Civildağin yuxusu ( Doğulmamış uşaqlar için yazılmışdır, ölülərin oxuması kəsinliklə yasaqdır.)


Orada yeni olduğumdan qadının bu dedikləri başımın tüklərini biz biz edir, tər basırdı. Bunun için qohum qonşulardan qadın xayalağıyla qarşılaşmaq istəmirdim. Tərbizli bilgin qadının dedikləri qarşısıYüklə 57.5 Kb.
səhifə6/6
tarix26.06.2017
ölçüsü57.5 Kb.
1   2   3   4   5   6

Orada yeni olduğumdan qadının bu dedikləri başımın tüklərini biz biz edir, tər basırdı. Bunun için qohum qonşulardan qadın xayalağıyla qarşılaşmaq istəmirdim. Tərbizli bilgin qadının dedikləri qarşısında udqunaraq;

“ Sizin bildiyiniz kimi də deyil ay xanım. Sizin dediklərinizə orada haq versəydik, bu köpəklər bizə də namussuz, qavat, qeyertsiz, qurumsaq, dəyus... deyəcəkdilər. Bu sözlər olumsuz olsalar da, bizim toplumlarda qutsal qarşılanırdı. Bilgisiz olduğumuzdan yalnız olumlu sözləri deyil, olumsuz çoxlu sözləri də qutsal tuturduq. İndi olan olub geçənlər geçib.”

Sonra soluq dərib, içində olan qızqınlığı kufulduyla eşiyə buraxıb sözlərini sürdürdü;

“ Bircə an bu qarpıza oxşar içi boş başımıza tıqqıldadıb demədik a kişi, HURİLEYNLƏ YATAQDA BİR KƏZ YATMAQ 40 GÜN SÜRƏRÜRSƏ ,ÖZÜ DƏ O DÜNYANIN BİR GÜNÜ BU DÜNYANIN MİN GÜNÜDÜSƏ, bu elər 40 min gün. Bu da 110 ildən çoxdur. Onda bu yataq sürəsində yeməkləri, içməklər, hansı qavat gətirəcəkdir? O qavatların adlarına orada nə deyilir? Bu işləri hansı qurum orada düzənliyir? Bilindiyi kimi HÜRİLEYNlərin sayıları sıradan hurilər təkin BİR SALAVATA YETMIŞİ VERİLƏNLƏR deyildirlər. Onlar az, özdülər. Tutalım orada gənəlevləri dək düzənliyən qurumlar vardır. Oranın yetgililərinə də burada olduğu kimi qavat, qurumsaq demirlər. Ancaq onlar sıraları bəlirləyəndə, HURİLEYNLƏRin ilk verildikləri adamlar 124 min tanrının ağzı yaşmaqlı yalvacları, sonra onların yaxınları, sonra da acunda insanlığın bətərinə geçən onların sözcüləri olan inanc başçıları olmalıdır. Anlaşıldığı kimi bu sıralar neçə milyon il sürər. Bə onda qalanları nə pox yeyəcəklər? Onda Təqvalı ağzıgöyçəklərin zatları əllərində qalanda cınqıltı çaxatmazlarmı? Tutalım bu Təqvalılar o aralarda Salavata yetmişi olan sıradan hurilərlə sıraları çatana kimi geçindilər. Onda yüztamışlıq boylarıyla bir ayağı doğuda, bir ayağı batıda olan Hürileyinlərlə necə sikişəcəklər? Tutalım tanrı onları da pufləyib başları quzey qutbuna, ayaxları da güney qutbuna kimi uzandı. Sonra bu neçə min kilometrilik adam sikişəndə neçə kilometrilik zadının qalxışlarında yüz ölçümlük dəprəmlər olmazmı? Bunlara da inanmaq olar. Arsıra göydaşlarının yağışı bu olaylardan qaynaqlana bilər. Ancaq orda qandum zatdan bir bilgi verilmir, bunların uşaqları neçə ildə doğulur, onların adlarına nə deyilir? Bax, buna da yanıt tapsalar onların dediklərinə inanaram. Görəsən qadınlara verilən Qılmanlarla bir inanclı barışabilərmi? Üzlərinin görülməsi suçdursa, görünən saçlarından əjdahalar salanacaqsa, onda analarıyla, bacılarıyla, arvatlarıyla gözlərinin önündə ilşgiyə girənlərlə necə barışabilərlə? Doğurdan da düşünəndə, bunlara inananda adamın uzunqulaqlığı gəlir. Kimsə bunları uyduranlara, eşşək özünsən demədi.”

“ UÇMAQDA DİLƏYƏN KİMİ QUŞLARIN QANADINDAN DADLI DADLI YEMƏKLƏR TÖKÜLƏCƏKDİR, deyirdilər. O yeməklərin dizəlgəsində görəsən dönər, hamburger, çılov kabab... kimi yeməklər varmıdır? Məncə ola bilməz. Çün, bunların uydurulduqları dönəmlərdə, kərtənkələ əti, ilan əti, bir də xurmadan başqa nəsə tanımırdılar. İndi bu minlərlə dadlı yeməyi, kim orda hazırlıyacaq, deyə soran oldumu? Yox, soran oldusa da, Kafirsənmi, deyə ağzını qıfılarlar. Bunların uçmağında bir quru çöllərin ağacı olan Sidir, kişilərin gərəksimi olan Hürilər, bir də qarın toxluğu yemək, içməklərdi. Gəlişmiş ölkələrdə bunların bütününün milyon qat artıqlamasıyla vardır. İndi quzey ölkələrində yaşıyanlara uçmaqda kölgənin nə anlam daşıdığını necə yorumlamaq olar? Hə, onlara da sizə böyük dənizlərin qıraqlarında isti çimərliklər veriləcəkdir, deyilməlidir. Yoxsa bizim təkin eşşəklənməzlər. Burda deyecəksən, HOŞ! EŞŞƏK ÖZÜNSƏN QODUX DA HÜRİLEYNLƏRDƏN DOĞULACAQ BALALARINDIR!”

“ Deyirlər Tamuda da qır qazanları inancsızları, suçluları gözləyir. Ədə köpkoğlu! Qır olsaydı bu küçələrinizin qırqumunun yüzdə seksəni qum olardımı? Qırla daşyağı olsaydı, BİR DAMCISNI İNSAN QANIYLA EŞİT tutan sömürücülər, oranı çoxdan talmazdılarmı. Ələ görmədinizmi orada daşyağı olanların başlarında toplumyönətimi deyə qarpız əkirdilər? Ağır qırıcı sursatlarla toplumyönətimi!? Bişmiş toyuğun yağsız tavada gülməyi gəlir. Orada yetənin götünə bir püçük bağlayıb, sağa getmək istəyəni sola, sola getmək istəyəni sağa sürürdülər. Buydumu özgürlük!? Ay dürtüm o özgürlüyə! Siz düşünürdünüz bu inanc alverçiləri uçmağın varlığından arxayın olsaydılar, sizi oramı çağırardılar? Başınız haqqı yox. Onlar orda olanları sizə çox görmürdülərmi? Bu acgözlü heyvərələr orda olanları bilərək nəğd edib, özləri eninə boyuna yararlandılar. Sizi də ərəblə israilin quru çöllərinin boş nağıllarında verəsiyə murçalıq dalınca yolladılar.”

Yenə ortancıl barmağın qaldırıb;

“ Hə, alın ba, bu da sizə uçmaqda olan yeyəcəklər, içəcəklər! Bir an düşünmədinizmi , ölümdən sonra sonsuz dək yaşamaqla nə qələt dartacaqsınız? O acunda iki günü qomşunuzla qardaşcasına yaşaya bilmirdiniz. Sürəkli gözünüz onun bunun malı dalındaydı. Gecə yatrkən də yarın kimi necə aldatmağı düşünürdünz. Nə içməyiniz , nə də yeməyiniz adam yeməyiydi. İki sözünüz bir birini tumazdı. Yalan tapanda düz söz danışmağı man bilərdiniz. Gücsüz biriylə qarşılaşan kimi, onu necə ipləyib minməyi düşünərdiniz. Yaşamınızda umduqlarınızı tapamadıqda , onları uşaqlarınızın belinə yüklərdiniz. Xaqana, xana, bəyə, ağaya, mollaya verdiyiniz miniyin yerini, uşaqlarınızdan çıxardardınız. Uşaqlarınız sizin duyğularınızın düşüncələrinizin qulçaq ürünləriydi. Siz özgələrinin buyuruq qulu, uşaqlarınız da sizlərin qulunuz olmağı istərdiniz. Ancaq çağ sürəkli dəyişildiyi için onlarla qarşı qarşıya durar, sonra da bu ağrıya dayanamayıb, zırt ürəyiniz patlardı. Olan, bir an düşünüb demədinizmi sonsuza dək yaşamda nə pox yeyəcəksiniz? Yaşamdan anladığınız yalnız geçmiş ölülərinizə ağlmaqdı. Bir də onun bunun dalısınca dedi qodu etmək. Yaşmadan bunlardan başqa nə bilirdiniz? Burda daha Musanın qurd yediyi qoyunlarına, Məsihin 12 yoldaşına , kərbələya göz yaşı tökmək yoxdur. Yazığım bu şiələrin bilimsəl olaraq ən yaxşı bacarıqları, baş yarmaq, zəncir vurmaq, sinə vurmaq, bir də mollayla ağıtçı ağzın açıb qar qur edən kimi afriqanın ormanlarının belə qısqanacağı çıxardılan heyvan səslər. Kimisi at kimi kişnər, kimsi eşşək kimi anqırar, kimsi xoruz tekin quqquldar, kimsi kəklik təkin qaqqıldar, kimsi meymun tekin cığıldar, kimsi pişik kimi möyüldər, ən ilginci kimsi də süsəri kimi süsüldüyənlərdi. İndi gəl bunların səslərinin nəyin yorumladığını anla. Heyvanlığı özləri için bir ərdəm bilər, onla sayqı duyduqlarına elə səslərlə acılarını ilətərlər.

Aşura günüdü şəbeyh çıxardırlar. Meydanlarda dam duvar arvad kişiyə, kişi dişiyə qarışıb izlərlər. Bir yandan da eşidirsən biri qulağına pıçıldır; Məşə şaqqıldax! Kəblə hıqqıldağın bu qaraşın əcəm qızı da yaman canandı ha! O biri də mizıldanar; Hə! Yox başın haqqı, adam bir kəz döşləsə olməz. Bax e, döşləri özündən on arşın qabaxda gedir, ay sənin o qaraşın canını yeyim, məməni yeyim, onlara min quzu kəsim e. AY ƏMOĞLU, CAN ƏMOĞLU. MƏN SƏNƏ QURBAN ƏMƏOĞLU. MÜZƏFƏRİYƏ QBAĞIDI, TƏZƏPİR QABAĞIDI AĞIR GƏ!... O məhərəmlik mərəkəsindən 40 gün sonra evlənən evlənənə, doqquz ay sonra da doğan doğana. Buna görə müsəlmanın nə gün nə pox yeyəcəyi bəlli olmaz.

Bir an dayanıb, yenə ortancıl barmağını qaldırıb, ucadan bağırdı;

“ Alın ba! İndi onları burda eşşək kimi minməklə öyünürsünüz. Burası sanal bir ortamdır. Nə etsəniz də onların umurunda deyildir. Olan qavtlar! Orada, bizim quyruğumuz ağacdan ayrılmadan uzaylılar düşüncə yeyinliyin əldə edib, bizim beyinlərimizi də etgilirlər, desəydik, başımızda qələməağacı əkməzdinizmi!? Bu inanc olayalar əskidən bəri sömürü aracıdır. O acında da sömürücü güclər toplumları yönətmək için sürəkli bu aracdan yararlanırlar. Özləri için də imam, yalvaç yonurlardı. Bu inanclar da tanrı adında uzaylıların ən geriyə qalmışlarının işidir. Onlar bu uyuşdurucuyla bizləri bir birinə salıb, saqqalımıza gülürlər. İndi bildiniz nəyə görə inanclar adına sizi eşşək edib miniblər!? Siz eşşəklər də deyirdiniz olsun bura da adam kimi yaşıyabilmədik, orada yaşarıq. Nə yaşmaq!? Ölən zırt deyə sihtirir. O topraq altından qlxıb bir də yaşıyacaqlarmış! Eşşəkliyə bax e! 150 YAŞINDA ÖLƏN DƏ 33 YAŞINDA OLACAQMIŞ. SONRA ONA DA ORADA HURİ, QILMAN VERİLƏCƏKMİŞLƏR. Ay verildi ha! Olan qırışmazlar! Bir kəz o bunları deyənlərə, arvadını bir gecəliyinə mənə ver, bütün o huriləri sənə verirəm deyəniz oldumu? Desəydiniz onda görərdiniz sizə nə edirdilər.

Bir də İnancların RUH olqusunu yaradıcılarına bağlayanlar, eşşəkoğlu eşşəklər deyildilərmi!? Ürəyin qan devinimindən yaranan güc olqusuna ruh deyilir. Bu gün insan minlərlə belə devingənlər yaradıbdır. Suyn axımından motorlara güc almırmı? Bir sordunuzmu bu ruh doğulmadan haradaydı? Demək bir canlının doğuşuyla ruh olqusu oluşur. Daha buna şəngülüm tanrının adını vermək us işi deyildir. Evrən özü özünü atomların sürəkli devinimiylə yaradır, yeniliyir. Bunu görməz gözlərə, sağır qulaqlara tanrı adına oxumanın bir anlamı vardımı? Anlamı vardısa da adı yobazlıqdı. Tanrı bizim bilgisizliyimizin arxsında gizlənən bir qorxu ürünüdür. Bilgilərimiz artıqca o da yox olur. Tanrını tanımlamada bizə deyirdilər, NƏ ARVATDIR, NƏ KİŞİDİR, NƏ İNSANDIR, NƏ İNDİR, NƏ CİNDİR, BURDADIR, BURDA DEYİL, EVİ EŞİYİ DƏ YOXDUR, düşündüyünüz avaranın biridir. Onun için məçdlə , kilisa, kinisa tikirlər. Gün boyuca da orda götə barmaq oynamaqdan başqa işləri yoxdur. Bu milyonlarla kinisa, kilisa, məscid kimi yaltaqlıq, qorxu, rüşvət evlərini insanlığın gəlişimi için eytimevləri, bilimyurdları, etsəydilər, bu gün insanlıq yerlərdə sürünməzdı. Bunlara qoyulan milyarlarla xərclələ, acunda yoxsulların çoxun donatmaq, qarınların toxatmaq olurdu. Nə olub, bir yoxu tanrıdır deyə qutsallşdırıb, insan beyninin bətərinə soxublar, ordan da çıxatmaq istəmirlər. Onlar bilirlər o qorxu qurdu insan beyinindən çıxan təkin, daha sıraqul düzəninə uyulmuyacaqdır. Onda bütün xaqanların, mollaların, keşişlərin ... üstün dinc yaşayışları olmuyacaq, onlar da eşit bir haqqa yiyələnəcəklərdir. Bir kəz insanlıq adına deyəbilmirdilər, bu yerli dibli yoxdur. Niyə!? Çün, desəydilər, daha yoxsulları, bilikdən uzaq tutulanları minəməzdilər. Bu inancların bütünü bilyə qarşıydılar. O Mötəzilə, o da Avropa da əngizasiyon yarqıları. Hardasa bilik ağzını söz için bilədisə, ağzı mürtəd damğalarıyla bağlandı. İndi durusundan burdan sihdirin, gözüm görməsin! Sizə bunları demək eşşəyin qulağına yasın oxumaq kimdir. Sizlər mollanın yox tanrısının sayrılığına tutulmusuz, bu da umarsız bir sayrılıqdır. Siz bu edilgən ibnəlikdən qurtulamazsınız. Orda bu sözləri deyəndə adama eşşək quyruğu bağlayırdınız. İndi çənə də boşuna döyəsi deyilm. Sizə zopa da soxsalar düzəlməsiniz. İçinizdə olan qorxularla uyğar insana yaraşmıyan həvəslər özgür olmanızı önlür. Sizi Ümmət adlı sürüyə çevirib istədikləri təkin otarırlar. Elə bu Ümmət sözünün anlamını ən gözəl qarşılıyacaq Türkcə məncə Sürü sözüdür. Bu istəncsiz, başsız, dilsiz sürüyə edilməyəcək bir iş buraxarlarmı? Hə ağzı bağlı sürülər! Elə düşünürdünüz orada ediləcək zülmülərin öcünü burada yox tanrınız alacaqdır!? O uydurulmuş tanrını çiyinlərinizdə olan mələklərlə an an onları yazıya alır. Olan axmaqlar! Bu tanrını uyduranlar dönəmidə niyə bilgisayar vardı anında istənilənləri yazıya alsın? Hə belə oldu hapadan gəldiz, hubadan getdiz. İndi gedin o aldadanlardan hesab sorun, görün oralı olarlar niyə? Ancaq yaxış etdilər, çolaq ələ alma yarşmaz, demişlər. Siz hara, insan kimi yaşayış hara!? Yenə də əlinizə uçmaq, tamu ümüdünü verib, yoxa da olsa bir inama vardınız. Çün, sizin insana, insanlığa inamınız o yetərsiz bilgilərlə olası deyildi. Nə də olsa bir boş ümid için yaşadınız. Götünüzün içinə təkin yandığını bilirəm,bunu özünüz istədiniz. Özü yıxılan ağlamaz, demişlər. Umaram bundan sonra uşaqlarınız uslu olub, bu ilan çayan uzmanları olan, molla mullaya aldanmazlar. Min kəz demişəm, bir daha deyirəm. Nəcəfdə ayətulla, Vatıkanda molla,...olmaqdansa, Kolombyada, İtalyada sıradan bir mafyanın uyəsi olmaq daha onurludur. Çün, o mafiyanın üyəsi yanlış yolda olduğunu bilir, bunu toplumdan da gizləmir. Ancaq bu inanc alverçiləri paplarla, ayətullahlar, yanlış yolda olduqların bilirlər, insanların sırtından geçinmək için yalan deyirlər. Geçmişdən bu günə təkin yer üzündə xaqanlarla xanların , bəylərlə ağaların bütün etdikləri zülmülərin onayını bu inanc alverçiləri vermişdilər. Bütün o cinayətlərdə bu inancların bir başa əlləri vardır. Onlar hərəmsaraların düşüncələrini hurilərlə yartdılar. İndi mən sihtirirəm, siz də gözünüzü qırpmadan durusundan sihtirin. Elə bizə qalsa qalsa bu mollamindi qalacaq.Mirmöhsünəm gedirəm şairanə sihtirirəm, yer üstə yoxdu yerim asimanə sihtirirəm.

Orada olan təpgiləri duymazdan gəlib, sözlərlə acığını tökəndən sonra, özü də oradan uzaqlaşdı. Dalısınca atılan soulara neçə kəz çıynindən dalya dönüb “ Eşşək özünüzsünüz” deməklə yetindi.

Cıvıldaq bir anda yan yörəyə göz gəzdirib, yenə soyux çayından bir qurtum içib, başladı:

Mən yenə qısıla qısıla yola qoyuldum. Ansızın dalıdan biri çiynimə vurdu. Dönən kimi yalnız o dünyada örtüklər içində gözlərini gördüyüm qonşumuzun arvadıydı. Salamsız, sağ olsuz; “ Hə qaşqaldaq! Elə bilirdin sonsuza dək siz kişilərin dediyi olacaq.” Dədəm vay, gözlərimə inanamadım. O da başqları kimi anadan gəlmə çım çılpağıdı. Yanında da neçə boynu yoğun zırtıx vardı. Birdən baxdım yerdən göydən mənə sayqılar yağır. Sən demə qonşu arvadı yalnız deyildi, bütün yaxınları olan qadın xayalaqları da onunlaydılar. Qadın xaylaqlarının yağdırdığı sözlər qarşısında boynum qıldan incəydi. Öksüz uşaqlar təkin boynumu qısıb, “Hə”, “yoxa” yetinirdim. Birdən qonşu arvadı cəmdəyimə döşədi;

“ Orada bir günümüzü qadın təki yaştmadınız. Özünüz onu, bunu saxlamaqla öyünür, bizə baxış ucunu belə yasaqlırdınız...” O ipiqırılmışın qalan sözlərini indi də anımsamaq mənə ölüm kimi gəlir. Qırılmışın qızında eləbil minlərlə qadınsı düşünürün yetgisi vardı. Eləbil indiyə təkin qadınlara edilən bütün basqıların sorumlusu mənmişəm. O qadın qoşunu qonşulardan ayrılmağı nə yolla olsa da başardım. Mənə də sulanırdılar e. Sonunda onlardan uzaqlaşarkən bir ağızdan xor oxurcasına “ Get boyunun ölçüsün aldıq, qabaxda da özününkilər alar”, dedilər.Sözün düzü özümü itirmişdim. Tumanım olsaydı min kəz batırmışdım. Tər yavaş, yavaş soyuyurdu, birdən çox tanış bir qadın səsi; “ Əsənliklər” dedi. Gözlərimi qaldıran təkin yer açıldı. Qabağımda çox dərin göydaşı düşmüş yerə bənzər bir yarığan oluşdu. Çalışsam da özümü tutamadım. Elə bağırıb yuxudan ayrıldım. Sol əlimlə necə arvadın üzünə birin gəldimsə, o da daşlanıb bağıra bağıra qalxdı. Nə yaxşı yanımdaydı. O, yüz cəddimi yağlamağa başlayınca, mən də donquldana donquldana ayaqyoluna üz tütdüm. Tərimin soyuması, arvadın da köpməsi için orada uzun uzadı oturdum. Oturmaqdan yoruldum, yatağa doğru yollandım. Arvad yağı yanmış motor kimi yenə də tır tır edirdi. Bu kəz yumuşatmağa çalışdım. Elə altıma pıslayan kimi səsi kəsildi.

Cıvıldağı da yuxusun anladarkən tər basmışdı.

  • Orada kimi gördün yuxudan atıldın e!? Yoldaşımız sordu.

  • Orada Kimsənin görmək istəmədiklərini. Sən də quyu qazıb çox dərinə getmə e. Yazıxsan qalarsan içində.

Cıvıldağın gözlərində yuxunun son bölümlərinin qorxusunu görmək olurdu. Büdrəyib ora düşməsinə sevinsə də, son gördüklərindən incikdi. Orasını unutqanlığa salmaq için sözün dalısını uzun uzadıya yamadı:

  • Anladığınız kimi insanları gücləndirəcək bilim yerinə ilan çayan duvalarıyla uğraşdırıb gücsüzləşdirirlər.Tanrı olayı acunda insanları istəncsizləşdirib, İNŞALLHA, MAŞŞALHA, TANRI QOYSAlarla umarsızlaşdırır. Bununla da insanların gerçək gücünü, olmayan bir gücə yenik düşürürlər. İnsanlar inancların qulluqçuları deyillərdir. Bu inanclar yalançı qulluq söyləmləriylə insanları aldadıb, başlarına toplamışdılar. Arxaya dönüb baxdığımızda milyonlarla insan bu inacların yolunda canlarından olmuşdular. Demək bu inanclar insanlığa yararından çox ziyanlı olmuşdular. İnsanlığa yararı olmayan bu inanclar yox olmadığı sürəcə, yenə də insanlar bir birinə qırım olacaqlardı. Bu təpəgözlər insanın əliylə yox olmalıdır. Bu gün baxdığımızda bunun alverçiləri turist firmaları görəvinə üstlənmişlərdir. O deyir, mən yaxşı yoldan ucuz, yaxşı yerə aparacağam, bu deyir mən bütnünüzü üçüncü qapıdan geçirəceyəm.

Burada qah qah çəkib güldü:

  • Mən birinci qapıdan aparan firma axtarıram. Bir az basdırsaq bunun sözün verənlər də olacaqdır. Bunlar yalnız çalışırlar insanların bətərinə oxusunlar. Tamu, uçmaq gücsüzlərə verilən qorxuyla, ümid yerləridi. Onların gerçək oluşumuna inanan andan gəlmə dəlidir. Onlara bilet satanlar isə şarlatanlar, oğrular, fırıldaqçılardır. Bu bilet satanlar düz deyirlərsə, əllərində çalıb çapdıqlarını toplumlara versinlər, özləri onların ümidiylə gözləsinlər. Bilirlər öləndən sonra onları nəsə gözləmir. Öldün sihtirdin getdin.

Yoldaşımız yenə mız qoydu:

  • Sən indi deyirsən tanrı yerli dibli yoxdur!? Olmaya bir dınqılı var! Az da olsa də?

  • Dəbbələmə! Molla, keşiş, xaxam kimi oramdan sənə tanrı çıxaramam. Gözünə soxaca bir damcısı da yoxdu. Bayxdan niyə boş yerə zırna çalıram!? Yoxdu balam! Yoxdu qağam! Vardısa çıxsın görünsün. Öncə də dediymi kimi varsa niyə ondörd yaşlı qız təkin qırcanır. Qırcanmağa gərək yoxdur. Çıxsın desin bu mənəm. Öyrətmənlərin biri deyirdi. “İş yerimdə oturmuşdum, ansızın biri qapını açıb içəri girdi. Oyan buyana baxıb, mənə ucadan bağırdı; Niyə ayağa qalxmadın? Adam öz tanrısının ayağına qalxmazmı? Mən də onun liciminə baxdım, qorxa qorxa dedim; Siz niyə tanrımısınız? Dedi , Hə! Mən dedim; Biri də dünən gəlib bən yalvacam deyirdi. Acıqlaı acıqla bağırıb dedi; Yalan deyirmiş, onu mən yollamamaışam. Hayana getdi? Mən əlimlə qapının sol yanını göstərdim, o da yolla düzəldi”

Sonra gülümsüyərək dedi:

Bax, bunların bütünü elə bunun kimidi. İndi tanrı olayı bizləri sürü təkin sıraqul quyruğuna soxur. Başda duranlar nə yolla olursa olsun pilovu döşləməyi haq edirlər düşüncəsi biçimləndirirlər. Sona qalanlar da artıqlarala yetinirlər. Bu sıraqul olayıyla çağımızda çeşitli qurum quruluşlarda insanları aşağılırlar. Yalndan birilərini pop, birilərini top ulduzu edib, toplumun duyğularıyla oynayaraq var yoxun talayırlar. Bu ulduz dediklər topçularla popçular da satdıq mallardır. Onların özlərinin biçilmiş dəyərləri vardır. Ağaları onları alıb satarlar. Bunun adını da ulduz alqı satqısı qoymaq gərəkir. Kimsə demir ələ köpəkoğlu bir saat çıxıb bağırmaqla, bir saat top oynamaqla yüz milyon dolarları cibe endirmək hansı haqdır? Bir akademik bilimcinin yaşam boyu qazancı bunların bir ildə qazancından çox azdır. Bu satlıq ulduzların işlərinin adı ağalarının ürətdiyi nitəliksiz malları tanıdıb, topluma sıramaqdır. Sıraqul düzəninə boyun əymiş insanlar da onların tanıtımıyla, tapınağa getmiş bir axmaq təki, gözü yumulu onları mənimsəyir. İnasanların beyinlərinin kehiməsi, duyğularının kotalması, gözlərinin ağı qaradan seçməməsi də buna bağlıdır. İnsanlar da bunları televizorlardan nisgillə izlirlər. Tvelərdə olan maqazın izləncələri insanlıq adına iyrəncdir. O izləncələrdə özlərinin tolumdan çapıb çaldıqlarını göstərərək utanmaq yerinə öyünürlər. Buna yetinməmiş kimi, uşaqlarını da toplumun yoxsul uşaqlarında özənti yaratmaq için tanıdırlar. Kimsə çıxıb demir, mənə nə hansısa bu oğruların uşaqları nə iş görürlər? Kölgəyaşamı toplumun çoxunluğunun boyuna biçən bu anlayışın da qaynağı, inancların yaratdığı sıraqul düzənindəndir. Hansısa bir boynu yoğunun uşağı, bir yoxsulun uşağının yaşamını düşlərmi? Bir yoxsulun uşağı da o oğru, çapqınçıların uşaqlarının yaşamını düşləmək için, gərək minlərlə, oğurluq yollarına düşə. Yer üzündə bu gölgə yaşama son qoymaq için, sıraqulluğa son qoyulmalıdır. Sıraqulluq sürdüyü sürəcə, eşitlikdən söz etmək yersizdir. Bir daha deyirəm bu düzənin başında boş inanclar durur. Bu sıraqul düzən, nə kimi adlı sanlı ölülər vardı “ Klasik” adına bətərimizə soxuşdurub, ölülərlə öyünər olmuşuq. Kimsə demir ay canım, o eski qoşuqçular, çalqıçılar bu gün gəlib yaşasalar, o yazdıqlarını, çaldıqlarını bir də yenilərlərmi? İnanın yox. Gəlib görsələr bizlərə yenə də onları dinlədirlər, pox yedimə düşərlər. Mənə nə min il bundan öncə kimin eşşəyi, atı, qoyun hansısa dağda, dərədə donbuldaq aşıb ölübdü. Niyə mən o dönəmləri yaşmalıyam? Çağımızın gəlışımı nədən çalqımızda, yazınımızda yansımamlıdır. Bütün çağaşımına uğramış çalqıları, düşüncələri klasik adına bizə soxuşduran da bu sıraqul düzənlərdir. Çün, onlarda sıraqul düzənlərinin egemənliyi önə sürülür. Nədən bir yeni çalqıda bilgisayarın, uzay aracların, çağdaş geyimlərin,yeməklərin oyunların, uyqulayımbilim araclarının səsləri, duyumları yansımaz!? Gənəldə gənclər bu yöndə olanlar sevərlər. Ancaq yaşlandıqca sıraqul anlayışına yenik düşərək, eəkilərə boylanarlar.

Cıvıldaq istikanında olan son damlanı da başına çəkib ayağa durdu:

  • Getməliyəm, görüşmək üzrə. Sözlərimdə söyüşlərlə ağır ünləmlər, yaşamımızda danışdığım qonuların acılığından qaynaqlanırdı. Umaram ətacılğa bağlamzsınız. Məncə söyüşlərin bir çoxu, gözəl özdeyişlərlə qıssa qoşuqlardır.Onlarda olan içdənliyi qoşuqlarda az taparsınız. İkindilərdə kəsinliklə xəmir yemək yeməyin ha!

O, yola düzəlib getdikdən sonra, yoldaşımız dodaqlarını büzərək:

  • Cıvıldağın dediklərində gerçəklər, gəvəzələməyə ağır basır kimi mənə gəldi.

Mən də getməli olduğum için, sözün uzanmasını istəmiyərək:

  • Doğrusan, deyərək sağolllaşdım

Acun - dünya

Ağıt- mərsiyə

Anı- xatirə

Bilik- Elm

Birey- ferd

Bilimsəl- elmi

Çağ- zaman

Çelişgi- zitdiyət

Doğal- təbii

Düş- rüya

Egemənlik- hakimiyət

Etkən- faktor

Etki- təsir

Əkinsəl- kültürəl

Ərdəm- fəzilət

Gənəl- umumi

Gərəkən- lazım

İçtənlik- səmimiyət

İstənc- iradə

İşlik- fabrika

İzləncə- proqram

Qaşqaldaq- Balaca yabanı qara ördək

Qoşuqçu- şair

Qoşuq- şeir

Quşəppəyi- balaca bitgi çeşididir

Quşqu- Şüphə

Uçmaq- cənnət

Olumlu- müsbət

Olqu- olan şey, vaqiə

osallıq- səhlənkarlıq

Öc- intiqam

Özdeyiş - Aforizm

Özət- xulasə

Özgürlük- azadlıq

Öyünmək- fəxr etmək

Sanal- məcazi


Savunmaq- müdüfe etmək

Sıraqul- hiyerarşik

Sin- qəbir

Sinsi- hiylə

solumaq. Nəfəs almaq

Sonuc- nəticə

Soru- soal

Sucu- şərab

Tamu- cəhənnəm

Təpki- etiraz

Toplum- cəmiət

Tümcə- cümlə

Us- ağıl

Uyqulayımbilim- teknoloji

Ünləm- nida

Yanıt- cəvab

Yansıma- Əks olunma

Yedəc – həftə
Каталог: groups
groups -> Mövzusu üzrə TƏDRİs proqrami bakı 2011
groups -> Other Economic Cooperation: Other Economic Cooperation
groups -> Azərbaycan, Bakı şəhəri, Azadlıq pr. 132/3, az 1106
groups -> Kurşunun yutulması elimine edilmiş
groups -> Ukok-2015 onayına sunulacak tcod bilimsel aktiviteleri / Ön çalışmalar
groups -> Xəstəliyin qarşısını almaq onu müalicə etməkdən asandır Azərbaycanda ilk böyrək transplantasiyasını (köçürməsini) həyata keçirmiş
groups -> Press-reliZ 06 Oktyabr 2011-ci IL Bakı, Azərbaycan
groups -> Azərbaycanda İsrail Səhiyyəsi günləri
groups -> Points Of Concern re: Council Bill 42-2015 a bill to create a Military Installation Overlay Zone (mioz) around Joint Base Andrews Our Objective: Council Bill 42-2015 the mioz bill – Concluding this is not a good bill. Why


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə