Ci il tarixində əlavə olunmuşdur. Səhiyyənin təşkiliYüklə 0.92 Mb.
səhifə1/16
tarix06.02.2017
ölçüsü0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Uşaq cərrahiyyəsi ixtisası üzrə test suallarına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir
26.11.12-ci il tarixində əlavə olunmuşdur.

Səhiyyənin təşkili

1) Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?

A) Maliyyələşdirmənin çoxkanallı inkişafı

B) Kadr potensialının artırılması

C) Səhiyyənin ictimai sektorunun qorunması

D) Tibbi və dərman yardımının həcminin azalmasına yol verilməməsi

E) İstehsal islahatın qanuni formalaşdırılması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
2) Sağlamlıq haqqında əsas informasiya mənbəyi hansı hesab olunmur?

A) Epidemioloji məlumat

B) Əhalinin ölüm haqqında rəsmi məlumatı

C) Xəstəliklərin, bədbəxt hadisələrin və travmaların qeydə alınma məlumatları

D) Sağlamlığın və ətraf mühitin monitorinq məlumatları

E) Sığorta şirkətlərinin məlumatları


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

3) Əhalinin təbii hərəkətinin əsas göstəriciləri hansı sayılır?

A) Xəstələnmə və doğum

B) Ölüm, xəstələnmə

C) Doğum, ölüm

D) Əlillik, xəstələnmə

E) Əlillik, ölüm


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

4) Xəstəliklərin beynəlxalq təsnifatı hansıdır?

A) Müəyyən olunmuş kriteriyalarla ayrı-ayrı patoloji vəziyyətlərin sistemləşdirilməsi

B) Xəstəliklərin adlarının müəyyən qaydada sıralanması

C) Diaqnozların müəyyən qaydada sıralanması

D) Xəstəliklərin adlarının, diaqnozların və sindromların müəyyən olunmuş qaydada yerləşdirilmiş sıralanması

E) Simptomların, sindromların və digər halların müəyyən olunmuş qaydada yerləşdirilmiş sıralanması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

5) Müvəqqəti əmək qabiliyyətinin olmamasını təsdiqləyən sənədləri vermək hüququ olan mütəxəssislər hansıdır?

A) Təcili yardım stansiyasının həkimi

B) Xəstənin müalicə həkimi

C) Məhkəmə – tibbi ekspert

D) Xəstəxananın qəbul şöbəsinin həkimi

E) Qan köçürmə stansiyasının həkimi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
6) Müalicə həkimi əmək qabiliyyətinin olmamasını təsdiqləyən kağızı birmənalı olaraq hansı müddətə qədər uzada bilər?

A) 45 günə qədər

B) 10 günə qədər

C) 60 günə qədər

D) 30 günə qədər

E) 75 günə qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

7) Məcburi tibbi sığortanın ərazi proqramının formalaşması üçün nə əsas sayılmır?

A) Ərazinin əhali tərkibi və sayı

B) Əhaliyə göstərilən tibbi yardımın göstərici həcmi

C) Maliyyə vasitələrinin həcmi

D) MTS –in baza proqramı

E) MTS –də iştirak edən tibbi idarələrin sıyahısı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

8) Yeni şərtlərlə səhiyyə idarə olunmasında «mərkəzləşdirmə» anlamına hansı aid deyil?

A) Tibbi idarələrin rəhbərlərinin hüqüq və səlahiyyətlərinin genişlənməsi

B) Ərazi səviyyəsində məcburi tibbi sığortaya vasitələrin daxil olması

C) Səhiyyənin normativ bazasının olmaması

D) Şaquli istiqamətdə məcburi-administrativ təsir tədbirlərinin ixtisara salınması

E) Büdcə maliyyələşdirməsini mərkəzləşdirilmə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
9) İşçi tərəfindən əmək intizamının digər hallarda pozulması müdiriyyət tərəfindən əmək müqaviləsini (saziş) dərhal pozmaq hüququ nə vermir?

A) Idarənin rəhbəri və ya onun müavinləri tərəfindən əmək və vəzifə borclarını birmənalı şəkildə kobud pozulması

B) Gəzmə (həmçinin iş günü, iş növbəsi ərzində 3 saatdan artıq iş yerində olmaması)

C) Işçi tərəfindən üzrsüz səbəbdən öhdəsinə düşən vəzifə borclarını sistematik şəkildə yerinə yetirməməsi

D) Bilavasitə məhsul və pul dəyərinə xidmət göstərən işçi tərəfindən nöqsanlı

E) Işdə içkili vəziyyətdə olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
10) Məzuniyyət almaq üçün işə götürüldüyü andan 11 ayı bitənə qədər namizəd hansı ola bilməz?

A) Zərərli istehsalatda çalışan işçilər - Qadınlar

B) Bir müəssisədən digərinə yerdəyişmə almış işçilər, əgər onlarda ümumilikdə 11 ay varsa

C) Ehtiyatda olan və 3 aya işi bitən, təşkilati yığım qaydasıyla işə göndərilən

D) Yaşı 18 –dən az olan işçilər

E) Hamiləlik və doğuş və ya ondan sonra olan məzuniyyət qabağı vəziyyətdə olan


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Kliniki anatomiya və operativ carrahiyyə

11) Az yaşlı uşaqlarda kəllə tağı sümüklərinin travması zamanı sümüyə xarakter hansı əlamət sayılır?

A) Travma zamanı sümüyün daxili səhfəsinin soyulması

B) Travma zamanı sümüyün daxili səhfəsinin soyulmaması

C) Sümüyün xarici və daxili səhfəsinin dəqiq sərhədinin olmaması

D) Sümüyün parçalanması

E) Sümüyün xarici və daxili səhfəsinin dəqiq sərhədi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
12) Yenidoğulmuşlarda çoxlu miqdarda piy toxuması təşkil edən gicgah nahiyyəsinin üçüncülü süngəri boşluğu üçün hansı xarakterikdir?

A) Gicgah əzələsinin altında yerləşməsi

B) Boyun nahiyyəsinin piy toxuması ilə birləşməsi, gicgah əzələsinin və gicgah aponevrozunun arasında yerləşməsi

C) Gicgah əzələsinin və gicgah aponevrozunun arasında yerləşməsi

D) Digər hüceyrə boşluqları ilə əlaqəsinin olmaması

E) Boyun nahiyyəsinin piy toxuması ilə birləşməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
13) Orta qişa arteriyasını bağlamaq məqsədilə kəllənin sümük-plastik trepanasiyası zamanı dəri kəsiyinin sərhədi öndən yuxarı və arxaya doğru istiqamətlənərək necə proyeksiyalanır?

A) Alın sümüyünün almacıq çıxıntısına –gicgah sümüyünün pulcuğu –məməcik çıxıntısının əsasına qabarı

B) Alın sümüyünün almacıq çıxıntısına –təpə qabarı –xarici ənsə qabarı

C) Alın sümüyünün almacıq çıxıntısına –gicgah sümüyünün pulcuğu –xarici ənsə

D) Alın qabarı –təpə qabarı –məməcik çıxıntısının əsasına

E) Alın sümüyünün almacıq çıxıntısına –gicgah sümüyünün pulcuğu –xarici ənsə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
14) Boynun yan kistasının çıxarılması əməliyyatı zamanı kistanın orta üçdə bir hissəsinə hansı yapışır?

A) Boynun damar –sinir kələfi

B) Qırtlaq və traxeya

C) Döş axarı, simpatik sütunun boyun hissəsi

D) Simpatik sütunun boyun hissəsi

E) Döş axarı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
15) Boynun daxili və xarici üçbucaqlarının sərhədi hansı sayılır?

A) Döş –körpücük –məməcik əzələsi.Ikiqarıncıqlı əzələ

B) İkiqarıncıqlı əzələ

C) Döş –körpücük –məməcik əzələsi

D) Döş –qalxanvari əzələ

E) Kürək –dilaltı əzələ


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
16) Mastoiditlər zamanı döş–körpücük–məməyəbənzər əzələyə doğru yayılan iltihabi prosesin topoqrafiyası hansına uyğundur?

A) IV boyun fassiyası

B) I boyun fassiyası

C) II boyun fassiyası

D) III boyun fassiyası

E) V boyun fassiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
17) Uşaqlarda traxeyanın boyun hissəsinin aşağı şöbələrinə hansı digər sadalanan damarlar birləşmir?

A) Baş –çiyin kötüyü

B) Aorta qövsü

C) Sol baş –çiyin venası

D) Sol baş –çiyin venası, aorta qövsü

E) Tək vena


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
18) Qida borusunun boyun şöbəsi üçün xarakter olmayan hansıdır?

A) Udlağın qida borusuna keçən yerində daralmanın olması

B) Qida borusunun yuxarı daralmasının səviyyəsi üzükvari qığırdağa uyğundur

C) Qida borusu boyunda sola meyl edir

D) Qida borusunun ön səthinə traxeyanın pərdəli hissəsi yapışır

E) Qida borusu boyunda sağa meyl edir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
19) Uşaqlarda birləşdirici boşluqda iltihabi proseslərin yaranmaması məqsədilə rasional şəkildə nə aparılmalıdır?

A) Aşağı traxeostomiya

B) Sadalanan əməliyyatlardan istəniləni

C) Orta traxeostomiya

D) Yuxarı traxeostomiya

E) Konikotomiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
20) Qida borusunun boyun şöbəsinə çatmaq üçün hansı digər əsas mərhələlər xarakter deyil?

A) Sadalananların hamısı doğrudur

B) Sol döş –körpücük –məməcik əzələsinin aşağı yarısının ön kənarı boyu dəri

C) Ümumi yuxu arteriyası, daxili vidaci venasının və azan sinir xaricə doğru

D) Cərrahi yaranın dərinliyində onurğanın ön səthinə və traxeyaya əsaslanılır

E) Ümumi yuxu arteriyası, daxili vidaci venasının və azan sinir daxilə doğru


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
21) Əksərən hansı döş axarının terminal şöbəsi enir arxa səthinə?

A) Sağ venoz əyriliyin

B) Sadalanan variantlardan istəniləni

C) Sol venoz əyriliyin

D) Sol körpücükaltı venanın

E) Sol daxili vidaci venanın


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
22) Boynun dərin fleqmonasını (adenofleqmonalar) drenaj edərkən dəri kəsiyinin

proyeksiya xətti hansına uyğundur?

A) Körpücükaltı arteriyaya doğru

B) Dəri büküşünə doğru

C) Boynun orta xətti boyu

D) Boynun damar –sinir kələfinə doğru

E) Döş –körpücük –məməcik əzələsinin arxa kənarı boyu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
23) Vaqosimpatik blokada zamanı inyeksion iynə haradan yeridilir?

A) Boynun damar –sinir kələfinin lateral kənarından

B) Boynun damar –sinir kələfinin arxa tərəfindən

C) Boynun damar –sinir kələfinin ön tərəfindən

D) Boynun damar –sinir kələfinin medial kənarından

E) Xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
24) Arxa kürəkönü şırımdan irinli –iltihabi proses haraya yayılır?

A) Döşün arxa orta hissəsinə

B) Ön kürəkönü şırıma

C) Qoltuqaltı yatağa

D) Deltayabənzər altı boşluğa

E) Sümüküstü boşluğa


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
25) Sadalanan ağ ciyərlərin anadangəlmə qüsurlarından hansı ən çox rast gəlinir?

A) Ağ ciyərlərin polikistozu

B) Ağ ciyərlərin paylarının birləşməsi

C) Ağ ciyərin əlavə payları

D) Ağ ciyərlərin hipoplaziyası

E) Ağ ciyər sekvestrasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
26) Bronxların nəfəsalma zamanı genişlənməsi nə ilə əlaqədardır?

A) Parasimpatik sinirlərlə

B) Qabırğaarası sinirlərlə

C) Diafraqmal sinirlərlə

D) Qayıdan sinirlərlə

E) Simpatik sinirlərlə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
27) Uşaqlarda traxeyanın bifurkasiyası döş qəfəsinin ön divarına münasibətdə haraya proyeksiyalanır?

A) I qabırğa səviyyəsində

B) II qabırğa səviyyəsində

C) III və IV qabırğalar arası

D) II və III qabırğalar arası

E) III qabırğa səviyyəsində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
28) Bronxların paycıqlarından hansı ən irisi sayılır?

A) Sağdan aşağı paycıq

B) Soldan aşağı paycıq

C) Sağdan orta paycıq

D) Sağdan yuxarı paycıq

E) Soldan yuxarı paycıq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
29) Sadalanan anatomik yaranmalardan hansı qida borusunun ön tərəfinə bilavasitə traxeyanın bifurkasiyası altında yerləşir?

A) Aorta


B) Ağ ciyər arteriyası

C) Perikard və sol qulaqcıq

D) Perikard və sağ qulaqcıq

E) Ağ ciyər venaları


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
30) Qida borusu divertikullarından hansı nisbətən tez–tez rast gəlinir?

A) Qida borusunun abdominal şöbəsi

B) Udlaq –qida borusu

C) Epifrenal

D) Bütün sadalananlar eyni tezlikdə

E) Bifurkasion


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
31) Ağ ciyərlərdə cərrahi əməliyyat zamanı tək venanın tez-tez yaralanmasına səbəb əksərən nə vaxt yaranır?

A) Ağ ciyər kökünün damarlarının ifrazatı zamanı

B) Perikardın arxa divarının ifrazatı zamanı

C) Ağ ciyər kökünün işlənməsi zamanı

D) Qanaxmanın dayandırılması zamanı

E) Ağ ciyərin səthi bitişmələrinin ifrazatı zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
32) Divararalığında hansı vardır?

A) Onlar mövcud deyil

B) Beş ürək –perikard şırımı

C) Dörd ürək –perikard şırımı

D) Üç ürək –perikard şırımı

E) İki ürək –perikard şırımı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
33) Perikardın punksiyası üçün ən üstün üsul hansıdır?

A) Marfan

B) N.İ.Piroqov

C) Larrey

D) B.M. Şapoşnikov

E) Kurşman


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
34) Qida borusunun döş şöbəsinin orta üçdə bir hissəsinə cərrahi müdaxilə texniki cəhətdən hansı tərəfdən rahatdır?

A) Sağ tərəfdən

B) Arxadan

C) Öndən


D) Transabdominal

E) Sol tərəfdən


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
35) Qida borusunun döş şöbəsinin aşağı üçdə bir hissəsi aortaya münasibətdə harada yerləşir?

A) Aortadan arxa və sol tərəfdə

B) Aortadan arxa və sağ tərəfdə

C) Aortadan ön və sol tərəfdə

D) Aortadan sol tərəfdə yerləşir

E) Aortadan sağ tərəfdə yerləşir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
36) Arxa divararalığının punksiyası haradan həyata keçirilir?

A) Onurğaya münasibətdə 60° bucaq altında paravertebral V –VII qabırğa arasından

B) Kürək nahiyəsinin IV qabırğa arasından

C) Onurğaya münasibətdə 70° bucaq altında paravertebral IV –VI qabırğa

D) Onurğaya münasibətdə 45° bucaq altında arxa qoltuqaltı xətt boyu IV qabırğa

E) Paravertebral V qabırğa arasından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
37) Tək və yarımtək venalar haradan keçirlər?

A) Diafraqmanın orta və xarici ayaqcıqları arasından

B) Diafraqmanın daxili ayaqcıqları arasından

C) Diafraqmanın orta və daxili ayaqcıqları arasından

D) Sadalanan variantlardan istəniləni

E) Diafraqmanın xarici ayaqcıqları və əzələ şöbəsinin medial hissəsi arasından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
38) Təbii limfa –venoz anastomozların normada sayı neçədir?

A) Beş


B) Üç

C) Beşdən artıq

D) Dörd

E) İki
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


39) Aypara (Spiqel xətti) xətlə və qarnın düz əzələsinin xarici kənarı ilə qabırğa qövsündən pupart bağına qədər aponevrotik sahələr vardır ki, bu sahələr əzələ örtüyünün olmamasından ön qarın divarının zəif yeri sayılır. Köndələn əzələnin güclü inkişafı və zəif aponevrotik sahənin azalması hansı yaşda müəyyən olunur?

A) 9-11 yaşda

B) 1 yaşa qədər

C) 4-7 yaşda

D) 7-9 yaşda

E) 2-3 yaşda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
40) Qarın boşluğunun lateral hissəsində boylama laparatomiya zamanı cərrah iri seqmentar qan damarlarına və sinirlərə harada rastlaşır?

A) Daxili çəp və köndələn əzələlər arasında

B) Xarici və daxili çəp əzələlər arasında

C) Qarnın xarici çəp əzələsinin vətəri altında

D) Qarnın köndələn əzələsi və köndələn fassiyası arasında

E) Dərialtı piy toxumasında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
41) Qarın divarının hipoqastral nahiyyəsinin innervasiyası üçün şaxələr haradan çıxır?

A) Oma kələfindən

B) Yuxarı müsariqə kələfindən

C) Günəş kələfindən

D) Aşağı müsariqə kələfindən

E) Bel kələfindən


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
42) Göbək yırtığının yaranmasında nəyin zəifliyi və olmaması üstünlük təşkil edir?

A) Göbək fassiyası və aponevrotik liflər

B) Sinir kələfləri

C) Damar elementləri

D) Birləşdirici –toxuma yaranmaları

E) Dərialtı toxuma qatı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
43) Qasıq kanalının yaranmasında aşağıdakı elementlərdən hansı iştirak etmir?

A) Köndələn fassiya

B) Qarnın xarici çəp əzələsinin aponevrozu

C) Qalça-daraq bağı

D) Pupart bağı

E) Köndələn və daxili çəp əzələnin aşağı kənarı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
44) Xarici qasıq dəliyi haradan yaranmışdır?

A) Kuper bağından

B) Ayaqcıqlararası liflərdən

C) Qasıq sümüyünün hissəsindən

D) Qarnın xarici çəp əzələsinin parçalanmış aponevrozundan

E) Kollezi bağından (dönən bağ)


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
45) Bud yırtığı zamanı yırtıq qapıları hansı elementlərdən yaranmamışdır?

A) Qasıq bağı

B) Jimbernat bağı

C) Bud venası

D) Qasıq sümüyü və onu örtən fassiyaları

E) Qalça –daraq bağı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
46) Aşağı mədəaltı-onikibarmaq arteriyası haradan başlayır?

A) Yuxarı müsariqə arteriyasından

B) Aşağı müsariqə arteriyasından

C) Qarın kötüyündən

D) Ümumi qaraciyər arteriyasından

E) Mədə –onikibarmaq arteriyasından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с
47) Günəş kələfinin yaranmasında hansı iştirak edir?

A) Simpatik, azan, böyük qarın və diafraqmal sinirlər

B) Azan və simpatik sinirlər

C) Kiçik qarın, azan, böyük qarın, simpatik və diafraqmal sinirlər

D) Böyük qarın, azan və simpatik sinirlər

E) Azan, simpatik, kicik qarın və böyük qarın sinirləri


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
48) 12-barmaq bağırsağın əsas funksiyası hansı hesab olunur?

A) Sekretor

B) Onda turş mədə həzminin bağırsağa keçidi baş verir

C) Onda assimilyasiya prosesi gedir

D) Onda dissimilyasiya prosesi gedir

E) Sorulma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
49) Sidik axarının yuxarı şöbəsinin qidalanması aşağıdakılardan hansının hesabına həyata keçirilir?

A) Yuxarı müsariqə arteriyası

B) Xaya arteriyası

C) Aortanın qarın hissəsinin şaxələri

D) Böyrək arteriyası

E) Böyrək arteriyası, xaya arteriyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
50) Kava-kaval anastomozun əmələ gəlməsində retroperitoneal sahənin hansı venaları böyük rol oynayır?

A) Bel


B) Tək və yarımtək

C) Müsariqə

D) Böyrək

E) Xaya
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


51) Retroperitoneal sahədə döş limfa axarı sisternası hansı səviyyəyə proyeksiya olunur?

A) Onbirinci döş fəqərəsi

B) İkinci-üçüncü bel fəqərəsi

C) Onikinci döş və birinci bel fəqərəsi

D) İkinci bel fəqərəsi

E) Üçüncü bel fəqərəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
52) Sol böyrəkdən ön və bayır tərəfdə nə yerləşir?

A) Nazik bağırsaq ilgəkləri

B) Dalaq

C) Dalaq, enən çənbər bağırsaq

D) Mədəaltı vəz

E) Enən çənbər bağırsaq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
53) Sidik-cinsiyyət diafraqmasının əmələ gəlməsində hansı iştirak edir?

A) Anusu qaldıran əzələ və çanağın armudabənzər əzələsi

B) Çanağın armudabənzər əzələsi

C) Çanağın daxili va xarici qapayıcı əzələsi

D) Aralığın dərin köndələn əzələsi

E) Anusu qaldıran əzələ


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
54) Sidik kisəsinin xarici sfinkteri harada yerləşir?

A) Sidik kisəsinin əsasında

B) Düzgün cavab yoxdur

C) Anusu qaldıran əzələdə

D) Sidik-cinsiyyət diafraqmasında

E) Aralığın vətər mərkəzində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
55) Sağ sidik axarı çanağın hüdudi xətti səviyyəsində nə ilə kəsişir?

A) Daxili qalça arteriyası ilə

B) Ümumi qalça arteriyası ilə

C) Qapayıcı arteriya ilə

D) Xarici qalça arteriyası ilə

E) Qarınaltı arteriya ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
56) Sol sidik axarı çanağın hüdudi xətti səviyyəsində nə ilə kəsişir?

A) Qarınaltı arteriya ilə

B) Qapayıcı arteriya ilə

C) Ümumi qalça arteriyası ilə

D) Xarici qalça arteriyası ilə

E) Daxili qalça arteriyası ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
57) Patoloji şəraitdə seroz maye (xayanın hidropsu) hansıların arasında toplanır?

A) Xarici toxum və ətli qişalar

B) Xayanın xüsusi yataq qişasının parietal və visseral səfhələri

C) Daxili toxum fassiyası ilə xayanın xüsusi yataq qişası

D) Xarici və daxili toxum fassiyaları

E) Xayanın ağlı qişası və xüsusi yataq qişasının visseral səfhəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
58) Kürək sümüyünün tam sümükləşməsi nə vaxt baş verir?

A) 1-3 yaşa qədər

B) 16-18 yaşa qədər

C) 20-25 yaşa qədər

D) 7-8 yaşa qədər

E) 13-17 yaşa qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
59) Saidin arxa səthində hansı ayırd edilir?

A) 4 kanal

B) 5 kanal

C) 2 kanal

D) 8 kanal

E) 6 kanal


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
60) Əksər hallarda dirsək oynağının punksiyası haradan həyata keçirilir?

A) Bayır tərəfdən

B) Arxa və lateral tərəflərdən

C) Medial və lateral tərəflərdən

D) Medial və ön tərəflərdən

E) Arxa tərəfdən


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Müainə üsulları

61) Aşağıdakılardan hansının diaqnostikasında barium horrası ilə aparılan irriqoqrafiya metodundan istifadə olunur?

A) Bağırsağın invaginasiyası

B) Appendiksin atipik yerləşməsi

C) Yenidoğulmuşlarda xoralı-nekrotik enterokolit

D) Orta bağırsağın burulması

E) Hirşprunq xəstəliyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
62) Artroqrafiya zamanı oynaqlardakı anatomik nisbətlərin düzgünlüyünün əsas göstəricisi hansıdır?

A) Bütün sadalananlar

B) Oynaqdakı hərəkət oxunun ətrafın oxuna uyğunluğu

C) Rentgenoloji oynaq yarığının bərabər hündürlüyü

D) Birləşən oynaq səthlərinin kənarlarının ciddi uyğunluğu

E) Belə göstərici yoxdur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
63) Bel punksiyasına mütləq əks-göstərişlər hansıdır?

A) Meninqoensefalit

B) Meningit

C) Ağ ciyərlərin stafilokokk mənşəli destruksiyası

D) Doğuş mənşəli kəllə-beyin travması

E) Beyinin orta strukturlarının yerdəyişməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
Каталог: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə