch về bên trái, trường hợp T1 lệch phải là phức tạp nhất. Các trường hợp còn lại giải quyết rất đơn giản.


T/h 1.1: cây T1 lệch về bên trái. Ta thực hiện phép quay đơn Left-Left

 • T/h 1.1: cây T1 lệch về bên trái. Ta thực hiện phép quay đơn Left-LeftT/h 1.2: cây T1 không lệch. Ta thực hiện phép quay đơn Left-Left

 • T/h 1.2: cây T1 không lệch. Ta thực hiện phép quay đơn Left-LeftT/h 1.3: cây T1 lệch về bên phải. Ta thực hiện phép quay kép Left-Right

 • T/h 1.3: cây T1 lệch về bên phải. Ta thực hiện phép quay kép Left-Right

 • Do T1 lệch về bên phải ta không thể áp dụng phép quay đơn đã áp dụng trong 2 trường hợp trên vì khi đó cây T sẽ chuyển từ trạng thái mất cân bằng do lệch trái thành mất cân bằng do lệch phải ? cần áp dụng cách khác

AVL Tree - Cân bằng lại cây AVL

 • Lưu ý:

  • Trước khi cân bằng cây T có chiều cao h+2 trong cả 3 trường hợp 1.1, 1.2 và 1.3
  • Sau khi cân bằng:
   • Trường hợp 1.1 và 1.3 cây có chiều cao h+1
   • Trường hợp 1.2 cây vẫn có chiều cao h+2. Đây là trường hợp duy nhất sau khi cân bằng nút T cũ có chỉ số cân bằng ≠ 0
   • Thao tác cân bằng lại trong tất cả các trường hợp đều có độ phức tạp O(1)


T/h 1.1: cây T1 lệch về bên trái. Ta thực hiện phép quay đơn Left-Left

 • T/h 1.1: cây T1 lệch về bên trái. Ta thực hiện phép quay đơn Left-LeftAVL Tree - Cân bằng lại cây AVL

 • Quay đơn Left-Left:AVL Tree - Cân bằng lại cây AVL

 • Quay đơn Right-Right:AVL Tree - Cân bằng lại cây AVL

 • Quay kép Left-Right:AVL Tree - Cân bằng lại cây AVLAVL Tree - Cân bằng lại cây AVL

 • Cân bằng khi cây bị lêch về bên trái:AVL Tree - Cân bằng lại cây AVL

 • Cân bằng khi cây bị lêch về bên phảiAVL Tree - Thêm một phần tử trên cây AVL

 • Việc thêm một phần tử vào cây AVL diễn ra tương tự như trên CNPTK

 • Sau khi thêm xong, nếu chiều cao của cây thay đổi, từ vị trí thêm vào, ta phải lần ngược lên gốc để kiểm tra xem có nút nào bị mất cân bằng không. Nếu có, ta phải cân bằng lại ở nút này

 • Việc cân bằng lại chỉ cần thực hiện 1 lần tại nơi mất cân bằng

 • Hàm insertNode trả về giá trị –1, 0, 1 khi không đủ bộ nhớ, gặp nút cũ hay thành công. Nếu sau khi thêm, chiều cao cây bị tăng, giá trị 2 sẽ được trả về

 • int insertNode(AVLTree &T, DataType X)AVL Tree - Thêm một phần tử trên cây AVL

 • int insertNode(AVLTree &T, DataType X)

 • { int res;

 • if (T)

 • { if (T->key == X) return 0; //đã có

 • if (T->key > X)

 • { res = insertNode(T->pLeft, X);

 • if(res < 2) return res;

 • switch(T->balFactor)

 • { case RH: T->balFactor = EH; return 1;

 • case EH: T->balFactor = LH; return 2;

 • case LH: balanceLeft(T); return 1;

 • }

 • }

 • ......................................................

 • }AVL Tree - Thêm một phần tử trên cây AVL

 • int insertNode(AVLTree &T, DataType X)

 • {

 • ......................................................

 • else // T->key < X

 • { res = insertNode(T-> pRight, X);

 • if(res < 2) return res;

 • switch(T->balFactor)

 • { case LH: T->balFactor = EH; return 1;

 • case EH: T->balFactor = RH; return 2;

 • case RH: balanceRight(T); return 1;

 • }

 • }

 • ......................................................

 • }AVL Tree - Thêm một phần tử trên cây AVL

 • int insertNode(AVLTree &T, DataType X)

 • {

 • ......................................................

 • T = new TNode;

 • if(T == NULL) return -1; //thiếu bộ nhớ

 • T->key = X;

 • T->balFactor = EH;

 • T->pLeft = T->pRight = NULL;

 • return 2; // thành công, chiều cao tăng

 • }AVL Tree - Hủy một phần tử trên cây AVL

 • Cũng giống như thao tác thêm một nút, việc hủy một phần tử X ra khỏi cây AVL thực hiện giống như trên CNPTK

 • Sau khi hủy, nếu tính cân bằng của cây bị vi phạm ta sẽ thực hiện việc cân bằng lại

 • Tuy nhiên việc cân bằng lại trong thao tác hủy sẽ phức tạp hơn nhiều do có thể xảy ra phản ứng dây chuyền

 • Hàm delNode trả về giá trị 1, 0 khi hủy thành công hoặc không có X trong cây. Nếu sau khi hủy, chiều cao cây bị giảm, giá trị 2 sẽ được trả về:

 • int delNode(AVLTree &T, DataType X)AVL Tree - Hủy một phần tử trên cây AVL

 • int delNode(AVLTree &T, DataType X)

 • { int res;

 • if(T==NULL) return 0;

 • if(T->key > X)

 • { res = delNode (T->pLeft, X);

 • if(res < 2) return res;

 • switch(T->balFactor)

 • { case LH: T->balFactor = EH; return 2;

 • case EH: T->balFactor = RH; return 1;

 • case RH: return balanceRight(T);

 • }

 • } // if(T->key > X)

 • ......................................................

 • }AVL Tree - Hủy một phần tử trên cây AVL

 • int delNode(AVLTree &T, DataType X)

 • {

 • ......................................................

 • if(T->key < X)

 • { res = delNode (T->pRight, X);

 • if(res < 2) return res;

 • switch(T->balFactor)

 • { case RH: T->balFactor = EH; return 2;

 • case EH: T->balFactor = LH; return 1;

 • case LH: return balanceLeft(T);

 • }

 • } // if(T->key < X)

 • ......................................................

 • }AVL Tree - Hủy một phần tử trên cây AVL

 • int delNode(AVLTree &T, DataType X)

 • {......................................................

 • else //T->key == X

 • { AVLNode* p = T;

 • if(T->pLeft == NULL) { T = T->pRight; res = 2; }

 • else if(T->pRight == NULL) { T = T->pLeft; res = 2; }

 • else //T có đủ cả 2 con

 • { res = searchStandFor(p,T->pRight);

 • if(res < 2) return res;

 • switch(T->balFactor)

 • { case RH: T->balFactor = EH; return 2;

 • case EH: T->balFactor = LH; return 1;

 • case LH: return balanceLeft(T);

 • }

 • }

 • delete p; return res;

 • }

 • }AVL Tree - Hủy một phần tử trên cây AVL

 • int searchStandFor(AVLTree &p, AVLTree &q)

 • //Tìm phần tử thế mạng

 • { int res;

 • if(q->pLeft)

 • { res = searchStandFor(p, q->pLeft);

 • if(res < 2) return res;

 • switch(q->balFactor)

 • { case LH: q->balFactor = EH; return 2;

 • case EH: q->balFactor = RH; return 1;

 • case RH: return balanceRight(T);

 • }

 • } else

 • { p->key = q->key; p = q; q = q->pRight; return 2;

 • }

 • }Nhận xét:

 • Nhận xét:

  • Thao tác thêm một nút có độ phức tạp O(1)
  • Thao tác hủy một nút có độ phức tạp O(h)
  • Với cây cân bằng trung bình 2 lần thêm vào cây thì cần một lần cân bằng lại; 5 lần hủy thì cần một lần cân bằng lại


AVL Tree

 • Nhận xét:

  • Việc hủy 1 nút có thể phải cân bằng dây chuyền các nút từ gốc cho đên phần tử bị hủy trong khi thêm vào chỉ cần 1 lần cân bằng cục bộ
  • Độ dài đường tìm kiếm trung bình trong cây cân bằng gần bằng cây cân bằng hoàn toàn log2n, nhưng việc cân bằng lại đơn giản hơn nhiều
  • Một cây cân bằng không bao giờ cao hơn 45% cây cân bằng hoàn toàn tương ứng dù số nút trên cây là bao nhiêu


Каталог: 2012
2012 -> Soalan: Kawasan Perdagangan Bebas asean (afta) yang dipersetujui oleh pertubuhan asean menjanjikan pelbagai kebaikan untuk kawasan asean. Namun, pelaksanaan perjanjian ekonomi juga mendatangkan pelbagai implikasi. Bincangan
2012 -> Asean free trade area pendahuluan
2012 -> Greetings on behalf of the Brothers of Pi Beta Sigma Fraternity, Inc., (Chapter)
2012 -> Umwitwarariko ku bijanye n’ukwandura imigera y’indwara ku bana bakiri bato Integuro y’icigwa
2012 -> Kateqoriya b təşkilatın adı Layihənin adı Keçiriləcəyi yer İstənilən büdcə
2012 -> Davamlılıq İndeksi üzrə hesabat vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məsələlərini əhatə edir
2012 -> E-netsiS. Net portal ürün Grubu
2012 -> 1. kokteyl yiyecekleri Kokteyl Partileri
2012 -> Bəxtiyar Tuncay AĞa məHƏMMƏD Şah qacar və ya taleyin qara ulduzu


Поделитесь с Вашими друзьями:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə