Tibb Nağdəli Zamanov

Soyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat MəktəbiSoyad: Səmədova Fakültə: Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbi
Natiqlik dünya şöhrətli siyasətçi, böyük cəsarət və siyasi iradə, fenomenal yaddaş sahibi, müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevə məxsus fitri istedadlardan biri, tarixdə onun dövlətçilik təfəkkürünə yol açan vasitə id. Nağdəli Zamanov
16.93 Kb. 1
oxumaq
Azяrbaycan Respublikasы Tяhsil Nazirliyi Bakы Qыzlar UniversitetiAzяrbaycan Respublikasы Tяhsil Nazirliyi Bakы Qыzlar Universiteti
Nağdəli Zamanov
5.11 Kb. 31
oxumaq
Азярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институтуАзярбайъан милли елмляр академийасы м. Фцзули адына ялйазмалар институту
Nizami Xudiyev, ф е д., проф. Ъялил Наьыйев, ф е д., проф. Надир Мяммядли. Nağdəli Zamanov
4.19 Mb. 45
oxumaq
Uot heydəR ƏLİyevin nitqində MÜRƏKKƏb cüMLƏLƏRDƏN İSTİfadə ÜsullariUot heydəR ƏLİyevin nitqində MÜRƏKKƏb cüMLƏLƏRDƏN İSTİfadə Üsullari
Açar sözlər: Heydər Əliyev, nitq, nitq mədəniyyəti, mürəkkəb cümlə, tabesiz və tabeli. Nağdəli Zamanov
1.07 Mb. 13
oxumaq
Nitqin gücü onun səmimiyyətindədir Azərbaycan nitq mədəniyyətinin təşəkkülündə əvəzsiz xidmətləri olan ulu öndər Heydər Əliyevin nitq vəNitqin gücü onun səmimiyyətindədir Azərbaycan nitq mədəniyyətinin təşəkkülündə əvəzsiz xidmətləri olan ulu öndər Heydər Əliyevin nitq və
Azərbaycan nitq mədəniyyətinin təşəkkülündə əvəzsiz xidmətləri olan ulu öndər Heydər Əliyevin nitq və. Nağdəli Zamanov
71.73 Kb. 1
oxumaq
TÜrkoloji elmi-MƏDƏNİ HƏRƏkatda ortaq dəYƏRLƏr və yeni ÇAĞirişlarTÜrkoloji elmi-MƏDƏNİ HƏRƏkatda ortaq dəYƏRLƏr və yeni ÇAĞirişlar
Millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, akademik. Nağdəli Zamanov
247.92 Kb. 3
oxumaq
Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləriAzərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri
Kamal Abdullayev Millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri. Nağdəli Zamanov
6.82 Mb. 88
oxumaq

  1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə